Крім того, в області діє Програма розвитку особистих селянських, фермерських господарств, кооперативного руху на селі та дорадництва на 2016-2020 роки, відповідно до якої передбачено часткове відшкодування витрат за закуплену установку індивідуального доїння або холодильну установку для зберігання та охолодження молока.

Виплата часткового відшкодування витрат на закупівлю установки індивідуального доїння або холодильну установку для зберігання і охолодження молока здійснюється у межах фактичних витрат за закуплену фізичною особою в поточному році для власного користування нову установку індивідуального доїння або холодильну установку (ларі) вітчизняного виробництва за умови утримання у своєму господарстві 3 і більше голів, ідентифікованих та зареєстрованих в установленому порядку корів молочного напряму продуктивності, в розмірі 50 % вартості.

Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації утворює комісію для визначення переліку фізичних осіб, які мають право на часткове відшкодування витрат на установку та затверджує Положення про її роботу. До складу комісії обов’язково включаються голови постійних комісій обласної Ради з питань бюджету, фінансів та обласних програм, з питань агропромислового комплексу і земельних відносин, представники органів Держфінінспекції та ветеринарної служби. Очолює комісію директор Департаменту.
Для виплати часткового відшкодування витрат на установку фізичні особи подають щомісяця до 1 числа наступного місяця та до 1 грудня поточного року

Департаменту наступні документи:
1) довідку, видану сільською, селищною чи міською радою про кількість корів, які утримуються в домогосподарстві;
2) копії паспортів великої рогатої худоби і ветеринарних карток до таких паспортів;
3) копії платіжних документів та технічної документації на установку;
4) копії паспорта особи і довідки про відкриття поточного рахунка в банку та документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті).

Подані відповідно до вищезазначених пунктів документи розглядаються в порядку черговості їх надходження.
Комісія щомісяця до 10 числа та до 10 грудня поточного року на підставі таких документів визначає кількість установок, витрати по закупівлі яких підлягають частковому відшкодуванню, приймає рішення щодо включення до відповідного реєстру фізичних осіб, що мають право на часткове відшкодування та складає відомість про суми часткового відшкодування у розрізі фізичних осіб за встановленою формою.
Департамент подає органам Казначейства аналогічну відомість та платіжні доручення для перерахування коштів на поточні рахунки фізичних осіб, відкриті в банках.

З 2015 по 2019 рік отримали відшкодування витрат за закуплену установку індивідуального доїння 2078 фізичних осіб на 7,5 млн. грн.

У 2020 році на ці цілі передбачено кошти з обласного бюджету в сумі 900 тис. грн. В поточному році подали документи на відшкодування 31 фізична особа на 125,2 тис. грн. На даний час кошти не виплачені. Подача фізичними особами відповідних документів для часткового відшкодування витрат за закуплену установку індивідуального доїння продовжується.