Суспільний діалог "ОВД в Україні: бізнес-держава-експерти-суспільство"

17.06.2020 року працівники Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів  взяли участь у відео конференції робочої групи комітету промислової екології та інновацій ПАЕУ. Було проведено експертний суспільний діалог "ОВД в Україні: бізнес-держава-експерти-суспільство" між представниками державної влади (профільне міністерство, комітет Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування, місцевими органами державної влади) , представниками бізнесу , громадськості та науковцями. Під час конференції, обговорені питання:
- процедура здійснення ОВД;
- недостатнє методологічне забезпечення формування звіту з оцінки впливу на довкілля та його умов ;
- відсутність належної системи післяпроєктного моніторингу;
- відсутність дієвих механізмів здійснення контрольної функції з боку держави та з боку громадськості.

Сторінка заходу: https://ecolog-ua.com/news/suspilnyy-dialog-ovd-v-ukrayini-biznes-derzhava-eksperty-suspilstvo-0