2. Підставою для відбору виконавців землевпорядних та землеоціночних робіт є статті 135-139 Земельного кодексу України, розпорядження голови облдержадміністрації від 28.12.2019 року № 1026 «Про організаційні заходи щодо ефективного використання водних об’єктів».

3. Умови відбору: документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На відбір виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою», «На відбір виконавців послуг з виконання робіт з оцінки земель» із зазначенням об’єктів та дати проведення відбору.
У конверті мають міститися підтверджуючі документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з пропозицією.
Пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях)
Прийняття заяв припиняється за 1 день до дати проведення відбору.
У разі неповноти, невідповідності наданих документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у відборі не допускається.
Термін виконання робіт – не більше 180 календарних днів.

4. Перелік документів, які подаються на відбір виконавців:
- заява про участь у відборі виконавця послуг з виконання робіт з оцінки земель;
- копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);
- згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця);
- копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);
- копії кваліфікаційних документів інженерів-землевпорядників;
- інформація про виконані проекти землеустрою за останні 2 роки;
- інформація про виконані роботи з нормативної грошової оцінки за останні 2 роки;
- проект завдання на виконання послуг з виконання робіт із землеустрою та оцінки земель, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати організатор земельних торгів та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт.
- проект завдання на виконання послуг з виконання робіт з нормативної грошової оцінки земель, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації з оцінки, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати організатор земельних торгів та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт.

5. Строк подання документації: до 03.07.2020 року (включно).

6. Поштова адреса, за якою подаються документи: 21100, м. Вінниця, вул. Соборна, 15а.

7. Відбір виконавців відбудеться 07.07.2020 року за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 15а, телефон для довідок (0432) 67-08-36.