Учасниками заходу стали фермери(власники та розпорядники, бухгалтери, фінансові директори, економісти) із земельним банком 100 – 2000 га,, які мають угоди із заготівельниками /покупцями сільськогосподарської продукції, переробниками сільськогосподарської продукції, та асоціаціями фермерів\ й зацікавлені в залученні кредитних ресурсів, розширені свого бізнесу, налагоджені управлінням фінансами тощо.

      Учасники розглянули такі актуальні питання: як допомагають розвитку бізнесу «чужі» гроші, джерела фінансування, вартість кредитних ресурсів, як управляти грошовими потоками та ризиками, прозорий документообіг та передумови для отримання позичок