Навчання сільськогосподарських дорадників та експертів-дорадників

Протягом 14 – 25 травня 2018 року на базі Вінницького Національного аграрного університету триватимуть навчання майбутніх сільськогосподарських дорадників та експертів-дорадників.

Сільськогосподарське дорадництво - це порівняно новий інститут аграрного права. Поняття цього різновиду дорадництва почало формуватися на початку 2000-х років, а дістало своє правове закріплення у Законі України "Про сільськогосподарську дорадчу діяльність" від 17 червня 2004 р. Саме цей закон виокремив особливості правового регулювання дорадництва у сільському господарстві, об'єднавши аграрно-правові норми, спрямовані на врегулювання однорідних суспільних відносин, якими є відносини у сфері надання сільськогосподарських дорадчих послуг. Загалом поняття "дорадництво", "дорадча діяльність" має свій англомовний еквівалент - це консалтинг.

Саме тому до тематики навчань включені такі  блоки питань, як теоретична підготовка з основ сільськогосподарського дорадництва; використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в дорадництві; юридична, економічна та екологічна підготовка сільськогосподарських дорадників та експертів-дорадників.

Для слухачів,  а це - 26 сільськогосподарських дорадників та 6 експертів – дорадників, такі навчання стануть гарною нагодою вдосконалити власні форми та методи сприяння сільськогосподарським товаровиробникам та сільському населенню. Як свідчить практика, особливий попит існує на інформацію щодо впровадження сучасних технологій з виробництва сільськогосподарської продукції, освоєння сучасних методів маркетингу, управління, менеджменту. Крім цього, аграрії потребують консультацій  у сфері формування маркетингової мережі збуту продукції, механізмів «легкого старту» в процесі створення обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів, кредитних спілок, кооперативних агроторгових домів.  Є потреба допомагати формувати інфраструктуру оптової торгівлі, створювати оптові плодово-овочеві ринки, аукціони живої худоби тощо. Адже недосконалість існуючої маркетингової мережі негативно відбиваються на результатах праці селян.

Іншим важливим напрямом діяльності дорадчих служб є консультації у сфері використання селянами своїх земельних і майнових паїв, формування прозорої інфраструктури ринку землі: люди мають знати, як її можна купити, як продати, як використовувати…

Довідково:

Сільськогосподарський дорадник - фізична особа,  яка на професійній основі  проводить  дорадчу  діяльність, склала  кваліфікаційний іспит та одержала кваліфікаційне свідоцтво і  внесена  до   Реєстру  сільськогосподарських   дорадників   та сільськогосподарських експертів – дорадників.  

Сільськогосподарський експерт-дорадник - фізична   особа,   яка  проводить  дорадчу діяльність не на постійній основі, має достатній фаховий рівень та одержала    кваліфікаційне    свідоцтво    відповідно   до   вимог  законодавства і надає дорадчі послуги на запит дорадчих  служб  та дорадників   і   відповідає  вимогам,  передбаченим Законом України «Про сільськогосподарську дорадчу діяльність». Експертами-дорадниками є працівники закладів науки та освіти, інші вузькоспеціалізовані фахівці, які внесені до Реєстру дорадників.