ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

НАКАЗ

 

30.11.2023

Вінниця

№ 1441

 

 

Про внесення змін до наказу начальника

обласної військової адміністрації

від 30 січня 2023 року № 153

      

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України  від 27 січня 1995 року № 57, Порядку пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 вересня 2023 року № 953,  

НАКАЗУЮ:

 1. Унести до наказу начальника обласної військової адміністрації  від 30 січня 2023 року № 153 «Про утворення робочої групи з розгляду питань про виїзд за межі України водіїв, які здійснюють перевезення гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами при Вінницькій обласній військовій адміністрації» таку зміну:

Затвердити Положення про робочу групу з розгляду питань про виїзд за межі України водіїв, які здійснюють перевезення гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами при Вінницькій обласній військовій адміністрації у новій редакції, що додається.

 1. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника обласної військової адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO) Андрія Кавунця.

  

Начальник обласної

військової адміністрації                                                        

Сергій БОРЗОВ

 

  

ЗАТВЕРДЖЕНО                                                              

Наказ начальника обласної

військової адміністрації 30.01.2023  № 153

(у редакції наказу начальника обласної

військової адміністрації  30.11.2023  № 1441)

 

ПОЛОЖЕННЯ

про робочу групу з розгляду питань про виїзд за межі України водіїв, які здійснюють перевезення  гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами при Вінницькій обласній військовій адміністрації

 

 1. Робоча група з розгляду питань про виїзд за межі України водіїв, які здійснюють перевезення гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами при Вінницькій обласній військовій адміністрації (далі – Робоча група) є консультативно-дорадчим органом обласної військової адміністрації, який утворюється з метою розгляду питань про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами відповідно до Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 та Порядку пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 вересня 2023 року № 953.
 1. У своїй діяльності Робоча група керується Конституцією України, законами України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями та наказами начальника обласної військової адміністрації, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.
 1. Основним завданням Робочої групи є розгляд документів, які надходять до обласної військової адміністрації з питань виїзду за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами, та внесення начальникові обласної військової адміністрації відповідних узгоджених пропозицій.
 1. Робоча група забезпечує опрацювання листів та додатків до них за зразком від будь-яких з таких органів, підприємств, установ, організацій, закладів:

військових, правоохоронних органів;

військових адміністрацій;

медичних закладів;

відправників чи отримувачів гуманітарної допомоги;

та за наявності копій таких документів:

паспорта громадянина України;

паспорта громадянина України для виїзду за кордон;

ідентифікаційного коду (за наявності);

посвідчення водія на осіб, зазначених у додатку до листа;

згоди водіїв, зазначених у додатку до листа, на обробку їхніх персональних даних згідно з Законом України «Про захист персональних даних»;

підтвердження реєстрації отримувача гуманітарної допомоги на веб-платформі  «Автоматизована система реєстрації гуманітарної допомоги»; 

унікального коду гуманітарної допомоги, у разі  внесення інформації про неї на веб-платформі «Автоматизована система реєстрації гуманітарної допомоги» шляхом заповнення електронних форм в електронному кабінеті та/або завантаження в нього документів у порядку, визначеному Положенням про автоматизовану систему реєстрації гуманітарної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2023 року№ 927;

копій митних декларацій, у разі заповнення їх в паперовій формі, актів прийняття-передачі тощо, що підтверджують передачу (використання) гуманітарного вантажу, який був ввезений протягом трьох останніх місяців;

листа військової частини, або іншої третьої сторони про надання їй гуманітарної допомоги, адресований підприємству, установі, організації, закладу у випадку передачі гуманітарної допомоги третій стороні, зокрема  військовій частині.

Опрацювання листів здійснюється у строки, передбачені законодавством.

 1. Робоча група має право:

звертатися до органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування підприємств, установ та організацій з питань, що належать до її компетенції, одержувати від них в установленому порядку необхідні документи та матеріали;

запрошувати на засідання представників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, представників підприємств, установ, організацій та громадян.

 1. Робоча група утворюється наказом начальника обласної військової адміністрації.

Очолює Робочу групу заступник начальника обласної військової адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO).

До складу Робочої групи можуть входити представники структурних підрозділів обласної військової адміністрації та її апарату, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, правоохоронних органів (за згодою).

 1. Керівник Робочої групи організовує її роботу, скликає засідання, головує на засіданнях, керує її діяльністю, розподіляє обов’язки між її членами. У разі відсутності керівника Робочої групи його обов’язки виконує один із її членів, обраний рішенням Робочої групи.
 1. Секретар Робочої групи готує матеріали, необхідні для її роботи, забезпечує оповіщення членів Робочої групи про дату, час і місце проведення засідань, веде та оформляє протокол засідання.

У разі відсутності секретаря його обов’язки тимчасово виконує за дорученням керівника Робочої групи інший член Робочої групи.

 1. Засідання Робочої групи проводиться двічі на тиждень (вівторок, четвер), а у разі потреби – невідкладно за дорученням керівника Робочої групи. Засідання Робочої групи може проводитися у форматі відеоконференції.

Засідання Робочої групи вважається правоможним, якщо у ньому бере участь не менше як дві третини його членів.

 1. Члени Робочої групи мають право:

ознайомлюватися з матеріалами, що подаються на розгляд Робочої групи;

наводити свої аргументи, висловлювати міркування з питань, що розглядаються;

висловлювати окрему думку з оформленням її у письмовому вигляді;

брати участь у прийнятті рішення шляхом голосування.

 1. Рішення Робочої групи схвалюється простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів – вирішальним є голос головуючого на засіданні.
 1. Результати засідання Робочої групи оформляються протоколом, який підписують керівник та секретар Робочої групи.

  

Керівник апарату обласної

військової адміністрації                                       

    Олександр КОХАНЕЦЬ