ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

НАКАЗ

 

29.08.2023

          Вінниця

            № 1158

 

Про створення Ради з питань

внутрішньо переміщених осіб

при обласній військовій адміністрації

 

 

Відповідно до пункту 9 частини першої статті 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», підпункту 1 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2023 року № 812 «Про затвердження Типового положення про Раду з питань внутрішньо переміщених осіб», Стратегії державної політики щодо внутрішнього переміщення на період до 2025 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07 квітня 2023 року № 312-р, з метою налагодження ефективної взаємодії органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з громадськістю, врахування громадської думки під час реалізації державної політики у сфері підтримки внутрішньо переміщених осіб у Вінницькій області

 

НАКАЗУЮ:

 

 1. Утворити Раду з питань внутрішньо переміщених осіб при обласній військовій адміністрації у складі згідно з додатком.

 

 1. Затвердити Положення про Раду з питань внутрішньо переміщених осіб при обласній військовій адміністрації, що додається.

 

 1. Рекомендувати органам місцевого самоврядування утворити ради з питань внутрішньо переміщених осіб та затвердити відповідні положення про них.

 

 1. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника начальника обласної військової адміністрації Наталю Заболотну.

 

Начальник обласної

військової адміністрації

Сергій БОРЗОВ

 

Додаток

до наказу начальника обласної

військової адміністрації

29.08.2023 № 1158

 

 

Склад

Ради з питань внутрішньо переміщених осіб при обласній військовій адміністрації

 

БОНДАРЕНКО

Тетяна Вікторівна

заступник директора Департаменту охорони здоров’я та реабілітації обласної військової адміністрації – начальник управління медичної допомоги населенню

 

ВАЛЕНДЮК

Владислав Сергійович

заступник начальника Управління розвитку територій та інфраструктури обласної військової адміністрації – начальник відділу розвитку енергетики та енергоменеджменту

ВАСИЛЬЧУК

Галина Василівна

внутрішньо переміщена особа (за згодою)

ВЕРТОСЕНКО

Олена Юріївна

внутрішньо переміщена особа (за згодою)

ГАРМАШ

Христина Вікторівна

внутрішньо переміщена особа (за згодою)

ДУБИНА

Світлана Антонівна

голова Правління громадської організації «Інформаційно-просвітницький центр «ВІСь» (за згодою)

КАЛЄТНІК

Анатолій Миколайович

заступник начальника управління освіти та  науки – начальник відділу дошкільної, шкільної,

позашкільної та інклюзивної освіти Департаменту гуманітарної політики обласної військової адміністрації

КОБЕРНЮК

Вікторія Павлівна

головний спеціаліст сектору бухгалтерського обліку та функціонування інформаційно-аналітичної бази даних Служби у справах дітей обласної військової адміністрації

МЕЛЬНИК

Тетяна Сергіївна

внутрішньо переміщена особа (за згодою)

НАСІКОВСЬКА

Надія Никифорівна

заступник директора Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації

ОСТАПЧУК

Олена Вікторівна

внутрішньо переміщена особа (за згодою)

РОМАНЧУК

Тетяна Володимирівна

начальник відділу моніторингу надання пільг та компенсацій управління соціальної підтримки та державних гарантій Департаменту соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації

РУДЕНКО

Елеонора Сергіївна

внутрішньо переміщена особа (за згодою)

СТУДІЛКО

Алла Вячеславівна

голова Правління громадської організації Вінницька обласна правозахисна організація «Джерело надії» (за згодою)

ХАДЖИНОВ

Ілля Васильович

внутрішньо переміщена особа (за згодою)

ЧУБАР

Оксана Василівна

внутрішньо переміщена особа (за згодою)

ШЕВЧЕНКО

Наталія Сергіївна

внутрішньо переміщена особа (за згодою)

ЮЗВЕНКО

Андрій Валентинович

представник громадської організації «Воля, Перемога, Об’єднання України» (за згодою)

 

Директор Департаменту соціальної

та молодіжної політики обласної

військової адміністрації

Світлана ЯРМОЛЕНКО

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Наказ начальника обласної

військової адміністрації

 

29.08.2023 № 1158

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Раду з питань внутрішньо переміщених осіб при обласній військовій адміністрації

 

І. Загальні засади

 

 1. Рада з питань внутрішньо переміщених осіб (далі – Рада) є колегіальним, консультативно-дорадчим органом при обласній військовій адміністрації, утворена з метою реалізації регіональної політики у сфері забезпечення і захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб, сприяння діяльності територіальних громад у розвитку ефективних механізмів їх адаптації та інтеграції на території Вінницької області.

 

 1. Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями начальника обласної військової адміністрації, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

 

 1. Метою діяльності Ради є налагодження ефективної взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з громадськістю, врахування громадської думки під час реалізації регіональної політики у сфері забезпечення і захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб, сприяння діяльності територіальних громад у розвитку ефективних механізмів їх адаптації та інтеграції у Вінницькій області.

 

 1. Діяльність Ради ґрунтується на принципах верховенства права, законності, гласності, прозорості, колегіальності, гендерної рівності та інклюзивності.

 

 1. Рада здійснює свої повноваження на громадських засадах.

 

ІІ. Завдання та права Ради

 

 1. Завдання Ради:

сприяння в реалізації громадянських і політичних прав внутрішньо переміщених осіб, залучення їх до процесу розроблення нормативних актів та контролю за їх виконанням;

сприяння забезпеченню і захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб з питань соціального захисту, забезпечення житлом та зайнятості, психосоціальної, медичної, правової допомоги та з інших питань;

сприяння діяльності територіальних громад у розвитку ефективних механізмів адаптації та інтеграції внутрішньо переміщених осіб;

організаційна, методична та консультативна підтримка суб’єктів господарювання, які в установленому законодавством порядку перемістили свої виробничі потужності та активи;

сприяння залученню внутрішньо переміщених осіб до вирішення питань місцевого значення, зокрема шляхом їх залучення до участі в робочих групах, комісіях, інших консультативно-дорадчих органах з метою розроблення місцевих програм у сфері захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб, соціального захисту, зайнятості населення, забезпечення житлових і майнових прав;

сприяння залученню вітчизняних та іноземних інвесторів, громадських та міжнародних об’єднань для розвитку інфраструктури та можливостей територіальних громад;

подання пропозицій та рекомендацій щодо розвитку державно-приватного партнерства для вирішення питань адаптації та інтеграції внутрішньо переміщених осіб в територіальних громадах;

подання пропозицій щодо прийняття нових та внесення змін до чинних нормативно-правових актів у сфері захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб;

вивчення стану виконання законів та інших нормативно-правових актів у сфері захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб і подання пропозицій з метою забезпечення їх реалізації;

налагодження співпраці з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, представниками громадських об’єднань, міжнародних і наукових організацій, засобів масової інформації, інших інститутів громадянського суспільства, фізичними та юридичними особами з питань захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб;

проведення моніторингу стану виконання місцевими органами виконавчої влади повноважень у сфері забезпечення і захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб;

сприяння в застосуванні принципів гендерної рівності у процесі реалізації політик на регіональному та місцевому рівні для розвитку соціальної згуртованості, зменшення напруги та ризиків виникнення конфліктів між територіальною громадою та внутрішньо переміщеними особами.

 

 1. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

розглядає питання щодо захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб;

 

розробляє та пропонує до розгляду відповідним органам проєкти місцевих програм підтримки суб’єктів господарювання, які в установленому законодавством порядку перемістили свої виробничі потужності та активи;

не рідше ніж один раз на рік готує та подає обласній військовій адміністрації план своєї діяльності, пропозиції та рекомендації у сфері забезпечення і захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб, які оприлюднюються на офіційному вебсайті обласної військової адміністрації та/або в інший прийнятний спосіб;

проводить аналіз ефективності реалізації місцевої політики у сфері захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб;

сприяє правовій поінформованості внутрішньо переміщених осіб та проведенню інформаційних кампаній, спрямованих на роз’яснення ключових питань, пов’язаних з підтримкою внутрішньо переміщених осіб з боку держави та територіальних громад;

готує й подає відповідним органам для розгляду пропозиції та рекомендації у сфері забезпечення і захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб;

інформує громадськість про свою діяльність, ухвалені пропозиції, рекомендації та стан їх виконання;

співпрацює з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, міжнародними і національними об’єднаннями, представництвами в Україні міжнародних гуманітарних організацій, благодійними організаціями, організаціями та установами, що залучають до своєї діяльності волонтерів, волонтерами, фізичними та юридичними особами тощо;

сприяє залученню коштів на підтримку та розвиток територіальних громад;

надає організаційну, методичну та консультативну підтримку у розробленні місцевих і регіональних програм у бюджетній сфері та щодо забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб;

підтримує та організовує заходи, спрямовані на виконання завдань Ради (семінари, конференції, засідання тощо).

 

 1. Рада має право:

отримувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності інформацію та документи, необхідні для виконання покладених на Раду завдань;

залучати представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою) до розгляду питань, що належать до компетенції Ради;

подавати відповідним органам пропозиції та рекомендації у сфері захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб;

розглядати звернення внутрішньо переміщених осіб та пропозиції громадських об’єднань з питань, що належать до її компетенції;

співпрацювати з іншими радами з питань внутрішньо переміщених осіб;

ініціювати проведення й брати участь у конференціях, семінарах, нарадах з питань захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб;

утворювати робочі групи, комісії для виконання покладених на Раду завдань.

 

ІІІ. Формування Ради

 

 1. Склад Ради утворюється у кількості 18 осіб, з яких чисельність представників органу, при якому утворено Раду, становить шість осіб, внутрішньо переміщених осіб – дев’ять осіб та представників громадських об’єднань, які провадять діяльність у сфері забезпечення та захисту прав внутрішньо переміщених осіб, – три особи.

До складу Ради, утвореної при обласній військовій адміністрації, входять за посадою працівники структурних підрозділів з питань соціального захисту населення, служби у справах дітей, охорони здоров’я, освіти і науки, житлово-комунального господарства, економічного розвитку.

До складу Ради входять внутрішньо переміщені особи, місцем фактичного проживання яких, згідно з довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи є адміністративно-територіальна одиниця, яка є адресою останнього задекларованого/зареєстрованого місця проживання внутрішньо переміщеної особи, на юрисдикцію якої поширюються повноваження органу, при якому утворено Раду, зокрема які є представниками суб’єктів господарювання та які в установленому законодавством порядку перемістили свої виробничі потужності та активи.

До складу Ради входять по одному представнику від громадських об’єднань в статуті яких визначено, що їх діяльність спрямована на забезпечення та захист прав внутрішньо переміщених осіб і реалізацію проєктів у межах адміністративно-територіальної одиниці, на юрисдикцію якої поширюються повноваження органу, при якому утворено Раду.

 

 1. Персональний склад Ради затверджує начальник обласної військової адміністрації.

 

 1. Відбір членів Ради здійснюється на підставі поданих до обласної військової адміністрації внутрішньо переміщеними особами та представниками громадських об’єднань документів в електронній та/або паперовій формі, а саме:

заяви у довільній формі;

документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або відображення в електронній формі інформації, що міститься у документах, які посвідчують особу та підтверджують громадянство України, сформованих засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія) або єДокумент;

документа про освіту (за наявності);

мотиваційного листа кандидата, в якому викладаються обґрунтування для обрання його до складу Ради;

відомостей про контактний номер телефону та адресу електронної пошти кандидата (за наявності);

довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи або електронної довідки, яка підтверджує факт внутрішнього переміщення і взяття на облік такої особи, на електронному носії, критерії якого підтримують використання мобільного додатка Порталу Дія (Дія) (за наявності технічної можливості), або листа громадського об’єднання щодо включення до складу Ради представника громадського об’єднання.

Обласна військова адміністрація оприлюднює на своєму офіційному вебсайті, та/або в інший прийнятний спосіб не пізніше ніж за 15 календарних днів до затвердження персонального складу Ради, повідомлення про формування складу Ради.

Документи щодо включення осіб до складу Ради подаються до Департаменту соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації, за офіційною адресою та у строк, визначений в оголошенні про формування складу Ради.

Для затвердження персонального складу Ради Департамент соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації приймає та узагальнює подані кандидатами документи, готує та подає на погодження начальника обласної військової адміністрації пропозиції щодо персонального складу Ради.

Основними критеріями відбору кандидатів у члени Ради, які оцінює Департамент соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації, є бажання працювати на громадських засадах, активна участь у громадській діяльності, відповідність високим стандартам доброчесності, відсутність конфлікту інтересів, наявність особистих досягнень або реалізованих проєктів у сфері захисту внутрішньо переміщених осіб, наявність конкретних пропозицій щодо особистого вкладу в реалізацію мети та завдань Ради

Зміни до складу Ради вносяться наказом начальника обласної військової адміністрації за поданням голови Ради.

Дострокове припинення повноважень члена Ради є підставою для внесення змін до складу Ради.

 

 1. Діяльність Ради може бути припинена достроково на підставі наказу начальника обласної військової адміністрації в разі:

 

1) якщо засідання Ради не проводяться протягом двох кварталів поспіль;

 

2) якщо за підсумками відповідного року діяльності Ради встановлено факт невиконання нею без поважних причин більше 60 відсотків заходів, передбачених річним планом її роботи;

 

3) ухвалення відповідного рішення на її засіданні;

4) реорганізації органу, при якому утворено Раду.

 

 1. Склад Ради затверджується строком на два роки. Особа може бути призначена членом Ради не більше ніж на два строки повноважень поспіль.

 

 1. Повноваження членів Ради

 

 1. Раду очолює голова, який обирається її членами з числа внутрішньо переміщених осіб, які входять до складу Ради. Голова Ради має заступника.

Повноваження голови Ради припиняються за рішенням Ради у разі подання ним відповідної заяви, припинення його членства у Раді або висловлення йому недовіри Радою.

У разі припинення повноважень голови Ради до обрання нового голови його обов’язки виконує заступник голови Ради, якщо інше не передбачено її рішенням.

 

 1. Голова Ради:

організовує діяльність Ради;

ініціює проведення засідань Ради, керує їх підготовкою;

головує на засіданнях Ради;

підписує протоколи засідань;

представляє Раду у відносинах з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, установами, підприємствами, організаціями незалежно від форми власності, засобами масової інформації тощо;

здійснює інші повноваження, що належать до компетенції Ради.

 

 1. Заступник голови Ради:

контролює виконання плану роботи Ради в межах повноважень;

вносить пропозиції щодо утворення робочих груп та комісій;

організовує вивчення та дослідження громадської думки;

у разі відсутності голови головує на засіданні Ради;

виконує інші повноваження, що належать до компетенції Ради.

 

 1. Секретар Ради обирається з числа членів Ради на її засіданні. Секретар відповідає за організаційне забезпечення та інформаційну підтримку діяльності Ради, зокрема:

інформує членів Ради про дату, місце і час засідань;

забезпечує ведення та збереження документації;

веде та підписує протоколи засідань;

готує та розсилає за належністю документи;

виконує інші повноваження щодо представництва та організації діяльності Ради.

 

 1. Члени Ради виконують свої обов’язки на громадських засадах.

Члени Ради мають право:

ознайомлюватися з матеріалами і документами до засідання;

ініціювати розгляд питань на чергових та позачергових засіданнях;

брати участь у голосуванні;

вносити зміни до проєктів пропозицій та рекомендацій;

брати участь у роботі робочих груп, комісій;

достроково припинити свої повноваження, звернувшись з відповідною заявою до голови Ради.

Члени Ради мають право доступу в установленому порядку до приміщень, в яких розміщений орган, при якому утворено Раду, а також право участі в засіданнях цього органу із розгляду питань, що належать до компетенції Ради.

 

 1. Діяльність Ради

 

 1. Повноваження члена Ради припиняються достроково у порядку, визначеному цим Положенням:

у разі його відсутності на засіданнях без поважних причин двічі поспіль;

за письмовою заявою про рішення вийти з її складу;

у разі скасування державної реєстрації громадського об’єднання, яке провадить діяльність у сфері забезпечення та захисту прав внутрішньо переміщених осіб;

у разі набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо члена Ради.

 

 1. Рада провадить свою діяльність відповідно до затверджених нею планів роботи.

 

 1. Основною формою роботи Ради є засідання. Головуючим на засіданні є голова Ради, а в разі його відсутності – заступник.

Пропозиції щодо розгляду питань на засіданні вносять голова Ради, заступник голови Ради, секретар та члени Ради.

Секретар Ради забезпечує підготовку матеріалів для розгляду на засіданні.

Засідання Ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

Голова Ради може прийняти рішення про проведення засідання у режимі реального часу з використанням відповідних технічних засобів, зокрема через Інтернет, або про участь члена Ради у засіданні в такому режимі.

 

 1. За запрошенням голови Ради у засіданнях можуть брати участь інші особи.

 

 1. Засідання можуть бути чергові (проводяться не рідше одного разу на квартал) та позачергові (скликаються головою Ради на вимогу не менше однієї третини від загальної кількості членів Ради).

Повідомлення про скликання засідання Ради, зокрема позачергового, доводяться до відома кожного її члена не пізніше ніж за п’ять робочих днів до початку засідання, а також оприлюднюються на відповідному офіційному вебсайті органу, при якому утворена Рада.

 

 1. На своїх засіданнях Рада розглядає пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції, запропоновані її членами, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, представниками міжнародних і наукових організацій, громадських об’єднань, фізичними та юридичними особами тощо.

За результатами розгляду пропозиції та рекомендації можуть бути схвалені Радою. Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувала більше ніж половина членів Ради, присутніх на її засіданні.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації, схвалені Радою, фіксуються у протоколі, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і протягом трьох робочих днів надсилається членам Ради та голові місцевої державної адміністрації (начальнику військової адміністрації) для розгляду у десятиденний строк.

Член Ради, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

 

 1. Департамент соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації, здійснює організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради.

 

 1. Рада в обов’язковому порядку інформує обласну військову адміністрацію та громадськість про свою роботу шляхом розміщення на офіційному вебсайті обласної військової адміністрації та оприлюднення в інший прийнятний спосіб регламенту, плану роботи, протоколів засідань щодо схвалених пропозицій та рекомендацій, інформації про їх виконання, щорічних звітів про діяльність тощо, а також інформації про керівний склад, склад робочих груп, комісій із зазначенням контактних даних Ради (телефону, адреси для листування, електронної пошти тощо) для комунікації з питань, що належать до її компетенції.

 

 1. Пропозиції та рекомендації Ради можуть бути реалізовані шляхом подання схвалених пропозицій та рекомендацій до обласної військової адміністрації, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

 

 

Директор Департаменту соціальної

та молодіжної політики обласної

військової адміністрації

Світлана ЯРМОЛЕНКО