НАКАЗ

 

02 грудня 2022 року

Вінниця

№ 2697

 

Про набори даних Вінницької обласної

військової адміністрації, які підлягають

оприлюдненню у формі відкритих даних

 

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», постанов Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних», від 30 листопада 2016 року № 867 «Деякі питання оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних», з метою забезпечення прозорої та підзвітної діяльності обласної військової адміністрації, реалізації права громадян на доступ до публічної інформації

 

НАКАЗУЮ:

 

 1. Затвердити такі, що додаються:

 

 • порядок оприлюднення наборів даних Вінницької обласної військової адміністрації у формі відкритих даних;

 

 • перелік наборів даних Вінницької обласної військової адміністрації, що підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних.

 

 1. Визначити:

 

 • управління цифрової трансформації апарату обласної військової адміністрації – внутрішнім структурним підрозділом, відповідальним за оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних;

 

 • головного спеціаліста відділу роботи із зверненнями громадян та доступу до публічної інформації управління цифрової трансформації апарату обласної військової адміністрації Оксану Новікову  –  відповідальною особою, яка відповідає за оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації».
 1. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Голови обласної державної адміністрації від 15 липня 2019 року № 515 «Про затвердження Порядку оприлюднення облдержадміністрацією наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних».

 

 1. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Начальника обласної військової адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO) Андрія Кавунця.

 

 

Начальник обласної

військової адміністрації       

Сергій БОРЗОВ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Начальника

обласної військової адміністрації

 02 грудня 2022 року № 2697

 

 

ПОРЯДОК

оприлюднення наборів даних Вінницької обласної військової адміністрації у формі відкритих даних

 

 1. Загальні положення

 

 1. Цей Порядок регулює процес оприлюднення наборів даних Вінницької обласної військової адміністрації (надалі – розпорядника інформації), які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, спрямований на забезпечення ефективного доступу до публічної інформації у формі відкритих даних та сприяння її подальшому використанню всіма зацікавленими особами.
 1. Оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних відбувається відповідно до Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», постанов Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних», від 30 листопада 2016 року № 867 «Деякі питання оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних» та інших нормативно-правових актів.
 1. Оприлюднення наборів даних здійснюється за такими принципами:

відкритість за замовчуванням;

оперативність і чіткість;

доступність і використання;

порівнянність та інтероперабельність;

покращене урядування і залучення громадян;

інклюзивний розвиток та інновації.

 

 1. Порядок підготовки та оприлюднення наборів даних

 

 1. Внутрішній структурний підрозділ відповідальний за оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних (надалі – структурний підрозділ відповідальний за оприлюднення відкритих даних) забезпечує:
 • підготовку, оприлюднення та регулярне оновлення наборів даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних (надалі – Портал) відповідно до цього Порядку;
 • консультування та координацію структурних підрозділів обласної військової адміністрації та її апарату, в розпорядженні яких перебувають набори даних, щодо надання даних для оприлюднення та їх регулярного оновлення;
 • адміністрування облікового запису розпорядника інформації на Порталі. Зокрема, інформаційне наповнення облікового запису розпорядника інформації, надання або скасування прав доступу відповідальним особам для адміністрування облікового запису розпорядника та/або оприлюднення наборів даних;
 • комунікацію з уповноваженою особою держателя Порталу в рамках здійснення модерації наборів даних відповідно до порядку, визначеного постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року № 867 «Деякі питання оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних»;
 • модерування форм зворотного зв'язку (підрозділ «Пропозиції») на сторінках наборів даних, розгляд пропозицій користувачів Порталу та надання відповідей на них у межах покладених повноважень;
 • ведення Реєстру наборів даних відповідно до цього Порядку;
 • розробку проєктів внутрішніх розпорядчих документів у галузі політики відкритих даних;
 • інформування керівництва обласної військової адміністрації щодо стану оприлюднення наборів даних;
 • аналіз технічних вимог і завдань на розробку та впровадження програмного забезпечення, надання пропозицій стосовно забезпечення ефективного та автоматизованого оприлюднення наборів даних;
 • заповнення та подання Міністерству цифрової трансформації України Картки оцінки стану оприлюднення і оновлення відкритих даних відповідно до Порядку затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних»;
 • створення штатних одиниць для виконання покладених функцій;
 • реалізацію заходів, спрямованих на популяризацію відкритих даних, залучення фізичних осіб, підприємств та громадських об'єднань до створення продуктів на основі наборів даних.

 

 1. Структурні підрозділи обласної військової адміністрації та її апарату, в розпорядженні яких перебувають набори даних, які оприлюднюються обласною військовою адміністрацією, забезпечують:
 • підготовку, оновлення інформації та надання до структурного підрозділу відповідального за оприлюднення відкритих даних, наборів даних відповідно до цього Порядку;
 • актуалізацію та надання пропозицій змін до Реєстру наборів даних розпорядника інформації;
 • отримання та оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних від осіб, яким делеговані владні повноваження розпорядника інформації та її надання до структурного підрозділу, відповідального за оприлюднення відкритих даних;
 • надання пропозицій з питань удосконалення оприлюднення наборів даних та їх подальшого використання.

 

 1. Структурні підрозділи обласної військової адміністрації, як розпорядники публічної інформації, забезпечують оприлюднення наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, відповідно до порядку, визначеного Законом України «Про доступ до публічної інформації», постановами Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних», від 30 листопада 2016 року № 867 «Деякі питання оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних» та іншими нормативно-правовими актами.

 

 1. Реєстр наборів даних

 

 1. Реєстр наборів даних (надалі – Реєстр) формується з метою впорядкування наборів даних, визначення вимог до їх частоти оновлення, структури, форматів ресурсів, паспортів та інших характеристик.

 

 1. Внутрішнім розпорядником інформації Реєстру є структурний підрозділ, відповідальний за оприлюднення відкритих даних. Внутрішній розпорядник забезпечує оприлюднення реєстру у формі відкритих даних на Порталі.

 

 1. Реєстр ведеться відповідно до порядку визначеного пунктами 18–19 Положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» та рекомендацій Міністерства цифрової трансформації України, що оприлюднені на Порталі.

 

 1. Структурний підрозділ, відповідальний за оприлюднення відкритих даних, забезпечує актуалізацію даних у Реєстрі за результатами аудитів даних, моніторингів наборів даних.

 

 1. Інформаційний аудит та моніторинг наборів даних

 

 1. Інформаційний аудит наборів даних (надалі – Аудит) проводиться з метою дослідження наявності, стану, форматів, процесів управління й використання даних, а також вироблення на основі отриманої інформації рекомендацій щодо покращення процесів роботи з даними, максимізації їх використання та розкриття потенціалу.

 

 1. Аудит проводиться не рідше ніж один раз на рік.

 

 1. Виконавцем Аудиту є структурний підрозділ, відповідальний за оприлюднення відкритих даних. Для проведення аудиту може бути залучений сторонній виконавець.

 

 1. За результатами Аудиту виконавець складає звіт, реєстр наборів даних та інші додатки, що визначені завданнями Аудиту.

 

 1. Моніторинг наборів даних (надалі – Моніторинг) проводиться з метою дослідження стану оприлюднення наборів розпорядниками інформації, їх відповідності затвердженим вимогам, а також розробки рекомендацій щодо покращення якості наборів даних.

 

 1. Періодичний Моніторинг проводиться не рідше ніж один раз на півроку.

 

 1. Виконавцем Моніторингу є структурний підрозділ, відповідальний за оприлюднення відкритих даних.

 

 1. За результатами Моніторингу складається звіт.

 

 1. Результати Аудиту та Моніторингу доводяться до структурних підрозділів обласної військової адміністрації, її апарату та інших зацікавлених осіб.

 

 1. Відповідальність

 

 1. Посадові особи розпорядника інформації несуть згідно із законом відповідальність за достовірність, актуальність і повноту оприлюднених наборів даних на Порталі.

 

 1. Відповідальні особи за оприлюднення наборів несуть дисциплінарну відповідальність за розголошення логінів, паролів та інших даних, які можуть призвести до несанкціонованого втручання в роботу Порталу.

 

Начальник управління цифрової

трансформації апарату обласної

військової адміністрації

Людмила ПОПИХАЧ


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Начальника

обласної військової адміністрації 

02  грудня 2022 року № 2697

 

 

ПЕРЕЛІК

наборів даних Вінницької обласної військової адміністрації, які підлягають оприлюдненнюу формі відкритих даних

 

№ з/п

Назва набору даних

Розпорядник інформації на внутрішньоорганізаційному рівні

Рекомендований формат для набору відкритих даних

Частота оновлення

1.

Довідник обласної військової адміністрації

Управління діловодства та контролю апарату обласної військової адміністрації

XLSX, XLS, ODS, CSV, JSON, XML, можливі інші формати структурованих даних

Щороку

2.

Інформація про структуру обласної військової адміністрації

Відділ з питань персоналу апарату обласної військової адміністрації

XLSX, XLS, ODS, CSV, JSON, XML, можливі інші формати структурованих даних

Щороку

3.

Інформація про нормативно-правові засади діяльності обласної військової адміністрації

Відділ з питань персоналу апарату обласної військової адміністрації

XLSX, XLS, ODS, CSV, JSON, XML, можливі інші формати структурованих даних

Щороку

4.

Нормативи, що затверджуються та підлягають оприлюдненню обласною військовою адміністрацією

Управління діловодства та контролю апарату обласної військової адміністрації

XLSX, XLS, ODS, CSV, JSON, XML, можливі інші формати структурованих даних

Щомісяця

5.

Звіт щодо задоволення запитів на інформацію

Управління цифрової трансформації обласної військової адміністрації

XLSX, XLS, ODS, CSV, JSON, XML, можливі інші формати структурованих даних

Щомісяця

6.

Звіт щодо організації роботи зі зверненнями громадян

Управління цифрової трансформації обласної військової адміністрації

XLSX, XLS, ODS, CSV, JSON, XML, можливі інші формати структурованих даних

Щокварталу

7.

Аналітична довідка економічного розвитку Вінницької області

Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації

XLSX, XLS, ODS, CSV, JSON, XML, можливі інші формати структурованих даних

Щомісяця

8.

Паспорт бюджетної програми обласної військової адміністрації

Департамент фінансів обласної військової адміністрації

XLSX, XLS, ODS, CSV, JSON, XML, можливі інші формати структурованих даних

Щороку

9.

Звіт про виконання паспорту бюджетної програми обласної військової адміністрації

Департамент фінансів обласної військової адміністрації

XLSX, XLS, ODS, CSV, JSON, XML, можливі інші формати структурованих даних

Щороку

10.

Реєстр регуляторних актів обласної військової адміністрації

Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації

XLSX, XLS, ODS, CSV, JSON, XML, можливі інші формати структурованих даних

Щороку

11.

План підготовки проектів регуляторних актів обласної військової адміністрації

Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації

XLSX, XLS, ODS, CSV, JSON, XML, можливі інші формати структурованих даних

Щороку

12.

Нормативно-правові акти, акти обласної військової адміністрації

Управління діловодства та контролю апарату обласної військової адміністрації

XLSX, XLS, ODS, CSV, JSON, XML, можливі інші формати структурованих даних

Щомісяця

13.

Проекти нормативно-правових актів, актів обласної військової адміністрації

Управління діловодства та контролю апарату обласної військової адміністрації

XLSX, XLS, ODS, CSV, JSON, XML, можливі інші формати структурованих даних

Щомісяця

14.

Річні плани закупівель обласної військової адміністрації

Управління фінансового та господарського забезпечення апарату обласної військової адміністрації

XLSX, XLS, ODS, CSV, JSON, XML, можливі інші формати структурованих даних

Щороку

15.

Інформація із системи обліку (реєстру) публічної інформації обласної військової адміністрації

Управління цифрової трансформації обласної військової адміністрації

XLSX, XLS, ODS, CSV, JSON, XML, можливі інші формати структурованих даних

Щомісяця

16.

Річний консолідований звіт про виконання фінансового плану державних підприємств, засновником яких є обласна військова адміністрація

Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації

 

XLSX, XLS, ODS, CSV, JSON, XML, можливі інші формати структурованих даних

Щороку

17.

Інформація про отримане майно (обладнання, програмне забезпечення) у рамках міжнародної технічної допомоги

Управління цифрової трансформації апарату обласної військової адміністрації

Структурні підрозділи обласної військової адміністрації

XLSX, XLS, ODS, CSV, JSON, XML, можливі інші формати структурованих даних

Щороку

18.

Перелік дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами об’єктів 2 та 3 груп із зазначенням номера та строку дії

Управління розвитку територій та інфраструктури обласної військової адміністрації

XLSX, XLS, ODS, CSV, JSON, XML, можливі інші формати структурованих даних

Щороку

19.

Схема планування території області

Управління містобудування та архітектури обласної військової адміністрації

XLSX, XLS, ODS, CSV, JSON, XML, можливі інші формати структурованих даних

Щороку

20.

Інформація про розподілення та використання медичних імунобіологічних препаратів

Департамент охорони здоров’я та реабілітації обласної військової адміністрації

XLSX, XLS, ODS, CSV, JSON, XML, можливі інші формати структурованих даних

Щороку

21.

Дані щодо об’єктів будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення відповідно до стандарту OC4IDS - Open Contracting for Infrastructure Data Standard

Управління дорожнього господарства обласної військової адміністрації

XLSX, XLS, ODS, CSV, JSON, XML, можливі інші формати структурованих даних

Щороку

22.

Перелік автомобільних доріг загального користування місцевого значення

Управління дорожнього господарства обласної військової адміністрації

XLSX, XLS, ODS, CSV, JSON, XML, можливі інші формати структурованих даних

Щороку

23.

Реєстр наборів даних обласної військової адміністрації

Управління цифрової трансформації апарату обласної військової адміністрації

XLSX, XLS, ODS, CSV, JSON, XML, можливі інші формати структурованих даних

Щороку

24.

Результати інформаційного аудиту

Управління цифрової трансформації апарату обласної військової адміністрації

XLSX, XLS, ODS, CSV, JSON, XML, можливі інші формати структурованих даних

Щороку

 

 

Начальник управління цифрової трансформації

апарату обласної військової адміністрації

Людмила ПОПИХАЧ