РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

24 листопада 2021 року

Вінниця

     № 827

 

 Про затвердження Порядку розподілу

додаткової дотації на здійснення переданих

з державного бюджету видатків з утримання

закладів освіти та охорони здоровя на 2022 рік

 

 Відповідно до частини п’ятої статті 1036 Бюджетного кодексу України: 

  1. Затвердити Порядок розподілу додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я на 2022 рік (далі – додаткова дотація), що додається. 
  1. Розподілити додаткову дотацію згідно з додатком. 

       3. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації забезпечити погодження Кабінетом Міністрів України розподіл додаткової дотації та включити його в проєкт рішення «Про обласний бюджет на 2022 рік». 

  1. Це розпорядження набирає чинності з дня його видання, крім пункту 2, який набирає чинності з дня погодження Кабінетом Міністрів України розподілу додаткової дотації. 
  1. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника Голови обласної державної адміністрації Сергія Здітовецького.

 

Голова обласної державної

адміністрації                                                                      

        Сергій БОРЗОВ

 

                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО    

                                                                           Розпорядження Голови

                                                                            обласної державної адміністрації

                                                                                                                          24 листопада 2021 року № 827

                             

Порядок

розподілу додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоровя

на 2022 рік

 

І. Загальні положення

                                     

  1. Цей Порядок визначає механізм розподілу додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я місцевим бюджетам області, відповідно до положень Бюджетного кодексу України та Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік». 
  1. Додаткова дотація спрямовується обласному бюджету на утримання закладів професійно-технічної освіти та закладів фахової передвищої освіти та бюджету Вінницької міської територіальної громади, на видатки навчальних закладів, визначених у частині першій статті 1032 Бюджетного Кодексу України, крім видатків на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників. 
  1. Критеріями, що впливають на розподіл коштів, визначаються такі фактори: 100 відсотків обсягу дотації спрямовується закладам професійно-технічної освіти області та закладам фахової передвищої освіти згідно з розподілом (додаток 1 до розпорядження).

 

ІІ.  Прикінцеві положення

 

  1. Усі визначення та терміни, що вказані в цьому порядку, застосовуються виключно в частині загального фонду місцевих бюджетів. 
  1. Належна сума додаткової дотації для обласного бюджету враховується у загальний обсяг ресурсів доходної частини загального фонду обласного бюджету і спрямовується на видаткові призначення головних розпорядників коштів обласного бюджету.

 

Директор Департаменту

фінансів обласної державної

адміністрації                                              

                Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ

 

Додаток           

                                                                           до розпорядження Голови

                                                                            обласної державної адміністрації

   24 листопада 2021 року № 827

 

 

Розподіл
додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоровя на 2022 рік

 

Код бюджету

Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці

Обсяг,

гривень

02100000000

Обласний бюджет

96 285 000,00

02536000000

Бюджет Вінницької територіальної громади

29 000 000,00

 

Усього

125 285 000,00

  

Директор Департаменту

фінансів обласної державної

адміністрації                                                 

           Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ