РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

01 листопада 2021 року

Вінниця

     № 776

 

Про затвердження плану заходів

на 2021 і 2022 роки з реалізації

Національної стратегії із створення

безбар’єрного простору в Україні 

на період до 2030 року

 

 Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розпоряджень Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 року № 1578-р «Про затвердження плану заходів з реалізації зобов’язань Уряду України, взятих в рамках міжнародної ініціативи «Партнерство Біарріц» з утвердження гендерної рівності», від 14 квітня 2021 року № 366-р «Про схвалення Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року», від 04 серпня 2021 року № 883-р «Про затвердження плану заходів на 2021 і 2022 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року»: 

  1. Затвердити план заходів на 2021 і 2022 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року (далі – План заходів), що додається. 
  1. Визначити структурні підрозділи обласної державної адміністрації відповідальними щодо виконання Плану заходів за наступними основними напрямками: фізичний – Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації; суспільний і громадянський – Департамент соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації; економічний – Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної державної адміністрації; освітній – Департамент гуманітарної політики обласної державної адміністрації; цифровий – Управління розвитку територій та інфраструктури обласної державної адміністрації; інформаційний – Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації. 
  1. Районним державним адміністраціям та органам місцевого самоврядування щокварталу до 05 числа наступного місяця про виконання Плану заходів, відповідно до компетенції інформувати структурні підрозділи обласної державної адміністрації.
  2. Структурним підрозділам обласної державної адміністрації щокварталу до 07 числа наступного місяця узагальнювати одержані матеріали та інформувати про виконання Плану заходів Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації для узагальнення та інформування до 10 числа наступного місяця Міністерства розвитку громад та територій України. 
  1. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника Голови та заступників Голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків.

 

 

Голова обласної державної

адміністрації                                                      

                        Сергій БОРЗОВ

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО     

Розпорядження Голови

обласної державної адміністрації

01 листопада  2021 року № 776

 

ПЛАН ЗАХОДІВ
на 2021 і 2022 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного
простору в Україні на період до 2030 року

Найменування завдання

Найменування заходу

Індикатор виконання

Строк виконання

Відповідальні виконавці

1. Проведення інвентаризації об’єктів спортивної інфраструктури для визначення їх стану та рівня доступності

Забезпечення збору інформації щодо наявної спортивної інфраструктури, визначення її технічного стану та рівня доступності

Проведено інвентаризацію усіх об’єктів спортивної інфраструктури, визначено їх технічний стан та рівень доступності

IV квартал 2021 року

Департамент гуманітарної політики
обласної державної адміністрації,

 

органи місцевого самоврядування (за згодою)

2. Формування мережі сучасних спортивних споруд за місцем проживання, у місцях масового відпочинку із забезпеченням їх доступності для різних верств населення, зокрема для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

Проведення аналізу фактичного забезпечення спортивними спорудами населення за місцем проживання та у місцях масового відпочинку, а також вивчення питання щодо їх доступності, відповідності соціальним стандартам та потребам громади

Підготовлено пропозиції щодо будівництва нових або реконструкції наявних спортивних споруд

IV квартал 2022 року

Департамент гуманітарної політики

обласної державної адміністрації,

 

органи місцевого самоврядування

(за згодою)

3. Забезпечення безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до спортивних споруд

Забезпечення дотримання вимог щодо доступності спортивних споруд для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

Надано рекомендації місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування стосовно дотримання вимог щодо доступності спортивних споруд для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення під час реконструкції існуючих об’єктів спортивної інфраструктури

IV квартал 2022 року

Департамент гуманітарної політики обласної державної адміністрації,


органи місцевого самоврядування

(за згодою)

4. Сприяння підвищенню міської мобільності та розвитку мережі паркувальних зон і пасажирських терміналів для пересадки з індивідуального транспорту на міський транспорт

Покращення пішохідної інфраструктури, паркувальних зон, обмеження швидкості руху транспортних засобів та розвиток інфраструктури для руху велосипедів (зокрема встановлення світлофорів, зосібна озвучених для потреб осіб з вадами слуху та оснащених для потреб осіб з вадами зору)

Забезпечено проєктування елементів автомобільних доріг у межах населених пунктів із забезпечення доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (пологі заїзди/з’їзди шляхом пониження бортового каменю тощо)

IV квартал 2021 року

Управління дорожнього господарства обласної державної адміністрації,

органи місцевого самоврядування (за згодою)

Забезпечено здійснення заходів для дублювання або заміну кількарівневих пішохідних переходів у населених пунктах наземними переходами, адаптованими для потреб осіб з вадами слуху та оснащеними для потреб осіб з вадами зору

IV квартал 2021 року

Управління дорожнього господарства обласної державної адміністрації,

органи місцевого самоврядування (за згодою)

5. Забезпечення доступності транспортних послуг для усіх громадян, зокрема для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, шляхом створення для них доступного середовища для вільного пересування

 

Забезпечення придбання шкільних автобусів, пристосованих для перевезення дітей, які пересуваються у кріслах колісних

Створено покращені умови для перевезення школярів, зокрема дітей, які пересуваються у кріслах колісних

IV квартал 2022 року

Департамент гуманітарної політики обласної державної адміністрації,

органи місцевого самоврядування (за згодою)

6. Поступове оновлення рухомого складу для пасажирських

Запровадження поетапного збільшення на маршрутах загального користування кількості транспортних засобів,

Збільшено частку транспортних засобів загального користування,

пристосованих для

IV квартал 2022 року

Органи місцевого самоврядування (за згодою)

перевезень, заміна концепції використання мініавтобусів на більш гнучкі та екологічно чисті системи, обладнані для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

користування осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

 

 

7. Забезпечення збору і поширення достовірної інформації про доступність транспорту, та транспортно-дорожньої інфраструктури та щодо створення умов доступності транспорту та об’єктів транспортної інфраструктури для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

Збір даних щодо доступності транспорту, транспортно-дорожньої інфраструктури і про створення умов доступності транспорту та об’єктів транспортної інфраструктури для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

Результати моніторингу розміщено на офіційних вебсайтах відповідальних виконавців результати моніторингу

Щороку

Управління дорожнього господарства обласної державної адміністрації,

органи місцевого самоврядування (за згодою)

8. Забезпечення захисту і безпеки осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у надзвичайних ситуаціях, зокрема в разі виникнення загрози збройних конфліктів

1. Розроблення та включення до регіональних і місцевих програм цивільного захисту питань щодо забезпечення доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до захисних споруд цивільного захисту, зокрема проведення оцінки потреб, планування фінансування для створення умов, визначення строків облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують такий доступ

Включено питання осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в програми цивільного захисту

ІІ квартал 2021 року

Департамент з питань оборонної роботи цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами обласної державної адміністрації,


органи місцевого самоврядування (за згодою)

 

2. Проведення моніторингу дотримання прав осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій за участю громадських об’єднань, зокрема щодо забезпечення доступності захисних споруд цивільного захисту, наявності достатньої кількості доступного транспорту для евакуації до найближчої споруди цивільного захисту, а також рівня підготовки персоналу

Результати моніторингу опубліковано на офіційних вебсайтах органів влади та органів місцевого самоврядування

ІV квартал 2022 року

Департамент з питань оборонної роботи цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами обласної державної адміністрації,

органи місцевого самоврядування (за згодою),

громадські об’єднання (за згодою)

 

3. Проведення інформування населення про захисні споруди цивільного захисту та найпростіші укриття в населених пунктах, обладнані для перебування в них осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

Відомості про захисні споруди цивільного захисту та найпростіші укриття розміщені на інформаційних ресурсах

ІV квартал 2021 року

Департамент з питань оборонної роботи цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами обласної державної адміністрації,

органи місцевого самоврядування

 (за згодою)

 

4. Проведення оцінки потреб, планування фінансування для створення умов, визначення строків облаштування захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів засобами, що забезпечують такий доступ

Визначено обсяги заходів (робіт) облаштування захисних споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують такий доступ

ІІІ квартал 2022 року

Органи місцевого самоврядування,

 

власники (балансоутримувачі) захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів

9. Пристосування головних входів до місцевих державних адміністрацій для використання особами з інвалідністю

Обстеження та проведення відповідних будівельних/ ремонтних робіт

Забезпечено встановлення пандусів, тактильної плитки, поручнів, адаптацію вхідних дверей для осіб з інвалідністю

IV квартал 2022 року

Структурні підрозділи обласної державної адміністрації,

Районні державні адміністрації,

Управління державної інспекції архітектури та містобудування у Вінницькій області               (за згодою),

органи місцевого самоврядування (за згодою)

10. Забезпечення збору і поширення достовірної інформації про доступність об’єктів фізичного оточення, а також встановлення вимог до публічних закладів щодо інформування про наявні умови доступності їх будівель і приміщень

Проведення за участю громадських організацій моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту (відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України            від 26 травня 2021 року № 537)

Опубліковано на офіційних вебсайтах відповідальних виконавців результати моніторингу

IV квартал 2022 року

Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації,

структурні підрозділи обласної державної адміністрації,

 

районі державні адміністрації,

 

органи місцевого самоврядування (за згодою),

 

громадські об’єднання (за згодою)

Розроблено рекомендації щодо безбар’єрних рішень

III квартал 2022 року

Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації,

 

районі державні адміністрації,

 

органи місцевого самоврядування

(за згодою)

11. Створення умов для розвитку інклюзивного та гендерно чутливого публічного простору, дружнього до сімей з дітьми та маломобільних груп населення

За результатами моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів житлового та громадського призначення визначено об’єкти  і проведені відповідні будівельні/ремонтні роботи

Забезпечено встановлення пандусів, тактильної плитки, поручнів, адаптацію вхідних дверей для осіб з інвалідністю

Постійно

 

 

Органи місцевого самоврядування

(за згодою)

12. Створення умов для поєднання працівниками професійних і сімейних обов’язків

Забезпечення діяльності дитячих кімнат в установах та організаціях

Збільшено кількість функціонуючих дитячих кімнат в установах та організаціях

IV квартал 2022 року

Служба у справах дітей обласної державної адміністрації,

структурні підрозділи обласної державної адміністрації,

районні державні адміністрації,

органи місцевого самоврядування (за згодою)

13. Здійснення заходів щодо забезпечення можливості підключення та передачі звернень за екстреною медичною допомогою провайдерами неголосового виклику екстрених служб

1. Здійснення заходів щодо забезпечення доступності виклику екстрених служб (112) та роботи телефонів довіри, «гарячих ліній» з урахуванням комунікаційних потреб та можливостей осіб з порушеннями слуху, зору, мовлення та осіб з порушенням інтелектуального розвитку

 

Інтегровано в систему диспетчеризації екстреної медичної допомоги принаймні один провайдер неголосового виклику екстрених служб

ІV квартал 2022 року

Департамент охорони здоров’я та реабілітації обласної державної адміністрації,

структурні підрозділи обласної державної адміністрації,

районні державні адміністрації,

органи місцевого самоврядування (за згодою)

2. Здійснення заходів щодо забезпечення доступності неголосового виклику бригади екстреної медичної допомоги для осіб з порушеннями слуху, мовлення

Реалізовано можливість неголосового виклику екстреної медичної допомоги на території області

ІV квартал 2022 року

Департамент охорони здоров’я та реабілітації обласної державної адміністрації

 

14. Забезпечення технічної можливості підключення домогосподарств у сільській місцевості до фіксованого широкосмугового доступу до Інтернету;

сприяння підвищенню покриття фіксованого широкосмугового доступу та підключення домогосподарств в комерційно малопривабливій сільській місцевості

Забезпечення підключення домогосподарств у сільській місцевості до широкосмугового доступу до Інтернету

Підвищено до 75 відсотків технічну можливість підключення домогосподарств у сільській місцевості до широкосмугового доступу до Інтернету за допомогою мереж надвисокої пропускної здатності

ІV квартал 2022 року

Управління розвитку територій та інфраструктури обласної державної адміністрації,

Управління інформаційних технологій, роботи із зверненнями громадян та доступу до публічної інформації апарату обласної державної адміністрації,

районні державні адміністрації,

органи місцевого самоврядування (за згодою)

15. Забезпечення підключення закладів соціальної інфраструктури та органів місцевого самоврядування до широкосмугового доступу до Інтернету із швидкістю не менше 100 Мбіт/с

1. Забезпечення підключення закладів соціальної інфраструктури до фіксованого широкосмугового доступу до Інтернету із швидкістю не менше 100 Мбіт/с

Забезпечено підключення не менше ніж 3000 закладів соціальної інфраструктури до фіксованого широкосмугового доступу до Інтернету

IV квартал
2022 року

Управління розвитку територій та інфраструктури обласної державної адміністрації,

Управління інформаційних технологій, роботи із зверненнями громадян та доступу до публічної інформації апарату обласної державної адміністрації,

Департамент соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації,

Департамент охорони здоров’я та реабілітації обласної державної адміністрації,

Департамент гуманітарної політики обласної державної адміністрації,

районні державні адміністрації,

органи місцевого самоврядування (за згодою)

2. Забезпечення підключення закладів культури та освіти сфери культури до широкосмугового доступу до Інтернету із швидкістю не менше 100 Мбіт/с

Збільшено частку забезпечення доступом до Інтернету із швидкістю не менше 100 Мбіт/с для 60 відсотків бібліотек

ІV квартал 2022 року

Департамент гуманітарної політики обласної державної адміністрації,

районні державні адміністрації,

органи місцевого самоврядування (за згодою)

16. Забезпечення необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до Інтернету осіб з інвалідністю, закладів освіти та культури, а також бібліотек та інших хабів в межах населених пунктів

Забезпечення осіб з інвалідністю, бібліотек необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до Інтернету

Не менше однієї публічної бібліотеки в адміністративному центрі кожної територіальної громади має власний вебсайт або сторінку в соціальних мережах, які адаптовані до доступу для осіб з інвалідністю

ІV квартал 2022 року

Районні державні адміністрації,

органи місцевого самоврядування (за згодою)

17. Впровадження найкращих практик і механізмів залучення осіб з інвалідністю, молоді, осіб похилого віку, батьків з дітьми дошкільного віку до культурного життя

Проведення всеукраїнської культурно-мистецької акції, спрямованої на підтримку та розвиток творчих здібностей осіб з інвалідністю

Залучено 550 учасників (осіб з інвалідністю) до участі у всеукраїнській культурно-мистецькій акції, спрямованій на підтримку та розвиток творчих здібностей осіб з інвалідністю

IV квартал
2022 року

Департамент соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації,

Департамент гуманітарної політики обласної державної адміністрації,

органи місцевого самоврядування,

громадські об’єднання (за згодою)

18. Розвиток у системі освіти наскрізного принципу врахування соціальної залученості, недискримінації та поваги до прав людини, партиципації та згуртованості, у тому числі формальній та неформальній освіті, зокрема громадянській

Забезпечення проведення освітніх заходів у закладах освіти з метою подолання психологічних бар’єрів відповідно до положень Конвенції про права осіб з інвалідністю та за методичного супроводу Міністерства освіти і науки України впровадження інклюзивних рішень та рівноцінного сприйняття осіб з інвалідністю у всіх колективах та всіма верствами населення

Забезпечено проведення регулярних заходів

Постійно

Департамент гуманітарної політики обласної державної адміністрації,

органи місцевого самоврядування (за згодою)

19. Проведення інформаційної кампанії

Забезпечення організації та проведення інформаційно-просвітницької кампанії «Україна без бар’єрів»

Проведено інформаційно-просвітницьку кампанію

Постійно

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації,

районні державні адміністрації,

органи місцевого самоврядування (за згодою),

громадські об’єднання (за згодою)

20. Підвищення рівня обізнаності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування щодо прав осіб з інвалідністю, універсального дизайну і доступності

Забезпечення проведення навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за програмами підвищення кваліфікації із вивчення положень Конвенції про права осіб з інвалідністю, універсального дизайну і доступності

Підвищено кваліфікацію державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

Постійно

Вінницький регіональний центр підвищення кваліфікації,

 

громадські об’єднання

(за згодою)

21. Проведення широких інформаційно-просвітницьких кампаній для працівників державних та комунальних установ, організацій, професійних спільнот та громадськості на всіх рівнях щодо політики безбар’єрності та недискримінації

Проведення циклів вебінарів для працівників державних та комунальних закладів культури та закладів освіти сфери культури щодо політики безбар’єрності та недискримінації

Проведено цикл вебінарів для працівників державних та комунальних закладів культури та закладів освіти сфери культури щодо політики безбар’єрності та недискримінації. Залучено 500 працівників державних та комунальних закладів культури та закладів освіти сфери культури

IV квартал
2022 року

Вінницький регіональний центр підвищення кваліфікації,

Департамент гуманітарної політики обласної державної адміністрації,

 

громадські організації (за згодою)

22. Запровадження комплексних реабілітаційних та абілітаційних послуг, спрямованих на підвищення якості життя, активності, працездатності та залучення в усі форми суспільного життя (переоцінка діючих системи та стандартів реабілітації, імплементація комплексних західних підходів у співпраці з МОЗ)

1. Здійснення розвитку системи фізкультурно-спортивної реабілітації серед ветеранів війни та визначення державного стандарту надання послуг

 

 

 

Забезпечено реалізацію Національної стратегії розвитку системи фізкультурно-спортивної реабілітації

IV квартал
2022 року

Департамент соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації,

Департамент охорони здоров’я та реабілітації обласної державної адміністрації,

органи місцевого самоврядування (за згодою)

2. Забезпечення належної організації роботи реабілітаційних закладів для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю

 

 

 

 

 

Покращено механізм надання особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю реабілітаційних послуг

 

 

 

 

Постійно

Департамент соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації,

Департамент охорони здоров’я та реабілітації обласної державної адміністрації,

органи місцевого самоврядування (за згодою)

3. Забезпечення максимального наближення комплексних реабілітаційних (абілітаційних) послуг до осіб, які їх потребують

Збільшено чисельність отримувачів послуг

Постійно

Департамент соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації,

Департамент охорони здоров’я та реабілітації обласної державної адміністрації,

органи місцевого самоврядування (за згодою)

4. Забезпечення надання особам з порушеннями слуху соціальної послуги перекладу на жестову мову

Запроваджено відповідні соціальні послуги

IV квартал
2022 року

Департамент соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації,

 

районні державні адміністрації,

 

органи місцевого самоврядування (за згодою)

23. Впровадження концепцій та механізму безбар’єрності в державну систему охорони здоров’я та навчання медичних працівників

1. Проведення роботи серед працівників системи охорони здоров’я, які здійснюють прийом громадян, щодо культури та особливості спілкування з особами з порушеннями слуху та застосування онлайн-додатків безкоштовного перекладу на українську жестову мову

проведено широку просвітницьку кампанію щодо популяризації у суспільстві культури створення безбар’єрного простору

IV квартал
2022 р.

Департамент охорони здоров’я та реабілітації обласної державної адміністрації,

органи місцевого самоврядування (за згодою)

 

2. Здійснення розвитку системи фізкультурно-спортивної реабілітації серед ветеранів війни та визначення державного стандарту надання послуг

Забезпечено реалізацію Національної стратегії розвитку системи фізкультурно-спортивної реабілітації

IV квартал
2022 року

Департамент гуманітарної політики обласної державної адміністрації,

Департамент соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації,

Відділ Міністерства у справах ветеранів України у Вінницькій області (за згодою)

 

3. Забезпечення належної організації роботи реабілітаційних закладів для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю

Покращено механізм надання особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю реабілітаційних послуг

Постійно

Департамент соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації,

Департамент охорони здоров’я та реабілітації обласної державної адміністрації,

органи місцевого самоврядування (за згодою)

24. Формування на рівні кожної територіальної громади якісно нової системи забезпечення та захисту прав дітей, що дасть змогу відійти від практики інституційного догляду та виховання дітей до забезпечення безпечного догляду і виховання кожної дитини в сімейному або наближеному до сімейного середовищі

1. Створення в територіальних громадах служб у справах дітей, надання службам у справах дітей територіальних громад методичної та організаційної підтримки у провадженні діяльності щодо захисту прав та інтересів дітей

Створено служби у справах дітей в усіх територіальних громадах.
Збільшено кількість патронатних сімей у територіальних громадах.
Забезпечено розвиток сімейних форм виховання

IV квартал
2022 року

Служба у справах дітей обласної державної адміністрації,

органи місцевого самоврядування (за згодою)

 

2. Забезпечення розвитку сімейних форм виховання, проведення із залученням регіональних та місцевих засобів масової інформації інформаційної кампанії з питань влаштування дітей до сімейних форм виховання

Збільшено на 0,2 відсотка влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до сімейних форм виховання

IV квартал
2022 року

Служба у справах дітей обласної державної адміністрації,

районні державні адміністрації,

органи місцевого самоврядування (за згодою)

25. Створення умов для підвищення прозорості і доступності системи соціального захисту, забезпечення об’єктивного (недискримінуючого), ефективного і цільового розподілу гарантій і пільг

Розроблення пропозицій до проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2027 року»

Пропозиції розроблені та надані Мінсоцполітики

IV квартал
2022 року

Департамент соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації,

 

районні державні адміністрації,

 

органи місцевого самоврядування

(за згодою)

26. Забезпечення функціонування закладів фізичної культури та спорту для всіх верств населення

Проведення заходів з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення та фізкультурно-спортивної реабілітації

Збільшено кількість фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів

Постійно

Департамент гуманітарної політики обласної державної адміністрації,

органи місцевого самоврядування (за згодою),

громадські об’єднання фізкультурно-спортивної спрямованості (за згодою)

27. Систематизація процесів надання послуг, популяризація центрів надання освітніх послуг та забезпечення створення умов для фінансування за форматом “гроші ходять за людиною”

1. Визначення основних напрямів надання освітніх послуг для дорослих

Визначено основні напрями надання освітніх послуг для дорослих

IV квартал
2022 року

Департамент гуманітарної політики обласної державної адміністрації,

Департамент соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації,

районні державні адміністрації,

органи місцевого самоврядування

(за згодою)

 

2. Здійснення популяризації надання освітніх послуг для дорослих

Створено центри надання освітніх послуг для дорослих

IV квартал
2022 року

Департамент гуманітарної політики обласної державної адміністрації,

Департамент соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації,

районні державні адміністрації,

органи місцевого самоврядування

(за згодою)

 

3. Розроблення механізму фінансування освітніх послуг для дорослих за принципом «гроші ходять за людиною»

Прийнято нормативно-правовий акт

IV квартал
2022 року

Департамент гуманітарної політики обласної державної адміністрації,

Департамент соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації,

районні державні адміністрації,

органи місцевого самоврядування

(за згодою)

28. Прийняття та впровадження Закону України «Про освіту дорослих»

Реалізація Закону України «Про освіту дорослих»

Прийнято відповідні підзаконні нормативно-правові акти

IV квартал
2022 року

Департамент гуманітарної політики обласної державної адміністрації,

Департамент соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації,

районні державні адміністрації,

органи місцевого самоврядування

(за згодою)

29. Забезпечення закладів дошкільної освіти методичними, діагностичними та матеріально-технічним засобами для створення та функціонування інклюзивного середовища

1. Здійснення підвищення кваліфікації працівників інклюзивно-ресурсних центрів щодо роботи з діагностичними засобами для дітей дошкільного віку

Підвищено фахівцями інклюзивно-ресурсних центрів кваліфікацію з питань роботи з діагностичними засобами

IV квартал
2022 року

Департамент гуманітарної політики обласної державної адміністрації,

органи місцевого самоврядування

(за згодою)

 

2. Забезпечення закладів дошкільної освіти матеріально-технічним засобами для створення та функціонування інклюзивного середовища

Оновлено матеріально-технічні засоби для створення та функціонування інклюзивного середовища
25 відсотків закладів дошкільної освіти

IV квартал
2022 року

Департамент гуманітарної політики обласної державної адміністрації,

органи місцевого самоврядування

(за згодою)

30. Забезпечення підвищення рівня якості надання освітніх послуг у спеціальних закладах загальної середньої освіти або спеціальних класах (групах) закладів освіти із створенням умов для здобуття учнями (вихованцями) з особливими освітніми потребами освіти в освітньому середовищі, наближеному до місця їх проживання                     

Підвищення рівня фахової компетентності керівників закладів спеціальної освіти

Проведено семінари щодо впровадження нових Положення про навчально-реабілітаційні центри та Положення про спеціальну школу

IV квартал
2021 року

Департамент гуманітарної політики обласної державної адміністрації,

органи місцевого самоврядування

(за згодою)

31. Забезпечення умов громадського сектору для організації навчання, яке не забезпечується інституційною освітою, шляхом популяризації, проведення конкурсів та форумів

Здійснення щорічного оголошення конкурсів для громадського сектору з метою організації проведення конкурсів та форумів

Оголошено відповідні конкурси

IV квартал
2022 року

Департамент соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації,

 

органи місцевого самоврядування (за згодою)

32. Створення та забезпечення освітніх можливостей для освітніх управлінців щодо питань освітньої безбар’єрності та рішень, які управлінці повинні прийняти на місцях у межах своїх повноважень

Проведення тренінгів для співробітників із залученням фахових експертів

Розроблено та затверджено інструкції для співробітників

ІІ квартал

2022 року

Департамент гуманітарної політики обласної державної адміністрації

 

33. Розвиток мережі та підтримка інклюзивно-ресурсних центрів відповідно до існуючих нормативів

1. Забезпечення функціонування мережі інклюзивно-ресурсних центрів відповідно до існуючих нормативів

Збільшено кількість інклюзивно-ресурсних центрів відповідно до потреби у великих містах.

Збережено діючу мережу інклюзивно-ресурсних центрів у громадах та сільській місцевості

IV квартал
2022 року

Департамент гуманітарної політики обласної державної адміністрації,

 

органи місцевого самоврядування (за згодою)

 

2. Забезпечення підвищення кваліфікації фахівців інклюзивно-ресурсних центрів

Підвищено кваліфікацію фахівців інклюзивно-ресурсних центрів

Постійно

Департамент гуманітарної політики обласної державної адміністрації,

органи місцевого самоврядування (за згодою)

3. Забезпечення підвищення кваліфікації керівників інклюзивно-ресурсних центрів

Підвищено кваліфікацію керівників інклюзивно-ресурсних центрів

Постійно

Департамент гуманітарної політики обласної державної адміністрації,

органи місцевого самоврядування (за згодою)

34. Створення умов для організації національного та міжнародного обміну досвідом для фахівців освіти всіх рівнів, фахівців інклюзивно-ресурсних центрів, батьківських спільнот та профільних громадських об’єднань

Налагодження контактів з профільними міжнародними агенціями та громадськими організаціями, що опікуються питаннями освіти осіб з особливими освітніми потребами

Підписано меморандуми про співпрацю

IV квартал 2022 року

Департамент гуманітарної політики обласної державної адміністрації,

органи місцевого самоврядування (за згодою)

 

35. Забезпечення підвищення мотивації до навчання фахівців за професіями «асистент вчителя», «асистент учня», зокрема створення умов для навчання батьків дітей з особливими освітніми потребами

Створення умов для працевлаштування батьків, інших представників осіб з особливими освітніми потребами для надання соціальної послуги із супроводження під час інклюзивного навчання

Забезпечено надання соціальної послуги із супроводження під час інклюзивного навчання, створено умови для працевлаштування батьків дітей з особливими освітніми потребами для надання такої послуги

IV квартал 2022 року

Департамент соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації,

органи місцевого самоврядування (за згодою)

36. Забезпечення харчової безбар’єрності в усіх закладах освіти шляхом запровадження моніторингу харчових потреб та популяризації здорового харчування

Участь у розробленні та супроводженні комунікаційної платформи «Реформа харчування від А до Я»

Забезпечено функціонування платформи «Реформа харчування від А
до Я»

IV квартал 2021 року

Департамент гуманітарної політики обласної державної адміністрації,

органи місцевого самоврядування (за згодою)

 

37. Забезпечення доступності усієї інфраструктури освітніх середовищ (гуртожитки, центри дозвілля, бібліотеки, архіви, актові зали тощо)

Здійснення навчання представників управлінських структур на місцевому рівні щодо доступності інфраструктури освітнього середовища

Проведено навчання представників управлінських структур

IV квартал
2022 року

Департамент гуманітарної політики обласної державної адміністрації,

органи місцевого самоврядування (за згодою)

 

38. Розроблення та впровадження державної системи раннього втручання

1. Розроблення проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції створення та розвитку системи раннього втручання»

Надано пропозиції до проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України

III квартал 2022 року

Департамент соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації,

органи місцевого самоврядування (за згодою)

 

2. Розроблення специфікації послуги з раннього втручання

Надано пропозиції до відповідного проєкту акта Кабінету Міністрів України

IV квартал 2022 року

Департамент соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації,

органи місцевого самоврядування (за згодою)

 

3. Утворення центрів раннього втручання на базі діючої мережі закладів освіти з урахуванням потреб та фінансових можливостей відповідної адміністративно-територіальної одиниці

Утворено центри раннього втручання

IV квартал 2022 року

Департамент гуманітарної політики обласної державної адміністрації,

Департамент соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації,

органи місцевого самоврядування (за згодою)

39. Проведення просвітницької кампанії, спрямованої на боротьбу з гендерними стереотипами, расизмом у спорті, насильством у спорті та дискримінацією осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

Організація роботи, спрямованої на боротьбу з гендерними стереотипами, расизмом у спорті, насильством у спорті та дискримінацією стосовно будь-якої особи за ознакою інвалідністю, осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

Проведено просвітницькі заходи, спрямовані на формування гуманного світогляду та дотримання принципу рівності у спорті та недопущення дискримінації стосовно будь-якої особи за ознакою інвалідністю

IV квартал 2021 року

Департамент гуманітарної політики обласної державної адміністрації,

Департамент соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації,

районні державні адміністрації,

органи місцевого самоврядування (за згодою)

40. Створення програм супроводу для започаткування власної справи вразливими на ринку праці групами населення, зокрема через мережу державних бізнес-інкубаторів, бізнес-акселераторів та центрів зайнятості

1. Створення інноваційних бізнес-інкубаторів за стандартами Європейської мережі бізнес-центрів та інноваційних центрів для підтримки доступу до ринків ЄС, розвитку підприємницької екосистеми та складових інноваційної екосистеми (наукові парки), що забезпечить участь українських підприємців у міжнародних проектах, зокрема у програмах соціального венчурного інвестування

Створено інноваційних бізнес-інкубаторів.

Реалізовано менторських програм для переселенців, ветеранів війни та інших груп населення.

Залучено не типові для підприємництва категорії громадян до розвитку їх ідей та втілення у готові продукти

IV квартал 2022 р.

Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної державної адміністрації,

 

органи місцевого самоврядування (за згодою)

2. Сприяння розширенню співпраці з територіальними громадами щодо розвитку підприємницької ініціативи її мешканців шляхом надання інформаційно-консультаційних послуг щодо започаткування власної справи, направлення на навчання основам підприємницької діяльності та за професіями, що дають можливість самозайнятості.

Сприяння зайнятості безробітних  насамперед з числа осіб з інвалідністю, демобілізованих учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб шляхом виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності в межах фінансування Фонду  загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Кількість інформаційно-консультаційних послуг наданих безробітним особам щодо започаткування  та ефективного ведення власного бізнесу.

 

 

 

Чисельність безробітних, які отримали допомогу одноразово для організації підприємницької діяльності.

 

Постійно

Вінницький обласний центр зайнятості

 (за згодою),

 

органи місцевого самоврядування (за згодою)

 

41. Розвиток інституту інвестиційного супроводу та менторства для існуючих підприємств, власниками та засновниками яких є цільові групи

Забезпечення розвитку та інституціоналізації мережі центрів підтримки підприємців за участю органів місцевого самоврядування

Створено інфраструктуру підтримки підприємництва для забезпечення супроводу та менторства для існуючих підприємств, власниками та засновниками яких є цільові групи

Постійно

Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної державної адміністрації,

органи місцевого самоврядування (за згодою)

42. Реалізація проєкту «Велике будівництво»

Забезпечення дотримання принципів безбар’єрності, вимог державних будівельних норм та державних стандартів щодо доступності та безбар’єрності при реалізації проектів об’єктів «Велике будівництво»

Забезпечено принципи безбар’єрності на об’єктах будівництва

IV квартал 2022 року

Управління будівництва обласної державної адміністрації,

Державне підприємство «Архітектурно-будівельний інжиніринг» (за згодою),

 

Управління державної інспекції архітектури та містобудування у Вінницькій області

(за згодою),

районні державні адміністрації,

органи місцевого самоврядування (за згодою)

43. Реалізація проєкту «Велика реставрація»

Забезпечення дотримання принципів безбар’єрності, вимог державних будівельних норм та державних стандартів щодо доступності та безбар’єрності при реалізації проектів об’єктів «Великої реставрації»

Забезпечено принципи безбар’єрності на об’єктах будівництва

IV квартал 2022 року

Управління будівництва обласної державної адміністрації,

Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації,

Державне підприємство «Архітектурно-будівельний інжиніринг» (за згодою),

Управління державної інспекції архітектури та містобудування у Вінницькій області (за згодою),

районні державні адміністрації,

органи місцевого самоврядування (за згодою)

44. Реалізація проєкту «25 спортивних магнітів»

Забезпечення дотримання принципів безбар’єрності, вимог державних будівельних норм та державних стандартів щодо доступності та безбар’єрності при реалізації проектів об’єктів «25 спортивних магнітів»

Забезпечено принципи безбар’єрності на об’єктах будівництва

IV квартал 2022 року

Департамент гуманітарної політики обласної державної адміністрації,

Управління будівництва обласної державної адміністрації,

Державне підприємство «Архітектурно-будівельний інжиніринг» (за згодою),

Управління державної інспекції архітектури та містобудування у Вінницькій області (за згодою),

районні державні адміністрації,

органи місцевого самоврядування (за згодою)

45. Реалізація проєкту «Активні парки – локації здорової України»

Забезпечення дотримання принципів безбар’єрності, вимог державних будівельних норм та державних стандартів щодо доступності та безбар’єрності при реалізації проектів об’єктів «Активні парки – локації здорової України»

Забезпечено принципи безбар’єрності на об’єктах будівництва

IV квартал 2022 року

Департамент гуманітарної політики обласної державної адміністрації,

Управління будівництва обласної державної адміністрації,

Державне підприємство «Архітектурно-будівельний інжиніринг» (за згодою),

Управління державної інспекції архітектури та містобудування у Вінницькій області (за згодою),

районні державні адміністрації,

органи місцевого самоврядування (за згодою)

46. Створення інтерактивної карти доступності

На основі Геопорталу містобудівного кадастру Вінницької області створення інтерактивної карти доступності із зазначенням безбар’єрних об’єктів на території Вінницької області

У вільному доступні опублікована  інтерактивна карта доступності із зазначенням безбар’єрних об’єктів на території Вінницької області

IV квартал 2022 року

Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації,

 

структурні підрозділи обласної державної адміністрації,

 

районні державні адміністрації,

 

органи місцевого самоврядування (за згодою)

           

  

Начальник Управління

містобудування та архітектури

обласної державної адміністрації –

головний архітектор області                                                                                         

                    Олександр РЕКУТА