РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

27 жовтня 2021 року

Вінниця

     № 767

 

 Про затвердження Плану заходів щодо

усунення порушень, виявлених під час

перевірки стану виконавської дисципліни

в обласній державній адміністрації та

окремих районних державних адміністраціях

 

 Відповідно до пункту 15 Порядку проведення перевірки стану виконавської дисципліни в органах виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2010 року № 844, з метою усунення порушень і недоліків, виявлених під час перевірки з 27 вересня до 08 жовтня 2021 стану виконавської дисципліни в обласній державній адміністрації та окремих районних державних адміністраціях: 

  1. Затвердити План заходів щодо усунення порушень, виявлених під час перевірки стану виконавської дисципліни в обласній державній адміністрації та окремих районних державних адміністраціях (далі – План заходів), що додається. 
  1. Керівникам структурних підрозділів обласної державної адміністрації, головам районних державних адміністрацій: 

1) забезпечити належне виконання завдань, передбачених Планом заходів у визначені терміни; 

2) розглянути на засіданнях колегій (нарадах) звіт про результати проведеної перевірки; 

3) ужити заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у допущених порушеннях; 

4) інформацію про проведену роботу з усунення виявлених порушень та вжиті заходи щодо притягнення до відповідальності працівників, винних у допущених порушеннях до 29 жовтня 2021 року надати організаційному відділу апарату обласної державної адміністрації.

  1. Організаційному відділу апарату обласної державної адміністрації забезпечити узагальнення інформації щодо виконання Плану заходів та до 05 листопада 2021 року проінформувати Кабінет Міністрів України. 
  1. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

Голова обласної державної

адміністрації                                                                          

          Сергій БОРЗОВ