РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

27 жовтня 2021 року

Вінниця

     № 765

 

Про затвердження Плану заходів щодо

створення належних умов для безпечного

та якісного харчування дітей у закладах

освіти Вінницької області на 2021–2023 роки

 

Відповідно до статей 6, 13, 22, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 року № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2020 року № 1008-р «Про затвердження плану заходів з реформування системи шкільного харчування», з метою створення належних умов для безпечного та якісного харчування дітей у закладах освіти: 

 1. Затвердити План заходів щодо створення належних умов для безпечного та якісного харчування дітей у закладах освіти Вінницької області на 2021–2023 роки (далі – План заходів), що додається. 
 1. Структурним підрозділам обласної державної адміністрації, причетним до виконання Плану заходів, Головному управлінню Держпродспоживслужби у Вінницькій області, районним державним адміністраціям, виконавчим комітетам сільських, селищних, міських рад забезпечити виконання Плану заходів, про що інформувати щокварталу до 01 числа місяця, наступного за звітним періодом, Департамент гуманітарної політики обласної державної адміністрації для узагальнення і подальшого інформування обласної державної адміністрації щопівроку до 10 числа. 
 1. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника Голови обласної державної адміністрації Наталю Заболотну.

 

 Голова обласної державної

адміністрації                                                           

          Сергій БОРЗОВ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО    

Розпорядження Голови

обласної державної адміністрації

27 жовтня 2021 року № 765

 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо створення належних умов для безпечного та якісного харчування дітей у закладах освіти Вінницької області на 2021–2023 роки

 

 1. Розробити та ввести до місцевих програм розвитку освіти розділ
  «Безпечне харчування».

 

Районні державні адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад.

 

ІІ півріччя 2021 року;

І півріччя 2022 року.

 

 1. Забезпечити харчування здобувачів освіти у закладах загальної середньої освіти відповідно до норм, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 року № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку».

 

Районні державні адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад.

 

Постійно.

 

 1. Запровадити нові форми організації харчування (кейтерінг, «шведський стіл», «мультипрофільне» харчування) з використанням рецептур збірника шкільного харчування, що має позитивний висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи; охопити різними формами харчування всіх здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти, збільшити кількість здобувачів освіти, охоплених гарячим харчуванням.

 

Районні державні адміністрації;

виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад.

Протягом 2021–2023 років.

 

 1. Запровадити заходи щодо організації індивідуального харчування для учнів з особливими дієтичними потребами, з урахуванням рекомендацій щодо обмеження/виключення відповідних харчових продуктів, напоїв та страв, зазначених у медичній документації (історія розвитку дитини ф.026/о). Розробити спеціальне меню для дітей з особливими дієтичними потребами (цукровий діабет, непереносимість глютену, лактози тощо), з урахуванням вимог наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 01 жовтня 2012 року № 590 «Про затвердження Вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 09 жовтня 2012 року за № 1704/22016, та Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 25 вересня 2020 року № 2205, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 10 листопада 2020 року за № 1111/35394.

 

Районні державні адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад.

 

Протягом 2021–2022 років.

 

 1. Організувати та провести гігієнічне навчання персоналу з питань безпечного поводження з харчовими продуктами та запобігання інфекційних захворювань і харчових отруєнь операторами ринку, які здійснюють обіг харчових продуктів у сфері шкільного харчування, відповідно до статей 40, 48 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів».

 

Головне управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області; районні державні адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад.

 

Щорічно.

 

 1. Провести навчання щодо безумовного дотримання вимог законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР), для осіб, відповідальних за організацію харчування у закладах освіти, та операторів ринку, що надають послуги у сфері харчування дітей (зокрема виробники та постачальники), а також застосування методичних рекомендацій щодо методології особливостей здійснення закупівель у сфері організації харчування в закладах освіти.

 

Головне управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області; районні державні адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад.

 

                                                                 Протягом 2021–2022 років.

 1. Забезпечити:

 

1) проведення курсів підвищення кваліфікації для кухарів закладів освіти на базі професійної (професійно-технічної освіти)

 

                                                     Департамент гуманітарної політики

обласної державної адміністрації; районні державні адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад.

 

                                                                 Щорічно;

 

2) контроль за дотриманням постачальниками (виробниками) харчових продуктів та продовольчої сировини гігієнічних вимог до транспортних засобів відповідно до статті 44 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів».

 

Районні державні адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад.

 

                                                                 Протягом 2021–2023 років;

 

3) дотримання якісного питного режиму відповідно до вимог Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 12 травня 2010 року № 400, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 01 липня 2010 року за № 452/17747.

 

Районні державні адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад.

 

                                                       Протягом 2021–2023 років;

 

4)  використання у процесі діяльності харчоблоків закладів освіти миючих та дезінфікуючих засобів (зокрема засобів для дезінсекції та дератизації) і антисептиків, які зареєстровані та дозволені до використання у закладах освіти України відповідно до вимог статей 33, 34 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб».

 

                                                     Районні державні адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад.

 

                                                                 Постійно;

 

5) проведення паспортизації харчоблоків закладів освіти, за підсумками якої визначити пріоритетні потреби у проведенні поточних та капітальних ремонтів, у тому числі систем водопостачання, водовідведення, вентиляції; потреб у поновленні або заміні технологічного та холодильного обладнання, кухонного та столового посуду відповідно до вимог Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 25 вересня 2020 року № 2205, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 10 листопада 2020 року за № 1111/35394.

 

Головне управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області; Департамент гуманітарної політики  обласної державної адміністрації; районні державні адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад.

 

                                                                 Щорічно до 01 червня;

 

6) проведення комісійних обстежень закладів освіти з питань готовності до нового навчального року, зокрема з організації харчування дітей.

 

Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад.

                                                                 Щорічно до 01 вересня;

 

7) введення до штатних розписів закладів загальної середньої освіти посади сестри медичної з дієтичного харчування.

 

Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад.

 

                                                                 Невідкладно;

 

8) належну взаємодію відповідних компетентних органів під час виникнення спалахів гострих кишкових інфекційних захворювань, харчових отруєнь, масових неінфекційних захворювань (отруєнь) у закладах освіти.

 

Департамент охорони здоров’я та реабілітації обласної державної адміністрації; Головне управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області.

 

                                                                 Терміново і постійно.

 

 1. Забезпечити впровадження у закладах освіти постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР) з урахуванням рекомендацій наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 01 жовтня
  2012 року № 590 «Про затвердження Вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)».

 

Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад.

 

                                                                 Протягом 2021–2022 років.

 

 1. Не допускати приймання та введення в обіг харчових продуктів, отриманих з потужностей (виробники, постачальники, транспортні засоби), що не пройшли державної реєстрації або не отримали експлуатаційного дозволу відповідно до Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів».

 

Районні державні адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад.

 

Протягом 2021–2023 років.

 

 1. Розмістити та оновлювати на офіційних сайтах Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області та Департаменту гуманітарної політики обласної державної адміністрації інформацію про виробників (постачальників) харчових продуктів, щодо яких встановлені порушення вимог законодавства під час обігу харчових продуктів за результатами проведених заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства у сфері безпечності харчових продуктів та санітарного законодавства.

 

Головне управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області; Департамент гуманітарної політики обласної державної адміністрації.

 

                                                                 Щоквартально.

 

 1. Не допускати на виробництво персонал, який має протипоказання щодо поводження з харчовими продуктами (не пройшов медичний огляд у порядку, визначеному наказом Міністерства охорони здоров’я України від 23 липня 2002 року № 280 «Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 08 серпня 2002 року за № 639/6927, та навчання з питань гігієни персоналу та гігієнічних вимог до виробництва та обігу харчових продуктів відповідно до статті 48 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», та/або не має відповідних підтверджуючих документів).

 

Районні державні адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад.

 

                                                                 Постійно.

 

 1. Ужити заходів щодо належного забезпечення матеріально-технічного стану харчоблоків (їдалень, буфетів) у закладах освіти, запровадивши в роботі сучасне технологічне обладнання (зокрема пароконвекційні печі, подрібнювачі, блендери тощо) для розширення асортименту дієтичних страв та страв здорового харчування, з максимальним збереженням поживних харчових нутрієнтів (білки, жири, вуглеводи, мінеральні речовини, вітаміни); у режимах приготування на пару, запікання з мінімальним використанням жирів, тушкування тощо; для мінімізації ручних втручань у процес приготування страв.

 

Департамент гуманітарної політики обласної державної адміністрації; районні державні адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад.

 

                                                                 Протягом 2021–2023 років.

 

 

Директор Департаменту

гуманітарної політики

обласної державної адміністрації                           

      Олександр МЕЛЬНИК