РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

25 жовтня 2021 року

Вінниця

     № 760

 

 Про проведення у 2021 році оцінки ефективності здійснення

окремими органами виконавчої влади контролю за виконанням

завдань, визначених законами України, актами Президента

України, постановами Верховної Ради України, прийнятими

відповідно до Конституції та законів України, рішеннями

Ради національної  безпеки і оборони України, введеними

у дію указами Президента України, актами Кабінету Міністрів

України, дорученнями Прем’єр-міністра України

 

 Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 2011 року № 522 «Про затвердження Методики проведення оцінки ефективності здійснення органами виконавчої влади контролю за виконанням завдань, визначених законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем’єр-міністра України», листа Ради національної безпеки і оборони України від 21 вересня 2015 року № 2634/18–1–17 щодо виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України та з метою зміцнення виконавської дисципліни, удосконалення організації роботи з контролю та діловодства: 

  1. Утворити робочу групу з проведення у 2021 році оцінки ефективності здійснення окремими органами виконавчої влади контролю за виконанням завдань, визначених законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, рішеннями Ради національної безпеки і оборони України, введеними у дію указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем’єр-міністра України (далі – робоча група) у складі згідно з додатком. 
  1. Затвердити графік проведення у 2021 році оцінки ефективності здійснення окремими органами виконавчої влади контролю за виконанням завдань, визначених законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, рішеннями Ради національної безпеки і оборони України, введеними у дію указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем’єр-міністра України, що додається. 
  1. Робочій групі: 

1) провести оцінку ефективності здійснення окремими органами виконавчої влади контролю за виконанням завдань, визначених законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, рішеннями Ради національної безпеки і оборони України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем’єр-міністра України (далі – оцінка); 

2) керуватися у своїй діяльності Методикою проведення оцінки ефективності здійснення органами виконавчої влади контролю за виконанням завдань, визначених законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем’єр-міністра України, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 18 травня 2011 року № 522; 

3) за результатами проведення оцінки скласти протягом п’яти робочих днів звіт та надати його Голові обласної державної адміністрації. 

  1. Управлінню інформаційних технологій, роботи із зверненнями громадян та доступу до публічної інформації апарату обласної державної адміністрації розмістити звіт Робочої групи за результатами проведення оцінки на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації. 
  1. Керівникам органів виконавчої влади, в яких проводилася оцінка, на підставі звіту: 

1) розглянути питання щодо заохочення відповідних осіб, які здійснюють контроль за виконанням завдань, визначених документами органів влади вищого рівня, підвищення їх кваліфікації або застосування до відповідних осіб заходів дисциплінарного впливу, передбачених Законом України «Про державну службу»; 

2) провести аналіз причин невиконання завдань, визначених законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, рішеннями Ради національної безпеки і оборони України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем’єр-міністра України, та вжити заходів щодо поліпшення організації цієї роботи. 

  1. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату обласної державної адміністрації Олександра Коханця.

 

 Голова обласної державної

адміністрації                                                                    

          Сергій БОРЗОВ

 

Додаток       

до розпорядження Голови

обласної державної адміністрації

25 жовтня 2021 року № 760

 

 

С к л а д

робочої групи з проведення у 2021 році оцінки ефективності здійснення окремими органами виконавчої влади контролю за виконанням завдань, визначених законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, рішеннями Ради національної безпеки і оборони України, введеними у дію указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем’єр-міністра України

 

 

ДОВГАНЬ

Оксана Миколаївна

заступник керівника апарату обласної державної адміністрації – начальник управління діловодства та контролю апарату обласної державної адміністрації, керівник робочої групи

МЕЛЬНИК

Руслан Леонідович

заступник начальника управління діловодства та контролю апарату обласної державної адміністрації – начальник відділу контролю, заступник керівника робочої групи

ГЕРЕЦЬ

Ірина Миколаївна

головний спеціаліст відділу контролю управління діловодства та контролю апарату обласної державної адміністрації

ГОНЧАР

Юрій Іванович

головний спеціаліст організаційного відділу апарату обласної державної адміністрації

ГУЦАЛЮК

Наталя Вікторівна

 –

головний спеціаліст загального відділу управління діловодства та контролю апарату обласної державної адміністрації

ЗАТУЛА

Михайло Борисович

начальник організаційного відділу апарату обласної державної адміністрації

КАЛІБЕРСЬКА

Інна Андріївна

головний спеціаліст організаційного відділу апарату обласної державної адміністрації

КРУЧЕНЮК

Наталя Степанівна

заступник начальника управління діловодства та контролю апарату обласної державної адміністрації – начальник загального відділу

ЛІСОВСЬКА

Тетяна Миколаївна

головний спеціаліст організаційного відділу апарату о обласної державної адміністрації

МУТОВКІНА

Наталія Олександрівна

заступник начальника відділу контролю управління діловодства та контролю апарату обласної державної адміністрації

ПАЛАМАРЧУК

Юлія Юріївна

головний спеціаліст загального відділу управління діловодства та контролю апарату обласної державної адміністрації

ПАНЬКО

Тетяна Валеріївна

головний спеціаліст відділу контролю управління діловодства та контролю апарату обласної державної адміністрації

СТАНОВИЧ

Мар’ян Васильович

головний спеціаліст організаційного відділу апарату о обласної державної адміністрації

ЦОКУР

Ольга Юріївна

головний спеціаліст загального відділу управління діловодства та контролю апарату обласної державної адміністрації

 

Заступник начальника управління

діловодства та контролю апарату

обласної державної адміністрації –

начальник відділу контролю                                

             Руслан МЕЛЬНИК

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Голови

обласної державної адміністрації

25 жовтня 2021 року № 760

 

Г Р А Ф І К

проведення у 2021 році оцінки ефективності здійснення окремими органами виконавчої влади контролю за виконанням завдань, визначених законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем’єр-міністра України

 

Структурний підрозділ обласної державної адміністрації, районна державна адміністрація

Дата проведення оцінки

Члени робочої групи, які проводять оцінку

Вінницька районна державна адміністрація

01.11.2021

Крученюк Н. С.,

Герець І. М., Станович М. В.,

Гуцалюк Н. В.

 

Управління розвитку територій та інфраструктури обласної державної адміністрації

02.11.2021

Мельник Р. Л.,

Каліберська І. А.,

Цокур О. Ю.

 

Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами обласної державної адміністрації

 

04.11.2021

Затула М. Б.,

Панько Т. В.,

Гончар Ю. І.,

Гуцалюк Н. В.

Департамент гуманітарної політики обласної державної адміністрації

05.11.2021

Мутовкіна Н. О.,

Лісовська Т. М.,

Паламарчук Ю. Ю.

 

 

Заступник начальника управління

діловодства та контролю апарату

обласної державної адміністрації –

начальник відділу контролю                             

                Руслан МЕЛЬНИК