РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

11 жовтня 2021 року

Вінниця

     № 735

 

 Про зміни у структурі апарату

обласної державної адміністрації

та внесення змін до розпорядження

Голови обласної державної

адміністрації від 23 вересня

2010 року № 397

  

Відповідно до статей 5, 44 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про державну службу», постанов Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 року № 179 «Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій», від 18 квітня 2012 року № 606 «Про затвердження рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної в мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій», від 25 березня 2014 року № 91 «Деякі питання діяльності місцевих  державних адміністрацій: 

  1. Ліквідувати сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації. 
  1. Ліквідувати сектор внутрішнього аудиту апарату обласної державної адміністрації. 
  1. Начальникові управління фінансового та господарського забезпечення – головному бухгалтеру апарату обласної державної адміністрації Наталії Мандренко, з урахуванням розпорядження Голови обласної державної адміністрації від 08 жовтня 2021 року № 732 «Про утворення Сектору з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації та Сектору внутрішнього аудиту обласної державної адміністрації», розробити проєкт штатного розпису апарату обласної державної адміністрації та забезпечити його затвердження в установленому порядку. 
  1. Керівникові апарату обласної державної адміністрації Олександрові Коханцю після затвердження штатного розпису апарату обласної державної адміністрації попередити працівників апарату, посади яких скорочуються, про їх вивільнення, згідно з додатком. 
  1. Унести до розпорядження Голови обласної державної адміністрації від 23 вересня 2010 року № 397 «Про структуру апарату облдержадміністрації та скорочення посад працівників апарату облдержадміністрації» таку зміну:      

Затвердити структуру апарату обласної державної адміністрації та штатну чисельність його працівників у новій редакції, що додається. 

  1. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження Голови обласної державної адміністрації від 03 березня 2021 року № 183 «Про зміни у структурі апарату обласної державної адміністрації та внесення змін до розпорядження Голови обласної державної адміністрації від 23 вересня 2010 року № 397». 
  1. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 Голова обласної державної

адміністрації                                                            

             Сергій БОРЗОВ

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО    

Розпорядження Голови

обласної державної адміністрації

                                                                                 23 вересня 2010 року № 397

                                                                                 (у редакції розпорядження Голови

обласної державної адміністрації 

11 жовтня 2021 року № 735)

 

 

С Т Р У К Т У Р А

апарату обласної державної адміністрації

та штатна чисельність його працівників

 

1.

Керівництво

6

2.

Патронатна служба

5

3.

Служба забезпечення діяльності керівництва

6

4.

Управління діловодства та контролю

14

5.

Управління фінансового та господарського забезпечення

10

6.

Управління інформаційних технологій, роботи із зверненнями громадян та доступу до публічної інформації

15

7.

Організаційний відділ

8

8.

Відділ з питань персоналу

5

9.

Сектор режимно-секретної роботи

2

10.

Сектор мобілізаційної роботи

2

11.

Представник Урядового уповноваженого з прав осіб з інвалідністю у обласній державній адміністрації

1

 

Усього

74

 

 Начальник відділу з питань

персоналу апарату обласної

державної адміністрації                                      

                  Наталія ПОЛІЩУК

 

 

Додаток         

до розпорядження Голови

обласної державної адміністрації

11 жовтня 2021 року № 735

 

 

   С П И С О К

працівників апарату обласної державної адміністрації,

які попереджаються про вивільнення у зв’язку із ліквідацією

структурного підрозділу

 

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада

Підпис

        Дата      попередження

ГУСАК

Олег Іванович

Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції

 

 

МАКСИМЕНКО

Катерина Анатоліївна

Головний спеціаліст сектору з питань запобігання та виявлення корупції

 

 

ЛАДАН

Тетяна Миколаївна

Головний спеціаліст сектору внутрішнього аудиту

 

 

 

 Начальник відділу з питань

персоналу апарату обласної

державної адміністрації                                     

                   Наталія ПОЛІЩУК