РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

28 грудня 2019 року

Вінниця

№ 1001

 

Про надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування

 

Відповідно до статей 141, 142 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року № 1010 «Про затвердження Порядку надання дозволу на користування пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громадських організацій інвалідів», враховуючи протокол засідання комісії з питань надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування підприємствам та організаціям, заснованих громадськими організаціями інвалідів від 21 грудня 2019 року № 3:

1. Надати дозвіл на право користування пільгами з оподаткування з 01 січня 2020 року до 31 грудня 2020 року:

1) підприємству об’єднання громадян «Барське учбово-виробниче підпри-ємство Українського товариства сліпих» (ідентифікаційний код 03967501) згідно з пунктом 142.1 статті 142 розділу ІІІ, підпунктом 282.1.2 пункту 282.1 статті 282 розділу ХІІ Податкового кодексу України (Державний акт на право постійного користування землею І – ВН № 001616);

2) підприємству об’єднання громадян «Вінницьке учбово-виробниче підприємство Українського товариства сліпих» (ідентифікаційний код 03967493) згідно з пунктом 142.1 статті 142 розділу ІІІ, підпунктом 282.1.2 пункту 282.1 статті 282 розділу ХІІ Податкового Кодексу України (Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою від 03 серпня 2009 року серія ЯЯ № 019299; Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою від 22 липня 2010 року серія ЯЯ № 019403);

3) вінницькому учбово-виробничому підприємству Українського това-риства глухих (ідентифікаційний код 03972494) згідно з пунктом 142.1 статті 142 розділу ІІІ, підпунктом 282.1.2 пункту 282.1 статті 282 розділу ХІІ Податкового Кодексу України (Державний акт на право постійного користування землею ІІ – ВН № 001523.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Н. Заболотну.

 

 Голова обласної державної

 адміністрації                                                     

Владислав СКАЛЬСЬКИЙ