РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

27 грудня 2019 року

Вінниця

№ 987

 

Про затвердження плану заходів щодо реалізації у Вінницькій області в 2020 році Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки

 

Відповідно до Указу Президента України від 26 лютого 2016 року № 68/2016 «Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні», враховуючи підвищення ролі громадянського суспільства в різних сферах діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, зокрема щодо впровадження реформ, з метою підтримки ініціативи громадськості, а також налагодження ефективного діалогу та партнерських відносин органів державної влади та органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства, передусім з питань забезпечення прав і свобод людини і громадянина:

1. Затвердити план заходів щодо реалізації у Вінницькій області в 2020 році Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки, що додається.

2. Райдержадміністраціям, виконавчим комітетам міських рад міст обласного значення забезпечити виконання плану заходів щодо реалізації у Вінницькій області в 2020 році Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки, про що інформувати Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації до 18 грудня 2020 року для подальшого узагальнення та інформування облдержадміністрації до 15 січня 2021 року та затвердити відповідні місцеві плани заходів.

3. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації (С. Василюк).

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації І. Івасюка.

 

Голова обласної державної

адміністрації       

Владислав СКАЛЬСЬКИЙ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

облдержадміністрації

27 грудня 2019 року № 987

 

 

План заходів щодо реалізації у Вінницькій області в 2020 році Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства

в Україні на 2016-2020 роки

 

Захід

Термін виконання

Виконавець

1.

Створення сприятливих умов для формування та інституційного розвитку організацій громадянського суспільства

1)

проведення навчально-методичних семінарів та тренінгів для фахівців місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та представників інститутів громадянського суспільства щодо механізмів участі громадськості у формуванні та реалізації державної, регіональної та місцевої політики

протягом року

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації,

виконавчі органи міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації,

громадська рада при облдержадміністрації,

Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій Вінницької області

2)

надання методичної, консультативної та організаційної допомоги органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування з питань взаємодії з інститутами громадянського суспільства і розвитку громадянського суспільства у відповідних сферах діяльності

протягом року

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації,

виконавчі органи міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації,

Регіональна коаліція з забезпечення громадського супроводу реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки в Вінницькій області, громадські об'єднання (за згодою)

3)

налагодження міжсекто-ральної співпраці для розбудови громадського суспільства засобами формування корпоративної співпраці, оперативних реакцій, підвищення прозорості, відкритості, результативності участі громадськості у прийнятті рішень, дотримання законодавства шляхом запровадження  нових форматів співпраці, створення спеціалізованого сайту (веб-порталу) для громадських організацій та партнерів

протягом року

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації,

Регіональна коаліція з забезпечення громадського супроводу реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки в Вінницькій області, 

громадська рада при облдержадміністрації,

громадські об'єднання (за згодою)

4)

проведення навчальних занять для представників громадських організацій з питань отримання фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету

протягом року

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації,

Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій Вінницької області, громадські об'єднання (за згодою)

5)

проведення консультацій з громадськістю щодо шляхів налагодження міжсекторальної співпраці у запобіганні і протидії шахрайству та іншим зловживанням у сфері надання благодійної допомоги

протягом року

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації,

Регіональна коаліція з забезпечення громадського супроводу реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки в Вінницькій області,

громадська рада при облдержадміністрації,

громадські об'єднання (за згодою)

6)

посилення співпраці органів державної влади із інститутами громадянсь-кого суспільства для проведення навчально-просвітницьких заходів спрямованих на соціально-гуманітарний та економічний розвиток громад

протягом року

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації,

Регіональна коаліція з забезпечення громадського супроводу реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки в Вінницькій області,

громадська рада при облдержадміністрації,

громадські об'єднання (за згодою)

7)

проведення публічного звіту про стан виконання заходів щодо розвитку громадянського суспільства у Вінницькій області

ІV квартал

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації,

Регіональна коаліція з забезпечення громадського супроводу реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки в Вінницькій області,

громадська рада при облдержадміністрації,

громадські об'єднання (за згодою)

2.

Забезпечення ефективних процедур участі громадськості під час формування та реалізації державної, регіональної політики, вирішення питань місцевого значення

1)

проведення серії навчальних тренінгів для інститутів громадянського суспільства щодо застосування механізмів демократії участі; надання інформаційно-просвітницької та методичної підтримки інститутам громадянського суспільства

протягом року

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації,

Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій Вінницької області,

Регіональна коаліція з забезпечення громадського супроводу реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки в Вінницькій області,

громадські об'єднання (за згодою)

2)

проведення консультацій з громадськістю (круглі столи, конференції, громадські обговорення та слухання, електронні консультації, відеоконференції тощо) з обговорення проєктів суспільно значущих нормативно-правових актів, актуальних питань соціально-економічного та суспільно-політичного розвитку регіону

протягом року

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації,

виконавчі органи міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації,

структурні підрозділи облдержадміністрації,

громадська рада при облдержадміністрації (за згодою)

3)

проведення конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надаватиметься фінансова підтримка у 2020 році за рахунок коштів обласного бюджету

протягом року

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації,

конкурсна комісія з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надаватиметься фінансова підтримка у 2020 році за рахунок коштів обласного бюджету, громадські об'єднання (за згодою)

4)

моніторинг стану виконання (реалізації) програм (проєктів, заходів), визнаних переможцями конкурсу, відповідно до порядку проведення конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету; розміщення результатів моніторингу та оцінки у відкритому доступі

протягом року

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації,

громадська рада при облдержадміністрації,

громадські об’єднання (за згодою)

5)

сприяння діяльності громадських рад при місцевих органах виконавчої влади та інститутів громадянського суспільства; забезпечення проведення системних семінарів-нарад для членів громадських рад

протягом року

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації,

виконавчі органи міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації,

громадська ради при облдержадміністрації, громадські ради при  райдержадміністраціях, громадські об'єднання (за згодою)

6)

організація та проведення ознайомчих візитів з обміну досвідом  державних службовців, посадових осіб організацій місцевого самоврядування та представників інститутів громадянського суспільства до об’єднаних територіальних громад та інших регіонів з метою вивчення позитивної та успішної практики залучення громадськості та використання різноманітних форм демократії участі

протягом року

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації,

виконавчі органи міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації,

структурні підрозділи облдержадміністрації,

громадська рада при облдержадміністрації,

громадські об'єднання (за згодою)

7)

висвітлення в засобах масової інформації та розміщення на офіційних веб-сайтах органів державної влади ефективних прикладів діяльності інститутів громадянського суспільства, їх участі у формуванні та реалізації регіональної політики, вирішення питань місцевого значення; видання матеріалів кращих практик використання різних форм демократії участі

протягом року

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації,

виконавчі органи міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації,

громадські об'єднання (за згодою)

3.

Стимулювання участі організацій громадянського суспільства в соціально-економічному розвитку України

1)

організація та проведення для представників інститутів громадянського суспільства «Днів відкритих дверей» у місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування

протягом року

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації,

виконавчі органи міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації,

громадські об'єднання (за згодою)

2)

запровадження практики стажування та обміну досвідом фахівців органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на базі інститутів громадянського суспільства

протягом року

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації,

виконавчі органи міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації,

Регіональна коаліція з забезпечення громадського супроводу реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки в Вінницькій області,

громадські об'єднання  (за згодою)

4.

Створення сприятливих умов для міжсекторальної співпраці

1)

організація надання населенню правових консультацій з питань створення та правового регулювання діяльності інститутів громадянського суспільства

протягом року

Головне управління юстиції у Вінницькій області (за згодою)

2)

організація та проведення щорічного обласного форуму з питань розвитку громадянського суспільства «Я змінюю!»

ІV квартал

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації,

громадська рада при облдержадміністрації,

громадські об'єднання (за згодою)

3)

публічне звітування інститутів громадянського суспільства про результати виконання (реалізації) програм  (проєктів, заходів), які реалізовувалися за рахунок бюджетних коштів

Протягом року

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації,

конкурсна комісія з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надаватиметься фінансова підтримка у 2020 році за рахунок коштів обласного бюджету, громадські об’єднання (за згодою)

4)

підтримка інститутів громадянського суспільства для здійснення інформаційно-просвітницької та експертно-аналітичної діяльності в соціально-економічному розвитку

протягом року

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації,

громадська рада при облдержадміністрації,

громадські об'єднання (за згодою)