РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

23 грудня 2019 року

Вінниця

№ 978

 

Про затвердження плану роботи облдержадміністрації на I квартал 2020 року

 

Відповідно до регламенту облдержадміністрації, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 22 листопада 2007 року № 440 (зі змінами та доповненнями):

1. Затвердити план роботи облдержадміністрації на I квартал 2020 року, що додається.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови облдержадміністрації відповідно до розподілу обов’язків та керівника апарату облдержадміністрації.

 

Голова обласної державної

адміністрації

Владислав СКАЛЬСЬКИЙ

 

 

                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

облдержадміністрації

23 грудня 2019 року № 978

 

 

П Л А Н   Р О Б О Т И

обласної державної адміністрації на І квартал 2020 року

 

 

Зміст заходу

Термін виконання

Відповідальні виконавці

Примітка

 Питання для внесення на розгляд сесії обласної Ради

Про внесення змін до Регіональної програми розвитку автомобільних доріг Вінницької області на 2019-2023 роки, затвердженої рішенням 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04.12.2018 року №714 (зі змінами).

Про створення територіального дорожнього фонду Вінницької області.

І квартал

Бабій О.В. – начальник управління дорожнього господарства

 

Про внесення змін та доповнень до "Програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів у Вінницькій області на 2017-2022 роки", затвердженої рішенням 17 сесії 7 скликання обласної Ради від 24.03.2017 року №310.

Про затвердження "Програми  енергозбереження для населення та ОСББ Вінницької області на 2020-2025 роки".

І квартал

Волков С.А. – директор Департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації

 

Про затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету для здійснення компенсаційної виплати за навчання учасників бойових дій та їх дітей протягом І та II семестру 2019-2020 навчального року на контрактній формі навчання денного відділення вищих навчальних закладів Вінницької області І-ІІ та ІІІ-ІV рівнів акредитації, незалежно від форми власності закладу.

Про внесення змін до Обласної комплексної цільової програми підтримки учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил на 2016-2021 роки, (рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04 грудня 2018 року  №705).

Про хід виконання Обласної комплексної цільової програми підтримки учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників анти-терористичної операції/операції об’єд-наних сил на 2016-2021 роки, (рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04 грудня 2018 року  №705) за 2019 рік.

Про затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету для надання допомоги на лікування учасникам бойових дій.

І квартал

Мельник О.В. – заступник директора Департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

Про зміни до рішення сесії  «Про обласний бюджет на 2020 рік».

Про затвердження звіту про виконання обласного бюджету за 2019 рік.

І квартал

Копачевський М.А. – директор Департаменту фінансів облдержадміністрації

 

Звіт про виконання Регіональної екологічної бюджетної програми на 2019-2023 роки.

І квартал

Ткачук М.Ф. – директор Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації

 

Про встановлення надбавки до посадового окладу на 2020 рік керівникам підвідомчих організацій.

 

І квартал

Чернявський С.В. – начальник управління фізичної культури  та  спорту  облдержадміністрації

 

Питання для внесення на розгляд колегії облдержадміністрації

Про підсумки соціально-економічного розвитку області за 2019 рік та завдання на 2020 рік.

Січень

Бойко В.О. – керівник апарату облдержадміністрації

 

Питання, що будуть виноситись на розгляд колегій структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів  міністерств та інших центральних органів виконавчої влади України, обласних установ та організацій

Про підсумки роботи житлово-комунального господарства, енерге-тики та інфраструктури області за 2019 рік та визначення завдань на 2020 рік.

І квартал

Волков С.А. – директор Департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації

 

Заслуховування посадових осіб суб’єктів господарювання щодо виконання заходів та результатів перевірок стану охорони праці, де протягом року сталися нещасні випадки і на яких проводились спеціальні  розслідування.

Про стан виплати заробітної плати, дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці неоформлених трудових відносин суб’єктами господарювання Вінницької області та виявлення проблемних питань у цій сфері.

Про підсумки роботи за 2019 рік.

І квартал

Марунько В.В. - начальник управління державної служби України з питань праці у Вінницькій області

 

Підведення підсумків роботи Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації.

Про упорядкування обліку юридичних осіб - суб'єктів державного сектору економіки, що перебувають в сфері управління органів державної влади Вінницької області та проведення інвентаризації нерухомого майна станом на 31.12.2019 року.

І квартал

Мережко В.М. – директор Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації

 

Про підсумки роботи щодо забезпечення санаторнокурортним лікуванням пільгових категорій населення у 2019 році.

Про виконання заходів обласної соціальної цільової програми  оздоровлення та відпочинку дітей у 209 році.

Затвердження Календарного плану заходів Департаменту на 2020 рік на виконання Обласної цільової соціальної програми «Молодь Вінниччини».

Затвердження Календарного плану заходів Департаменту на 2020 рік на виконання Обласної цільової соціальної програми «Молодь Вінниччини».

Про підсумки роботи галузі за 2019 рік та перспективи розвитку на 2020 рік.

І квартал

Мельник О.В. – заступник директора Департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

Про затвердження розподілу видатків обласного бюджету галузі “Фізична культура і спорт” на 2020 рік.

Про виконавську дисципліну в структурних підрозділах та підвідомчих організаціях.

Про підсумки роботи фізкультурно-спортивних організацій області та рейтинг з олімпійських та неолімпійських видів спорту в 2019  році.

Про відзначення 10-ки кращих спортсменів і тренерів 2019 року.

І квартал

Чернявський С.В. – начальник управління фізичної культури  та спорту  облдержадміністрації

 

Про підсумки діяльності галузі охорони здоров'я області у 2019 році та перспективи на 2020 рік.

Січень

Грабович Л.О. – директор Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації

 

Про виконання планів роботи Головного управління статистики Вінницькій області, наказів, рішень, протокольних доручень, прийнятих на колегії Головного управління статистики у Вінницькій області у ІV кварталі 2019р.

Про стан виконавської дисципліни в Головному управлінні статистики у Вінницькій області.

Січень

Ігнатов С.Н. – начальник Головного управління статистики у Вінницькій області

 

Про підсумки роботи у 2019 році щодо виконання бюджету, реалізації державної політики з питань пенсійного забезпечення та завдань, покладених на Головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області та пріоритети діяльності на 2020 рік.

Січень

Корчака О.С. -  начальник Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області

 

Про стан виконання антикорупційного законодавства в Держархіві області у 2019році.

Про стан виконавської дисципліни

в Держархіві області.

Січень

Легун Ю.В. - директор Державного архіву області

 

Про підсумки роботи Департаменту за 2019 рік та затвердження пріоритетів на 2020 рік.

Січень 

Ткачук М.Ф. – директор Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації

 

Про підсумки роботи Головного управління Державної казначейської служби України у Вінницькій області за 2019 рік.

Лютий

Бакута С.В. – начальник Головного управління Державної казначейської служби України у Вінницькій області

 

Про підсумки організаційно-творчої та фінансово-господарської діяльності закладів культури і мистецтв області у 2019 році та пріоритетні напрями на 2020 рік.

Про групи оплати праці закладів культури обласного підпорядкування.

Лютий

Дернова О.М. - начальник управління культури і мистецтв облдержадміністрації

 

Про підсумки роботи служб у справах дітей у 2019 році та пріоритети на 2020 рік відповідно до стратегічних цілей Програми діяльності Кабінету Міністрів.

Лютий

Дорош Т.С. - начальник служби у справах дітей

облдержадміністрації

 

Про дотримання вимог антикорупційного законодавства в Головному управлінні статистики у Вінницькій області у 2019 році.

Лютий

Ігнатов С.Н. – начальник Головного управління статистики у Вінницькій області

 

Про підсумки виконання місцевих бюджетів за 2019 рік та завдання по забезпеченню  виконання місцевих бюджетів у першому кварталі 2020 року та протягом  поточного року.

Лютий

Копачевський М.А. – директор Департаменту фінансів облдержадміністрації

 

Про роботу адміністрації по створенню безпечних та

нешкідливих умов праці.

Про хід виконання плану заходів до Програми здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ на 2009-2019 рр.та таких, що підлягають включенню до нього.

Лютий

Легун Ю.В. - директор Державного архіву області

 

Про підсумки роботи закладів освіти області в 2019 році та завдання на 2020 рік.

Про створення належних умов для безпечного харчування та медичного обслуговування учнів/вихованців у школах – інтернатах обласного підпорядкування.

Лютий

Буняк В.В. –

в.о. директора Департаменту освіти і науки облдержадміністрації

 

Про затвердження плану роботи колегії Головного управління статистики у Вінницькій області на ІІ квартал 2020 року.

Березень

Ігнатов С.Н. – начальник Головного управління статистики у Вінницькій області

 

Про підсумки роботи архівних установ області  за 2019р. та пріоритетні напрямки роботи на 2020рік.

Про план-звіт організаційної роботи архіву.

Березень

Легун Ю.В. - директор Державного архіву області

 

 Наради, семінари інші заходи структурних підрозділів облдержадміністрації та територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади України, обласних установ та організацій

Засідання Координаційної ради з питань безпеки дорожнього руху.

І квартал

Бабій О.В. – начальник управління дорожнього господарства

 

Засідання робочої групи з розроблення проекту Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року.

Проведення 17 обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад.

Зустріч  Вінницьких ділових кіл з представниками шведського бізнесу (Шведський бізнес-день).

Візит на Вінниччину Торгової місії нідерландських компаній.

Відзначення професійного свята «День працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування  населення».

І квартал

Мережко В.М. – директор Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації

 

Нарада «Підсумки роботи управління за 2019 рік та перспективний план управління на 2020 рік».

Проведення засідання обласної ради національно-культурних товариств.

Проведення засідання Ради церков  та релігійних організацій при голові  облдержадміністрації.

Новруз Байрами – свято азербайджанської спільноти.

Пурімшпіль – свято єврейської спільноти.

Вітання керівництвом області християн східного обряду зі святом Різдва Христового.

Заходи  з нагоди Святого Богоявлення.

І квартал

Салецький І.О. - начальник управління у справах національностей та релігій облдержадміністрації

 

 

Урочисті заходи з нагоди відзначення 10-ки кращих спортсменів та тренерів 2019 року.

І квартал

Чернявський С.В. – начальник управління фізичної культури  та спорту  облдержадміністрації

 

Урочисті збори громадськості з нагоди Дня Соборності України.

Січень

Василюк С.М. – директор Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

 

Цикл новорічно-різдвяних свят.

Науково-практична конференція «Слово поета: від земного до вічного» в рамках Стусівських читань (до 82 річниці від дня народження Героя України Василя Стуса).

ХІІ Всеукраїнське свято сатири і гумору ім. С. Руданського, присвячене 186-й річниці від дня народження поета-сатирика, фольклориста і громадського діяча.

Січень

Дернова О.М. - начальник управління культури і мистецтв облдержадміністрації

 

Тематичний постійно діючий семінар з питань впровадження англійської мови в управлінську діяльність для працівників структурних підрозділів облдержадміністрації, обласної, міської рад, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, установ та організацій  Вінницької області.

Короткостроковий семінар з питань електронного урядування та  основних напрямків  вдосконалення сфери надання якісних адміністративних послуг населенню.

Короткостроковий семінар з питань практичних аспектів в роботі підрозділів контрольно-перевірочної роботи для спеціалістів управління контрольно-перевірочної роботи управлінь Пенсійного фонду України у Вінницькій області.

Навчання за спеціальною професійною (сертифікатна) програмою  для керівників органів соціального захисту населення райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення та Департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації.

Постійно діючий семінар з питань запобігання та виявлення корупції для уповноважених особи з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, установ та організацій Вінницької області.

Постійно діючий семінар з питань запобігання та виявлення корупції для уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції обласної Ради, районних та міських рад, міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад.

Короткостроковий семінар: «Вивчаємо кращі практики»  (на досвіді м. Тростянець Сумської області) для відповідальних осіб в сільських, селищних, міських радах об’єднаних територіальних громад за створення Центрів безпеки (організація роботи та взаємодія з поліцією, МНС, цивільним захистом).

Січень

Пашиніна Т.С. – директор Центру перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій області

 

 

Нарада «Про підсумки діяльності управління містобудування та архітектури Департаменту та уповноважених органів містобудування та архітектури області».

Січень

Доброгодина А.П. – заступник директора Департаменту будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації

 

Урочисті збори з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав.

Мітинг-реквієм з нагоди вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні.

Урочиста церемонія вручення премії «Людина року 2019».

Лютий

Василюк С.М. – директор Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

 

Навчально-методичні збори щодо підсумків роботи з підготовки цивільного захисту області  у 2019 році.

Штабне тренування органів управління обласної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту щодо дій в умовах паводку, пропуску льодоходу і повені.

Лютий

Вовченко С.Д. – директор Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації

 

Конференція-олімпіада  геометричної творчості імені В. А. Ясінського.

Історико-краєзнавчий конкурс «Вінниччина: славетні та визначні сторінки минулого».

Лютий

Буняк В.В. –

в.о. директора Департаменту освіти і науки облдержадміністрації

 

Засідання комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

Лютий

Корчака О.С. -  начальник Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області

 

Засідання обласної робочої групи з питань забезпечення контролю за додержанням законодавства про працю та реалізації державної політики у сфері зайнятості населення.

Лютий

Мельник О.В. – заступник директора Департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

Заходи, присвячені 31-й річниці виводу військ з Афганістану та Дню вшанування учасників бойових дій на території інших держав.

Соціокультурні заходи до Міжнародного дня рідної мови у рамках культурологічного проекту «Мови різні – душа одна».

Цикл заходів «Гаряча мить історії» до днів вшанування пам’яті жертв Майдану – Небесної сотні.

Лютий

Дернова О.М. - начальник управління культури і мистецтв облдержадміністрації

 

Тематичний постійно діючий семінар з питань впровадження англійської мови в управлінську діяльність для працівників структурних підрозділів облдержадміністрації, обласної, місь-кої рад, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, установ та організацій  Вінницької області.

Короткостроковий семінар з питань створення та організації роботи молодіжних центрів, молодіжних рад, сприяння створенню НГО для заступників сільських, селищних, міських голів об’єднаних територіальних громад.

Форум  з питань  налагодження співпраці влади і громади:  «Ми чуємо» для сільських, селищних, міських голів об’єднаних територіальних громад та голів громадських організацій області.

Короткостроковий семінар з питань електронного урядування та електрон-ної демократії в Україні – «Держава у смартфоні» для працівників органів соціального захисту населення з питань надання пільг управлінь та відділів райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення та Департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації.

Постійно діючий семінар з питань здійснення соціальної роботи з різними категоріями сімей, дітей та молоді для директорів центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді, керівники відділів сільських, селищних міських рад об’єднаних територіальних громад.

Короткостроковий семінар з питань впровадження змін стосовно правових та кадрових питань для начальників відділів юридичної та кадрової роботи  міських рад міст обласного значення, уповноважені особи з правових та кадрових питань сільських, селищних міських рад об’єднаних територіальних громад.

Постійно діючий семінар з питань діяльності служб персоналу в умовах реалізації Стратегії реформування державного управління  2016–2020рр. для керівників служб персоналу структурних підрозділів облдерж-адміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади України у Вінницькій області.

Спеціальна професійна (сертифікатна) програма для керівників (спеціалістів) районних управлінь Головного управ-ління Держпродспоживслужби у Вінницькій області.

Спеціальна професійна (сертифікатна) програма для спеціалістів управління інформаційних систем та електронних реєстрів управлінь Пенсійного фонду України у Вінницькій області.

Постійно діючий семінар з питань здійснення соціальної роботи з різними категоріями сімей, дітей та молоді для начальників відділів центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді, соціальні працівники сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад.

Короткостроковий семінар з питань впровадження електронного доку-ментообігу. Ведення бухгалтерського обліку та звітності в державному та місцевому секторі для головних бухгалтерів  (бухгалтерів) струк-турних підрозділів  облдержадмі-ністрації та   райдержадміністрацій. 

Короткостроковий семінар з питань впровадження електронного документообігу. Ведення бухгалтерського обліку та звітності в державному та місцевому секторі для головних бухгалтерів  (бухгалтерів) сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад.

Постійно діючий семінар з питань публічної служби в умовах змін, доброчесності та етики службовців для керівників структурних під-розділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади України у Вінницькій області.

Постійно діючий семінар з актуальних питань запровадження європейських стандартів належного адміністрування в Україні для працівників  апарату обласної державної адміністрації та виконавчого апарату обласної Ради.

Постійно діючий семінар з питань електронного урядування та вдосконалення вмінь, навичок щодо впровадження інформаційно-комунікативних технологій  (ІКТ) в управлінську діяльність для відповідальних осіб за розвиток інформаційної складової в структурних підрозділах облдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, установ та організацій Вінницької області.

Лютий

Пашиніна Т.С. – директор центру перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій області

 

 

Мітинг-реквієм з метою вшанування пам’яті Великого Кобзаря.

Заходи з нагоди визволення Вінниччини від нацистських  загарбників під час Другої світової війни.

Заходи до Дня добровольця.

Березень

Василюк С.М. – директор Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

 

Штабне тренування органів управління цивільного захисту Тростянець-кого району за темою: „Дії органів управління та сил спеціалізованих служб цивільного захисту  району при загрозі або виникненні надзвичайної ситуації на гідроспоруді Ладижинської ТЕС”.

Штабне тренування органів управління цивільного захисту Ямпільського району за темою: „Дії органів управління та сил спеціалізованих служб цивільного захисту   району при загрозі або виникненні надзвичайної ситуації на гідроспорудах Ново-дністровського каскаду ГЕС”.

Штабне тренування органів управління цивільного захисту Калинівського району за темою: „Дії органів управління та сил спеціалізованих служб цивільного захисту   району з організації евакуації населення при загрозі або виникненні надзвичайної ситуації на арсеналі зберігання ракет та боєприпасів Міністерства оборони України”.

Відзначення Дня Національної гвардії України.

Березень

Вовченко С.Д. – директор Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації

 

Заходи до Дня працівників житлово-комунального господарства.

Березень

Волков С.А. – директор Департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації

 

ІV етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії.

Березень

Буняк В.В. –

в.о. директора Департаменту освіти і науки облдержадміністрації

 

Культурно-освітні та мистецькі заходи до 206-ої річниці з дня народження Т.Г. Шевченка.

ХVI обласний конкурс читців «Кобзар і Україна».

Культурно-мистецькі заходи з нагоди відзначення Міжнародного дня прав жінок і миру.

Цикл культурно-просвітницьких заходів до 76-ої річниці визволення міста Вінниці та Вінницької області від нацистських загарбників.

Обласний конкурс учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів «Подільська весна – 2020».

Музичний фестиваль «День укра-їнського баяна і акордеона».

Культурно-мистецькі заходи з нагоди відзначення Міжнародного дня театру.

Всеукраїнський тиждень дитячого читання.

Обласний конкурс-флешбук «Камер-тон поезії Ліни Костенко» до 90-річного ювілею поетеси-шістдесят-ниці, лауреатки Шевченківської премії Ліни Костенко).

Обласна науково-практична конференція за участю фахівців документально-інформаційних структур Вінниччини «Інноваційні напрямки підготовки фахівців освітньо-професійної програми «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

Березень

Дернова О.М. - начальник управління культури і мистецтв облдержадміністрації

 

Тематичний постійно діючий семінар з питань впровадження англійської мови в управлінську діяльність для працівників структурних підрозділів облдержадміністрації, обласної, міської рад, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, установ та організацій  Вінницької області.

Постійно діючий семінар з питань діяльності служб персоналу в умовах реалізації реформи місцевого само-врядування для керівників служб персоналу районних рад, міських рад міст обласного значення та відповідальні особи за кадрову роботу сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад.

Короткостроковий семінар для державних службовців та посадових осіб Центрально-Західного міжрегіо-нального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України у Вінницькій області.

Короткостроковий семінар з питань електронного урядування,  ділового українського правопису та контролю щодо виконання документів вищестоящих органів та власних для відповідальних працівників за орга-нізацію контролю щодо виконання документів вищестоящих органів виконавчої влади та власних в структурних підрозділах облдержадміністрації, територіальних органах міністерств та інших центральних органах виконавчої влади України у Вінницькій області та працівники відділу контролю управління діловодства та контролю апарату облдержадміністрації.

Короткостроковий семінар з питань реалізації національної стратегії у сфері прав людини для головних спеціалістів (завідувачів секторами) з питань попередження дитячої бездоглядності служб у справах дітей рай-держадміністрацій, міських рад міст обласного значення та уповноважені особи з питань у справах дітей сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад.

Короткостроковий семінар з питань електронного урядування,  ділового українського правопису та контролю щодо виконання документів вищестоящих органів та власних для відповідальних працівників за організацію контролю щодо виконання документів вищестоящих органів виконавчої влади та власних в райдержадміністраціях, міських радах міст обласного значення та сільських, селищних, міських радах об’єднаних територіальних громад.

Короткостроковий семінар з гендерних питань, запобігання та протидії домашньому насильству за ознакою статі для заступників керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення, територіальних органів виконавчої влади України, обласних установ та організацій, уповноважені особи (координатори) з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі.

Короткостроковий семінар з питань доброчесності та етики службовців для працівників Управління державної міграційної служби України у Вінницькій області.

Короткостроковий семінар з питань запобігання та виявлення корупції для керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, установ та організацій Вінницької області.

Короткостроковий семінар з питань дотримання нових вимог в українському правописі для працівників  апарату обладержадміністрації та виконавчого апарату обласної Ради.

Спеціальна професійна (сертифікатна) програма для спеціалістів органів соціального захисту населення райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення, відповідальні працівники сільських, селищ-них, міських рад об’єднаних територіальних громад.

Спеціальна професійна (сертифікатна) програма для спеціалістів структурних підрозділів з пенсійного законодавства управлінь Пенсійного фонду України у Вінницькій області.

Короткостроковий семінар-тренінг з питань діяльності прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, сімей, опікунів, піклувальників для спеціалістів центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді, відповідальні працівники сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад.

 

Березень

Пашиніна Т.С. – директор центру перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій області

 

 

Питання для вивчення, за результатами яких будуть готовитись матеріали на розгляд голови

Проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації

Про відзначення на Вінниччині Дня Соборності України.

Січень

Василюк С.М. – директор Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

 

Про відзначення переможців облас-ного конкурсу «Людина року.

Про заходи щодо підготовки та відзначення на Вінниччині Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав.

Про вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні.

Лютий

Василюк С.М. – директор Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

 

Про призначення стипендій ОДА і ОР спортсменам-кандидатам до олімпійської збірної команди України та провідним спортсменам області з пріоритетних олімпійських видів спорту, членам збірних команд України.

Лютий

Чернявський С.В. – начальник управління фізичної культури  та спорту  облдержадміністрації

 

Про відзначення на Вінниччині 206-ї річниці від дня народження Т.Шевченка.

Про заходи з визволення Вінниччини від нацистських  загарбників під час Другої світової війни.

Березень

Василюк С.М. – директор Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

 

Про призначення персональних стипендій обласної Ради та обласної державної адміністрації ветеранам спорту Вінниччини на 2020 рік.

Березень

Чернявський С.В. – начальник управління фізичної культури  та спорту  облдержадміністрації

 


Доповідні записки

Про соціально-економічне становище області.

І квартал

Ігнатов С.Н. – начальник Головного управління статистики у Вінницькій області

 

Інформації та довідки

Коефіцієнт покриття експортом імпорту.

Темпи зростання/зниження обсягів експорту – імпорту товарів та сальдо зовнішньої торгівлі товарами.

Індекси споживчих цін.

Місце Вінницької області за індексом виробництва валової продукції сільського  господарства.

Місце Вінницької області за обсягом виробництва тваринницької продукції по всіх категоріях  господарств.

Попередні дані по заборгованості з виплати заробітної плати по містах та районах області.

Заборгованість із виплати заробітної плати Вінницької області.

Заборгованість із виплати заробітної плати за категоріями та у розрізі підприємств Вінницької області.

Заробітна плата Вінницької області.

Промислове виробництво у Вінницькій області.

Оборот роздрібної торгівлі.

І квартал

Ігнатов С.Н. – начальник Головного управління статистики у Вінницькій області

 

Про результати діяльності Управління Північного офісу Держаудитслужби у Вінницькій області за 2019 рік.

Січень

Вахновська О.В. – начальник Управління Північного офісу Держаудитслужби у Вінницькій області

 

 Заходи районних державних адміністрацій та виконкомів міських рад міст обласного значення

Введення в експлуатацію водопроводу в с. Стражгород.

І квартал

Керівництво Теплицької райдержадміністрації

 

Відкриття Капустянської амбулаторії загальної практики сімейної медицини.

І квартал

Керівництво Тростянецької райдержадміністрації

 

Завершення будівництва спортивного майданчика зі штучним покриттям для міні футболу на території СЗШ I-III ст. №2 с. Городківка.

Січень

Панчук В.І. – голова Крижопільської райдержадміністрації

 

Фінал міського конкурсу краси «Міс Вінниця-2020».

Цикл заходів з нагоди відзначення 76-ї річниці визволення м. Вінниці  від фашистських загарбників.

Березень

Моргунов С.А. – Вінницький міський голова

 

 

 

П Е Р Е Л І К

нормативно-правових актів, реалізація яких буде контролюватись протягом першого кварталу 2020 року

 

Укази Президента України:

 

Назва нормативно-правового акту

Термін виконання

Відповідальні за виконання

Примітка

1

Від 12.05.2009 № 299/2009

"Про заходи щодо забезпечення надання інформації з питань соціально-економічної ситуації в Україні"

Щомісячно  до 05 числа

Департамент фінансів облдержадміністрації

 

 

2

Від 19.02.2002 № 155/2002
"Про порядок організації та здійснення контролю за виконанням указів, розпоряджень і доручень Президента України "

 

Щоквартально до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом

Відділ контролю управління діловодства та контролю  апарату облдержадміністрації

 

3

Від 25.06.2013 №350/2013 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 квітня 2013 року "Про стан виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 лютого 2009 року "Про стан безпеки водних ресурсів держави та забезпечення населення якісною питною водою в населених пунктах України"

Щоквартально до 01 числа місяця, наступного за звітним періодом

Управління розвитку територій та інфраструктури облдержадміністрації

 

4

Від 18.10.2013 №572/2013 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України  від 25 квітня 2013 року "Про комплекс заходів щодо вдосконалення проведення моніторингу довкілля та державного регулювання у сфері поводження з відходами в Україні»

Щоквартально до 01 числа місяця, наступного за звітним періодом

Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації

 

5

Від 12.06.2013 №327/2013 «Про невідкладні заходи щодо прискорення здійснення економічних реформ»

Щоквартально до 05 числа місяця, наступного за звітним періодом

Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації

 

6

Від 26.05.2017 №146/2017 «Про заходи, пов'язані із запровадженням Європейським Союзом безвізового режиму для громадян України»

Щоквартально до 05 числа місяця, наступного за звітним періодом,

щопівроку до 25 червня та 26 грудня

Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації

 

7

Від 01.12.2016 №534/2016 «Про пріоритетні заходи щодо сприяння зміцненню національної єдності та консолідації українського суспільства, підтримки ініціатив громадськості у цій сфері»

Щоквартально до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

 

8

Від 12.05.2018 №123/2018 «Про підтримку   розвитку системи  спортивної  реабілітації  учасників  бойових  дій,  які  брали  участь  в  антитерористичній  операції,   у заходах  із забезпечення  національної  безпеки  і  оборони,  відсічі  і  стримування   збройної  агресії  Російської  Федерації  у Донецькій та Луганській областях»

Щоквартально до 25 числа останнього місяця звітного періоду

Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації

 

9

Від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»  

Щопівроку  до 15 січня та 05 липня

щорічно до 05 лютого

Відділ роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації

 

10

Від 25.09.2008 №857/2008 "Про забезпечення дальшого розвитку вищої освіти в Україні"

Щопівроку  до 10 січня та 10 липня

Департамент освіти і науки облдержадміністрації

 

11

Від 16.12.2011 № 1163/2011 "Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні"

Щопівроку  до 20 січня та до 20 червня

Вінницький обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 

 

12

Від 01.06.2013 № 312/2013 «Про додаткові заходи із забезпечення гарантій реалізації прав та законних інтересів дітей»

Щопівроку  25 січня та 10 липня

 

 

Служба у справах дітей облдержадміністрації

 

 

13

Від 09.02.2016 № 42/2016
"Про Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року "Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація"

Щопівроку  до 25 липня та 10 січня

щорічно до 15 січня та 15 липня

Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації

 

14

Від 19.07.2019 №529/2019 «Про деякі заходи щодо створення умов для розвитку та підвищення якості автомобільних доріг»

Щопівроку  до 05 січня та 05 липня

Управління дорожнього господарства облдержадміністрації

 

15

Від 05.05.2011 №547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»

Щопівроку  до 25 січня та 10 липня

Сектор забезпечення доступу  до публічної інформації управління інформаційних технологій апарату облдержадміністрації

 

16

Від 11.05.2019 №214/2019 «Про додаткові заходи щодо державної підтримки сім'ї, охорони материнства, батьківства та дитинства»

Щопівроку  до 10 червня та 10 грудня

Департамент освіти і науки облдержадміністрації

 

17

Від 23.11.2017 №361/2017 «Про оголошення в Україні 2018 року Роком реалізації правопросвітницького проекту  "Я маю право!"

Щопівроку  до 25 червня та 26 грудня

Юридичний відділ апарату облдержадміністрації

 

18

Від 19.05.2011 №588/2011 «Про заходи щодо розв'язання актуальних проблем осіб з обмеженими фізичними можливостями»

Щорічно  до 15 січня

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

19

Від 03.12.2015 №678/2015 «Про активізацію роботи щодо забезпечення прав людей з інвалідністю»

Щорічно  до 15 січня

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

20

Від 13.12.2016 №553/2016 «Про заходи, спрямовані на забезпечення додержання прав осіб з інвалідністю»

Щорічно  до 15 січня

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

21

Від 06.01.2010 №6/2010 "Про деякі заходи щодо сприяння вирішенню актуальних питань молоді"

Щорічно  до 20 січня

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

 

Розпорядження Президента України:

 

Назва нормативно-правового акту

Термін виконання

Відповідальні за виконання

Примітка

1

Від 21.06.2011 № 204/2011-рп «Про додаткові заходи з пошуку, дослідження і впорядкування місць поховань жертв війни, політичних репресій та інших трагедій Українського народу»

Щопівроку до 25 числа останнього місяця звітного періоду

Управління розвитку територій та інфраструктури облдержадміністрації

 

 

 Доручення Президента України:

 

Назва нормативно-правового акту

Термін виконання

Відповідальні за виконання

Примітка

1

Від 29.06.2010 № 1-1/1378
щодо вжиття комплексних ефективних заходів з ліквідації заборгованості із заробітної плати і забезпечення її своєчасної виплати

Щомісячно до 05 числа

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

2

Від 17.08.2010 № 1-1-/1827 щодо створення належних умов для перебування в інтернатних закладах хворих дітей, інвалідів та громадян похилого віку

Щорічно  до 05 лютого

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

 

Постанови Кабінету Міністрів України:

 

Назва нормативноправового акту

Термін виконання

Відповідальні за виконання

Примітка

1

Від 10.05.2018 № 344
«Про затвердження Державної програми співпраці із закордонними українцями на період  до 2020 року

Щорічно  до 10 лютого

Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації

 

2

Від 30.05.2018 № 453
«Про затвердження Державної соціальної програми “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2021 року»

Щорічно  до 05 січня

Служба у справах дітей облдержадміністрації

 

3

Від 16.10.2014 № 570
«Про організацію та проведення біржових аукціонів з продажу  нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу»

Щомісячно до 10 числа

Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації

 

4

Від 23.03.2016 № 239
«Деякі питання відшкодування вартості препаратів інсуліну»

Щомісячно до 12 числа

Департамент охорони здоров’я  облдержадміністрації

 

5

Від 20.06.2018 № 512
«Деякі питання реалізації пілотного проекту із надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”»

Щомісячно до 07 числа

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

6

Від 30.01.2019 № 68
«Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до трьох років “муніципальна няня”»

Щомісячно до 05 числа

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

7

Від 24.09.2008 № 858
«Про затвердження Класифікатора звернень громадян»

Щоквартально до 5 числа місяця, наступного  за звітним періодом

Відділ роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації

 

8

Від 25.04.2018 № 435
«Про затвердження Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року»

Щоквартально до 01 числа місяця, наступного  за звітним періодом

Управління розвитку транспорту облдержадміністрації

 

9

Від 24.02.2016 № 111
«Про затвердження Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року»

Щопівроку  до 15 числа місяця, наступ-ного за звітним періодом

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

10

Від 05.12.2018 № 1021
«Про затвердження Державної цільової програми з фізичної, медичної, психологічної реабілітації і соціальної та професійної реадаптації учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, на період до 2022 року»

Щопівроку  до 05 числа місяця, наступного за звітним періодом

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

11

Від 08.12.2006 № 1686
«Про затвердження Державної типової програм реабілітації інвалідів»

Щорічно  до 25 січня

Департамент охорони здоров’я  облдержадміністрації

 

12

Від 12.10.2011 № 1130
«Про затвердження Державної програми розвитку внутрішнього виробництва»

Щорічно  до 15 лютого

Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації

 

13

Від 01.08.2012 № 706
«Про затвердження Державної цільової програми "Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів" на період до 2020 року»

Щорічно   до 25 січня

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

14

Від 16.10.2014 № 570
«Про організацію та проведення біржових аукціонів з продажу  нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу»

Щорічно  до 15 січня

Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації

 

15

Від 18.02.2016 № 148
«Про затвердження Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2016-2020 роки та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

Щорічно  до 15 січня

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

16

Від 19.10.2016 № 719
«Питання забезпечення житлом сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також інвалідів І-ІІ групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов»

Щорічно  до 20 березня

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

17

Від 21.12.2016 № 987
«Про щорічні звіти голів обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій»

Щорічно  до 20 січня

Організаційний відділ апарату облдержадміністрації

 

18

Від 06.03.2017 № 115
«Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року»

Щорічно  до 15 січня

Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації

 

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України:

 

Назва нормативно-правового акту

Термін виконання

Відповідальні за виконання

Примітка

1

Від 26.07.2018 № 541-р
«Про затвердження плану заходів щодо реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року “Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація” на 2019 рік»

06.01.2020

Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації

 

2

Від 26.09.2018 № 688-р
«Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2022 року»

05.02.2020

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

3

Від 27.12.2018 № 1076-р
«Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 2019 рік»

03.02.2020

Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації

 

4

Від 22.07.2016 № 517-р
«Про затвердження плану невідкладних заходів щодо погашення заборгованості із заробітної плати»

Щомісячно  до 10 числа, щоквартально до 10 числа місяця, наступного  за звітним періодом

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

5

Від 09.06.2010 № 1199-р
«Про затвердження плану заходів щодо протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств»

Щоквартально до 5 числа місяця, наступного  за звітним періодом

Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації

 

6

Від 07.11.2012  № 970-р
«Про затвердження плану першочергових заходів з виконання Державної програми розвитку внутрішнього виробництва»

Щоквартально до 15 числа місяця, наступного  за звітним періодом

Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації

 

7

Від 04.03.2013  № 102-р
«Про затвердження плану заходів щодо проведення інституційної реформи у сфері моніторингу та контролю державної допомоги суб’єктам господарювання»

Щоквартально до 01 числа місяця, наступного  за звітним періодом

Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації

 

8

Від 23.12.2015  № 1393-р
«Про затвердження плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року»

Щоквартально до 25 числа, останнього місяця звітного періоду

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

9

Від 22.05.2019 № 350-р
«Деякі питання створення системи надання послуги раннього втручання для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя»

Щорічно  до 15 січня

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

10

Від 26.04.2017  № 732-р
«Про затвердження плану заходів із впровадження систем енергетичного менеджменту в бюджетних установах»

Щоквартально до 15 числа місяця, наступного  за звітним періодом

Управління розвитку територій та інфраструктури облдержадміністрації

 

11

Від 18.08.2017  № 560-р
«Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи громадського здоров'я»

Щоквартально до 05 числа місяця, наступного  за звітним періодом

Департамент охорони здоров’я  облдержадміністрації

 

12

Від 18.09.2017  № 638-р
«Про реалізацію правопросвітницького проекту «Я маю право!»

Щоквартально до 05 числа місяця, наступного  за звітним періодом

Юридичний відділ апарату облдержадміністрації
Головне територіальне управління юстиції у Вінницькій області

 

13

Від 15.11.2017  № 821-р
«Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції реформи фінансування системи охорони здоров'я на період до 2020 року»

Щоквартально до 25 числа останнього місяця звітного періоду

Департамент охорони здоров’я  облдержадміністрації

 

14

Від 13.12.2017 № 903-р
«Про затвердження плану заходів на 2017-2029 із запровадження роки з реалізації Концепції реалізації  державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»

Щоквартально до 01 числа місяця, наступного  за звітним періодом

Департамент освіти і науки облдержадміністрації

 

15

Від 29.12.2017 № 1017-р
«Про схвалення Експортної стратегії України ("дорожньої карти" стратегічного розвитку торгівлі) на  2017-2021 роки «

Щоквартально до 01 числа місяця, наступного  за звітним періодом

Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації

 

16

Від 28.03.2018 № 218-р
«Про затвердження плану заходів, спрямованих на реалізацію деяких засад державної внутрішньої політики щодо тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя»

Щоквартально до 05 числа місяця, наступного  за звітним періодом

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

17

Від 22.08.2018 № 617-р
«Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції розвитку електронного урядування в Україні»

Щоквартально до 05 числа місяця, наступного  за звітним періодом

Управління інформаційних технологій апарату облдержадміністрації

 

18

Від 21.11.2018 № 944-р
«Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2020 року»

Щоквартально до 05 числа місяця, наступного  за звітним періодом

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

19

Від 18.12.2018 № 1012-р
«Про розподіл резерву коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам»

Щоквартально до 10 числа місяця, наступного  за звітним періодом

Департамент фінансів облдержадміністрації
Департамент освіти і науки облдержадміністрації

 

20

Від 30.01.2019 № 37-р
«Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи електронних послуг в Україні на 2019-2020 роки»

Щоквартально до 01 числа місяця, наступного  за звітним періодом

Управління інформаційних технологій апарату облдержадміністрації

 

21

Від 20.02.2019 № 86-р
«Про затвердження плану заходів на 2019 рік з реалізації Стратегії подолання бідності»

щоквартально до 05 числа місяця, наступного  за звітним періодом

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

22

Від 06.03.2019 № 116-р
«Про затвердження Національного плану дій щодо боротьби із стійкістю до протимікробних препаратів»

Щоквартально до 01 числа місяця, наступного  за звітним періодом

Департамент охорони здоров’я  облдержадміністрації

 

23

Від 22.05.2019 № 374-р
«Про реалізацію пілотного проекту впровадження електронного обліку об’єктів культурної спадщини»

Щоквартально до 15 числа місяця, наступного  за звітним періодом

Управління культури і мистецтв облдержадміністрації

 

24

Від 10.07.2019 № 588-р
«Про схвалення Стратегії розвитку експорту продукції сільського господарства, харчової та переробної промисловості України на період до 2026 року»

Щоквартально до 25 числа, останнього місяця звітного періоду

Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації

 

25

Від 14.08.2019 № 657-р
«Про затвердження плану заходів на 2019 рік щодо реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки»

Щоквартально до 01 числа місяця, наступ-ного  за звітним періодом

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації 

 

26

Від 21.08.2019 № 693-р
«Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії розвитку органів системи Міністерства внутрішніх справ на період до 2020 року»

Щоквартально до 05 числа місяця, наступного  за звітним періодом, щорічно до 05 березня

Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації

 

27

Від 22.08.2012 № 605-р
«Про затвердження плану заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське суспільство на період до 2020 року»

Щопівроку  до 05 числа місяця, наступного  за звітним періодом

Управління Державної міграційної служби України у Вінницькій області

 

28

Від 24.07.2013 № 669-р
«Про затвердження плану заходів щодо виконання регіональних та місцевих програм підвищення енергоефективності»

Щопівроку  до 05 числа місяця, наступного  за звітним періодом,

щорічно до 20 січня, 25 квітня та 15 серпня

Управління розвитку територій та інфраструктури облдержадміністрації

 

29

Від 01.10.2014 № 902-р
«Про Національний план дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року»

Щопівроку  до 15 числа місяця, наступного  за звітним періодом

Управління розвитку територій та інфраструктури облдержадміністрації

 

30

Від 23.09.2015 № 998-р
«Про заходи з увічнення пам'яті захисників України на період до 2020 року»

Щопівроку   до 01 числа місяця, наступного за звітним періодом

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації 

 

31

Від 21.11.2018 № 900-р
«Про затвердження плану дій з реалізації принципів Міжнародної хартії відкритих даних»

Щопівроку   до 01 числа місяця, наступного за звітним періодом

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації 

 

32

Від 20.03.2019 № 168-р
«Про затвердження плану заходів на 2019 та наступні роки, спрямованих на забезпечення розвитку фізкультурно-спортивної реабілітації учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції, у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях»

Щопівроку   до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом

Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації

 

33

Від 21.08.2019 № 691-р
«Про затвердження плану заходів щодо реалізації положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2019-2021 роки»

Щопівроку   до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

34

Від 12.10.2011 № 1039-р
«Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні»

Щорічно  до 10 березня

Служба у справах дітей облдержадміністрації

 

35

Від 19.06.2013 № 492-р
«Про затвердження плану заходів щодо розроблення, впровадження і функціонування систем управління якістю, екологічного управління та інших систем управління»

Щорічно  до 10 січня

Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації

 

36

Від 22.05.2019 № 355-р
«Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформування системи забезпечення населення культурними послугами»

Щорічно  до 05 лютого

Управління культури і мистецтв облдержадміністрації

 

37

Від 11.09.2013 № 701-р
«Про затвердження плану заходів щодо реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року»

Щорічно до 25 січня

Управління у справах національностей та релігій облдержадміністрації

 

38

Від 03.09.2014 № 791-р
«Про затвердження плану заходів з імплементації директиви європейського Парламенту та ради 2009/28/ЄС»

Щорічно   до 10 березня та 10 грудня

Управління розвитку територій та інфраструктури облдержадміністрації

 

39

Від 24.02.2016 № 113-р
«Про затвердження Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 "Жінки, мир, безпека" на період до 2020 року»

Щорічно  до 05 лютого

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

40

Від 30.03.2016 № 271-р
«Про затвердження Національного плану дій щодо боротьби з деградацією та опустелюванням»

Щорічно  до 25 березня

Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації

 

41

Від 31.08.2016 № 626-р
«Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції інтегрованого управління кордонами»

Щорічно  до 10 березня

Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації

 

42

Від 22.03.2017 № 248-р
«Про схвалення Стратегії забезпечення сталої відповіді на епідемії туберкульозу, в тому числі хіміорезистентного, та ВІЛ-інфекції/СНІДу на період до 2020 року та затвердження плану заходів щодо її реалізації»

Щорічно  до 20 лютого

Департамент охорони здоров’я  облдержадміністрації

 

43

Від 19.07.2017 № 489-р
«Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції розвитку сільських територій»

Щорічно  до 20 березня

Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації

 

44

Від 09.08.2017 № 526-р
«Про Національну стратегію реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки та план заходів з реалізації її І етапу»

Щорічно  до 05 лютого та 05 липня

Служба у справах дітей облдержадміністрації

 

45

Від 23.08.2017 № 574-р
«Про затвердження плану заходів із вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні до 2020 року»

Щорічно  до 10 березня

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації 

 

46

Від 06.12.2017 № 871-р
«Про затвердження плану дій на 2017-2019 роки поетапного створення додаткових місць у закладах освіти  для дітей дошкільного віку»

Щорічно  до 20 січня

Департамент освіти і науки облдержадміністрації

 

47

Від 27.12.2017 № 983-р
«Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції державної політики у сфері захисту прав споживачів на період до 2020 року»

Щорічно  до 10 лютого

Головне управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області

 

48

Від 21.03.2018 № 179-р
«Про затвердження плану заходів щодо зміцнення національної єдності, консолідації українського суспільства та підтримки ініціатив громадськості у зазначеній формі»

Щорічно  до 20 лютого

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації 

 

49

Від 28.05.2018 № 231-р
«Про затвердження плану заходів щодо реалізації Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року»

Щорічно  до 15 січня

Управління розвитку територій та інфраструктури облдержадміністрації

 

50

Від 06.06.2018 № 392-р
«Про затвердження плану заходів з розвитку неолімпійських видів спорту на 2018-2022 роки»

Щорічно  до 05 січня

Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації

 

51

Від 04.07.2018 № 469-р
«Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції державної системи професійної орієнтації населення»

Щорічно  до 05 січня

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

52

Від 26.07.2018 № 530-р
«Про затвердження Національного плану заходів щодо неінфекційних захворювань для досягнення глобальних цілей сталого розвитку»

Щорічно  до 05 лютого

Департамент охорони здоров’я  облдержадміністрації

 

53

Від 05.09.2018 № 634-р
«Про затвердження Національного плану дій з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної доповіді України про виконання Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок на період до 2021 року»

Щорічно  до 10 лютого

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

54

Від 06.02.2019 № 56-р
«Про затвердження плану заходів на 2019-2020 роки з реалізації Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року»

Щорічно  до 25 січня

Департамент охорони здоров’я  облдержадміністрації

 

55

Від 20.02.2019 № 120-р
«Про схвалення Стратегії розвитку національної системи крові на період до 2022 року та затвердження плану заходів щодо її реалізації»

Щорічно  до 20 лютого

Департамент охорони здоров’я  облдержадміністрації

 

56

Від 20.03.2019 № 171-р
«Про затвердження плану заходів на 2019-2022 роки з реалізації Концепції підтримки та сприяння розвитку дитячого громадського руху в Україні»

Щорічно  до 10 січня

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

 

Доручення Кабінету Міністрів України:

 

Назва нормативно-правового акту

Термін виконання

Відповідальні за виконання

Примітка

1

 № 3819/1/1-19 від 06.02.2019
Про організацію виконання Указу Президента України від 30 січня 2019 року №22/2019 "Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2019 році"

06.01.2020

Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації

 

2

 № 7509/4/1-19 від 05.06.2019
До листа Мінфіну від 28.05.2019 №33030-02-3/13940 про стан функціонування державного внутрішнього фінансового контролю

31.01.2020

Відділ контролю управління діловодства та контролю апарату облдержадміністрації
Сектор внутрішнього аудиту апарату облдержадміністрації

 

3

 № 32162/1/1-19 від 26.09.2019
План організації  виконання Указу Президента України від 20 вересня 2019 року  №713/2019 "Про невідкладні заходи щодо забезпечення економічного зростання, стимулювання розвитку регіонів та запобігання корупції"

03.01.2020

Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації

 

4

 № 36414/1/1-19 від 04.11.2019
До звернення Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів від 16.10.2019 №04-03/13-187093  щодо рекомендацій  парламентських слухань на тему "Соціальних захист людей похилого віку"

20.03.2020

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

5

 № 25789/0/2-19 від 11.11.2019
Про інформування щодо спрощення доступу громадськості до орієнтовних планів органів виконавчої влади

10.01.2020

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації 

 

6

 № 27149/0/2-19 від 21.11.2019
До листа МОЗ від 07.11.2019 №03.4-10/44689/2-19 щодо стану забезпечення доступності установ/закладів охорони здоров'я для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

10.01.2020

Департамент охорони здоров’я  облдержадміністрації

 

7

20 Витяг з протоколу Кабінет Міністрів України № 48.7.3 від 07.08.2013
Щодо підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги

Щотижнево

Управління розвитку територій та інфраструктури облдержадміністрації

 

8

 № 7726/1/1-14 від 17.03.2014
про вжиття невідкладних заходів для  поліпшення інформування Кабінету Міністрів України про найбільш важливі соціально-економічні та основні суспільно-політичні події в регіонах

Щоденно

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації 

 

9

20 Витяг з протоколу Кабінет Міністрів України № 88.2.3 від 24.10.2014
Рішення з окремих питань щодо проведення аналізу наявності в закладах охорони здоров'я лікарських засобів та виробів медичного призначення, забезпечення ними  учасників антитерористичної операції

Щотижнево
 

Департамент охорони здоров’я  облдержадміністрації

 

10

№ 21935/0/1-16 від 14.06.2016
Протокол наради щодо стану та перспектив впровадження децентралізації влади в Україні

Щотижнево
 

Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації

 

11

 № 21935/139/1-16 від 30.01.2017
До листа Мінрегіону від 10.01.2017 № 12/20-13-60 про стан впровадження в областях Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад"

Щотижнево
 

Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації

 

12

 № 15534/0/1-18 від 16.04.2018
За підсумками селекторної наради з питань впровадження медичної реформи 10 квітня 2018 року 

Щотижнево
 

Департамент охорони здоров’я  облдержадміністрації

 

13

 № 17928/2/1-10 від 07.04.2010
До доручення Прем’єр-міністра України від 06.04.2010 №17928/1/1-10 про основні заходи  проведення яких планується у наступному місяці

Щомісячно  до 25 числа

Організаційний відділ апарату облдержадміністрації

 

14

Витяг №9 з протоколу засідання Міжвідомчої  комісії з питань протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств від 20.05.2010

Щомісячно до 5 числа

Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації

 

15

 № 33724/0/1-12 від 17.08.2012
До пункту 1 розділу 4 протоколу №58 засідання Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2012 року  меморандум пропозиція між Кабінету Міністрів України та суб’єктами господарювання, які здійснюють виробництво лікарських засобів, оптову та роздрібну торгівлю такими засобами

Щомісячно до 01 числа

Департамент охорони здоров’я  облдержадміністрації

 

16

№ 36736/0/1-13 від 17.09.2013
Протокол наради  від 9 вересня 2013 року з окремих проблемних питань розвитку

Щомісячно до 5 числа

Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації

 

17

 № 35647/1/1-13 від 04.10.2013
До листа Держпідприємництва від 05.09.2013 № 8119/0/20-13 про дотримання вимог частини 2 статті 11 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"

Щомісячно до 25 числа

Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації

 

18

№ 41443/0/1-13 від 21.10.2013
Протокольне рішення за результатами селекторної наради з питань погашення заборгованості із заробітної плати та внесків до Пенсійного фонду України і легалізації зайнятості від 13 вересня 2013 року в м.Києві

Щомісячно до 5 числа

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

19

 № 15796/1/1-14 від 03.05.2014
До листа Мінкультури від 23.04.2014 № 582/18/10-14 щодо моніторингу мовно-етнічних проблем в регіонах

Щомісячно до 20 числа

Управління у справах національностей та релігій облдержадміністрації

 

20

 № 30137/72/1-14 від 30.09.2014
До листа Українського інституту національної пам’яті від 19.09.2014 №02/156 про інформування щомісячно щодо загиблих учасників АТО

Щомісячно до 5 числа

Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації

 

21

 № 4829/0/2-15 від 27.03.2015
Про розгляд листа Глави Адміністрації Президента України від 24 березня 2015 року № 02-01/1400 щодо подальшого контролю виконання відповідних завдань, визначених актами і дорученнями Президента України

Щомісячно до 25 числа

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

22

 № 24836/1/1-15 від 23.06.2015
До листа Секретаря РНБО від 11.06.2015 № 1704/14-6-5-3 про забезпечення безумовного виконання правил пожежної безпеки

Щомісячно до 20 числа

Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації

 

23

 № 41324/0/1-15 від 08.10.2015
Доручення №227 від 08.10.2015 про забезпечення моніторингу виконання завдання щодо розроблення і затвердження плану із забезпечення надання адміністративних послуг ДМС через центри надання адміністративних послуг

Щомісячно до 01 числа

Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації

 

24

№ 17370/0/1-16 від 13.05.2016
Протокол селекторної наради від 11 травня 2016 року про оформлення субсидій для населення в умовах підвищення тарифів на газ та житлово-комунальні послуги про підготовку до закінчення навчального року, стан будівництва, ремонту доріг та інші питання

Щомісячно до 25 числа

Департамент освіти і науки облдержадміністрації

 

25

 № 27772/1/1-16 від 27.07.2016
До листа Держенергоефективності від 26.07.2016 № 209-01/16/1-16 щодо урядової програми з енергоефективності

Щомісячно до 01 числа

Управління розвитку територій та інфраструктури облдержадміністрації

 

26

 № 32964/1/1-16 від 27.09.2016
Стосовно удосконалення взаємодії органів виконавчої влади з громадськістю

Щомісячно до 20 числа

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації 

 

27

 № 38734/58/1-16 від 17.12.2016
До листа Мінсоцполітики від 13.12.2016 № 20797/0/2-16/28 щодо недопущення виникнення заборгованості із заробітної плати

Щомісячно до 10 числа

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

28

№ 10631/0/1-17 від 20.03.2017
Протокол № 2 засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Кабінеті Міністрів України від 14 березня 2017 року щодо ситуації, яка склалась з поширенням африканської чуми свиней

Щомісячно до 05 числа

Головне управління Держпродспожив-служби у Вінницькій області

 

29

 № 21935/169/1-16 від 13.07.2017
Щодо запровадження щомісячного моніторингу процесу децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування

Щомісячно до 01 числа

Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації

 

30

 № 31971/7/1-17 від 13.09.2017
До листа Мінсоцполітики від 28.08.2017 №17129/0/2-17/28 про надання інформації щодо стану виплати заробітної плати

Щомісячно до 20 числа

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

31

Витяг з протоколу засідання Кабінету Міністрів України №71.4.4 від 18 грудня 2017 року щодо надання інформації про факти порушення правоохоронними органами прав та законних інтересів підприємців

Щомісячно до 01 числа

Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації

 

32

№ 3986/0/1-18 від 30.01.2018
Протокол наради Кабінету Міністрів України від 23 січня 2018 року про реалізацію Урядової програми "Доступні ліки"

Щомісячно до 15 числа

Департамент охорони здоров’я  облдержадміністрації

 

33

 № 8775/0/1-18 від 05.03.2018
Про надання інформації про найбільш актуальні проблемні питання розвитку регіонів

Щомісячно до 01 числа

Організаційний відділ апарату облдержадміністрації

 

34

№ 9204/0/1-18 від 06.03.2018
Протокол наради Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2018 року про стан реалізації реформи галузі охорони здоров'я

Щомісячно до 25 числа

Департамент охорони здоров’я  облдержадміністрації

 

35

 № 10049/0/1-18 від 13.03.2018
За підсумками селекторної наради про стан забезпечення Урядової програми "Доступні ліки", напрями її вдосконалення та проведення вакцинації від 6 березня 2018 року

Щомісячно до 01 числа

Департамент охорони здоров’я  облдержадміністрації

 

36

Витяг №9.7 з протоколу №9 засідання Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 року про організаційні заходи щодо виконання Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів»

Щомісячно до 05 числа

Головне територіальне управління юстиції у Вінницькій області

 

37

 № 10540/1/1-18 від 22.03.2018
До листа Мінсоцполітики від 14.03.2018 № 4876/0/2-18/28 про виконання пунктів 11-12  протоколу наради за результатами зустрічі Прем`єр-міністра України з представниками всеукраїнських профспілок від 07.11.2017

Щомісячно до 20 числа

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

38

 № 14080/1/1-18 від 13.04.2018
До листа Глави Адміністрації Президента України від 04.04.2018 № 02-01/634 щодо проблем, які виникли під час передачі земельних ділянок в користування національному природному парку "Кармелюкове Поділля"

Щомісячно до 20 числа

Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації

 

39

 № 15534/0/1-18 від 16.04.2018
За підсумками селекторної наради з питань впровадження медичної реформи 10 квітня 2018 року 

Щомісячно до 25 числа

Департамент охорони здоров’я  облдержадміністрації

 

40

Витяг № 14.7.5 від 18.04.2018
з протоколу засідання Кабінету Міністрів України

Рішення з окремих питань з питання щодо результатів оперативних штабів для мобільного реагування на випадки  порушень прав землевласників і землекористувачів

Щомісячно до 01 числа

Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації

 

41

 № 18458/0/1-18 від 04.05.2018
про забезпечення своєчасної виплати заробітної плати педагогічним працівникам

Щомісячно до 01 числа

Департамент освіти і науки облдержадміністрації

 

42

№ 18568/0/1-18 від 05.05.2018
Протокол селекторної наради Кабінету Міністрів України з актуальних питань реформування сфер освіти та медицини в умовах децентралізації від 24 квітня 2018 року

Щомісячно до 05 числа

Департамент освіти і науки облдержадміністрації

 

43

№ 29606/0/1-18 від 18.07.2018
Протокол селекторної наради Кабінету Міністрів України з актуальних питань впровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа" від 17.07.2018

Щомісячно до 05 числа

Департамент освіти і науки облдержадміністрації

 

44

 № 36716/0/1-18 від 14.09.2018
За підсумками наради щодо проблемних питань реалізації програми "Доступні ліки" 13 вересня 2018 року

Щомісячно до 25 числа

Департамент охорони здоров’я  облдержадміністрації

 

45

 № 384/29/1-18 від 16.10.2018
До листа МОЗ від 11.09.2018 №19.1-05-1329/23863 щодо доступності медичного обслуговування у сільській місцевості

Щомісячно до 20 числа

Департамент охорони здоров’я  облдержадміністрації

 

46

 № 49295/1/1-18 від 18.12.2018
План організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України від  23 листопада 2018 №2629-УІІІ "Про державний бюджет України на 2019 рік"

Щомісячно до 05 числа

Департамент фінансів облдержадміністрації

 

47

 № 49960/1/1-18 від 09.01.2019
За результатами Форуму місцевого самоврядування, який відбувся 5 грудня 2018 року у м.Києві

Щоквартально до 01 числа місяця, наступного  за звітним періодом

Управління розвитку територій та інфраструктури облдержадміністрації

 

48

 № 2094/0/1-19 від 18.01.2019
 За результатами наради під головуванням Прем'єр-міністра України від 14.01.2019 щодо оплати праці педагогічних працівників (освітня субвенція)

Щомісячно до 01 числа

Департамент освіти і науки облдержадміністрації

 

49

 № 863/1/1-19 від 24.01.2019
План організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України від 6 грудня 2018 року №2646-VIII "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження середньострокового бюджетного планування"

Щомісячно до 05 числа

Департамент фінансів облдержадміністрації

 

 

 № 30400/1/1-07 від 11.07.2007
До Указу Президента України від 9 липня  2007 року №615/2007 «Про рішення Ради національної  безпеки і оборони України від 15 червня 2007 року "Про стан виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України"

Щоквартально до 5 числа місяця, наступного  за звітним періодом

Відділ контролю управління діловодства та контролю апарату облдержадміністрації

 

50

 № 26614/88/1-05 від 11.12.2008
До листів Мінприроди від 03.12.2008 №16756/28/10-08 та від 28.11.2008 №16543/28/10-08  щодо виконання Указу Президента України від 23.05.2005 №838/2005 "Про заходи щодо дальшого розвитку природно-заповідної справи в Україні"

Щоквартально до 15 числа місяця, наступного  за звітним періодом

Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації

 

51

 № 41363/44/1-11 від 05.01.2012
До листа Адміністрації Президента України від 09.12.2011 № 04-01/902 щодо продовження виконання завдань, визначених дорученням Президента України від 26.08.2011 № 1-1/1876

Щоквартально до 01 числа місяця, наступного  за звітним періодом

Управління розвитку територій та інфраструктури облдержадміністрації

 

52

 № 34184/67/1-11 від 09.03.2012
Щодо продовження роботи з виконання п.6 доручення Прем’єр-міністра України від 20.07.2011 №34184/2/1-11

Щоквартально до 25 числа останнього місяця звітного періоду

Управління культури і мистецтв облдержадміністрації

 

53

 № 37040/1/1-12 від 21.09.2012
До листа Адміністрації Президента України від 12.09.2012 № 03-01/251

Щоквартально до 05 числа місяця, наступного  за звітним періодом

Служба у справах дітей облдержадміністрації

 

54

 № 24352/8/1-13 від 05.07.2013
План організації виконання Указу Президента України від 12 червня 2013 року № 327/2013 "Про невідкладні заходи щодо прискорення здійснення економічних реформ"

Щоквартально до 05 числа місяця, наступного  за звітним періодом

Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації

 

55

 № 6056/171/1-07 від 08.08.2013
До листа Мінекономрозвитку від 25.07.2013 № 3723-01/25928-04 щодо забезпечення Уряду аналітичною інформацією про рівень цін/тарифів на житлово-комунальні послуги

Щоквартально до 25 числа, останнього місяця звітного періоду

Управління розвитку територій та інфраструктури облдержадміністрації

 

56

 № 26469/6/1-13 від 08.10.2013
До листа Мінрегіону від 26.09.2013 № 12/20-12-3144 щодо затвердження Плану заходів з реалізації домовленостей, досягнутих під час проведення Третього засідання Спільної міжурядової українсько-киргизької комісії зі співробітництва

Щоквартально до 05 числа місяця, насту-ного  за звітним періодом

Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації

 

57

 № 38532/1/1-13 від 28.10.2013
До листа Глави Адміністрації Президента України від 30.09.2013 № 02-01/2297 щодо цільового використання державного майна рекреаційно-оздоровчого призначення, безумовного дотримання вимог законодавства

Щоквартально до 05 числа місяця, наступного  за звітним періодом

Департамент охорони здоров’я  облдержадміністрації

 

58

 № 28589/11/1-13 від 17.12.2013
До листа Адміністрації Президента України від 27.11.2013 № 03-01/2780 про продовження роботи з виконання доручення Президента України від 12 липня 2013 року №012/38149-01 стосовно запобігання загрозі національній безпеці України, зокрема занесенню на її територію збудників африканської чуми свиней

Щоквартально до 05 числа місяця, наступного  за звітним періодом

Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації

 

59

 № 44845/143/1-13 від 30.07.2014
До листа Мінсоцполітики від 10.07.2014 № 2782/0/10-14/021 про стан роботи зі створення нових робочих місць

Щоквартально до 05 числа місяця, наступного  за звітним періодом

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

60

 № 41544/37/1-13 від 17.10.2014
До листа Мінприроди від 06.10.2014 № 5/3-7/12140-14 щодо виконання Указу Президента України від 18.10.2013 № 572/2013  "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 квітня 2013 року "Про комплекс заходів щодо вдосконалення проведення моніторингу довкілля та державного регулювання у сфері поводження з відходами в Україні"

Щоквартально до 05 числа місяця, наступного  за звітним періодом

Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації

 

61

 № 22721/1/1-15 від 08.06.2015
До листів Мінсоцполітики від 28.05.2015 № 2774/0/10-15/039 і Пенсійного фонду від 20.05.2015 № 27382/03-02 про вжиття дієвих заходів до погашення заборгованості з відшкодування фактичних витрат на оплату праці і доставку пільгових пенсій, сплати страхових внесків та єдиного внеску за кожним підприємством, що має таку заборгованість, затвердження графіків її погашення

Щоквартально до 25 числа місяця, наступного  за звітним періодом

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації
Головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області

 

62

 № 27562/1/1-15 від 07.07.2015
До листа Представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 01.07.2015 №7.-1585/15-86 стосовно виконання рекомендацій за результатами круглого столу щодо удосконалення організації надання паліативної допомоги

Щоквартально до 05 числа місяця, наступного  за звітним періодом

Департамент охорони здоров’я  облдержадміністрації

 

63

 № 46534/9/1-15 від 30.06.2016
До листа Глави Адміністрації Президента України від 15.06.2016 №02-01/2291 про надання щокварталу  інформацію  про стан виконання  статті 2 Указу Президента України від 16 листопада 2015 року № 641/2015

Щоквартально до 05 числа місяця, наступного  за звітним періодом

Департамент освіти і науки облдержадміністрації

 

64

Витяг №36.1 з протоколу №36 засідання Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 року "Про запровадження сервісу  "Інтерактивна мапа сміттєзвалищ"

Щоквартально до 25 числа, останнього місяця звітного періоду

Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації

 

65

 № 32964/1/1-16 від 27.09.2016
стосовно удосконалення взаємодії органів виконавчої влади з громадськістю

Щоквартально до 05 числа місяця, наступного  за звітним періодом

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації 

 

66

 № 36355/1/1-16 від 18.10.2016
До постанови Верховної Ради України від 21.09.2016 № 1537-VIII про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Транскордонне співробітництво як чинник євроінтеграційних процесів України"

Щоквартально до 05 числа місяця, наступного  за звітним періодом

Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації

 

67

№ 46209/0/1-16 від 13.12.2016
Протокольне рішення Ради у справах осіб з інвалідністю від 01.12.2016 щодо стану виконання Указу Президента України від 03.12.2015 №678/2015 та  підсумки плану виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 №784,  розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 №1301-р

Щоквартально до 25 числа, останнього місяця звітного періоду

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

68

 № 49305/1/1-16 від 11.01.2017
Про розгляд листа Фонду державного майна України від 28.12.2016 №10-15-25657 щодо виконання заходу стосовно запобігання корупції в сфері управління об'єктами державної власності

Щоквартально до 25 числа, останнього місяця звітного періоду

Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації

 

69

 № 3049/1/1-17 від 17.02.2017
До листа Мінекономрозвитку від 25.01.2017 № 3223-01/2333-01 до доповідна записки проведення щорічних незалежних аудиторських перевірок фінансової звітності суб’єктами господарювання державного сектору економіки

Щоквартально до 01 числа місяця, наступ-ного  за звітним періодом

Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації

 

70

 № 48723/10/1-16 від 18.02.2017
До листа МОН від 07.02.2017 №1/10-303 щодо створення опорних шкіл

Щоквартально до 25 числа, останнього місяця звітного періоду

Департамент освіти і науки облдержадміністрації

 

71

 № 6981/1/1-17 від 01.03.2017
План організації виконання Указу Президента України від 21 лютого 20107 року № 43/2017 "Про Концепцію вдосконалення громадськості з питань євроатлантичної інтеграції на 2017-2020 роки"

Щоквартально до 01 числа місяця, наступного  за звітним періодом

Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації

 

72

 № 9676/1/1-17 від 24.03.2017
До доповідної записки Міністра оборони України від 13.03.2017 №220/2131 щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки, що належить до земель оборони, їхні кількісні, якісні характеристики та грошову оцінку

Щоквартально до 25 числа, останнього місяця звітного періоду

Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації
Головне управління  Держгеокадастру  у Вінницькій області

 

73

 № 11894/1/1-17 від 30.03.2017
За підсумками робочої наради Прем'єр-міністра України з членами Правління Асоціації міст України від 21.03.2017 та до листа Асоціації міст України від 23.03.2017 № 5-109

Щоквартально до 10 числа місяця, наступного  за звітним періодом

Департамент освіти і науки облдержадміністрації

 

74

 № 8869/23/1-17 від 05.04.2017
До листа Українського інституту національної пам’яті від 29.03.2017 № 03/648  за результатами наради з підготовки та проведення заходів з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років та вшанування пам'яті її учасників

Щоквартально до 05 числа місяця, наступного  за звітним періодом

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації 

 

75

 № 13547/0/1-17 від 06.04.2017
Про надання інформації щодо порушення прав дітей, які перебувають на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей, а також АР Крим

Щоквартально до 05 числа місяця, наступного  за звітним періодом

Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації

 

76

 № 15455/6/1-17 від 04.05.2017
До листа Виконавчого комітету Національної ради реформ від 14.04.2017 № 2017-04/69 щодо опрацювання  протоколу засідання Національної ради реформ на тему: "Освіта, безпека та благополуччя дітей як пріоритет розвитку країни"

Щоквартально до 05 числа місяця, наступного  за звітним періодом

Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації

 

77

 № 16420/10/1-17 від 29.07.2017
До листа Мінекономрозвитку від 26.07.2017 №4311-01/25660-01  щодо плану заходів за результатами домовленостей, досягнутих під час 7-го спільного засідання Українсько-чеської Міжурядової змішаної комісії з економічного промислового та науково-технічного співробітництва

Щоквартально до 25 числа місяця, наступного  за звітним періодом

Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації

 

78

 № 32610/1/1-17 від 19.08.2017
Про розгляд листа  Мінсоцполітики від 15.08.2017 №16346/0/2-17/28 щодо стану виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.04.2001 №152-р

Щоквар-тально до 20 числа місяця, наступного  за звітним періодом

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

79

 № 36040/5/1-17 від 03.11.2017
До листа Мінекономрозвитку від 25.10.2017 №4311-01/37958-01 щодо проекту Плану заходів з реалізації домовленостей, досягнутих під час 14-го засідання Міжурядової українсько-молдавської змішаної комісії з питань торговельно-економічного співробітництва (18-19.09.2017, м. Одеса)

Щоквартально до 01 числа місяця, наступного  за звітним періодом

Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації

 

80

№ 41287/7/1-17 від 15.11.2017
Протокол наради за результатами зустрічі Прем`єр-міністра України з представниками всеукраїнських профспілок та профоб'єднань від 7 листопада 2017 року

Щоквартально до 01 числа місяця, наступного  за звітним періодом

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

81

№ 47266/0/1-17 від 24.11.2017
Протокольне рішення від 31 жовтня 2017 року організаційного комітету з підготовки та участі спортсменів України в Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх, Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту, Всесвітніх іграх з єдиноборств, Всесвітніх Універсіадах, чемпіонатах світу та Європи

Щоквартально до 01 числа місяця, наступного  за звітним періодом

Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації

 

82

Витяг №69.9.1 з протоколу №69 засідання Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2017 року про вжиття заходів щодо продовження роботи оперативних штабів з питань захисту прав інвесторів протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств

Щоквартально до 01 числа місяця, наступного  за звітним періодом

Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації

 

83

 № 52020/1/1-17 від 26.12.2017
Про надання відомостей щодо кількісного та якісного складу працівників обласних державних адміністрацій

Щоквартально до 10 числа місяця, наступного  за звітним періодом

Відділ з питань персоналу апарату облдержадміністрації

 

84

 № 52153/0/1-17 від 26.12.2017
За результатами наради під головуванням Прем'єр-міністра України з питань реалізації Урядової програми "Доступні ліки" від 20 грудня 2017 року

Щоквартально до 25 числа останнього місяця звітного періоду

Департамент охорони здоров’я  облдержадміністрації

 

85

№ 16814/0/1-18 від 20.04.2018
Протокол розширеної  урядової наради від 05.04.2018 про актуальні питання децентралізації та регіонального розвитку

Щоквартально до 10 числа місяця, наступного  за звітним періодом

Департамент освіти і науки облдержадміністрації

 

86

 № 12367/26/1-17 від 06.07.2018
До листа Мінекономрозвитку від 02.07.2018 №4314-01/28260-01 щодо виконання планів заходів досягнутих під час засідання українсько-саудівської та українсько-кувейтської комісій

Щоквартально до 25 числа останнього місяця звітного періоду

Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації

 

87

 № 26497/1/1-18 від 23.07.2018
До листа МЗС від 26.06.2018 №311/13-605-1276 та МВС від 11.05.2018 №6500/07/20-2018 щодо дотримання критеріїв безвізового режиму ЄС та виконання рекомендацій ЄС

Щоквартально до 05 числа місяця, наступного  за звітним періодом

Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації

 

88

 № 18891/0/2-18 від 09.10.2018
До листа Вінницької обласної державної адміністрації №01.01-10/6237 від 05.10.2018 щодо продовження інформування про стан виконання пункту 8 плану заходів з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях, наданих Комітетом ООН з прав осіб з інвалідністю, до першої доповіді України про виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю на період до 2020 року

Щоквартально до 25 числа останнього місяця звітного періоду

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

89

 № 33641/7/1-18 від 17.11.2018
До листа Мінкультури від 13.11.2018 №1980/18-5/10-18 щодо засідання Міжурядової українсько-німецької комісії із співробітництва у справах осіб німецького походження, які проживають в Україні

Щоквартально до 05 числа місяця, наступного  за звітним періодом

Управління у справах національностей та релігій облдержадміністрації

 

90

 № 43843/1/1-18 від 23.11.2018
До листа Мінфіну від 31.10.2018 №19030-04-3/28180 щодо звітності використання позик

Щоквартально до 15 числа місяця, наступного  за звітним періодом

Департамент охорони здоров’я  облдержадміністрації

 

91

 № 8924/1/1-19 від 10.04.2019
До листа МВС від 11.03.2019 №3258/01/35-2019 про пропозиції за результатами проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту

Щоквартально до 01 числа місяця, наступного  за звітним періодом

Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації

 

92

 № 18295/1/1-19 від 06.06.2019
До листа Мінекономрозвитку від 28.05.2019 № 3611-01/22191-01 про затвердження форм показників розвитку підприємництва у регіонах

Щоквартально до 15 числа місяця, наступного  за звітним періодом

Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації

 

93

 № 23995/1/1-19 від 17.07.2019
План організації виконання Указу Президента України від 9 липня 2019 року № 511/2019 "Про деякі заходи щодо збереження лісів та раціонального використання лісових ресурсів"

Щоквартально до 01 числа місяця, наступного  за звітним періодом

Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації

 

94

 № 23591/0/2-19 від 23.10.2019
Щодо розгляду листа облдержадміністрації від 17.10.2019 № 01.01-10/6051 про продовження роботи з виконання резолюції Кабінету Міністрів України від 01.04.2019 №11371/1/1-19 про соціальний захист осіб з інвалідністю, створення умов доступності їх до медичних та освітніх послуг, а також до об’єктів громадського та цивільного призначення

Щоквартально до 05 числа місяця, наступного  за звітним періодом

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

95

 № 37580/0/1-19 від 25.10.2019
За результатами селекторної наради з питань безпечності харчування в закладах дошкільної та загальної середньої освіти від 25 жовтня 2019 року

Щоквартально до 01 числа місяця, наступного  за звітним періодом

Департамент освіти і науки облдержадміністрації

 

96

 № 33500/2/1-19 від 28.10.2019
До Указу Президента України від 30.09.2019 №721/2019  “Про деякі питання забезпечення прав та законних інтересів дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, розвитку та підтримки сімейних форм виховання дітейˮ

Щоквартально до 20 числа, останнього місяця звітного періоду

Служба у справах дітей облдержадміністрації

 

97

 № 48230/1/1-10 від 16.08.2010
До листа НАЕР від 05.08.2010 №470-01/13/1-10  щодо надання звітів про стан реалізації заходів з ефективного використання енергетичних ресурсів

Щопівроку  до 05 числа місяця, наступного  за звітним періодом

Управління розвитку територій та інфраструктури облдержадміністрації

 

98

№ 42000/62/1-11 від 06.02.2012
До листа Адміністрації Президента України від 31.01.2012 №03-01/234 щодо забезпечення виконання п.2 частини першої доручення Президента України від 01.09.2011 № 1-1/1957

Щопівроку  до 05 числа місяця, наступного  за звітним періодом

Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації

 

99

 № 77454/79/1-10 від 11.07.2012
До листа Мінрегіону від 25.06.2012 № 12/20-21-1636 щодо забезпечення винесення в натурі у містах і інших населених пунктах меж ділянок існуючих об’єктів благоустрою зеленого господарства

Щопівроку   до 05 числа місяця, наступного  за звітним періодом

Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації
Управління розвитку територій та інфраструктури облдержадміністрації

 

100

 № 35008/3/1-12 від 18.09.2012
До листа Мінекономрозвитку від 10.09.2012 №4021-01/34152-04 щодо перенесення строку подання Кабінету Міністрів України інформації щодо виконання завдань, визначених резолюціями від 17.03.2011 № 36051/72/1-06 та від 06.10.2011 № 46001/1/1-11

Щопівроку  до 15 числа місяця, наступного  за звітним періодом

Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації

 

101

 № 61215/64/1-11 від 14.02.2013
Щодо виконання завдання, визначеного абзацом 4 пункту 2 статті 1 Указу Президента України від 16.12.2011 № 1163/2011«Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні»

Щопівроку  до 20 числа місяця, наступного  за звітним періодом

Служба у справах дітей облдержадміністрації

 

102

 № 10415/0/1-13 від 06.03.2013
Про результати робочих зустрічей з головам обласних держадміністрацій

Щопівроку  до 05 числа місяця, наступного  за звітним періодом

Служба у справах дітей облдержадміністрації

 

103

 № 57523/296/1-11 від 11.09.2014
До листа Адміністрації Президента України від 01.09.2014 № 44-01/375 стосовно здійснення заходів із підвищення ефективності функціонування механізму державно-приватного партнерства

Щопівроку  до 05 числа місяця, наступного  за звітним періодом

Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації

 

104

 № 1330/226/1-11 від 19.02.2015
До листа Держархбудінспекції від 29.01.2015 №40-20-4/915 (без додатку)  про виконання доручення Кабінету Міністрів України від 20.01.2011 №1330/2/1-11 стосовно вжиття заходів до припинення необґрунтованої забудови в межах зон охорони пам’яток, схилів і берегів водойм річок, а також парків та скверів

Щопівроку  до 08 числа місяця, наступного  за звітним періодом

Департамент будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації

 

105

 № 4829/0/2-15 від 27.03.2015
Про розгляд листа Глави Адміністрації Президента України від 24 березня 2015 року № 02-01/1400 щодо подальшого контролю виконання відповідних завдань, визначених актами і дорученнями Президента України (до п.12 таблиці Додатку 2)

Щопівроку  до 10 січня та 01 липня

Відділ роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації

 

106

 № 4829/0/2-15 від 27.03.2015
Про розгляд листа Глави Адміністрації Президента України від 24 березня 2015 року № 02-01/1400 щодо подальшого контролю виконання відповідних завдань, визначених актами і дорученнями Президента України (до пп.3-11 таблиці Додатку 2)

Щопівроку  до 15 січня та 05 липня

Відділ роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації

 

107

 № 6271/118/1-07 від 16.01.2017
До листа Мінсоцполітики від 08.12.2016 №20552/0/2-16/17 щодо вжиття заходів реагування до виконання в повному обсязі програми соціального захисту осіб з інвалідністю

Щопівроку   до 20 числа місяця, наступ-ного за звітним періодом

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

108

№ 50130/0/1-17 від 13.12.2017
Протокольне рішення засідання Ради у справах осіб з інвалідністю від 28 листопада 2017 року №2

Щопівроку  до 01 числа місяця, наступного за звітним періодом

Департамент освіти і науки облдержадміністрації

 

109

 № 6271/127/1-07 від 28.07.2018
До листа  Мінсоцполітики від 23.07.2018 № 14299/0/2-18/29  про стан виконання програм соціального захисту осіб з інвалідністю

Щопівроку  до 20 числа місяця, наступного за звітним періодом

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

110

 № 43843/1/1-18 від 23.11.2018
До листа Мінфіну від 31.10.2018 №19030-04-3/28180 щодо звітності використання позик

Щопівроку   до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом

Департамент охорони здоров’я  облдержадміністрації

 

111

 № 48866/1/1-18 від 18.12.2018
План організації виконання Указу Президента України від 6 грудня 2018 року №412/2018 "Про додаткові заходи щодо забезпечення реформ із децентралізації влади"

Щопівроку   до 05 числа місяця, наступного за звітним періодом

Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації

 

112

 № 3363/0/2-19 від 14.02.2019
До листа Адміністрації Президента України від 08.02.2019 №02-01/230

Щопівроку   до 01 числа місяця, наступного за звітним періодом

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації 

 

113

 № 24069/1/1-12 від 20.06.2012
План організації виконання Указу Президента України від 8 червня 2012 року №389/2012 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 8 червня 2012 року "Про нову редакцію Стратегії національної безпеки України"

Щорічно  до 07 січня

Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації

 

114

 № 40076/1/1-12 від 18.10.2012
План організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України від 6 вересня 2012 року №5203-VI "Про адміністративні послуги"

Щорічно  до 05 січня

Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації

 

115

 № 44613/1/1-13 від 26.11.2013
До листа Держфінінспекції від 08.11.2013 № 21-12/405 щодо необхідності підвищення фахового рівня працівників органів місцевого самоврядування

Щорічно  до 10 лютого

Департамент фінансів облдержадміністрації

 

116

 № 4829/0/2-15 від 27.03.2015
Про розгляд листа Глави Адміністрації Президента України від 24 березня 2015 року № 02-01/1400 щодо подальшого контролю виконання відповідних завдань, визначених актами і дорученнями Президента України (до пп.13-16 таблиці Додатку 2)

Щорічно  до 25 січня

Відділ роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації

 

117

 № 4648/1/1-16 від 16.02.2016
До Указу Президента України від 09.02.2016  №42/2016 "Про Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року "Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація"

Щорічно  до 01 лютого та 15 травня

Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації

 

118

 № 49022/1/1-16 від 11.01.2017
Щодо посилення громадського контролю за діяльністю установ і закладів, у яких особи з розумовою відсталістю та психічними розладами перебувають цілодобово (Інтернатних установах, психіатричних лікарнях, диспансерах), шляхом створення громадських (піклувальних) рад

Щорічно  до 25 січня

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

119

 № 25175/0/2-19 від 05.11.2019
щодо виконання Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Указу Президента України від 13 грудня 2016 року № 553/2016 "Про заходи, спрямовані на забезпечення додержання прав осіб з інвалідністю" 

Щорічно  до 15 січня

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

120

 № 43843/1/1-18 від 23.11.2018
До листа Мінфіну від 31.10.2018 №19030-04-3/28180 щодо звітності використання позик

Щорічно  до 15 січня

Департамент охорони здоров’я  облдержадміністрації

 

 

Розпорядження голови облдержадміністрації:

 

Зміст нормативно-правових актів

Термін виконання

Відповідальні за виконання

Примітка

1

Від 02.05.2018 № 363

"Про завершення безоплатної передачі у комунальну власність територіальних громад області державного майна, яке в процесі приватизації та корпоратизації не увійшло до статутних капіталів господарських товариств"

20.02.2020

Регіональне відділення Фонду державного майна України у Вінницькій області

 

2

Від 05.03.2019 № 179

"Про стан фінансово-бюджетної дисципліни в установах, організаціях та на підприємствах області"

Щоквартально до 25 числа останнього місяця звітного періоду

Управління Північного офісу Держаудитслужби у Вінницькій області

 

3

Від 16.03.2018 № 201

"Деякі питання надання адміністративних послуг облдержадміністрацією та її структурними підрозділами"

Щомісячно

до 15 числа

Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації

 

4

Від 12.02.2019 № 108

"Про заходи щодо боротьби з нелегальними перевезеннями"

Щомісячно

до 05 числа

Управління розвитку транспорту облдержадміністрації

 

5

Від 20.05.2019 № 372

"Про підготовку підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2019-2020 років"

Щомісячно

до 15 числа

Управління розвитку територій та інфраструктури облдержадміністрації

 

6

Від 02.04.2018 № 260

"Про впровадження в області системного підходу у сфері поводження із твердими побутовими відходами та забезпечення належного утримання місць видалення відходів"

Щоквартально до 20 числа місяця, наступного за звітним періодом

Управління розвитку територій та інфраструктури облдержадміністрації

 

7

Від 19.03.2015 № 163

"Про соціальний супровід, організацію реабілітації, надання пільг учасникам антитерористичної операції, у тому числі демобілізованим"

Щомісячно

до 15 числа

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

8

Від 26.10.2007 № 398

"Про створення обласного комітету забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури"

Щопівроку

до 20 числа місяця, наступного за звітним періодом

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

9

Від 13.01.2017 № 13

"Про забезпечення в області контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення"

Щомісячно

до 15 числа

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

10

Від 01.03.2016 № 127

"Про заходи щодо забезпечення детінізації економіки області"

Щоквартально

до 20 числа місяця, наступ-ного за звітним періодом

Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації

 

11

Від 04.08.2017 № 550

"Про заходи щодо забезпечення протипожежного захисту під час підготовки, збирання та зберігання ранніх зернових культур"

Щомісячно

до 01 числа

Головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Вінницькій області

 

12

Від 18.01.2018 № 29

"Про утворення комісії з відбору проектів та заходів, які фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, спрямованої на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості"

Щомісячно

до 10 числа

Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації

 

13

Від 26.01.2016 № 33

"Про запровадження проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної політики"

Щоквартально до 01 числа другого місяця, наступного за звітним періодом

Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації

 

14

Від 13.03.2019 № 193

"Про додаткові заходи з організації контролю за виконанням завдань, встановлених актами  та дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими документами Уряду та центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями та дорученнями голови облдержадміністрації, реагування на звернення комітетів Верховної Ради України, народних депутатів України та депутатів місцевих рад"

Щоквартально  до 20 числа місяця, наступного за звітним періодом

Відділ контролю управління діловодства та контролю апарату облдержадміністрації

 

15

Від 16.10.2019 № 806

"Про заходи щодо охорони лісів та запровадження на території Вінницької області електронного обліку деревини"

Щоквартально до 05 числа місяця, наступного за звітним періодом

Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації

 

16

Від 30.09.2016 № 711

"Про організаційні заходи щодо створення та утримання підрозділів місцевої пожежної охорони"

Щоквартально до 20 числа місяця, наступного за звітним періодом

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області

 

17

Від 06.04.2016 № 211

"Про затвердження Порядку створення та використання регіонального матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій"

Щоквартально до 30 числа місяця, наступного за звітним періодом

Департамент цивільного захисту облдержадміністрації

 

18

Від 14.12.2016 № 936

"Про заходи з попередження виникнення пожеж в природних екосистемах області"

Щоквартально до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області

 

19

Від 12.01.2018 № 19

"Про дооснащення амбулаторій загальної практики сімейної медицини медичним обладнанням"

Щомісячно

до 20 числа

Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації

 

20

Від 26.02.2018 № 153

"Про забезпечення ефективного використання коштів державного фонду регіонального розвитку та завершення будівництва об’єктів"

Щомісячно

до 15 числа

Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації

 

21

Від 30.07.2019 № 564

"Про відзначення на Вінниччині 75-х роковин депортації українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках"

17.01.2020

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

 

22

Від 07.06.2018 № 473

"Про запровадження сімейного патронату"

Щоквартально до 20 числа місяця, наступного за звітним періодом

Вінницький обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 

23

Від 18.10.2016 № 771

"Про затвердження Плану заходів щодо сприяння залучення інвестицій і запровадження сучасних технологій у сфері поводження з відходами"

Щоквартально до 25 числа останнього місяця звітного періоду

Управління розвитку територій та інфраструктури облдержадміністрації

 

24

Від 05.02.2018 № 79

"Про затвердження Положення про  обласну систему енергетичного менеджменту"

Щоквартально до 25 числа місяця, наступ-ного за звітним періодом

Управління розвитку територій та інфраструктури облдержадміністрації

 

25

Від 26.03.2019 № 251

"Про затвердження переліку проектів та заходів для фінансування за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій"

15.01.2020

Департамент фінансів облдержадміністрації

 

26

Від 24.03.2015 № 179

"Про благоустрій та поліпшення санітарного стану населених пунктів області"

Щоквартально до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом

Управління розвитку територій та інфраструктури облдержадміністрації

 

27

Від 03.10.2018 № 765

"Про упорядкування перевезення на  міжнародних маршрутах загального користування по території Вінницької області"

Щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом

Управління розвитку транспорту облдержадміністрації

 

28

Від 04.09.2015 № 527

"Про організацію проведення функціонального навчання у сфері цивільного захисту, спеціальних об'єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту"

Щопівроку  до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом

Департамент цивільного захисту облдержадміністрації

 

29

Від 26.04.2018 № 354

"Про посилення соціального діалогу та співпраці між органами влади, роботодавцями і профспілками області"

Щопівроку

до 20 числа місяця, наступ-ного за звітним періодом

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

30

Від 07.03.2018 № 174

"Про запровадження моніторингу та оцінки результативності реалізації Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року і виконання Плану заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року"

25.02.2020

Щоквартально до 20 числа місяця, наступного за звітним періодом

Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації

 

31

Від 27.01.2016 № 37

"Про забезпечення реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року в частині збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, збільшення площі природно-заповідного фонду області"

Щопівроку

до 15 числа місяця, наступ-ного за звітним періодом

Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації

 

32

Від 24.12.2012 № 729

"Про затвердження плану заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське суспільство на період до 2020 року"

Щопівроку

до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом

Управління державної міграційної служби України у Вінницькій області

 

33

Від 08.09.2016 № 647

"Про затвердження заходів щодо виконання в області Національного плану дій з виконання  резолюції Ради Безпеки ООН 1325 "Жінки, мир, безпека" на період до 2020 року"

Щорічно

до 15 лютого

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

34

Від 22.04.2014 № 174

"Про затвердження заходів щодо попередження пожеж, загибелі та травмування людей на них"

Щорічно

до 10 лютого

Головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Вінницькій області

 

35

Від 19.10.2018 № 802

"Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2022 року"

Щорічно

до 15 лютого

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

36

Від 06.11.2018 № 845

"Про затвердження плану заходів з реформування системи інституційного догляду і виховання дітей на 2018-2026 роки"

Щорічно

до 15 лютого

Служба у справах дітей облдержадміністрації

 

37

Від 07.02.2014 № 24

"Про затвердження плану заходів щодо реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року"

Щорічно

до 25 січня

Управління у справах національностей та релігії облдержадміністрації

 

 

 

Організаційно-масові заходи за участю керівництва області з нагоди відзначення державних та професійних свят:

 

січень

 

Нового року (1)

Різдва Христового (7)

Нового року (за старим стилем) (14)

Богоявлення Господнього (19)

Дня Соборності України (22)

Міжнародного Дня пам’яті жертв Голокосту (27)

Дня пам’яті Крутів (29)

 

лютий

 

Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав (15)

Дня Героїв Небесної Сотні (20)

Міжнародного дня рідної мови (21)

Дня створення патрульної поліції у м. Вінниця (22)

 

березень

 

Міжнародного дня прав жінок і миру (8)

Дня національної культури  та Шевченківський день (9)

Дня землевпорядника (14)

Дня українського добровольця (14)

Всесвітнього дня прав споживача (15)

Дня працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення (15)

Дня працівника податкової та митної справи України (18)

Дня визволення Вінниці від фашистських загарбників (20)

Всесвітнього дня водних ресурсів (22)

Всесвітнього дня метеорології (23)

Всеукраїнського дня боротьби із захворюванням на  туберкульоз (24)

Дня Служби безпеки України (25)

Дня Національної гвардії України (26)

Міжнародного дня театру (27)