РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

09 грудня 2019 року

Вінниця

№ 937

 

Про схвалення прогнозу обласного бюджету на 2021-2022 роки

 

Відповідно до статті 75-1, підпункту 2 пункту 49 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України:

1. Схвалити прогноз обласного бюджету на 2021-2022 роки, що додається.

2. Департаменту фінансів облдержадміністрації (М. Копачевський) подати прогноз обласного бюджету на 2021-2022 роки разом із проектом рішення про обласний бюджет на 2020 рік обласній Раді.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

Голова обласної державної

адміністрації

Владислав СКАЛЬСЬКИЙ

 

 

 

СХВАЛЕНО

                 Розпорядження голови

                 облдержадміністрації

                 09 грудня 2019 року № 937

 

 

Прогноз обласного бюджету на 2021-2022 роки

 

Загальна частина

 

Цей прогноз розроблено на основі положень Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 15 травня 2019 року № 555 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки», наказу Міністерства фінансів України від 29 березня 2019 року № 130 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо складання у 2019 році місцевих бюджетів на середньостроковий період», державних та обласних цільових програм та інших актів законодавства з питань бюджету та міжбюджетних відносин з урахуванням комплексного аналізу економічної ситуації, стану фінансового потенціалу, оцінки досягнутого рівня розвитку.

Метою прогнозу є створення дієвого механізму управління бюджетним процесом, встановлення зв’язку між стратегічними цілями та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики.

Прогноз включає індикативні прогнозні показники обласного бюджету за основними видами доходів, видатків, кредитування і фінансування, взаємовідносин обласного бюджету з державним бюджетом та іншими місцевими бюджетами області, який базується на принципах збалансованості, обґрунтованості, ефективності та результативності.

Основними завданнями прогнозу є:

здійснення подальших кроків в напрямку впровадження реформи місцевого самоврядування, децентралізації управління бюджетними коштами та підвищення рівня самостійності органів місцевого самоврядування;

підвищення ефективності управління бюджетними коштами шляхом застосування дієвих методів економії бюджетних коштів, здійснення оптимізації витрат головних розпорядників коштів місцевих бюджетів шляхом виключення непріоритетних та неефективних витрат, насамперед тих, що не забезпечують виконання основних функцій і завдань відповідного головного розпорядника коштів та подальшої оптимізації бюджетних програм;

забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ та виконання заходів, передбачених місцевими бюджетними програмами;

вжиття дієвих заходів щодо трансформування мережі бюджетних установ в установи нового типу, спроможні надавати якісні послуги на рівні європейських стандартів;

запровадження ефективних заходів з енергозбереження в бюджетних установах і закладах;

визначення та виконання завдань соціально-економічного розвитку області з врахуванням їх пріоритетності.

Прогноз доходів обласного бюджету на 2021-2022 роки сформовано з урахуванням очікуваної активізації економічної діяльності на тлі створення сприятливих умов для надходження інвестицій.

Індикативні прогнозні показники обласного бюджету на 2021 та 2022 роки є основою для складання головними розпорядниками бюджетних коштів планів своєї діяльності та формування показників проекту бюджету на середньострокову перспективу.

Прогноз обласного бюджету на 2021-2022 роки застосовується з метою досягнення наступних результатів:

зміцнення фінансової спроможності обласного бюджету;

поліпшення адміністрування місцевих податків i зборів та забезпечення позитивної динаміки їх надходжень;

спрощення процесу управління бюджетними коштами;

визначення i дотримання чітких пріоритетів у сфері видатків обласного бюджету з метою підвищення стандартів життя і рівня добробуту громадян;

підвищення ефективності та прозорості використання бюджетних pecypciв з урахуванням принципу гендерної рівності;

удосконалення системи результативних показників у рамках застосування програмно-цільового методу під час складання та виконання обласного бюджету з метою підвищення якості надання послуг у відповідних сферах;

підвищення відповідальності головних розпорядників бюджетних коштів за ефективне та раціональне використання бюджетних коштів, посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджету.

 

Основні індикативні прогнозні показники обласного бюджету

грн

Показник

2019 рік

2020 рік

2021 рік

2022 рік

Загальний фонд

Доходи (з трансфертами)

7 991 006 275

2 747 182 230

2 670 288 921

2 752 003 525

Видатки (з трансфертами)

7 529 554 773

2726357230

2 434 096 315

2 499 128 304

Кредитування усього, у тому числі:

29 466 600

10 825 000

6 562 206

8 067 521

Показник

2019 рік

2020 рік

2021 рік

2022 рік

- надання кредитів з бюджету

29 466 600

10 825 000

6 562 206

8 067 521

- повернення кредитів до бюджету

 

 

 

 

Фінансування (дефіцит "-" / профіцит "+")

-431 984 902

-10 000 000

-229 630 400

-244 807 700

Спеціальний фонд

Доходи (з трансфертами)

1 074 202 779

1 495 465 300

1 533 306 900

1 566 955 200

Видатки (з трансфертами)

2 075 840 113

1 511 855 300

1 762 937 300

1 811 762 900

Кредитування усього, у тому числі:

-5 900 741

-6 390 000

0

0

- надання кредитів з бюджету

3 679 159

2 458 547

551 724

603 631

- повернення кредитів до бюджету

9 579 900

8 848 547

551 724

603 631

Фінансування (дефіцит "-" / профіцит "+")

995 736 593

10 000 000

229 630 400

244 807 700

Разом

Доходи (з трансфертами)

9 065 209 054

4 242 647 530

4 203 595 821

4 318 958 725

Видатки (з трансфертами)

9 605 394 886

4 238 212 530

4 197 033 615

4 310 891 204

Кредитування усього, у тому числі:

23 565 859

4 435 000

6 562 206

8 067 521

- надання кредитів з бюджету

33 145 759

13 283 547

7 113 930

8 671 152

- повернення кредитів до бюджету

9 579 900

8 848 547

551 724

603 631

Фінансування (дефіцит "-" / профіцит "+")

563 751 691

0

0

0

 

Дохідна спроможність обласного бюджету

 

Прогноз доходів обласного бюджету на 2021-2022 роки розроблено з урахуванням заходів, спрямованих на реалізацію бюджетно-податкової політики, впровадження економічних реформ з метою встановлення сприятливих умов для ведення бізнесу, оптимізацію інвестиційних процесів шляхом створення умов взаємодії інвесторів з областю, посилення позитивних тенденцій в усіх сферах економіки області із врахуванням подальшої децентралізації.

З метою розширення бази оподаткування та залучення додаткових надходжень до обласного бюджету планується вживати заходи щодо:

проведення роботи з суб’єктами господарювання щодо підвищення рівня виплати заробітної плати, дотримання чинного законодавства в частині нарахування заробітної плати працівникам не нижче законодавчо встановленого мінімального рівня;

створення нових робочих місць;

здійснення суб’єктами господарювання виплати орендодавцям – фізичним особам в повному обсязі нарахованої плати за оренду земельних часток (паїв);

збільшення розміру орендної плати за земельні частки (паї);

легалізації виплати заробітної плати (проведення роботи щодо виявлення найманих працівників, праця яких використовується без документального оформлення трудових відносин та належного оподаткування).

 

Доходи обласного бюджету на 2019-2022 роки в розрізі основних показників

грн

Показник

2019 рік

2020 рік

2021 рік

2022 рік

Загальний обсяг доходів, усього у тому числі:

9 065 209 054

4 242 647 530

4 203 595 821

4 318 958 725

міжбюджетні трансферти, усього з них:

7 385 740 628

2 342 486 430

2 206 112 421

2 220 593 625

дотації

690 768 400

403 150 400

228 411 100

82 658 200

субвенції

6 692 352 928

1 939 336 030

1 977 701 321

2 137 935 425

податкові надходження, усього з них:

1 486 513 000

1 666 850 000

1 760 432 000

1 856 512 000

Податок та збір на доходи фізичних осіб        

1 300 546 000

1 439 800 000

1 524 742 000

1 611 652 000

Показник

2019 рік

2020 рік

2021 рік

2022 рік

10% податку на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств державної та комунальної власності)

94 915 000

133 040 000

141 340 000

150 170 000

Екологічний податок

61 282 000

61 350 000

61 440 000

61 530 000

неподаткові надходження, усього з них:

195 519 626

233 257 100

236 997 400

241 799 100

Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами

5 036 200

5 036 700

5 036 700

5 036 700

Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами

19 575 000

20 700 000

20 750 000

20 800 000

Власні надходження бюджетних установ 

131 969 176

162 726 400

166 125 900

170 270 600

Інші доходи

55 100

54 000

54 000

54 000

 

На 2019 рік обласний бюджет з урахуванням внесених змін по доходах затверджений у обсязі 9 065 209 054 грн, зокрема дотації в сумі 690 768 400 грн, субвенції – 6 692 352 928 грн.

Із загального обсягу бюджету доходи загального фонду затверджені в сумі 7 991 006 275 грн, спеціального фонду – 1 074 202 779 грн.

В проекті на 2020 рік обласний бюджет по доходах планується затвердити у обсязі 4 242 647 530 грн, що на 4 822 561 524 грн, або на 53,2% менше, ніж у 2019 році, у тому числі дотації в сумі 403 150 400 грн, що на 287 618 000 грн або на 41,7% менше, ніж у 2019 році, субвенції – 1 939 336 030 грн, що на 4 753 016 898 грн, або на 71,1% менше, ніж у 2019 році.

Із загального обсягу бюджету доходи загального фонду планується затвердити в сумі 2 747 182 230 грн, що на 5 243 824 045 грн, або на 65,7 % менше ніж у 2019 році , спеціального фонду – 1 495 465 300 грн, що на 421 262 521 грн, або на 39,3 % більше, ніж у 2019 році.

На 2021 рік обласний бюджет по доходах прогнозується у обсязі 4 203 595 821 грн, що на 39 051 709 грн, або на 1,0 % менше ніж у 2020 році, серед них дотації в сумі 228 411 100 грн, що на 174 739 300 грн або на 43,3% менше, ніж у 2020 році, субвенції – 1 977 701 321 грн, що на 38 365 291 грн, або на 2% більше, ніж у 2020 році.

Із загального обсягу бюджету доходи загального фонду прогнозуються в сумі 2 670 288 921 грн, що на 76 893 309 грн, або на 2,8 % менше, ніж у 2020 році, спеціального фонду – 1 533 306 900 грн, що на 37 841 600 грн, або на 2,6% більше, ніж у 2020 році.

Обсяг доходів обласного бюджету (без трансфертів) на 2021 рік визначено в сумі 1 997 483 400 грн або 105,1% до прогнозних показників на 2020 рік. В доходах обласного бюджету (без трансфертів) податкові надходження прогнозуються в сумі 1 760 432 000 грн (88,1%), неподаткові надходження – 236 997 400 грн (11,9%), інші доходи – 54 000 грн.

Найбільшу питому вагу в складі податкових надходжень в 2021 році займатиме податок та збір на доходи фізичних осіб – 1 524 742 000 грн (86,6%), 10,0% податку на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств державної та комунальної власності) – 141 340 000 грн (8,0%) та екологічний податок – 61 440 000 грн (3,5%).

У складі неподаткових надходжень значну питому вагу займають власні надходження бюджетних установ – 166 125 900 грн (70,1%), плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами –  20 750 000 грн (8,8%), плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами – 5 036 700 грн (2,1%).

На 2022 рік обласний бюджет за доходами прогнозується у обсязі 4 318 958 725 грн, що на 115 362 904 грн, або на 2,8 % більше, ніж у 2021 році, зокрема дотації в сумі 82 658 200 грн, що на 145 752 900 грн або на 63,8% менше, ніж у 2021 році, субвенції – 2 317 935 425 грн, що на 160 234 104 грн, або на 17,2% більше, ніж у 2021 році.

Із загального обсягу бюджету доходи загального фонду прогнозуються в сумі 2 752 003 525 грн, що на 81 714 604 грн, або на 3,1 % більше, ніж у 2021 році, спеціального фонду – 1 566 955 200 грн, що на 33 648 300 грн, або на      2,2 % більше, ніж у 2021 році.

Обсяг доходів обласного бюджету (без трансфертів) прогнозується в сумі 2098365100 грн і зросте проти 2021 року на 100 881 700 грн або 5,1%. Податкові надходження складуть 1 856 512 000 грн (88,5%), неподаткові надходження – 241 799 100 грн (11,5%), інші доходи – 54 000 грн.

У складі податкових надходжень в 2022 році податок та збір на доходи фізичних осіб – 1 611 652 000 грн (86,8%), 10,0% податку на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств державної та комунальної власності) – 150 170 000 грн (8,1%) та екологічний податок – 61 530 000 грн (3,3%). Власні надходження бюджетних установ складуть у 2022 році 170 270 600 грн (70,4%) в неподаткових надходженнях, плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами –   20 800 000 грн (8,6%), плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами – 5 036 700 грн (2,1%).

 

Фінансове забезпечення пріоритетних напрямів розвитку

Прогнозні показники видатків обласного бюджету на 2021-2022 роки розроблено на основі показників дохідної частини обласного бюджету та подальшого підвищення мінімальних соціальних стандартів.

В прогнозних показниках враховані вимоги статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ, на проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами.

 

Видатки та надання кредитів обласного бюджету за функціональною ознакою на 2019-2022 роки

грн

Код ТПКВКМБ

Найменування

2019 рік

2020 рік

2021 рік

2022 рік

0100

Державне управління

20 250 100

21 923 714

22 776 371

22 360 756

1000

Освіта

1 153 086 635

1 228 404 155

1 510 764 499

1 659 706 540

2000

Охорона здоров'я

1 843 611 590

680 949 000

319 804 740

326 766 903

3000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

339 280 292

313 288 630

337 068 700

357 707 900

Код ТПКВКМБ

Найменування

2019 рік

2020 рік

2021 рік

2022 рік

4000

Культура і мистецтво

115 415 816

129 078 245

135 852 311

143 410 504

5000

Фізична культура і спорт

94 221 800

100 191 700

139 076 946

151 813 213

6000

Житлово-комунальне господарство

13 982 415

 

426 835

520 269

7000

Економічна діяльність

1 338 218 568

1 348 905 586

1 477 228 316

1 508 129 316

8000

Інша діяльність

128 689 053

99 082 347

107 756 106

86 518 203

9000

Міжбюджетні трансферти

4 591 784 375

329 672 700

146 278 791

53 957 600

Х

Усього

9 638 540 645

4 251 496 077

4 197 033 615

4 310 891 204

 

На 2019 рік обласний бюджет з урахуванням внесених змін за видатками та наданням кредитів затверджений у обсязі 9 638 540 645 грн.

Із загального обсягу бюджету видатки загального фонду затверджені в сумі 7 529 554 773 грн, спеціального фонду – 2 075 840 113 грн.

На фінансування установ соціально-культурної сфери передбачено 3 545 616 134 грн, а саме на утримання:

установ освіти – 1 153 086 635 грн;

установ охорони здоров’я – 1 843 611 590 грн;

установ культури і мистецтва – 115 415 816 грн;

установ фізичної культури і спорту – 94 221 800 грн;

установ соціального захисту та соціального забезпечення – 339 280 292 грн.

В проекті на 2020 рік обласний бюджет за видатками та наданню кредитів  планується затвердити у обсязі 4 251 496 077 грн, що на 5 387 044 569 грн., або на 55,9 % менше, ніж у 2019 році.

Із загального обсягу бюджету видатки загального фонду плануються в сумі 2 726 357 230 грн, що на 5 253 197 543 грн, або на 69,8 % менше, ніж у 2019 році, спеціального фонду – 1 511 855 300 грн, що на 63 984 813 грн, або на 27,2 % менше, ніж у 2019 році.

На фінансування установ соціально-культурної сфери планується передбачити 2 451 911 730 грн, що на 1 093 704 404 грн, або на 30,9 % менше, ніж у 2019 році, в тому числі на утримання:

установ освіти – 1 228 404 155 грн, що на 75 317 520 грн, або на 6,5 % більше, ніж у 2019 році;

установ охорони здоров’я – 680 949 000 грн, що на 1 162 662 590 грн, або на 63,1 % менше, ніж у 2019 році;

установ культури і мистецтва – 129 078 245 грн, що на 13 662 429 грн, або на 11,8 % більше, ніж у 2019 році;

установ фізичної культури і спорту – 100191700 грн, що на 5 969 900 грн, або на 6,3 % більше, ніж у 2019 році;

установ соціального захисту та соціального забезпечення – 313 288 630 грн, що на 25 991 662 грн, або на 7,7 % менше, ніж у 2019 році.

На 2021 рік обласний бюджет за видатками та наданню кредитів прогнозується у обсязі  4  197033 615 грн, що на 54 462 462 грн, або на 1,3% менше, ніж у 2020 році.

Із загального обсягу бюджету видатки загального фонду прогнозуються в сумі 2 434 096 315 грн, що на 292 260 915 грн, або на 10,8 % менше, ніж у 2020 році, спеціального фонду – 1 762 937 300 грн, що на 251 082 000 грн, або на 16,6 % більше, ніж у 2020 році.

На фінансування установ соціально-культурної сфери прогнозується передбачити 2442567196 грн, що на  9 344 534 грн, або на 0,3 % менше, ніж у 2020 році, а саме на утримання:

установ освіти – 1 510 764 499 грн, що на 282 360 344 грн, або на 23,0% більше, ніж у 2020 році;

установ охорони здоров’я – 319 804 740 грн, що на 361 144 260 грн, або на 53,0 % менше, ніж у 2020 році;

установ культури і мистецтва – 135 852 311 грн, що на 6 774 066  грн, або на 5,2 % більше, ніж у 2020 році;

установ фізичної культури і спорту – 139 076 946 грн, що на 38 885 246 грн., або на 38,8 % більше, ніж у 2020 році;

установ соціального захисту та соціального забезпечення – 337 068 700 грн, що на 23 780 070 грн., або на 7,6 % більше, ніж у 2020 році.

На 2022 рік обласний бюджет області за видатками та наданню кредитів прогнозується у обсязі 4 310 891 204 грн, що на 113 857 589 грн, або на 2,7% більше, ніж у 2021 році.

Із загального обсягу бюджету видатки загального фонду прогнозуються в сумі 2 499 128 304 грн, що на 65 031 989 грн, або на 2,7% більше, ніж у 2021 році, спеціального фонду – 1 811 762 900 грн, що на 48 825 600 грн, або на  2,8 % більше, ніж у 2021 році.

На фінансування установ соціально-культурної сфери прогнозується передбачити 2 639 406 060 грн, що на 196 837 864 грн, або на 8,1 % більше, ніж у 2021 році, а саме на утримання:

установ освіти – 1 659 706 540 грн, що на 148 942 041 грн, або на 9,9 % більше, ніж у 2021 році;

установ охорони здоров’я – 326 766 903 грн, що на 6 962 163 грн, або на 2,2 % більше, ніж у 2021 році;

установ культури і мистецтва – 143 410 504 грн, що на 7 558 193 грн, або на 5,6 % більше, ніж у 2021 році;

установ фізичної культури і спорту – 151 813 213 грн, що на 12 736 267 грн, або на 9,2 % більше, ніж у 2021 році;

установ соціального захисту та соціального забезпечення – 357 707 900 грн, що на 20 639 200 грн, або на 6,1 % більше, ніж у 2021 році.

 

Видатки та надання кредитів головних розпорядників коштів обласного бюджету на 2019-2022 роки

грн

Код ві-домчої класи-фікації

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету

2019 рік

2020 рік

2021 рік

2022 рік

0100000

Обласна Рада

37 432 500

39 773 714

40 676 371

28 260 756

0600000

Департамент освіти і науки облдержадмі-ністрації

1 015 370 797

1 063 534 800

1 338 137 810

1 477 107 400

0700000

Департамент охорони здоров'я облдержадмі-ністрації

1 947 040 673

786 135 300

431 454 196

445 637 100

0800000

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадмі-ністрації

313 390 792

284 678 430

305 139 500

335 653 500

0900000

Служба у справах дітей облдержадмі-ністрації

9 056 800

10 810 200

12 251 200

13 891 400

1000000

Управління культури і мистецтв облдержадмі-ністрації

179 927 011

193 794 300

204 507 544

215 302 446

Код ві-домчої класи-фікації

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету

2019 рік

2020 рік

2021 рік

2022 рік

1000000

Управління у справах національнос-тей та релігії облдержад-міністрації

762 000

767 000

 

 

1100000

Управління фізичної культури та спорту  облдержад-міністрації

94 221 800

100 191 700

139 076 946

151 813 213

1200000

Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструк-тури облдерж-адміністрації

33 982 492

12 458 547

15 640 765

18 291 421

1500000

Департамент будівництва, містобудуван-ня та архітектури облдержадмі-ністрації

291 079 999

12 590 000

152 124 316

152 124 316

1900000

Управління дорожнього господарства облдержадмі-ністрації

878 639 764

1 262 068 100

1 304 704 000

1 333 905 000

2300000

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадмі-ністрації

10 271 400

9 797 900

9 318 000

 

Код ві-домчої класи-фікації

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету

2019 рік

2020 рік

2021 рік

2022 рік

2400000

Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів облдержадмі-ністрації

77 964 277

5 025 000

 

 

2500000

Департамент міжнародного співробіт-ництва та регіонального розвитку облдержадмі-ністрації

140 212 806

126 167 486

82 439 166

84 947 052

2900000

Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохорон-ними органа-ми облдерж-адміністрації

11 330 000

9 030 900

15 285 010

 

3700000

Департамент фінансів облдержадмі-ністрації

4 597 857 535

334 672 700

146 278 791

53 957 600

Х

Усього

9 638 540 645

4 251 496 077

4 197 033 615

4 310 891 204

 

Пріоритетні напрямки розвитку закладів освіти обласного підпорядку-вання:

забезпечення розвитку системи освіти;

створення у межах повноважень умов для реалізації прав громадян на освіту, соціального захисту дітей дошкільного та шкільного віку, педагогічних, інших працівників закладів та установ освіти;

створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості, забезпечення розвитку освітнього потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей району;

реорганізація та вдосконалення мережі установ освіти обласного підпорядкування;

поширення бачення концепції «Нової української школи» (НУШ);

узгодження індивідуальних стимулів та спроможності з цілями навчання шляхом реформування кар'єрних траєкторій учителів та системи навчального навантаження (ставок); забезпечення результативного зворотного зв'язку та інформування про системні результати шляхом зміцнення систем оцінювання учнів, розвитку послуг консультування та орієнтації, і вдосконалення моніторингу показників діяльності у сфері вищої освіти;

забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності;

здійснення контролю за додержанням актів законодавства з питань освіти, виконанням навчальними закладами усіх форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти.

Пріоритетами розвитку галузі охорони здоров’я є забезпечення населення високоякісною і доступною медичною допомогою, зростання показників здоров'я населення (тривалості життя, зниження захворюваності, смертності).

У 2021-2022 роках передбачається здійснити такі заходи:

удосконалення мережі комунальних некомерційних підприємств – закладів охорони здоров’я та системи медичного обслуговування; перепрофілювання комунальних некомерційних підприємств – закладів охорони здоров’я з урахуванням інтенсивності та якості надання медичної допомоги;

організація діяльності  комунальних некомерційних підприємств – закладів охорони здоров’я, які повинні забезпечити умови надання населенню якісної медичної допомоги;

розвиток системи екстреної медичної допомоги для задоволення потреб населення в такій медичній допомозі;

запровадження системи індикаторів якості надання медичної допомоги;

співфінансування оплати медичних послуг, що надаються в рамках програми державних гарантій медичного обслуговування населення, для покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв закладів охорони здоров'я, комунальних некомерційних підприємств, які є об'єктами права спільної комунальної власності обласної Ради;

забезпечення функціонування інших закладів у сфері охорони здоров'я, які є об'єктами права спільної комунальної власності обласної Ради та не включені до програми державних гарантій медичного обслуговування населення;

інформатизація комунальних некомерційних підприємств – закладів охорони здоров’я для підключення до мережі Національної служби здоров’я України;

реалізація заходів з енергозбереження.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

підвищення рівня медичного обслуговування населення, розширення можливості щодо його доступності та якості;

впровадження нових підходів до організації роботи закладів охорони здоров’я та їх фінансового забезпечення;

прийняття рішень щодо подальшого розвитку системи медичного обслуговування населення;

забезпечення населення доступними послугами з питань планування сім’ї, створення умов безпечних пологів, надання високотехнологічної допомоги хворим жінкам та дітям у післяпологовому періоді;

забезпечення розвитку та підтримки закладів охорони здоров'я, комунальних некомерційних підприємств, які є об'єктами права спільної комунальної власності обласної Ради понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення;

створення робочих місць для підключення до мережі Національної служби здоров’я України;

модернізація системи опалення обласних установ,  а також зниження обсягу використання природного газу.

Пріоритетними напрямками розвитку галузі соціального захисту та соціального забезпечення є забезпечення надання якісних соціальних послуг закладами соціального обслуговування, підвищення ефективності управління бюджетними коштами на державну підтримку соціально вразливих верств населення та впровадження надання інноваційних соціальних послуг на базі існуючих закладів та установ.

У 2021-2022 роках передбачається здійснити такі заходи для забезпечення:

функціонування будинків-інтернатів для дітей з інвалідністю;

функціонування центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, а також створення відділення для роботи з дітьми з девіантною поведінкою внаслідок чого планується збільшення штатної чисельності;

функціонування установ соціального захисту для обслуговування осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні, психічні захворювання або інші хвороби;

надання реабілітаційних та інших соціальних послуг на базі закладів соціального обслуговування, що входять до мережі Департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації;

діяльності обласної мобільної бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі на базі Вінницького обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді шляхом збільшення штатної чисельності;

діяльності відділення раннього втручання та відділення перепочинку батьків, що опікуються дітьми, що потребують стороннього догляду на базі Вінницького обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Обрій» за рахунок збільшення штатної чисельності;

функціонування відділення для жінок, які опинились у складних життєвих обставинах Обласного комплексного центру надання соціальних послуг;

реалізації державної політики в частині монетизації пільг та субсидій Інформаційно-аналітичним центом з обслуговування установ соціального захисту населення;

реалізації заходів, визначених обласними програми, спрямованих на оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;попередження та протидію насильству в сім’ї, попередження та протидію торгівлі людьми; забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків популяризацію гендерної рівності в суспільстві; утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей; створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості, інтеграцію молодіжних організацій до відповідних європейських і світових організацій; надання матеріальної допомоги сім’ям загиблих (померлих) учасників АТО/ООС та особам, які отримали поранення; забезпечення компенсаційної виплати за навчання учасників АТО/ООС та їх дітей; оздоровлення та відпочинок батьків, жінок з дітьми загиблих (померлих) учасників АТО/ООС.

У галузі культури визначено головні цілі та пріоритети на 2020-2022 роки:

розвиток об’єднаних територіальних громад та малих міст як культурно-туристичних кластерів, широке впровадження проекту «Малі міста – великі враження»;

розробка карти фестивалів області;

організація творчих проектів в рамках реалізації угод про співпрацю між Вінницькою областю та зарубіжними країнами;

сприяння залученню інвестицій у культурну сферу області;

впровадження проекту «бюджет участі», реалізація спільних проектів з громадськими ініціативами.

реалізація заходів з метою збереження культурної спадщини, а саме нематеріальної культурної спадщини та активізації культурного туризму в області;

внесення 5 елементів до Всеукраїнського реєстру нематеріальної культурної спадщини;

організація фольклорно-етнографічних експедицій за участю науковців, мистецтвознавців;

створення садиб-ремесел на базі закладів культури об’єднаних територіальних громад;

створення музею народної культури та постійно-діючої виставки «Народні витоки Поділля»;

внесення до обласного реєстру елементів нематеріальної культурної спадщини.

створення Дирекції музейних закладів та передача до спільної власності територіальних громад музею О. Можайського (смт Вороновиця Вінницького району), музею П. Чайковського (смт Браїлів Жмеринського району);

запровадження сучасних технологій у створенні музейних експозицій;

забезпечення розвитку історико-меморіального комплексу пам’яті жертв нацизму (ставка «Вервольф», с. Стрижавка, Вінницького району;

реорганізація обласних бібліотечних закладів;

забезпечення безперешкодного доступу до інформаційних ресурсів бібліотек для осіб з особливими потребами;

впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, комп’ютеризації та автоматизації бібліотечно-бібліографічних процесів;

впровадження нового проекту «Бібліобус»;

модернізація закладів та створення належних умов для підготовки професійних кадрів у Вінницькому коледжі культури і мистецтв ім. М.Д. Леонтовича та Тульчинському коледжі культури;

збільшення контингенту учнів в мистецьких школах до 20%;

розширення та урізноманітнення форм і видів освітніх послуг у сфері культури для різних верств населення;

врахування вимог ринку праці у підготовці фахівців для галузі культури;

забезпечення навчальних закладів висококваліфікованими кадрами та підвищення їх кваліфікації;

створення та реалізація національного конкурентоспроможного мистецького продукту театрально-видовищними закладами;

модернізація технічного оснащення театрально-видовищних закладів;

реконструкція приміщень під універсальну концертну залу по вул. Театральній, буд. 15. м. Вінниця;

реставрація з реконструкцією обласного українського академічного музично-драматичного театру ім. М. Садовського, м. Вінниця;

забезпечення реставраційних та протиаварійних робіт на пам'ятках культурної спадщини;

виявлення та дослідження об'єктів археологічної спадщини на території області.

реставрація пам’ятки архітектури національного значення «Палац» по вул. Спортивна, 3, смт Муровані Курилівці;

реставрація пам’ятки архітектури та містобудування місцевого значення по вул. Петлюри 15, м. Вінниця;

реконструкція елементів благоустрою частини території пам’ятки містобудування та архітектури державного значення «Палац» по вул. Незалежності, 19, м. Тульчин;

організація заходів з популяризації українського кіно та підвищення інтересу масового глядача;

створення якісної бази для підготовки висококваліфікованих кадрів у сфері кіномистецтва Тульчинського коледжу культури;

активізація міжнародного співробітництва та покращення іміджу України у сфері кіномистецтва.

Основними пріоритетні напрямки розвитку в галузі фізичної культури та спорту є:

реалізація заходів з розвитку пріоритетних для області олімпійських і неолімпійських видів спорту, в тому числі шляхом реформування роботи КО Вінницький обласний ЦОП та сприяння у підготовці спортсменів, які входять до складу національних збірних команд України та Вінниччини, до участі їх у чемпіонатах Європи, світу та Олімпійських ігор;

залучення, в межах до 11% дітей та молоді віком 6-18 років, до занять у спортивних секціях дитячо-юнацьких спортивних шкіл;

укріплення матеріально-технічної бази обласних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, облаштування їх необхідним обладнанням та інвентарем;

поліпшення житлово-побутових умов провідним спортсменам області, зокрема за рахунок надання грошової винагороди переможцям і призерам міжнародних змагань;

здійснення заходів, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, капітальним та поточним ремонтом спортивних споруд  різних типів це зокрема, капітальний ремонт КЗ «Спорткомплекс» «Здоровʼя» зі створенням умов для занять спортсменів-інвалідів різних нозологій; капітальний ремонт 25- ти та 50-ти метрових напівзакритих стрілецьких тирів ВОО ФСТ «Динамо» України по вул. Узвіз Бузький, 35 м. Вінниця; капітальний ремонт окремих приміщень адміністративної будівлі Вінницької територіальної організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства  «Колос»; отримання відповідних дозволів на проведення реконструкції Вінницької обласної спеціалізованої дитячо-спортивної школи олімпійського резерву з веслування ім. Ю. Рябчинської та розпочати її реконструкцію;

розвиток фізичної культури і спорт в новостворених обʼєднанних територіальних громадах Вінниччини шляхом залучення збірних команд з видів спорту цих територій до участі в обласних фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходах.

Пріоритетами розвитку галузі засобів масової інформації на 2021-2022 роки є:

висвітлення діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

видання творів місцевих авторів та серії книг «Моя Вінниччина»;

фінансова підтримка редакційно-видавничих груп «Реабілітовані історією», «Книга пам’яті України», «Звід пам’яток історії та культури Вінницької області»;

фінансова підтримка КУ «Видавничий дім «Моя Вінниччина»;

фінансова підтримка громадських організацій та творчих спілок;

фінансування заходів з відзначення загальнодержавних свят, інших пам’ятних дат, проведення навчально-методичних та рекламних заходів та конкурсів, організація прийому офіційних делегацій.

У галузі сільського, лісового, рибного господарства та мисливства передбачається утримання і розвиток зоопарку місцевого значення та виготовлення правовстановлювальних документів відповідно до Обласної програми розвитку лісового і мисливського господарства в лісах, які надані в постійне користування ВОКСЛП «Віноблагроліс», підвищення лісистості і озеленення населених пунктів області та використання об'єктів тваринного світу у культурно-освітніх та виховних цілях на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням 21 сесії обласної Ради 7 скликання від 30 червня 2017 року № 382 (із змінами).

За видатками, пов’язаними з іншою економічною діяльністю, пріоритетами передбачаються наступні напрями:

проведення заходів з розвитку місцевого самоврядування;

участь у роботі Української асоціації районних та обласних рад, Вінницької обласної асоціації органів місцевого самоврядування;

розвиток міжнародного, міжрегіонального та транскордонного співробітництва;

підтримка об’єктів спільної власності територіальних громад області.

Вищезазначені напрями забезпечують три установи – Вінницька обласна Рада, Агенція регіонального розвитку Вінницької області та Управління спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької області.

У галузі будівництва та регіонального розвитку області пріоритетами є будівництво, реконструкція та реставрація закладів спільної власності територіальних громад області, а саме освітніх установ та закладів, медичних установ та закладів, установ та закладів культури, споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту та інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури.