РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

03 грудня 2019 року

Вінниця

№ 922

 

Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 17 лютого 2016 року № 84

Відповідно до статті 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статей 17, 93, 120, 122, 123, 124, 134-139 Земельного кодексу України, статті 51 Водного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», враховуючи клопотання ДП «Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» від 20 листопада 2019 року № 7370 та з метою забезпечення проходження державної експертизи землевпорядної документації щодо відведення земельних ділянок, право оренди яких реалізується на земельних торгах, разом з водними об’єктами: 

1. Внести до розпорядження голови облдержадміністрації від 17 лютого 2016 року № 84 «Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та технічних документацій з їх нормативної грошової оцінки, які пропонуються для продажу права оренди на земельних торгах, разом з водними об'єктами» такі зміни: 

в позиції 5 додатку до розпорядження цифру «86,0» замінити цифрою «124,8835». 

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації В. Броварника. 

 

Голова обласної державної

адміністрації                                             

        Владислав СКАЛЬСЬКИЙ