РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

25 листопада 2019 року

Вінниця

№ 906

 

 Про проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надаватиметься фінансова підтримка у 2020 році за рахунок коштів обласного бюджету

 

        Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визна-чення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка», на виконання Регіональної програми сприяння розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства у Вінницькій області на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04 грудня 2018 року № 720, з метою здійснення фінансової підтримки у 2020 році про-грам (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства: 

1. Затвердити склад конкурсної комісії з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надаватиметься фінансова підтримка у 2020 році за рахунок коштів обласного бюджету, що додається. 

2. Організатору конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроб-лених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надаватиметься фінансова підтримка у 2020 році за рахунок коштів обласного бюджету (далі – конкурс) – Департаменту інформаційної діяльності та кому-нікацій з громадськістю облдержадміністрації (С. Василюк) забезпечити: 

1) підготовку та розміщення на офіційному веб-сайті облдержадміністрації та у засобах масової інформації області інформації про проведення конкурсу; 

2) належну організацію та проведення конкурсу; 

3) висвітлення на офіційному веб-сайті облдержадміністрації та у засобах масової інформації області підготовки конкурсу та його проведення, а також презентації програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянсь-кого суспільства, які стали переможцями конкурсу; 

4) надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства на реалізацію програм (проектів, заходів), які стануть переможцями конкурсу. 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації О. Крученюка.

 

Голова обласної державної

 адміністрації                                                 

     Владислав СКАЛЬСЬКИЙ

 

           ЗАТВЕРДЖЕНО

         Розпорядження голови

         облдержадміністрації

         25 листопада 2019 року № 906

 

С К Л А Д

конкурсної комісії з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надаватиметься фінансова підтримка у 2020 році за рахунок коштів обласного бюджету

 

КРУЧЕНЮК

Олександр Васильович

заступник голови облдержадміністрації, співголова комісії

ВАСИЛЮК

Світлана Михайлівна

директор Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, співголова комісії

ЛАВРОВСЬКА

Альона Борисівна

заступник директора Департаменту – начальник управління інформаційної діяльності Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, заступник співголів комісії

ПЕДОРУК

Іван Дмитрович

заступник директора Департаменту – начальник управління комунікацій з громадськістю  Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, заступник співголів комісії

ШВЕЦЬ

Олександр Миколайович

головний спеціаліст інформаційно-аналітичного відділу управління комунікацій з громадськістю Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, секретар комісії

БАРДИН

Михайло Богданович

член Громадської ради при облдержадміністрації, голова правління громадської організації «Подільський центр прав людини» (за згодою)

ВАСИЛИШИНА

Олена Анатоліїна

заступник начальника управління комунікацій з громадськістю – начальник відділу комунікацій з громадськістю Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

ГЛУХЕНЬКИЙ

Сергій Андрійович

член Громадської ради при облдержадміністрації, голова Вінницької обласної організації Товариства Червоного Хреста України (за згодою)

ГОНЧАР

Олексій Васильович

член Громадської ради при облдержадміністрації, голова Вінницької обласної організації «Союз юристів України» (за згодою)

ГРИГА

Юлія Володимирівна

голова громадської організації «Філософія Серця» (за згодою)

ГУМЕННА

Олена Валеріївна

член Громадської ради при обласній Раді, заступник голови правління з напрямку соціальний розвиток (за згодою)

КОЛЯСТРУК

Ольга Анатоліївна

завідувач кафедри історії та культури України факультету історії, етнології і права Вінницького державного педагогічного університету ім.  Михайла Коцюбинського, доктор історичних наук, професор (за згодою)

КРАСНОВА

Тетяна Юріївна

головний спеціаліст-юрисконсульт Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

КРЕМЕНЮК

Михайло Володимирович

заступник голови обласної Ради (за згодою)

МЕЛЬНИЧУК

Андрій Сергійович

член Громадської ради при обласній Раді, заступник голови правління з напрямку економічного розвитку (за згодою)

МИХАЛЬЧУК

Ганна Теофілівна

провідний інспектор відділу інформаційно-видавничої діяльності управління інформаційної діяльності Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

МОРОЗОВА

Наталія Іванівна

голова Громадської ради при обласній Раді, голова громадської організації «Асоціація бібліотек Вінниччини» (за згодою)

МУДРАК

Олександр Васильович

член Громадської ради при облдержадміністрації, голова Вінницького обласного осередку Всеукраїнської екологічної ліги (за згодою)

ПРУДИУС

Пилип Григорович

голова Громадської ради при облдержадмі-ністрації, президент громадської організації «Вінницька обласна асоціація ендокринологів» (за згодою)

РЕДЬКО

Тетяна Василівна

голова постійної комісії обласної Ради з питань свободи слова, інформаційного простору та реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації (за згодою)

САВЧУК

Єлизавета Юріївна

голова громадської організації «Асоціація євроклубів Вінниччини» (за згодою)

СТАНІСЛАВЕНКО

Людмила Анатоліївна

голова постійної комісії обласної Ради з питань освіти, культури, сім'ї та молоді, спорту і туризму, духовності та історичної спадщини (за згодою)

ФЕДОРИШЕН

Олександр Юрійович

голова громадської організації «Вінницьке історичне товариство» (за згодою)

ЯРЕМЧУК

Олександр Олександрович

член Громадської ради при обласній Раді, заступник голови правління з питань військово-патріотичного розвитку (за згодою)