ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

10 липня 2019 року                      № 489

 

Про створення робочої групи з розгляду питань щодо здійснення інших рубок (не пов’язаних з веденням лісового господарства) у межах смуг відведення автомобільних доріг загального користування місцевого значення за межами населених пунктів

 

Відповідно до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 року № 724 «Про затвердження Правил поліпшення якісного складу лісів», пункту 9 частини першої статті 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з метою забезпечення безпеки дорожнього руху на автодорогах загального користування згідно з державними стандартами, належного санітарного стану зелених насаджень у межах смуг відведення автомобільних доріг загального користування місцевого значення за межами населених пунктів Вінницької області:

1. Утворити при облдержадміністрації робочу групу з розгляду питань щодо здійснення інших рубок (не пов’язаних з веденням лісового господарства) у межах смуг відведення автомобільних доріг загального користування місцевого значення за межами населених пунктів (далі – робоча група) у складі згідно з додатком та затвердити положення про неї, що додається.

2. Управлінню дорожнього господарства облдержадміністрації забезпечити надання Державним підприємством «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області» робочій групі матеріалів щодо здійснення інших рубок (не пов’язаних з веденням лісового господарства) у межах смуг відведення автомобільних доріг загального користування місцевого значення за межами населених пунктів Вінницької області.

3. Робочій групі за результатами опрацювання матеріалів надавати відповідні погодження Державному підприємству «Служба місцевих авто-мобільних доріг у Вінницькій області».

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Броварника В.М.

 

Голова обласної державної

адміністрації

В. КОРОВІЙ

 

 

Додаток

до розпорядження голови

облдержадміністрації

від 10 липня 2019 року № 489

 

С К Л А Д

робочої групи з розгляду питань щодо здійснення інших рубок (не пов’язаних з веденням лісового господарства) у межах смуг відведення автомобільних доріг загального користування місцевого значення за межами населених пунктів

 

ГИЖКО 

Андрій Петрович 

перший заступник голови облдержадміністрації, голова робочої групи

БРОВАРНИК

Василь Михайлович

заступник голови облдержадміністрації, заступник голови робочої групи

БАБІЙ

Олег Васильович

начальник управління дорожнього господарства облдержадміністрації, заступник голови робочої групи

БІЛОУС

Владислав Євгенійович

головний спеціаліст-юрисконсульт управління дорожнього господарства облдержадміністрації, секретар робочої групи

КАЛЄТНІК

Сергій Вікторович

начальник відділу з ремонту і експлуатаційного утримання доріг та штучних споруд, організації та безпеки дорожнього руху Державного підприємства «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області»

КОСТЕНКО

Володимир Володимирович

директор  Державного підприємства «Служба місце-вих автомобільних доріг у Вінницькій області»

МАЛАНСЬКИЙ

Сергій Миколайович

начальник відділу державного екологічного нагляду (контролю) природно-заповідного фонду, лісів та рослинного світу, старший держінспектор з охорони навколишнього природного середовища Вінницької області Державної екологічної інспекції у Вінницькій області (за згодою)

МЕЛЬНИК

Ігор Васильович

начальник відділу лісового та мисливського господарства, охорони і захисту лісу Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства (за згодою)

САМУСЬ

Анатолій Петрович

начальник відділу безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції у Вінницькій області Департаменту патрульної поліції Національної поліції України (за згодою)

ФЕДЧИШИН

Ігор Петрович

начальник відділу виробництва продукції рослин-ництва та лісових насаджень Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації

 

 

 

Начальник управління дорожнього

господарства облдержадміністрації

О. БАБІЙ


 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням голови

облдержадміністрації

від        липня 2019 року №

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про робочу групу з розгляду питань щодо здійснення інших рубок (не пов’язаних з веденням лісового господарства) у межах смуг відведення автомобільних доріг загального користування місцевого значення за межами населених пунктів

 

1. Робоча група з розгляду питань щодо здійснення інших рубок (не пов’язаних з веденням лісового господарства) у межах смуг відведення автомобільних доріг загального користування місцевого значення за межами населених пунктів (далі – робоча група) утворена як консультативно-дорадчий орган з метою організації формування і оздоровлення (догляду, освітлення, прочищення, прорідження, прохідних, санітарних) інших заходів на землях дорожнього господарства, що знаходяться в межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування місцевого значення Вінницької області для створення та поліпшення безпечних і комфортних умов руху транспортних засобів, пішоходів та інших учасників дорожнього руху, запобігання негативному впливу на стан навколишнього природного середовища, профілактики виникнення та поширення осередків шкідників і хвороб, боротьби з ними.

2. У своїй діяльності робоча група керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, рішеннями обласної Ради, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

3. Головою робочої групи є перший заступник голови облдержадміністрації.

Персональний склад робочої групи затверджується розпорядженням голови облдержадміністрації.

3. Основним завданням робочої групи є опрацювання матеріалів щодо здійснення інших рубок (не пов’язаних з веденням лісового господарства) у межах смуг відведення автомобільних доріг загального користування місцевого значення за межами населених пунктів.

5. Робоча група має право:

1) заслуховувати інформацію представників місцевих органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та Державного підприємства «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області»;

2) одержувати від територіальних органів центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, розташованих на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, інформацію і матеріали, необхідні для вирішення питань, що належать до її компетенції;

3) залучати до участі у своїй роботі представників територіальних органів центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, розташованих на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці (за письмовим погодженням з їх керівниками).

6. Діяльністю робочої групи керує її голова, а за відсутності голови – один із заступників голови робочої групи.

Засідання робочої групи веде голова, а за його відсутності – один із заступників голови робочої групи.

7. Засідання робочої групи вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше ніж одна третина членів робочої групи.

8. Рішення робочої групи приймаються колегіально шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів робочої групи.

У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Член робочої групи, який не підтримує погодження, пропозиції чи рекомендації, прийняті робочою групою, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

9. Рішення робочої групи оформляється протоколом засідання, який підписується в день проведення засідання головуючим та всіма членами робочої групи, присутніми на засіданні.

10. Рішення робочої групи, прийняті у межах її повноважень, носять рекомендаційний характер.

11. Матеріально-технічне забезпечення діяльності робочої групи покладається на управління дорожнього господарства облдержадміністрації.

12. Управління дорожнього господарства облдержадміністрації відповідно до покладених завдань:

1) здійснює організаційне, інформаційне та експертно-аналітичне забезпечення діяльності робочої групи, а також контроль за виконанням її рішень;

2) одержує та перевіряє документи, які подаються на розгляд робочої групи Державним підприємством «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області»;

3) організовує підготовку, скликання та проведення засідань робочої групи;

4) готує проекти рішень робочої групи;

5) передає опрацьовані робочою групою погодження щодо здійснення інших рубок (не пов’язаних з веденням лісового господарства) у межах смуг відведення автомобільних доріг загального користування місцевого значення за межами населених пунктів Державному підприємству «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області;

6) забезпечує оперативний зв’язок між членами робочої групи та Державним підприємством «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області», надає консультативну допомогу з відповідних питань.