ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

      від 06 лютого 2018 року                                                                         № 90

 

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні

юстиції у Вінницькій області

20 лютого 2018 року за № 27/1523

 

 

Про затвердження Тарифів

на платні медичні послуги,

що надаються комунальною установою

«Барська центральна районна лікарня»

 

          Відповідно до постанов Кабінету Міністрів Україні від 25 грудня 1996 року №1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» (із змінами), від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров'я та вищих медичних навчальних закладах» (із змінами) :

 1. Затвердити Тарифи на платні медичні послуги, що надаються кому-нальною установою «Барська центральна районна лікарня», що додаються.

 2. Юридичному відділу апарату облдержадміністрації подати це розпорядження на державну реєстрацію Головному територіальному управлінню юстиції у Вінницькій області.

 3. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування у місцевих засобах масової інформації.

 4. Контроль за виконанням  цього розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації Гижка А.П.

 

Голова обласної державної           

        адміністрації                                                                             

В. КОРОВІЙ

 

                                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                           Розпорядження голови

                                                                                           облдержадміністрації

                                                                                        06 лютого 2018 року № 90

 

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні

юстиції у Вінницькій області

20 лютого 2018 року за № 27/1523

 

 

Т А Р И Ф И

на  платні медичні послуги, що надаються комунальною установою

 «Барська центральна районна лікарня»

 

з/п

 

Назва послуги

 

Одиниця виміру

Тариф, грн., без ПДВ

 

І.

Оздоровчий масаж, гімнастика, бальнеологічні процедури з метою профілактики захворювань та зміцнення здоров'я дорослого населення

1.

Оздоровче гімнастичне заняття на профілакторі Євмінова (перше заняття)

1 заняття

22,98

 

2.

Оздоровче гімнастичне заняття на профілакторі Євмінова

1 заняття

17,17

 

3.

Оздоровче гімнастичне заняття на профілакторі Євмінова  (вправи для шийного відділу              хребта – петля Гліссона заключне заняття)

1 заняття

4,10

 

ІІ.

Операції штучного переривання вагітності в амбулаторних умовах (методом вакуум-аспірації у разі затримки менструації терміном не більш як на 20 днів) та у стаціонарі (до 12 тижнів вагітності), крім абортів за медичними і соціальними показаннями

1.

Операції штучного переривання вагітності у стаціонарі:

1.1.

(місцеве знеболення з Аспіратором),  крім абортів за медичними і соціальними показаннями

1 послуга

190,72

 

1.2.

(місцеве знеболення),  крім абортів за медичними і соціальними показаннями

1 послуга

160,87

 

1.3.

(загальне знеболення з Аспіратором),  крім абортів за медичними і соціальними показаннями

1 послуга

410,32

 

1.4.

 (загальне знеболення),  крім абортів за медичними і соціальними показаннями

1 послуга

380,72

 

ІІІ.

Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря, зокрема із застосуванням телемедицини

1.

Дослідження крові на білірубін

1 дослідження

24,30

 

2.

Визначення активності аланінамінотрансферази  (АлАТ)

1 дослідження

25,66

 

3.

Визначення активності аспартатамінотрасферази (АсАТ)

1 дослідження

25,86

 

4.

Аналіз крові на цукор

1 дослідження

10,18

 

5.

Визначення групи крові та резус фактору

1 дослідження

29,75

 

6.

Загальний аналіз крові

( з підрахунком лейкоцитарної формули)

1 дослідження

32,14

 

7.

Загальний аналіз сечі

1 дослідження

15,08

 

8.

Дослідження мазка на гонорею

1 дослідження

10,72

 

9.

Забір мазка на гонорею для чоловіків

1 дослідження

12,89

 

10.

Забір мазка на гонорею для жінок

1 дослідження

14,32

 

11.

Дослідження на  гельмінти

1 дослідження

7,68

 

 

 Директор Департаменту                                                                   

 охорони здоров’я

 облдержадміністрації                                                           

       Л.О. Грабович