ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

      від 06 лютого 2018 року                                                                         № 88

   

 

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні

юстиції у Вінницькій області

16 лютого 2018 року за № 25/1521

 

 

Про внесення змін до Тарифів на платні медичні послуги, що надаються комунальною установою «Вінницький обласний клінічний онкологічний диспансер»

 

          Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 25 грудня                 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» (із змінами),  від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах  охорони здоров'я та вищих медичних навчальних закладах» (із змінами):

 

1. Внести до Тарифів на платні медичні послуги, що надаються комунальною установою «Вінницький обласний клінічний онкологічний диспансер», затверджених розпорядженням голови облдержадміністрації від 18 грудня 2009 року № 571, зареєстрованим в  Головному управлінні юстиції у Вінницькій області 11 січня 2010 року за  № 1/920 (у редакції розпорядження голови облдержадміністрації від 27 березня  2017 року № 217), такі зміни:

 

- пункти 1, 3 викласти в новій редакції, що додаються;

 - доповнити новим пунктом 4 такого змісту:

«

4.

Радіографічне дослідження нирок

1 дослідження

158,54

».

 

2. Юридичному відділу апарату облдержадміністрації подати це розпорядження на державну реєстрацію Головному територіальному управлінню юстиції у Вінницькій області.

 

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування у місцевих засобах масової інформації.

 

4. Контроль за  виконанням  цього розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації Гижка А.П.

  

 Голова обласної державної          

          адміністрації                                                                               

  В. КОРОВІЙ

 

 

                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                         Розпорядження голови

                                                                      облдержадміністрації

                                                                                18 грудня 2009 року № 571

                                                                               (у редакції розпорядження

                                                                                   голови облдержадміністрації

                                                                                       06 лютого 2018 року № 88)

 

 

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні

юстиції у Вінницькій області

16 лютого 2018 року за № 25/1521

 

 

 

Т А Р И Ф И

 на платні медичні послуги, що надаються комунальною установою «Вінницький обласний клінічний онкологічний диспансер»

 

з/п

Назва послуги

Одиниця виміру

 

Тариф, грн.,       без ПДВ

 

Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря, зокрема із застосуванням телемедицини

1.

Статичні радіонуклідні  дослідження

1.1.

Статична планарна сцинтиграфія:

1.1.1.

печінки (4 проекції)

1 дослідження

404,87

1.1.2.

нирок (3 проекції)

1 дослідження

396,71

1.1.3.

суглобів (2 проекції)

1 дослідження

764,09

1.1.4.

кожна наступна проекція

1 дослідження

87,22

1.1.5.

лімфатичної системи (непряма лімфографія; 2  проекції)

1 дослідження

778,00

1.1.6.

щитовидної залози

1 дослідження

190,54

3.

Рентгенологічне дослідження молочних залоз

3.1

Мамографічне дослідження молочної залози у двох проекціях

1 дослідження

88,44

3.2.

Оглядова рентгенографія молочної залози:

3.2.1.

в одній проекції

1 дослідження

71,21

3.2.2.

у двох проекціях

1 дослідження

121,91

3.3.

Прицільна рентгенографія молочної залози

1 дослідження

71,21

3.4.

Рентгенографія м'яких тканин аксилярних ділянок

1 дослідження

101,37

3.5.

Пневмокістографія утворення, яке пальпується

1 дослідження

162,97

         

  

Директор Департаменту                                                                  

охорони здоров’я

облдержадміністрації                                                                     

Л.О.Грабович