ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

          РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

      від 14 лютого 2018 року                                                                      № 117

 

 Про надання права застосування електронного  підпису в програмному

комплексі «Клієнт Казначейства-Казначейство»

 

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 листо-пада 2017 року № 816-р «Деякі питання дистанційного обслуговування розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів», договору між обласною державною адміністрацією та Головним управлінням Державної казначейсь-кої служби України у Вінницькій області від 15 серпня 2017 року № 14 «Про дистанційне розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт Казначейства-Казначейство»:

 1. Визначити, що право застосовувати електронний цифровий підпис в програмному комплексі «Клієнт Казначейства-Казначейство» на фінансових документах, які подаються Головному управлінню Державної казначейської служби України у Вінницькій області, має голова облдержадміністрації Коровій Валерій Вікторович, перший заступник голови облдержадміністрації Гижко Андрій Петрович, заступник голови облдержадміністрації Броварник Василь Михайлович, право другого підпису має начальник управління фінансового та господарського забезпечення – головний бухгалтер апарату облдержадміністрації Мандренко Наталія Іванівна та начальник відділу фінансового забезпечення управління фінансового та господарського забезпечення апарату облдержадміністрації Дмитрук Ірина Миколаївна.

 2. Визначити головного спеціаліста відділу фінансового забезпечення управління фінансового та господарського забезпечення апарату облдерж-адміністрації Куцу Наталію Володимирівну відповідальною за:

підготовку та подання акредитованому центру сертифікації ключів інформації, необхідної для отримання послуг, пов’язаних з електронним  цифровим  підписом;

надання допомоги підписувачам під час генерації їх особистих та відкритих ключів;

подання  до акредитованого центру сертифікації ключів  звернень  про скасування, блокування або поновлення посилених сертифікатів відкритих ключів підписувачів;

 доступ підписувачів  через телекомунікаційні мережі до акредитованих центрів ключів у разі неможливості  здійснення ними  такого доступу із своїх робочих місць;

ведення обліку надійних засобів електронного цифрового підпису та носіїв, на яких  зберігаються особисті ключі підписувачів;

ведення обліку програмно-апаратних та апаратних носіїв особистих ключів підписувачів;

зберігання документів та їх електронних копій, на підставі яких отримано послуги, пов’язані з  електронним  цифровим  підписом;

контроль за використанням підписувачами надійних засобів електрон-ного цифрового підпису та зберіганням ними особистих ключів.

 3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

  

Голова обласної державної

          адміністрації                                                                          

 В. КОРОВІЙ