ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

20 грудня 2018 року                            № 966

 

  

Зареєстровано в Головному

територіальному управлінні

юстиції у Вінницькій області

28 грудня 2018 року за № 157/1653

 

  

 

Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 31 березня 2006 року № 114

 

        Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» (із змінами), від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах  охорони здоров'я та вищих медичних навчальних закладах» (із змінами):

 1. Внести до розпорядження голови облдержадміністрації від 31 березня  2006 року № 114  «Про затвердження тарифів на платні медичні послуги, що надаються комунальними лікувально-профілактичними закладами області», зареєстрованого в Вінницькому обласному управлінні юстиції 15 травня 2006 року за №15/643 (із змінами), такі зміни:

         доповнити розпорядження пунктом 5 такого змісту:

         «5. Затвердити Тарифи на платні медичні послуги, що надаються комунальною установою  –  Хмільницькою центральною районною лікарнею, що додаються.».

 У зв'язку з цим пункти 5-10 вважати відповідно пунктами 6-11.

 

2. Юридичному відділу апарату облдержадміністрації подати це розпорядження на державну реєстрацію Головному територіальному управлінню юстиції у Вінницькій області.

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування в місцевих засобах масової інформації.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого       заступника голови облдержадміністрації Гижка А.П.

 

    Голова обласної державної

          адміністрації                                                                 

В. КОРОВІЙ

 

 

 

 

        ЗАТВЕРДЖЕНО

        Розпорядження голови

  облдержадміністрації

        20 грудня 2018 року № 966

 

 

 

Зареєстровано в Головному

територіальному управлінні

юстиції у Вінницькій області

28 грудня 2018 року за № 157/1653

  

 

Т А Р И ФИ

на платні медичні послуги, що надаються комунальною установою  –  Хмільницькою центральною районною лікарнею

№ з/п

Назва послуги

Одиниця виміру

Тариф, грн.,       без ПДВ

I.                 

 

Медичні огляди: для отримання виїзної візи (крім службових відряджень державних службовців та при виїзді на лікування за наявності відповідних медичних документів); попередні профілактичні медичні огляди при прийнятті на роботу та для отримання посвідчення водія транспортних засобів (крім випадків, коли медичні огляди проводяться за направленнями органів державної служби зайнятості), медичні огляди для отримання дозволу на право отримання та носіння зброї громадянами, а також відповідні періодичні профілактичні медичні огляди

1.

Проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій:

1.1.

Проведення медичного  огляду лікарем терапевтом

1 огляд

16,10

1.2.

Проведення медичного  огляду лікарем дерматовенерологом

1 огляд

13,15

1.3.

Проведення медичного  огляду лікарем отоларингологом

1 огляд

11,00

1.4.

Флюорографія

1 дослідження

14,09

1.5.

Аналіз крові на RW (забір крові з вени)

1 дослідження

25,98

1.6.

Аналіз крові на RW (забір крові з пальця)

1 дослідження

21,58

 

1.7.

Дослідження мазка з піхви і цервікального каналу

1 дослідження

35,47

1.8.

Дослідження на носійство кишкових інфекцій

1 дослідження

43,79

1.9.

Мазок з горла та носа на наявність патогенного стафілококу

1 дослідження

34,92

1.10.

Дослідження на гельмінтози

1 дослідження

38,45

 

 

2.

Проведення попереднього (періодичного) медичного огляду кандидатів у водії ( водіїв), позачергового медичного огляду водіїв транспортних засобів:

2.1.

Проведення медичного огляду лікарем терапевтом

1 огляд

16,10

2.2.

Проведення медичного огляду лікарем невропатологом

1 огляд

12,47

2.3.

Проведення медичного огляду лікарем отоларингологом

1 огляд

11,00

2.4.

Проведення медичного огляду лікарем офтальмологом

1 огляд

8,86

2.5.

Проведення медичного огляду лікарем хірургом

1 огляд

10,12

2.6.

Проведення медичного огляду лікарем гінекологом

1 огляд

47,94

2.7.

Проведення медичного огляду лікарем дерматовенерологом

1 огляд

13,15

2.8.

Загальний аналіз крові

1 дослідження

30,79

2.9.

Загальний аналіз сечі

1 дослідження

21,24

2.10.

Обстеження гостроти і полей зору

1 дослідження

8,86

2.11.

Аналіз крові на RW (забір крові з вени)

1 дослідження

25,98

2.12.

Аналіз крові на RW (забір крові з пальця)

1 дослідження

21,58

2.13.

Визначення групи крові та резус-фактору

1 дослідження

24,86

2.14.

Дослідження вестибулярного апарату

1 дослідження

6,90

2.15.

Проведення електрокардіографії

1 дослідження

17,87

2.16.

Аналіз крові на цукор

1 дослідження

18,68

2.17.

Проведення заключного медичного огляду головою комісії медоглядів кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів

 

1 огляд

 

9,11

 

2.18.

Додаткові обстеження:

 

 

 

2.18.1.

Аналіз сечі на цукор з використанням глюкотесту

 

1 дослідження

 

16,78

 

3.

Проведення щозмінного передрейсо-вого та післярейсового медичного огляду водіїв транспортних засобів

 

1 огляд

 

19,36

4.

Проведення медичних оглядів для отримання дозволу на право отримання та носіння зброї громадянами:

4.1.

Проведення медичного огляду лікарем терапевтом

1 огляд

16,10

 

4.2.

Проведення медичного огляду лікарем невропатологом

1 огляд

12,47

4.3.

Проведення медичного огляду лікарем отоларингологом

1 огляд

11,00

4.4.

Проведення медичного огляду лікарем офтальмологом

1 огляд

8,86

4.5.

Загальний аналіз крові

1 дослідження

30,79

4.6.

Загальний аналіз сечі

1 дослідження

21,24

4.7.

Обстеження гостроти  і полей зору

1 дослідження

8,86

4.8.

Проведення електрокардіографії

1 дослідження

17,87

4.9.

Аналіз крові на цукор

1 дослідження

18,68

4.10.

Проведення заключного медичного огляду головою комісії при видачі дозволу для отримання довідки на право отримання та носіння зброї

 

1 огляд

 

9,11

4.11.

Додаткові обстеження:

 

 

4.11.1.

Аналіз сечі на цукор з використанням глюкотесту

1 дослідження

16,78

5.

Проведення попередніх та періодичних медичних оглядів працівників певних категорій:

5.1.

Проведення  медичного огляду лікарем терапевтом

1 огляд

16,10

 

5.2.

Проведення медичного огляду лікарем гінекологом

1 огляд

47,94

5.3.

Проведення медичного огляду лікарем дерматовенерологом

1 огляд

13,15

5.4.

Проведення медичного огляду лікарем невропатологом

1 огляд

12,47

5.5.

Проведення медичного огляду лікарем отоларингологом

1 огляд

11,00

5.6.

Проведення медичного огляду лікарем офтальмологом

1 огляд

8,86

5.7.

Проведення медичного огляду лікарем хірургом

1 огляд

10,12

5.8.

Дослідження холодової проби

1 огляд

19,76

5.9.

Динамометрія

1 дослідження

7,85

5.10.

Загальний аналіз крові

1 дослідження

30,79

5.11.

Загальний аналіз сечі

1 дослідження

21,24

5.12.

Аналіз крові на холінестеразу

1 дослідження

37,00

5.13.

Аналіз крові на білірубін

1 дослідження

31,99

5.14.

Обстеження гостроти і полей зору

1 дослідження

8,86

5.15.

Рентгенологічні дослідження органів грудної клітки  у двох проекціях

1 дослідження

52,49

5.16.

Флюорографічне дослідження

1 дослідження

14,09

5.17.

Дослідження вестибулярного апарату

1 дослідження

6,90

5.18.

Проведення електрокардіографії

1 дослідження

17,87

5.19.

Аналіз крові на цукор

1 дослідження

18,68

5.20.

Проведення заключного медичного огляду головою комісії за проведення попередніх та періодичних медичних оглядів працівників певних  категорій

 

1 огляд

 

3,94

5.21.

Додаткові обстеження:

 

 

5.21.1.

Аналіз сечі на цукор з використанням глюкотесту

1 дослідження

16,78

6.

Проведення обовязкового первинного і періодичного профілактичного наркологічного огляду:

 

6.1.

Наркологічний профілактичний огляд (в тому числі дослідження активності гамма-глутамілтрансферази сироватки крові - забір крові з вени)

 

1 огляд

 

44,04

 

7.

Проведення обовязкового попереднього та періодичного психіатричного огляду

 

1 огляд

 

21,35

  

Директор Департаменту                                                                  

охорони здоров’я

облдержадміністрації                                                              

  Л. ГРАБОВИЧ