ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

29 грудня 2018 року                        № 1001

 

Про підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств,  установ і організацій та депутатів місцевих рад у 2019 навчальному році

 

Відповідно до законів України «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 року № 1198-р «Про схвалення Концепції реформування системи підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад»:

1. Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій області (Пашиніна Т.С.) забезпечити:

1) проведення навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, працівників державних підприємств, установ і організацій, депутатів місцевих рад у 2019 році з відривом від роботи згідно із планом-графіком (додається);

2) належну організацію і науково-методичне забезпечення навчального процесу;

3) здійснення видатків на організацію навчання коштом обласного бюджету та державного бюджету – для державних службовців територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

2. Взяти до відома, що відшкодування витрат на відрядження (оплата за проїзд, проживання в готелі, добові) здійснюється органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, що направляють слухачів на навчання.

3. Керіникам місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, структурних підрозділів облдержадміністрації і територіаль-них органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади забезпечити своєчасну явку слухачів на навчання.

 4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Івасюка І.Д.

 

Голова обласної державної

          адміністрації                                                                  

В. КОРОВІЙ

 

 

   

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови

облдержадміністрації

від 29 грудня 2018 року № ­­­­­­1001

   

 

 План-графік

підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій  Вінницької області та депутатів місцевих рад у 2019 році

 

І півріччя

№ з/п

Термін навчання

Категорія слухачів 

 Вид підвищення кваліфікації

Кіль-

кість слухачів

Джерела фінансування

1

2 3

4

5

6

1.        

16.01.2019

Керівники (заступники керівників) структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, установ та організацій Вінницької області

Постійно діючий семінар з питань ділового мовлення,  етики управлінської діяльності та гендерної рівноваги

(щоквартально за окремим планом)

30

Місцевий бюджет

2.        

16.01.2019

Працівники  апарату обласної державної адміністрації та виконавчого апарату обласної Ради

Постійно діючий семінар з питань ділового мовлення,  етики управлінської діяльності та гендерної рівноваги

(щоквартально за  окремим планом)

30

Місцевий бюджет

3.        

21.01. – 01.02.2019

Вперше прийняті, новопризначені  на державну службу в апарат облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, територіальні органи міністерств та інші центральні органи виконавчої влади, установи та організації Вінницької області

Професійна програма

30

Місцевий бюджет

4.        

23.01.2019

Уповноваженні особи з питань запобігання та виявлення корупції підрозділів облдержадміністрації, обласної та міської рад, структурних підрозділів облдержадміністрації,  територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, установ та організацій Вінницької області

Постійно діючий семінар з питань запобігання та виявлення корупції

30

Місцевий бюджет

5.        

24.01.2019

Уповноваженні особи з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій, районних рад, міських рад міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад

(ОТГ)

Постійно діючий семінар з питань запобігання та виявлення корупції

30

Місцевий бюджет

6.        

28.01.2019

Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, установ та організацій Вінницької області

Короткостроковий семінар з питань запобігання та виявлення корупції

30

Місцевий бюджет

7.        

30.01.2019

Керівники управлінь, відділів та секторів апарату обласної державної адміністрації та її структурних підрозділів

Постійно діючий семінар з питань впровадження функціонування внутрішнього контролю

20

Місцевий бюджет

8.        

31.01.2019

Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації

 

Постійно діючий семінар з вдосконалення вмінь та навичок щодо впровадження інформаційно-комунікативних технологій  (ІКТ) в управлінську діяльність

15

Місцевий бюджет

9.        

29.01.2019

Голови об’єднаних територіальних громад

 (ОТГ)

Короткостроковий семінар

 

34

Місцевий бюджет

10.    

4.02.2019

Адміністратори центрів надання адміністративних послуг у Вінницькій області

(РДА, міські ради міст обласного значення, ОТГ)

 

 

Короткостроковий семінар з питань надання адміністративних послуг та ефективної комунікації

20

Місцевий бюджет

11.    

5.02.2019

Відповідальні працівники за організацію контролю щодо виконання документів вищестоящих органів виконавчої влади та власних в структурних підрозділах облдержадміністрації, територіальних органах міністерств та інших центральних органах виконавчої влади України у Вінницькій області та працівники відділу контролю управління діловодства та контролю апарату облдержадміністрації

Короткостроковий семінар

25

Місцевий бюджет

12.    

5 – 6.02.2019

Відповідальні особи за розвиток інформаційної складової в районних, міських радах та ОТГ

(ОТГ)

Короткостроковий семінар-тренінг з питань Е-демократії та Е-урядування

25

Місцевий бюджет

13.    

6.02.2019

Відповідальні працівники за організацію контролю щодо виконання документів вищестоящих органів виконавчої влади та власних в райдержадміністраціях, міських радах міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад

(ОТГ)

Короткостроковий семінар

25

Місцевий бюджет

14.    

7.02.2019

 

Директори центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді, керівники відділів та служб ОТГ у Вінницькій області

(ОТГ)

Постійно діючий семінар з питань здійснення соціальної роботи з різними категоріями сімей, дітей та молоді

30

Місцевий бюджет

15.    

7.02.2019

Відповідальні особи за координацію впровадження та функціонування внутрішнього контролю в апараті та структурних підрозділах обласної державної адміністрації

Постійно діючий семінар-тренінг з питань внутрішнього контролю

20

Місцевий бюджет

16.    

11 – 22.02.2019

Начальники, головні спеціалісти (новопризначені) відділів освіти райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад

(ОТГ)

Професійна програма

(цільове навчання: «Громада дружня

до дітей»)

30

Місцевий бюджет

17.    

11 – 22.02.2019

Спеціалісти-землевпорядники, спеціалісти з благоустрою та екології об’єднаних територіальних громад

(ОТГ)

Професійна програма

25

Місцевий бюджет

18.    

21.02.2019

Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації

 

Постійно діючий семінар з вдосконалення вмінь та навичок щодо впровадження інформаційно-комунікативних технологій  (ІКТ) в управлінську діяльність

15

Місцевий бюджет

19.    

25.02.2019

Голови об’єднаних територіальних громад

 (ОТГ)

Короткостроковий семінар

 

34

Місцевий бюджет

20.    

25.02.–01.03.2019

Спеціалісти центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді та відповідальні працівники ОТГ у Вінницькій області

(ОТГ)

Короткостроковий семінар-тренінг з питань забезпечення діяльності прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників

15

 

Місцевий бюджет

21.    

26 – 28.02.2019

Головні бухгалтери, бухгалтери структурних підрозділів облдержадміністрації та райдержадміністрацій

Короткостроковий семінар

25

Місцевий бюджет

22.    

1.03.2019

Керівники відділів (секторів) Державного архіву Вінницької області

Короткостроковий семінар

 

25

Місцевий бюджет

23.    

4.03.2019

Відповідальні особи за координацію впровадження та функціонування внутрішнього контролю в апараті та структурних підрозділах обласної державної адміністрації

Постійно діючий семінар-тренінг з питань внутрішнього контролю

20

Місцевий бюджет

24.    

5.03.2019

Начальники відділів юридичної та кадрової роботи  районних рад, міських рад міст обласного та районного значення рад

Короткостроковий семінар

25

Місцевий бюджет

25.    

5 – 6.03.2019

Керівники та відповідальні працівники у сфері житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад

(ОТГ)

Короткостроковий семінар

 

25

Місцевий бюджет

26.    

6.03.2019

Начальники відділів центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді у Вінницькій області

Постійно діючий семінар з питань здійснення соціальної роботи з різними категоріями сімей, дітей та молоді

30

Місцевий бюджет

27.    

11.03.2019

Відповідальні особи за написання грантових проектів та залучення інвестицій в об’єднаних територіальних громадах

(ОТГ)

Короткостроковий семінар-тренінг

 

34

Місцевий бюджет

28.    

11 – 22.03.2019

Спеціалісти-землевпорядники сільських, селищних рад

 

Професійна програма

25

Місцевий бюджет

29.    

12 – 13.03.2019

Головні лікарі Центрів первинної медичної допомоги ОТГ

(ОТГ)

Короткостроковий семінар

20

Місцевий бюджет

30.    

13.03.2019

Керівники управлінь, відділів та секторів апарату обласної державної адміністрації та її структурних підрозділів

Постійно діючий семінар з питань впровадження функціонування внутрішнього контролю

20

Місцевий бюджет

31.    

14.03.2019

Голови об’єднаних територіальних громад

 (ОТГ)

Короткостроковий семінар

 

34

Місцевий бюджет

32.    

21.03.2019

Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації

 

Постійно діючий семінар з вдосконалення вмінь та навичок щодо впровадження інформаційно-комунікативних технологій  (ІКТ) в управлінську діяльність

15

Місцевий бюджет

33.    

25 – 29.03.2019

Спеціалісти центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді та відповідальні працівники ОТГ у Вінницькій області

(ОТГ)

Короткостроковий семінар-тренінг з питань соціального супроводу сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах

15

(1 група)

Місцевий бюджет

34.    

25 – 29.03.2019

Спеціалісти центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді та відповідальні працівники ОТГ у Вінницькій області

(ОТГ)

Короткостроковий семінар-тренінг з питань соціального супроводу сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах

15

(2 група)

Місцевий бюджет

35.    

1.04.2019

Працівники регіонального сервісного центру МВС у Вінницькій області

Короткостроковий семінар з питань запобігання та протидії проявам корупції

25

Державний бюджет

36.    

3.04.2019

Відповідальні особи з питань доступу до публічної інформації та по роботі зі зверненнями громадян структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, установ та організацій Вінницької області

Короткостроковий семінар

25

Місцевий бюджет

37.    

3.04.2019

Фахівці фінансово-економічного управління управлінь Пенсійного фонду України у Вінницькій області

Короткостроковий семінар з питань запобігання та протидії проявам корупції

 

30

Державний бюджет

38.    

4.04.2019

Психологи центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді у Вінницькій області

Постійно діючий семінар з питань надання психологічних послуг різним категоріям сімей, дітей та молоді

25

Місцевий бюджет

39.    

8 – 19.04.2019

Спеціалісти управління застосування пенсійного законодавства управлінь Пенсійного фонду України у Вінницькій області

Професійна програма

30

Державний бюджет

40.    

8 – 19.04.2019

Відповідальні особи за екологічні питання Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення

Професійна програма

25

Місцевий бюджет

41.    

18.04.2019

Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації

 

Постійно діючий семінар з вдосконалення вмінь та навичок щодо впровадження інформаційно-комунікативних технологій  (ІКТ) в управлінську діяльність

15

Місцевий бюджет

42.    

22.04.2019

Працівники регіонального сервісного центру МВС у Вінницькій області

Короткостроковий семінар з питань запобігання та протидії проявам корупції

25

Державний бюджет

43.    

22 – 23.04.2019

Секретарі об’єднаних територіальних громад

(ОТГ)

 

Короткостроковий семінар

34

Місцевий бюджет

44.    

24.04.2019

Фахівці управління інформаційних систем та електронних реєстрів управлінь Пенсійного фонду України у Вінницькій області

Короткостроковий семінар з питань запобігання та протидії проявам корупції

30

Державний бюджет

45.    

24.04.2019

 

Директори центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді, керівники відділів та служб ОТГ у Вінницькій області

(ОТГ)

Постійно діючий семінар з питань здійснення соціальної роботи з різними категоріями сімей, дітей та молоді

30

Місцевий бюджет

46.    

25.04.2019

Головні, провідні спеціалісти та спеціалісти Головного управління ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ у Вінницькій області

 

Короткостроковий семінар

40

Державний бюджет

47.    

25.04.2019

Відповідальні особи за координацію впровадження та функціонування внутрішнього контролю в апараті та структурних підрозділах обласної державної адміністрації

Постійно діючий семінар-тренінг з питань внутрішнього контролю

20

Місцевий бюджет

48.    

3.05.2019

Начальники відділів центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді у Вінницькій області

Постійно діючий семінар з питань здійснення соціальної роботи з різними категоріями сімей, дітей та молоді

30

Місцевий бюджет

49.    

7.05.2019

Фахівці управління персоналу та адміністративного забезпечення управлінь Пенсійного фонду України у Вінницькій області

Короткостроковий семінар з питань ділового мовлення та етики управлінської діяльності

30

Державний бюджет

50.    

13 – 24.05.2019

Учасники щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець»

(заступники начальників структурних підрозділів облдержадміністрації та начальники, заступники начальників управлінь та відділів райдержадміністрацій)

Професійна програма

 

20

Місцевий бюджет

51.    

13 – 24.05.2019

Учасники щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець»

(головні спеціалісти, спеціалісти структурних підрозділів облдержадміністрації та головні, провідні спеціалісти управлінь та відділів райдержадміністрацій)

Професійна програма

 

20

Місцевий бюджет

52.    

13 – 24.05.2019

Спеціалісти управління застосування пенсійного законодавства управлінь Пенсійного фонду України у Вінницькій області

 

Професійна програма

30

Державний бюджет

53.    

27.05.2019

Старости об’єднаних територіальних громад

(ОТГ)

 

Короткостроковий семінар

34

Місцевий бюджет

54.    

27 – 31.05.2019

Спеціалісти центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді та відповідальні працівники ОТГ у Вінницькій області

(ОТГ)

Короткостроковий семінар-тренінг з питань забезпечення діяльності прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників

15

 

Місцевий бюджет

55.    

28.05.2019

Відповідальні особи за координацію впровадження та функціонування внутрішнього контролю в апараті та структурних підрозділах обласної державної адміністрації

Постійно діючий семінар-тренінг з питань внутрішнього контролю

20

Місцевий бюджет

56.    

29.05.2019

Керівники (заступники керівників) структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, установ та організацій Вінницької області

Постійно діючий семінар з питань ділового мовлення,  етики управлінської діяльності та гендерної рівноваги

(щоквартально за окремим планом)

30

Місцевий бюджет

57.    

29.05.2019

Працівники  апарату обласної державної адміністрації та виконавчого апарату обласної Ради

Постійно діючий семінар з питань ділового мовлення,  етики управлінської діяльності та гендерної рівноваги

(щоквартально за окремим планом)

30

Місцевий бюджет

58.    

30.05.2019

Відповідальні особи за координацію впровадження та функціонування внутрішнього контролю в апараті та структурних підрозділах обласної державної адміністрації

Короткотерміновий семінар з питань внутрішнього контролю

20

Місцевий бюджет

59.    

3 – 14.06.2019

Спеціалісти управління обслуговування громадян управлінь Пенсійного фонду України у Вінницькій області

Професійна програма

30

Державний бюджет

60.    

4.06.2019

Психологи центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді у Вінницькій області

Постійно діючий семінар з питань надання психологічних послуг різним категоріям сімей, дітей та молоді

25

Місцевий бюджет

61.    

5.06.2019

Уповноваженні особи з питань запобігання та виявлення корупції підрозділів облдержадміністрації, обласної та міської рад, структурних підрозділів облдержадміністрації,  територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, установ та організацій Вінницької області

Постійно діючий семінар з питань запобігання та виявлення корупції

30

Місцевий бюджет

62.    

6.06.2019

Уповноваженні особи з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій, районних рад, міських рад міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад

(ОТГ)

Постійно діючий семінар з питань запобігання та виявлення корупції

30

Місцевий бюджет

63.    

11 – 13.06.2019

Начальники (спеціалісти) відділів ведення Державного реєстру виборців райдержадміністрацій

Короткостроковий семінар

27

Місцевий бюджет

64.    

19.06.2019

 

Сільські, селищні голови (жінки)

Короткостроковий семінар  з питань активізації лідерства в сучасних умовах

30

Місцевий бюджет

65.    

20.06.2019

 

Сільські, селищні голови (жінки)

Короткостроковий семінар  з питань активізації лідерства в сучасних умовах

30

Місцевий бюджет

66.    

1–5.07.2019

Спеціалісти центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді та відповідальні працівники ОТГ у Вінницькій області

(ОТГ)

Короткостроковий семінар з питань соціального супроводу сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах

30

 

Місцевий бюджет

67.    

12.07.2019

 

Директори центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді, керівники відділів та служб ОТГ у Вінницькій області

(ОТГ)

Постійно діючий семінар з питань здійснення соціальної роботи з різними категоріями сімей, дітей та молоді

30

Місцевий бюджет

 

 

ІІ півріччя

№ з/п

 

Термін навчання

Категорія слухачів

 

 

Вид підвищення кваліфікації

Кіль-

кість слухачів

Джерела фінансування

1

2 3

4

5

6

68.    

2.09.2019

Міські голови міст обласного та районного значення рад

 

Короткостроковий семінар

18

Місцевий бюджет

69.    

2 – 6.09.2019

Спеціалісти центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді та відповідальні працівники ОТГ у Вінницькій області

(ОТГ)

Короткостроковий семінар-тренінг з питань забезпечення діяльності прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників

15

 

Місцевий бюджет

70.    

4.09.2019

Уповноваженні особи з питань запобігання та виявлення корупції підрозділів облдержадміністрації, обласної та міської рад, структурних підрозділів облдержадміністрації,  територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, установ та організацій Вінницької області

 

Постійно діючий семінар з питань запобігання та виявлення корупції

30

Місцевий бюджет

71.    

5.09.2019

Уповноваженні особи з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій, районних рад, міських рад міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад

(ОТГ)

Постійно діючий семінар з питань запобігання та виявлення корупції

30

Місцевий бюджет

72.    

9 – 20.09.2019

Працівники Департаменту фінансів облдержадміністрації, фінансових управлінь райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення

Професійна програма

26

Місцевий бюджет

73.    

9 – 20.09.2019

Начальники (спеціалісти) управлінь  (відділів) з питань регіонального розвитку райдержадміністрацій, міських рад, міст обласного значення

Професійна програма

20

Місцевий бюджет

74.    

18.09.2019

Керівники управлінь, відділів та секторів апарату обласної державної адміністрації та її структурних підрозділів

Постійно діючий семінар з питань впровадження функціонування внутрішнього контролю

20

Місцевий бюджет

75.    

23 – 24.09.2019

Адміністратори центрів надання адміністративних послуг у Вінницькій області

(РДА, міські ради міст обласного значення, ОТГ)

Короткостроковий семінар

20

Місцевий бюджет

76.    

23 – 27.09.2019

Спеціалісти центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді та відповідальні працівники ОТГ у Вінницькій області

(ОТГ)

Короткостроковий семінар-тренінг з питань забезпечення діяльності прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників

15

 

Місцевий бюджет

77.    

25.09.2019

Керівники (заступники керівників) структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, установ та організацій Вінницької області

Постійно діючий семінар з питань ділового мовлення,  етики управлінської діяльності та гендерної рівноваги

(щоквартально за окремим планом)

30

Місцевий бюджет

78.    

25.09.2019

Працівники  апарату обласної державної адміністрації та виконавчого апарату обласної Ради

Постійно діючий семінар з питань ділового мовлення,  етики управлінської діяльності та гендерної рівноваги

(щоквартально за окремим планом)

30

Місцевий бюджет

79.    

27.09.2019

Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, установ та організацій Вінницької області

Короткостроковий семінар з питань врегулювання та запобігання конфлікту інтересів

30

Місцевий бюджет

80.    

30.09 – 11.10.2019

Державні фінансові інспектори, аудитори управління Північного офісу Держадитслужби у Вінницькій області

Професійна програма

25

Державний бюджет

81.    

30.09 – 11.10.2019

Відповідальні особи за питання рослинництва, тваринництва та інженерно-технічного забезпечення Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення

Професійна програма

30

Місцевий бюджет

82.    

16.10.2019

Директори центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді, керівники відділів та служб ОТГ у Вінницькій області

(ОТГ)

Постійно діючий семінар з питань здійснення соціальної роботи з різними категоріями сімей, дітей та молоді

30

Місцевий бюджет

83.    

17.10.2019

Відповідальні особи з питань доступу до публічної інформації та по роботі зі зверненнями громадян в райдержадміністраціях та об’єднаних територіальних громадах

(ОТГ)

Короткостроковий семінар

25

Місцевий бюджет

84.    

17.10.2019

Начальники відділів центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді у Вінницькій області

Постійно діючий семінар з питань здійснення соціальної роботи з різними категоріями сімей, дітей та молоді

30

Місцевий бюджет

85.    

18.10.2019

Психологи центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді у Вінницькій області

Постійно діючий семінар з питань надання психологічних послуг різним категоріям сімей, дітей та молоді

25

Місцевий бюджет

86.    

21 – 25.10.2019

Спеціалісти центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді та відповідальні працівники ОТГ у Вінницькій області

(ОТГ)

Короткостроковий семінар з питань соціального супроводу сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах

30

 

Місцевий бюджет

87.    

28.10 – 8.11.2019

Начальники відділів, завідувачі секторами, відповідальні працівники за напрямок роботи: «Фізична культура і спорт» райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення та ОТГ

(ОТГ)

Професійна програма

28

Місцевий бюджет

88.    

28.10 – 8.11.2019

Вперше прийняті на службу в органи місцевого самоврядування працівники районних рад, міських рад міст обласного значення та об’єднаних територіальних  громад

(ОТГ)

Професійна програма

25

Місцевий бюджет

89.    

11 – 12.11.2019

Працівники загальних  та юридичних відділів, уповноважені особи з правових та кадрових питань об’єднаних територіальних громад

(ОТГ)

Короткостроковий семінар

 

34

Місцевий бюджет

90.    

11.11.2019

Уповноваженні особи з питань запобігання та виявлення корупції підрозділів облдержадміністрації, обласної та міської рад, структурних підрозділів облдержадміністрації,  територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, установ та організацій Вінницької області

Постійно діючий семінар з питань запобігання та виявлення корупції

30

Місцевий бюджет

91.    

12.11.2019

Уповноваженні особи з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій, районних рад, міських рад міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад

(ОТГ)

Постійно діючий семінар з питань запобігання та виявлення корупції

30

Місцевий бюджет

92.    

13.11.2019

Начальники відділів центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді у Вінницькій області

Постійно діючий семінар з питань здійснення соціальної роботи з різними категоріями сімей, дітей та молоді

30

Місцевий бюджет

93.    

19.11.2019

Голови об’єднаних територіальних громад

(ОТГ)

Короткостроковий семінар

 

34

Місцевий бюджет

94.    

20.11.2019

Начальники (спеціалісти) відділів містобудування та архітектури райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення та відповідальні особи з питань архітектури та містобудування об’єднаних територіальних громад

(ОТГ)

Короткостроковий семінар

 

25

Місцевий бюджет

95.    

20.11.2019

Керівники (заступники керівників) структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, установ та організацій Вінницької області

Постійно діючий семінар з питань ділового мовлення,  етики управлінської діяльності та гендерної рівноваги

(щоквартально за окремим планом)

30

Місцевий бюджет

96.    

20.11.2019

Працівники  апарату обласної державної адміністрації та виконавчого апарату обласної Ради

Постійно діючий семінар з питань ділового мовлення,  етики управлінської діяльності та гендерної рівноваги

(щоквартально за окремим планом)

30

Місцевий бюджет

97.    

21.11.2019

Психологи центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді у Вінницькій області

Постійно діючий семінар з питань надання психологічних послуг різним категоріям сімей, дітей та молоді

 

25

Місцевий бюджет

98.    

25.11 – 6.12.2019

Вперше прийняті, новопризначені  на державну службу в апарат облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, територіальні органи міністерств та інші центральні органи виконавчої влади, установи та організації  Вінницької області

Професійна програма

25

Місцевий бюджет

99.    

25.11 – 6.12.2019

Начальники відділів, завідувачі секторів інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення

Професійна програма

25

Місцевий бюджет

100.          

27.11.2019

Керівники управлінь, відділів та секторів апарату обласної державної адміністрації та її структурних підрозділів

Постійно діючий семінар з питань впровадження функціонування внутрішнього контролю

 

20

Місцевий бюджет

101.          

Спільно з Асоціацією органів місцевого самоврядування

(протягом року за окремим планом)

Сільські, селищні голови, заступники сільських, селищних голів та секретарі сільських, селищних рад

 

Короткостроковий семінар-форум

 

(виїзні заняття)

570

Місцевий бюджет

102.          

Протягом року

(кожний перший четвер місяця,

один раз у квартал

за окремим планом)

Депутати обласної Ради

Постійно діючий семінар з питань особливостей реформування місцевого самоврядування

в Україні та перспектив об’єднання громад у Вінницькій області

 

84

Місцевий бюджет

103.          

Протягом року (кожного вівторка

та четверга)

 

Працівники структурних підрозділів облдержадміністрації, обласної, міської рад, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, установ та організацій  Вінницької області

Тематичний постійно діючий семінар з питань впровадження англійської мови в управлінську діяльність

 

(2 групи)

 

50

Місцевий бюджет

104.          

Протягом року (щоквартально за окремим планом)

Викладачі, які залучені до викладання в Центрі

Тематичний постійно діючий семінар-тренінг з питань особливостей педагогічної майстерності для дорослої категорії

(особливості андрагогіки)

 20

Місцевий бюджет

105.          

Протягом року (20 березня та що середи 1 раз у квартал)

Студенти вищих навчальних закладів області

Постійно діючий семінар

 

«Школа лідерства»

30

Місцевий бюджет

106.          

ВСЬОГО:

 

 

2580

 

  

Слухачам, які навчатимуться за професійними програмами, програмами тематичних короткострокових та постійно діючих семінарів, необхідно прибути в день початку навчання за адресою:

м. Вінниця, вул. Театральна, 15, каб. 102.

Заняття за професійною програмою проводяться щоденно:  в перший день – з 11.00 год.  до 16.00 год., наступні дні  – з 09.00 год. до 16.00 год. Реєстрація слухачів з 10.00 год.

Орієнтовна вартість проживання одного місця в готелі 270,00 грн. за добу.

Контактні телефони: 

Директор:  тел./факс (0432) 61-15-41;

навчально-організаційний відділ:  тел. (0432) 61-17-28;

навчально-методичний відділ:  тел. (0432) 53- 00-19.               

  

Директор Центру                                                                                    

       Т. Пашиніна