ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

 

20 грудня 2018 року                                             № 988

 

 

Про затвердження плану заходів щодо реалізації у Вінницькій області в 2019 році Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки

Відповідно до Указу Президента України від 26 лютого 2016 року № 68/2016 «Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні», враховуючи підвищення ролі громадянського суспільства в різних сферах діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, зокрема щодо впровадження реформ, з метою підтримки ініціативи громадськості, а також налагодження ефективного діалогу та партнерських відносин органів державної влади, органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства, передусім з питань забезпечення прав і свобод людини і громадянина:

1. Затвердити план заходів щодо реалізації у Вінницькій області в 2019 році Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016 - 2020 роки, що додається.

2. Райдержадміністраціям, виконавчим комітетам міських рад міст обласного значення забезпечити виконання плану заходів щодо реалізації у Вінницькій області в 2019 році Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016 - 2020 роки, про що інформувати Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації до 20 грудня 2019 року для подальшого узагальнення та інформування облдержадміністрації до 10 січня 2020 року та затвердити відповідні місцеві плани заходів.

3. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації (Василюк С.М.).

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Крученюка О.В.

 

Голова обласної державної

          адміністрації                                                                   

В. КОРОВІЙ

  

ЗАТВЕРДЖЕНО

 Розпорядження голови

 облдержадміністрації

 від 20 грудня 2018 року № 988

 

План заходів щодо реалізації у Вінницькій області в 2019 році Національної  стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки

 

N
з/п

Захід

Термін виконання

Виконавець

1.

Створення сприятливих умов для формування та інституційного розвитку організацій громадянського суспільства:

1)

проведення навчально-методичних семінарів та тренінгів для фахівців місцевих органів виконавчої влади,органів місцевого самоврядування  та представників організацій громадянського суспільства щодо механізмів участі громадськості у формуванні та реалізації державної, регіональної та місцевої політики

Протягом року

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації, громадська рада при облдержадміністрації, Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій Вінницької області

 

 

2)

надання методичної, консультативної та організаційної допомоги органам виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань взаємодії з організаціями громадянського суспільства і розвитку громадянського суспільства у відповідних сферах діяльності

Протягом року

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації, Регіональна коаліція з забезпечення громадського супроводу реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки в Вінницькій області,

громадські об'єднання (за згодою)

3)

розробка системи оцінки (ключові критерії та індикатори оцінки) розвитку громадянського суспільства для підготовки щорічної інформації. Забезпечення проведення оцінки у відповідності із розробленими критеріями.

Проведення щорічного дослідження стану громадянського суспільства на підставі зазначених критеріїв

Протягом року

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, Регіональна коаліція з забезпечення громадського супроводу реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки в Вінницькій області,  Громадська рада при облдержадміністрації, громадські об'єднання (за згодою)

4)

проведення навчальних занять для представників організацій громадянського суспільства з питань можливості отримання фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету

Протягом року

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій Вінницької області, громадські організації (за згодою)

 

5)

виготовлення та розміщення соціальної реклами з тематики громадянського суспільства у ЗМІ, виготовлення відповідних інформаційних друкованих та відео матеріалів, розповсюдження їх серед населення, розміщення на об’єктах зовнішньої реклами тощо

Протягом року

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації

 

6)

проведення консультацій з громадськістю щодо шляхів налагодження міжсекторальної співпраці у запобіганні і протидії шахрайству та іншим зловживанням у сфері надання благодійної допомоги

Протягом року

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, Регіональна коаліція з забезпечення громадського супроводу реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки в Вінницькій області, Громадська рада при облдержадміністрації, громадські об'єднання (за згодою)

7)

проведення публічного звітування про стан виконання заходів щодо розвитку громадянського суспільства у Вінницькій області

Протягом року

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, Регіональна коаліція з забезпечення громадського супроводу реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки в Вінницькій області, Громадська рада при облдержадміністрації, громадські об'єднання (за згодою)

2.

Забезпечення ефективних процедур участі громадськості під час формування та реалізації державної, регіональної політики, вирішення питань місцевого значення:

1)

проведення серії навчальних тренінгів для організацій громадянського суспільства щодо застосування механізмів демократії участі. Інформаційно-просвітницька та методична підтримка організацій громадянського суспільства

Протягом року

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій Вінницької області, Регіональна коаліція з забезпечення громадського супроводу реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки в Вінницькій області, громадські об'єднання (за згодою)

2)

проведення консультацій з громадськістю (круглих столів, конференцій, громадських обговорень та слухань, електронних консультацій, відеоконференцій тощо) з обговорення проектів суспільно значущих нормативно-правових актів, актуальних питань соціально-економічного та суспільно-політичного розвитку регіону

Протягом року

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, Громадська рада при облдержадміністрації  (за згодою)

 

3)

проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених організаціями громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету на 2019 рік

Протягом року

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, конкурсна комісія з визначення програм (проектів, заходів), розроблених організаціями громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету на 2019 рік, громадські організації (за згодою)

4)

проведення моніторингу стану виконання (реалізації) програм (проектів, заходів), визнаних переможцями конкурсу, відповідно до порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених організаціями громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка

Протягом року

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, Громадська рада при  облдержадміністрації, громадські організації (за згодою)

5)

сприяння діяльності громадських рад при місцевих органах виконавчої влади та організацій громадянського суспільства. Забезпечення проведення системних семінарів-нарад для членів громадських рад

Протягом року

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, Громадські ради при облдержадміністрації та райдержадміністраціях,

громадські об'єднання (за згодою)

6)

організація та проведення ознайомчих візитів з обміну досвідом  державних службовців, посадових осіб організацій місцевого самоврядування та представників організацій громадянського суспільства до різних громад та інших регіонів з метою вивчення позитивної та успішної практики залучення громадськості, використання різноманітних форм демократії участі

Протягом року

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, Громадська рада при облдержадміністрації, громадські об'єднання  (за згодою)

 

 

 

7)

висвітлення в засобах масової інформації та розміщення на веб-сайтах органів влади ефективних прикладів діяльності організацій громадянського суспільства, їх участі у формуванні та реалізації регіональної політики, вирішення питань місцевого значення.

Видання матеріалів кращих практик використання різних форм демократії участі

Протягом року

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації, громадські об'єднання  (за згодою)

 

 

 

3.

Стимулювання участі організацій громадянського суспільства в соціально - економічному розвитку України:

1)

організація та проведення для представників організацій громадянського суспільства «Днів відкритих дверей» у місцевих органах виконавчої влади та органів місцевого самоврядування

Протягом року

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації, громадські об'єднання  (за згодою)

 

2)

запровадити практику стажування та обміну досвідом фахівців органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на базі організацій громадянського суспільства

Протягом року

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації, Регіональна коаліція з забезпечення громадського супроводу реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки в Вінницькій області, громадські об'єднання  (за згодою)

 

4.

Створення сприятливих умов для міжсекторальної співпраці

1)

організація надання населенню правових консультацій з питань створення та правового регулювання діяльності організацій громадянського суспільства

Протягом року

 Головне управління юстиції у Вінницькій області

2)

проведення щорічного обласного форуму з питань розвитку громадянського суспільства «Я ЗМІНЮЮ»

ІІ квартал

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, Громадська рада при облдержадміністрації, громадські об'єднання  (за згодою)

 

3)

публічне звітування організацій громадянського суспільства про результати реалізації програм та проектів, які були реалізовані за рахунок бюджетних коштів

Протягом року

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, конкурсна комісія з визначення програм (проектів, заходів), розроблених організаціями громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету на 2019 рік, громадські організації (за згодою)

4)

проведення моніторингу та оцінки програм і проектів, які виконуються організаціями громадянського суспільства за рахунок бюджетних коштів. Розміщення результатів моніторингу та оцінки у відкритому доступі

Протягом року

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, конкурсна комісія з визначення програм (проектів, заходів), розроблених організаціями громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету на 2019 рік, громадські організації (за згодою)

5)

включення до навчальних програм загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладів факультативних курсів і тем з питань розвитку громадянського суспільства. Проведення лекцій, уроків з громадянської освіти, неформально-освітніх та просвітницьких заходів з питань розвитку громадянського суспільства в Україні

Протягом року

Департаменти облдержадміністрації: освіти і науки, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю

 

 

_________________________________