ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

07 листопада 2018 року                                   № 851

 

Про схвалення прогнозу обласного бюджету на 2020-2021 роки

 

Відповідно до частини четвертої статті 21, 76 Бюджетного кодексу України, Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року, затвердженої рішенням 38 сесії обласної Ради 6 скликання від 24 червня 2015 року № 893, та з метою якісного процесу формування обласного бюджету та інших місцевих бюджетів області на  2019 рік:

 1. Схвалити прогноз обласного бюджету на 2020-2021 роки, у тому числі:

 1) прогноз доходів загального фонду обласного бюджету на 2020 рік у сумі 1 543 675 700 грн, на 2021 рік у сумі 1 614 798 500 грн, прогноз доходів спеціального фонду на 2020 рік у сумі 201 523 000 грн, на 2021 рік у сумі 208 168 300 грн.

  Грн.

Найменування доходів

2020 рік

2021 рік

Доходи загального фонду

1 543 675 700

1 614 798 500

з них:

 

 

Податок та збір на доходи фізичних осіб

1 344 000 000

1 411 200 000

10% податку на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств державної та комунальної власності)

87 030 000

88 270 000

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

47 085 000

47 875 000

Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами

  5 036 200

  5 036 200

Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами

19 575 000

19 575 000

Доходи спеціального фонду

201 858 600

208 520 700

з них:

 

 

Власні надходження бюджетних установ

138 613 700

144 459 700

Екологічний податок

61 609 000

61 881 200

 

Прогноз доходів загального фонду на 2020 рік становить 105,2% до прогнозних показників на 2019 рік. У 2021 році зростання доходів загального фонду до 2020 року складе 104,6%.

 Найбільшу питому вагу (більше 87,0%) в складі доходів загального фонду займає податок та збір на доходи фізичних осіб – 1 344 000 000 грн у 2020 році та 1 411 200 000 грн у 2021 році. Зростання надходжень зазначеного податку відбудеться за рахунок підвищення рівня заробітної плати та виведення доходів з тіньового сектору економіки.

Показники доходів спеціального фонду на 2020 рік заплановано на рівні 103,8% від прогнозу 2019 року, у 2021 році – 103,3% від 2020 року. В складі доходів спеціального фонду значну питому вагу (біля 70,0%) займають власні надходження бюджетних установ;

 2) прогноз видатків обласного бюджету на 2020 рік у сумі  3 325 695 677 грн, на 2021 рік у сумі 3 604 519 322 грн.

  грн.

Код програм-ної класифі-кації видатків та кредиту-вання місцевих бюджетів

 

 

Код ТПКВКМБ

Код ФКВКБ/ КТКВК

Найменування за напрямами

2020 рік

2021 рік

 

 

 

Видатки

3325695677

3604519322

 

 

 

з них:

 

 

0100000

 

 

Обласна Рада

35 650 133

36 922 031

0110150

0150

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

 

15 994 745

17 594 220

0113240

3240

1090

Інші заклади та заходи

10 000 000

10 000 000

0117680

7680

0490

Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування

950 000

1 000 000

0117690

7690

0490

Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю

4 200 000

4 200 000

0110180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

4 505 388

4 127 811

0600000

 

 

Департамент освіти і науки облдержадміністрації

    1 013 397558

1 174 842942

0611000

1000

 

Освіта

1 001176 858

1 159471 659

0613000

3000

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

8 246 000

10 633 000

0614000

4000

 

Культура і мистецтво

3 974 700

4 738 283

1100000

 

 

Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації

105 516 800

120 605 100

1115000

5000

 

Фізична культура і спорт

105 516 800

120 605 100

0700000

 

 

Департамент охорони здоров’я  облдержадміністрації

1 617817 100

1 679874 300

0711000

1000

 

Освіта

71 783 500

77 046 000

0712000

2000

 

Охорона здоров’я

1 546 033600

1602828300

0800000

 

 

 

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

279 859 855

309 718 641

0813000

 

3000

 

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

279 859 855

309 718 641

0900000

 

 

 

Служба у справах дітей облдержадміністрації

10 649 200

12 779 000

0913000

 

3000

 

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

10 649 200

12 779 000

1000000

 

 

Управління культури і мистецтв облдержадміністрації

186 992 941

196 342 498

1011000

1000

 

Освіта

66 619 776

69 950 765

1014000

4000

 

Культура і мистецтво

120 373 165

126 391 733

100000

 

 

Управління у справах національностей та релігій облдержадміністрації

762 000

762 000

1014080

4080

0829

Інші заклади та заходи в галузі культури та мистецтва

 

 

762 000

762 000

1200000

 

 

Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації

1 097 090

613 810

1216084

6084

0610

Витрати пов’язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла

497 090

513 810

1217640

7640

0470

Заходи з енергозбереження

600 000

100 000

2300000

 

 

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

9 168 000

9 318 000

2318410

8410

0830

Фінансова підтримка засобів масової інформації

4 898 000

4 998 000

2318420

8420

0830

Інші заходи у сфері засобів масової інформації

4 270 000

4 320 000

2400000

 

 

Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації

27 800 000

28 700 000

2417110

7110

0421

Реалізація програм в галузі сільського господарства

3 000 000

3 100 000

2417150

7150

0422

Реалізація програм у галузі лісового господарства і мисливства

2 400 000

2 500 000

2418830

8830

1060

Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на селі та їх повернення

 

14 400 000

14 800 000

2418840

8840

1060 

Довгострокові кредити громадянам на будівництво/реконст-рукцію/ придбання житла та їх повернення

8 000 000

8 300 000

2500000

 

 

Депаратамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації

28 254 000

25 310 000

2517610

7610

0411

Сприяння розвитку малого і середнього підприємництва

2 000 000

2 000 000

2517620

7620

0470

Розвиток готельного господарства та туризму

874 000

900 000

2517370

 

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

2 380 000

2 410 000

2517693

7693

0490

Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю

23 000 000

20 000 000

2900000

 

 

Департамент цивільного захисту облдержадміністрації

8 731 000

8 731 000

2918110

8110

0320

Заходи запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

8 731 000

8 731 000

  

3) пріоритетами розвитку галузі освіти на 2020-2021 роки визначається:

удосконалення мережі закладів освіти обласного підпорядкування;

забезпечення державних гарантій з оплати праці працівникам бюджетних установ;

організація харчування та придбання медикаментів;

забезпечення вихованців інтернатних закладів, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування одягом, наочним приладдям, шкільним приладдям, меблями тощо;

забезпечення належного теплового режиму, зменшення показників споживання енергоносіїв, в тому числі природного газу;

організація оздоровлення вихованців інтернатних закладів, дітей-сиріт з числа учнів професійно-технічних навчальних закладів;

забезпечення своєчасних виплат учням професійно-технічних навчальних закладів та студентам педагогічних коледжів, виплати дітям-сиротам;

підвищення рівня забезпеченості обладнанням обласних установ;

модернізація приміщень обласних установ;

модернізація систем опалення обласних установ;

створення сучасної навчально-виробничої бази професійно-технічних навчальних закладів;

 

4) пріоритетами розвитку галузі охорони здоров’я є забезпечення населення високоякісної і доступної медичної допомоги та створення сприятливих умов життєдіяльності людини.

У 2020-2021 роках передбачається здійснити такі заходи:

удосконалення мережі закладів охорони здоров’я та системи медичного обслуговування; перепрофілювання закладів охорони здоров’я з урахуванням інтенсивності та якості надання медичної допомоги;

організація діяльності установ, які повинні забезпечити умови для надання населенню якісної медичної допомоги;

розвиток системи екстреної медичної допомоги для задоволення потреб населення в такій медичній допомозі;

запровадження системи індикаторів якості надання медичної допомоги;

реалізація заходів з енергозбереження.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

підвищення рівня медичного обслуговування населення, розширення можливості щодо його доступності та якості;

впровадження нових підходів до організації роботи закладів охорони здоров’я та їх фінансового забезпечення;

прийняття рішень щодо подальшого розвитку системи медичного обслуговування населення;

забезпечення населення доступними послугами з питань планування сім’ї, створення умов для безпечних пологів, надання високотехнологічної допомоги хворим жінкам та дітям у післяпологовому періоді;

модернізація систем опалення обласних установ, а також зниження обсягу використання природного газу;

 

5) пріоритетами розвитку галузі соціального захисту та соціального забезпечення є підвищення ефективності управління бюджетними коштами на державну підтримку соціально вразливих верств населення, подальше реформування сфери надання соціальних послуг та соціального захисту.

У 2020 - 2021 роках передбачається здійснити такі заходи:

забезпечення фінансування дитячих будинків-інтернатів для дітей з інвалідністю;

забезпечення фінансування установ соціального захисту для обслуговування осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні, психічні захворювання або інші хвороби;

забезпечення фінансування інформаційно-обчислювального центру;

забезпечення фінансування інших закладів та видатків на соціальний захист;

оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;

створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості;

утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей;

пропаганда та формування здорового способу життя;

створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді;

надання підтримки громадським об’єднанням;

інтеграція українських молодіжних організацій до відповідних європейських і світових організацій;

удосконалення нормативно-правових актів у сфері реалізації державної політики з питань молоді;

попередження та протидія насильству в сім’ї, попередження та протидія торгівлі людьми;

забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків;

популяризація забезпечення гендерної рівності в суспільстві;

проведення обласної новорічної ялинки та забезпечення подарунками до дня Святого Миколая дітей із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

забезпечення доступу населення до послуг добровільного консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію, проведення широкомасштабних профілактичних заходів;

всебічне зміцнення правових, моральних та матеріальних засад сімейного життя, підвищення рівня економічної активності та самостійності сімей, оптимізація їх соціального захисту, передусім тих, хто має дітей;

проведення соціально-психологічної реабілітації соціально незахищених верств населення;

 

6) пріоритетами розвитку галузі культури і мистецтва на 2020-2021 роки є збереження, відтворення та примноження духовних та культурних здобутків українського народу, зокрема:

розвиток бібліотечної справи, покращення матеріально-технічної бази, комплектування бібліотек новою літературою та періодичними виданнями;

розвиток музейної справи, забезпечення збереження Державного музейного фонду України, реалізація державної музейної політики, поповнення музеїв новими експонатами;

популяризація народної творчості та проведення культурно-мистецьких заходів;

розвиток театрально-видовищних закладів;

підготовка кадрів сфери культури, створення належних умов для розвитку аматорського мистецтва, самореалізація творчої молоді;

поліпшення кінообслуговування населення, поповнення фільмофонду, впровадження нових технологій кінопоказу;

підтримка письменників області;

 

7) пріоритетами розвитку галузі релігій на 2020-2021 роки є організація та проведення паломницьких поїздок по місцях сакральної культури Вінниччини та України, які є духовною підтримкою для людей та акцентом для відродження духовності народу;

 

8) пріоритетами розвитку галузі фізичної культури і спорту є всебічне фізичне виховання та становлення здорової нації.

У 2020-2021 роках передбачається здійснити такі заходи:

забезпечення розвитку олімпійських, неолімпійських та паралімпійських видів спорту та сприяння поліпшенню підготовки та участі спортсменів області у змаганнях різного рівня;

підвищення рівня залучення населення до занять фізичною культурою та масовим спортом, зміцнення здоров’я нації та попередження захворювань;

забезпечення функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів та центру олімпійської підготовки з пріоритетних видів спорту в області;

забезпечення функціонування спортивних споруд місцевого значення;

фінансова підтримка федерацій з різних видів спорту, відділення Національного Олімпійського комітету України у Вінницькій області та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості;

 

9) пріоритетами розвитку галузі засобів масової інформації на 2020-2021 роки є:

висвітлення діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

видання творів місцевих авторів;

фінансова підтримка редакційно-видавничих груп «Реабілітовані історією», «Книга пам’яті України», «Звід пам’яток історії та культури Вінницької області»;

фінансування заходів з відзначення загальнодержавних свят, інших пам’ятних дат, організація прийому офіційних делегацій.

 

10) у 2020-2021 роках в галузі сільського, лісового, рибного господарства та мисливства передбачається:

часткове відшкодування витрат за придбану установку індивідуального доїння та холодильну установку для зберігання і охолодження молока, відповідно до  Програми розвитку особистих селянських, фермерських господарств, кооперативного руху на селі та дорадництва на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2015 року № 40 (із змінами).

утримання і розвиток зоопарку місцевого значення та виготовлення право встановлювальних документів, відповідно до обласної Програми розвитку лісового і мисливського господарства в лісах, які надані в постійне користування ВОКСЛП  "Віноблагроліс", підвищення лісистості і озеленення населених пунктів області та використання об"єктів тваринного світу у культурно-освітніх та виховних цілях на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням 21 сесії обласної Ради 7 скликання від 30 червня 2017 року № 382 (із змінами).

Надання кредитів індивідуальним сільським забудовникам здійснюватиметься відповідно до Регіональної програми підтримки індивідуального житлового будівництва «Власний дім» на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2016 року № 222.

Надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво/ реконструкцію/ придбання житла та їх повернення;

 

11) у 2020-2021 роках по інших видатках передбачається здійснити заходи з:

розвитку міжнародного та міжнаціонального співробітництва області;

забезпечення поінформованості населення та сприяння розвитку інформаційного простору;

сприяння розвитку громадянського суспільства.

 

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації Гижка А.П.

    

Голова обласної державної

            адміністрації                                                                 

         В.КОРОВІЙ