ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

 

     РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

30 жовтня 2018 року                                    № 832

    

 

Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації  від 15 квітня 2014 року №153

 

Відповідно до пункту 10 Положення про Департамент фінансів облдержадміністрації, затвердженого розпорядженням голови облдержадмі-ністрації від 22 січня 2013 року № 34 (зі змінами):

 1. Внести до розпорядження голови облдержадміністрації від 15 квітня 2014 року № 153 «Про колегію Департаменту фінансів облдержадміністрації» такі зміни:

 Затвердити склад колегії Департаменту фінансів облдержадміністрації у новій редакції, що додається.

 2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 03 квітня 2017 року № 245 «Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 15 квітня 2014 року № 153».

  

Голова обласної державної

          адміністрації                                                                          

В. КОРОВІЙ

 

 

 

                                                                       Додаток

                                                                       до розпорядження

голови облдержадміністрації

від 15 квітня 2014 року № 153

(у редакції розпорядження

голови облдержадміністрації

                                                                       від 30 жовтня 2018 року № 832)

 

СКЛАД КОЛЕГІЇ

Департаменту фінансів облдержадміністрації 

КОПАЧЕВСЬКИЙ 
Микола Анатолійович 

директор Департаменту фінансів облдерж-адміністрації, голова колегії

 

ЗУБАНЬ 
Ірина Василівна

заступник директора – начальник управління фінансів виробничої сфери та супровод-ження субвенцій Департаменту фінансів облдержадміністрації, заступник голови колегії

 

СКРІПНІЧЕНКО

Людмила Вячеславівна

заступник начальника бюджетного управ-ління – начальник відділу планування обласного бюджету Департаменту фінансів, секретар колегії

 

ГОРБА 

Олександр Григорович

заступник директора – начальник управління бюджетної політики Департаменту фінансів облдержадміністрації

 

БАБІЙ

Тетяна Владиславівна

начальник фінансового управління Гай-синської райдержадміністрації

 

БЕЗВЕРХНЯ

Галина Григорівна

начальник фінансового управління Жмеринської міської ради (за згодою)

 

БРИГА

Ольга Геннадіївна

заступник голови комітету з питань фінансово-економічного, житлово-комуналь-ного господарства, енергетики та інфраструктури громадської ради при Вінницькій обласній державній адміністрації

 

ВАНКЕВИЧ

Тетяна Юріївна

заступник начальника управління фінансів соціально-культурної сфери та місцевих органів влади – начальник відділу фінансів закладів охорони здоров’я та соціального захисту Департаменту фінансів облдерж-адміністрації

 

ГАВРИЛЮК

Наталія Леонідівна

начальник фінансового управління Кали-нівської міської ради (за згодою)

 

 

ГАМАРНИК

Володимир Анатолійович

начальник фінансового управління Жме-ринської райдержадміністрації

 

ДЕМ’ЯНИК

Андрій Віталійович

заступник начальника фінансового, інформа-ційного та господарсько-організаційного забезпечення – начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності –заступник головного бухгалтера Департа-менту фінансів облдержадміністрації

 

ДЖОГАН

Таїса Дмитрівна

заступник начальника управління бюджетної політики – начальник відділу доходів та економічного аналізу Департаменту фінансів облдержадміністрації

 

ДОРОСЬ

Олександр Миколайович

начальник фінансового управління Томаш-пільської райдержадміністрації

 

КВЯТ 

Віктор Анатолійович

начальник управління фінансів соціально-культурної сфери та місцевих органів влади Департаменту фінансів облдержадміністрації

 

МАМЧУР

Сергій В’ячеславович

начальник відділу фінансів місцевих органів влади і управління Департаменту фінансів облдержадміністрації

 

МЕДИК

Валентин Володимирович

начальник бюджетного управління Департа-менту фінансів облдержадміністрації

 

МЕДИК

Ігор Володимирович

начальник фінансового управління Погре-бищенської райдержадміністрації

 

МУШИНСЬКИЙ Олександр Анатолійович 

заступник директора Департаменту фінансів
облдержадміністрації

 

НАУМЕНКО

Вікторія Ігорівна

головний спеціаліст відділу інформаційного та господарсько-організаційного забезпе-чення Департаменту фінансів облдерж-адміністрації

 

САНДУЛЯК

Лариса Григорівна

начальник фінансового управління Тростя-нецької райдержадміністрації

 

ТІТАРЕНКО

Сергій Володимирович

 

Дашівський селищний голова (за згодою)

ХМІЛЬ

Ігор Вікторович

заступник голови обласної Ради (за згодою)

 

Директор Департаменту фінансів

облдержадміністрації

М.КОПАЧЕВСЬКИЙ