РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 925 від 22 грудня 2021 року

      РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

22 грудня 2021 року

Вінниця

     № 925

 

Про внесення змін до розпорядження

Голови обласної державної адміністрації

від 14 вересня 2020 року № 583

 

 Відповідно до Порядку надання соціальних послуг особам з інвалідністю та особам похилого віку, які страждають на психічні розлади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2019 року № 576 (із змінами): 

 1. Унести до розпорядження Голови обласної державної адміністрації від 14 вересня 2020 року № 583 «Про утворення комісії з питань звільнення осіб з інвалідністю та осіб похилого віку, які страждають на психічні розлади, від плати за соціальну послугу стаціонарного догляду в психоневрологічних інтернатах» такі зміни: 

1) Положення про комісію з питань звільнення осіб з інвалідністю та осіб похилого віку, які страждають на психічні розлади, від плати за соціальну послугу стаціонарного догляду в психоневрологічних інтернатах, затвердженого розпорядженням Голови обласної державної адміністрації від 14 вересня 2020 року № 583 викласти у новій редакції, що додається; 

2) затвердити склад комісії з питань звільнення осіб з інвалідністю та осіб похилого віку, які страждають на психічні розлади, від плати за соціальну послугу стаціонарного догляду в психоневрологічних інтернатах у новій редакції, що додається. 

 1. Контроль на виконання цього розпорядження покласти на першого заступника Голови обласної державної адміністрації Наталю Заболотну.

 

 

Голова обласної державної

адміністрації                                                                   

           Сергій БОРЗОВ

                                                                                

ЗАТВЕРДЖЕНО      

Розпорядження Голови

обласної державної адміністрації

14 вересня 2020 року № 583

(у редакції розпорядження Голови

обласної державної адміністрації 

22 грудня 2021 року № 925)

 

Склад

комісії з питань звільнення осіб з інвалідністю та осіб похилого віку,

які страждають на психічні розлади, від плати за соціальну послугу стаціонарного догляду в психоневрологічних інтернатах

 

ЗАБОЛОТНА
Наталя Михайлівна

перший заступник Голови обласної державної адміністрації, голова комісії

ЯРМОЛЕНКО

Світлана Анатоліїна

директор Департаменту соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації, заступник голови комісії

ШМІГЛЕНКО

Сергій Іванович

заступник директора Департаменту соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації, секретар комісії

ВЛАСЮК                 

Ірина Василівна

начальник управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Вінницькій області (за згодою)

ГРУБЕЛЯС

Ігор Петрович

голова постійної комісії обласної Ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та ветеранів (за згодою)

ДЕМКО
Світлана Василівна

голова Вінницької обласної громадської організації «Асоціація захисту та допомоги інвалідам «Відкриті серця» (за згодою)

ЗЕЛЕНІНА

Надія Анатоліївна

начальник управління застосування пенсійного законодавства Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області (за згодою)

ІМЕРЕЛЛІ

Руслан Едуардович

представник Урядового Уповноваженого з прав осіб з інвалідністю в обласній державній адміністрації, президент Всеукраїнської громадської організації осіб з інвалідністю користувачів психіатричної допомоги «ЮЗЕР» (за згодою)

МЕЛЬНИК       

Надія Борисівна

секретар постійної комісії обласної Ради з питань економіки, фінансів та бюджету (за згодою)

ПАВЛЮК             

Лариса Олександрівна

начальник відділу обліку платників та об’єктів оподаткування, ведення реєстрів, реєстрації за окремими видами податків, ведення Державного реєстру фізичних осіб-платників податків управління електронних сервісів Головного управління Державної податкової служби у Вінницькій області (за згодою)

ПОПРОЦЬКИЙ

Віталій Володимирович

начальник відділу правового забезпечення взаємодії з органами місцевого самоврядування управління стратегічного планування, фінансування, фінансового моніторингу та оцінки, правового забезпечення взаємодії з органами місцевого самоврядування Департаменту охорони здоров’я та реабілітації обласної державної адміністрації

САБАДАШ

Ірина Володимирівна

головний спеціаліст відділу надання соціальних послуг та взаємодії з ОТГ управління розвитку соціальних послуг та взаємодії з ОТГ  Департаменту соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації

САМОЙЛЕНКО

Олеся Анатоліївна

голова Вінницького обласного осередку Всеукраїнської громадської організації «Українська спілка інвалідів – УСІ» (за згодою)

  

Директор Департаменту соціальної

та молодіжної політики обласної

державної адміністрації                                         

       Світлана ЯРМОЛЕНКО


 

ЗАТВЕРДЖЕНО    

Розпорядження Голови

обласної державної адміністрації  

14 вересня 2020 року № 583

(у редакції розпорядження Голови

обласної державної адміністрації 

22 грудня 2021 року № 925)

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про комісію з питань звільнення осіб з інвалідністю та осіб похилого віку, які страждають на психічні розлади, від плати за соціальну послугу стаціонарного догляду в психоневрологічних інтернатах

 

 1. Комісія з питань звільнення осіб з інвалідністю та осіб похилого віку, які страждають на психічні розлади, від плати за соціальну послугу стаціонарного догляду в психоневрологічних інтернатах (далі – Комісія) є консультативно дорадчим органом при обласній державній адміністрації та створена для прийняття рішень щодо звільнення від плати за соціальну послугу стаціонарного догляду в психоневрологічних інтернатах області у обсягах, визначених державними стандартами іншим особам з інвалідністю, особам похилого віку, ніж зазначені у пункті 1 частини другої статті 28 Закону України «Про соціальні послуги».

 

 1. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами України та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність психоневрологічних інтернатних установ та інших закладів системи соціального захисту населення, розпорядженнями Голови обласної державної адміністрації, рішеннями обласної Ради, а також цим Положенням.

 

 1. Основними завданнями Комісії є:

 

1) прийняття рішення щодо звільнення від плати за надану соціальну послугу стаціонарного догляду окремих категорій осіб з інвалідністю, осіб похилого віку, які страждають на психічні розлади;

 

2) обґрунтування відмови у прийнятті рішення (розпорядження) з питань звільнення від плати за стаціонарний догляд;

 

3) надання пропозиції щодо отримання платних соціальних послуг стаціонарного догляду;

 

4) виконання інших завдань, передбачених законодавством України.

 1. Комісія має право:

 

1) залучати до участі у своїй роботі представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів, громадські організації;

 

2) готувати та надсилати додаткові запити щодо визначення середньомісячного сукупного доходу особи/сім’ї;

 

3) отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для прийняття рішення, відповідно до чинного законодавства;

 

4) відмовити у звільненні від плати у разі:

якщо особи з інвалідністю (крім осіб з інвалідністю 1 групи), особи похилого віку, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує два прожиткових мінімуми, але не перевищує чотири прожиткових мінімуми для працездатних осіб, соціальні послуги надаються з установлення диференційованої плати відповідно до законодавства;

якщо особи з інвалідністю (крім осіб з інвалідністю 1 групи), особи похилого віку, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує чотири прожиткових мінімуми, соціальні послуги надаються за рахунок особи з інвалідністю чи третіх осіб;

виявлення медичних протипоказань до надання послуги стаціонарного догляду;

відсутності усіх необхідних документів, що визначені чинним законодавством для поселення в психоневрологічні інтернати;

якщо особою з інвалідністю, особою похилого віку, її законним представником, органом опіки та піклування приховано або подано недостовірну інформацію.

 

 1. Склад Комісії затверджується розпорядженням Голови обласної державної адміністрації.

 

 1. Формою роботи Комісії є засідання, які проводяться за необхідності.

 

 1. Рішення про проведення засідання приймає голова Комісії. Очолює Комісію перший заступник Голови обласної державної адміністрації.

 

 1. Засідання Комісії проводить голова, а у разі його відсутності – його заступник.

 

 1. Засідання вважається правоможним у разі присутності на ньому не менше половини складу членів Комісії.

 

10 Рішення Комісії приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні її членів, що фіксується у протоколі, який підписується головуючим та секретарем.

 

 1. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

 

 1. Член Комісії, який не підтримує пропозиції, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

 

 1. Порядок денний засідання Комісії, проєкт рішення, перелік справ, формується секретарем Комісії відповідно до поданих документів.

 

 1. Повідомлення про проведення засідання із зазначенням терміну опрацювання документів, порядок денний, перелік матеріалів (справ), проєкт рішення, а також документи в електронному вигляді, надсилаються членам Комісії для опрацювання не пізніше ніж за два робочих дні до дати його проведення.

 

 1. Члени Комісії зобов’язані опрацювати проєкт рішення відповідно до їх компетенції та у строк, визначений у повідомлені про проведення засідання, надіслати у електронному вигляді позицію установ та організацій, яких вони представляють.

 

 1. Рішення Комісії носить рекомендаційний характер.

 

 1. Організаційно-методичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснює Департамент соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації.

 

 

Директор Департаменту соціальної

та молодіжної політики обласної

державної адміністрації                                         

       Світлана ЯРМОЛЕНКО