РОЗПОРЯДЖЕННЯ № М/825 ДСК від 23 листопада 2021 року

Для службового користування