РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 720 від 04 жовтня 2021 року

     РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

04 жовтня 2021 року

Вінниця

     № 720

 

 Про організацію ліцензування

закладів освіти Вінницької області

 

 Відповідно до статей 2, 22 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», постанов Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 року       № 609 «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», від          30 грудня 2015 року № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» (зі змінами): 

 1. Затвердити такі, що додаються: 

1) склад комісії з питань ліцензування освітньої діяльності закладів освіти у сфері дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти; 

2) положення про комісію з питань ліцензування освітньої діяльності закладів освіти у сфері загальної середньої та дошкільної освіти. 

 1. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника Голови обласної державної адміністрації Наталю Заболотну.  

 

 Голова обласної державної

адміністрації                                                                    

       Сергій БОРЗОВ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО      

Розпорядження Голови

обласної державної адміністрації 

                                                                            04 жовтня 2021 року №   720

 

С К Л А Д

комісії з питань ліцензування освітньої діяльності закладів освіти у сфері дошкільної, загальної середньої та позашкільної  освіти

 

ЗАБОЛОТНА

Наталя Михайлівна      

                       

перший заступник Голови обласної державної адміністрації, голова комісії

МЕЛЬНИК

Олександр Васильович                   

директор Департаменту гуманітарної політики обласної державної адміністрації, заступник голови комісії

КАЛЄТНІК

Анатолій Миколайович 

заступник начальника управління освіти і науки – начальник відділу дошкільної, шкільної та інклюзивної освіти Департаменту гуманітарної політики обласної державної адміністрації, заступник голови комісії

БАЧИНСЬКА

Тамара Вікторівна      

головний  спеціаліст відділу дошкільної, шкільної та інклюзивної освіти управління освіти і науки Департаменту гуманітарної політики обласної державної адміністрації, відповідальний секретар

БОЧАРОВ

Геннадій Григорович    

начальник обласного управління Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки  України

БУНЯК

Володимир Володимирович

заступник директора Департаменту гуманітарної політики обласної державної адміністрації – начальник управління освіти та науки

ДАЦЕНКО

Анжела Володимирівна

 

начальник відділу вищої, професійної та фахової передвищої освіти управління освіти і науки Департаменту гуманітарної політики  обласної державної адміністрації

ДЕЙНЕГА

Євгеній Васильович  

головний інспектор відділу пожежної безпеки Управління запобігання надзвичайним ситуаціям Головного управління державної служби надзвичайних ситуацій України у Вінницькій області, підполковник служби цивільного захисту

КЛАПОУЩАК

Андрій Юрійович 

завідувач сектору науки та інноватики управління освіти і науки Департаменту гуманітарної політики обласної державної адміністрації

КУТИК

Ольга Анатоліївна          

       

юрист Вінницької обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України

КУТОВА

Валентина Петрівна            

завідуюча методичним відділом Державного центру естетичного виховання учнів професійно-технічних навчальних закладів

ЛЕСІНА

Олена Вікторівна                   

завідувач відділу початкового навчання Комунального закладу вищої освіти «Вінницька академія безперервної освіти»

САВЛУК

Людмила Іванівна                

заступник директора з навчальної роботи Відокремленого структурного підрозділу  «Вінницький торговельно-економічний фаховий коледж Київського національного технолого-економічного університету»

СТАХОВА

Анжеліка Аркадіївна  

начальник сектору кадрового та юридичного забезпечення Комунальної організації «Центр матеріально-технічного та інформаційного забезпечення закладів освіти області»

ТЮТЮННИК

Микола Миколайович  

заступник директора з навчально-виробничої роботи Державного професійно-технічного закладу  «Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище»

ЯКИМЧУК

Олександр Анатолійович        

головний спеціаліст відділу вищої, професійної та фахової передвищої освіти управління освіти і науки Департаменту гуманітарної політики обласної державної адміністрації

ЯКИМЧУК

Віолетта Миколаївна      

начальник установи «Вінницька регіональна  експертна рада з питань ліцензування та атестації навчальних закладів»

 

 Директор Департаменту

гуманітарної політики обласної

державної адміністрації                                  

               Олександр МЕЛЬНИК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Розпорядження Голови обласної державної адміністрації

 

                                                                            04 жовтня 2021 року № 720

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про комісію з питань  ліцензування освітньої діяльності закладів освіти

у сфері дошкільної, загальної середньої та позашкільної  освіти

 

 1. Комісія з питань ліцензування освітньої діяльності закладів освіти у сфері загальної середньої та дошкільної освіти (далі – Комісія) є консультативно-дорадчим органом, створеним з метою реалізації повноважень обласної державної адміністрації як органу ліцензування зазначених видів господарської діяльності відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» та постанов Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 року № 609 «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», від 30 грудня 2015 року № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» (зі змінами).

У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та іншими законодавчими актами, що регламентують ліцензійну діяльність в Україні, відповідними розпорядженнями Голови обласної державної адміністрації та цим Положенням.

 

 1. Персональний склад Комісії затверджується розпорядженням Голови обласної державної адміністрації.

 

 1. Організаційне забезпечення роботи Комісії здійснює Департамент гуманітарної політики обласної державної адміністрації.

 

 1. Комісія забезпечує розгляд передбачених Ліцензійними умовами документів, поданих для отримання ліцензій на провадження освітньої діяльності закладів освіти у сфері загальної середньої та дошкільної освіти, на відповідність їх вимогам чинному законодавству з питань ліцензування зазначеного виду діяльності.

 

 1. Комісія забезпечує розробку пропозицій і рекомендацій органу ліцензування щодо прийняття рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, видачу, відмову у видачі ліцензії, переоформлення, анулювання ліцензії (за наявності підстав, визначених законодавством).
 2. Організаційною формою роботи Комісії є робочі засідання, які веде голова Комісії, а в разі його відсутності заступник голови.

 

 1. Засідання комісії проводиться за потреби (у міру надходження відповідних заяв та документів).

 

 1. Засідання Комісії вважається правочинним, якщо в його роботі бере участь понад 50 відсотків складу Комісії.

 

 1. Рішення приймається більшістю голосів членів Комісії, присутніх на засіданні: при рівності голосів вирішальним є голос голови Комісії.

 

 1. Рішення Комісії носить рекомендаційний характер, на підставі цього рішення готуються пропозиції Голові обласної державної адміністрації.

 

 1. Рішення комісії оформляється протоколом засідання.

 

 1. Комісія має право:

запрошувати представників суб’єктів господарської діяльності до розгляду і вирішення окремих питань, а також представників інших сторін, у випадку розгляду заяв, звернень, скарг та спірних питань, пов’язаних із ліцензуванням освітньої діяльності закладів освіти у сфері загальної середньої та дошкільної освіти;

запрошувати кваліфікованих фахівців для розгляду і вирішення окремих питань.

 

 1. Голова Комісії:

здійснює керівництво діяльністю Комісією;

підписує протоколи.

 

 1. Секретар Комісії:

здійснює організаційне забезпечення роботи Комісії;

готує матеріали до її засідань;

контролює своєчасність надання та комплектність документації, що подається на розгляд Комісії;

веде протоколи її засідань;

оформлює та підписує разом з головою протоколи Комісії;

скликає за дорученням голови Комісії засідання;

забезпечує підготовку відповідного проєкту розпорядження Голови обласної державної адміністрації;

формує ліцензійні справи стосовно кожного суб’єкта, який подав заяву про видачу ліцензії;

проводить іншу організаційну роботу, пов’язану з ліцензуванням.

 

 

 1. Члени Комісії:

беруть участь у роботі Комісії та мають право голосу;

вивчають матеріали, що надходять Департаменту гуманітарної політики обласної державної адміністрації;

дотримуються принципів об’єктивності при розгляді наданих матеріалів.

 

 

Директор Департаменту

гуманітарної політики обласної

державної адміністрації                                                 Олександр МЕЛЬНИК