РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 1020 від 28 грудня 2019 року

     РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

28 грудня 2019 року

Вінниця

№ 1020

   

Про припинення права постійного користування земельною ділянкою

 

Відповідно до статей 17, 92, 116, 120, 122, пункту «е» статті 141 Земельного кодексу України, враховуючи розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2019 року № 263-р «Про віднесення державного майна у м. Вінниці до сфери управління Вінницької обласної державної адміністрації», інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна від 18 червня 2019 року № 170672236 та клопотання Державного комітету телебачення і радіомовлення України:

1. Припинити публічному акціонерному товариству «Національна суспіль-на телерадіокомпанія України» право постійного користування земельною ділянкою площею 0,0743 га з кадастровим номером 0510136600:02:034:0004, номер запису про інше речове право 10621232, що розташована по вул. Симона Петлюри, 15 у м. Вінниці.

2. Публічному акціонерному товариству «Національна суспільна телера-діокомпанія України» забезпечити, у встановленому чинним законодавством порядку, припинення права постійного користування земельною ділянкою, зазначеною у пункті 1 цього розпорядження.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації С. Здітовецького.

 

 

Голова обласної державної

адміністрації                                                    

Владислав СКАЛЬСЬКИЙ