РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 989 від 27 грудня 2019 року

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

27 грудня 2019 року

Вінниця

№ 989

 

Про розподіл обов’язків між головою, першим заступником, заступниками голови облдержадміністрації

 

Відповідно до статей 39, 40 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

1. Затвердити розподіл обов'язків між головою, першим заступником, заступниками голови облдержадміністрації, що додається.

2. Покласти на першого заступника, заступників голови облдержадмі-ністрації відповідальність за здійснення повноважень райдержадміністраціями, структур­ними підрозділами облдержадміністрації, контроль за реалізацією делегованих повноважень виконавчими органами міських рад міст об­ласного значення, координацію діяльності обласних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади України, підприємств, установ та організацій і взаємодію з ними.

3. Установити, що:

1) доручення та вказівки голови, першого заступника та заступ­ників голови облдержадміністрації з питань, що належать до їх компетенції, є обов'язковими для виконання на території області структурними підрозділами облдержадміністрації, підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління облдержадміністрації, райдержадміністраціями, а з питань здійснення повноважень облдержадміністрації і делегованих повноважень, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, виконкомами міських рад міст обласного значення;

2) у разі відсутності голови облдержадміністрації його обов’язки виконує перший заступник голови облдержадміністрації;

3) у разі відсутності першого заступника чи одного із заступників голови облдержадміністрації здійснення їх повноважень забезпечується посадовими особами згідно з додатком.

4. Керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації розробити та внести в установленому порядку в місячний термін проекти розпоряджень голови облдержадміністрації щодо внесення змін до складу консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, комісій, утворених при облдержадміністрації, та, у разі необхідності, до положень про них.

5. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 06 серпня 2019 року № 579 «Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 30 червня 2017 року № 450».

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Голова обласної

державної адміністрації                                                      

Владислав СКАЛЬСЬКИЙ

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

облдержадміністрації

27 грудня 2019 року № 989

 

 

 

РОЗПОДІЛ ОБОВ'ЯЗКІВ

між головою, першим заступником, заступниками голови облдержадміністрації

 

Голова обласної державної адміністрації

Скальський В.В.

 

Очолює облдержадміністрацію, здійснює керівництво її діяль­ністю,  відповідає за виконання покладених на облдержадміністрацію завдань та  здійснення нею своїх повноважень.

Представляє облдержадміністрацію у відносинах з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими й релігійними організаціями, підприємствами, установами та організаціями, громадянами й іншими особами як в Україні, так і за її межами.

Постійно інформує населення про стан виконання повноважень, покла­дених на облдержадміністрацію.

Організовує роботу облдержадміністрації, визначає її структуру, утворює, реорганізовує, ліквідовує структурні підрозділи облдержадміністрації та її апарату, затверджує в установленому порядку штатний розпис апарату, визначає в межах виділених асигнувань граничну чисельність, фонд оплати праці працівників структурних підрозділів облдержадміністрації.

Призначає на посади та звільняє з посад першого заступника, заступників голови облдержадміністрації у визначеному законодавством порядку.

Погоджує у встановленому порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників не підпорядкованих підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління органів виконавчої влади вищого рівня, крім керівників установ, підприємств і організацій Збройних Сил та інших військових формувань України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції.

Вносить на розгляд Президента України та Кабінету Міністрів України кандидатури на посади голів райдержадміністрацій.

Сприяє розвитку міжнародного співробітництва, налагодженню зовніш­ньоекономічних зв’язків, укладає договори з іноземними партнерами у межах компетенції, визначеної законодавством.

Утворює колегію облдержадміністрації та інші консультативні, дорадчі органи, служби і комісії, члени яких виконують свої функції на громадських засадах, визначає їх завдання, функції та персональний склад.

Виступає розпорядником коштів облдержадміністрації у межах затвердженого бюджету.

Вносить на розгляд обласної Ради питання, пов’язані з виконанням делегованих повноважень, та інші пропозиції.

Щороку звітує перед обласною Радою з питань виконання облдержадміністрацією делегованих повноважень.

Видає розпорядження і доручення голови облдержадміністрації з питань, що належать до його компетенції.

Здійснює загальну координацію реалізації в області державної політики в галузях соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, розвитку інфраструктури, утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення.

Здійснює інші функції, передбачені Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органами виконавчої влади вищого рівня.

Забезпечує дієву взаємодію з органами прокуратури, іншими право-охоронними органами у питаннях виконання в області Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, забезпечення законності і правопорядку, додержання прав, свобод і законних інтересів громадян, здійснення заходів щодо охорони громадської безпеки, боротьби із злочинністю та корупцією.

Забезпечує охорону державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності та здійснює постійний контроль щодо забезпечення її охорони в облдержадміністрації та у підконтрольних державних органах, установах, організаціях.

Здійснює заходи, пов’язані з мобілізаційною підготовкою та оборонною роботою на території області.

Спрямовує і контролює діяльність райдержадміністрацій. Сприяє органам місцевого самоврядування у здійсненні ними власних повноважень, організовує контроль за здійсненням ними де­легованих повноважень органів виконавчої влади.

Здійснює в установленому чинним законодавством порядку розгляд звернень громадян.

Погоджує відпустки, преміювання, встановлення надбавки за інтенсивність праці, надбавки за виконання особливо важливої роботи,  надання матеріальної допомоги на оздоровлення керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації; погоджує відпустки, преміювання, встановлення надбавки за інтенсивність праці, надання матеріальної допомоги на оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань головам райдержадміністрацій.

 

Спрямовує, координує та здійснює контроль за діяльністю:

 

Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації;

Департаменту фінансів облдержадміністрації;

юридичного відділу апарату облдержадміністрації;

сектору мобілізаційної роботи апарату облдержадміністрації;

сектору режимно-секретної роботи апарату облдержадміністрації;

сектору внутрішнього аудиту апарату облдержадміністрації;

сектору з питань запобігання корупції апарату облдержадміністрації;

патронатної служби.

 

Координує діяльність та взаємодіє з:

 

Управлінням Служби безпеки України у Вінницькій області;

Прокуратурою Вінницької області;

Головним управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій у  Вінницькій області;

Головним управлінням Національної поліції у Вінницькій області;

Головним управлінням Державної фіскальної служби у Вінницькій області;

Територіальним управлінням Державної судової адміністрації у Вінницькій області;

управлінням Держспецзв’язку у Вінницькій області;

Центрально-Західним міжрегіональним управлінням з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України;

Вінницькою  митницею Державної фіскальної служби України;

Центрально-Західним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції (м. Хмельницький);

управлінням Північного офісу Держаудитслужби у Вінницькій області;

Територіальним управлінням Рахункової палати України по Вінницькій, Житомирській, Кіровоградській, Хмельницькій та Чернівецькій областях (у м. Вінниця);

Могилів-Подільським прикордонним загоном  ім. Героя України старшого лейтенанта В. Семенова Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України;

навчально-методичним центром цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Вінницької області;

Вінницьким обласним військовим комісаріатом;

військовими частинами, розташованими на території області.

 

Співпрацює з:

 

Міністерством внутрішніх справ України;

Міністерством оборони України;

Міністерством юстиції України;

Генеральною прокуратурою України;

Службою безпеки України;

Адміністрацією Державної прикордонної служби України;

Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України;

Державною судовою адміністрацією України;

Національним агентством України з питань запобігання корупції;

Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів;

Рахунковою палатою України.

 

Очолює:

 

колегію обласної державної адміністрації;

координаційну раду з питань організації роботи зі здійснення шефства над військовими частинами Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України;

раду регіонального розвитку Вінницької області;

раду оборони Вінницької області;

обласну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;

обласну міжвідомчу комісію з питань захисту прав інвесторів,  протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств;

обласну постійно діючу комісію з питань розгляду звернень громадян;

обласну тимчасову комісію з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат;

оперативний штаб з питань вжиття невідкладних заходів у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

регіональну комісію з оцінки та забезпечення проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку;

робочу групу з розроблення проекту Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року.

 

Координує діяльність:

 

громадської ради при облдержадміністрації;

координаційної ради з питань розвитку територіальних громад області при голові облдержадміністрації;

обласної ради церков і релігійних організацій при голові облдерж-адміністрації;

територіальної тристоронньої соціально-економічної ради.

 

 

Перший заступник голови обласної державної адміністрації

Здітовецький С.Г.

 

Виконує обов’язки голови облдержадміністрації у разі його відсутності.

Забезпечує контроль за виконанням Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, розпоряджень, доручень голови облдержадміністрації та рішень обласної Ради з питань економіки, фінансів, сільського господарства, екології, цивільного захисту, надзвичайних ситуацій, соціально-економічного розвитку області.

 

Відповідає за:

 

реалізацію в області економічної та регіональної політики;

реалізацію на території області фінансової та податкової політики;

вирішення питань, пов’язаних з банківським та казначейським обслуговуванням;

питання погашення кредиторської заборгованості на підприємствах та інших господарських структурах області;

реалізацію в області розвитку підприємництва, бізнесу, інноваційно-інвестиційної політики, євроінтеграцію і міжнародне співробітництво та здійснює заходи щодо розвитку пріоритетних територій, затвердження інвестиційних проектів і укладання контрактів з інвесторами;

роботу галузей агропромислового комплексу, розвиток соціальної сфери села, продовольче забезпечення населення;

розвиток лісового господарства;

вирішення питань землеустрою та моніторингу земель;

надання земельних ділянок та їх продаж;

реалізацію державної цінової та тарифної політики;

здійснення оперативного контролю, керівництво і координацію діяльності у сферах ветеринарної медицини, безпечності та окремих показників якості харчових продуктів та кормів, ідентифікації та реєстрації тварин;

реалізацію державної політики в галузі туризму і курортів, розвитку туристичної та курортно-рекреаційної індустрії;

інформатизацію управлінської діяльності;

організаційну підтримку та інформаційно-просвітницьке сприяння добровільному об'єднанню територіальних громад та приєднанню до об'єднаних територіальних громад;

повернення на доопрацювання проектів рішень щодо добровільного об'єднання або приєднання територіальних громад у разі встановлення їх невідповідності Конституції та законам України;

питання оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами.

 

Забезпечує:

 

розробку стратегії соціально-економічного розвитку області та регіонів,    виконання    обласної    та    регіональних    програм   соціально-економічного розвитку;

супроводження інвестиційних проектів та залучення інвестицій в економіку області, створення сприятливого інвестиційного клімату у регіоні;

здійснення контролю за станом фінансової дисципліни, обліку та звітності, виконанням зобов’язань перед бюджетом, належним відшкодуванням шкоди, заподіяної державі;

здійснення контролю за станом виконання місцевих бюджетів;

координацію роботи з банківською системою області та залучення кредитних ресурсів у базові галузі  економіки області;

контроль за виконанням законодавчих та нормативних актів з питань фінансової політики;

формування та виконання обласного бюджету, підготовку пропозицій щодо складання проекту Державного бюджету України;

ефективне використання фінансових ресурсів області;  

розробку та виконання програм розвитку і функціонування промислового комплексу області, підвищення конкурентоспроможності промислової продукції;

виконання повноважень щодо вирішення перспективних та поточних завдань розвитку галузей агропромислового комплексу, використання та охорони земель, лісів, підвищення родючості ґрунтів, реформування земельних і майнових відносин;

організацію перебування в області зарубіжних делегацій та обласних делегацій за кордоном;

розроблення та реалізацію заходів, пов'язаних з цивільним захистом на території області;

здійснення, в разі стихійного лиха, аварій, катастроф, інших надзвичайних подій, передбачених законодавством заходів, пов’язаних з порятунком життя людей, захистом їх здоров’я й прав, збереженням матеріальних цінностей, підтриманням громадського порядку;

виконання на території області законодавства про військовий обов'язок посадовими особами й громадянами, підприємствами, установами та організаціями;

проведення призову громадян на строкову військову та альтернативну (невійськову) службу;

здійснення відповідно до законодавства державного нагляду (контролю) за об’єктами санітарних та фітосанітарних заходів, захисту прав споживачів;

взаємодію з арбітражними керуючими в області.

 

Координує роботу з надання адміністративних послуг та функціонування дозвільної системи у сфері господарювання на території області.

Відає питаннями санації, реструктуризації та банкрутства підприємств.

Координує роботу щодо участі підприємств та організацій регіону у виставково-ярмаркових заходах України.

Готує пропозиції щодо залучення іноземних інвестицій для розвитку економічного потенціалу області, забезпечення в установленому порядку регулювання інвестиційної діяльності.

Здійснює координацію та контроль за виконанням заходів, спрямованих на реалізацію державної політики у сфері європейської інтеграції.

Здійснює повноваження, пов’язані з розвитком економічних та соціально-культурних відносин з регіонами іноземних держав.

Вживає заходів щодо розробки і виконання регіональних програм з підвищення ефективності виробництва в сільському господарстві, переробній та харчовій промисловості, залучення інвестицій та інноваційних технологій в агропромисловому комплексі.

У межах наданих повноважень і функцій створює умови для ефективного функціонування ринку зерна, задоволення потреб населення у продуктах першої необхідності, стабілізації ринку основних продовольчих товарів, впроваджує виважену цінову політику на основні продукти харчування, закупівлю зерна до регіональних ресурсів і потреб.

Організовує виконання програм та заходів природоохоронного спрямування. Вирішує питання організації територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення.

Забезпечує координацію роботи консультативно-дорадчих та інших допоміжних органів облдержадміністрації за напрямком діяльності.

 

Спрямовує, координує та здійснює контроль за діяльністю:

 

Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації;

Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку   облдержадміністрації;

Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації (оперативне управління);

Департаменту фінансів облдержадміністрації(оперативне управління);

 

Вінницької райдержадміністрації;

Калинівської райдержадміністрації;

Козятинської райдержадміністрація;

Літинської райдержадміністрації;

Липовецької райдержадміністрації;

Погребищенської райдержадміністрації;

Хмільницької райдержадміністрації;

виконавчих органів Вінницької міської ради;

виконавчих органів Козятинської міської ради;

виконавчих органів Хмільницької міської ради.

 

Співпрацює з:

 

Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України;

Міністерством енергетики та захисту довкілля України;

Міністерством закордонних справ України;

Міністерством оборони України;

Міністерством розвитку громад та територій України;

Міністерством фінансів України;

Міністерством цифрової трансформації України;

Державною аудиторською службою України;

Державною казначейською службою України;

Державною митною службою України;

Державною податковою службою України;

Державною службою експортного контролю України;

Державною службою України з надзвичайних ситуацій;

Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів;

Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру;

Державною службою статистики України;

Державною службою фінансового моніторингу України;

Державною регуляторною службою України;

Державною фіскальною службою України;

Державним агентством водних ресурсів України;

Державним агентством лісових ресурсів України;

Державним агентством резерву України;

Державним агентством рибного господарства України;

Державним агентством розвитку туризму України;

Державною екологічною інспекцією України;

Антимонопольним комітетом України;

Фондом державного майна України;

Торгово-промисловою палатою України;

 

Координує діяльність та взаємодіє з:

 

Головним управлінням Державної казначейської служби у Вінницькій області;

Головним управлінням Держгеокадастру у Вінницькій області;

Головним управлінням Держпродспоживслужби у Вінницькій області;

Головним управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій у  Вінницькій області;

Головним управлінням статистики у Вінницькій області;

Вінницьким обласним управлінням лісового та мисливського господарства;

Вінницьким обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України;

Державною екологічною інспекцією у Вінницькій області;

управлінням Північного офісу Держаудитслужби у Вінницькій області;

управлінням Державного агентства рибного господарства у Вінницькій області;

регіональним відділенням Фонду держмайна України по Вінницькій області;

управлінням Центрально-західного міжрегіонального територіального управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та  інших злочинів  (об’єднує Вінницьку, Хмельницьку та Чернівецьку області з місцезнаход-женням у місті Вінниця);

сектором Державної регуляторної служби у Вінницькій області;

Державним підприємством “Вінницький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації” (ДП “Вінницястандартметрологія”);

обласною спілкою споживчих товариств;

комунальною організацією “Обласний Фонд сприяння інвестиціям та будівництву”;

Вінницьким регіональним відділенням Укрдержфонду підтримки фермерських господарств;

Вінницьким обласним державним проектно-технологічним центром охорони родючості ґрунтів і якості продукції “Облдержродючість”;

Вінницьким обласним комунальним спеціалізованим лісогосподарським підприємством  “Віноблагроліс”;

басейновим управлінням водних ресурсів річки Південний Буг;

Вінницькою торгово-промисловою палатою;

Могилів-Подільським прикордонним загоном  ім. Героя України старшого лейтенанта В. Семенова Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України;

навчально-методичним центром цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Вінницької області;

Центрально-Західним міжрегіональним управлінням з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України;

Вінницьким обласним військовим комісаріатом.

 

Очолює:

 

державну надзвичайну протиепізоотичну комісію при облдержадміністрації;

комісію з відбору проектів та заходів, які фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, спрямованої на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості;

комісію з відчуження об’єктів державної власності;

комісію з конкурсного відбору проектів (програм) транскордонного співробітництва;

комісію з питань надання земельних ділянок у власність або користування фізичним та юридичним особам;

комісію з питань нагород при облдержадміністрації;

конкурсну комісію з відбору інвестиційних проектів для часткового відшкодування з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва на реалізацію інвестиційних проектів;

конкурсну комісію обласного фонду охорони земель;

конкурсну комісію обласного фонду охорони навколишнього природного середовища;

координаційну раду з питань розвитку підприємництва та реалізації регуляторної політики при облдержадміністрації;

координаційну раду з питань формування національної екологічної мережі;

міжвідомчу комісію з питань моніторингу довкілля;

міжвідомчу регіональну робочу групу з підготовки пропозицій щодо адміністративно-територіального устрою базового та районного рівнів Вінницької області;

міжвідомчу робочу групу з питань реалізації спільного проекту «Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади» у Вінницькій області;

обласну комісію з врегулювання майнових питань реформованих  сільськогосподарських підприємств;

обласну комісію з перевірки стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних державних органів, підприємств, установ та організацій;

обласну комісію з питань державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності при здійсненні операцій з металобрухтом;

обласну комісію з питань поводження з безхазяйними відходами;

обласну комісію з питань упорядкування обліку юридичних осіб;

обласну комісію з питань охорони родючості ґрунтів;

обласну призовну комісію;

обласну раду з питань виставкової діяльності;

обласну робочу групу з опрацювання та комплексного вирішення питань реалізації державної політики у сфері раціонального використання та охорони земель;

регіональний штаб з питань, пов’язаних із соціальним забезпеченням громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції;

робочу групу з питань моделювання мережі публічних сервісів та послуг у Вінницькій області;

робочу групу щодо розвитку заповідної справи в області.

 

Координує діяльність:

регіональної ради підприємців при облдержадміністрації;

обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

 

 

Заступник голови обласної державної адміністрації

Піщик  О.В.

 

Відповідає за:

 

житло­во-комунальне господарство;

енергопостачання та розвиток енергетичної галузі;

енергозбереження;

постачання природного газу;

зв'язок;

будівельну галузь;

містобудування та архітектуру;

реалізацію державної політики у галузі транспорту;

питання безпеки руху.

 

Забезпечує:

 

контроль за виконанням законодавчих та нормативних актів в галузі житлово-комунального господарства, будівництва, газопостачання, енерго-забезпечення, енергозбереження;

реалізацію державної політики у сфері дорожнього господарства області;

організацію розвитку та утримання існуючої мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення, а також відповідних інженерних комунікацій і споруд в регіоні в межах фінансових ресурсів, що спрямовуються на дорожнє господарство;

розробку та виконання державних і регіональних програм зовнішньо-економічної діяльності, інтеграційної політики, інвестиційної діяльності, підвищення ефективності виробництва на підприємствах транспорту, залучення інвестицій та інноваційних технологій;

реалізацію державної політики у сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, здійснення державного гірничого нагляду, а також з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю;

контроль за збиранням та переробленням побутових відходів;

координацію роботи підприємств будівельної індустрії з виробництва будівельних матеріалів усіх форм власності;

координацію роботи консультативно-дорадчих та інших допоміжних органів облдержадміністрації за напрямком діяльності.

 

Спрямовує, координує та здійснює контроль за діяльністю:

 

Департаменту будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації;

управління дорожнього господарства облдержадміністрації;

управління розвитку територій та інфраструктури облдержадміністрації;

управління розвитку транспорту облдержадміністрації;

 

Крижопільської райдержадміністрації;

Піщанської райдержадміністрації;

Тульчинської райдержадміністрації;

Тростянецької райдержадміністрації;

Чечельницької райдержадміністрації;

виконавчих органів Ладижинської міської ради.

 

Співпрацює з:

 

Міністерством розвитку громад та територій України;

Міністерством інфраструктури України;

Міністерством енергетики та захисту довкілля України;

Державною авіаційною службою України;

Державною службою України з безпеки на транспорті;

Державною службою України з питань праці;

Державним агентством автомобільних доріг України;

Державним агентством водних ресурсів України;

Державним агентством розвитку туризму України;

Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України;

Державною архітектурно-будівельною інспекцією України;

Державною екологічною інспекцією України;

Державною інспекцією з енергетичного нагляду України.

 

Координує діяльність та взаємодіє з:

 

Вінницьким регіональним управлінням водних ресурсів;

Державною інспекцією з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії  у  Південно-Західному регіоні;

Державною інспекцією з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії у Вінницькій області;

Департаментом Державної архітектурно-будівельної інспекції у Вінницькій області;

Державним підприємством «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області»;

управлінням Держпраці у Вінницькій області;

підприємствами, що надають послуги з водопостачання та водовідведення незалежно від форм власності;

КП “Вінницяоблводоканал”;

підприємствами, що надають послуги з теплопостачання та гарячого водопостачання, незалежно від форм власності;

КП “Вінницяоблтеплоенерго”;

підприємствами, що надають послуги з газопостачання та газифікації незалежно від форм власності;

регіональною газовою компанією “Вінницягаз”;

ПАТ по газопостачанню та газифікації “Вінницягаз”;

товариством з обмеженою відповідальністю "Вінницягаз Збут";

ПАТ “Вінницяобленерго”;

товариством з обмеженою відповідальністю «Енера Вінниця»

управлінням Укртрансбезпеки у Вінницькій області;

Службою автомобільних доріг у Вінницькій області;

підприємствами, що здійснюють ремонт та утримання доріг, незалежно від форм власності;

проектними організаціями, незалежно від форм власності;

будівельними підприємствами, незалежно від форм власності;

Вінницькою обласною асоціацією будівельних матеріалів “Вінниця-облбудматеріали”;

підприємствами з реалізації паливно-мастильних матеріалів, незалежно від форм власності;

ПАТ “Вінницяоблпаливо”;

Вінницькою дирекцією Українського державного підприємства поштового зв’язку “Укрпошта”;

Вінницькою філією ПАТ “Укртелеком”;

підприємствами, що надають послуги зв’язку, кабельного телебачення та Інтернет-зв’язку;

Вінницьким регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи “Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву”;

комунальною організацією “Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву” (в частині будівництва об’єктів);

товариством сприяння обороні України;

комунальними підприємствами “Вінницьке обласне об’єднане бюро технічної інвентаризації”, “Ямпільське міжрайонне бюро технічної інвентаризації”, “Тульчинське міжрайонне бюро технічної інвентаризації”, “Барське міжрайонне бюро технічної інвентаризації”, “Гайсинське міжрайонне бюро технічної інвентаризації”, “Бершадське районне бюро технічної інвентаризації”, “Вінницьке міське бюро технічної інвентаризації”;

Вінницькою обласною комунальною установою “Служба технічного нагляду за об’єктами ЖКГ”;

підприємствами, що надають послуги та здійснюють роботу в галузі житлово-комунального господарства, незалежно від форм власності;

відокремленим підрозділом Жмеринська дирекція залізничних перевезень Південно-Західної залізниці;

відокремленим підрозділом Козятинська дирекція залізничних перевезень Південно-Західної залізниці.

 

Очолює:

 

комісію з питань відбору об’єктів комунальної власності у сфері дорожнього господарства;

комісію з питань виконання загальнодержавної програми “Питна вода України” на 2011-2020 рр.;

комісію з розподілу коштів на енергозбереження, в т.ч. встановлення приладів обліку;

конкурсну комісію “Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку”;

координаційну раду з питань безпеки дорожнього руху;

міжвідомчу робочу групу з питань боротьби з нелегальними  перевезеннями;

обласний комітет забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальних та інженерно-транспортних інфраструктур;

обласну комісію з питань погодження відкриття міжнародних та міжміських і приміських автобусних маршрутів загального користування, які виходять за межі території області (міжобласні маршрути) та зміни графіку їх руху;

обласну комісію з питань реалізації програм здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов;

обласну комісію з погашення заборгованості підприємств паливно-енергетичного комплексу;

обласну комісію з проведення державної інвентаризації радіоактивних відходів;

обласну комісію із розв’язання проблемних питань забезпечення прав мешканців гуртожитків на житло;

обласну конкурсну комісію з відбору проектів будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг;

обласну постійно діючу комісію з питань благоустрою територій;

регіональну раду з питань створення та забезпечення функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;

робочу групу з посилення габаритно-вагового контролю під час проїзду транспортних засобів автомобільними дорогами загального користування;

робочу групу з розробки регіонального плану управління відходами для Вінницької області.

 

Заступник голови обласної державної адміністрації 

Івасюк І.Д.

 

Відповідає за реалізацію повноважень облдержадміністрації в галузі освіти, науки, культури, інформаційної політики та комунікацій з громадськістю, внутрішньої політики, національностей, релігій та міграції, архівної справи.

 

Забезпечує:

 

роботу галузі освіти, науки, культури, мистецтва на території області;

розвиток соціальної інфраструктури у сферах культури та мистецтв, охорони пам’яток та культурної спадщини, державної мовної політики;

сприяння підготовці молоді до військової служби;

розвиток усіх видів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, а також організацію культурного дозвілля населення, здобутку спеціальної освіти у сфері культури і мистецтва;

взаємодію між місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями та політичними партіями, з питань реалізації інформаційної політики та розвитку громадянського суспільства;

здійснення інформаційно-аналітичних заходів щодо реалізації внутрішньої політики держави в області;

сприяння громадським, релігійним організаціям, благодійним фондам у їх статутній діяльності;

висвітлення роботи облдержадміністрації в засобах масової інформації;

реалізацію міжнаціональних відносин, додержання прав національних меншин;

підтримку діяльності творчих спілок та книговидавничої справи;

організацію всебічного розвитку та функціонування української мови, як державної в усіх сферах суспільного життя, створення умов для розвитку мов інших національностей;

роботу з відзначення в області державних свят та заходів, визначних дат;

реалізацію державної політики у сфері архівної справи на території області;

координацію роботи консультативно-дорадчих та інших допоміжних органів облдержадміністрації за напрямком діяльності.

 

Організовує:

 

здійснення заходів щодо реалізації інформаційної політики на території області;

роботу щодо діяльності творчих спілок, національно-культурних товариств, громадських організацій, що функціонують у сфері культури і мистецтв;

здійснення нагляду та контролю за безпечністю харчових продуктів в закладах освіти;

роботу щодо розроблення пропозицій до проектів цільових, галузевих та обласних програм;

роботу щодо сприяння проведенню виборів і референдумів згідно з чинним законодавством.

 

Спрямовує, координує та здійснює контроль за діяльністю:

 

Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації;

Департаменту освіти і науки облдержадміністрації;

управління культури і мистецтв облдержадміністрації;

управління у справах національностей та релігій облдержадміністрації;

Державного архіву Вінницької області;

 

Бершадської райдержадміністрації;

Іллінецької райдержадміністрації;

Гайсинської райдержадміністрації;

Немирівської райдержадміністрації;

Оратівської райдержадміністрації;

Теплицької райдержадміністрації.

 

Співпрацює з:

 

Міністерством культури, молоді та спорту України;

Міністерством освіти і науки України;

Міністерством юстиції України;

Державною архівною службою України;

Державною службою України з етнополітики та свободи совісті;

Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів;

Державною службою охорони культурної спадщини України;

Державною службою якості освіти України;

Державною інспекцією культурної спадщини України;

Державним агентством України з питань мистецької освіти;

Державним агентством України з питань мистецтв;

Державним агентством розвитку молоді та громадянського суспільства України;

Державним агентством України з питань кіно;

Державним комітетом телебачення і радіомовлення України;

Національним агентством України з питань державної cлужби;

Національною комісією зі стандартів державної мови;

Українським інститутом національної пам'яті.   

 

Координує діяльність та взаємодіє з:

 

Головним управлінням Держпродспоживслужби у Вінницькій області;

дирекцією філії публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Вінницька регіональна дирекція “ВІНТЕРА”;

міжрегіональним управлінням Національного агентства України з питань державної служби у Вінницькій, Житомирській та Хмельницькій областях;

обласним товариством політв’язнів та їх дітей;

представництвом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у Вінницькій області;

редакціями електронних та друкованих засобів масової інформації, інформаційними агентствами;

управлінням Державної міграційної служби України у Вінницькій області;

управлінням Державної служби якості освіти у Вінницькій області;

центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій Вінницької області.

 

Очолює:

 

групу управління субпроектом з впровадження проекту Світового банку «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей»;

експертну раду з питань видання творів місцевих авторів;

журі Всеукраїнської літературної премії імені М. М. Коцюбинського;

журі з визначення переможця на здобуття Всеукраїнської літературно-мистецької премій ім. С. Руданського;

комісію з відбору консультантів, товарів, робіт та неконсультаційних послуг субпроекту «Складова розвитку охорони здоров’я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим  із серцево-судинною патологією»;

конкурсну комісію з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка;

координаційну раду ветеранів;

координаційну раду з питань сприяння розвитку громадянського суспільства;

координаційну раду по боротьбі з порушеннями прав інтелектуальної власності;

міжвідомчу комісію з обстеження культових споруд в області;

міжвідомчу комісію у справах увічнення пам'яті жертв війни та полі­тичних репресій;

обласну комісію із призначення персональних та творчих стипендій в галузі культури і мистецтв;

обласну науково-редакційну групу з підготовки матеріалів до Всеукраїнського науково-просвітницького, історико-краєзнавчого проекту «Місця пам’яті Української революції 1917-1921 років»;

обласну раду представників національно-культурних товариств;

обласну редакційну колегію «Книга Пам’яті України»;

обласну редакційну колегію з підготовки та видання обласної книги «Реабілітовані історією»;

регіональну раду професійної освіти (стейкхолдерів);

робочу групу з питань захисту професійної діяльності журналістів та свободи слова при обласній державній адміністрації.

 

Координує діяльність:

 

громадської ради при обласній державній адміністрації;

політичної консультативної ради при облдержадміністрації;

координаційної ради з питань розвитку козацтва на Вінниччині;

обласної комісії з реабілітації при обласній державній адміністрації;

редакційної колегії з підготовки та видання тому Зводу пам’яток історії та культури України у Вінницькій області.

 

Заступник голови облдержадміністрації

Заболотна Н.М.

 

Відповідає за реалізацію повноважень облдержадміністрації в соціальній сфері, в галузі охорони здоров’я, фізичної культури та спорту, молодіжної політики та національно-патріотичного виховання.

 

Забезпечує:

 

реалізацію державної політики в галузі соціального забезпечення та соціального захисту соціально незахищених громадян – пенсіонерів, осіб з інвалідністю, одиноких непрацездатних, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа, одиноких матерів, багатодітних сімей, інших громадян, які внаслідок недостатньої матеріальної забезпеченості потребують допомоги та соціальної підтримки з боку держави;

реалізацію державної політики в галузі охорони здоров’я;

реалізацію державної політики та виконання програм, спрямованих на створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації української молоді, формування її громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості, забезпечення соціальної підтримки багатодітних, молодих сімей та сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах, попередження насильства в сім’ї, оздоровлення та відпочинку дітей, рівних прав і можливостей для участі жінок та чоловіків у політичному, економічному і культурному житті, протидії торгівлі людьми;

комплексний розвиток фізичної культури і спорту, підготовку спортсменів, популяризацію фізичної культури і спорту, олімпійського руху;

реалізацію державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень на території області;

розвиток оптимальної мережі, зміцнення і покращення матеріально-технічного забезпечення закладів, установ у сфері соціальної політики, охорони здоров’я, фізичної культури і спорту, молодіжних центрів, підвищення рівня і якості обслуговування в них;

в установленому порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;

надання адресної соціальної допомоги та підтримки, призначення й виплату цільової грошової допомоги, інших компенсаційних заходів соціального захисту;

реалізацію заходів, спрямованих на працевлаштування осіб з інвалідністю, санаторно-курортне лікування осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

надання протезно-ортопедичної допомоги населенню і забезпечення осіб з інвалідністю засобами пересування і реабілітації;

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі;

додержання правил санітарної охорони, здійснення заходів щодо запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям та їх ліквідації;

координацію роботи з виконання основних напрямів реалізації державної політики у сфері зайнятості та реалізації державних гарантій у сфері праці, зокрема і на право своєчасного одержання винагороди за працю;

координацію роботи консультативно-дорадчих та інших допоміжних органів облдержадміністрації за напрямком діяльності.

 

Сприяє:

 

правильному й своєчасному призначенню та виплаті державних пенсій і допомог;

впровадженню прогресивних форм і методів соціальної роботи й розвитку соціальних послуг відповідно до потреб громадян;

створенню передбачених законодавством умов для виховання та/або влаштування дітей, які внаслідок смерті батьків, позбавлення батьків батьківських прав, хвороби батьків чи з інших причин залишилися без батьківського піклування, щодо захисту особистих і майнових прав та інтересів дітей, а також вживає інших заходів щодо соціального захисту дітей, віднесених до її компетенції законом.

 

Організовує:

 

роботу щодо розроблення пропозицій до проектів цільових обласних програм та їх виконання за визначеними напрямами діяльності;

ефективне співробітництво місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями;

роботу, пов’язану з визначенням статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інвалідів війни та осіб, на яких поширюється чинність законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань»;

своєчасне подання документів на присвоєння жінкам почесного звання України «Мати-героїня» у встановленому порядку та забезпечує організацію виплати винагороди жінкам, яким присвоєно таке звання.

 

Спрямовує, координує та здійснює контроль за діяльністю:

 

Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації;

Департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації;

управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації;

Служби у справах дітей облдержадміністрації;

 

Барської райдержадміністрації;

Жмеринської райдержадміністрації;

Могилів-Подільської райдержадміністрації;

Мурованокуриловецької райдержадміністрації;

Тиврівської райдержадміністрації;

Томашпільської райдержадміністрації;

Чернівецької райдержадміністрації;

Шаргородської райдержадміністрації;

Ямпільської райдержадміністрації;

виконавчих органів Жмеринської міської ради;

виконавчих органів Могилів-Подільської міської ради.

 

 

 

Співпрацює з:

 

Міністерством культури, молоді та спорту України;

Міністерством охорони здоров’я України;

Міністерством соціальної політики України;

Міністерством у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України;

Державним агентством спорту України;

Державним агентством розвитку молоді та громадянського суспільства України;

Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками;

Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів;

Державною службою України з питань праці;

Державною службою зайнятості України;

Державною соціальною службою України;

Національною службою здоров’я України;

Пенсійним фондом України;

Фо­ндом соціального страхування України.

 

Координує діяльність та взаємодіє з:

 

відділенням Національної служби посередництва і примирення у Вінницькій області;

Вінницьким обласним центром зайнятості;

Вінницьким обласним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів;

Головним управлінням Пенсійного фонду України у Вінницькій області;

Головним управлінням Держпродспоживслужби у Вінницькій області;

Державною службою з лікарських засобів у Вінницькій області;

обласним відділенням Національного олімпійського комітету України;

обласним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

управлінням Держпраці у Вінницькій області;

управлінням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Вінницькій області;

відділом Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України у Вінницькій області.

 

Очолює:

 

атестаційну комісію з проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку комунальної та приватної форми власності;

комісію  з питань надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування підприємствам та організаціям, заснованих громадськими організаціями інвалідів;

комісію з питань обліку майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей;

координаційну раду при облдержадміністрації з питань протидії туберкульозу та ВІЛ- інфекції СНІДу;

координаційну раду з питань національно-патріотичного виховання  при обласній державній адміністрації;

наглядову раду за діяльністю інтернатних установ системи органів соціального захисту населення;

обласний координаційний комітет сприяння зайнятості населення;

обласний оперативний штаб з координації оздоровчої кампанії;

обласну комісію з контролю за станом спортивних споруд, інших спеціально відведених місць для проведення масових та культурно-видовищних заходів;

обласну комісію з питань розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа;

обласну координаційну раду з питань репродуктивного здоров’я і сприяння здоров’ю матері і дитини;

обласну міжвідомчу раду з питань сім’ї, ґендерної рівності, запобігання домашньому насильству та протидії торгівлі людьми;

обласну спостережну комісію;

робочу групу з впровадження системи відшкодування суб’єктам господарювання вартості лікарських засобів (реімбурсації);

робочу групу з питань гуманітарної допомоги при облдержадміністрації;

робочу групу з реформування системи інституційного догляду та виховання дітей.

 

Координує діяльність

 

групи управління субпроектом з впровадження проекту Світового банку «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей»;

комісії з відбору консультантів, товарів, робіт та неконсультаційних послуг субпроекту «Складова розвитку охорони здоров’я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим  із серцево-судинною патологією»;

обласної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат;

обласної комісії  з питань розподілу обсягів субвенції між бюджетами міст обласного значення, районними бюджетами та бюджетами об’єднаних територіальних громад на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту.

 

 

Додаток

до розпорядження голови

облдержадміністрації

27 грудня 2019 року № 989

 

 

 

ЗДІЙСНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ

першого заступника, заступників голови облдержадміністрації у разі їх відсутності

 

Здітовецький С.Г.

Піщик О.В.

Івасюк І.Д.

Заболотна Н.М.

 

   

 

Керівник апарату обласної

державної адміністрації   

Валерій БОЙКО