РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 911 від 28 листопада 2019 року

     РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

28 листопада 2019 року

Вінниця

№ 911

 

Про забезпечення ефективного використання бюджетних коштів при здійсненні публічних закупівель

 

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, статей 2, 13 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі», постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року № 166 «Про затвердження Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків» та з метою забезпечення оптимізації  допорогових закупівель, ефективного використання бюджетних коштів, створення конкурентного середовища, відкритості та прозорості при здійсненні публічних закупівель, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в частині першій статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі»: 

1. Керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату при здійсненні видатків за КПКВ 7721010 «Здійснення виконавчої влади у Вінницькій області» та видатків, що фінансуються з обласного бюджету, зокрема підвідомчими закладами, забезпечити проведення конкурентних закупівель товарів, робіт та послуг, вартість яких дорівнює або перевищує 30000 грн, з використанням інформаційно-телекомунікаційної системи «Prozorro» відповідно до основних вимог щодо проведення допорогових закупівель, товарів, робіт та послуг через електронну систему закупівель згідно з додатком. 

2. Встановити, що зазначені в пункті 1 цього розпорядження електронні закупівлі не проводяться: 

1) у випадках, визначених частиною третьою статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі»; 

2) у випадках проведення допорогових закупівель з використанням електронних каталогів (державний онлайн-магазин Prozorro Market); 

3) при закупівлі квіткової, сувенірної продукції, передплаті періодичних видань, у випадку негайної потреби в ліквідації аварій, в межах чинного законодавства; 

4) при закупівлі творів мистецтва; 

5) при визначенні виконавця на конкурсних засадах головним розпорядником бюджетних коштів; 

6) при закупівлі послуг, пов’язаних з візитами та прийомами офіційних іноземних делегацій, проведенням представницьких заходів; 

7) у разі, якщо аналогічна закупівля не відбулась через відсутність учасників; 

8) в інших обґрунтованих випадках, виключно за погодженням з головним розпорядником коштів, структурним підрозділом облдержадміністрації – за погодженням з профільним заступником голови облдержадміністрації. 

3. Встановити, що зміна умов договору, зокрема ціни за одиницю товару укладеного за результатами торгів, проводиться лише за погодженням з головним розпорядником коштів, а структурними підрозділами облдерж-адміністрації – за погодженням з профільним заступником голови облдерж-адміністрації. 

4. Рекомендувати Головному управлінню Державної казначейської служби України у Вінницькій області забезпечити контроль при реєстрації бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів за КПКВ 7721010 «Здійснення виконавчої влади у Вінницькій області», а також розпорядників та одержувачів коштів обласного бюджету, щодо наявності у договорах закупівлі товарів, робіт, послуг посилань на код проведених електронних торгів.

У разі виявлення порушень пунктів 1 та 2 цього розпорядження інформувати головного розпорядника бюджетних коштів та облдержадмі-ністрацію. 

5. Головам райдержадміністрацій забезпечити ефективне використання бюджетних коштів при здійсненні публічних закупівель, створення конкурентного середовища та усунення корупційних проявів при здійсненні видатків державного та районних бюджетів.  

6. Рекомендувати керівникам обласних комунальних підприємств проводити закупівлю товарів, робіт та послуг відповідно до пунктів 1, 2 цього розпорядження. 

7. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 21 лютого 2017 року № 116 «Про ефективне використання бюджетних коштів при здійсненні публічних закупівель», від 20 грудня 2017 року № 907 «Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 21 лютого 2017 року № 116», від 07 грудня 2018 року № 948 «Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 21 лютого 2017 року № 116». 

8. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

Голова обласної державної 

адміністрації

Владислав СКАЛЬСЬКИЙ

 

                                                                                  Додаток

до розпорядження голови

облдержадміністрації

   28 листопада 2019 року № 911

 

 Основні вимоги щодо проведення допорогових закупівель, товарів, робіт та послуг через електронну систему 

1. Замовники використовують електронну систему закупівель з метою здійснення відбору постачальника товару, надавача послуг, виконавця робіт, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в частині першій статті 2 Закону України "Про публічні закупівлі", а також оприлюднення звітів згідно вимогам Господарського кодексу. 

2. Організація процесу закупівлі в електронній системі проводиться з врахуванням відповідних порядків та інструкцій про розміщення інформації про публічні закупівлі в електронних системах і передбачає такі етапи:

оголошення про проведення закупівлі;

період уточнення інформації, зазначеної в оголошенні про проведення закупівлі;

подання пропозицій учасниками;

електронний аукціон;

розгляд пропозицій учасників;

визначення переможця закупівлі;

завершення закупівлі. 

3. Під час оголошення закупівлі в електронній системі серед іншої розміщується інформація про:

предмет закупівлі (вид, назва, код та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності), кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг, одиниця виміру, місце поставки, кінцева дата строку поставки) без посилання на конкретну торговельну марку чи фірму/виробника, а у разі необхідності такого посилання воно повинно бути обґрунтованим та погодженим з головним розпорядником коштів, або містити вираз «або еквівалент»;

обов’язкові умови договору щодо зміни ціни за одиницю товару, визначеної за результатами торгів, в частині можливого проведення коригуватися ціни  пропорційно рівню коливання ціни такого товару на ринку за період від дати укладання угоди до дати внесення змін, або за період між внесенням змін, не більше ніж на 10% і не частіше ніж один раз на 90 днів з дати підписання договору.   

4. Замовник забезпечує розгляд звернень щодо:

надання роз’яснень, пов’язаних з закупівлями;

усунення виявлених порушень; 

оприлюднення та доступу без обмежень до змін, що відбулись при проведенні закупівель. 

5. Інформація, яка подається в електронну систему окремими файлами з розширенням “.dос”, “.dосх”, “.ррt”, “.ррtх”, “.рdf“, “.jреg”, “.рng” та/або розширенням програм, що здійснюють архівацію даних. Забороняється обмежувати перегляд цих файлів шляхом встановлення на них паролів або у будь-який інший спосіб. 

6. Замовник протягом 30 днів після закінчення строку подання пропозицій завершує закупівлю в електронній системі шляхом підписання договору про закупівлю або її відміни.

7. Замовник розміщує договір про закупівлю (зміни до нього) в електронній системі закупівель протягом двох робочих днів з дня його укладання, який має бути у вільному доступі для перегляду користувачами.

8. При проведенні допорогових закупівель із використанням електронного каталогу “Prozorro Market” замовником призначається відповідальна особа, яка відповідає за підготовку та проведення закупівлі з використанням електронного каталогу “Prozorro Мarket”.

Відповідальна особа:

організовує та проводить закупівлі з використанням е-каталогу  відповідно до цього розпорядження і Річного плану закупівель та нормативних документів, що регулюють діяльність у цій сфері;

має дотримуватися норм законодавства у сфері публічних закупівель, в тому числі положень нормативних актів, що регулюють питання проведення закупівель із застосуванням е-каталогу;

розміщує інформацію про закупівлі з використанням  е-каталогу і звітів про укладені договори, за результатами таких закупівель, на веб-порталі Уповноваженого органу через авторизований електронний майданчик.

 

 

Директор Департаменту

міжнародного співробітництва

та регіонального розвитку

облдержадміністрації 

 Володимир МЕРЕЖКО