РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 813 від 21 жовтня 2019 року

      РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

21 жовтня 2019 року

Вінниця

№ 813


Зареєстровано в Головному

територіальному управлінні

юстиції у Вінницькій області

05 листопада 2019 року за № 117/1771

 

                                                          

Про затвердження Тарифів на платні

медичні послуги, що надаються

лікувально - профілактичним закладом -

«Вінницький обласний клінічний

високоспеціалізований ендокринологічний центр»

 

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів Україні від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» (із змінами), від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров'я та вищих медичних навчальних закладах» (із змінами) :

1. Затвердити Тарифи на платні медичні послуги, що надаються лікувально - профілактичним закладом - «Вінницький обласний клінічний високоспеціалізований ендокринологічний центр», що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 08 листопада 2011 року № 617 «Про затвердження тарифів на платні послуги, що надаються комунальним закладом «Вінницький обласний клінічний високоспеціалізований ендокринологічний центр», зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Вінницькій області 15 листопада 2011 року за № 53/1015( із змінами), від 10 червня 2016 року № 434 «Про затвердження тарифів на платні послуги, що надаються комунальним закладом - «Вінницький обласний клінічний високоспеціалізо-ваний ендокринологічний центр», зареєстрованого в Головному територіаль-ному управлінні юстиції у Вінницькій області 21 червня 2016 року за № 21/1273.

3. Юридичному відділу апарату облдержадміністрації подати це розпорядження на державну реєстрацію Головному територіальному управлінню юстиції у Вінницькій області.

4. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування у місцевих засобах масової інформації.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації І. Івасюка.

 

Голова обласної державної

адміністрації

Владислав СКАЛЬСЬКИЙ

        

 

                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                 Розпорядження голови

                                                                облдержадміністрації

                                                                                 21 жовтня 2019 року № 813

 

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у Вінницькій області 05 листопада 2019 року за № 117/1771

 

Т А Р И Ф И

на платні медичні послуги, що надаються «лікувально - профілактичним закладом - «Вінницький обласний клінічний високоспеціалізований ендокринологічний центр»

 

Назва послуги

Одиниця виміру

Тариф, грн., без ПДВ

І.

Стажування лікарів (провізорів) - інтернів у базових закладах та установах охорони здоров'я, якщо ці лікарі (провізори) - інтерни: закінчили недержавні вищі медичні (фармацевтичні) заклади освіти; закінчили державні вищі медичні (фармацевтичні) заклади освіти на умовах контракту; прийняті на роботу в недержавні заклади охорони здоров'я (недержавні фармацевтичні заклади, підприємства); повторно проходять інтернатуру; бажають отри-мати другу спеціальність в інтернатурі

1.

Стажування лікарів (провізорів) - інтернів за спеціальністю «Клінічна формація»

1 тиждень

57,64

II.

Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря, зокрема із застосуванням телемедицини

2.1.

Лабораторні клініко- діагностичні дослідження:

2.1.1.

Визначення активності адренокортико-тропного гормону у крові (АКТГ)

1 дослідження

197,00

2.1.2.

Визначення альбумінів у сироватці крові

1 дослідження

9,50

2.1.3.

Визначення активності альфа-амілази у сироватці крові

1 дослідження

28,33

2.1.4.

Визначення активності аспартатаміно-трансферази у сироватці крові (АСАТ)

1 дослідження

8,59

2.1.5.

Визначення активностіаланінаміно-трансферази у сироватці крові (АЛАТ)

1 дослідження

9,65

2.1.6.

Визначення заліза у сироватці крові

1 дослідження

18,59

2.1.7.

Визначення загального білку сироватки крові

1 дослідження

8,70

2.1.8.

Визначення активності лужної фосфатази у сироватці крові

1 дослідження

9,52

2.1.9.

Визначення активності лактатдегідрогенази у сироватці крові

1 дослідження

7,94

2.1.10.

Визначення холестерину у сироватці крові

1 дослідження

8,58

2.1.11.

Визначення кальцію у сироватці крові

1 дослідження

10,79

2.1.12.

Визначення магнію у сироватці крові

1 дослідження

16,06

2.1.13.

Визначення активності гама-глутамілтрансферази у сироватці крові (ГГТ)

1 дослідження

7,63

2.1.14.

Визначення неорганічного фосфору у сироватці крові

1 дослідження

18,29

2.1.15.

Визначення холестерину ліпопротеїдів низької щільностіу сироватці крові

1 дослідження

57,48

2.1.16.

Визначення прямого білірубіна і його фракцій у сироватці крові

1 дослідження

13,94

2.1.17.

Визначення креатиніну у сироватці крові

1 дослідження

11,33

2.1.18.

Визначення сечової кислоти у сироватці крові

1 дослідження

18,71

2.1.19.

Визначення сечовини у сироватці крові

1 дослідження

10,63

2.1.20.

Визначення тригліцеридів у сироватці крові

1 дослідження

34,22

2.1.21.

Визначення активності креатинкінази у сироватці крові

1 дослідження

47,93

2.1.22.

Визначення загального білірубіна і його фракцій у сироватці крові

1 дослідження

13,08

2.1.23.

Визначення холестерину ліпопротеїдів високої щільності у сироватці  крові

1 дослідження

45,37

2.1.24.

Визначення мб -креатинкінази у сироватці крові

1 дослідження

77,45

2.1.25.

Визначення кісткової лужної фосфатази у крові

1 дослідження

246,28

2.1.26.

Визначення активності тиреотропного гормону у крові (Test TSH-3)

1 дослідження

79,91

2.1.27.

Визначення антитіл до тіреопероксидази (АНТИ-ТПО) у сироватці крові

1 дослідження

129,31

2.1.28.

Визначення глікозильованого гемоглобіну крові

1 дослідження

134,75

2.1.29.

Визначення рівня інсуліну у крові

1 дослідження

201,90

2.1.30.

Визначення тропоніну в крові

1 дослідження

251,76

2.1.31.

Визначення кортизолу у сироватці крові

1 дослідження

142,24

2.1.32.

Визначення кортизолу у слюні

1 дослідження

176,44

2.1.33.

Визначення кортизолу у сечі

1 дослідження

142,24

2.1.34.

Визначення С-пептиду в плазмі крові

1 дослідження

120,28

2.1.35.

Визначення антитіл до рецепторів тиреотропного гормону (ТТГ)

1 дослідження

205,96

2.1.36.

Визначення активності фолікулостиму-люючого гормону (ФСГ) у крові

1 дослідження

127,11

2.1.37.

Визначення активності вільного трийодотироніну у крові   (Test FT-3)

1 дослідження

92,57

2.1.38.

Визначення активності тироксину у крові (Test T-4)

1 дослідження

71,38

2.1.39.

Визначення інсуліноподібного фактору росту (ІПФР)

1 дослідження

358,36

2.1.40.

Визначення активності прогестерону у крові

1 дослідження

124,35

2.1.41.

Визначення активності лютеїнізуючого гормону у крові

1 дослідження

134,14

2.1.42.

Визначення активності пролактину у крові

1 дослідження

126,81

2.1.43.

Визначення антитіл до тиреоглобуліну (Anti-TG)

1 дослідження

122,54

2.1.44.

Визначення активності тиреоглобуліну (TG)

1 дослідження

123,73

2.1.45.

Визначення інтактного паратиреоїдного гормону (ПТГ) у сироватці крові

1 дослідження

301,24

2.1.46.

Визначення активності тестостерону у крові

1 дослідження

123,85

2.1.47.

Визначення соматотропного гормону  росту (СТГ)

1 дослідження

269,93

2.1.48.

Визначення дегідроепіандростерону сульфату у сироватці крові (ДГЕА-С)

1 дослідження

185,00

2.1.49.

Визначення активності естрадіолу у крові

1 дослідження

123,98

2.1.50.

Визначення антимюлерового гормону для імуноферментного аналізу

1 дослідження

427,03

2.1.51.

Визначення андростендіону у крові

1 дослідження

215,06

2.1.52.

Визначення маркерів раку молочної залози СА-15-3 у крові

1 дослідження

232,30

2.1.53.

Визначення маркерів раку шлунку і підшлункової залози СА-19-9 у крові

1 дослідження

262,03

2.1.54.

Визначення маркерів раку яєчників і матки С-125 у крові

1 дослідження

263,95

2.1.55.

Визначення простат специфічного антигену крові (PSA-total)

1 дослідження

206,16

2.1.56.

Визначення 17-гідроксипрогестерону у крові (17-ОН)

1 дослідження

212,52

2.1.57.

Визначення вітаміну D 25-ОН у крові

1 дослідження

336,08

2.1.58.

Визначення тестостерону вільного у крові

1 дослідження

154,63

2.1.59.

Визначення газів крові

1 дослідження

580,13

2.2.

Ультразвукові дослідження:

2.2.1.

Ультразвукове дослідження щитовидної залози

1 дослідження

33,43

2.2.2.

Ультразвукове дослідження лімфатичних вузлів

1 дослідження

26,30

2.2.3.

Ультразвукове дослідження молочних залоз (з двох сторін)

1 дослідження

47,72

2.2.4.

Трансабдомінальне ультразвукове досліджен-ня гепатобіліарної системи комплексно: печінка + жовчний міхур + жовчні протоки + підшлункова залоза + селезінка

1 дослідження

              62,01

2.2.5.

Трансабдомінальне ультразвукове досліджен-ня сечової системи з окремими органами: нирки + наднирники

1 дослідження

26,30

2.2.6.

Трансабдомінальне дослідження сечової системи за окремими органами: яєчки

1 дослідження

19,15

2.2.7.

Трансабдомінальне дослідження сечової системи за окремими органами: передміху-рова залоза

1 дослідження

19,15

2.2.8.

Трансабдомінальне дослідження сечової системи за окремими органами: сечовий міхур з визначенням залишкової сечі

1 дослідження

19,15

2.2.9.

Трансабдомінальне дослідження сечової системи комплексно: матка + яєчники

1 дослідження

40,59

2.3.

Функціональні дослідження:

2.3.1.

Доплерометрія судин із спектральним аналізом у постійному режимі

1 дослідження

73,45

2.3.2.

Доплерографія судин в імпульсному режимі

1 дослідження

65,74

2.3.3.

Дослідження судин з кольоровим доплерівсь-ким картуванням

1 дослідження

74,20

2.3.4.

Електрокардіографія ( ЕКГ)

1 дослідження

28,58

2.3.5.

Холтерівський моніторинг ЕКГ

1 дослідження

90,86

2.3.6.

Оцінка сухожильного рефлексу ( Ахілового)

1 дослідження

27,31

2.4.

Рентгенологічні дослідження:

2.4.1.

Мамографія

1 дослідження

138,13

2.4.2.

Рентгенографія органів грудної клітини (оглядова) в одній проекції

1 дослідження

 68,46

2.4.3.

Рентгенографія кісток кисті з обох сторін

1 дослідження

39,61

2.4.4.

Рентгенографія кісток стопи з обох сторін

1 дослідження

44,62

2.4.5.

Рентгенографія черепа у латеральній проекції

1 дослідження

69,07

2.4.6.

Рентгенографія зубів

1 дослідження

23,91

2.5.

Прийом та консультація лікарів:

2.5.1.

Прийом та консультація лікаря- ортопеда -травматолога

1 консультація

48,44

2.5.2.

Прийом та консультація лікаря-хірурга

1 консультація

54,72

2.5.3.

Прийом та консультація лікаря-акушер-гінеколога

1 консультація

113,50

2.5.4.

Прийом та консультація лікаря-кардіолога

1 консультація

23,63

2.5.5.

Прийом та консультація лікаря-уролога

1 консультація

46,18

2.5.6.

Прийом та консультація лікаря-офтальмолога

1 консультація

51,63

2.5.7.

Прийом та консультація лікаря-невролога дитячого

1 консультація

26,35

2.5.8.

Прийом та консультація лікаря-невропатолога

1 консультація

23,17

2.5.9.

Прийом та консультація лікаря-ендокринолога

1 консультація

43,67

2.5.10.

Прийом та консультація лікаря-ендокринолога дитячого

1 консультація

53,20

2.5.11.

Прийом та консультація в долікарняному кабінеті (при цукровому діабеті)

1 консультація

23,43

2.5.12.

Прийом та консультація в долікарняному кабінеті (інша патологія)

1 консультація

16,78

III.

Медичне обслуговування, зокрема із застосуванням телемедицини, за договорами із суб`єктами господарювання, страховими органі-заціями (в тому числі з Фондом соціального страхування України)

3.1.

Лабораторні клініко - діагностичні дослідження:

3.1.1.

Визначення активності адренокортико-тропного гормону у крові (АКТГ)

1 дослідження

197,00

3.1.2.

Визначення альбумінів у сироватці крові

1 дослідження

9,50

3.1.3.

Визначення активності альфа-амілази у сироватці крові

1 дослідження

28,33

3.1.4.

Визначення активності аспартатаміно-трансферази у сироватці крові (АСАТ)

1 дослідження

8,59

3.1.5.

Визначення активності аланінаміно-трансферази у сироватці крові (АЛАТ)

1 дослідження

9,65

3.1.6.

Визначення заліза у сироватці крові

1 дослідження

18,59

3.1.7.

Визначення загального білку сироватки крові

1 дослідження

8,70

3.1.8.

Визначення активності лужної фосфатази у сироватці крові

1 дослідження

9,52

3.1.9.

Визначення активності лактатдегідрогенази у сироватці крові

1 дослідження

7,94

3.1.10.

Визначення холестерину у сироватці крові

1 дослідження

8,58

3.1.11.

Визначення кальцію у сироватці крові

1 дослідження

10,79

3.1.12.

Визначення магнію у сироватці крові

1 дослідження

16,06

3.1.13.

Визначення активності гама-глутамілтрансферази у сироватці крові (ГГТ)

1 дослідження

7,63

3.1.14.

Визначення неорганічного фосфору у сироватці крові

1 дослідження

18,29

3.1.15.

Визначення холестерину ліпопротеїдів низької щільностіу сироватці крові

1 дослідження

57,48

3.1.16.

Визначення прямого білірубіна і його фракцій у сироватці крові

1 дослідження

13,94

3.1.17.

Визначення креатиніну у сироватці крові

1 дослідження

11,33

3.1.18.

Визначення сечової кислоти у сироватці крові

1 дослідження

18,71

3.1.19.

Визначення сечовини у сироватці крові

1 дослідження

10,63

3.1.20.

Визначення тригліцеридів у сироватці крові

1 дослідження

34,22

3.1.21.

Визначення активності креатинкінази у сироватці крові

1 дослідження

47,93

3.1.22.

Визначення загального білірубіна і його фракцій у сироватці крові

1 дослідження

13,08

3.1.23.

Визначення холестерину ліпопротеїдів високої щільності у сироватці  крові

1 дослідження

45,37

3.1.24.

Визначення мб -креатинкінази у сироватці крові

1 дослідження

77,45

3.1.25.

Визначення кісткової лужної фосфатази у крові

1 дослідження

246,28

3.1.26.

Визначення активності тиреотропного гормону у крові (Test TSH-3)

1 дослідження

79,91

3.1.27.

Визначення антитіл до тіреопероксидази (АНТИ-ТПО) у сироватці крові

1 дослідження

129,31

3.1.28.

Визначення глікозильованого гемоглобіну крові

1 дослідження

134,75

3.1.29.

Визначення рівня інсуліну у крові

1 дослідження

201,90

3.1.30.

Визначення тропоніну в крові

1 дослідження

251,76

3.1.31.

Визначення кортизолу у сироватці крові

1 дослідження

142,24

3.1.32.

Визначення кортизолу у слюні

1 дослідження

176,44

3.1.33.

Визначення кортизолу у сечі

1 дослідження

142,24

3.1.34.

Визначення С-пептиду в плазмі крові

1 дослідження

120,28

3.1.35.

Визначення антитіл до рецепторів тиреотропного гормону (ТТГ)

1 дослідження

205,96

3.1.36.

Визначення активності фолікулостиму-люючого гормону (ФСГ) у крові

1 дослідження

127,11

3.1.37.

Визначення активності вільного трийодотироніну у крові   (Test FT-3)

1 дослідження

92,57

3.1.38.

Визначення активності тироксину у крові (Test T-4)

1 дослідження

71,38

3.1.39.

Визначення інсуліноподібного фактору росту (ІПФР)

1 дослідження

358,36

3.1.40.

Визначення активності прогестерону у крові

1 дослідження

124,35

3.1.41.

Визначення активності лютеїнізуючого гормону у крові

1 дослідження

134,14

3.1.42.

Визначення активності пролактину у крові

1 дослідження

126,81

3.1.43.

Визначення антитіл до тиреоглобуліну (Anti-TG)

1 дослідження

122,54

3.1.44.

Визначення активності тиреоглобуліну (TG)

1 дослідження

123,73

3.1.45.

Визначення інтактного паратиреоїдного гормону (ПТГ) у сироватці крові

1 дослідження

301,24

3.1.46.

Визначення активності тестостерону у крові

1 дослідження

123,85

3.1.47.

Визначення соматотропного гормону  росту (СТГ)

1 дослідження

269,93

3.1.48.

Визначення дегідроепіандростерону сульфату у сироватці крові (ДГЕА-С)

1 дослідження

185,00

3.1.49.

Визначення активності естрадіолу у крові

1 дослідження

123,98

3.1.50.

Визначення антимюлерового гормону для імуноферментного аналізу

1 дослідження

427,03

3.1.51.

Визначення андростендіону у крові

1 дослідження

215,06

3.1.52.

Визначення маркерів раку молочної залози СА-15-3 у крові

1 дослідження

232,30

3.1.53.

Визначення маркерів раку шлунку і підшлункової залози СА-19-9 у крові

1 дослідження

262,03

3.1.54.

 

Визначення маркерів раку яєчників і матки С-125 у крові

1 дослідження

263,95

3.1.55.

Визначення простат специфічного антигену крові (PSA-total)

1 дослідження

206,16

3.1.56.

Визначення 17-гідроксипрогестерону у крові (17-ОН)

1 дослідження

212,52

3.1.57.

Визначення вітаміну D 25-ОН у крові

1 дослідження

336,08

3.1.58.

Визначення тестостерону вільного у крові

1 дослідження

154,63

 

3.1.59.

Визначення газів крові

1 дослідження

580,13

3.2.

Ультразвукові дослідження:

3.2.1.

Ультразвукове дослідження щитовидної залози

1 дослідження

33,43

3.2.2.

Ультразвукове дослідження лімфатичних вузлів

1 дослідження

26,30

3.2.3.

Ультразвукове дослідження молочних залоз (з двох сторін)

1 дослідження

47,72

3.2.4.

Трансабдомінальне ультразвукове дослід-ження гепатобіліарної системи комплексно: печінка + жовчний міхур + жовчні протоки + підшлункова залоза + селезінка

1 дослідження

 62,01

3.2.5.

Трансабдомінальне ультразвукове дослід-ження сечової системи з окремими органами: нирки + наднирники

1 дослідження

26,30

3.2.6.

Трансабдомінальне дослідження сечової системи за окремими органами: яєчки

1 дослідження

19,15

3.2.7.

Трансабдомінальне дослідження сечової системи за окремими органами: передмі-хурова залоза

1 дослідження

19,15

3.2.8.

Трансабдомінальне дослідження сечової системи за окремими органами: сечовий міхур з визначенням залишкової сечі

1 дослідження

19,15

3.2.9.

Трансабдомінальне дослідження сечової системи комплексно: матка + яєчники

1 дослідження

40,59

3.3.

Функціональні дослідження:

3.3.1.

Доплерометрія судин із спектральним аналізом у постійному режимі

1 дослідження

73,45

3.3.2.

Доплерографія судин в імпульсному режимі

1 дослідження

65,74

3.3.3.

Дослідження судин з кольоровим доплерівським картуванням

1 дослідження

74,20

3.3.4.

Електрокардіографія ( ЕКГ)

1 дослідження

28,58

3.3.5.

Холтерівський моніторинг ЕКГ

1 дослідження

90,86

3.3.6.

Оцінка сухожильного рефлексу ( Ахілового)

1 дослідження

27,31

3.4.

Рентгенологічні дослідження

3.4.1.

Мамографія

1 дослідження

138,13

3.4.2.

Рентгенографія органів грудної клітини (оглядова) в одній проекції

1 дослідження

 68,46

3.4.3.

Рентгенографія кісток кисті з обох сторін

1 дослідження

39,61

3.4.4.

Рентгенографія кісток стопи з обох сторін

1 дослідження

44,62

3.4.5.

Рентгенографія черепа у латеральній проекції

1 дослідження

69,07

3.4.6.

Рентгенографія зубів

1 дослідження

23,91

3.5.

Прийом та консультація лікарів:

3.5.1.

Прийом та консультація лікаря- ортопеда -травматолога

1 консультація

48,44

3.5.2.

Прийом та консультація лікаря-хірурга

1 консультація

54,72

3.5.3.

Прийом та консультація лікаря-акушер-гінеколога

1 консультація

113,50

3.5.4.

Прийом та консультація лікаря-кардіолога

1 консультація

23,63

3.5.5.

Прийом та консультація лікаря-уролога

1 консультація

46,18

3.5.6.

Прийом та консультація лікаря-офтальмолога

1 консультація

51,63

3.5.7.

Прийом та консультація лікаря-невролога дитячого

1 консультація

26,35

3.5.8.

Прийом та консультація лікаря-невропатолога

1 консультація

23,17

3.5.9.

Прийом та консультація лікаря-ендокринолога

1 консультація

43,67

3.5.10.

Прийом та консультація лікаря-ендокринолога дитячого

1 консультація

53,20

3.5.11.

Прийом та консультація в долікарняному кабінеті (при цукровому діабеті)

1 консультація

23,43

3.5.12.

Прийом та консультація в долікарняному кабінеті (інша патологія)

1 консультація

16,78

IV.

Медичне обслуговування, зокрема із застосуванням телемедицини, іноземних громадян, які тимчасово перебувають на території України, в тому числі за договорами страхування

4.1.

Лабораторні клініко-діагностичні дослідження:

4.1.1.

Визначення активності адренокортико-тропного гормону у крові (АКТГ)

1 дослідження

197,00

4.1.2.

Визначення альбумінів у сироватці крові

1 дослідження

9,50

4.1.3.

Визначення активності альфа-амілази у сироватці крові

1 дослідження

28,33

4.1.4.

Визначення активності аспартатаміно-трансферази у сироватці крові (АСАТ)

1 дослідження

8,59

4.1.5.

Визначення активності аланінаміно-трансферази у сироватці крові (АЛАТ)

1 дослідження

9,65

4.1.6.

Визначення заліза у сироватці крові

1 дослідження

18,59

4.1.7.

Визначення загального білку сироватки крові

1 дослідження

8,70

4.1.8.

Визначення активності лужної фосфатази у сироватці крові

1 дослідження

9,52

4.1.9.

Визначення активності лактатдегідрогенази у сироватці крові

1 дослідження

7,94

4.1.10.

Визначення холестерину у сироватці крові

1 дослідження

8,58

4.1.11.

Визначення кальцію у сироватці крові

1 дослідження

10,79

4.1.12.

Визначення магнію у сироватці крові

1 дослідження

16,06

4.1.13.

Визначення активності гама-глутамілтрансферази у сироватці крові (ГГТ)

1 дослідження

7,63

4.1.14.

Визначення неорганічного фосфору у сироватці крові

1 дослідження

18,29

4.1.15.

Визначення холестерину ліпопротеїдів низької щільностіу сироватці крові

1 дослідження

57,48

4.1.16.

Визначення прямого білірубіна і його фракцій у сироватці крові

1 дослідження

13,94

4.1.17.

Визначення креатиніну у сироватці крові

1 дослідження

11,33

4.1.18.

Визначення сечової кислоти у сироватці крові

1 дослідження

18,71

4.1.19.

Визначення сечовини у сироватці крові

1 дослідження

10,63

4.1.20.

Визначення тригліцеридів у сироватці крові

1 дослідження

34,22

4.1.21.

Визначення активності креатинкінази у сироватці крові

1 дослідження

47,93

4.1.22.

Визначення загального білірубіна і його фракцій у сироватці крові

1 дослідження

13,08

4.1.23.

Визначення холестерину ліпопротеїдів високої щільності у сироватці  крові

1 дослідження

45,37

4.1.24.

Визначення мб-креатинкінази у сироватці крові

1 дослідження

77,45

4.1.25.

Визначення кісткової лужної фосфатази у крові

1 дослідження

246,28

4.1.26.

Визначення активності тиреотропного гормону у крові (Test TSH-3)

1 дослідження

79,91

4.1.27.

Визначення антитіл до тіреопероксидази (АНТИ-ТПО) у сироватці крові

1 дослідження

129,31

4.1.28.

Визначення глікозильованого гемоглобіну крові

1 дослідження

134,75

4.1.29.

Визначення рівня інсуліну у крові

1 дослідження

201,90

4.1.30.

Визначення тропоніну в крові

1 дослідження

251,76

4.1.31.

Визначення кортизолу у сироватці крові

1 дослідження

142,24

4.1.32.

Визначення кортизолу у слюні

1 дослідження

176,44

4.1.33.

Визначення кортизолу у сечі

1 дослідження

142,24

4.1.34.

Визначення С-пептиду в плазмі крові

1 дослідження

120,28

4.1.35.

Визначення антитіл до рецепторів тиреотропного гормону (ТТГ)

1 дослідження

205,96

4.1.36.

Визначення активності фолікулостиму-люючого гормону (ФСГ) у крові

1 дослідження

127,11

4.1.37.

Визначення активності вільного трийодотироніну у крові   (Test FT-3)

1 дослідження

92,57

4.1.38.

Визначення активності тироксину у крові (Test T-4)

1 дослідження

71,38

4.1.39.

Визначення інсуліноподібного фактору росту (ІПФР)

1 дослідження

358,36

4.1.40.

Визначення активності прогестерону у крові

1 дослідження

124,35

4.1.41.

Визначення активності лютеїнізуючого гормону у крові

1 дослідження

134,14

4.1.42.

Визначення активності пролактину у крові

1 дослідження

126,81

4.1.43.

Визначення антитіл до тиреоглобуліну (Anti-TG)

1 дослідження

122,54

4.1.44.

Визначення активності тиреоглобуліну (TG)

1 дослідження

123,73

4.1.45.

Визначення інтактного паратиреоїдного гормону (ПТГ) у сироватці крові

1 дослідження

301,24

4.1.46.

Визначення активності тестостерону у крові

1 дослідження

123,85

4.1.47.

Визначення соматотропного гормону росту (СТГ)

1 дослідження

269,93

4.1.48.

Визначення дегідроепіандростерону сульфату у сироватці крові (ДГЕА-С)

1 дослідження

185,00

4.1.49.

Визначення активності естрадіолу у крові

1 дослідження

123,98

4.1.50.

Визначення антимюлерового гормону для імуноферментного аналізу

1 дослідження

427,03

4.1.51.

Визначення андростендіону у крові

1 дослідження

215,06

4.1.52.

Визначення маркерів раку молочної залози СА-15-3 у крові

1 дослідження

232,30

4.1.53.

Визначення маркерів раку шлунку і підшлункової залози СА-19-9 у крові

1 дослідження

262,03

4.1.54.

Визначення маркерів раку яєчників і матки С-125 у крові

1 дослідження

263,95

4.1.55.

Визначення простат специфічного антигену крові (PSA-total)

1 дослідження

206,16

4.1.56.

Визначення 17-гідроксипрогестерону у крові (17-ОН)

1 дослідження

212,52

4.1.57.

Визначення вітаміну D 25-ОН у крові

1 дослідження

336,08

4.1.58.

Визначення тестостерону вільного у крові

1 дослідження

154,63

4.1.59.

Визначення газів крові

1 дослідження

580,13

4.2.

Ультразвукові дослідження:

4.2.1.

Ультразвукове дослідження щитовидної залози

1 дослідження

33,43

4.2.2.

Ультразвукове дослідження лімфатичних вузлів

1 дослідження

26,30

4.2.3.

Ультразвукове дослідження молочних залоз (з двох сторін)

1 дослідження

47,72

4.2.4.

Трансабдомінальне ультразвукове дослід-ження гепатобіліарної системи комплексно: печінка + жовчний міхур + жовчні протоки + підшлункова залоза + селезінка

1 дослідження

 62,01

4.2.5.

Трансабдомінальне ультразвукове дослід-ження сечової системи з окремими органами: нирки + наднирники

1 дослідження

 26,30

4.2.6.

Трансабдомінальне дослідження сечової системи за окремими органами: яєчки

1 дослідження

19,15

4.2.7.

Трансабдомінальне дослідження сечової системи за окремими органами: передмі-хурова залоза

1 дослідження

 19,15

4.2.8.

Трансабдомінальне дослідження сечової системи за окремими органами: сечовий міхур з визначенням залишкової сечі

1 дослідження

 

19,15

4.2.9.

Трансабдомінальне дослідження сечової системи комплексно: матка + яєчники

1 дослідження

40,59

4.3.

Функціональні дослідження:

4.3.1.

Доплерометрія судин із спектральним аналізом у постійному режимі

1 дослідження

73,45

4.3.2.

Доплерографія судин в імпульсному режимі

1 дослідження

65,74

4.3.3.

Дослідження судин з кольоровим доплерівським картуванням

1 дослідження

74,20

4.3.4.

Електрокардіографія ( ЕКГ)

1 дослідження

28,58

4.3.5.

Холтерівський моніторинг ЕКГ

1 дослідження

90,86

4.3.6.

Оцінка сухожильного рефлексу ( Ахілового)

1 дослідження

27,31

4.4.

Рентгенологічні дослідження:

4.4.1.

Мамографія

1 дослідження

138,13

4.4.2.

Рентгенографія органів грудної клітини (оглядова) в одній проекції

1 дослідження

68,46

4.4.3.

Рентгенографія кісток кисті з обох сторін

1 дослідження

39,61

4.4.4.

Рентгенографія кісток стопи з обох сторін

1 дослідження

44,62

4.4.5.

Рентгенографія черепа у латеральній проекції

1 дослідження

69,07

4.4.6.

Рентгенографія зубів

1 дослідження

23,91

4.5.

Прийом та консультація лікарів:

4.5.1.

Прийом та консультація лікаря- ортопеда -травматолога

1 консультація

48,44

4.5.2.

Прийом та консультація лікаря-хірурга

1 консультація

54,72

4.5.3.

Прийом та консультація лікаря-акушер-гінеколога

1 консультація

113,50

4.5.4.

Прийом та консультація лікаря-кардіолога

1 консультація

23,63

4.5.5.

Прийом та консультація лікаря-уролога

1 консультація

46,18

4.5.6.

Прийом та консультація лікаря-офтальмолога

1 консультація

51,63

4.5.7.

Прийом та консультація лікаря-невролога дитячого

1 консультація

26,35

4.5.8.

Прийом та консультація лікаря-невропатолога

1 консультація

23,17

4.5.9.

Прийом та консультація лікаря-ендокринолога

1 консультація

43,67

4.5.10.

Прийом та консультація лікаря-ендокринолога дитячого

1 консультація

 53,20

4.5.11.

Прийом та консультація в долікарняному кабінеті (при цукровому діабеті)

1 консультація

 23,43

4.5.12.

Прийом та консультація в долікарняному кабінеті (інша патологія)

1 консультація

16,78

 

Директор Департаменту                                                                   

охорони здоров’я

облдержадміністрації

Людмила ГРАБОВИЧ