РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 812 від 21 жовтня 2019 року

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

21 жовтня 2019 року

Вінниця

№ 812

 

Зареєстровано в Головному

територіальному управлінні

юстиції у Вінницькій області

05 листопада 2019 року за № 116/1770

 

 

 

Про затвердження Тарифів

на платні послуги, що надаються

комунальним некомерційним

підприємством «Вінницька центральна

районна клінічна лікарня»

Вінницької районної ради

 

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» (із змінами),  від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах  охорони здоров'я та вищих медичних навчальних закладах» (із змінами):

1. Затвердити Тарифи на платні послуги, що надаються комунальним некомерційним підприємством «Вінницька центральна районна клінічна лікарня» Вінницької районної ради, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 07 жовтня 2009 року № 404 «Про затвердження тарифів на платні послуги, що надаються комунальним лікувально- профілактичним закладом – Вінницькою центральною районною клінічною лікарнею», зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Вінницькій області 16 жовтня 2009 року за № 59/892, (із змінами), від 23 жовтня 2018 року № 810 «Про затвердження Тарифів на платні лікувально-діагностичні послуги, що надаються комунальним лікувально-профілактичним закладом «Вінницька центральна районна клінічна лікарня», зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у Вінницькій області 12 листопада 2018 року за № 136/1632.

3. Юридичному відділу апарату облдержадміністрації подати це розпорядження на державну реєстрацію Головному територіальному управ-лінню юстиції у Вінницькій області.

4. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування у місцевих засобах масової інформації.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації І. Івасюка.

 

 

Голова обласної державної

адміністрації 

Владислав СКАЛЬСЬКИЙ

 

 

                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                               Розпорядження голови

                                                                                 облдержадміністрації

                                                                                 21 жовтня 2019 року № 812

 

 

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у Вінницькій області 05 листопада 2019 року за № 116/1770

 

 

Т А Р И ФИ

на платні послуги, що надаються комунальним некомерційним підприємством «Вінницька центральна районна клінічна лікарня» Вінницької районної ради

 

Назва послуги

Одиниця виміру

Тариф,

грн, без ПДВ

I.

Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря, зокрема із застосуванням телемедицини

1.

Клініко-діагностичні лабораторні дослідження:

1.1.

Загальний аналіз крові

1 дослідження

35,52

1.2.

 

Аналіз крові на визначення групи крові та резус-фактору

1 дослідження

 

31,43

 

1.3.

 

Аналіз крові на визначення кількості тромбоцитів

1 дослідження

 

40,16

 

1.4.

Аналіз крові на визначення рівня глюкози

1 дослідження

30,84

1.5.

 

Аналіз крові на ниркові проби (сечовина, креатинін)

1 дослідження

 

34,14

 

1.6.

 

Аналіз крові на печінкові проби (білірубін, АлАТ (аланінаміно-трансфераза)

1 дослідження

 

37,43

 

1.7.

Аналіз крові на ревмопроби

1 дослідження

24,50

1.8.

 

Аналіз крові на визначення загального білка

1 дослідження

 

22,33

 

1.9.

 

Аналіз крові на визначення холестерину крові

1 дослідження

 

23,95

 

1.10.

Аналіз крові на визначення калію

1 дослідження

34,07

1.11.

Аналіз крові на визначення кальцію

1 дослідження

24,02

1.12.

Аналіз крові на визначення сечової кислоти

1 дослідження

29,03

1.13.

Коагулограма

1 дослідження

72,71

1.14.

 

Експрес-тест для виявлення ВІЛ (вірус імунодефіциту людини) 1 та 2 типів

1 дослідження

 

61,02

1.15.

Загальний аналіз сечі

1 дослідження

20,53

1.16.

 

Аналіз сечі на визначення рівня глюкози (кількісно)

1 дослідження

 

13,32

 

1.17.

Аналіз сечі на визначення кетонових тіл

1 дослідження

13,25

1.18.

Аналіз сечі по Нечипоренко

1 дослідження

15,83

1.19.

Аналіз харкотиння на кислотостійкі бактерії (туберкульоз)

1 дослідження

23,64

1.20.

 

Аналіз крові на печінкові проби (білірубін, АсАТ (аспартат - амінотрансфераза)

1 дослідження

 

37,62

 

1.21.

Аналіз крові з лейкоцитарною формулою

1 дослідження

48,12

 

1.22.

Дослідження Гельмінтози

1 дослідження

14,53

2.

Рентгенологічні дослідження:

2.1.

Рентгенологічні дослідження органів грудної клітки (ОГК):

2.1.1.

 

рентгенографія ОГК (оглядова) в одній проекції

1 обстеження

 

55,10

 

2.1.2.

 

рентгенографія ОГК (оглядова) у двох проекціях

1обстеження

96,07

 

2.2.

Рентгенологічні дослідження органів травлення:

2.2.1.

 

рентгенографія черевної порожнини (оглядова)

1 обстеження

69,25

 

2.2.2.

холангіографіяінтраопераційна

1 обстеження

103,04

2.2.3.

холангіохолецистографія внутрішньовенна

1 обстеження

103,04

2.2.4.

холецистографія пероральна

1 обстеження

78,82

2.3.

Рентгенологічні дослідження кістково-суглобової системи:

2.3.1.

 

рентгенографія периферичних відділів кістяка та хребта в одній проекції

1 обстеження

41,70

 

2.3.2.

 

рентгенографія периферичних відділів кістяка та хребта у двох проекціях

1 обстеження

 

69,25

 

2.3.3.

рентгенографія черепа у двох проекціях

1 обстеження

80,13

2.3.4.

рентгенографія колоносових пазух

1 обстеження

44,94

2.3.5.

рентгенографія висково-щелепного суглоба

1 обстеження

57,05

2.3.6.

рентгенографія нижньої щелепи

1 обстеження

57,05

2.3.7.

рентгенографія кісток носа

1 обстеження

44,94

2.3.8.

рентгенографія зубів

1 обстеження

42,82

2.3.9.

рентгенографія ключиці

1 обстеження

44,94

2.3.10.

 

рентгенографія ребер із аутокомпресією під час дихання

1 обстеження

83,39

 

2.3.11.

 

рентгенографія грудини  з компресією під час дихання

1 обстеження

124,52

 

2.3.12.

функціональне дослідження хребта

1 обстеження

71,18

2.3.13.

рентгенографія кісток тазу

1 обстеження

55,10

2.3.14.

рентгенографія м’яких тканин

1 обстеження

55,10

2.4.

Рентгенологічні дослідження, які застосовуються в урології та гінекології:

2.4.1.

Урографія внутрішньовенна

1 обстеження

139,96

3.

Ультразвукові дослідження:

3.1.

 

Трансабдомінальні ультразвукові дослідження органів гепатобіліарної системи:

3.1.1.

 

Комплексно: печінка + жовчний міхур + жовчні протоки + підшлункова залоза + селезінка

1 дослідження

84,19

3.1.2.

По окремих органах:

3.1.2.1.

печінка + жовчний міхур + жовчні протоки

1 дослідження

38,26

3.1.2.2.

підшлункова залоза

1 дослідження

34,37

3.1.2.3.

селезінка + судини портальної системи

1 дослідження

34,66

3.2.

Трансабдомінальні дослідження сечостатевої системи :

3.2.1.

Для чоловіків:

3.2.1.1.

Комплексно: нирки + надниркові залози + сечовий міхур з визначенням залишкової сечі + передміхурова залоза

1 дослідження

83,60

3.2.1.2.

По окремих органах: нирки + надниркові залози

1 дослідження

34,78

3.2.1.3.

Сечовий міхур з визначенням залишкової сечі

1 дослідження

25,68

3.2.1.4.

Передміхурова залоза

1 дослідження

25,50

3.2.1.5.

Яєчки

1 дослідження

25,79

3.2.2.

Для жінок:

3.2.2.1.

Комплексно:

3.2.2.2.

 

 

 нирки + надниркові залози + сечовий міхур з визначенням залишкової сечі + матка + яєчники

1 дослідження

93,18

3.2.2.3.

Матка + яєчники

1 дослідження

53,21

3.2.2.4

Матка при вагітності + пренатальне обстеження стану плода

1 дослідження

92,89

3.3.

Ультразвукові дослідження з використанням внутрішньопорожнинних датчиків:

3.3.1.

Інтравагінальні дослідження жіночих статевих органів

1 дослідження

53,99

3.4.

Ультразвукові дослідження поверхневих структур, м’яких тканин, кісток та суглобів:

3.4.1.

щитовидна залоза

1 дослідження

43,62

3.5.

Діагностичні послуги :

3.5.1.

Езофагогастродуоденоскопія

1 дослідження

200,08

3.5.2.

Езофагогастродуоденоскопія +Helicobacter pylori

1 дослідження

 209,32

3.5.3.

Флюорографічне дослідження

1 дослідження

42,55

3.6.

Консультативні послуги:

3.6.1.

Консультація лікаря-кардіолога

1 консультація

40,39

3.6.2.

Консультація лікаря-алерголога

1 консультація

37,94

3.6.3.

Консультація лікаря-пульмонолога

1 консультація

32,30

3.6.4.

Консультація лікаря-хірурга

1 консультація

40,19

3.6.5.

Консультація лікаря-фтизіатра

1 консультація

48,86

3.6.6.

Консультація лікаря-уролога

1 консультація

38,46

3.6.7.

Консультація лікаря-терапевта

1 консультація

41,52

3.6.8.

Консультація лікаря-дерматовенеролога

1 консультація

42,32

3.6.9.

Консультація лікаря-ендокринолога

1 консультація

38,64

3.6.10.

Консультація лікаря-нарколога

1 консультація

26,86

3.6.11.

Консультація лікаря-інфекціоніста

1 консультація

44,00

3.6.12.

Консультація лікаря-стоматолога

1 консультація

33,17

3.6.13.

Консультація лікаря-гінеколога

1 консультація

64,39

3.6.14.

Консультація лікаря-психіатра

1 консультація

60,42

3.6.15.

Консультація лікаря-ортопеда травматолога

1 консультація

40,19

3.6.16.

Консультація лікаря-офтальмолога

1 консультація

51,68

3.6.17.

Консультація лікаря-отоларинголога

1 консультація

39,97

3.6.18.

Консультація лікаря-онколога

1 консультація

50,41

3.6.19.

Консультація лікаря-невропатолога

1 консультація

40,08

ІІ.

Протезування в тому числі зубне, слухове та очне

2.

Зубне протезування:

2.1.

Одиночна штампована металева коронка

1 послуга

177,42

2.2.

Штампована коронка  облицьована пластмасою

1 послуга

295,63

2.3.

Одиночна пластмасова коронка

1 послуга

211,54

2.4.

Одиночна металокерамічна коронка

1 послуга

778,96

2.5.

Одиночна лита металева коронка (суцільнолита)

1 послуга

548,65

2.6.

Одиночна металопластмасова (фотополімерна) коронка

1 послуга

 

445,32

2.7.

Штампована бюгельна коронка

1 послуга

223,33

2.8.

Штампована коронка у мостоподібному протезі

1 послуга

170,53

2.9.

Фасетка у штамповано-паяному мостоподібному протезі

1 послуга

267,91

2.10.

Литий зуб у штамповано- паяному мостоподібному протезі

1 послуга

 165,59

 2.11.

Пластмасовий зуб у мостоподібному протезі

 1 послуга

 118,58

2.12.

Металокерамічна коронка у мостоподібному протезі

1 послуга

748,06

2.13.

Металокерамічний зуб у мостоподібному протезі

1 послуга

638,52

2.14.

Лита металева коронка у мостоподібному протезі

1 послуга

441,91

2.15.

Металопластмасова  коронка (або композитна) у мостоподібному протезі

1 послуга

470,69

2.16.

Металопластмасовий зуб  (або композитний) у мостоподібному протезі

1 послуга

324,86

2.17.

Литий металевий зуб у  мостоподібному протезі

1 послуга

197,09

2.18.

Повний знімний протез (пластмасовий з корекцією протезу) з пластмасовими зубами

1 послуга

612,44

2.19.

Знімний частковий протез з корекцією протезу

1 послуга

449,06

2.20.

Кріплення кожного наступного зуба у частковий знімний протез

1 послуга

26,09

2.21.

Виготовлення індивідуальної ложки з самотвердіючої пластмаси

1 послуга

104,16

2.22.

Виготовлення ізоляції для торуса

1 послуга

38,15

2.23.

Виготовлення поліамідного часткового знімного протеза з корекцією протеза

1 послуга

2075,09

2.24.

Виготовлення поліамідного мікропротеза (з 1 зубом)

1 послуга

994,22

2.25.

Бюгельний протез (з корекцією) на вогнетривкій моделі з замковим кріпленням

1 послуга

3299,68

2.26.

Куксова штифтова вкладка

1 послуга

198,71

2.27.

Лагодження знімних протезів:

2.27.1.

Перелом базису

1 послуга

99,11

2.27.2.

Кріплення одного зуба

1 послуга

139,96

2.28.

Кріплення двох зубів

1 послуга

158,88

2.29.

Кріплення трьох зубів

1 послуга

183,01

2.30.

Армування змінного пластмасового протеза стальною сіткою

1 послуга

386,61

2.31.

Кріплення одного кламеру

1 послуга

135,22

2.32.

Кріплення двох кламерів

1 послуга

153,67

2.33.

Лабораторне перебазування знімного протезу ( з корекцією)

1 послуга

291,43

2.34.

Повторне цементування коронки

1 послуга

46,08

2.35.

Цементування коронок  матеріалом «Кетас Сем»

1 послуга

46,08

2.36.

Спайка коронок

1 послуга

42,65

2.37.

Виготовлення лапки в мостоподібному протезі

1 послуга

49,19

2.38.

Зняття суцільної коронки

1 послуга

62,03

2.39.

Зняття штампованої коронки

1 послуга

26,78

2.40.

Консультація лікаря без додаткового лабораторного дослідження

1 послуга

35,36

2.41.

Зняття контрольного  відбитку (як  самостійний вид допомоги)

1 послуга

 34,55

2.42.

Зняття відбитку  матеріалом «Стомафлекс»

1 послуга

52,13

2.43.

Металозахисне покриття

1 послуга

35,96

IIІ.

Стажування лікарів (провізорів) - інтернів у базових закладах та установах охорони здоров'я, якщо ці лікарі (провізори) - інтерни: закінчили недержавні вищі медичні (фармацевтичні) заклади освіти; закінчили державні вищі медичні (фармацевтичні) заклади освіти на умовах контракту; прийняті на роботу в недержавні заклади охорони здоров'я (недержавні фармацевтичні заклади, підприємства); повторно проходять інтернатуру; бажають отримати другу спеціальність в інтернатурі

1.

Стажування лікарів (провізорів) - інтернів за спеціальністю «Хірургія»

1 тиждень

 143,75

2.

Стажування лікарів (провізорів) - інтернів   за спеціальністю «Внутрішні хвороби»

1 тиждень

 143,75

3.

Стажування лікарів ( провізорів) - інтернів за спеціальністю «Педіатрія»

 1 тиждень

 143,75

4.

Стажування лікарів (провізорів) - інтернів   за спеціальністю «Акушерство та гінекологія»

1 тиждень

143,75

5.

Стажування лікарів (провізорів) – інтернів за спеціальністю «Стоматологія»

 1 тиждень

 143,75

 

Директор Департаменту                                                                   

охорони здоров’я  

облдержадміністрації 

Людмила ГРАБОВИЧ