Відповідно до Плану оцінювання корупційних ризиків та підготовки антикорупційної програми, затвердженого на засіданні робочої групи обласної військової адміністрації з оцінювання корупційних ризиків 05 січня 2023 року, з  метою  збору  та  аналізу  інформації,  визначення  вразливих  до корупції функцій та процесів, запрошуємо представників зовнішніх заінтересованих сторін до 15 січня 2023 року взяти участь в опитуванні, яке розміщене на офіційному вебсайті обласної військової адміністрації у формі анкети за посиланням: https://bit.ly/3OD16zT. Анкета передбачає можливість надати відповідь без зазначення авторства.

До зовнішніх заінтересованих сторін, згідно із Методологією управління корупційними ризиками, затвердженою наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 28 грудня 2021 року № 830/21 «Про вдосконалення процесу управління корупційними ризиками», належать фізичні та/або юридичні особи, їх об’єднання, інші суб’єкти, які не є внутрішніми заінтересованими сторонами, з якими обласна військова адміністрація взаємодіє або може взаємодіяти в процесі виконання своїх функцій.

Внутрішніми заінтересованими сторонами є керівник та інші працівники обласної військової адміністрації; особи, які проходять в ній стажування або навчання; консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, які утворюються в обласній військовій адміністрації, та члени таких органів.