Аналіз регуляторного впливу до проекту розпорядження голови Вінницької облдержадміністрації

«Про затвердження тарифів на платну медичну послугу, що надається комунальною установою «Томашпільська центральна районна лікарня»

Аналіз регуляторного впливу
проекту розпорядження голови обласної державної адміністрації
«Про затвердження тарифів на платну медичну послугу, що надається комунальною установою «Томашпільська центральна районна лікарня»

Аналіз регуляторного впливу проекту розпорядження голови обласної державної адміністрації «Про затвердження тарифів на платну медичну послугу, що надається комунальною установою «Томашпільська центральна районна лікарня» підготовлений відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта ,затвердженої постановою КМУ від 16.12.2015р.№1151 «Про внесення змін до постанови КМУ від 11.03.2004р.№308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», з метою одержання зауважень і пропозицій по вищезазначеному проекту розпорядження. У процесі підготовки аналізу регуляторного впливу було здійснено наступне:

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання
Підвищення реальної доступності та якості медичної допомоги для широких верств населення є основним напрямком державної політики в галузі охорони здоров'я. Сучасна охорона здоров'я - галузь високих технологій, яка в умовах дефіциту бюджету призводить до значного погіршення якості надання медичної допомоги, що спостерігається протягом останнього десятиліття та вимагає додаткового фінансування. Тарифи на платні медичні послуги, за якими, на сьогоднішній день, працює КУ «Томашпільська центральна районна лікарня» затверджені розпорядженням Вінницької ОДА від 31.03.2006 р. № 114, не покривають витрати лікувального закладу для надання медичних послуг. Тому в даний час перед КУ «Томашпільська ЦРЛ» виникла необхідність затвердження тарифів на платні медичні послуги, для розрахунку яких необхідно враховувати наступні чинники:

- темп зростання накладних витрат закладу на електроенергію, комунальні послуги, медикаменти та витратні матеріали, устаткування, апаратуру та інструментарій;
- значне зростання мінімальної заробітної плати;
- прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 року №1418 «Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років лікарям і фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою державних та комунальних закладів охорони здоров’я», згідно якої з 01.01.2010 року встановлена надбавка за вислугу років медичним працівникам в розмірі від 10% до 30% в залежності від стажу роботи.
Крім того за цей час значно збільшились закупівельні ціни на матеріали, медикаменти і засоби медичного призначення. Тому на даний час діючі тарифи не забезпечують покриття витрат, пов’язаних з наданням платних медичних послуг.
Тарифи на дані медичні послуги були розраховані на основі фактичних показників 2006 року.
Проектні тарифи на медичні послуги, збільшуються від 2,3 до 3,9 раз.
Порівняльна таблиця витрат
№ п/п
Найменування витрат
Ціна в 2006 р.
(грн.)
Ціна в 2016 р.
(грн.)
Підвищення (в раз)
1
Мінімальна заробітна плата в охороні здоров»я (Грн.)
350
1378,00
3,9
2
Водопостачання та водовідведення м3
4,21
23,91
5,7
3
Електроенергія кВт, код.
0,367
1,825
5,0
4
Природній газ м3
0,264
8,964
33,9

В таблиці чітко прослідковується динаміка росту витрат лікувально-профілактичного закладу, що в свою чергу збільшує собівартість платних медичних послуг: збільшилась мінімальна заробітна плата в 3,9 рази, зросли тарифи на комунальні послуги та вартість енергетичних ресурсів (електроенергії в 5 раз, водопостачання в 5,7 раз, опалення в 33,9 раз). Кошти від реалізації платних медичних послуг зараховуватимуться до спеціального фонду даного медичного закладу і будуть використані на заходи, що будуть пов’язані з організацією якісного надання медичних послуг, відновлення матеріально-технічної бази.
Тарифи на платні послуги економічно обґрунтовані та розраховані виходячи з умов їх надання та витрат закладу, пов’язаних з наданням послуг, на кожну послугу окремо.
Затвердження нових тарифів на медичні послуги дасть можливість отримати кошти, які будуть спрямовані не тільки на покриття обов’язкових витрат, а також можливість їх використання на заходи, пов’язані з організацією надання послуг, поліпшенням умов утримання закладу, відновлення матеріально-технічної бази та на покриття дефіциту бюджету закладу. Що в свою чергу буде відповідати вимогам пункту 6 статті 7 глави 2 Бюджетного кодексу України від 28.12.2014 року зі змінами, що при складанні та виконанні бюджетів усі учасники бюджетного процесу мають прагнути досягнення цілей, запланованих на основі національної системи цінностей і завдань інноваційного розвитку економіки, шляхом забезпечення якісного надання послуг, гарантованих державою, при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального результату при використанні визначеного бюджетом обсягу коштів.
Зважаючи на вище викладене, з метою покращення результатів фінансово-господарської діяльності та раціонального використання коштів комунальною установою «Томашпільська центральна районна лікарня» виникла необхідність переглянути та затвердити нові тарифи на платні медичні послуги, а саме:
- Проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій;
- Проведення попереднього (періодичного) медичного огляду кандидатів у водії (водіїв),позачергового медичного огляду водіїв транспортних засобів
- Проведення щозмінного перед рейсового та після рейсового медичного огляду водіїв транспортних засобів;
- Проведення медичних оглядів для отримання дозволу (ліцензії) на обєкт дозвільної системи ;
- Проведення попередніх та періодичних медичних оглядів працівників певних категорій;
- Проведення обов’язкового первинного і періодичного профілактичного наркологічного огляду;
- Проведення обов’язкового попереднього та періодичного психіатричного огляду.

Основні групи (підгрупи) на які проблема справляє вплив:

Групи(підгрупи)
Так
Ні
Громадяни
+
Держава
+
Субєкти господарювання
+

2. Цілі державного регулювання

Головна ціль даного регуляторного акта – надання якісних послуг з медичного обстеження за економічно-обґрунтованими тарифами фізичним та юридичним особам, а також:
- затвердження тарифів на платні послуги в економічно обґрунтованому розмірі на ринку реалізації медичних послуг;
- сприяння збільшенню надходжень до спеціального фонду бюджету, які будуть направлятись на покриття витрат, пов’язаних з організацією та наданням послуг та на видатки, пов’язані з виконанням основних функцій закладу, що не забезпечені або частково забезпеченні коштами загального фонду;
- покращення результатів фінансово-господарської діяльності лікарні;
- забезпечення рівноваги інтересів споживачів в отриманні якісних послуг за доступними тарифами та інтересів закладу щодо повного відшкодування витрат на наданні послуги;
- покращення умов для надання якісних платних послуг.
- покриття видатків, пов’язаних з наданням послуг, а також на проведення заходів, пов’язаних з виконанням основних функцій закладу, які не забезпечені (або частково забезпечені) видатками
загального фонду бюджету (п.23 постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.02 р № 228 «Про затвердження порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання
кошторисів бюджетних установ.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Вид альтернативи
Альтернатива 1
Альтернатива 2
Альтернатива 3
Опис альтернативи
Залишення тарифів на платні медичні послуги без змін
Забезпечення закладу бюджетним фінансуванням на 100% від потреби
Прийняття регуляторного акту , що передбачає затвердження економічно обгрунтованого тарифу на платні медичні послуги


Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи
Вигоди
Витрати
Залишення тарифів на платні медичні послуги без змін
Відсутні
Не передбачено
Забезпечення закладу бюджетним фінансуванням на 100% від потреби
Покращення надання якісних та вчасних медичних послуг
Відсутні
Прийняття регуляторного акту , що передбачає затвердження економічно обгрунтованого тарифу на платні медичні послуги
-зміцнення довіри до влади за рахунок прозорості дій;
-розвиток чесної конкуренції;
-реалізація державної політики у сфері ціноутворення та регулювання цін
Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян
Вид альтернативи
Вигоди
Витрати
Залишення тарифів на платні медичні послуги без змін
Відсутні
Додаткові витрати
Забезпечення закладу бюджетним фінансуванням на 100% від потреби
Поліпшення якості надання медичних послуг
Не передбачено
Прийняття регуляторного акту , що передбачає затвердження економічно обгрунтованого тарифу на платні медичні послуги
Захист громадян від необгрунтованого зростання тарифів на платні послуги;
-забезпечення громадян якісними послугами за економічно-обгрунтованими тарифами
Не передбачено

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання
Вид альтернативи
Вигоди
Витрати
Залишення тарифів на платні медичні послуги без змін
Відсутні
Додаткові витрати
Забезпечення закладу бюджетним фінансуванням на 100% від потреби Стабільна робота лікарні та покращення результатів фінансово-господарської діяльності Не передбачено
Прийняття регуляторного акту , що передбачає затвердження економічно обгрунтованого тарифу на платні медичні послуги Приведення тарифів у відповідність до економічно-обгрунтованих витрат; Відсутність можливості швидко змінювати рівень тарифу у разі зростання мінімальної заробітної плати,тарифів на комунальні послуги ,що складають собівартість послуг

Зазначена форма державного регулювання не має альтернатив, оскільки згідно із ст.5 Закону України «Про ціни і ціноутворення» Кабінет Міністрів України у сфері ціноутворення здійснює державне регулювання цін, визначає повноваження органів виконавчої влади щодо формування, встановлення та застосування цін. Постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року №1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» (із змінами і доповненнями) обласні державні адміністрації регулюють (встановлюють) тарифи на платні послуги, що надають лікувально-профілактичні державні і комунальні заклади охорони здоров'я.
Отже, за вирішення проблеми приймається встановлення тарифів на медичні послуги, запропоновані проектом розпорядження голови облдержадміністрації «Про тарифи на платні послуги, що надаються Томашпільською центральною районною лікарнею» у Вінницькій області у економічно обґрунтованому розмірі. Запропонований спосіб відповідає діючому законодавству, а також дозволить стабілізувати фінансовий стан лікарні, не допускаючи погіршення якості послуг або припинення їх надання. Затвердження цього регуляторного акта забезпечить досягнення встановлених цілей, починаючи з дня його прийняття.

4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей
Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)
Бал результативності
Коментарі щодо присвоєння відповідного балу
Залишення тарифів на платні медичні послуги без змін
1
Не сприяє розв’язанню визначеної проблеми
Забезпечення закладу бюджетним фінансуванням на 100% від потреби
2
Недостатнє бюджетне фінансування
Прийняття регуляторного акту , що передбачає затвердження економічно обгрунтованого тарифу на платні медичні послуги
2
Довготривала процедура затвердження тарифів та відсутність можливості швидко змінювати розмір тарифу у разі зростання мінімальної заробітної плати,тарифів на комунальні послуги, матеріали та медикаменти
Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної альтернативи /причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акту
Залишення тарифів на платні медичні послуги без змін Додаткові витрати бюджетних коштів
Х
Забезпечення закладу бюджетним фінансуванням на 100% від потреби Покращення результатів фінансово-господарської діяльності та створення передумов для надання якісних медичних послуг
Х
Прийняття регуляторного акту , що передбачає затвердження економічно обгрунтованого тарифу на платні медичні послуги Відшкодування витрат пов’язаних з наданням медичної допомоги
Х

Враховуючи те, що проект розпорядження спрямований на затвердження економічно обгрунтованих тарифів на платні послуги, тобто передбачає правове врегулювання надання медичної допомоги населенню, вбачається позитивний його вплив як на покращення фінансового стану закладу ,так і на підвищення якості медичного обслуговування населення, що передбачено цілями державного регулювання.
Результатом прийняття регуляторного акту буде встановлення таких тарифів, які дозволять задовільнити попит споживачів в отриманні якісних послуг за обгрунтованими згідно з чинним законодавством тарифами .
Негативно на дію регуляторного акту можуть вплинути такі зовнішні чинники, як зміни в чинному законодавстві України, реформи, інфляція. Усе це може привести до недоцільності в подальшому застосуванні прийнятого регуляторного акту або зміни його суті чи окремих положень.
Впровадження та виконання вимог регуляторного акту не потребує додаткових витрат з бюджету.
Нагляд за дотриманням вимог регуляторного акту не потребує створення додаткових систем контролю і буде здійснюватися відповідно до чинного законодавства.
Тарифи затверджуватимуться з урахуванням інтересів усіх зацікавлених сторін.


5. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Механізмом розв’язання проблеми є затвердження економічно обґрунтованих тарифів на медичні послуги, що надаються комунальною установою «Томашпільська центральна районна лікарня».
Введення розпорядженням економічно обґрунтованих тарифів на платні медичні послуги дозволить забезпечити належну якість медичних послуг. Для задоволення споживачів платних послуг комунальна установа «Томашпільська центральна районна лікарня» буде постійно розширювати кількість та покращувати якість своїх послуг, впроваджуватиме новітні технології в наданні медичної допомоги.
Затвердження тарифів на платні медичні послуги дозволить скоротити бюджетне фінансування за рахунок отримання додаткового джерела фінансування. Кошти, отримані від надання платних медичних послуг, окрім покриття першочергових потреб лікарні, будуть спрямовуватись на придбання нового медичного обладнання та удосконалення матеріально-технічної бази закладу.

Відповідно до статті 13 Бюджетного кодексу України власні надходження бюджетних установ використовуються на покриття витрат, пов'язаних з організацією та наданням послуг, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю.
У зв’язку з відсутністю методики визначення вартості платних послуг, основою для визначення ціни послуги є розрахунок витрат, пов’язаних з безпосереднім наданням цих послуг. Базовими складовими собівартості медичних послуг лікарні є: заробітна плата медичного персоналу, нарахування на заробітну плату, витрати на матеріали, комунальні послуги.
Основна заробітна плата розрахована згідно наказу Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України від 05 жовтня 2005 року № 308/519 «Про упорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» (із змінами і доповненнями). При розрахунках використані норми часу, визначені нормативними документами Міністерства охорони здоров’я України, а також норма тривалості робочого часу на 2016 рік, розрахована Міністерством праці та соціальної політики України.
Нарахування на заробітну плату становить – 22 % згідно ч.5 ст.8. Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».
Відсоток накладних витрат розрахований на основі фактичних витрат закладу за 2015 рік пропорційно до заробітної плати основних медичних працівників і становить – 90 %.
Затвердження тарифів надасть можливість для здійснення державного контролю за правильністю формування і застосування зазначених тарифів, а також можливість населенню отримувати медичні послуги за економічно обґрунтованими тарифами.
Введення розпорядженням регульованих тарифів на медичні послуги забезпечить можливість користуватись ними широким верствам населення. Для задоволення споживачів медичних послуг Томашпільська ЦРЛ буде розширювати кількість та підвищувати якість своїх послуг.
Платні медичні послуги дають можливість скоротити бюджетне фінансування, тобто зменшити навантаження на бюджет лікарні.
За 2015 рік лікарнею всього було отримано коштів від надання платних медичних послуг з - проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій,проведення попереднього (періодичного) медичного огляду кандидатів у водії (водіїв),позачергового медичного огляду водіїв транспортних засобів, проведення щозмінного перед рейсового та після рейсового медичного огляду водіїв транспортних засобів, проведення медичних оглядів для отримання дозволу (ліцензії) на об’єкт дозвільної системи, проведення попередніх та періодичних медичних оглядів працівників певних категорій, проведення обов’язкового первинного і періодичного профілактичного наркологічного огляду, проведення обов’язкового попереднього та періодичного психіатричного огляду.
на суму 390,7 тис. грн
. Використано в 2015 році на покриття витрат, пов’язаних з наданням цих послуг в сумі 390,7 тис. грн., а саме:
- заробітну плату та нарахування на заробітну плану працівникам, згідно затвердженого штатного розпису по госпрозрахунковому підрозділу – 68,6 тис. грн;
- придбання бланків сертифікатів та медикаментів для надання платних послуг – 15,9 тис. грн;

- продукти харчування – 1,5 тис.грн.;
- придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю та оплата окремих послуг – 199,4 тис. грн.;

- придбання медичного обладнання – 105,3 тис.грн..
Проаналізувавши доходи та видатки за 2015 рік встановлено, що всі надходження від платних медичних послуг використані за призначеннями і першочергово були направлені на захищені статті бюджету. Проте ці надходження не задовольняють всі потреби споживачів, які не можуть отримати якісних послуг, в зв’язку з незабезпеченістю коштами. Прийняття регуляторного акта допоможе у вирішенні проблем, які дозволять задовольнити попит споживачів в отриманні якісних послуг за обґрунтованими згідно з чинним законодавством тарифами.
Здійснення усіх завдань може бути впроваджено тільки при достатній кількості коштів. Тому планова рентабельність платної медичної послуги становить 20%. Після покриття витрат, пов’язаних з наданням цих послуг, кошти будуть направлятися на придбання та удосконалення матеріально – технічної бази закладу, на підвищення якості медичних послуг.
Відповідно до вимог регуляторної політики проект розпорядження голови облдержадміністрації для обговорення та отримання зауважень і пропозицій від усіх зацікавлених сторін буде розміщено на офіційному сайті облдержадміністрації. Враховуючи, що встановлення тарифів здійснюється шляхом публічного обговорення, то тарифи будуть затвердженні з урахуванням інтересів усіх зацікавлених сторін.
Контроль за дотримання встановлених тарифів на платні медичні послуги може здійснюватись як державними органами, на які покладено ці функції, так і громадськими організаціями.

6. Оцінка виконання вимог регуляторного акту
У разі прийняття запропонованого проекту регулятоного акта лікарня отримає можливість покращення фінансового стану закладу, поліпшення матеріально-технічної бази та впровадження новітніх технологій лікування.
Результатом прийняття регуляторного акта буде встановлення таких тарифів, які дозволять задовільнити попит споживачів в отриманні якісних медичних послуг за обгрунтованими згідно з чинним законодавством тарифами.
Результати оцінки очікуваних вигод та витрат, які понесуть зацікавлені сторони при виконанні вимог регуляторного акту, наведеного у таблиці:


Сфера впливу
Вигоди
Витрати
Інтереси держави - забезпечення реалізації механізмів державного цінового регулювання;
- зменшення навантаження на місцевий бюджет за рахунок часткового фінансування видатків комунальної установи «Томашпільська центральна районна лікарня» за рахунок коштів, отриманих як оплата наданих послуг;
- зміцнення довіри до влади за рахунок прозорості дій
- витрати, пов’язані з офіційним оприлюдненням регуляторного акта
Інтереси суб’єкта господарювання - отримання додаткового джерела поповнення бюджету закладу;
- покращення результатів фінансово-господарської діяльності закладу;
- застосування беззбиткових тарифів на послуги закладу;
- відсутність можливості швидко змінювати рівень тарифів на платні послуги у разі зростання рівня складових, що утворюють собівартість послуги
Інтереси громадян - прозорість, забезпечення стабільного економічно обгрунтованого рівня тарифів на платні медичні послуги;
- підвищення якості медичних послуг;
- можливість впливу на прийняття рішення;
- захист громадян від необгрунтованого зростання тарифів на платні послуги
- збільшення витрат на медичні послуги


Таким чином, виконання вимог зазначеного регуляторного акта матиме в загальному позитивний соціально-економічний ефект і буде вигідним для усіх зацікавлених сторін.

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта
Строк дії цього регуляторного акта необмежений конкретним терміном.
На скорочення строку чинності регуляторного акта можуть вплинути:
-реформи у галузі охорони здоровя;
-значне підвищення заробітної плати;
-зростання тарифів на енергоносії ;
-ріст закупівельних цін на медикаменти , вироби медичного призначення, медичний інструментарій.

8. Визначення показників результативності дії регуляторного акту

Забезпечення населення лікувально-профілактичною допомогою належної якості та в остатньому обсязі на пряму залежить від матеріально-технічної бази закладів, професіоналізму лікарів, компетентності керівників, а також від самого населення і його готовності піклуватись про стан свого здоров’я.
Основними показниками результативності акта можна вважати такі:
- кількість наданих платних послуг (дані за 6 міс. 2016 року);
- сума надходжень до спеціального фонду від надання платних послуг.

Розрахунок прогнозованих вигод від регулювання, яке запроваджується.

Найменування
Ціна грн.. яка використовується на даний час згідно з розпорядженням від 31 березня 2006 року №114
Очікувані надходження з прогнозованою ціною при затверджені проекту в 2016 р. сума, грн.
Збільшення
- проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій
56,54 грн. х 1097 оглядів =
62024,38 грн
171,56 грн. х 1097 оглядів =
188201,32 грн
3,0 раз
- проведення попереднього (періодичного) медичного огляду кандидатів у водії (водіїв), позачергового медичного огляду водіїв транспортних засобів
91,80 грн. х 213 оглядів =
19553,40 грн
286,38 грн. х 213 оглядів =
60998,94 грн
3,1 рази
- проведення щозмінного перед рейсового та після рейсового медичного огляду водіїв транспортних засобів
1,74 грн. х 237 оглядів =
412,38 грн
6,84 грн. х 237 оглядів =
1621,08 грн
3,9 раз
- проведення медичних оглядів для отримання дозволу (ліцензії) на об’єкт дозвільної системи
81,66 грн. х 60
оглядів =
4899,60 грн
190,81 грн. Х 60 оглядів =
11448,60 грн
2,3 рази
- проведення попередніх та періодичних медичних оглядів працівників певних категорій
79,50 грн. х 1124 оглядів =
89358,0 грн
278,84 грн. Х1124 оглядів =
313416,16 грн
3,5 раз
- проведення обов’язкового первинного і періодичного профілактичного наркологічного огляду
24,66 грн. х 576 оглядів =
14204,16 грн
67,38 грн. х 576 оглядів =
38810,88 грн
2,7 рази
- проведення обов’язкового попереднього та періодичного психіатричного огляду
8,30 х 589 оглядів = 4888,70 грн.
25,04 грн х 589 оглядів = 14748,56 грн.
3,0 раз


Висновок: Виходячи з розрахунку видно, що при підвищенні вартості послуг збільшуються надходження до спеціального фонду, які в свою чергу, будуть спрямовані на покриття витрат, пов’язаних з наданням платних медичних послуг в зв’язку з ростом заробітної плати та накладних витрат пов’язаних з проведенням медичних оглядів та на заходи, які потрібні для виконання основних функцій лікувального закладу і які не забезпечені або частково забезпечені асигнуваннями із загального фонду бюджету.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акту

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись шляхом аналізу звернень громадян, які є споживачами платних медичних послуг, аналізу статистичних даних та фінансових показників діяльності закладу охорони здоров’я , результатів перевірок контролюючими органами порядку формування та застосування тарифів на платні послуги, які надаються комунальною установою «Томашпільська центральна районна лікарня».

Базове відстеження результативності вказаного регуляторного акта здійснюватиметься під час обговорення проекту шляхом аналізу зауважень та пропозицій, до початку набуття ним чинності.

Повторне відстеження буде здійснюватись через рік з дня набрання ним чинності, оскільки для проведення відстеження доцільно використовувати статистичні дані за календарний рік, але не пізніше двох років.

Періодичне відстеження планується здійснювати один раз на три роки з дня виконання заходів повторного відстеження результативності цього акта. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін.

Зауваження та пропозиції до проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються до Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації за адресою: 21036, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 7, к. 200 (канцелярія), тел. 66-12-11 (факс) або на електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., та представництва Державної регуляторної служби України: 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11 або на електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Директор Департаменту
охорони здоров’я

Л.О.Грабович