ПРОЄКТ  РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

Про затвердження Тарифів на

платні медичні послуги, що надаються

Університетською клінікою Вінницького

національного медичного університету

імені М.І. Пирогова

 

Відповідно до статей 6, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанов Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» (із змінами), від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах  охорони здоров'я та вищих медичних навчальних закладах» (із змінами):

1. Затвердити Тарифи на платні медичні послуги, що надаються Університетською клінікою Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова, що додаються.

2. Юридичному відділу апарату обласної державної адміністрації подати це розпорядження на державну реєстрацію до Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький).

3. Це розпорядження набирає чинності після державної реєстрації у Центрально–Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Хмельницький), з моменту його оприлюднення.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Наталю Заболотну.

 

 

 Голова обласної державної

 адміністрації     

Владислав СКАЛЬСЬКИЙ

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

обласної державної адміністрації

       __________ 2020 року №

 

 

Т А Р И Ф И

на платні медичні послуги, що надаються Університетською клінікою Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова

 

№ з/п

Назва послуги

Одиниця виміру

Тариф, грн, з ПДВ

I.

 

Медичні огляди: для отримання виїзної візи (крім службових відряджень державних службовців та при виїзді на лікування за наявності відповідних медичних документів); попередні профілактичні медичні огляди при прийнятті на роботу та для отримання посвідчення водія транспортних засобів (крім випадків, коли медичні огляди проводяться за направленнями органів державної служби зайнятості), медичні огляди для отримання дозволу на право отримання та носіння зброї громадянами, а також відповідні періодичні профілактичні медичні огляди

1.

Проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій:

1)

проведення медичного огляду лікарем- терапевтом

1 огляд

20,98

2)

проведення медичного огляду лікарем-дерматовенерологом із забором мазка на гонорею

1 огляд

44,47

3)

проведення медичного огляду лікарем-отоларингологом

1 огляд

20,90

4)

проведення медичного огляду лікарем- стоматологом

1 огляд

18,94

 

5)

забір крові з вени

1 дослідження

11,95

6)

серологічне дослідження крові на сифіліс реакцією мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном

1 дослідження

20,95

7)

дослідження на кишкову інфекцію

1 дослідження

51,02

8)

дослідження на патогенний стафілокок

1 дослідження

39,80

9)

дослідження мазка на гонококову інфекцію

1 дослідження

21,12

10)

дослідження калу на яйця гельмінтів

1 дослідження

19,18

11)

дослідження калу на ентеробіоз

1 дослідження

12,89

12)

флюорографія

1 обстеження

28,07

13)

проведення заключного огляду головою комісії

1 огляд

14,98

 

14)

додаткові обстеження:

дослідження крові на гепатит В

1 дослідження

130,09

дослідження крові на гепатит С

1 дослідження

130,09

дослідження на черевний тиф

1 дослідження

117,46

2.

Проведення попереднього (періодичного) медичного огляду кандидатів у водії ( водіїв), позачергового медичного огляду водіїв транспортних засобів:

1)

проведення медичного огляду лікарем-терапевтом

1 огляд

20,98

2)

проведення медичного огляду лікарем-невропатологом

1 огляд

20,66

3)

проведення медичного огляду лікарем-отоларингологом

1 огляд

20,90

4)

проведення медичного огляду лікарем-офтальмологом

1 огляд

24,56

5)

проведення медичного огляду лікарем-хірургом

1 огляд

20,90

6)

проведення медичного огляду лікарем-акушером-гінекологом

1 огляд

40,68

7)

проведення медичного огляду лікарем-психіатром

1 огляд

18,94

8)

проведення медичного огляду лікарем-наркологом

1 огляд

18,94

9)

забір крові з вени

1 дослідження

11,95

10)

визначення групи крові та резус належності

1 дослідження

19,90

11)

загальний аналіз крові

1 дослідження

29,03

12)

загальний аналіз сечі

1 дослідження

18,96

13)

визначення глюкози в сироватці крові

1 дослідження

16,82

14)

визначення гостроти й полів зору

1 обстеження

14,09

15)

обстеження вестибулярного апарату

1 обстеження

15,86

16)

електрокардіограма 

1 обстеження

28,43

17)

проведення попереднього (періодичного) медичного огляду кандидатів у водії (водіїв), позачергового медичного огляду водіїв  транспортних засобів головою комісії

1 огляд

14,98

3.

Проведення медичних оглядів для отримання дозволу на право отримання та носіння зброї громадянами:

1)

проведення медичного огляду лікарем-терапевтом

1 огляд

20,98

2)

проведення медичного огляду лікарем-невропатологом

1 огляд

20,66

3)

проведення медичного огляду лікарем-отоларингологом

1 огляд

20,90

4)

проведення медичного огляду лікарем-офтальмологом

1 огляд

24,56

5)

проведення медичного огляду лікарем-психіатром

1 огляд

18,94

6)

проведення медичного огляду лікарем-наркологом

1 огляд

18,94

7)

електрокардіограма 

1 обстеження

28,43

8)

загальний аналіз крові

1 дослідження

29,03

9)

загальний аналіз сечі

1 дослідження

18,96

10)

визначення глюкози в сироватці крові

1 дослідження

16,82

11)

визначення гостроти й полів зору

1 обстеження

14,09

12)

проведення заключного медичного огляду головою комісії при видачі дозволу для отримання довідки на право отримання та носіння зброї

1 огляд

14,98

4.

Проведення попередніх та періодичних медичних оглядів працівників певних категорій:

1)

проведення медичного огляду лікарем-терапевтом

1 огляд

20,98

2)

проведення медичного огляду лікарем-невропатологом

1 огляд

20,66

3)

проведення медичного огляду лікарем-профпатологом

1 огляд

21,29

4)

проведення медичного огляду лікарем-отоларингологом

1 огляд

20,90

5)

проведення медичного огляду лікарем-офтальмологом

1 огляд

24,56

6)

проведення медичного огляду лікарем-хірургом

1 огляд

20,90

7)

проведення медичного огляду лікарем-гастроентерологом

1 огляд

20,98

8)

проведення медичного огляду лікарем - акушер-гінекологом

1 огляд

40,68

9)

проведення медичного огляду лікарем-урологом

1 огляд

26,57

10)

проведення медичного огляду лікарем-дерматовенерологом

1 огляд

20,22

11)

проведення медичного огляду лікарем-фтизіатром

1 огляд

21,04

12)

проведення медичного огляду лікарем-онкологом

1 огляд

19,43

13)

проведення медичного огляду лікарем-ендокринологом

1 огляд

21,04

14)

проведення медичного огляду лікарем-стоматологом-терапевтом

1 огляд

18,94

15)

флюорографія

1 обстеження

28,07

16)

дослідження холодової проби

1 обстеження

8,05

17)

дослідження функції зовнішнього дихання (спірографія)

1 дослідження

15,67

18)

обстеження вестибулярного апарату

1 обстеження

15,86

19)

електрокардіограма 

1 дослідження

28,43

20)

загальний аналіз крові

1 дослідження

29,03

21)

загальний аналіз сечі

1 дослідження

18,96

22)

визначення глюкози в сироватці крові

1 дослідження

16,82

23)

визначення толерантності до глюкози

1 дослідження

35,21

24)

забір крові з вени

1 дослідження

11,95

25)

дослідження крові на холінестеразу

1 дослідження

27,59

26)

визначення холестерину загального в сироватці крові

1 дослідження

20,80

27)

визначення білірубіну (загального, прямого) в сироватці крові

1 дослідження

23,46

28)

визначення активності аланінамінотрансферази (АЛТ) в сироватці крові

1 дослідження

18,67

29)

визначення активності аспартатамінотрансферази (АСТ) в сироватці крові

1 дослідження

18,67

30)

дослідження крові на ретикулоцити

1 дослідження

35,57

31)

дослідження калу на приховану кров

1 дослідження

16,91

32)

визначення гостроти й полів зору

1 дослідження

14,09

33)

проведення заключного медичного огляду головою комісії та проведення попередніх та періодичних медичних оглядів працівників певних категорій

1 огляд

14,98

34)

додаткові обстеження:

аудіометрія

1 обстеження

20,65

динамометрія

1 обстеження

3,23

проведення добового моніторингу ЕКГ і АТ

1 обстеження

117,34

узд органів черевної порожнини

1 обстеження

55,31

узд нирок

1 обстеження

22,80

дослідження вібраційної чутливості

1 дослідження

9,15

визначення ліпопротеїдів в сироватці крові

1 дослідження

33,65

дослідження крові на базофільну зернистість

1 дослідження

25,85

визначення лужної фосфатази в сироватці крові

1 дослідження

18,98

терморезистентність еритроцитів

1 дослідження

21,29

визначення гамма-глутаматтрансферази (ГГТ) в сироватці крові

1 дослідження

19,92

визначення креатиніну в сироватці крові

1 дослідження

19,73

5.

Проведення обовязкового первинного і періодичного профілактичного наркологічного огляду:

1)

наркологічний профілактичний огляд

1 огляд

18,94

2)

дослідження активності гамма-глутамілтрансферази сироватки крові-забір крові з вени

1 дослідження

19,92

6.

Проведення обовязкового попереднього та періодичного психіатричного огляду:

1)

проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів

1 огляд

18,94

 

 

Директор Департаменту

охорони здоров’я

облдержадміністрації         

Людмила ГРАБОВИЧ