ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про внесення змін до Умов

конкурсу з перевезення пасажирів

на міжміських і приміських автобусних

маршрутах  загального користування,

що не виходять за межі території області

(внутрішньообласні маршрути)

 

Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про автомобільний транспорт», постанов Кабінету Міністрів України від  18 лютого 1997 року №176 «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту» (із змінами) та від 03 грудня 2008 року № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» (із змінами), враховуючи втрату чинності деяких розпоряджень:

1. Внести до Умов конкурсу з перевезення пасажирів на міжміських і приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території області (внутрішньообласні маршрути), затверджених розпорядженням голови облдержадміністрації від 04 жовтня 2016 року № 720, зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у Вінницькій області 10 жовтня 2016 року за № 37/1289 такі зміни:

1) пункт 10 викласти в такій редакції:

«10. На кожному об'єкті конкурсу, який включає приміські внутрішньообласні автобусні маршрути загального користування, перевізник повинен забезпечити роботу транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, в кількості до 35 відсотків загальної кількості автобусів до 31 грудня 2019 року та до 50 відсотків – з 01 січня 2020 року.»;

2) пункт 13.1. виключити.

2. Юридичному відділу апарату облдержадміністрації подати це розпорядження на державну реєстрацію Головному територіальному управлінню юстиції у Вінницькій області.

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування у місцевих засобах масової інформації.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації В.М. Броварника.

 

 

Голова обласної державної

адміністрації

Владислав СКАЛЬСЬКИЙ

 

 

Додаток М-Тесту

 

Тест малого підприємництва (М-Тесту) як складова аналізу регуляторного впливу

1. Консультації з представниками мікро-та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання.

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для дотримання вимог регулювання, проведено управлінням транспорту та інфраструктури Департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації у період 1-3 кварталу 2019 року.

 

Таблиця 1

№ п/п

Вид консультації: публічні консуль тації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо); інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо); запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Робочі зустрічі, інформація від підприємців

10

Отримано інформацію від суб’єктів господарювання  про витрати часу та коштів на підготовку документів для участі у конкурсі з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування.

 

2. Попередня оцінка впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі).

2.1 Кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 157 (одиниць), у тому числі малого підприємництва: 42 (одиниць) та мікро- підприємництва 115 (одиниць).

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

 

 

Таблиця 3.1. Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

У перший рік (стартовий рік упровадження регулювання

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за 5 років

3.1.1.

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

 

 

 

 

Вартість обладнання GPS-системи

0

0

0

 

Еквівалент витраченого часу на придбання GPS-системи

0

0

0

3.1.2.

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

0

0

0

 

(Прямі витрати на процедури повірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + Витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання)*вартість часу суб’єкта малого підприємництва (з/плата)*оціночна кількість процедур обліку за рік)*кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

-

-

-

3.1.3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали)

 

 

 

 

Формула:

Оцінка витрат на експлуатації обладнання (розхідні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік) *кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

0

0

0

 

Навчання персоналу для роботи з GPS-системи

0 грн.

 

0 грн.

3.1.4.

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування) Формула:

Оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) * Кількість процедур  ТО на рік на одиницю обладнання * кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

 

 

 

 

Абонентська плата за надання послуг по відстеженню GPS-систем

0 грн. на рік

0 грн.

0 грн.

3.1.5.

Інші процедури (уточнити):

-

-

-

3.1.6.

Разом, грн.

0

0

0

3.1.7.

Кількість суб’єктів господарювання, що мають виконати вимоги регулювання, одиниць

 

157

3.1.8

Сумарно, грн.

0

0

0

 

 

Таблиця 3.2. Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

У перший рік (стартовий рік упровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за 5 років

3.2.1.

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання Отримання вимог та опрацювання вимог регулювання як управлінський процес = 0(0,5 дня)*69грн/день*1 працівник

0

0

0

3.2.2.-3.

Процедури організації виконання вимог регулювання

-

-

-

3.2.4.

Процедури із забезпечення процесу перевірок

-

-

-

3.2.5.

Інші процедури (уточнити): Підготовка бланків документів перевізникам-претендентам для участі у конкурсі

0

0

0

3.2.6.

Разом, грн.

0

-

0

3.2.7.

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що мають виконати вимоги регулювання, одиниць

157

3.2.8.

Сумарно, грн.

0

-

-

 

Таблиця 3.3.1. Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади / місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.

Державний орган, для якого проводиться розрахунок вартості адміністрування регулювання:

Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації

Процедури регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва – за потреби, окремо для суб’єктів малого та мікро підприємництва)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

Оцінка кількості суб’єктів, на яких поширюється відповідна процедура

Витрати на адміністрування

регулювання* (за рік), грн.

1. Процедура обліку суб’єкту господарювання, що знаходиться у

сфері регулювання

 

 

 

 

 

Надання консультацій суб’єкту господарювання Введення даних суб’єкту господарювання

0

0 грн./година

0

157

0

2. Процедури поточного контролю за суб’єктом господарювання, що знаходиться у сфері регулювання

0

0 грн./година

0

157

0

3. Процедури підготовки, затвердження та опрацювання актів про порушення вимог регулювання (на одиницю)

0

 0 грн./година

0

0

0

5. Процедури реалізації рішень щодо порушення вимог регулювання (на одиницю)

0

0 грн./година

0

0

 

0

7. Процедури підготовки звітності за результатами регулювання

0

0грн./година

0

0

0

8. Витрати часу на інші адміністративні процедури (уточнити):

-

-

-

-

-

Разом по органу державного регулювання за рік

-

-

-

-

0

Сумарно по органу державного регулювання за 5 років

-

-

-

-

0

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

 

 

Таблиця 4.1.

Перший рік регулювання (стартовий)

За 5 років

4.1.1.

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

0

 

0

4.1.2.

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва, необхідних для виконання регулювання та звітування

0

0

4.1.3.

СУМАРНІ ВИТРАТИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА НА ВИКОНАННЯ ЗАПЛАНОВАНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

0

0