ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про внесення змін до розпорядження

голови облдержадміністрації від

23 червня 2009 року №233 «Про

затвердження тарифів на платні

медичні послуги»

 

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 25 грудня  1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» (із змінами),  від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах  охорони здоров'я та вищих медичних навчальних закладах» (із змінами):

 1. Внести до розпорядження голови облдержадміністрації від 23 червня 2009 року №233 «Про затвердження тарифів на платні медичні послуги», зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Вінницькій області 30 червня 2009 року за №45/878 (зі змінами), такі зміни:

у пункті 1 слова «комунальним лікувально-профілактичним закладом» виключити.

 2. Внести до Тарифів на платні медичні послуги, що надаються комунальним лікувально-профілактичним закладом – Вінницьким обласним патологоанатомічним бюро, затверджених розпорядженням голови облдержадміністрації від 23 червня 2009 року № 233, зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Вінницькій області 30 червня 2009 року за  №45/878 (у редакції розпорядження голови облдержадміністрації від 27 листопада 2012 року № 661), такі зміни:

 - у назві слова «комунальним лікувально-профілактичним закладом» виключити;

- пункти 2, 3 викласти в редакції, що додається;

- пункт 6 виключити.

 3. Юридичному відділу апарату облдержадміністрації подати це розпорядження на державну реєстрацію Головному територіальному  управлінню юстиції у Вінницькій області.

 4. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування у місцевих засобах масової інформації.

 5.Контроль за виконанням  цього розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації Гижка А.П.

 

Голова обласної державної         

   адміністрації                                                                         

 В. КОРОВІЙ

 

 

                                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                            Розпорядження голови

                                                                                               облдержадміністрації

                                                                                                   2019 року №

Т А Р И Ф И

на платні медичні послуги, що надаються – Вінницьким обласним патологоанатомічним бюро

№ з/п

Назва послуги

Одиниця виміру

Тариф, грн., без ПДВ

2.

Медичне обслуговування, зокрема із застосуванням телемедицини, за договорами із суб’єктами господарювання, страховими організаціями (в тому числі з Фондом соціального страхування України)

2.1.

Проведення гістологічного дослідження біопсійного та операційного матеріалу І категорії складності

1 дослідження

110,32

2.2.

Проведення гістологічного дослідження біопсійного та операційного матеріалу ІІ категорії складності

1 дослідження

188,34

2.3.

Проведення гістологічного дослідження біопсійного та операційного матеріалу ІІІ категорії складності

1 дослідження

342,84

2.4.

Проведення гістологічного дослідження біопсійного та операційного матеріалу ІV категорії складності

1 дослідження

452,74

2.5.

Проведення гістологічного дослідження біопсійного та операційного матеріалу V категорії складності

1 дослідження

505,24

2.6.

Підготовка та обробка матеріалу для забезпечення проведення розтину

Один розтин

154,25

3.

Медичне обслуговування, зокрема числі із застосуванням телемедицини, іноземних громадян, які тимчасово перебувають на території України, в тому числі за договорами страхування

3.1.

Проведення гістологічного дослідження біопсійного та операційного матеріалу І категорії складності

1 дослідження

110,32

3.2.

Проведення гістологічного дослідження біопсійного та операційного матеріалу ІІ категорії складності

1 дослідження

188,34

3.3.

Проведення гістологічного дослідження біопсійного та операційного матеріалу ІІІ категорії складності

1 дослідження

342,84

3.4.

Проведення гістологічного дослідження біопсійного та операційного матеріалу ІV категорії складності

1 дослідження

452,74

3.5.

Проведення гістологічного дослідження біопсійного та операційного матеріалу V категорії складності

1 дослідження

505,24

 

Директор Департаменту                                  

охорони здоров’я

облдержадміністрації                                                               

        Л. ГРАБОВИЧ