ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

                                                                                

 

Про затвердження Тарифів на платну

послугу «Медичне обслуговування»,  що

надається комунальним комплексним

лікувально-профілактичним закладом –

«Міська клінічна лікарня швидкої

медичної  допомоги»

 

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)»  (із змінами), від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах» (із  змінами):

1. Затвердити Тарифи на платну послугу «Медичне обслуговування», що надається комунальним комплексним  лікувально-профілактичним закладом –«Міська клінічна лікарня швидкої медичної  допомоги», що додаються.

2. Юридичному відділу апарату облдержадміністрації подати це розпорядження на державну реєстрацію Головному територіальному управлінню юстиції у Вінницькій області.

3. Це розпорядження набирає чинності з дня офіційного опублікування у місцевих засобах масової інформації .

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації Гижка А.П.

  

Голова обласної державної

адміністрації                                                                                      

 В.КОРОВІЙ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови облдержадміністрації

_____№____

                           

  

ТАРИФИ

на платну послугу «Медичне обслуговування»,  що надається комунальним комплексним  лікувально-профілактичним закладом –«Міська клінічна лікарня швидкої медичної  допомоги»

№ з/п

Назва послуги

Одиниця виміру

Тариф, грн.,       без ПДВ

 

І.

 

Медичне обслуговування, зокрема із застосуванням телемедицини, іноземних громадян, які тимчасово перебувають на території України, в тому числі за договорами страхування

1.

Перебування у відділенні хірургії та ендоскопії  (без медикаментозного забезпечення)

1 ліжко–день

294,0

2.

Перебування у відділенні гнійно-септичної хірургії  (без медикаментозного забезпечення)

1 ліжко–день

 

272,0

3.

Перебування в нейрохірургічному відділенні

 (без медикаментозного забезпечення)

1 ліжко–день

242,0

4.

Перебування в неврологічному відділенні  

(без медикаментозного забезпечення)

1 ліжко–день

 

396,0

5.

Перебування в отоларингологічному відділенні  (без медикаментозного забезпечення)

1 ліжко–день

 

210,0

6.

Перебування в урологічному відділенні 

(без медикаментозного забезпечення)

1 ліжко–день

 

222,0

7.

Перебування в травматологічному відділенні (без медикаментозного забезпечення)

1 ліжко–день

212,0

8.

Перебування в діагностичному відділенні 

(без медикаментозного забезпечення)

1 ліжко–день

212,0

 

 

Директор Департаменту                                                                  

охорони здоров’я

облдержадміністрації                                                                      

Л.О. Грабович