ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

  

 

Про затвердження Тарифів на

платну послугу «Медичні огляди»,

що надається комунальним закладом

«Вінницька обласна психоневрологічна

лікарня ім. акад. О. І. Ющенка»

 

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів Україні від 25 грудня 1996 року №1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» (із змінами), від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров'я та вищих медичних навчальних закладах» (із змінами):

1. Затвердити Тарифи на платну послугу «Медичні огляди», що надається комунальним закладом «Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. акад. О. І. Ющенка», що додаються.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 23 червня 2009 року № 236 «Про затвердження тарифів на платні медичні послуги», зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Вінницькій області 30 червня 2009 року за №46/849 (із змінами).

3. Юридичному відділу апарату облдержадміністрації подати це розпорядження на державну реєстрацію Головному територіальному управлінню юстиції у Вінницькій області.

4. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування у місцевих засобах масової інформації.

5. Контроль за  виконанням  цього розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації А.П. Гижка.

 

Голова обласної державної           

адміністрації                                                                                   

В. КОРОВІЙ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                             Розпорядження голови

                                                                                 облдержадміністрації

                                                                                           2018 року №

                                                                           

   

ТАРИФИ

на платну послугу «Медичні огляди»,  що надається комунальним закладом «Вінницька обласна психоневрологічна лікарня

ім. акад. О. І. Ющенка»

 

№ з/п

Назва послуги

Одиниця виміру

Тариф, грн.,       без ПДВ

 

 

 

І.

І

 

 

 

 

Медичні огляди: для отримання виїзної візи (крім службових відряджень державних службовців та при виїзді на лікування за наявності відповідних медичних документів); попередні профілактичні медичні огляди при прийнятті на роботу та для отримання посвідчення водія транспортних засобів (крім випадків,

коли медичні огляди проводяться за направленнями органів державної служби зайнятості), медичні огляди для отримання дозволу на право отримання та носіння зброї громадянами, а також

відповідні періодичні профілактичні медичні огляди

1.

Проведення обов’язкового попереднього та періодичного психіатричного огляду:

1.1.

Проведення огляду та надання висновку лікарем-психіатром

1 огляд

34,87

 

1.2.

Додаткове психологічне тестування психологом

1 огляд

44,69

 

 

Директор Департаменту                                                                  

охорони здоров’я

облдержадміністрації                                                                   

Л.О. Грабович