ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про внесення змін до Тарифів
на платні медичні послуги, що
надаються комунальним підприємством
«Вінницький обласний наркологічний
диспансер «Соціотерапія»

 

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів Україні від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» (із змінами), від 17 вересня 1996 року №1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров'я та вищих медичних навчальних закладах» (із змінами):

 1. Внести до Тарифів на платні медичні послуги, що надаються комунальним підприємством «Вінницький обласний наркологічний диспансер «Соціотерапія», затверджених розпорядженням голови облдержадміністрації від 19 квітня 2012 року №209, зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Вінницькій області 27 квітня 2012 року за №17/1054 (із змінами), такі зміни:

 - розділ I  викласти в новій редакції, що додається;

 - розділ ІІ виключити.

У зв’язку з цим розділи три – п’ять вважати відповідно розділами два – чотири.

 2. Юридичному відділу апарату облдержадміністрації подати це розпорядження на державну реєстрацію Головному територіальному управлінню юстиції у Вінницькій області.

 3. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування в місцевих засобах масової інформації.

 4. Контроль за  виконанням  цього розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації Гижка А.П.

 

   Голова обласної державної           
   адміністрації                                                                         
   В. КОРОВІЙ