Звіт про виконання Програми економічного і соціального розвитку Вінницької області на 2021 рік за перше півріччя 2021 року

 

Програма економічного і соціального розвитку Вінницької області на 2021 рік (далі – Програма), затверджена рішенням 3 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 2020 року №18, розроблена відповідно до засад Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року (затверджена рішенням 42 сесії 7 скликання Вінницької обласної Ради від 21 лютого 2020 року №921), в якій визначено ключові пріоритети та завдання розвитку Вінниччини.

Реалізація Програми можлива за умови узгоджених спільних дій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Головна мета Програми повністю узгоджена з метою Стратегії – забезпечення сталого розвитку соціально-економічного потенціалу області шляхом підвищення конкурентоспроможності економіки регіону, посилення інвестиційної та інноваційної привабливості, модернізації соціальної сфери, створення сприятливих умов для розвитку самодостатнього місцевого самоврядування задля покращення рівня добробуту та соціальної захищеності населення.

Досягнення поставленої мети здійснюється шляхом реалізації пріоритетів у визначених цілях, а саме: реалізація державної політики в оборонній та правоохоронній діяльності; захист населення і територій області від наслідків надзвичайних ситуацій та забезпечення функціонування територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту; забезпечення умов сталого економічного розвитку, зростання конкурентоспроможності економіки області; розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення; екологічна безпека навколишнього середовища; розвиток громадянського суспільства.

 

Основні показники, що характеризують економічний

та соціальний розвиток області

(І півріччя 2021 року до відповідного періоду 2020 року):

 • протягом звітного періоду до зведеного бюджету області (загальний і спеціальний фонди) надійшло доходів без міжбюджетних трансфертів у сумі 5510,2 млн грн, що становить 107,9% до планових показників;
 • збільшення надходжень доходів без міжбюджетних трансфертів до місцевих бюджетів області (загальний і спеціальний фонди) - на 14,7%, у т. ч. до загального фонду місцевих бюджетів області надходження збільшились — на 14,5%;

-     сума надходжень до бюджетів усіх рівнів від діяльності суб’єктів малого підприємництва становить 2283,2 млн грн, що на 16,4% більше відповідного періоду минулого року;

 • І місце в сільському господарстві серед регіонів України за обсягами виробництва валової продукції сільського господарства та на 1 особу, по виробництву (реалізація) м'яса, по чисельності поголів'я ВРХ та птиці;
 • ІІ місце в сільському господарстві серед регіонів України по виробництву молока, чисельності наявного поголів’я корів;
 • ІІІ місце в сільському господарстві серед регіонів України по виробництву яєць;
 • індекс промислової продукції становить 94,6%;
 • індекс споживчих цін становить 104,6% до грудня 2020 року (1 місце серед регіонів України);
 • оборот роздрібної торгівлі області у порівнянних цінах склав – 18,7 млрд грн, що більше в порівняних цінах до відповідного періоду минулого року на 18,3% (8 місце серед регіонів України);
 • за січень-травень 2021 року порівняно з січнем-травнем 2020 року номінальна середньомісячна заробітна плата збільшилась на 2001 грн і становить 11520 грн (за рівнем 11 місце серед регіонів України, а за темпом росту 17 місце);
 • ІІ місце серед обласних державних адміністрацій України за кількістю закупівель через електронну систему ProZorro;
 • обсяг експорту товарів зменшився на 35,9% і становить 432,6 млн дол. США (за січень-травень);
 • обсяг імпорту товарів збільшився на 21% і становить 254,5 млн дол. США (за січень- травень);
 • баланс зовнішньої торгівлі є позитивним і становить 178,1 млн дол. США.

 

ЦІЛЬ 1: РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В ОБОРОННІЙ ТА ПРАВООХОРОННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ.

Пріоритет 1. Забезпечення виконання повноважень, передбачених законодавством, у галузі оборони та мобілізаційної підготовки.

З метою ефективної реалізації державної політики з питань оборонної роботи, дотримання законності, правопорядку, захисту прав і свобод громадян в області проводяться наступні заходи:

-   підготовка та удосконалення системи територіальної оборони області;

-   підготовка території держави до оборони;

-   сприяння відбору громадян для проходження військової служби за контрактом;

-   забезпечення призову громадян України на строкову військову службу;

-   шефська допомога військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України.

Виконання зазначених заходів проводиться відповідно до Комплексної оборонно-правоохоронної програми Вінницької області на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 45 сесії обласної Ради 7 скликання від 24 вересня 2020 року № 978.

 

 1. Проведення заходів щодо підготовки до територіальної оборони

На виконання Указу Президента України, наказу начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України на території області здійснювались заходи щодо підготовки до територіальної оборони в особливий період, а також підготовки та забезпечення підрозділів, які залучаються до виконання завдань територіальної оборони (далі – ТрО).

З метою організації якісної підготовки штабів зони, районів територіальної оборони в зоні територіальної оборони Головою обласної державної адміністрації прийнято розпорядження від 22 грудня 2020 року № 799 ДСК «Про підготовку територіальної оборони в зоні територіальної оборони у 2021 році» та затверджено План підготовки зони територіальної оборони на 2021 навчальний рік.

У І півріччі поточного року відповідно до зазначеного плану:

- відповідно до Плану підготовки зони ТрО у 2021 навчальному році проведено наступні заходи:

 • за планом командувача Сухопутних військ ЗС України – штабне тренування з ТрО з обласними територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки під керівництвом командувача ТрО Сухопутних військ Збройних Сил України (березень);
 • за планом командувача військ ОК «Південь» Сухопутних військ ЗС України:
 • штабне тренування з ТрО зі штабами зон (районів) та окремою бригадою ТрО (березень);
 • штабне тренування з ТрО зі штабами зон (районів) та окремою бригадою ТрО (травень);
 • оперативно польова поїздка робочої групи управління ТрО ОК «Південь» в інтересах підготовки ТрО ОК «Південь» (квітень);

- за планом військового комісара Вінницького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки:

 • штабні тренування з ТрО з посадовими особами штабів зон (районів) ТрО під керівництвом начальника штабу зони ТрО (березень, квітень);
 • одноденні збори з посадовими особами штабів зони (районів) ТрО під керівництвом військового комісара Вінницького обласного територіального центру та соціальної підтримки (січень, червень);
 • шомісячні заняття з посадовими особами штабів зони (районів) ТрО під керівництвом військового комісара Вінницького обласного територіального центру та соціальної підтримки.

Під час проведення тренувань, зборів головні зусилля підготовки були зосереджені на наступних питаннях:

 • досягнення злагодженості в роботі структурних підрозділів штабу зони (районів) ТрО під час планування територіальної оборони;
 • покращення взаємодії з військовими органами управління, іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;
 • вдосконалення професійних знань і навичок посадових осіб штабів зони (районів) ТрО, які необхідні для виконання завдань за призначенням.

Визначені заходи з підготовки штабів зони (районів) ТрО виконано у повному обсязі, навчальна мета досягнута.

 

 1. Проведення заходів щодо підготовки території держави до оборони

З метою зміцнення обороноздатності держави в області здійснено комплекс заходів з підготовки території держави до оборони, який проведено відповідно із вимогами Положення про порядок підготовки території держави до оборони, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року №214 ДСК.

В області розроблено та затверджено План підготовки території області до оборони в особливий період, відпрацьовано пропозиції до Плану оперативного обладнання території військово-сухопутної зони відповідальності.

 

 1. Заходи щодо сприяння відбору громадян для проходження військової служби за контрактом.

Відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2021 року № 71/2021 «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2021 році», у квітні-червні 2021 року місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування області спільно з територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки проводився призов громадян України на строкову військову службу.

Розпорядженням Голови облдержадміністрації від 11 березня 2021 року № 199 «Про забезпечення проведення чергових призовів громадян України на строкову військову службу у 2021 році» затверджено склад обласної призовної комісії та графік її засідань, визначено комплекс заходів для забезпечення проведення призову громадян на строкову військову службу в поточному році.

В області забезпечено тестування призовників на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, яке проводилось за рахунок місцевих бюджетів в медичних установах за місцем призову громадян.

За результатами спільних зусиль обласної державної адміністрації та територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки області під час весняно-літнього призову до військових частин Збройних Сил України та інших військових формувань відправлено 695 призовників, що складає 100% планового завдання, визначеного розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 року № 230-р.

Довідково: у період квітня-червня 2021 р. підлягало відправці у війська 695 осіб, зокрема: 245 осіб – до ЗСУ, 265 осіб – до НГУ, 150 осіб – до ДПСУ, 35 осіб – до Державної спеціальної служби транспорту.

 

 1. Забезпечення призову громадян України на строкову військову

З метою сприяння реалізації планів Генерального штабу Збройних Сил України щодо виконання обсягів відбору громадян на військову службу за контрактом на Вінниччині проводився комплекс заходів щодо відбору громадян для проходження військової служби за контрактом, зокрема:

 • розгорнуто інформаційну кампанію щодо супроводження заходів із популяризації та залучення громадян на військову службу за контрактом;
 • організовано систематичну роботу серед учнівської молоді щодо проведення роз’яснювальної роботи, підняття престижу Збройних Сил України із залученням учасників антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил. Систематично проводяться уроки мужності, усні журнали, бесіди, виховні години, години спілкування, перегляди відеофільмів;
 • центрами зайнятості області у взаємодії з територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки проводиться великий обсяг роботи щодо інформування громадян, які шукають роботу, з питань відбору, прийняття та умов проходження військової служби за контрактом, розміщення вакантних посад військовослужбовців, соціального та правового захисту військовослужбовців та членів їх родин.

Станом на 30 червня 2020 року, в результаті спільних зусиль облдержадміністрації та райдержадміністрацій, районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, в області відібрано та направлено до військових частин та навчальних центрів 650 громадян, з якими укладено контракти для проходження військової служби, що складає 105% виконання планового завдання у першому півріччі 2021 року.

 

 1. Проведення заходів з шефської допомоги.

Заходи з шефської допомоги в області проводились відповідно до Указу Президента України від 11.02.2016 року №44/2016 «Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України» (зі змінами) та розпорядження Голови облдержадміністрації від 26 лютого 2016 року № 110 «Про здійснення шефства над військовими частинами Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України» (зі змінами), якими встановлено шефство над усіма військовими частинами, розташованими на території області.

На виконання зазначених нормативно-правових актів обласною державною адміністрацією:

 • розроблено та укладено угоди про організацію шефства, відпрацьовані та затверджені плани шефства над військовими частинами, визначеними Указом Президента України та розпорядженням Голови облдержадміністрації;
 • підготовлено та внесено встановленим порядком на розгляд чергової сесії обласної Ради зміни та доповнення до обласного бюджету з метою надання допомоги виконавцям Програми у проведенні заходів, які впливають на стан забезпечення захисту життєво важливих інтересів громадян, суспільства та держави, національних інтересів України.

Станом на 12 липня 2021 року з обласного бюджету на реалізацію заходів Програми виділено 2 млн грн.

 

 1. Облік інформаційних повідомлень про осіб, уродженців Вінницької області, які загинули (померли) в ході проведення антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил в східних областях України.

Протягом першого півріччя 2021 року облдержадміністрацією проводився облік отриманих інформаційних повідомлень про вінничан, які загинули, померли, зникли безвісти в ході безпосередньої участі під час здійснення заходів Об’єднаних сил із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (операції Об’єднаних сил – ООС) та членів їх сімей.

Відповідна інформація надавалась:

- українському інституту Національної пам’яті;

- Міністерству у справах ветеранів України;

- структурним підрозділам обласної державної адміністрації;

З початку проведення антитерористичної операції та ООС, станом на 12 липня 2021 року, із числа уродженців Вінницької області:

Загиблих                                         - 161

Померлих                                        - 80

Загиблих, сім’ї  яких переїхали

на Вінниччину                                - 9

ВСЬОГО                                         - 250 осіб

 

Зниклих безвісти - 2

 

 1. Гуманітарна допомога

За І півріччя 2021 року волонтерськими, громадськими організаціями і населенням районів та міст обласного значення в зону проведення АТО, ООС для учасників АТО, ООС та жителів звільнених від терористів населених пунктів Донецької та Луганської областей надана гуманітарна допомога на суму 37,36 млн грн.

До переліку гуманітарної допомоги входять: бронежилети – 1809 штук, шоломи – 837 штук, 3836 пар взуття, технічні засоби – 1637 одиниць; продукти харчування, матеріально-технічні засоби, будівельні матеріали – близько 3434,5 тон.

Основні завдання, заплановані у галузі оборонної роботи на I півріччя 2021 року, виконані у повному обсязі.

 

Пріоритет 2. Підвищення суспільної правосвідомості та попередження злочинності.

 

Стан розкриття та розслідування кримінальних правопорушень.

З початку року структурними та територіальними підрозділами ГУНП зареєстровано 106,35 тис. заяв та повідомлень, з яких 11002 – із ознаками кримінальних правопорушень.

У розрахунку на 10 тис. населення зареєстровано 689,4 заяви та повідомлення.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесена інформація про вчинення 10733 кримінальних правопорушень. Після прийняття процесуальних рішень на обліку залишилось 5534 кримінальних проваджень (5770 у минулому році).

Викрито 2061 особу, що вчинили кримінальні правопорушення, у т. ч.: 102 неповнолітніх, 236 жінок, 224 особи, які на момент учинення протиправного діяння перебували у стані алкогольного сп’яніння, 755 осіб, які раніше скоювали злочини, 10 іноземних громадян.

Із числа кримінальних правопорушень, за якими закінчено досудове розслідування 1185 або 31,9% учинено особами, які раніше скоювали злочини, 325 або 8,7% – групою осіб, 267 або 7,2% – у стані алкогольного сп’яніння та 144 або 3,9% – неповнолітніми або за їх участю.

Від злочинних проявів потерпіло 3330 громадян, що становить 21,6 осіб, на кожні 10 тис. населення. Жертвами вчинення кримінальних правопорушень стали 100 дітей, 999 жінок, 383 пенсіонера та 10 іноземців. Внаслідок вчинення кримінальних правопорушень загинуло 79 громадян.

За заявами і повідомленнями про події некримінального характеру (95356) в 4205 випадках осіб притягнуто до адміністративної відповідальності, 84 тис. 628 звернень розглянуто відповідно до Закону України «Про звернення громадян».

У звітному періоді внесені відомості до ЄРДР по 5534 кримінальних правопорушеннях (без врахування закритих), за якими по 3397 – повідомлено про підозру особам, які їх вчинили, що становить 61,4% (47,9% м. р.).

Упродовж І півріччя 2021 року на території області в публічних місцях вчинено 223 (168 м.р.) кримінальні правопорушення, з яких по 159 (71,3%, 94 м.р.) особам повідомлено про підозру.

В свою чергу в умовах «вулиці» вчинено 154 (108 м.р.) такі правопорушення, про підозру оголошено – 106 (68,8%, 53 м.р.).

За звітний період силами 11,4 тис. працівників поліції та 545 військовослужбовців НГУ на території області забезпечено правопорядок під час проведення майже 4 тис. масових заходів, участь у яких взяли понад 223 тис. громадян.

Проведений аналіз стану криміногенної обстановки у Вінницькій області, який подано вище, дає підстави зробити висновок про те, що протягом першого півріччя поточного року він, як і в попередні роки, залишався стабільним.

 

ЦІЛЬ 2. ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ ОБЛАСТІ ВІД НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ПІДСИСТЕМИ ЄДИНОЇ ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ.

Пріоритет 1. Підвищення спроможності регіону попереджувати, реагувати та ліквідувати наслідки надзвичайних ситуацій.

 

 1. Кількість надзвичайних ситуацій, що трапились на території області протягом І-го півріччя 2021 року.

У І півріччі 2021 року в області згідно з Державним Класифікатором зареєстрована 1 надзвичайна ситуація природного характеру, об’єктового рівня (Код 20731 - НС, пов’язана з окремим випадком особливо небезпечного інфекційного захворювання сільськогосподарських тварин /африканська чума свиней - пункт 39 розд. ІІ клас.ознак НС/):

23 березня 2021 року згідно з результатами досліджень випробувального центру Вінницької регіональної лабораторії Держслужби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів встановлено діагноз на африканську чуму свиней в СТОВ "Маяк" (с. Пиків Іванівської сільської територіальної громади Хмільницького району) (звіт про дослідження патологічного (біологічного) матеріалу № 001940 п.м./21 від 23.03.2021 року). Всього в господарстві утримувалось 368 голів. В с. Пиків нараховується 1168 дворів, у 72 дворах вирощують 162 голови свиней.

Виконується План заходів щодо ліквідації та недопущення розповсюдження захворювання на африканську чуму свиней. Проведено засідання державної надзвичайної протиепізоотичної комісії. Встановлені карантинні обмеження, здійснено подвірний обхід. Проведено умертвіння поголів’я свиней безкровним методом та утилізовано встановленим порядком.

Протягом півріччя поточного року в області проведено:

 • 15 засідань обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на яких розглядалося 31 питання, з яких направлені на: попередження виникнення надзвичайних ситуацій – 18; ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій – 3 та загальні питання – 10;
  • штабне тренування органів управління обласної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту щодо дій в умовах паводку, пропуску льодоходу і повені (11 лютого);
 • штабне тренування органів управління цивільного захисту Тростянецької територіальної громади, Гайсинського району за темою: «Дії органів управління та сил спеціалізованих служб цивільного захисту району та громади при загрозі або виникненні надзвичайної ситуації на гідроспоруді Ладижинської ТЕС» (25 березня);
 • штабне тренування органів управління цивільного захисту Могилів-Подільського району, Ямпільської територіальної громади за темою: «Дії органів управління та сил спеціалізованих служб цивільного захисту громади та району при загрозі або виникненні надзвичайної ситуації на гідроспорудах Новодністровського каскаду ГЕС» (21 квітня);
 • штабне тренування органів управління цивільного захисту Вінницького району та Стрижавської територіальної громади за темою: «Дії органів управління та сил спеціалізованих служб цивільного захисту району та громади з організації евакуації населення при загрозі або виникненні надзвичайної ситуації на арсеналі зберігання ракет та боєприпасів Міністерства оборони України» (28 квітня);
 • штабне тренування органів управління цивільного захисту Хмільницького району та Калинівської територіальної громади за темою: «Дії органів управління та сил спеціалізованих служб цивільного захисту громади та району з організації евакуації населення при загрозі або виникненні надзвичайної ситуації на арсеналі зберігання ракет та боєприпасів Міністерства оборони України» (19 травня);
 • штабне тренування органів управління цивільного захисту Гайсинського району та Бершадської територіальної громади за темою: «Дії органів управління та сил спеціалізованих служб цивільного захисту району та громади при загрозі або виникненні надзвичайної ситуації на гідроспоруді Ладижинської ТЕС» (27 травня);
 • штабне тренування органів управління цивільного захисту Ладижинської територіальної громади, Гайсинського району за темою: «Дії органів управління та сил спеціалізованих служб цивільного захисту міста при загрозі або виникненні надзвичайної ситуації на гідроспоруді Ладижинської ТЕС» (8 червня).
 • щотижневі перевірки наявності та якості прямого телефонного зв’язку між оперативним черговим пункту управління облдержадміністрації та черговим військової частини А 1119 та А0310;
 • дві квартальні технічні перевірки працездатності внутрішньообласної системи централізованого оповіщення області з міського та позаміського запасних пунктів управління;
 • щомісячні технічні перевірки телефонної системи централізованого виклику для оповіщення складу обласних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і евакуаційної, керівного складу обласних спеціалізованих служб цивільного захисту та фахівців Департаменту цивільного захисту облдержадміністрації;
 • відпрацювання організаційно-методичних вказівок з організації підготовки та навчання населення області щодо дій при загрозі і виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2021 рік місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування від 27 січня 2021 року № 01.01-18/185;
 • проведення заходів щодо проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту: в області на обліку перебуває 819 захисних споруд цивільного захисту (107 сховищ, 712 протирадіаційних укриттів) та 781 найпростіше укриття;
 • день цивільного захисту та тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності у всіх загальноосвітніх школах та професійно-технічних навчальних закладах та тиждень безпеки дитини в дошкільних навчальних закладах проведено з дотриманням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширення на території України коронавірусу COVID-19»;
 • аналіз надзвичайних ситуацій, які виникли на території області, стану оперативного реагування на них, організації роботи оперативно-чергових служб, готовності сил та засобів доводились до органів місцевого самоврядування, керівників обласних управлінь, установ і організацій, обласних спеціалізованих служб цивільного захисту, засобів масової інформації та розміщувалися на веб-сайті облдержадміністрації (щомісячно, щоквартально, за півріччя);
 • інформація про гідрометеорологічні умови, ймовірність виникнення надзвичайних ситуацій, стан роботи із запобігання і реагування на надзвичайні ситуації та події доводилась до органів місцевого самоврядування, керівників обласних управлінь, установ і організацій, обласних спеціалізованих служб цивільного захисту, засобів масової інформації та розміщувалася на веб-сайті облдержадміністрації (щовівторка та щоп’ятниці);
 • прийнято участь у заходах, пов’язаних з діяльністю штабу територіальної оборони та забезпечення його роботи у частині, що стосується;
 • уточнення наявного фонду захисних споруд цивільного захисту та можливості укриття в них населення.

Постійно проводились просвітницькі заходи щодо запобігання поширення на території області коронавірусу COVID-19 в інтернет-виданнях – 2600 матеріалів, друкованих виданнях – 1156 матеріалів, радіо – 337 виступів, телебачення 396 відеосюжетів.

Проводився комплекс протипожежних заходів у пожежонебезпечний період в лісах та на сільськогосподарських угіддях.

У І півріччі 2021 року в навчально-методичному центрі безпеки життєдіяльності та цивільного захисту Вінницької області пройшли функціональне навчання 298 осіб, з них державних службовців – 38, посадових осіб органів місцевого самоврядування – 203, що складає 92 % від запланованих.

Пункти управління цивільного захисту області до дій за призначенням готові.

 

ЦІЛЬ 3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ. ЗРОСТАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ ОБЛАСТІ.

 

Пріоритет 1. Розвиток промислового комплексу, активізація інноваційних процесів та створення сприятливих умов для посилення інвестиційної діяльності в області.

Індекс промислової продукції Вінницької області за січень-червень 2021 року становить 94,6%. Серед регіонів України область за даним показником посідає 21 місце (по Україні індекс промислового виробництва становить 102,2%).

Збільшили виробництво готової продукції у січні-червні 2021 року проти відповідного періоду минулого року підприємства добувної галузі, темп росту яких склав 141,6%, машинобудування - 126,7%, деревообробної - 115,9% та металообробки - 101,9%.

Решта галузей не досягли рівня виробництва січня-червня 2021 року, а саме: з виробництва будматеріалів (99,4%), хімічна (96,0%), постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (92,1%), харчова (90,3%), легка (56,5%), фармацевтична (54,4%).

На промислових підприємствах області наразі працює 56024 особи, середньомісячна заробітна плата яких становить 13151 грн.

У січні-травні 2021 року промисловими підприємствами області реалізовано готової продукції (товарів, послуг) на суму 33,5 млрд грн.

Частка області у загальнодержавному обсязі реалізованої продукції складає 2,5%.

 

Протягом січня-червня 2021 року на території Вінницької області реалізовано 50 інвестиційних проєктів загальною вартістю 313,65 млн грн та створено 362 нових робочих місць, з них по галузях:

 • харчова – 15 проєктів на суму 200,98 млн грн, 141 нове робоче місце;
 • сільське господарство (розширення інфраструктури зберігання сільськогосподарської продукції) – 12 проєктів, створено 54 нових робочих місць;
 • альтернативна енергетика – 6 проєктів на суму 1 млн грн, створено 9 нових робочих місць;
 • інші – 17 проєктів на суму 111,67 млн грн, 158 нових робочих місць.

 

Загалом, у 2021 році приватними інвесторами на території Вінницької області планується реалізувати 101 інвестиційний проєкт на загальну суму близько 2,4 млрд грн, створити – 1249 нових робочих місць, з них по галузях:

 • харчова – 19 проєктів на суму 648,48 млн грн, 480 робочих місць;
 • сільське господарство – 43 проєкти на суму 147 млн грн, 189 нових робочих місць, в тому числі:
  • тваринництво – 8 проєктів на суму 74 млн грн, 49 робочих місць;
  • рослинництво – 2 проєкти на суму 33 млн грн, 75 робочих місць;
  • розширення інфраструктури зберігання сільськогосподарської продукції (елеватори, зерносховища, овоче- та плодосховища) – 27 проєктів на суму 39,4 млн грн, 56 робочих місця;
  • інші в аграрній сфері – 6 проєктів на суму 600 тис грн, 9 робочих місць;
 • альтернативна енергетика – 14 проєктів на суму 670,13 млн грн, 118 робочих місць;
 • енергетика – 6 проєктів на суму більше 243 млн грн;
 • машинобудування – 2 проєкти на суму 2,5 млн грн, 115 робочих місць;
 • інші в промисловості – 17 проєків на суму 673,1 млн грн, 347 нових робочих місць.

 

Найбільші проекти, які будуть реалізовані впродовж року:

-        Офіційне відкриття цеху із виробництва фруктових наповнювачів ТОВ «Фруктона-ВН» на початку року. Потужності нового цеху дозволяють виробляти близько 4 тис. тон продукції на рік (6 млн євро, 50 нових робочих місць);

 • Будівництво 3-ї виробничої лінії зі збагачення каоліну на ТОВ «АКВ Українське каолінове товариство», смт.Глухівці Глуховецької селищної ТГ Хмільницького району (600 млн грн, 33 нових робочих місць);
 • Поновлення роботи Немирівського, Бершадського та Овечацького спиртзаводів, які було продано на приватизаційних аукціонах.

Окремо слід зазначити, що 12 травня 2021 року розпочалися підготовчі роботи для будівництва заводу з виробництва продукції для зимових видів спорту (лижі, лижні черевики та лижні кріплення) компанією ТОВ «Хед Вінниця» (головний акціонер – австрійська компанія «Head International Holding GmbH») на території індустріального парку в м. Вінниця. Термін реалізації проєкту – 18 місяців. Орієнтовна площа виробничих об’єктів становитиме 43 тис. м2. Вартість проєкту становить 80 млн євро. Заплановано створити близько 1200 нових робочих місць.

 

Пріоритет 2. Сталий розвиток аграрного виробництва, розширення сфери органічного виробництва та активізація сільськогосподарської дорадчої діяльності.

Аграрний сектор області за І-е півріччя 2021 року займає перше місце в сільському господарстві за обсягами виробництва валової продукції сільського господарства та на 1 особу, по виробництву (реалізація) м'яса, по чисельності поголів'я ВРХ та птиці. Друге місце – по виробництву молока, чисельності наявного поголів’я корів. Третє місце – по виробництву яєць.

Питома вага регіону за січень-червень 2021 року в загальнодержавному виробництві сільськогосподарської продукції складає 11,5%.

В сільському господарстві області темпи обсягів виробництва за січень-червень 2021 року складають 93,1% до аналогічного періоду минулого року, в т. ч. по сільськогосподарських підприємствах – 94,8%, в господарствах населення – 88,4%.

Сільгоспвиробники області вчасно провели посівну кампанію, здійснюють догляд за посівами сільськогосподарських культур та приступили до збирання ранньої групи зернових культур.

Посівна площа під урожай 2021 року по всіх категоріях господарств склала 1653,2 тис. га, що на 1,6% більше попереднього року. В структурі посівів зернові культури займають 54,5%, технічні – 30,9%, картопля та овочі – 7,7%, кормові культури – 6,9%. Зокрема, зернові культури посіяно на площі 900,9 тис. га (+1,7% до 2020 року), цукрові буряки – 49,6 тис. га (+2,3%), соняшник – 311,6 тис. га (+7,9%), ріпак – 64,5 тис. га (+28,5%), соя – 84,1 тис. га (-18,6%).

Станом на 23.07.2021 року за оперативними даними по всіх категоріях господарств проведено обмолот ранньої групи зернових та зернобобових культур на площі 66,2 тис. га, що становить 15,4% до прогнозу. Всього намолочено 395,9 тис. тонн зерна при середній урожайності 59,8 ц/га. В тому числі озимої пшениці намолочено 203,8 тис. тонн при середній урожайності – 64,9 ц/га, що на 22,0 ц/га більше урожайності в 2020 році, ярої пшениці – 1,42 тис. тонн при середній урожайності 61,7 ц/га, що на 24,9 ц/га більше за 2020 рік, озимого ячменю – 145,5 тис. тонн при урожайності 56,4 ц/га, що на 12,5 ц/га більше ніж у минулому році, ярого ячменю - 35,5 тис. тонн при урожайності 57,3 ц/га, що більше за минулий рік на 21,1 ц/га, озимого жита – 4,7 тис. тонн при урожайності 51,6 ц/га, що на 22,4 ц/га більше ніж у минулому році, гороху – 5,0 тис. тонн при урожайності 30,1 ц/га, що на рівні 2020 року.

Також розпочато збирання озимого ріпаку, якого зібрано на 13,2% посіяних площ, намолочено – 23,8 тис. тонн при середній урожайності – 29,0 ц/га, що на 1,3 ц/га більше урожайності 2020 року.

По всіх категоріях господарств вироблено 331,4 тис. тонн молока, м’яса (реалізація) – 307,7 тис. тонн, яєць – 383,1 млн. штук. В порівнянні із аналогічним періодом минулого року обсяги виробництва (реалізації) м’яса зменшились на 3,9%, молока - на 7,4%, яєць - на 19,4%. В тому числі в сільськогосподарських підприємствах області вироблено 112,2 тис. тонн молока (+6,0% до аналогічного періоду 2020 року), 285,8 тис. тонн м’яса (реалізація) (-4,1%), 114,3 млн. шт. яєць     (-37,9%). Молочна продуктивність корів в сільськогосподарських підприємствах становить 3729 кг молока, або збільшилась до відповідного періоду минулого року на 2,6%.

 

Станом на 1 липня 2021 року в усіх категоріях господарств нараховувалося поголів’я худоби та птиці: 245,3 тис. голів великої рогатої худоби, в тому числі 117,1 тис. голів корів, 220,8 тис. голів свиней, 42,7 тис. голів овець та кіз, 39,4 млн. голів птиці. У порівнянні до аналогічного періоду минулого року, скоротилась чисельність великої рогатої худоби на 15,5 тис. голів, корів - на 10,4 тис. голів, свиней - на 19,2 тис. голів, овець та кіз - на 5,3 тис. голів, птиці - на 353,1 тис. голів.

В сільськогосподарських підприємствах утримується 81,1 тис. голів великої рогатої худоби (+0,7% до аналогічного періоду 2020 року), в т. ч. 31,6 тис. голів корів (+3,3%), 88,3 тис. голів свиней (- 10,4%), 3,2 тис. голів овець і кіз (-13,5%), 30,0 млн голів птиці (+0,1%).

З початку року сільськогосподарськими підприємствами області придбано 160 одиниць техніки та обладнання, які входять до переліку техніки з частковою компенсацією вартості з державного бюджету, на загальну суму 59,5 млн грн.

Капітальні інвестиції в агропромисловий комплекс області у січні-березні 2021 року склали 769,4 млн грн, що становить 38% загального обсягу освоєних капітальних інвестицій області та на 54,8% менше до аналогічного періоду минулого року (1703,9 млн грн у січні-березні 2020 року). В тому числі капіталовкладення в сільське, лісове та рибне господарство у січні-березні 2021 року становили 607,5 млн грн, що становить 30,0% загального обсягу освоєних капітальних інвестицій області та на 27,9% більше до попереднього року (474,9 млн грн у січні-березні 2020 року).

Підприємства агропромислового комплексу здійснюють зовнішньоекономічну діяльність. За січень-травень 2021 року було експортовано сільськогосподарської продукції та готових продуктів харчування на суму 280,7 млн дол. США. В структурі експорту продукції агропромислового комплексу області найбільшу питому вагу займають наступні товарні позиції: кукурудза – 41,4%, олія соняшникова – 33,3%, пшениця – 5,7%, м’ясо і субпродукти домашньої птиці – 4,4%, молоко і молочні продукти – 4,1%.

До п’ятірки найбільших країн-експортерів продукції АПК, яку виробляють підприємства Вінниччини, входять Китай – 24,5%, Туреччина – 6,7%, Польща – 6,4%, Нідерланди – 6,1%, Єгипет – 5,6%.

 

Для забезпечення виробництва екологічно - чистих сільськогосподарських культур в області працює 64 оператори органічного ринку, з них 56 операторів – виробників сільськогосподарської продукції; 5 операторів в сфері торгівлі; 3 оператора – по реалізації засобів захисту рослин.

Органічне виробництво розгорнуто на загальній земельній площі 3559 га з урахуванням перехідного періоду, в тому числі 2513 га мають органічний статус. Основними напрямками роботи є вирощування зернових, технічних, плодово-ягідних та лікарських культур.

В області працює дві обласні дорадчі служби:

- Споживче товариство „Вінницька обласна сільськогосподарська дорадча служба „Агродорада”;

- Громадська організація «Національний центр сільськогосподарського дорадництва та консалтингу «Досвід».

Також в Реєстрі сільськогосподарських дорадників та експертів – дорадників зареєстровано 61 сільськогосподарський дорадник та 13 експертів-дорадників, які надають інформаційно-дорадчі послуги сільгоспвиробникам.

В червні 2021 року для територіальних громад області проведено онлайн-семінар за участю дорадчих служб та дорадників на тему «Надання дорадчих послуг фермерським господарствам», на якому представлено напрямки надання дорадчих послуг для ефективного ведення сільськогосподарського виробництва.

В 2021 році в Україні розпочато реалізацію проєкту «Українська мережа демонстраційних ферм «Демо-ферми» за підтримки Програми USAID з аграрного та сільського розвитку спільно Національною асоціацією сільськогосподарських дорадчих служб України. 4 підприємства області подали заявки на прийняття участі в проєкті: Інститут кормів та сільського господарства Поділля УААН України, ТОВ «АФ Україна – О» с. Каташин Чечельницької територіальної громади, ФГ «Велес Віта» с. Попелюхи Мурованокуриловецької територіальної громади, ТОВ «Діброва і К» с. Мізяків Калинівської територіальної громади.

Продовжується реалізація Проєкту децентралізованого співробітництва міста Вінниці та Вінницької області із Французькою Республікою (регіон Бургундія) за напрямками створення агропромислового кластера та налагодження співпраці в управлінні водними ресурсами в сільському господарстві, зокрема організація іригації, поливу у відповідності до кліматичних змін, а також вирощування органічних культур. Відбулись онлайн-наради з французькою стороною, в яких брали участь представники компанії BETEN Ingenierie та агрокластеру VITAGORA, компанії AgroNOV та Міжнародного офісу води. Зокрема, по першому напряму було визначено конкретні кроки щодо створення Агрокластера, його організаційно-правової форми, місії, послуг, що будуть надаватись. Французькою стороною планується проведення ряду вебінарів стосовно інноваційного ведення сільського господарства, два з яких уже відбулися у травні-червні поточного року.

 

 

Пріоритет 3. Підтримка розвитку малих, середніх форм господарювання на селі та їх об’єднань.

З метою підтримки малого аграрного підприємництва в області прийнята Програма розвитку особистих селянських, фермерських господарств, кооперативного руху на селі та дорадництва на 2021-2025 роки, затверджена рішенням 5 сесії Вінницької обласної Ради 8 скликання від 26.02.2021 р. № 68. Реалізація заходів програми передбачає здійснення підтримки малого аграрного підприємництва області в галузі тваринництва, виробництва органічної продукції, розвиток дорадництва, а також надання пільгового кредитування фермерським господарствам та сільськогосподарським кооперативам.

Відповідно до заходів програми триває прийом документів від фізичних осіб для надання в поточному році часткового відшкодування витрат за закуплену установку індивідуального доїння або (та) холодильну установку.

Також в області проводяться заходи щодо реалізації в 2021 році програм підтримки аграрного сектору. Облдержадміністрацією проведено 15 заходів з метою інформування сільгосптоваровиробників області про напрями державної підтримки у поточному році. Станом на 1 липня 2021 року на отримання дотації за утримання кіз та овець подали документи три суб’єкта господарювання на 336 голів козематок та вівцематок.

Для підтримки розвитку сімейних фермерських господарств в рамках спільного проекту Уряду Швеції та ПРООН в Україні «Посилене партнерство для сталого розвитку» в області реалізується проект щодо створення сімейних молочних ферм. Проєктом передбачається фінансова підтримка для відкриття ферми (будівельні роботи, обладнання), надання коштів для придбання поголів’я ВРХ, надання консультативних, ветеринарних, зоотехнічних та інших послуг, придбання обладнання для зберігання та реалізації молока. Наразі, 8 малих підприємців області уклали договори щодо участі в проєкті.

З метою ознайомлення з проєктом по створенню сімейних молочних ферм, що реалізовується кластером “Натуральне молоко” за підтримки ТОВ “УкрМілкІнвест", 24.06.2021 року облдержадміністрацією організовано робочу поїздку у Рівненську область для потенційних учасників проєкту та зацікавлених осіб територіальних громад області.

 

Пріоритет 4. Здійснення заходів з ефективного використання водних ресурсів області.

Для ефективного використання водних об’єктів протягом І півріччя 2021 року підготовлено 47 проектів розпоряджень Голови облдержадміністрації. Укладено 12 договорів оренди водних об’єктів, в т. ч. три договори після проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди земельних ділянок разом з водними об’єктами. Підготовлено 30 додаткових угод до договорів оренди водних об’єктів в частині перегляду розміру орендної плати за водні об’єкти.

Надійшло до обласного бюджету коштів від орендної плати за водні об’єкти (їх частини) у розмірі 1274,4 тис. грн.

 

 Пріоритет 5. Впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій в системі життєзабезпечення населених пунктів.

В області діє «Програма енергозбереження для населення та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) Вінницької області на 2020-2025 роки» (зі змінами), яка затверджена рішенням 44 сесії обласної Ради 7 скликання від 23 липня 2020 року №948. Кошти на реалізацію заходів Програми на 2021 рік в обласному бюджеті не передбачались.

Водночас, місцеві програми енергоефективності прийняті у Вінницькій, Хмільницькій, Козятинській, Тульчинській та Крижопільській територіальних громадах.

З метою реалізації політики енергоефективності та енергозбереження у бюджетних та комунальних закладах в області діє «Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів у Вінницькій області на 2017-2022 роки, затверджена рішенням 17 сесії обласної Ради 7 скликання від 24.03.2017 №310» (зі змінами).

Окрім технічних заходів з енергозбереження обласна програма підвищення енергоефективності передбачає здійснення також організаційних заходів, зокрема щомісячний моніторинг споживання енергоресурсів бюджетними закладами обласного підпорядкування.

Моніторинг споживання паливно-енергетичних ресурсів дає можливість визначити найбільш енергозатратні об’єкти, які мають найвище споживання енергоресурсів на одиницю площі, зафіксувати аномальні перевитрати ресурсів, наприклад, внаслідок аварійних поривів інженерних мереж водопостачання та ліквідувати такі ситуації, а також визначити першочергові заклади, які потребують активізації робіт з комплексної термомодернізації та здійснення поточних заходів з енергозбереження.

Окрім обласної системи, енергомоніторинг здійснюється у Вінницькій, Гніванській, Томашпільській та Хмільницькій територіальних громадах.

Одним з напрямків роботи згідно Програми енергоефективності також є переведення котелень на альтернативні види палива. У І півріччі 2021 року в області на 1 об’єкті теплокомуненерго переведено котельню на альтернативні види палива встановленою потужністю 2,5 МВт.

Протягом І півріччя 2021 року усіма категоріями споживачів використано 305,171 млн м3 природного газу, що на 1,5 млн м3 менше ніж за аналогічний період 2020 року.

На виконання Програми дій Уряду за підтримки проєкту міжнародної технічної допомоги «Реформа у сфері енергоефективності в Україні» Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) у Вінницькій області створено Базу даних енергетичних та експлуатаційних характеристик будівель. Організовано відповідну роботу за безпосередньої участі структурних підрозділів облдержадміністрації та закладів обласного підпорядкування та здійснюється щомісячне внесення інформації про спожиті енергоносії в розрізі кожної будівлі обласних бюджетних установ.

 

  Пріоритет 6. Подальше формування позитивного інвестиційного іміджу області.

Впродовж І півріччя 2021 року забезпечено проведення 8 офіційних зустрічей з презентацією економічного та інвестиційного потенціалу регіону, в т. ч. зустрічей з Надзвичайними та Повноважними Послами Туреччини та Великої Британії, українсько-молдовських консультацій з реалізації проєкту будівництва прикордонного мостового переходу через р. Дністер «Ямпіль-Косеуць».

Інвестиційний портал Вінниччини (vininvest.gov.ua), на якому щоквартально оновлюється інформація, допомагає потенційним інвесторам ознайомитися з потенціалом області, пріоритетними напрямками та основними показниками економічного розвитку, інвестиційними об'єктами - вільними земельними ділянками, об’єктами нерухомості, інвестиційними проектами, які можуть зацікавити потенційних інвесторів. Сформовано перелік з 112 ділянок типу «Greenfield» загальною площею 326,5 га та 20 ділянок типу «Brownfield» загальною площею 16,5 га.

Інформація про інвестиційний портал розміщена на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації та веб-сторінці Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації.

Протягом І півріччя 2021 року зафіксовано 452 відвідувачі сайту.

Інформацію щодо посадових осіб - представників регіонів, до сфери повноважень яких відносяться питання сприяння інвестиційній діяльності, розміщено на офіційному сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Посилання на інвестиційний портал Вінницької області (http://www.vininvest.gov.ua/) розміщено на Карті інвестиційних контактних пунктів з питань залучення інвестицій та супроводу інвесторів в Україні.

 

Пріоритет 7. Розвиток сфери торгівлі та послуг

Індекс споживчих цін за січень – червень 2021 року до грудня 2020 року по Вінницькій області становив 104,6% (по Україні – 106,4%). Серед регіонів України за даним показником область займає 1 місце.

У червні 2021 року в області середні ціни на 18 з 25 найменувань соціально значущих товарів є нижчими за середні по Україні.

За даними Головного управління статистики у Вінницькій області оборот роздрібної торгівлі області за січень – червень 2021 року склав 18,7 млрд грн, що більше на 18,3% в порівняних цінах до відповідного періоду минулого року (по Україні збільшився на 13,8%). За темпами зростання обороту роздрібної торгівлі за січень – червень 2021 року область займає 8 місце серед регіонів України.

Спад темпу обороту роздрібної торгівлі зумовлено запровадженням карантинних заходів для запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг області за І квартал 2021 року становить 3,0 млрд грн, в тому числі обсяг послуг, реалізованих населенню – 0,9 млрд грн, що становить – 30,6 % від загального обсягу послуг.

COVID-19 став каталізатором трансформації ринку роздрібної торгівлі, яка почалася задовго до пандемії, зокрема відбувся стрімкий ріст зростання обсягу продажу товарів через інтернет магазини, мобільні додатки тощо.

На території області успішно функціонують та розширюють свою діяльність  як національні так і місцеві торговельні мережі, зокрема за І півріччя 2021 року відкрито 6 нових магазинів: ТОВ - НВП «Аргон» (2 супермаркети «Грош Експрес», 24 нових робочих місць); ФОП Вихристюк О.І (1 супермаркет «Україночка», 30 нових робочих місць); ТОВ «Сільпо - Фуд» (2 супермаркети «Сільпо», 176 нових робочих місць); ТОВ «АТБ-Маркет» (1 магазин «АТБ - маркет», 45 нових робочих місць). Цими торговельними мережами до кінця поточного року планується ввести в експлуатацію ще 7 нових об’єктів торгівлі в яких буде створено 330 нових робочих місць.

У березні поточного року у м. Вінниці відкрито гіпермаркет торговельної мережі «ЗаТак», яка нещодавно розпочала свою діяльність в Україні.

В торговельних мережах представлена продукція місцевих товаровиробників: ПрАТ «Концерн Хлібпром» ВП «Вінницяхліб», ТОВ «Зерносвіт», ТОВ «Літинський молокозавод», ТОВ «Люстдорф», ТОВ «ФУД Девелопмент», ТОВ «Ковінько-ковбаси», ЗАТ «Тульчин-Мясо», ТОВ «Бондарукові ковбаси», ТОВ «Вінницька цукерка», ПрАТ «Вінницька харчова фабрика», ТОВ «АВІС», Філія «Вінницька Птахофабрика» ПАТ «Агрохолдинг Авангард», ПрАТ МКЗ «Регіна», ПрАТ «Мироновський Хлібопродукт», ПрАТ «Козятинський м’ясокомбінат».

Розвивається мережа фірмової торгівлі місцевих товаровиробників, зокрема: ПрАТ «Літинський молокозавод» ТМ «Білозгар», ФОП Бондарук Ю.В. ТМ «Бондарукові ковбаси», ТОВ «Солодка Мрія-Вінниця» ТМ «Солодка Мрія», ТОВ «Ковінько-ковбаси» ТМ «Ковбаскофф».

З метою забезпечення споживчого попиту населення в населених пунктах області періодично проводяться ярмаркові заходи, на яких реалізується продукція місцевих виробників.

В територіальних громадах області відбулося відкриття 25 нових об’єктів торгівлі та послуг (торговельних центрів, магазинів, аптек, АЗС, закладів розміщення та харчування тощо) в яких створено близько 200 нових робочих місць. Планується, що до кінця року розпочнуть свою діяльність 10 нових об’єктів в яких буде створено 65 робочих місць.

Наймасштабніші проєкти реалізовано у м. Вінниці, зокрема це відкриття добудови «Мегамолл 2.0» (орендна площа 10000 м2) другої черги ТРЦ Мегамолл, реконструкція ТЦ «Дастор» та відкриття в квітні 2021 року ТРЦ «Small, загальна площа якого складає 13000м2.

В області, за оперативною інформацією, працюють понад 7000 об’єктів торгівлі та надають послуги харчування понад 1300 об’єктів ресторанного господарства. В населених пунктах, в яких відсутня стаціонарна торговельна мережа, здійснюється виїзна торгівля у визначені дні тижня продуктами харчування, товарами першої необхідності, промислової та господарської груп, а також товарами складного асортименту за попереднім замовленням.

На території області діють 92 ринки та більше 93 постійно діючих ярмарків.

 

Пріоритет 8. Створення сприятливих умов розвитку малого та середнього бізнесу.

За даними Головного управління Державної податкової служби у Вінницькій області діє понад 80 тис. суб`єктів малого і середнього підприємництва, з них 430 - середніх підприємств, 11580 - малих підприємств, 65415 – фізичних осіб-підприємців та 2682 - фермерських господарства. Протягом І півріччя 2021 року за даними моніторингу новостворених та скасованих суб’єктів господарювання спостерігається позитивний баланс +360 одиниць за рахунок збільшення кількості новостворених юридичних осіб.

В малому та середньому підприємництві області зайнято понад 250 тис. осіб, що становить третю частину економічно-активного населення області, із яких понад 150 тис. осіб зайняті в малому бізнесі.

Сума надходжень до бюджетів усіх рівнів від діяльності суб’єктів малого підприємництва за І півріччя 2021 року становить 2,28 млрд грн, або 25,5% від загальних обсягів надходжень, що на 16,4% більше ніж за І півріччя 2020 року.

Сума надходжень до місцевих бюджетів від діяльності суб’єктів малого підприємництва за І півріччя 2021 року в порівнянні з відповідним періодом 2020 року  зросла на 14,4%, або на 161,0 млн грн і становить 1,28 млрд грн, а їх частка в загальній сумі надходжень до місцевих бюджетів складає 26,2%.

Від суб’єктів малого підприємництва, які працювали за спрощеною системою оподаткування (єдиний податок), надходження до бюджету за І півріччя 2021 року зросли на 37,9 млн грн або на 7,2% і вони складають 567,1 млн грн., або 11,6% від загальної суми надходжень до місцевих бюджетів.

В області діє Регіональна програма розвитку малого і середнього підприємництва на 2021 – 2027 роки, яка затверджена рішенням 45 сесії обласної Ради 7 скликання від 24 вересня 2020 року № 978.

В обласному бюджеті на 2021 рік на підтримку малого і середнього підприємництва передбачено кошти в сумі 2,98 млн грн, із яких 2,4 млн грн – кошти на надання грантів на безповоротній основі в рамках проведення конкурсу бізнес-планів для підприємців-початківців; 580,0 тис. грн – проведення інших заходів програми (організація та проведення  спеціалізованих тренінгів, круглих столів, форумів, семінарів, майстер-класів, конференцій з актуальних питань ведення бізнесу).

В рамках реалізації заходів Програми у 2021 році передбачено надання на конкурсних засадах у формі грантів з обласного бюджету на започаткування власної справи громадянам та на розвиток бізнесу підприємцям-початківцям. Положення про організацію та проведення конкурсу бізнес-планів для підприємців-початківців (стартапи) затверджено розпорядженням голови облдержадміністрації від 17 квітня 2018 року № 315 (зі змінами від 25 червня 2019 року № 467).

З метою створення конкурентного середовища та прозорого використання коштів відповідно до Положення оголошено та проведено конкурс на визначення виконавця (Виконавчого адміністратора) з організації та проведення конкурсу бізнес-планів для підприємців-початківців (стартапи) через систему електронних закупівель «PROZORRO». Виконавчим адміністратором конкурсу було визначено «Вінницьку обласну громадську організацію «Спілку підприємців «СТІНА» та 25 травня 2021 року оголошено конкурс бізнес-планів. Конкурс проводиться в три етапи. За результатами І етапу конкурсу бізнес-планів на участь у конкурсі зареєструвалось 107 учасників, із яких 80% - громадяни, які мають намір розпочати власний бізнес. Наразі триває другий етап конкурсу, під час якого підприємці-початківці та громадяни отримають консультації та допомогу у написанні і поданні бізнес-планів (дедлайн подачі документів на конкурс 2 серпня 2021 року).

В області забезпечується виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

В реєстрі регуляторних актів облдержадміністрації знаходиться 21 розпорядження Голови обласної державної адміністрації. Реєстр розміщено на сайті облдержадміністрації в розділі «Економіка та інвестиції/Регуляторна діяльність/ Реєстр регуляторних актів».

Відповідно до Плану-графіку здійснення відстеження результативності дії регуляторних актів облдержадміністрації протягом 1 півріччя 2021 року проведено 1 періодичне та 3 повторних відстеження. За результатом проведених відстежень дію регуляторних актів визнано ефективною.

Відповідно до Плану підготовки проєктів регуляторних актів облдержадміністрації у першому півріччі 2021 року підготовлено та прийнято три регуляторних акти – розпорядження Голови облдержадміністрації щодо тарифної політики у сфері охорони здоров’я.

При підготовці проєктів регуляторних актів забезпечено дотримання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Проєкти розміщено на веб-сайті облдержадміністрації (www.vin.gov.ua) у розділі «Економіка та інвестиції/Регуляторна діяльність/Повідомлення про оприлюднення регуляторного акту». Після проведення громадських обговорень в формі «круглого столу», проєкти отримали погодження Державної регуляторної служби України (Рішення № 9 від 03 лютого 2021 року, Рішення № 11 від 16 лютого 2021 року та Рішення № 18 від 05 квітня 2021 року відповідно).

З метою дотримання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та забезпечення прав і законних інтересів суб’єктів господарювання в області проводиться робота щодо перегляду регуляторних актів органів місцевого самоврядування.

У зв’язку із змінами у діючому законодавстві в частині відміни з 1 січня 2020 року застосування органами місцевого самоврядування умов пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів, облдержадміністрація листом від 23 березня 2021 року № 01.01-51/2199 зобов’язала 15 територіальних громад скасувати рішення про встановлення порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури.

Крім того, враховуючи завершення процесу формування громад у рамках адміністративно-територіальної реформи, з метою прийняття нових та перегляду наявних регуляторних актів, облдержадміністрація надала доручення територіальним громадам та відповідні методичні рекомендації провести роботу щодо перегляду чинних регуляторних актів з обов’язковим дотриманням всіх законодавчо визначених процедур.

У зв’язку із змінами у чинному законодавстві у системі надання адміністративних послуг відбуваються процеси реформування. Кожна територіальна громада повинна утворити центр надання адміністративних послуг. Також відбувається процес трансформації ЦНАП райдержадміністрацій у ЦНАП органів місцевого самоврядування.

Станом на 01 липня 2021 року з 20 ЦНАП райдержадміністрацій, зокрема шляхом реорганізації, створені та діють 19 ЦНАП органів місцевого самоврядування. Піщанською селищною радою підготовлено проєкт рішення про центр надання адміністративних послуг, положення та регламент його роботи, перелік послуг, яке винесено на розгляд чергової сесії селищної ради 30 липня 2021 року.

Загалом в територіальних громадах створені та діють 42 ЦНАП, 5 їх територіальних відділень, 42 віддалених робочих місця, 6 мобільних кейсів та 2 мобільних ЦНАП - автомобіля.

Роботу Центрів забезпечують 304 адміністратори та 146 державних реєстраторів.

Протягом 1 півріччя 2021 року ЦНАПами області надано суб’єктам звернення понад 453,4 тис. різноманітних адміністративних послуг, що на 1,5% менше порівняно з відповідним періодом 2020 року.

Одночасно місцеві бюджети отримали за надання адміністративних послуг 43,1 млн грн, що на 7,1 млн грн або на 20% більше порівняно з відповідним періодом 2020 року.

За загальною кількістю послуг наданих у I кварталі 2021 року через ЦНАП область посіла 5 місце серед регіонів України та 7 місце - за кількістю наданих послуг на 1,0 тис. наявного населення.

Кількість наданих послуг на 1 тис. населення області за 1 квартал 2021 року склала 132 послуги (по Україні – 104).

Вінницька область – єдина серед областей України, у якій запроваджено з 2018 року надання всіх видів адміністративних та прирівняних до них послуг облдержадміністрації та її  структурних  підрозділів через ЦНАП «Прозорий офіс» Вінницької міської ради. Кількість видів таких послуг зросла з 81 у 2018 році до 144 у 2021 році.

Сервіс з оформлення та видача паспортів як громадянина України так і громадянина України для виїзду за кордон запроваджено в 10 ЦНАП області.

Реєстрація транспортних засобів та видача посвідчення водія здійснюється в ЦНАПах Вінницької та Калинівської ТГ.

Протягом 2021 року заплановано реалізувати 14 проектів по створенню та модернізації ЦНАП, на які направлено з державного та обласного бюджету майже 20,2 млн грн.

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг передбачається реалізація 8 проєктів громад області на суму понад 8,5 млн грн (Теплицька селищна рада – 1,347 млн грн, Томашпільська селищна рада – 0,269 млн грн, Чернівецька селищна рада – 3,822 млн грн, Шаргородська міська рада – 1,755 млн грн, Козятинська міська рада – 0,264 млн грн, Могилів – Подільська міська рада – 0,574 млн грн, Немирівська міська рада – 0,264 млн грн, Хмільницька міська рада – 0,33 млн грн).

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій у 2021 році запланована реалізація 2 проектів на суму 4,25 млн грн (Чернівецька громада - 2,5 млн грн та Шаргородська громада - 1,75 млн грн).

За рахунок коштів обласного бюджету в рамках конкурсу «Комфортні громади» 6 територіальних громад області отримали 7,4 млн грн на розвиток ЦНАПів:

Станіславчицька громада - 998, 77 тис. грн.

Вапнярська громада - 1650,054 тис. грн.

Копайгородська громада  - 225,0 тис. грн.

Уланівська громада  - 1495,295 тис. грн.

Джуринська громада - 918, 0 тис. грн.

Агрономічна громада -2160,214 тис. грн.

 

Пріоритет 9. Розвиток транспортної інфраструктури.

У січні‒червні 2021 року вантажообіг підприємств транспорту становив 12011,6 млн ткм, або 96,0% від січня‒червня 2020р. Вантажообіг залізничного транспорту зменшився на 5,4%, а автомобільного транспорту збільшився на 31,9%. Транспортний комплекс області за січень‒червень 2021р. виконав перевезення вантажів в обсязі 10066,8 тис.т. Збільшення проти січня‒червня 2020р. складає 13,7%.

Пасажирообіг у січні‒червні 2021р. становив 1676,1 млн пас.км або 119,2% від обсягу січня‒червня 2020р. Порівняно з відповідним періодом попереднього року пасажирообіг залізничного транспорту збільшився в 1,5 рази, а автомобільного транспорту зменшився на 22,5%. У січні‒червні 2021р. пасажирським транспортом перевезено 45,1 млн. пасажирів, що на 21% менше, ніж у січні‒червні 2020р.

В області функціонує 437 внутрішньообласних міжміських і приміських маршрутів, 575 приміських маршрутів, які не виходять за межі території району, та близько 100 міських маршрутів. Крім того, у Вінницькій області нараховується 47 міжнародних та 94 міжобласних маршрутів.

На автобусних маршрутах загального користування Вінницької області працює 110 автобусів пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, з них 67 у м. Вінниці.

На сьогодні в області розпочато реалізацію проекту «Реконструкція аеродрому в КП «Аеропорт Вінниця», згідно з Державною цільовою програмою розвитку аеропортів на період до 2023 року, затвердженою постановою Кабінетів Міністрів України від 24 лютого 2016 року № 126.

Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансового забезпечення заходів з розвитку аеропортної інфраструктури, затвердженого постановою КМУ від 9 червня 2021 року № 604, головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінінфраструктури. Розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня є Укрінфрапроект. Одержувачем бюджетних коштів та замовниками робіт з проектування та будівництва є комунальне підприємство “Аеропорт Вінниця”.

 

У 2021 році на ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення передбачено спрямування                           1048,4 млн грн коштів державного дорожнього фонду. На ремонт 14 ділянок автомобільних доріг місцевого значення протяжністю 95,5 км та 6 штучних споруд протяжністю 160,0 пог м на передбачено 868,0 млн грн, на заходи з експлуатаційного утримання - 162,4 млн грн.

Станом на 01 липня 2021 року з державного бюджету до обласного бюджету спрямовано коштів державного дорожнього фонду в сумі 494,3 млн грн. Використання коштів державного дорожнього фонду складає 353,0 млн грн, що становить 71,5% фактичних надходжень.

За результатами проведеної у ІІ кварталі 2021 року роботи завершено реалізацію 3 проєктів, в тому числі 2 об’єкти введено в експлуатацію.

У 2021 році спрямування коштів державного дорожнього фонду передбачено на реконструкцію та капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах на умовах конкурсного відбору таких проектів та за наявності проєктно - кошторисної документації, експертного звіту, співфінансування з місцевого бюджету. Для фінансування визначено 34 проєкти на загальну суму 170,0 млн грн.

 

Пріоритет 10. Подальший розвиток міжнародного та транскордонного співробітництва.

В області реалізується 10 Угод про торговельно-економічне, науково-технічне та культурне співробітництво із регіонами Республіки Польща, Чеської Республіки, Румунії, Республіки Білорусь та Республіки Молдова.

З метою підвищення іміджу області за кордоном, презентації її економічного, агропромислового, природного, наукового, культурного та промислового потенціалу було організовано ряд візитів представників міжнародних організацій та дипломатичного корпусу різних країн світу у Вінницьку область. Зокрема, у 3 і 4 кварталі 2020 року відбулось два візити Надзвичайних та Повноважних Послів з Республіки Молдова та Королівства Бельгія. Також область відвідали Почесний Консул України у Борглоні (провінція Лімбург, Бельгія), Генеральний Консул Республіки Польща у Вінниці, Почесний Консул Республіки Молдова у Вінниці, експерти проєкту ОБСЄ та делегація Союзу промисловців та підприємців «EL TIREGI» Республіки Казахстан.

У І півріччі 2021 року відбулось три візити Надзвичайних та Повноважних Послів з Турецької Республіки, Великої Британії, Республіки Польща. А також область відвідали Генеральний Консул Республіки Польща у Вінниці, Генеральний Консул Турецької Республіки в м.Одеса, делегація Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та делегація з Французької Республіки в рамках проєкту децентралізованого співробітництва.

З червня 2020 року в області розпочато реалізацію проєкту децентралізованого співробітництва міста Вінниці та Вінницької області із містом Діжон та регіоном Бургундія-Франш-Конте Французької Республіки. Проєкт передбачає співробітництво за чотирма напрямами, розподіленими за зонами відповідальності між містом та областю, а саме: створення агропромислового кластеру; створення Агрохабу на базі Вінницького національного аграрного університету; проведення технічної експертизи для модернізації мережі водопостачання та водовідведення м. Вінниці; налагодження співпраці в управлінні водними ресурсами в сільському господарстві та вирощування органічних культур. На реалізацію проєкту децентралізованого співробітництва МЗС Франції виділено 296,0 тис. євро.

В рамках реалізації проєкту у 2021 році уже відбулось 7 онлайн-нарад з французькими партнерами, підписано Меморандум про створення інноваційного агропромислового кластеру Agrovin, проведено два вебінари для вінницьких аграріїв французькими експертами з питань кліматичних змін та захисту ґрунтів, прийнято на Вінниччині делегацію французьких експертів – представників організацій-партнерів. В рамках візиту делегати ознайомились  з діяльністю виробничих підприємств та наукових установ – засновників агрокластеру AgroVin, створеного в рамках проєкту за прикладом Асоціації Vitagora, виробили спільне бачення майбутньої співпраці за напрямами, що стосуються аграрної сфери та зрошення.

У фокусі уваги обласної державної адміністрації у минулому році залишалися і питання транскордонного співробітництва. Так, проблематика розбудови прикордонно-дорожньої інфраструктури на українсько-молдовському державному кордоні з будівництвом мостового переходу через р.Дністер та ліквідації очисних споруд м.Сорока (Республіки Молдова) в с.Цекинівка Ямпільської ОТГ Вінницької області піднімалась у ході зустрічі голови облдержадміністрації з Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Молдова в Україні Русланом Болбочаном, а також подана Посольству України в Республіці Молдова та МЗС України як пропозиція до розгляду в ході зустрічі Президентів України та Республіки Молдова.

В результаті 16 вересня 2020 року з території очисних споруд, що знаходяться в с. Цекинівка Ямпільської ОТГ, працівниками «Вінниця-облводоканалу» вивезено сім контейнерів від рідкого хлору, що зберігались в напівзруйнованому приміщенні, яке використовувалось як хлораторна.

На виконання домовленостей між Президентами України та Молдови Володимиром Зеленським та Маєю Санду від 12 січня 2021 року щодо будівництва мосту через р. Дністер в районі населених пунктів Ямпіль-Косеуци в березні на Вінниччині відбулись дводенні консультації між представниками робочих груп України та Молдови з підготовки до реалізації проєкту, а в липні визначено переможця тендеру на будівництво нового мосту «Ямпіль-Косеуць» в рамках програми «Велике будівництво». Вартість робіт – 3 мільярди 386 мільйонів гривень. За належного фінансування будівництво мостового переходу планують завершити до кінця 2022 року. Завдяки новому мосту тривалість подорожі між двома столицями Києвом та Кишиневом скоротиться до 5 годин.

Також у першому півріччі 2021 року (14-17 червня) офіційна делегація Вінницької області перебувала у Республіці Узбекистан з метою налагодження ділових контактів, обміну досвідом, а також створення та відкриття нових можливостей для експорту Вінниччини. Делегація взяла участь у 16-тій Міжнародній Виставці «Сільське господарство – AgroWorld Uzbekistan 2021», зустрілась із Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Узбекистан, керівництвом Торгово-промислової Палати Республіки Узбекистан, керівництвом Самаркандської та Сурхандар’їнської областей.

 

Пріоритет 11. Покращення стану зайнятості населення на всіх рівнях.

В області забезпечується контроль за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення. Проводяться засідання обласних комісій, на яких розглядалися питання дотримання мінімальних гарантій оплати праці, питання недопущення використання праці найманих осіб без належного оформлення трудових відносин та виплати роботодавцями доходів у вигляді заробітної плати без сплати податків до бюджету.

Органами Державної податкової служби області легалізовано працю 2037 найманих осіб, якими сплачено 5925,7 тис. грн податків, зборів, внесків.

За результатами проведених перевірок з питань дотримання чинного законодавства при виплаті заробітної плати та інших доходів протягом січня-червня поточного року всього донараховано 7759,9 тис. грн, сплачено 11096,2 тис. грн (в т.ч. сплачено по донарахованих сумах минулих періодів), а саме: податку на доходи фізичних осіб – 7388,5 тис. грн (з яких надійшло 4549,1 тис. грн), військового збору – 261,0 тис. грн (з яких сплачено – 89,4тис. грн), єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування – 110,4 тис. грн (з яких сплачено 6457,7 тис. грн).

З початку 2021 року за результатами проведених 120 інспекційних відвідувань фахівцями управління Держпраці, в ході яких вивчалось питання оформлення трудових відносин виявлено 163 працівники, що працювали без належного оформлення, з них 83,4 працівників допущено до роботи без укладання трудового договору в письмовій формі, 16,6% працівника – допущені до роботи без повідомлення ДПС.

За порушення чинного трудового законодавства винесено 36 приписів, складено та передано до суду 8 протоколів за ч.3 ст.41 КУпАП, винесено 1 постанову за статтею 188-6 КУпАП, складено 5 постанов про накладення штрафу відповідно до абзацу другого ч.2 ст.265 КЗпП на суму 6,72 млн грн.

Протягом січня-червня 2021 року до обласної служби зайнятості за пошуком роботи звернулось 80,1 тис. осіб (103,1% до минулорічного показника). Разом з тим кількість осіб, які мали статус безробітного, майже зрівнялась з минулорічним показником - 44,8 тис. проти 44,6 тис. у січні-червні 2020 року. З них набули статусу безробітного протягом звітного періоду – 21,5 тис. осіб (на 2,6 тис. осіб менше минулорічного показника).

Майже 42,6 тис. осіб (або кожні дев’ять з десяти зареєстрованих безробітних) отримували допомогу по безробіттю, середній розмір її у червні 2021 року склав 4112 грн.

Протягом січня-червня 2021 року вдалося повернути до продуктивної зайнятості 15,3 тис. громадян, які звернулись за пошуком роботи до обласної служби зайнятості. З них 13,3 тис. – зареєстровані безробітні, 2 тис. осіб - працевлаштовані до набуття ними статусу безробітного. Рівень працевлаштування безробітних – 29,6%, середній рівень працевлаштування безробітних по державі – 26,6%.

 

ЦІЛЬ 4. РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ТА ПІДВИЩЕННЯ СТАНДАРТІВ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ.

Пріоритет 1. Забезпечення високих стандартів навчання, активізація співпраці у сфері освіти і науки.

За оперативними даними, 49,4 тис. дітей здобувають дошкільну освіту у 803 закладах освіти, які забезпечують здобуття дошкільної освіти дітьми відповідного віку.

У 2021 році у закладах дошкільної освіти утворено 69 додаткових місць                       (с. Мервинці - 24 місця (Бабчинецька сільська громада), с. Вітрівці - 20 місць (Бабчинецька сільська громада), с. Теофилівка - 25 місць (Джулинська сільська громада).

Учителями пілотних класів закладів освіти, що є учасниками всеукраїнського експерименту за темою «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної середньої освіти», здійснювалася апробація навчальних матеріалів (загалом 12 закладів, 18 класів).

Проведено координаційні зустрічі в офлайн та онлайн форматах щодо підведення підсумків апробації Державного стандарту початкової освіти для педагогічних працівників пілотних шкіл.

17 червня 2021 року на базі Комунального закладу вищої освіти «Вінницька академія безперервної освіти» в рамках традиційного регіонального Фестивалю педагогічної  майстерності «LEADFEST» відбувся щорічний обласний Форум «НУШ в дії: підсумки пілотування в початковій школі Вінниччини». Учителі початкових класів та керівники пілотних шкіл мали нагоду поділитися практичним досвідом, власними досягненнями і успіхами.

Здійснено підвищення кваліфікації вчителів початкових класів, навчання проводилося за очною формою навчання із використанням дистанційних технологій за уніфікованими фаховими програмами в реальному часі (синхронному режимі) – 995 осіб, за тематикою, яка допомагає вчителям застосовувати в роботі принципи Нової української школи: вчителів початкової школи – 1379 осіб; вчителів англійської мови – 453; асистентів вчителів – 273.

За оперативними даними, станом на 01 липня 2021 року загальноосвітню підготовку в області забезпечували 746 закладів загальної середньої освіти, навчається 166,4 тис. учнів. Створено 64 опорних заклади з 91 філією.

Функціонували 94 школи (468 класів) з поглибленим вивченням базових дисциплін, у тому числі 32 – у сільській місцевості. Профільне навчання у старшій школі запроваджено в 322 закладах загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів (43%), у тому числі, у 135 закладах сільської місцевості.

В рамках Обласної цільової програми роботи з обдарованою молоддю на 2018-2022 роки у ІІ кварталі 2021 року проведено онлайн: ІІ етап XIV Міжнародного конкурсу з українознавства (3 переможці), ІІ обласний правничий конкурс «Я знаю свої права» для учнів 9-11 класів, обласний конкурс творчості дітей та учнівської молоді присвячений 35-м роковинам Чорнобильської катастрофи «Пам'ятаємо, бережемо, віримо».

У 2020-2021 навчальному році в області на базі 302 закладів загальної середньої освіти та 127 закладів дошкільної освіти організовано інклюзивне навчання, яким охоплено 934 дитини у 756 класах та 271 дитина в 181 дошкільній групі. Особистісно зорієнтований напрям освітнього процесу для дітей з особливими освітніми потребами в закладах освіти області забезпечують 742 асистенти учителя та 171 асистент вихователя.

Створено 38 інклюзивно-ресурсних центрів.

Укладено угоди щодо навчання учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти на виробництві, організації майданчиків та навчальних приміщень для проведення уроків виробничого навчання та виробничої практики на підприємствах. Заклади професійної (професійно-технічної) освіти Вінниччини співпрацюють із понад 2 тис. підприємств, установ та організацій – Департаментом гуманітарної політики обласної державної адміністрації створено відповідний реєстр.

Впровадження елементів дуальної форми навчання здійснено у 12 закладах професійної (професійно-технічної) освіти із 26 професій із яких 4 монопрофесії, 15 – інтегровані. Близько 87 підприємств області погодилися надавати свою виробничу базу для організації виробничого навчання.

В області функціонує 45 закладів вищої та фахової передвищої освіти: 27 закладів фахової передвищої освіти, 12 закладів вищої освіти, з яких 4 мають статус національного, 6 філій закладів вищої освіти, в яких підготовка здійснюється: у закладах фахової передвищої освіти зі 75 спеціальностей; у закладах вищої освіти за рівнями «бакалавр» – 72; «магістр» – 103.

 

Пріоритет 2. Дооснащення газових котелень котлами на альтернативних видах палива та виведення їх з підвальних приміщень в закладах загальної середньої освіти.

У 2021 році у закладах освіти області залишилось 12 котелень у підвальних приміщеннях, з них 7 – недоцільно виводити через зменшення контингенту, реорганізацію закладів.

У 2021 році планується завершити роботи, які розпочато у 2019 році:

-     Борщагівська ЗОШ Погребищенського району (проводиться оформлення дозвільних документів на введення в експлуатацію, оформлення земельної ділянки. Замовником будівництва є Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації).

-     Одайська ЗОШ І-ІІ ст. Тульчинської міської територіальної громади (роботи на стадії завершення, оформлення дозвільних документів.)

 

Пріоритет 3. Покращення матеріально-технічної бази та створення нового освітнього середовища в закладах освіти.

У 2021 році відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 року № 1570-р «Про розподіл резерву коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2020 році та перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2020 рік» на придбання шкільних автобусів на умовах співфінансування для області виділено 21 112,5 тис. грн.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 2021 року № 476 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» у 2021 році» для області на 2021 рік передбачено кошти субвенції обсягом 48,04 млн грн для закупівлі: засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи; комп’ютерного та мультимедійного обладнання, пристосувань для навчальних кабінетів, засобів навчання, у тому числі навчально-методичної та навчальної літератури, зошитів з друкованою основою, у тому числі їх електронних версій та з аудіосупроводом, для закладів загальної середньої освіти, що є учасниками всеукраїнського інноваційного освітнього проекту за темою «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти».

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020 року № 100 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми “Спроможна школа для кращих результатів» у 2021 році обласною державною адміністрацією узагальнено проєкти територіальних громад, пов’язаних із формуванням нового освітнього простору, безпечного та інклюзивного (безбар’єрного) освітнього середовища, проведенням реконструкції та капітального ремонту будівель (їх частин), споруд закладів загальної середньої освіти, для надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів» та 25 травня спрямовано відповідні проєкти в межах квоти області до Міністерства освіти і науки України.

 

Станом на 22 червня 2021 року у 21 закладі загальної середньої освіти обласного підпорядкування навчається та виховується 103 дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, у тому числі 7 осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З вищевказаної категорії дітей 43 дитини мають батьків-вихователів або перебувають під опікою родичів.

 

Пріоритет 4. Створення конкурентоспроможного середовища в межах єдиного медичного простору.

Залишок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості на 2021 рік становить - 38,2 млн грн.

Станом на 1 січня 2021 року побудовано та введенно в експлуатацію 15 амбулаторій загальної практики –сімейної медицини.

В 2021 році буде побудована 1 амбулаторію загальної практики –сімейної медицини в с. Дашківці Якушинецької ОТГ на суму 8,01 млн грн, з яких 0,81 млн грн – співфінансування з місцевого бюджету. Проводяться будівельні роботи.

Відповідно до Програми проведення реконструкцій та капітальних ремонтів амбулаторій заплановано провести будівельні роботи в 31 амбулаторії. Станом на 1 липня 2021 року було завершено ремонтні роботи та реконструкції в 20 амбулаторіях.

На 2021 рік заплановано завершити будівельні роботи в 11 амбулаторіях.

В поточному році завершено будівельні роботи та отримано декларації про завершення робіт та введення в експлуатацію в 11-ти амбулаторіях:

-     капітальний ремонт амбулаторії в с. Плисків, Погребищенського району,

-     реконструкцію амбулаторії в с. Ялтушків, Барського району,

-     реконструкцію амбулаторії в с. Терешки, Барського району,

-     капітальний ремонт амбулаторії в с. Тиманівка, Тульчинського району,

-     капітальний ремонт амбулаторії в с. Холодівка, Тульчинського району,

-     капітальний ремонт амбулаторії в с. Клебань, Тульчинського району,

-     капітальний ремонт амбулаторії в с. Михайлівка, Бершадського району,

-     реконструкцію амбулаторії в с. Баланівка, Бершадського району,

-     капітальний ремонт амбулаторії в с. Дзигівка, Ямпільського району,

-     капітальний ремонт амбулаторії в с. Писарівка, Ямпільського району,

-     капітальний ремонт амбулаторії в с. Могилівка, Жмеринського району.

В 6 амбулаторіях завершені будівельні роботи, з них:

в 1-й амбулаторії в с. Суворівське , Тульчинського району підготовлені і подані документи в Державну архітектурно - будівельну інспекцію для отримання декларації про введення в експлуатацію;

в 5-ти амбулаторіях готують документи для подачі в Державну архітектурно - будівельну інспекцію для отримання декларації про введення в експлуатацію.

В 11 амбулаторіях будівельна готовність 80%.

В 2021 році заплановано закупити 14 автомобілів на суму 7,0 млн грн з субвенції державного бюджету.

Закуплено 10 автомобілів на загальну суму 5,23 млн грн., в тому числі:

 • з субвенції державного бюджету – 4,97 млн грн.;
 • з місцевого бюджету 0,26 млн грн.

Автомобілі закуплено для амбулаторій:

 • с. Йосипівка, Самгородоцької сільської ради;
 • с.м.т. Літин, Літинського району;
 • с. Порик, Хмільницького району;
 • с. Бабин, Іллінецького району;
 • с. Моївка, Чернівецького району;
 • ст. Ржевуська, Погребищенського району;
 • с. Нова Ободівка, Тростянецького району;
 • с. Цекинівка, Ямпільського району;
 • с.Придністрянське, Ямпільського району;
 • с. Довжок, Ямпільського району.

Проводиться процедура тендерних закупівель в системі «Прозоро» для 2 службових автомобілів.

В зв’язку з реформою децентралізації в 2 закладах області закупівля запланована на вересень 2021 року.

В 2021 році заплановано закупити 4 комплекти на суму 0,44 млн грн, у тому числі співфінансування на суму 0,04 млн грн.

Закуплено 2 комплекти телемедичного обладнання на загальну суму 0,22 млн грн, в тому числі:

 • з субвенції державного бюджету – 0,20 млн грн;
 • з місцевого бюджету 0,02 млн грн.

Для решти 2-х комплектів телемедичного обладнання Проводиться процедура тендерних закупівель в системі «Прозоро».

 

Пріоритет 5. Зниження смертності хворих області від серцево-судинної патології шляхом реалізації субпроєкту Світового банку «Складова розвитку системи охорони здоров’я Вінницької області, яка направлена на покращення медичної допомоги із серцево-судинною патологією».

В рамках впровадження регіонального субпроекту за рахунок обох джерел фінансування (Світовий банк, обласний бюджет) проведена 381 планова коронарографія хворим І черги обласного реєстру хворих із серцево-судинною патологією. У 56,2% хворих виявлена патологія коронарних судин. Із зазначеної кількості обстежених хворих 32,3% пацієнтів з «критичним станом судин » зразу простентовані безкоштовно. На планове оперативне втручання направлено 24% планово обстежених хворих.

Станом на 01.07.2021 року у КНП «Вінницький регіональний клінічний лікувально-діагностичний центр серцево-судинної патології» здійснено всього 858 коронарографії (в т. ч. 42,5% ургентних). Всього операцій стентувань коронарних судин 477 (в т. ч. 62,5% ургентних).

Спільно із спеціалістами Національного інституту серцево-судинної хірургії імені М.М.Амосова у КНП «Вінницький регіональний клінічний лікувально-діагностичний центр серцево-судинної патології» за 6 місяців 2021році здійснено 48 операцій на «відкритому серці».

Протягом І півріччя 2021 року за кошти Світового банку в КНП «Вінницький регіональний клінічний лікувально-діагностичний центр серцево-судинної патології» облаштована нова операційна, в якій проведено 142 операції.

За ІІ квартал 2021 року в КНП «Вінницький регіональний клінічний лікувально-діагностичний центр серцево-судинної патології» проліковано 1808 хворих.

Згідно договору із Вінницьким національним медичним університетом ім. М.І.Пирогова завершені одноденні тренінги з відпрацюванням практичних навиків серцево-легеневої реанімації для фельдшерів виїзних бригад ЕМД, відділень ЕМД лікарень області, ФАПів, ФП, сімейних лікарів та лікарів  відділень ЕМД лікарень. Даний обсяг навчання проведений за кошти обласного бюджету. Плановий показник Матриці результатів субпроекту щодо навчання медпрацівників виконаний на 100% (2975 медпрацівників).

Відсоток медичних працівників бригад екстреної медичної допомоги, які пройшли навчання по діагностиці та маршрутизації хворих із гострим коронарним синдромом (ГКС):

лікарі - 97,1%;

фельдшери – 98,6%.

Станом на 01.07.2021 року телеметричним підрозділом обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф проконсультовано 10831 електрокардіограм хворих із серцево-судинними захворюваннями.

Вибірка коштів Світового банку у 2021 році склала 29 220,9 тис. грн, з них 886,9 тис. грн - обласний бюджет. Продовжуються будівельні роботи Кардіоцентру.

 

Пріоритет 6. Створення якісної системи спеціалізованої інфекційної допомоги пацієнтам області. Відкриття обласного центру інфекційних хвороб.

На підставі рішення 5 сесії 8 скликання Вінницької обласної Ради від 26 лютого 2021 року № 90 «Про внесення змін до Статуту комунального некомерційного підприємства «Вінницький обласний клінічний Центр профілактики та боротьби зі СНІДом Вінницької обласної Ради» змінено назву юридичної особи на Комунальне некомерційне підприємство Вінницької обласної Ради «Клінічний Центр інфекційних хвороб», про що є відповідний запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 01.04.2021 року.

Станом на 01.04.2021 на базі закладу розгорнуто 220 ліжок для лікування пацієнтів з COVID-19, в тому числі 24 ліка в палаті інтенсивної терапії. За весь період проліковано 1082 пацієнти.

 

Пріоритет 7. Соціальний захист окремих категорій громадян.

З метою організації роботи «фронт»-офісів соціального захисту населення Міністерством соціальної політики України в рамках проєкту World Bank Ukraine «Модернізація системи соціальної підтримки населення України» територіальним громадам надається технічна підтримка (персональні комп’ютери, сканери тощо), а також надання адміністративних послуг соціального характеру засобами програмного комплексу «Інтегрована інформаційна система «Соціальна громада», який об’єднує у єдиному інформаційному середовищі «фронт»-офіси прийому документів від населення, що знаходяться, приміром, у ЦНАП з «бек»-офісом у структурних підрозділах соціального захисту населення райдержадміністрації, якими приймається рішення про призначення соціальної підтримки.

Вказаний програмний комплекс «Соціальна громада» дозволяє забезпечити прийом первинних документів від громадян на призначення 67 найпопулярніших соціальних допомог, житлових субсидій, пільг тощо за місцем їх проживання та передавати їх в електронному вигляді органам соціального захисту населення райдержадміністрацій, що суттєво спрощує і пришвидшує обмін та опрацювання інформації. Це також надає зручність для мешканців громад, особливо віддалених від районних управлінь соціального захисту населення.

В області організовано роботу 63 «фронт»-офісів місцевих громад з надання адміністративних послуг соціального характеру, з яких 6 управлінь соціального захисту населення міст обласного значення працюють як «фронт»-офіс та «бек»-офіс, 63 громади здійснюють прийом документів мешканців із використанням ПК «Соціальна громада».

У 42 територіальних громадах підключені до ПК «Соціальна громада» старостинські округи (354 посадові особа сільської, селищної ради).

Протягом І півріччя 2021 року облдержадміністрацією з метою підвищення рівня професійної компетентності проведено 21 онлай-навчання за спеціальною програмою: «Організація надання державних допомог в умовах децентралізації» для керівників, спеціалістів структурних підрозділів з питань соціального захисту населення територіальних громад  та районних державних адміністрацій.

З метою підвищення обізнаності керівників та фахівців територіальних громад щодо нових повноважень і функцій у сфері соціального захисту населення і захисту прав дітей 30 червня – 01 липня 2021 відбувся дводенний Вінницький регіональний он-лайн семінар-тренінг «Сучасні підходи до адміністрування соціального захисту на рівні територіальних громад», що впроваджується Міністерством соціальної політики України в межах реалізації спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проєкту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України». В заході взяли участь більше двохсот учасників із 63 територіальних громад області, а також представники структурних підрозділів обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, міських рад міст обласного значення.

 

Заходи забезпечення гідних умов існування малозабезпечених та одиноких сімей, які виховують дітей та перебувають в скрутних умовах, здійснюються згідно з вимогами чинного законодавства шляхом виплати державних адресних допомог за рахунок коштів державного бюджету.

Видатки на виплату державних адресних допомог області за 6 місяців 2021 року склали 1,14 млрд грн. Кількість отримувачів державних адресних допомог, яким здійснено виплати, становить понад 97 тис. осіб, а саме:

державної допомоги сім’ям з дітьми (допомога у зв'язку з вагітністю та пологами; допомога при народженні дитини; допомога при усиновленні дитини; допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування; допомога на дітей одиноким матерям; допомога на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність)- 41,4 тис. осіб;

державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям – 6,9 тис. осіб;

державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю – 19,7 тис. осіб;

тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме – 233 особи;

щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним -2,8 тис. осіб;

допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях – 8,4 тис. осіб;

щомісячної адресної компенсаційної виплати одному з батьків (усиновлювачів), опікуну дитини до трьох років «муніципальна няня» - 204 особи;

державної соціальної допомоги на дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» - 212 батьків-вихователів на 615 дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування;

щомісячної адресної допомоги особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю -6,9 тис. осіб;

тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату – 1,6 тис. осіб;

компенсаційна виплата непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю і групи, а також за особою яка досягла 80 річного віку – 5,5 тис. осіб;

грошова компенсація вартості одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» - 2766 родинам новонароджених;

одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» - 1874 пакунки;

одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня" - 47;

одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми - 1 особа;

Послугою «єМалятко» в частині призначення допомоги при народженні дитини скористались 1934 особи, допомогу призначено 1854 особам.

 

Станом на 01.07.2021 року в області на обліку перебуває 11283 внутрішньо переміщених осіб (8193 сімей). Серед загальної кількості внутрішньо переміщених осіб 2808 - пенсіонера, 615 - осіб з інвалідністю та 2155 дітей.

За ІІ кварталі поточного року щомісячну грошову допомогу для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, отримали 16 323 особи (23 053 сімей) на загальну суму 23,3 млн грн.

 

В І півріччі 2021 року соціальну стипендію виплачено 1512 студентам на загальну суму 11,93 млн грн, а саме:

- 301 дитині, з числа дітей-сиріт та дітей, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа;

- 11 особам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- 23 особам з інвалідністю внаслідок війни, відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та їх дітей (до закінчення дітьми навчання, у такому закладі, але не довше до досягнення 23 років);

- 664 учасникам Революції Гідності, учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та їх дітям;

- 15 дітям, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення АТО;

- 105 дітям, зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи;

- 12 особам, батьки яких є шахтарями, що мають стаж підземної роботи не менш як 15 років;

- 269 дітям з інвалідністю та особам з інвалідністю І-ІІІ групи;

- 109 особам, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;

- 3 студентам з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей виплачена соціальна стипендія Верховної Ради України.

 

Станом на 01.07.2021 кількість домогосподарств, яким призначено субсидію становить 118,1 тис. (19,4% від загальної кількості домогосподарств).

Сума нарахованих та виплачених житлових субсидій у 2021 році становить 1035,6 млн грн, з них: готівка (укрпошта та банки) – 983,3 млн грн та безготівкова – 52,3 млн грн.

Субсидію на житлово-комунальні послуги отримали – 97,0 тис. домогосподарств на загальну суму 869,3 млн грн, субсидію на тверде паливо і скраплений газ отримали – 29,9 тис. домогосподарств на загальну суму 114,0 млн грн.

Кількість домогосподарств які підлягали автоматичному перепризначенню житлових субсидій на неопалювальний період становить 84,6 тис., з них автоматично розраховано 80,5 тис. домогосподарствам (95,2%).

За І півріччя 2021 року пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу надано 140824 особам в грошовій готівковій формі на загальну суму 175,6 млн грн (з яких, на житлово-комунальні послуги – 133564 особам на загальну суму 16,2 млн грн, тверде паливо і скраплений газ – 7260 особам на загальну суму 14,4 млн грн).

Пільги на житлово-комунальні послуги в грошовій безготівковій формі виплачено 230506 пільговикам на загальну суму 124,85 млн грн.

 

Станом на 01.07.2021 року видатки Державного бюджету за бюджетною програмою КПКВК 2501200 «Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» становили 3, 22 млн грн.

Зазначений обсяг спрямовано на виплату додаткової відпустки, грошової компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування, грошової компенсації на потерпілих дітей, які не харчуються в їдальнях навчальних закладів, одноразових компенсацій за шкоду, заподіяну внаслідок Чорнобильської катастрофи, щорічної допомоги на оздоровлення, компенсації у випадку звільнення громадян, оплати санаторно-курортного лікування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

В 2021 році соціальна підтримка держави надається 17320 постраждалим особам, серед них:

- 4011 учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, у тому числі, 1486 осіб з інвалідністю, пов’язаною з Чорнобильською катастрофою;

- 12121 потерпілий від аварії на Чорнобильській АЕС, у т. ч. 1576 осіб, яким встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, та 9079 потерпілих дітей;

- 61 особа з числа громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та катастроф, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт;

- 1127 дружин (чоловік) померлих громадян, смерть яких пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 №551 «Деякі питання видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян» протягом ІІ кварталу 2021 проведено 4 засідання обласної комісії з визначення статусу осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, за результатами яких 118 громадянам видані посвідчення відповідної категорії.

Станом на 01.07.2021 в області проведена заміна 3107 посвідчень, що складає 98,5% від загальної кількості тих, що підлягають заміні.

На оплату санаторно-курортного лікування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та дітей, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, в державному бюджеті передбачено 7,87 млн грн, що дозволить забезпечити санаторно-курортними послугами 948 осіб, у т. ч. 5 дітей (91,28% від потреби). Крім того, здійснено виплати компенсацій замість путівки для 269 осіб (100% від потреби) на суму 166,5 тис. грн. Станом на 01.07.2021 профінансовано та здійснено виплати у повному обсязі. Санаторно-курортним лікуванням забезпечено 45 осіб (369 954 грн).

 

В області станом на 01.07.2021 проживає 42 315 ветеранів війни (3920 осіб з інвалідністю внаслідок війни; 23 413 учасників бойових дій; 8690 учасників війни, 6292 члени сімей загиблих та померлих ветеранів війни).

Станом на 01.07.2021 на органи соціального захисту населення спрямовано 60,58 млн грн для здійснення виплат щорічної разової грошової допомоги шляхом перерахування їх через відділення зв’язку або установи банків на особові рахунки громадян.

Щорічну разову грошову допомогу до 5 травня станом на 01.07.2021 отримали 40 005 осіб на загальну суму 59,6 млн грн.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 № 214 «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей» сформовано потребу у коштах (14,8 млн грн) для виплати грошової компенсації для придбавання житла 14 особам з інвалідністю внаслідок війни, які перебувають на квартирному обліку в органах місцевого самоврядування станом на 01.04.2021.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.06.2021 №573-р «Про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей на 2021 рік» Вінницькій області передбачено кошти субвенцій на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для 1 особи з інвалідністю внаслідок війни на загальну суму 1,4 млн грн.

Протягом звітного періоду до санаторіїв Міністерства соціальної політики України («Батьківщина», «Перемога», «Салют», «Слава») направлено 202 ветерани війни, осіб на яких поширюється дія Законів України «Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань» та осіб з інвалідністю.

 

В області проживає 110 тисяч осіб, яким встановлено групу інвалідності.

За бюджетною програмою «Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю» за напрямом фінансування «Санаторно-курортне оздоровлення осіб з інвалідністю» (забезпечення осіб з інвалідністю-спинальників, осіб з інвалідністю інших профілів путівками на санаторно-курортне лікування; путівки без лікування для супроводжуючих осіб з інвалідністю І групи; оплата проїзду супроводжуючих осіб з інвалідністю-спинальників; виплата грошової компенсації замість санаторно-курортного лікування та виплата грошової компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування) на 2021 рік передбачено 4,3 млн грн.

У 2021 році через органи соціального захисту населення технічними та іншими засобами реабілітації за принципом «гроші ходять за людиною» закуплено та видано 4 733 одиниць виробів, а саме: 3 911 протезно-ортопедичних виробів, 237 крісел колісних, 491 засіб реабілітації, 61 спеціальний засіб для орієнтування та спілкування, 33 – проведено ремонт ТЗР.

З 01.06.2021 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.2021 року № 362 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.2021 № 321», відповідно до якої, функції із забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших осіб технічними та іншими засобами реабілітації покладено на Фонд соціального захисту інвалідів та його територіальні відділення.

В області функціонують соціально - транспортні служби для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, так зване «Соціальне таксі» при 12 територіальних центрах соціального обслуговування/ центрах надання соціальних послуг, міському центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Гармонія» імені Раїси Панасюк у: Вінницькій, Гайсинській, Жмеринській, Хмільницькій, Тульчинській, Немирівській, Іллінецькій міських, Війтівецькій, Самгородоцькій, Махнівській сільських, Джулинській (колишній Шляхівській), Томашпільській, Вапнярській селищних територіальних громадах області.

У І півріччі 2021 році зазначеними службами надано 3201 транспортну послугу 442 особам з інвалідністю.

За сприяння Державної реабілітаційної установи «Центр комплексної реабілітації для людей з інвалідністю «Поділля» працевлаштовано 2 особи з інвалідністю, з них 1 особа – за професією складальник-пакувальник, 1 особа – продавець непродовольчих товарів.

Протягом І півріччя 2021 року особам з інвалідністю передано у власність 15 гуманітарних автомобілів та 12 автомобілів отриманих за кошти державного бюджету, які перебували у користуванні зазначених осіб більше 10-ти років.

Членами сімей померлих осіб з інвалідністю переоформлено у власність 12 автомобілів, отриманих за кошти державного бюджету та 6 гуманітарних автомобілів.

 

Пріоритет 8 Соціальна підтримка учасників АТО/ООС та їх сімей, сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС, а також сімей героїв Небесної Сотні з Вінниччини, а також ветеранів війни.

В області станом на 01.07.2021 з числа ветеранів війни, які перебували в зоні АТО/ООС, отримали статус учасника бойових дій 18 553 особи; особи з інвалідністю внаслідок війни – 800 осіб; учасників війни - 35 осіб; постраждалих осіб під час участі у масових акціях громадського протесту – 37 осіб, членів сімей загиблих осіб під час участі у масових акціях громадського протесту - 5 осіб.

За підтримки обласного бюджету у 2021 році надано одноразову матеріальну допомогу 5 сім’ям загиблих (померлих) учасників АТО/ООС на загальну суму        300 тис. грн та 3 особам, які отримали поранення (травму, контузію або каліцтво) під час проведення антитерористичної операції в східних областях України на загальну суму 60 тис. грн відповідно до Обласної комплексної цільової програми підтримки учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил на 2016-2021 роки, затвердженої рішенням 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04.12.2018 № 705.

З нагоди державних свят та дати створення військових частин в рамках виконання заходів Обласної комплексної цільової програми підтримки учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил на 2016-2021 роки, затвердженої рішенням 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04.12.2018 № 705, 78 членам сімей загиблих військовослужбовців здійснено виплату за рахунок коштів обласного бюджету на загальну суму 78 тис. грн.

У І півріччі 2021 року здійснено виплату щорічної матеріальної допомоги членам сімей загиблих/постраждалих осіб під час участі у масових акціях громадського протесту у зв’язку з річницею подій на Майдані 18-20.02.2014 за рахунок коштів обласного бюджету, яку здійснено 5 членам сімей загиблих Героїв Небесної Сотні на загальну суму 15 тис. грн та 32 постраждалим особам на загальну суму 32 тис. грн в рамках виконання заходів Комплексної цільової програми соціального захисту населення Вінницької області на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням 37 сесії обласної Ради від 05.03.2019 № 750.

В рамках виконання державної цільової програми з медичної, фізичної реабілітації та психосоціальної реадаптації постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, на період до 2023 року», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 № 1021, Вінницькій області на 2021 рік передбачені видатки з державного бюджету в загальному обсязі 12,4 млн грн за наступними напрямками використання бюджетних коштів:

- «Забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганських областях» – 6,8 млн грн (458 осіб). Органами соціального захисту населення райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення укладено 83 договори для здійснення заходів із санаторно-курортного лікування 83 учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил на загальну суму 1,2 млн грн;

- «Здійснення заходів із психологічної реабілітації постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганських областях» –         3,99 млн грн. Органами соціального захисту населення райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення укладено 47 договорів для здійснення заходів із психологічної реабілітації 47 учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил на загальну суму 0,5 млн грн;

- «Здійснення заходів із соціальної та професійної адаптації постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганських областях» – 1,6 млн грн. Органами соціального захисту населення райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення укладено 60 договорів для здійснення заходів із соціальної та професійної адаптації 60 учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил на загальну суму 0,66 млн грн.

Для забезпечення житлом відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 719 «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей» у 2020 році 12 сім’ям (3 сім’ям загиблих та 9 сім’ям осіб з інвалідністю внаслідок війни І-II групи) виплачено грошову компенсацію за належні для отримання жилі приміщення на загальну суму 12,58 млн грн. Станом на 01.04.2021 житло придбали 9 сімей (1 – сім’я загиблого військовослужбовця та 8 – сімей осіб з інвалідністю внаслідок війни) на загальну суму 11,2 млн грн. Пошук житла здійснює ще 3 сім’ї.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 719 «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей» сформовано потребу у коштах (56,26 млн грн) для виплати грошової компенсації для придбавання житла 55 особам, які перебувають на квартирному обліку в органах місцевого самоврядування станом на 01.04.2021.

Згідно із розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.06.2021 № 687-р «Про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей на 2021 рік» області передбачені кошти субвенції в сумі 9,35 млн грн для виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення 9 особам.

Для забезпечення житлом відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 № 280 «Питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України», станом на 01.04.2021 житло придбали 2 сім’ї на загальну суму 2,86 млн грн. Пошук житла здійснює ще 1 сім’я.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 № 280 «Питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України» сформовано потребу у коштах (31,82 млн грн) для виплати грошової компенсації для придбавання житла 27 особам, які перебувають на квартирному обліку в органах місцевого самоврядування станом на 01.07.2021.

Згідно із розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.04.2021 № 654-р «Про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України» області передбачені кошти субвенції в сумі 2,65 млн грн для виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення 2 особам.

 

Пріоритет 9. Забезпечення земельними ділянками військовослужбовців, які беруть учать у АТО/ООС.

Станом на 01.07.2021 року до Головного управління Держгеокадастру у Вінницькій області (далі – Головне управління) звернулося 29090 учасників антитерористичної операції з клопотаннями про отримання земельних ділянок. З них, 21617 громадян вже отримали накази про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на загальну орієнтовну площу 31422,2701 га, в тому числі:

 • 3706 (учасників антитерористичної операції) для ведення індивідуального садівництва, загальною площею 367,6473 га;
 • 17911 (учасників антитерористичної операції) для ведення особистого селянського господарства, загальною площею 31054,6228 га;

-     15716 учасникам антитерористичної операції Головним управлінням, підготовлено та видано накази про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу їх у власність на загальну площу 23281,5790 га на території області для вищезазначених потреб.

Головним управлінням видано накази про надання дозволів на розроблення документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність 317 членам родин загиблих під час військових дій на загальну орієнтовну площу 344,2418 га. Затверджено документації із землеустрою та передано у власність земельні ділянки 155 вищезазначеним громадянам загальною площею 217,1375 га на території області.

 

Пріоритет 10. Профілактика соціального сирітства, розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та створення умов виховання дітей, наближених до сімейних.

На обліку дітей, які залишилися без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (далі – первинний облік), перебуває 2260 дітей. Із загальної кількості дітей, що перебуває на первинному обліку, сімейними формами виховання охоплено 93,8% дітей (влаштовано під опіку/піклування 1583 дитини, до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу — 537 дітей). 96 дітей перебувають у закладах інституційного догляду та виховання, 16 — навчаються у закладах різних ступенів акредитації, 5 — перебувають у центрах соціально-психологічної реабілітації дітей, 16 — тимчасово влаштовані в сім’ї родичів, знайомих, 7 — інше.

На території області функціонує 62 дитячих будинків сімейного типу, в яких 420 вихованців, 128 прийомних сім’ї, в яких виховується 247 прийомні дитини, проживає 1107 сімей опікунів/піклувальників, в яких виховується 1520 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.

При влаштуванні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до сімейних форм виховання забезпечується їх право на збереження родинних груп. Так, протягом звітного періоду до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу влаштовано 17 дітей із 6 родинних груп, під опіку піклування громадян — 24 дитини із 11 родинних груп.

Станом на 1 липня 2021 року на обліках усиновлених дітей, нагляд за умовами проживання та виховання перебуває 729 дітей.

Станом на 1 липня 2021 року за оперативною інформацією районних державних адміністрацій та територіальних громад області, із загальної кількості дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку служб у справах дітей, мають житло з правом власності 9,2%, з правом користування ― 72,6%, не забезпечені житлом ― 18,2%.

З метою організації соціального захисту дітей, що перебувають у складних життєвих обставинах, службами у справах дітей ведеться відповідний облік. Так, станом на 01.07.2021 року на обліку служб перебуває 901 дитина, що опинилась у складних життєвих обставинах:

 • 841 дитина перебуває на обліку у зв’язку із чинниками, що можуть зумовити складні життєві обставини;
 • 45 дітей – у зв’язку із жорстоким поводженням з дитиною;
 • 15 дітей - у зв’язку із загрозою життю і здоров'ю дитини.

Протягом звітного періоду службами взято на облік 231 дитину, що перебуває у складних життєвих обставинах. Знято з обліку 60 дітей у зв’язку із усуненням умов та обставин, які стали підставою для взяття дітей на облік.

Станом на 1 липня 2021 року в обласних центрах соціально-психологічної реабілітації дітей перебувало 98 дітей, з якими проводилась відповідна робота по виведенню їх із стану складних життєвих обставин.

В умовах децентралізації влади та внесених змін до чинного законодавства одним з головних завдань було зберегти систему захисту прав дітей в області, зробити її ефективно безперебійною і такою, що оперативно реагує на всі виклики і порушення, пов’язані із правами дітей. З цією метою обласною службою у справах дітей було забезпечено методичний супровід процесу передачі  справ (на паперових носіях та в ЄІАС «Діти») від служб у справах дітей реорганізованих райдержадміністрацій до служб у справах дітей укрупнених районів. Загалом було передано більш ніж 1500 особових справ. Окрім того, станом на 1 липня передано 2730 електронних обліково  статистичних карток в ЄІАС «Діти», облік яких ведеться службами у справах дітей області.

В Українському дитячому центрі «Молода гвардія» (м. Одеса) оздоровлено 180 дітей, в Міжнародному дитячому центрі «Артек» (м. Київ) - 146 дітей пільгових категорій.

 

Пріоритет 11. Забезпечення ефективної роботи у сфері підтримки сім’ї, запобігання та протидії домашньому насильству, попередження торгівлі людьми, забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків.

В області проживає 14 263 багатодітні сім’ї, в яких виховується 48 878 дітей.

Указом Президента України «Про присвоєння почесного звання «Мати-героїня» № 188/2021 від 07.05.2021 почесне звання «Мати-героїня» присвоєно 48 жінкам області.

За рахунок державної субвенції 2020 року у першому півріччі 2021 року відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 515 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 р. №877» станом на 01.07.2021 придбано житло для 27 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа на загальну суму 9,7 млн грн (з числа 65 дітей, яким у 2020 році виплачено грошову компенсацію на загальну суму 25,4 млн грн). Завершується будівництво дитячого будинку сімейного типу у смт Сутиски Тиврівського району (4,1 млн грн) та частково побудовано два малих будинки сімейного типу на території Стрижавського дитячого будинку-інтернату (5,3 млн грн).

15 червня поточного року на Вінниччині відкрито перший центр для дітей, які постраждали від насильства або стали його свідками (модель Барнахус).

Відділенням «Притулок для тимчасового перебування жінок, які постраждали від домашнього насильства» Комунального закладу «Обласний комплексний центр надання соціальних послуг» 80 жінкам надано 863 послуги (675 –соціальні послуги, 176 - психологічні консультації, 12 - юридичні консультації) та 47 послуг - 138 дітям (з них 59 - хлопчикам та 79 - дівчаткам), з яких 29 - психологічні консультації; 18 - соціальні послуги.

Вінницькою обласною та Вінницькою міською мобільними бригадами соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі з початку 2021 року здійснено 177 виїздів та надано 865 послуг 207 постраждалим особам (4 – чоловікам, 190 – жінкам, 13 - дітям). До притулку доставлено 10 жінок та 13дітей.

З 1 січня 2021 року при Вінницькому міському центрі соціальних служб утворено Денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі та дві кризові кімнати.

Обласною «Лінією довіри» з питань запобігання та протидії домашньому насильству, торгівлі людьми та дискримінації за ознакою статі (0 800 75 04 75) надано послуги інформаційно-консультативної допомоги 63 особам (з них 4 чоловікам, 60 жінкам, в тому числі з питань домашнього насильства 41 особі; щодо неналежних умов проживання неповнолітніх дітей - 3; з юридичних питань та розподілу майна - 4; з інших питань – 15).

Проведено інформаційну кампанію - регіональний флешмоб з використанням жестової мови «Не Мовчи! Ми Допоможемо»; забезпечено трансляцію відеороликів у торгових центрах м. Вінниці (ТРЦ Мегамол, ТРЦ Скай-Парк, ТРЦ Ізумруд), в маршрутних таксі, соціальних мережах; розміщені інформаційні матеріали на офіційних сайтах органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

 

Пріоритет 12. Покращення ефективності системи соціального забезпечення, обслуговування та надання соціальних послуг населенню.

В системі соціального захисту населення області функціонує: комунальний заклад «Обласний пансіонат для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку», Тиврівський обласний будинок-інтернат для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку, 5 психоневрологічних будинків-інтернатів, в тому числі спецвідділення геріатричного профілю; 2 заклади інституційного догляду та виховання дітей системи соціального захисту населення. Заклади розраховані для проживання 1830 підопічних та вихованців.

Станом на 01.07.2021 в інтернатних закладах фактично проживало 1595 осіб, що становить 87,1% наповненості та надаються соціальні послуги стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності.

Серед обласних закладів також функціонують комунальні заклади: «Козятинський обласний соціальний центр матері та дитини, «Вінницький обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Обрій», «Обласний центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень», КЗ «Обласний комплексний центр надання соціальних послуг», в складі якого є відділення обліку бездомних громадян, соціально-психологічної допомоги, «Притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства, насильства за ознакою статі, перебувають в складних життєвих обставинах», Соціальний гуртожиток, Вінницький обласний центр соціальних служб (до мережі входять 7 центрів соціальних служб, створених в територіальних громадах).

Загалом в комунальних закладах системи соціального захисту населення станом на 01.07.2021 року перебуває/проживає 1705 клієнтів.

Крім того, в області створено розгалужену мережу закладів та установ комунальної форми власності базового рівня, створених в територіальних громадах, які з 01.01.2021 року належать до сфери управління органів соціального захисту населення територіальних громад. Так, в області діють 38 центрів надання соціальних послуг, при яких функціонують 13 відділень надання соціальних послуг в умовах цілодобового перебування/проживання (стаціонарний догляд), 38 відділень соціальної допомоги вдома (догляду вдома), 10 відділень організації надання грошової та натуральної допомоги (натуральна допомога) та 21 відділення соціальної роботи з сім’ями/особами, які перебувають в складних життєвих обставинах (соціальний супровід).

Також функціонують 19 територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг), у складі яких створено 10 стаціонарних відділення постійного перебування/проживання (стаціонарний догляд), 20 відділень соціальної допомоги вдома (догляду вдома), 18 відділень організації надання грошової та натуральної допомоги (натуральна допомога) та 2 відділення соціальної роботи з сім’ями/особами, які перебувають в складних життєвих обставинах (соціальний супровід).

У 4 територіальних громадах області (Краснопільська сільська, Кунківська сільська, Соболівська сільська, Копайгородська селищна), в яких не створено комунальних надавачів соціальних послуг - укладено договір з сусідніми територіальними громадами для надання соціальних послуг шляхом надання субвенції на вищезазначені цілі.

У 2 територіальних громадах (Северинівській та Яришівській сільських) до виконавчих комітетів рад введено посади соціальних робітник, які надають соціальні послуги догляд вдома.

В області соціальну послугу догляду вдома за оперативними даними отримує 14 552 особи похилого віку та осіб з інвалідністю.

За І півріччя 2021 року додатково виявлено 2 296 одиноких осіб похилого віку, осіб з інвалідністю, які потребують допомоги, з них 2 228 осіб взято на облік територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)/ центрів надання соціальних послуг.

З початку карантину (25 березня 2020 року) станом на 01.07.2021 року виявлено 7 106 одиноких, одиноко проживаючих осіб, з них 6 445 осіб взято на облік територіальних центрів соціального обслуговування/центрів надання соціальних послуг.

В області забезпечено функціонування обласної «гарячої лінії» для надання допомоги особам з інвалідністю та особам похилого віку (0 800 216 433) та відповідних місцевих на рівні району та міст обласного значення зі стаціонарними та мобільними номерами телефону.

Додатково для виявлення осіб, які потребують допомоги, розроблено та запущено онлайн-платформу «STOP COVID 19 Спільна протидія поширенню вірусу у Вінницькій області», де можна залишити заявку про таких осіб.

Усіма райдержадміністраціями та міськими головами міст обласного значення опрацьовано питання забезпечення осіб зазначеної категорії продуктовими наборами та гарячими обідами. З 01.01.2021 року особам похилого віку, особам з інвалідністю, надано допомогу:

за рахунок благодійної допомоги – 5 670 продуктових набори;

доставлено - 377 010 продуктових набори;

роздано - 593 гарячих обідів.

З метою сприяння участі інститутів громадянського суспільства в соціально-економічному розвитку області, п’ятий рік поспіль облдержадміністрацією впроваджено надання соціальних послуг шляхом механізму соціального замовлення за рахунок коштів обласного бюджету. У 2021 році проведено конкурс соціального замовлення на надання соціальних послуг відповідно до порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року № 450 «Деякі питання надання соціальних послуг шляхом соціального замовлення» та передбачено коштів в обсязі 550 тис. грн.

Серед переможців:

 • Всеукраїнська ГО «Бути добру!» - соціальна послуга соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі;
 • ГО «Асоціація захисту прав та допомоги людям з інвалідністю «Відкриті серця» - соціальна послуга денний догляд для осіб з інвалідністю старше 35 років;
 • ГО «Вінницька міська організація соціального розвитку та становлення окремих малозахищених категорій молоді «Паросток» - соціальна послуга консультування для дітей /осіб з інвалідністю з числа студентів закладів вищої та фахової передвищої освіти і учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти;
 • ГО «Справа Кольпінга в Україні» - соціальна послуга підтриманого проживання осіб з інвалідністю.

Станом на 01 липня 2021 року надано 268 послуг консультування 19 особам з числа студентів та 848 послуг для 17 осіб з інвалідністю.

 

Пріоритет 13. Реалізація програм доступного житла в області.

На реалізацію Комплексної регіональної програми пільгового довготермінового кредитування громадян, які потребують поліпшення житлових умов у Вінницькій області на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням 24 сесії обласної Ради 7 скликання від 28 вересня 2017 року № 465, в обласному бюджеті на 2021 рік передбачено 576,45 тис. грн.

У І півріччі 2021 року кошти з обласного бюджету не виділялись, пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям Вінницьким регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву не надано.

Регіональна цільова Програма будівництва (придбання) доступного житла у Вінницькій області на 2010–2017 роки, продовженої на 2018–2020 роки, затверджена рішенням 31 сесії обласної Ради 5 скликання від 25 жовтня 2010 року № 1071, та продовжена на 2021 рік рішенням 45 сесії обласної Ради 7 скликання від 24 вересня 2020 року № 978 (далі – Програма). На виконання заходів Програми на 2021 рік було передбачено 3,5 млн грн із загального фонду обласного бюджету та 1,2 млн грн із спеціального фонду обласного бюджету. У I півріччі 2021 року кошти не виділялись, комунальною організацією «Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву» на будівництво доступного житла кредити не надавались.

«Регіональна комплексна програма інвестування житлового будівництва у Вінницькій області "Власний дім" на 2017-2021 роки», затверджена рішенням 13 сесії Вінницької обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2016 року №222 (зі змінами та доповненнями). На виконання заходів даної Програми на 2021 рік передбачено     6 млн грн із загального фонду обласного бюджету та 1,7 млн грн із спеціального фонду обласного бюджету. За I півріччя 2021 року надано 23 кредити на суму      4,054 млн грн (2,754 млн грн з обласного бюджету та 1,3 млн грн з державного бюджету).

 

Пріоритет 14. Забезпечення всіх категорій споживачів питною водою, приведеною до стандартів якості.

З метою покращання якості питної води в районах та територіальних громадах області протягом І півріччя 2021 року виконуються роботи по об’єктах:

- будівництво центрального водогону в с. Мітлинці Кунківської сільської ради Гайсинського району;

- будівництво розподільчих мереж господарчо-питного водогону по вул. 1 Травня, Молодіжна, Кооперативна, Польова, Сонячна в с. Ладижинські Хутори;

- будівництво водогону та водозабірної свердловини в с. Басаличівка та будівництво водогону в с. Гордіївка Гайсинського району;

- капітальний ремонт водопроводу між насосними станціями першого та другого підйому в м. Хмільник;

- проводиться реконструкція мереж водопроводу по вул. Д.Нечая в м. Вінниця;

- поточний ремонт насосів та труб водогону, водозбірних колонок в м.Ладижин.

Завершено капітальний ремонт системи холодного водопостачання та каналізації житлового будинку по вул. Замостянська, 31 м. Вінниці, капітальний ремонт системи холодного водопостачання по вул. Олега Антонова, 58; м. Вінниці, капітальний ремонт системи каналізації житлових будинків по вул. Данила Нечая, 77А та 3-й пров. Глінки, 15А м. Вінниці; капітальний ремонт холодного водопостачання по вул. Кропивницького, 6 м. Вінниці.

 

Пріоритет 15. Реалізація заходів з розвитку фізичної культури та спорту.

На Вінниччині забезпечено розвиток 72 видів спорту, 25 – літніх олімпійських, 2 – зимових олімпійських, 27 неолімпійських видів спорту та 18 видів спорту серед спортсменів з обмеженими фізичними можливостями, що дало можливість до занять видами спорту залучити 23122 осіб. В спортивних клубах різних форм власності займалися – 4774.

Протягом звітного періоду в області згідно календарного плану проведено 151 обласних спортивних заходів, Вінничани прийняли участь в 247 всеукраїнських та 37 міжнародних змаганнях.

Спортсмени області на міжнародних стартах здобули 20 медалей різного ґатунку, на змаганнях всеукраїнського рівня 722 медалей.

Упродовж звітного періоду спортивними організаціями області підготовлено: 144 – спортсменів І розряду, 155 - кандидатів у майстри спорту, 21 - майстрів спорту України.

Упродовж звітного періоду функціонувало 54 спортивні школи (50 ДЮСШ та 4 СДЮСШОР). Спортом в дитячо-юнацьких спортивних школах займається 18059 юних спортсменів (на 262 менше ніж за минулий період).

Дитячо-юнацькі спортивні школи організовували навчально-тренувальний процес на 112 власних спортивних спорудах (на 3 більше ніж за минулий період).

За рахунок коштів обласного бюджету в І півріччі 2021 році придбано автомобіль Ford Tourneo Connect (на суму 918 тис. грн) для перевезення спортсменів з інвалідністю.

В регіоні станом на 01.07.2021 року функціонувало 4353 спортивних споруд (на 17 більше ніж в 2020 році), в тому числі: 37 стадіонів з трибунами на 1500 місць для глядачів, 591 майданчиків з тренажерним та нестандартним обладнанням, 455 футбольних полів, 699 спортивних залів, 166 стрілецьких тири, 116 майданчиків з синтетичним покриттям та інші спортивні споруди.

В області на 1 тис. населення припадає 2,86 спортивних споруд (загальноукраїнський показник – 2,30 спортивних споруд).

Відповідно до плану заходів з реалізації соціального проєкту «Активні парки – локації здорової України» локації з надання безперешкодного доступу населенню громад до засобів фізичної культури і рухової активності без обмеження у віці будуть створені у всіх сільських, селищних та міських територіальних громадах.

Продовжуються роботи по реконструкції наступних спортивних споруд в рамках реалізації програми «Велике будівництво»:

 • приміщення спортивного комплексу по вул. Академіка Янгеля, 48, у м.Вінниці;
 • приміщення будівлі гімназії під плавальний басейн з критою ванною 25х8,5 по вул. Шолом Алейхема, 1, м. Могилів-Подільський;
 • спортивно-оздоровчий комплекс “Авангард” по вул. Козацькій, 3, у смт.Браїлів Жмеринського району.

Протягом звітного періоду виплачувались стипендії 50-ти провідним спортсменам області та 15-ти ветеранам спорту на загальну суму 200,7 тис. грн щомісячно.

 

Пріоритет 16. Збереження культурної спадщини, сприяння розвитку культури і мистецтв та креативних індустрій. Залучення міжнародної співпраці у культурній сфері. Створення належних умов для збереження та розширення доступу громадян до документів Національного архівного фонду.

Станом на 01 липня 2021 року діяльність галузі забезпечують 6,9 тис працівників, в т. ч. 5,7 тис. на посадах спеціалістів.

Забезпечення якісного кадрового потенціалу в галузі культури і мистецтв області  здійснюють Вінницький фаховий коледж мистецтв ім. М. Д. Леонтовича та Тульчинський фаховий коледж культури. У поточному році із 132 випускників працевлаштовані та отримали перше робоче місце 129 осіб (97,7%).

Регіональне замовлення у 2021 році на підготовку фахівців сфери культури і мистецтва за кошти обласного бюджету становить 173 особи денної форми навчання та 10 – заочної.

З метою заохочення до творчого пошуку та підтримки кращих діячів культури і мистецтв Вінниччини виплачувались персональні і творчі стипендії обласної державної адміністрації та обласної ради 17 митцям, 18 письменникам, 5 студентам вищих мистецьких навчальних закладів. У 2021 році збільшено розміри всеукраїнських премій ім. С.Руданського та М.  Коцюбинського на суму 40,0 тис. грн.

 

Культурно-мистецька інфраструктура області є однією із найбільших в Україні і нараховує 2064 одиниці, що відповідає державним нормативам. Протягом першого півріччя 2021 року мережа закладів культури зменшилась на 28 установ порівняно з 2020 роком. За погодженням Міністерства культури та інформаційної політики України було реорганізовано та ліквідовано 13 бібліотек і 13 клубних закладів в сільських населених пунктах. Музей історії авіації та космонавтики ім. О. Можайського (смт Вороновиця) та Музей П.І. Чайковського та Н.Ф. фон Мекк  (смт Браїлів), відповідно до рішень Вінницької обласної Ради, стали структурними підрозділами Вінницького обласного краєзнавчого музею.

Третьою за чисельністю в державі є клубна мережа, яка становить 1027 закладів. Творчі традиції Вінниччини зберігають понад 6,7 тис. колективів аматорського мистецтва, осередків народної творчості, студій сучасного мистецтва. В області діє 3,1 тис. дитячих творчих формувань, які своєю діяльністю охоплюють 53% дітей шкільного віку.

Бібліотечна мережа нараховує 902 заклади. Бібліотечний фонд книгозбірень області складає близько 4 млн прим. і щорічно поповнюється більш ніж на 250 тис. одиниць.

У першому півріччі 2021 року в 97 закладах культури області проведено 9 капітальних та 89 поточних ремонтних робіт на загальну суму 7,4 млн грн. Значний обсяг робіт виконано в закладах культури Гайсинського району (2,3 млн грн), Вінницької ТГ (2,2 млн грн), Жмеринської ТГ (0,4 млн грн).

 

Протягом І півріччя 2021 року продовжувались будівельні роботи з реконструкції елементів благоустрою території пам’ятки містобудування та архітектури державного значення «Палац», 1757 рік в м. Тульчині (станом на 05.07.2021 року використано 521,6 тис. грн).

Здійснювались організаційні заходи щодо узгодження плану реконструкції приміщень під універсальну концертну залу по вул. Театральна, 15 в м. Вінниці.

Проведено поточний ремонт внутрішніх приміщень Вінницького обласного українського академічного муздрамтеатру ім. М.К. Садовського (121,0 тис. грн).

В рамках імплементації Конвенції ЮНЕСКО про охорону нематеріальної культурної спадщини у 2021 року продовжувалась робота зі збереження та розвитку нематеріальної культурної спадщини на Вінниччині. Підготовлено та подано відповідні матеріали Міністерству культури та інформаційної політики України для внесення до Національного переліку НКС України елементу «Картопля по-уланівськи. Традиція приготування та подавання». До Обласного переліку внесено 3 елементи: «Створення та побутування витинанки на Вінниччині», «Великодні веснянки села Новоселівка» (Гайсинська ТГ) та «Традиція випікання Байківських весільних обрядових хлібів» (Іванівська ТГ).

На зміцнення матеріально-технічної бази та модернізацію обладнання закладів культури області використано 2,76 млн грн. Найбільше в Гайсинському районі (1,4 млн грн) та Вінницькій територіальній громаді (0,8 млн грн).

Станом на 01 липня 2021 року із 2064 закладів культури області, 876 (42%) забезпечені фіксованим широкосмуговим доступом до Інтернету із швидкістю не менше 100 Мбіт/с. У 632 (31%) закладах створено WiFi-мережу для забезпечення відкритого безкоштовного доступу відвідувачів до Інтернету.

Продовжується впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, комп’ютеризації та автоматизації бібліотечно-бібліографічних процесів в бібліотеках області.  Оснащені комп’ютерним обладнанням 518 бібліотек (57%), 410 з яких (46%) мають можливість задовольняти інформаційні запити користувачів з використанням мережі Інтернет. В рамках реалізації національного проекту «Дія. Цифрова освіта» у поточному році отримали 300 комп’ютерів, з можливістю підключення до мережі Інтернет, 150 сільських бібліотек.

 

Протягом першого півріччя поточного року до територіальних громад області передано 2071 заклад культури (99%). У населених пунктах, де відсутні заклади культури, обслуговування здійснюється базовими закладами культури за допомогою нестаціонарних форм обслуговування.

Відповідно до стандарту «Забезпечення можливості для творчого самовираження населення» в територіальних громадах створено 42 Центри культури та дозвілля.

У рамках відзначення 30-ї річниці незалежності України в області розроблено карту фестивалів та презентовано плеяду культурно-мистецьких заходів «Ти у мене єдина», до якої увійшли десять найкращих культурно-мистецьких проєктів і охоплюють всі райони області. У заходах братимуть  участь майже 2 тис. творчих колективів, 120 окремих виконавців з Вінниччини та інших областей, понад 500 майстрів народного мистецтва. Також свою майстерність презентують вінничанам відомі українські виконавці та молодіжні гурти.

Впродовж півріччя організовано та проведено: обласні фестивалі національних культур «Всі ми діти твої, Україно!» (м.Шаргород), народної творчості ім. К. Щироцького «Кроковеє колесо» та етнофестиваль «Калинові мости» (Тульчинська ТГ).

У червні поточного року на Вінниччині встановлено рекорд України в категорії «Масові заходи, мистецтво» з одночасного виконання пісні «Щедрик» за участю 64 хорових колективів (3512 учасників). Розпочато активну підготовку щодо внесення пісні «Щедрик» до Національного переліку елементів НКС та Списку нематеріальної культурної спадщини людства міжнародної організації ЮНЕСКО.

Продовжувалась робота театрально-видовищних закладів над новими проектами. Колективом театру ім. М. Садовського та театром ляльок поставлено і випущено в прокат 4 нових прем’єрних вистави, обласною філармонією                         ім. М. Д. Леонтовича представлено 5 нових мистецьких проекти, серед яких «Від меломана до експерта», «П’яццолла і танго», «Пісня єдності» та інші.

Впродовж I півріччя 2021 року до основного фонду музеїв надійшло понад 300,3 тис. одиниць збереження, що на 250 більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року. Створено 410 виставок, проведено 3,2 тис. екскурсій, які відвідали 123,5 тис. осіб.

Серед основних завдань 2021 року є забезпечення діяльності новостворених відокремлених структурних підрозділів обласного краєзнавчого музею: Музею Мужніх (м. Вінниця), Музею історії авіації та космонавтики ім. О. Можайського (смт Вороновиця Вінницького району), Музею П. Чайковського (смт. Браїлів, Жмеринського району). Відпрацьовано концепцію Музею мужніх, тематико-експозиційні плани, здійснюється збір та систематизація спогадів учасників тих подій. Продовжується робота над оновленням тематико-експозиційних планів інших музеїв.

 

Пріоритет 17. Розвиток туристичної галузі.

За І півріччя 2021 року сума надходжень до місцевих бюджетів від туристичного збору в області становить 888,6 тис. грн, що на 30% більше аналогічного періоду 2020 року.

Протягом І півріччя 2021 року в рамках Програми розвитку туризму у Вінницькій області на 2021-2027 роки в області проведено:

- 2 екскурсії для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування;

- нараду за участі представників начальних закладів, тур-операторів під час якої відбулось обговорення організації пізнавального й активного відпочинку, а також проведення екскурсій, різноманітних майстер-класів, квестів та тематичних заходів для дітей у поза шкільний час;

- взято участь в засіданні ГО «Клуб подільської кухні», під час якого було презентовано особливості подільських страв, а також обговорено проведення майбутніх заходів на Вінниччині, які сприятимуть розвитку гастротуризму та кулінарного туризму в області;

- онлайн навчання на тему: «Туристичний потенціал Вінниччини – перспективи розвитку» під час якого посадових осіб територіальних громад поінформовано про основні тенденції туристичної галузі, яка стимулює економічний розвиток громади, а також сприяє налагодженню торговельно, гуманітарної сфери, міжнародного співробітництва та відродженню культурної спадщини.

Взято участь у низці онлайн форумів та семінарів, а саме:

 • Онлайн-форум з туризму: Антикризові заходи та розвиток туризму в умовах пандемії: Україна, Молдова, Білорусь;
 • Всеукраїнський Форум «Україна 30. Культура. Медіа. Туризм»;
 • Онлайн-конференція "Розвиток ділового туризму та MICE завдяки внутрішнім подіям";
 • Вебінар "Туризм в умовах Пандемії";
 • Онлайн подія «Як і для чого створюють туристичні бренди українські міста?»;
 • Онлайн Форум - "Dnipro Expo 2021";
 • Онлайн подія «Український туризм: реалії та перспективи».

Крім того, проводилась робота в напрямку:

- розроблення інформаційних вказівників за маршрутами руху туристів;

- організації та проведення виїзних обстежень об’єктів туристичної інфраструктури області, згідно запланованого графіку;

- створення гарячої лінії для приймання ведення обліку звернення та скарг туристів, надання інформації з питань туризму, яка почне працювати з серпня місяця поточного року.

Презентовано бренд Вінниччини, над яким працювали обласна державна адміністрація, «Національна туристична організація України», представники туристичного сектору, органи місцевої влади, бізнес, громадськість та навчальні заклади.

В рамках співпраці було створено Брендбук, який є одним з головних інструментів маркетингової комунікації та без якого неможливе просування туристичного продукту регіону, а також гідне представлення на національному та міжнародному ринках. Відтепер, кожен бажаючий може використати логотип та айдентику Вінниччини для власного макетного просування. Брендбук розміщено на сайті облдержадміністрації.

Крім того, відбулось підписання Угоди про співробітництво між Вінницькою обласною державною адміністрацією та Національною туристичною організацією України, яка має на меті створення сприятливих організаційних та економічних умов для розвитку туристичного потенціалу Вінницької області, раціонального використання туристичних ресурсів, підвищення конкурентоспроможності на міжнародному туристичному ринку, в тому числі через підтримку пріоритетних напрямів туристичної діяльності, залучення інвестицій у розбудову туристичної інфраструктури та індустрії гостинності, розширення міжнародного співробітництва.

В рамках проєкту «Подільський зоопарк як центр сімейного дозвілля» введено в експлуатацію хатинку Святого Миколая, де проводитимуться розважальні заходи для дітей та дорослих.

 

Пріоритет 18. Сприяння розвитку вітчизняного книговидання та розповсюдження, популяризації читання.

В рамках реалізації Регіональної програми сприяння розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства у Вінницькій області на 2019-2021 роки в області проводяться заходи щодо фінансової підтримки книговидавничої галузі, розвитку духовності нації шляхом систематичного проведення презентацій книжкових видань, круглих столів, конкурсів, інших заходів з популяризації читання, насамперед серед дітей та молоді.

Протягом І півріччя 2021 року надано фінансову підтримку редакційно-видавничим групам:

 • «Реабілітовані історією» - 192,3 тис. грн.
 • «Книга Пам’яті України» - 129,5 тис. грн.
 • «Звід пам’яток історії та культури Вінницької області» - 215,6 тис. грн.

Редакційно-видавничою групою по підготовці та виданню обласної книги «Реабілітовані історією» продовжено роботу по науково-методичному опрацюванню архівних матеріалів до книги «Реабілітовані історією», пошуково-видавничим агентством «Книга Пам’яті України» протягом звітного періоду здійснено опрацювання матеріалів для книги «Захисники незалежної України – герої АТО-ОСС. Вінницька область», робочою групою тому Зводу пам’яток історії та культури Вінницької області продовжено збір матеріалів та підготовка до друку другої частини книги «Пам’ятки історії та культури Вінницької області. Райони».

У звітному періоді експертною радою проведено відбір творів місцевих авторів, видання яких здійснюватиметься коштами обласного бюджету. Підготовлено матеріали та розпочато процедуру відкритих торгів на видання 11 книг.

Проведено процедуру відкритих торгів на друк 4 книг серії «Моя Вінниччина» та за результатами укладено договори з поліграфічними підприємствами. Редакцією журналу «Вінницький край» спільно з авторами проведено презентації книг на базі Вінницької обласної універсальної бібліотеки ім. Тімірязєва, у громадах області та під час проведення ІV фестивалю подільських громад «Відродимо село – розквітне Україна».

Надано фінансову підтримку комунальній установі «Видавничий дім «Моя Вінниччина» на суму 352,1 тис. грн, що дало можливість підготувати до випуску наступний номер обласного літературно-мистецького журналу «Вінницький край» та забезпечити підготовку до друку книги серії «Моя Вінниччина».

На виконання Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації» здійснено оплату послуг висвітлення діяльності органів влади редакціям друкованих ЗМІ, телерадіомовним організаціям та інформаційним агентствам на загальну суму 123,2 тис. грн.

Забезпечено проведення на належному рівні в області заходів з відзначення державних і професійних свят, історичних та визначних подій, ювілейних та пам’ятних дат.

 

Пріоритет 19. Забезпечення міжконфесійної та міжнаціональної злагоди в області.

З метою забезпечення міжконфесійної та міжнаціональної злагоди у І півріччі 2021 року відбулись наступні заходи:

- присвоєно 93-річній вінничанці Валентині Галкіній почесного звання «Праведник народів світу» за порятунок євреїв від нацистської політики знищення - Голокосту у роки Другої світової війни;

- проведено:

 • Міжнаціональний Форум Вінниччини «Україна - наш спільний дім», присвячений 30-й річниці Незалежності України;
 • XX Дні польської культури у м. Бар;
 • XXIX обласний фестиваль національних культур «Всі ми діти твої, Україно!»;
 • засідання Ради церков та релігійних організацій за участю Голови обласної державної адміністрації;
 • засідання обласної Ради представників національно-культурних товариств.

Усі заходи відбулись на високому організаційному рівні за дотримання усіх протиепідемічних вимог.

 

ЦІЛЬ 5. ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Пріоритет 1. Забезпечення санітарного та екологічного благополуччя.

На виконання природоохоронних заходів передбачених Регіональною екологічною бюджетною програмою на 2019-2023 роки, затвердженої рішенням 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 5 березня 2019 року №752 (далі – Програма), на поточний рік заплановано 22,8 млн грн.

У І півріччі 2021 року проведено фінансування заходів на суму 5,9 млн грн. У звітному періоді освоєння коштів склало – 5,78 млн грн, що становить 25% від запланованого обсягу коштів на 2021 рік.

Придбано сміттєзбиральну техніку (сміттєвози) для Копайгородської та Тиврівської територіальних громад на суму 3,6 млн грн.

Проведено оплату частини робіт із реконструкції каналізаційного колектору та дюкерного переходу напірного каналізаційного колектору через р. Південний Буг на суму 1,5 млн грн.

Доукомплектовано навчально-наукову лабораторію «Екологічного моніторингу» для проведення еколого-просвітницької і науково-дослідницької роботи серед вчителів, учнів, студентів, населення ОТГ Вінницької області, проведено оплату обладнання на суму 65,0 тис. грн.

Державною екологічною інспекцією у Вінницькій області з метою зміцнення матеріально-технічної бази відділу державного екологічного нагляду (контролю) природно-заповідного фонду, лісів та рослинного світу придбано автомобіль на суму 599,0 тис. грн.

 

 Пріоритет 2. Збереження ландшафтного та біотичного різноманіття.

Ведеться робота з оголошення геологічної пам’ятки природи місцевого значення «Липовецька астроблема» та розширення меж національного природного парку «Кармелюкове Поділля».

В області налічується 430 об’єктів природно-заповідного фонду (43 загальнодержавного значення, з них 1 національний природний парк та 387 місцевого значення, з них 4 регіональних ландшафтних парки), загальною площею 60177,3 га, що складає 2,27 % від площі області.

Відповідно до статті 50 Закону України «Про землеустрій» технічна документація з організації та встановлення меж об’єктів природно-заповідного фонду потребує фінансування для розроблення проєкту землеустрою, що передбачено пунктом 1.4, 1.6 Указу Президента України від 23 березня 2021 року №111/2021. Території та об’єкти природно-заповідного фонду оформлені відповідними знаками та інформаційними матеріалами, межі цих територій та об’єктів нанесені на відповідні планово-картографічні матеріали.

З метою недопущення приватизації земельних ділянок з особливо цінними природними комплексами та об’єктами в області проводиться робота з керівниками територіальних органів влади та органів місцевого самоврядування щодо резервування особливо цінних природних комплексів для подальшого створення нових територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

 

Пріоритет 3. Збереження та раціональне використання водних ресурсів. Якісна питна вода в кожній громаді.

Згідно Порядку здійснення державного моніторингу вод (Наказ Держводагентства України від 31.03.2021 р. № 233), басейнова лабораторія моніторингу вод та ґрунтів БУВР Південного Бугу здійснює гідрохімічний контроль за станом питних водозаборів на річці Південний Буг у Вінницькій області.

Постійні створи контролю:

 • питний водозабір м. Хмільник - р. Південний Буг, вище міста;
 • питний водозабір м. Калинівка - р. Південний Буг, с. Гущинці;
 • питний водозабір м. Вінниця - Сабарівське водосховище;
 • питний водозабір м. Ладижин, Ладижинське водосховище - с. Маньківка.

Згідно графіка у квітні-червні відібрано 12 проб поверхневої води та виконано 276 гідрохімічних вимірювань (згідно наказу БУВР річки Південний Буг від 05.01.2021р. №6-ОС).

Якість поверхневих вод басейну річки Південний Буг на території області по більшості показників знаходиться значно нижче гранично-допустимих концентрацій для водойм госпитного водокористування.

В цілому значення показників якості в басейні річки Південний Буг майже не відрізняються від аналогічного періоду минулого року, знаходяться на задовільному рівні та підтверджуються сезонними коливаннями гідрологічного та гідрохімічного режиму.

Вода у річці Південний Буг забруднена органічними сполуками. Високі показники хімічного споживання кисню та біохімічного споживання кисню пояснюються впливом забруднюючих речовин, які потрапляють у водні об’єкти зі стічними водами підприємств та органічними сполуками природного походження. Має місце перевищення гранично-допустимих концентрацій по наступних показниках:

 • біохімічне споживанню кисню (БСКп) в 1,7-2,8 рази 12 проб (ГДК = 3,0 мг02/дм3) ;
 • хімічне споживанню кисню (ХСК) в 1,4-2,8 рази 12 проб (ГДК= 15,0мгО2/дм3).

Вміст амонію сольового, нітритів і нітратів знаходиться значно нижче рівня токсичної дії. Їх наявність свідчить про процеси біологічного окислення органічних сполук, які інтенсивно протікають у воді р. Південний Буг. Кисневий режим у створах задовільний більше 4,0 мО2/дм3 (4,0-15,7 мгО2/дм3), мінералізація води оптимальна.

За значенням гідрохімічних показників інтегральної оцінки якості вода річки Південний Буг на Вінниччині відповідає ІІ-му класу «добрі», IV-ої категорії та характеризується за станом як задовільні та за ступенем чистоти – слабко забруднені.

Водосховища, які забезпечують питні та побутові потреби населення- наповнені на 94-102 %. Решта водосховищ в середньому на 95-100 %.

Ладижинське водосховище – найбільше на річці Південний Буг утримується на відмітці 177,07 мБС при нормальному підпірному рівні 177,0 мБС.

Завдяки випаданню опадів, водність р. Південний Буг в травні порівняно з квітнем підвищилась і становила 33-71% від місячної норми; його притоках – 31-80 % від травневої норми, у червні на р. Південний Буг – 73-108 % норми, на притоках – 54-147 % від червневої норми.

 

ЦІЛЬ 6. РОЗВИТОК ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

 

Пріоритет 1. Інформаційне забезпечення державної політики, підвищення ролі засобів масової інформації у становленні громадянського суспільства та рівня взаємодії органів місцевої влади із засобами масової інформації та інститутами громадянського суспільства.

У лютому 2021 року проведено конкурс з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надаватиметься фінансова підтримка у 2021 році за рахунок коштів обласного бюджету (далі – конкурс).

Переможцями стали 17 проєктів інститутів громадянського суспільства Вінниччини, які протягом року отримають співфінансування коштом обласного бюджету на загальну суму 1 млн грн.

З метою забезпечення виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19» більшість заходів у рамках реалізації проєктів перенесено у медійну сферу.

Забезпечено проведення громадських експертиз діяльності обласної державної адміністрації, а також відповідно до Орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю у 2021 році, затвердженого розпорядженням Голови обласної державної адміністрації від 18 грудня 2020 року № 788, консультацій з громадськістю (конференцій, форумів, зустрічей за круглим столом, громадських слухань, зборів тощо) щодо проєктів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, обласних програм із соціально-економічного і культурного розвитку, проєктів регуляторних актів, звітів головних розпорядників коштів про їх витрачання за минулий рік та з інших актуальних питань соціально-економічного та гуманітарного розвитку області.

 

У І півріччі 2021 року за рахунок коштів обласного бюджету здійснено фінансову підтримку 16 обласним громадським організаціям осіб з інвалідністю та ветеранів на загальну суму 327,6 тис. грн (для забезпечення їх статутної діяльності відповідно до рішення 2 сесії Вінницької обласної ради 6 скликання від 28.12.2010 року №41).

Протягом І півріччя 2021 року відбулося 5 засідань Координаційної ради ветеранів війни при облдержадміністрації.

 

Пріоритет 2. Створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації української молоді, формування патріота і громадянина.

Протягом І півріччя 2021 року облдержадміністрацією реалізовано проєкти та заходи для молоді в рамках виконання Обласної цільової соціальної програми «Молодь Вінниччини» на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 4 сесії обласної Ради 8 скликання від 29 січня 2021 року №31.

З метою активної участі молоді та представників молодіжних організацій у житті суспільства з 27 червня по 01 липня поточного року проведено Обласний молодіжний форум «Вінниччина молодіжна – ініціюй та дій».

Молодь Вінниччини долучалась до участі у Всеукраїнському молодіжному форумі «Академія Політичного Лідерства» та Всеукраїнському молодіжному форумі «Youth home».

Проведено турнір з гри-тренінгу «Молодіжна рада» для 20 представників з числа членів молодіжних рад територіальних громад з метою розвитку молоді області методами неформальної та інтерактивної освіти.

В травні створено Молодіжний Конгрес Вінниччини.

Забезпечено роботу консультативно-дорадчого органу при голові облдержадміністрації «Студентська рада Вінниччини», яка об’єднує 54 особи з числа студентської/учнівської молоді закладів освіти.

Відповідно до програми Обласної цільової соціальної програми «Молодь Вінниччини» на 2021–2025 роки, затвердженої рішенням 4 сесії обласної Ради 8 скликання від 29 січня 2021 року № 31, пункту «Призначення та виплата щомісячних іменних стипендій облдержадміністрації та обласної Ради членам Президії Студентської ради Вінниччини» виплачено стипендії членам Президії у складі 8 осіб на загальну суму 32 000 грн.

Для фінансування проєктів та заходів Обласної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 4 сесії обласної Ради 8 скликання від 29 січня 2021 року № 29, на 2021 рік виділено 792,00 тис. грн.

З метою формування у молоді національної свідомості, підвищення рівня знань щодо історичного минулого України, проведено Міжнародну наукову конференцію «Травневі студії 2021: історія, міжнародні відносини, філософія».

Відповідно до Обласної цільової соціальної програми підтримки молодіжного технічного скаутського руху ІT-SCOUTS на 2021-2025 роки розпочато підготовку до Обласного етапу міжнародного змагання з кіберспорту (DOTA, FORTNITE, Counter-Strike, StarCraft, та інші). За І півріччя у квітні 2021 року організовано та проведено семінари для навчання базовим навичкам користування ПК та електронними сервісами держави. З метою популяризації програмування, як виду інтелектуального спорту серед молоді Вінниччини проведено курси (занять) для молоді з основ кіберспорту.

За І півріччя 2021 року КЗ «Вінницький обласний молодіжний центр «Квадрат» проведено 230 власних заходів, якими охоплено 1760 учасників у форматі офлайн та 63 589 учасників охоплено онлайн. Студією звукозапису проведено 480 записів.

Також на базі закладу проведено 81 проєкт/захід, що організовані за ініціативи громадських організацій, установ, підприємств та організацій, активної молоді, у яких взяла участь 1831 особа.

 

Упродовж І півріччя 2021 року для учнівської молоді було проведено ряд заходи, що формують становлення громадянина і патріота.

 

Пріоритет 3. Забезпечення конституційних прав та інтересів громадян. Посилення заходів щодо запобігання корупції.

З метою реалізації положень ст. 53 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) в обласній державній адміністрації створена та функціонує Гаряча лінія Голови обласної державної адміністрації з питань запобігання та виявлення корупції (телефона лінія, електрона поштова скринька, електронна форма повідомлення на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації).

На офіційному вебсайті розміщений банер «Повідомлення про корупційні правопорушення, правопорушення пов’язанні з корупцією, інші порушення вимог Закону», інформація про Антикорупційні лінії прямого зв’язку та електронна форма для подання повідомлень про порушення вимог Закону.

Комісією ідентифіковано 32 корупційних ризика у діяльності обласної державної адміністрації, здійснила їх формальне визначення, проаналізувала наявні заходи контролю, здійснила визначення рівнів їх пріоритетності та схвалила звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, які належать до сфери її управління.

Протягом червня 2021 року проведено очне навчання для працівників апарату обласної державної адміністрації, та в режимі відеоконференцій для її структурних підрозділів, уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції районних державних адміністрацій на тему: «Вимоги, обмеження та заборони на державній службі згідно із Законом України «Про запобігання корупції».

Районні державні адміністрації та територіальні громади області, з урахуванням компетенції, вживають заходів щодо забезпечення конституційних прав та інтересів громадян, запобігання корупції на території відповідних адміністративно-територіальних одиниць.

Головним управлінням Національної поліції України у Вінницькій області надано наступну інформацію про стан протидії корупції:

 1. Кількість протоколів про правопорушення пов’язані з корупцією, направлених до суду у звітному періоді (без повторно направлених) – 253.

Усього осіб притягнуто судом до відповідальності (штраф) – 261.

З них щодо:

- депутатів сільських, селищних, міських, районних рад, обласної ради–21;

- посадових осіб місцевого самоврядування – 49;

- посадових осіб та службових осіб облдержадміністрації та райдержадміністрацій – 1;

- посадових та службових осіб інших органів державної влади – 1;

- органів внутрішніх справ – 1;

- державної кримінально-виконавчої служби – 1;

За статтями КУпАП :

- порушення вимог фінансового контролю (ст. 172-6) – 37;

- порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів (ст. 172-7) – 171.

Сума накладеного штрафу – 60690 грн.

 1. Кількість кримінальних правопорушень, кримінальні провадження за якими закінчені розслідуванням – 43, направлено до суду з обвинувальним актом – 43, тяжких та особливо тяжких – 13.

Вчинено у сферах:

освіти -

2

охорони здоров'я -

1

транспорту -

3

За статтям Кримінального кодексу України:

- привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем  (ч.ч.2-5 ст.191  КК України) – 9;

- одержання хабара (ст. 368 КК України) – 3;

- підкуп особи, яка надає публічні послуги (ст. 368-4 КК України) – 1;

- інші корупційні правопорушення – 30.

      Установлена сума матеріальних збитків – 2302502 грн.

      Відшкодовано збитків – 32925 грн.

 

Пріоритет 4. Проведення аналізу ефективного використання бюджетних коштів в ході виконання обласних програм.

В області реалізується Програма супроводження бюджетного процесу на 2019-2021 роки, затверджена рішенням Вінницької обласної ради від 05 березня 2019 року № 753. В поточному році кошти з обласного бюджету на вказану Програму не виділялись. Однак, за рахунок фінансових ресурсів, виділених в попередніх роках та в рамках вказаної Програми, в області успішно завершено впровадження пілотного проєкту зі створення інформаційно-аналітичної системи управління плануванням та виконанням місцевих бюджетів «LOGICA». Вказаний пілотний проект реалізовувався згідно наказу Міністерства фінансів України від 12 грудня 2019 року № 523, в рамках реалізації проекту міжнародної технічної допомоги «ЕС для підсилення державних фінансових систем місцевих урядів». В області впроваджено в дослідну експлуатацію інформаційно-аналітична система управління плануванням та виконанням місцевих бюджетів «LOGICA» відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 27 серпня 2020 року № 534. Завдяки досвіду пілотного впровадження ІАС «LOGICA», проведена відповідна практична підготовча робота на всіх рівнях місцевих бюджетів області, що мінімізує технічні та організаційні ризики, пов’язані з повноцінним використанням вказаного ІАС з 2021 року та відмови від морально-застарілої (діючої вже майже 20 років) Інформаційно-аналітичної системи «Місцеві бюджети». За наслідками пілотного використання ІАС «LOGICA», надані пропозиції Міністерству фінансів України щодо вдосконалення окремих проблемних моментів даного програмного продукту. В рамках обласної Програми супроводження бюджетного процесу на 2019-2021 роки здійснена оплата на поточний рік інтегрованого з ІАС «LOGICA» програмного забезпечення ІПК «Місцевий бюджет» для всіх структурних підрозділів обласної державної адміністрації - головних розпорядників коштів обласного бюджету. Відповідно до статті 75-1 Бюджетного кодексу України, розпорядження Голови обласної державної адміністрації від 23.06.2021 року № 510, здійснюється складання прогнозу обласного бюджету на 2022-2024 роки, яке передбачає у т. ч. внесення до ІАС «ЬОШСА» відповідних пропозицій головних розпорядників коштів до прогнозу обласного бюджету на 2022-2024 роки.

«Обласна Програма підтримки утримання об’єктів спільної власності територіальних громад області, які орендуються/експлуатуються окремими органами виконавчої влади на 2018 - 2021 роки» (далі - Програма), затверджена рішенням 33 сесії обласної Ради 7 скликання від 15 червня 2018 року №634. У зв’язку з обмеженими бюджетними фінансовими ресурсами, передбаченими на утримання обласної державної адміністрації, окремих територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, а також у зв’язку із тим, що механізми даної Програми також забезпечували належне утримання об’єктів спільної власності територіальних громад області, не порушуючи обмежень, встановлених Законом України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання».

За результатами проведеного аналізу орієнтовних граничних показників видатків державного бюджету на 2022 рік, що були доведені Міністерством фінансів України для підготовки бюджетної пропозиції за КПКВК 7721010 «Здійснення виконавчої влади у Вінницькій області», слід констатувати недостатність фінансових ресурсів, необхідних для належної сплати орендної плати та експлуатаційних витрат за займані приміщення обласною державною адміністрацією та її структурними підрозділами. Виходячи з викладеного вбачається доцільним продовження (або розробка нової) Обласної Програми підтримки утримання об’єктів спільної власності територіальних громад області, які орендуються/експлуатуються окремими органами виконавчої влади на 2022 -2026 роки.

Відповідно до рішення 5 сесії обласної Ради 8 скликання від 26 лютого 2021 року № 64 «Про внесення змін до рішення 3 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 2020 року № 19 «Про обласний бюджет на 2021 рік» (зі змінами)» на виконання вказаної Програми були встановлені бюджетні призначення у сумі 8 623,8 тис. грн. За 1 півріччя 2021 року з обласного бюджету на вказану Програму було виділено 4 696,1 тис. грн., касові видатки склали 3 719,8 тис. грн.

По обласній Програмі супроводження бюджетного процесу на 2019- 2021 роки касові видатки за І півріччя 2021 року склали 170,6 тис. грн.

 

Пріоритет 5. Забезпечення територіальними громадами розробки програм (заходів) комплексного розвитку територій.

За підтримки країн-донорів в області протягом І півріччя 2021 року впроваджувались ряд проєктів направлених на соціально-економічний розвиток громад, а саме:

 • «Гендерно-чутливе планування безпечних публічних просторів як відповідь на виклики пандемії COVID-19», що реалізується громадською організацією «Центр розвитку Студенянської громади» за підтримки програми розвитку ООН «Посилене партнерство для сталого розвитку»;
 • «Об’єднання співвласників будинків для впровадження сталих енергоефективних рішень» (HOUSES), що фінансується Європейським Союзом та впроваджується Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй в Україні (2018 – 2021 роки). Проєкт надає підтримку у створенні нових та зміцненні потенціалу чинних об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, а також інформує населення про переваги впровадження енергоефективних рішень у житловому секторі;
 • «U-LEAD з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку» » (2016 – 2023 роки), у рамках якої надається підтримка в розбудові спроможності територіальних громад області. Вінницьким регіональним офісом протягом 1 півріччя 2021 року проведено низку важливих онлайн-заходів для представників органів місцевого самоврядування, регіональних органів влади, а саме: семінари, тренінги, конференції та консультації з питань розвитку інфраструктури, законодавства, соціальної сфери, фінансового менеджменту, освіти, запобігання корупції, туризму, міжмуніципального співробітництва.

В області за підтримки Програми «U-LEAD з Європою» запроваджується проєкт з волонтерства «Наддністрянські палатари» - Центр волонтаріату шести територіальних громад Могилів-Подільського району Вінницької області», ініціатором якого є Могилів-Подільська міська рада. В рамках проєкту планується створити Центр волонтаріату, який об’єднає всі волонтерські рухи, а також запустити платформу «Волонтери vs COVID-19».

-     «Інтегрований розвиток міст в Україні» (2016 – 2023 роки), спрямований на підготовку українських міст до децентралізації та місцевого самоврядування шляхом їх підтримки в застосуванні підходів інтегрованого розвитку міст. Виконавцем є німецька урядова компанія «Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit» (GIZ) та фінансується урядами Німеччини та Швейцарії. Проєктом у м. Вінниця розроблено Концепцію інтегрованого розвитку міста до 2030 року.

-     «Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про енергоефективність в Україні», що реалізується за дорученням урядів Німеччини та Швейцарії. В рамках партнерства представники Жмеринської міської громади навчатимуться бути енергоефективними, економити бюджетні кошти на енергоносії, стратегічно планувати енерговитрати, працювати з донорами та стимулювати міські інвестиції у сферу енергоефективності.

-     «Joint Organization to Unite Rural Networks of Entrepreneurial Youth» – «JOURNEY» («Спільні зусилля з об’єднання мереж підприємницької молоді із сільської місцевості») реалізується Вінницької обласною Асоціацією органів місцевого самоврядування в рамках фінансування програми ЄС Erasmus +. Метою проєкту є зниження рівня безробіття та сприяння розвитку підприємницького потенціалу сільської молоді в країнах Східного партнерства.

-     Проєкт децентралізованого співробітництва між Вінницькою областю, м.Вінниця та регіоном Бургундія-Франш-Конте, м. Діжон за участю агрокластеру VITAGORA та інших французьких структур за програмою підтримки Міністерства закордонних справ Франції. Проєкт передбачає співфінансування за 4-ма напрямами:

-     створення агрокластеру як своєрідної платформи для міжнародного співробітництва;

-     створення агрохабу у м. Вінниці та в області, який передбачає обмін досвідом, науково-дослідними напрацюваннями на базі аграрних університетів;

-     технічну експертизу, спрямовану на стратегічне покращення системи питного водопостачання і водовідведення у м. Вінниці;

-     управління водними ресурсами в сільському господарстві області.

 • «Освіта з кліматичної рівності для сільської молоді» - проєкт реалізовується у квітні-листопаді 2021 року у співпраці із SCI Germany (Бонн, Німеччина) за підтримки Міністерства Закордонних Справ Німеччини Auswärtiges Amt в рамках Програми Східного Партнерства для молоді, зокрема, села Стіна, Тульчинського району.
 • «Зелений стартап у шкільній громаді», що реалізується ГО «Освітній простір 2.0» в межах проєкту «Заснування соціальних шкільних підприємств у сільській місцевості та малих містах України для заохочення молоді до соціального підприємництва у Івано-Франківській, Житомирській і Донецькій областях», що виконується Фондом Східна Європа та організацією Kinderhilfswerk ChildFund Deutschland за фінансової підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку (BMZ). В рамках цього проєкту планується заснувати соціальне шкільне підприємство на базі КЗ "Стадницька гімназія Вінницького району Вінницької області".

В області реалізується 12 проєктів-переможців конкурсу «Село. Кроки до розвитку» в рамках проєкту «Розвиток села та протидія пандемії COVID-19 через сприяння росту малого та мікропідприємництва». Проведення конкурсу ініціював Благодійний фонд «МХП – Громаді» спільно з Агенціями регіонального розвитку Вінницької та Черкаської областей. Ініціатива реалізована в межах спільного проєкту Уряду Швеції та UNDP Ukraine / ПРООН в Україні  «Посилене партнерство для сталого розвитку».

Також, у І півріччі 2021 року обласна державна адміністрація виступала бенефіціаром проєкту міжнародної технічної допомоги, що фінансується за рахунок коштів Європейського Союзу в особі Європейської комісії в Україні «Енергоефективний Гнівань – енергетична політика для сталого розвитку міста Гнівань» у рамках ініціативи EU4Energy та Програми «Угода мерів – Демонстраційні проєкти» (CoM-DeP).

Розпочато підготовку та подання до Міністерства розвитку громад та територій України пакету документів для реалізації проєктів, що стали переможцями конкурсного відбору проєктів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу, що проводився в рамках виконання Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної політики – Підтримка регіональної політики України, а саме: «Технологічне майбутнє Вінниччини. Навчання школярів області основам робототехніки, програмування та інноваційного підприємництва» та «Створення інформаційно-аналітичної системи управління регіональним розвитком, як якісної підсистеми в стратегічному плануванні територій Вінницької області».

Крім того, у І півріччі 2021 року підготовлено та подано до участі дві проєктні заявки, які проходять експертне оцінювання:

-     «You can do it! Розвиток жіночого підприємництва у територіальних громадах Вінницької області» в рамках програми Канадського фонду підтримки місцевих ініціатив. Проєкт подано в партнерстві з Благодійним фондом «МХП-Громаді».

- «Розвиток шкільного соціального підприємництва» в рамках програми "Активні громадяни - Регіональний фонд", що реалізується консорціумом у складі: Фонду розвитку місцевої демократії (лідер), Фонду "Освіта для демократії" та Фонду розвитку інформаційного суспільства. Програма фінансується Ісландією, Ліхтенштейном та Норвегією за рахунок грантів ЄЕЗ. Проєкт подано в партнерстві з польською Асоціацією інтеграції та розвитку.

 

Пріоритет 6. Розвиток самодостатніх і спроможних територіальних громад.

25 жовтня 2020 року відбулися перші місцеві вибори на новій територіальній основі громад і районів. В області утворено 6 районів (Вінницький, Гайсинський, Жмеринський, Могилів-Подільський, Тульчинський, Хмільницький) та сформовано 63 територіальні громади, що об’єднали 707 місцевих рад, площа яких становить 26,5 тис км2, населення -1 529,1 тис осіб.

Створені громади є новим базовим рівнем адміністративно-територіального устрою, сформованим в рамках реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади.

Для надання можливості працювати новообраним органам місцевого самоврядування громад та районів 17 листопада 2020 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування та районних державних адміністрацій», який врегульовує питання правонаступництва комунального і державного майна, бюджетних ресурсів, прав та зобов’язань, а також надав змогу створити районні державні адміністрації в нових районах.

Водночас Міністерством розвитку громад та територій України розроблено Порядок здійснення заходів щодо утворення та реорганізації, а також правонаступництва майна, прав та обов’язків, які належали районним державним адміністраціям, що припиняються (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 року № 1321) та розпорядження Кабінету Міністрів України «Про реорганізацію та утворення районних державних адміністрацій» від 16 грудня 2020 року №1635-р.

В області триває процес передачі майна з районного рівня у комунальну власність територіальних громад. Станом на 20 липня 2021 року по 985 об’єктах (99,3%) прийняті рішення органами місцевого самоврядування щодо прийому соціально важливих об’єктів.

Надходження до загального фонду бюджетів територіальних громад за І півріччя 2021 року,  порівняно з відповідним періодом минулого року зросли на 542,7 млн грн (+14,6%), зокрема: по податку на доходи фізичних осіб – на   391,3 млн грн (+17,0%), платі за землю – на 61,5 млн грн (+15,6%), єдиному податку – на 20,0 млн грн (+3,1%), адміністративних послугах – на 10,0 млн грн (+30,6%).

Темпи приросту доходів загального фонду бюджету області за І півріччя 2021 року порівняно з І півріччям 2021 року зросли на 637,7 млн грн (+14,5%), зокрема, по обласному бюджету – на 98,1 млн грн (+14,5%), територіальних громадах – на 542,7 млн грн (+14,6%), проте знизились по районних бюджетах на 3,1 млн грн (-62,1%).

Бюджетна децентралізація та розширення повноважень територіальних громад сприяє підвищенню фінансової самостійності місцевих бюджетів та зміцненню їх фінансової основи та самодостатності.

 

Пріоритет 7. Впровадження технологій е-урядування та е-демократії в місцевих органах виконавчої влади та місцевого самоврядування регіону

Протягом І півріччя 2021 року в області вживались відповідні заходи:

 1. Забезпечено адміністрування та безперебійну роботу системи корпоративної пошти облдержадміністрації, до якої підключено працівників апарату облдержадміністрації, її структурних підрозділів, райдержадміністрацій та окремих територіальних громад області.
 2. Здійснено технічний супровід та своєчасне наповнення інформацією офіційного вебсайту облдержадміністрації , як одного з елементів електронного урядування та електронної демократії, з метою висвітлення інформації про діяльність облдержадміністрації, її структурних підрозділів.
 3. Забезпечено підтримку системи автоматизації документообігу пілотних центрів надання адміністративних послуг області, у рамках проекту «Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади» спільно з Міжнародною Благодійною Організацією «Фонд Східна Європа».
 4. Забезпечено технічний супровід системи електронного документообігу, впровадженої в апараті облдержадміністрації та її структурних підрозділах, відповідно до вимог законодавства.
 5. Здійснено підтримку сервісу ІР телефонії, впровадженого в апараті облдержадміністрації.
 6. Забезпечено оприлюднення та систематичне оновлення наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних.

 

Пріоритет 8. Створення та розвиток геоінформаційної системи управління та містобудівного кадастру Вінницької області.

Облдержадміністрація на регіональному рівні координує систему спостережень стану об’єктів містобудування, які проводяться відповідно до вимог містобудівної документації. Здійснює моніторинг містобудівної документації шляхом прив’язки матеріалів оновленої містобудівної документації, в тому числі історико - архітектурних опорних планів та топографо-геодезичної основи.

Станом на 20 липня поточного року внесено в базу 75 об’єктів містобудування, які будуть в подальшому враховані при оновлені Схеми планування території Вінницької області та для врахування при розробленні Схеми планування території України; При внесенні відомостей до бази даних містобудівного кадастру області видається містобудівна кадастрова довідка, яка містить містобудівні регламенти на забудову земельної ділянки, в тому числі обов’язкову умову щодо забезпечення безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення згідно до вимог ДБН В.2.2-40:2018 “Інклюзивність будівель і споруд”.

Розглянуто 71 проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок, по яких надані відповідні висновки.

Здійснюється конвертація та прив’язка до геоінформаційної системи містобудівного кадастру електронних версій містобудівної документації - прив’язано всю оновлену містобудівну документацію до ГІС-системи містобудівного кадастру та підготовлено її для публікації на Геопорталі – 10 генеральних планів, 4 плани зонування та 2 історико-архітектурних опорних плани м. Гайсин і смт Вороновиияї.

З метою інформаційного забезпечення управління розвитком регіону в єдиному інформаційному просторі, розроблено нову Комплексну програму створення та розвитку геоінформаційної системи управління та містобудівного кадастру області на 2021 - 2025 роки, затвердження якої на сесії Вінницької обласної Ради заплановано на III квартал 2021 року.