Звіт про виконання Програми економічного і соціального розвитку Вінницької області на 2021 рік за перший квартал 2021 року

Звіт

про виконання Програми економічного і соціального розвитку Вінницької області на 2021 рік

за перший квартал 2021 року

 

Програма економічного і соціального розвитку Вінницької області на 2021 рік (далі – Програма), затверджена рішенням 3 сесії обласної Ради 8 скликання №18 від 24 грудня 2020 року, розроблена відповідно до засад Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року (затверджена рішенням 42 сесії 7 скликання Вінницької обласної Ради від 21 лютого 2020 року №921), в якій визначено ключові пріоритети та завдання розвитку Вінниччини.

Реалізація Програми можлива за умови узгоджених спільних дій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Головна мета Програми повністю узгоджена з метою Стратегії – забезпечення сталого розвитку соціально-економічного потенціалу області шляхом підвищення конкурентоспроможності економіки регіону, посилення інвестиційної та інноваційної привабливості, модернізації соціальної сфери, створення сприятливих умов для розвитку самодостатнього місцевого самоврядування задля покращення рівня добробуту та соціальної захищеності населення.

Досягнення поставленої мети здійснюється шляхом реалізації пріоритетів у визначених цілях, а саме: реалізація державної політики в оборонній та правоохоронній діяльності; захист населення і територій області від наслідків надзвичайних ситуацій та забезпечення функціонування територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту; забезпечення умов сталого економічного розвитку, зростання конкурентоспроможності економіки області; розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення; екологічна безпека навколишнього середовища; розвиток громадянського суспільства.

 

Основні показники, що характеризують економічний

та соціальний розвиток області

(І квартал 2021 року до відповідного періоду 2020 року):

 • протягом звітного періоду до зведеного бюджету області (загальний і спеціальний фонди) надійшло доходів без міжбюджетних трансфертів у сумі 2617,4 млн грн, що становить 107,6% до планових показників;
 • збільшення надходжень доходів без міжбюджетних трансфертів до місцевих бюджетів області (загальний і спеціальний фонди) - на 7,8%, у т. ч. до загального фонду місцевих бюджетів області надходження збільшились — на 6,7%;

-     сума надходжень до бюджетів усіх рівнів від діяльності суб’єктів малого підприємництва становить 696,9 млн грн, що на 28,9 млн грн більше відповідного періоду минулого року;

 • І місце в сільському господарстві серед регіонів України за обсягами виробництва валової продукції сільського господарства та на 1 особу, по виробництву (реалізація) м'яса, по чисельності поголів'я ВРХ та птиці;
 • ІІ місце в сільському господарстві серед регіонів України по виробництву молока, чисельності наявного поголів’я корів;
 • індекс промислової продукції становить 96,6%;
 • індекс споживчих цін становить 102,7% до грудня 2020 року (1 місце серед регіонів України);
 • оборот роздрібної торгівлі області у порівнянних цінах склав – 9,2 млрд грн, що більше в порівняних цінах до відповідного періоду минулого року на 12,5% (3 місце серед регіонів України);
 • номінальна середньомісячна заробітна плата за березень 2021 року порівняно з березнем 2020 року збільшилась на 2015 грн і становить 11696 грн (за рівнем та за темпом росту 12 місце серед регіонів України);
 • за січень-березень 2021 року порівняно з січнем-березнем 2020 року середньомісячна заробітна плата збільшилась на 1566 грн і становить 11124 грн (за рівнем 12 місце серед регіонів України, а за темпом росту 17 місце);
 • ІІ місце серед обласних державних адміністрацій України за кількістю закупівель через електронну систему ProZorro;
 • обсяг експорту товарів зменшився на 52,8% і становить 149,7 млн дол. США (за січень-лютий);
 • обсяг імпорту товарів збільшився на 13,1% і становить 88,2 млн дол. США (за січень-лютий);
 • баланс зовнішньої торгівлі є позитивним і становить 61,5 млн дол. США.

 

ЦІЛЬ 1: РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В ОБОРОННІЙ ТА ПРАВООХОРОННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ.

Пріоритет 1. Забезпечення виконання повноважень, передбачених законодавством, у галузі оборони та мобілізаційної підготовки.

З метою ефективної реалізації державної політики з питань оборонної роботи, дотримання законності, правопорядку, захисту прав і свобод громадян в області проводяться наступні заходи:

-   підготовка та удосконалення системи територіальної оборони області;

-   підготовка території держави до оборони;

-   сприяння відбору громадян для проходження військової служби за контрактом;

-   забезпечення призову громадян України на строкову військову службу;

-   шефська допомога військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України.

Виконання зазначених заходів проводиться відповідно до Комплексної оборонно-правоохоронної програми Вінницької області на 2021-2025 роки.

 

 1. Проведення заходів щодо підготовки до територіальної оборони

З метою організації якісної підготовки штабів зони, районів територіальної оборони в зоні територіальної оборони Головою обласної державної адміністрації прийнято розпорядження від 22 грудня 2020 року № 799 ДСК «Про підготовку територіальної оборони в зоні територіальної оборони у 2021 році» та затверджено План підготовки зони територіальної оборони на 2021 навчальний рік.

У І кварталі поточного року відповідно до зазначеного плану проведено:

-     в січні – одноденні збори з посадовими особами штабів зони, районів територіальної оборони під керівництвом військового комісара Вінницького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки;

-     в лютому – триденні фахові збори з посадовими особами штабу бригади територіальної оборони під керівництвом командувача територіальної оборони Командування Сухопутних військ Збройних Сил України;

в березні:

-     штабне тренування зі штабами зони, районів територіальної оборони під керівництвом військового комісара Вінницького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки;

-     штабне тренування зі штабами зони, районів територіальної оборони, бригади територіальної оборони під керівництвом начальника штабу – заступника командувача військ оперативного командування «Південь».

 

 1. Проведення заходів щодо підготовки території держави до оборони

З метою зміцнення обороноздатності держави в області здійснюється комплекс заходів з підготовки території держави до оборони, які проводяться відповідно до вимог Положення про порядок підготовки території держави до оборони, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 214 ДСК.

В області розроблено та затверджено План підготовки території області до оборони в особливий період, відпрацьовано пропозиції до Плану оперативного обладнання території військово-сухопутної зони відповідальності ОК “Південь”.

Відповідно до вимог розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року № 255-р ДСК у першому кварталі поточного року обласною державною адміністрацією здійснювався збір та узагальнення інформації щодо виконання запланованих заходів з підготовки території держави до оборони, з метою своєчасного інформування Міністерства оборони України у визначений термін.

 

 1. Заходи щодо сприяння відбору громадян для проходження військової служби за контрактом.

З метою сприяння реалізації планів Генерального штабу Збройних Сил України щодо підвищення рівня укомплектованості військових частин в області проводиться комплекс заходів щодо сприяння відбору громадян для проходження військової служби за контрактом.

За результатами проведеної роботи у першому кварталі поточного року до навчальних центрів та військових частин Збройних Сил України відібрано та направлено 333 особи (план – 330 осіб), з якими укладено контракти для проходження військової служби у Збройних Силах України (101% виконання планового завдання першого кварталу 2021 року).

 

 1. Забезпечення призову громадян України на строкову військову

На виконання Указу Президента України від 24 лютого 2021 року № 71/2021 «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2021 році» в області проводиться масштабна робота щодо забезпечення виконання заходів, пов’язаних із підготовкою та проведенням чергових призовів громадян України на строкову військову службу.

Відповідно до розпорядження Голови облдержадміністрації від 11 березня 2021 року № 199 «Про проведення чергових призовів громадян України на строкову військову службу у 2021 році» керівникам структурних підрозділів обласної державної адміністрації, головам районних державних адміністрацій, сільським, селищним та міським головам, керівникам територіальних органів міністерств визначено організувати виконання комплексу заходів щодо забезпечення підготовки та проведення весняно-літнього призову громадян на строкову військову службу, а також затверджено склад обласної призовної комісії та графік її засідань.

 

 1. Проведення заходів з шефської допомоги.

Заходи з шефської допомоги в області проводились відповідно до Указу Президента України від 11.02.2016 року №44/2016 «Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України» (зі змінами) та розпорядження голови облдержадміністрації від 26 лютого 2016 року № 110 «Про здійснення шефства над військовими частинами Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України» (зі змінами), якими встановлено шефство над усіма військовими частинами, розташованими на території області.

На виконання вимог зазначених нормативно-правових актів обласною державною адміністрацією:

-     проведено роботу щодо отримання пропозицій від органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області для проведення актуалізації переліку військових частин, над якими, з урахуванням проведених заходів щодо ліквідації та утворення районів, планується організувати шефство у 2021 та у наступних роках;

-     підготовлено методичні рекомендації щодо організації та здійснення шефства;

-     розроблено нову типову угоду про організацію шефства та співробітництво.

В І кварталі 2021 року кошти з обласного бюджету на реалізацію заходів Програми не виділялись.

 

 1. Облік інформаційних повідомлень про осіб, уродженців Вінницької області, які загинули (померли) в ході проведення антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил в східних областях України.

Протягом І кварталу 2021 року облдержадміністрацією проводився облік отриманих інформаційних повідомлень про вінничан, які померли під час здійснення заходів Об’єднаних сил із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях та членів їх сімей.

Відповідна інформація надавалася:

-     Українському інституту національної пам’яті;

-     Міністерству у справах ветеранів;

-     структурним підрозділам облдержадміністрації.

З початку  проведення антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил, станом на 01 квітня 2021 року, із числа уродженців області:

загиблих

– 161

померлих

– 79

загиблих, сім’ї яких переїхали на Вінниччину

– 8

ВСЬОГО

– 248 осіб

зниклих безвісти

– 2

 

 1. Гуманітарна допомога

За перший квартал поточного року в зону проведення ООС (АТО) направлено 3 тони  гуманітарної допомоги.

Станом на 01.04.2021 року в зону проведення ООС (АТО) направлена гуманітарна допомога орієнтовно на суму 37,36 млн грн, а саме:

бронежилети – 1809 штук, шоломи – 837 штук, 3836 пар взуття, технічні засоби – 1637 одиниць; продукти харчування, матеріально-технічні засоби, будівельні матеріали – близько 3431,5 тон.

 

Пріоритет 2. Підвищення суспільної правосвідомості та попередження злочинності.

 

Стан розкриття та розслідування кримінальних правопорушень.

У поточному році зареєстровано 49,5 тис. заяв, повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, з них відомості внесено до ЄРДР по 2649 (без врахування закритих) кримінальних правопорушень, за якими по 1478 повідомлено про підозру особам, які їх вчинили, що становить 55,8%.

За звітний період знаходилось у провадженні (без урахування закритих) 30272 кримінальних провадження, закінчено досудове розслідування (без урахування закритих) по 1632 кримінальних правопорушеннях.

Викрито 1048 осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, у тому числі 49 неповнолітніх, 108 жінок, 107 осіб, які на момент учинення протиправного діяння перебували у стані алкогольного сп’яніння, 328 осіб, які раніше скоювали злочини, 5 іноземних громадян.

Із числа кримінальних правопорушень, за якими закінчено досудове розслідування 683 або 41,9% учинено особами, які раніше скоювали злочини, 199 або 12,2% – групою осіб, 122 або 7,5% – у стані алкогольного сп’яніння та 75 або 4,6% – неповнолітніми або за їх участю.

Від злочинних проявів потерпіло 1464 громадянина, що становить 9,5 осіб, на кожні 10 тис. населення. Жертвами вчинення кримінальних правопорушень стали 58 дітей, 465 жінок, 195 пенсіонерів та 4 іноземці. Внаслідок вчинення кримінальних правопорушень загинуло 52 громадянина.

Вживається комплекс заходів щодо забезпечення публічної безпеки і порядку на території області, у томі числі під час проведення масових заходів.

Так, на території області в публічних місцях вчинено 131 кримінальне правопорушення, з яких по 88 (67,2%) особам повідомлено про підозру. В свою чергу в умовах «вулиці» вчинено 85 таких правопорушень, про підозру оголошено – 53 (62,3%).

За звітний період силами майже 4 тис. працівників поліції та 255 військовослужбовців Національної гвардії України на території області забезпечено правопорядок на 1159 масових заходах, участь у яких прийняли майже 33 тис. громадян.

 

ЦІЛЬ 2. ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ ОБЛАСТІ ВІД НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ПІДСИСТЕМИ ЄДИНОЇ ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ.

Пріоритет 1. Підвищення спроможності регіону попереджувати, реагувати та ліквідувати наслідки надзвичайних ситуацій.

 

 1. Кількість надзвичайних ситуацій, що трапились на території області протягом І-го кварталу 2021 року.

У І кварталі 2021 року в області згідно з Державнии Класифікатором зареєстрована 1 надзвичайна ситуація природного характеру, об’єктового рівня (Код 20731 - НС, пов’язана з окремим випадком особливо небезпечного інфекційного захворювання сільськогосподарських тварин /африканська чума свиней - пункт 39 розд. ІІ клас.ознак НС/):

23 березня 2021 року згідно з результатами досліджень випробувального центру Вінницької регіональної лабораторії Держслужби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів встановлено діагноз на африканську чуму свиней в СТОВ "Маяк" (с. Пиків Іванівської сільської територіальної громади Хмільницького району) (звіт про дослідження патологічного (біологічного) матеріалу № 001940 п.м./21 від 23.03.2021 року).

Всього в господарстві утримувалось 368 голів. В с. Пиків нараховується 1168 дворів, у 72 дворах вирощують 162 голови свиней.

Виконується План заходів щодо ліквідації та недопущення розповсюдження захворювання на африканську чуму свиней. Проведено засідання державної надзвичайної протиепізоотичної комісії. Встановлені карантинні обмеження, здійснено подвірний обхід. Проведено умертвіння поголів’я свиней безкровним методом та утилізовано встановленим порядком.

Порівняно з 2020 роком, в якому було зареєстровано 3 НС (грип птиці, африканська чума свиней, COVID), їх кількість зменшилась на 33%.

 1. Загибель в некласифікованих подіях протягом І-го кварталу 2021 року:
 • в пожежах – 40 осіб, з них 2 дитини;
 • в дорожньо-транспортних пригодах – 18 осіб, з них 2 дитини;
 • на водоймах – 4 особи;
 • травмування в побуті - 8 осіб;
 • отруєння алкоголем – 7 осіб.
 • виробничий травматизм - 2 особи;
 • переохолодження організму – 3 особи;
 • отруєння вихлопними газами авто – 1 особа.

 

Довідкові дані щодо надзвичайних ситуацій та подій за 1 квартал 2021 року

 

І кв. 2020р.

І кв. 2021р.

Динаміка показника

Загальна кількість НС (в них загинуло)

3

1

- 33 %

Загибель людей в некласифікованих надзвичайних подіях 

Д Т П (в них загинуло/в т.ч. діти)

29 (30/0)

17 (18/2)

- 40 %

Пожеж (в них загинуло/в т.ч. діти)

21 (20/0)

38 (40/2)

+ 50 %

Загинуло на воді (в т.ч. діти)

10(0)

4 (0)

- 60 %

Інші* – випадків (в них загинуло/в т.ч. діти)

13(0)

21 (0)

+ 38 %

ВСЬОГО загинуло (в т.ч. діти)

73 (0)

83 (4)

+12 %

* загибель внаслідок необережності в побуті, на виробництві

 

 1. Готовність захисних споруд

За результатами оцінок стану 819 захисних споруд у 2020 році:

-   оцінено як «готові» до прийняття осіб, що укриваються - 11,1% споруд від загальної кількості;

-   оцінено як «обмежено готові» до прийняття осіб, що укриваються - 69,8% споруд від загальної кількості;

-   оцінено як «не готові» до прийняття осіб, що укриваються - 19,1% споруд від загальної кількості.

Технічна інвентаризація захисних споруд цивільного захисту проведена на 682 спорудах, що складає 83,3% від загальної кількості.

Наступний аналіз оцінок стану захисних споруд здійснюється по підсумках за І-ше півріччя 2021 року.

 

 1. Щодо організації функціонального навчання у сфері цивільного захисту.

Проведено функціональне навчання осіб керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту в кількості 547 осіб, що складає 128% від запланованого обсягу.

З початку року проведено семінарів, інформувань та інструкторсько-методичних занять для різних категорій населення області з питань порядку дій у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій, зокрема:

-      кількість видів навчання – 10;

-      осіб охоплених навчанням – 280.

 

Протягом І кварталу поточного року в області проведено:

-   штабне тренування з органами управління Вінницької територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту за темою: “Дії органів управління обласної підсистеми (районних та ланок територіальних громад) єдиної державної системи цивільного захисту щодо дій в умовах паводку, пропуску льодоходу і повені (11 лютого);

-   штабне тренування органів управління цивільного захисту Гайсинського району та Тростянецької територіальної громади за темою: «Дії органів управління та сил спеціалізованих служб цивільного захисту району та громади при загрозі або виникненні надзвичайної ситуації на гідроспоруді Ладижинської ТЕС» (25 березня).

Внутрішньообласна системи оповіщення, міського та позаміського запасних пунктів управління облдержадміністрації знаходиться в постійній готовності до застосування.

24 березня 2021 року проведено квартальну технічну перевірку працездатності внутрішньообласної системи централізованого оповіщення області з міського та позаміського запасного пунктів управління, якою встановлено, що система оповіщення готова до виконання завдань за призначенням.

Сесіями територіальних громад, сіл та селищ Вінницького району та Калинівської територіальної громади, які потрапляють у 5-ти км зону суцільного ураження при виникненні НС на 48 Арсеналі ЗСУ, було прийнято рішення щодо:

-     виготовлення Технічних вимог на реконструкцію та модернізацію місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення Калинівської територіальної громади та населених пунктів Павлівка, Сальник (Хмільницького району) та Стрижавка, Медвідка, Дорожнє (Вінницького району) з метою подальшої її встановлення.

Проведено процедуру закупівлі послуг з виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію та модернізацію місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення та розпочато роботи щодо відпрацювання відповідних документів.

Пункти управління цивільного захисту області до дій за призначенням готові.

 

ЦІЛЬ 3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ. ЗРОСТАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ ОБЛАСТІ.

 

Пріоритет 1. Розвиток промислового комплексу, активізація інноваційних процесів та створення сприятливих умов для посилення інвестиційної діяльності в області.

Індекс промислової продукції Вінницької області за січень-березень 2021 року становить 96,6%. Серед регіонів України область за даним показником посідає 16 місце (по Україні індекс промислового виробництва становить 98,0%).

Збільшили виробництво готової продукції у січні-березні 2021 року проти відповідного періоду минулого року підприємства фармацевтичної галузі, темп росту яких склав 110,8%, машинобудування - 106,3% та з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря - 120,8%.

Решта галузей ще не досягли рівня обсягів виробництва січня-березня 2020 року, а саме: добувна (96,4%), харчова (91,7%), легка (54,5%), деревообробна (95,8%), хімічна (72,1%), з виробництва будматеріалів (85,0%), обробки металу і виробництва металевої продукції (96,8%).

На промислових підприємствах області наразі працює 56191 особа, середньомісячна заробітна плата яких становить 12433 грн.

У січні-березні 2021 року промисловими підприємствами області реалізовано готової продукції (товарів, послуг) на суму 19,7 млрд грн.

Частка області у загальнодержавному обсязі реалізованої продукції складає 2,5%.

 

Протягом січня-березня 2021 року на території Вінницької області реалізовано 20 інвестиційних проєктів загальною вартістю 206,17 млн грн та створено 77 нових робочих місць, з них по галузях:

 • харчова та переробна – 6 проєктів на суму близько 200 млн грн, 62 нових робочих місця;
 • розширення інфраструктури зберігання сільськогосподарської продукції – 5 проєктів, створено 5 нових робочих місць;
 • інші – 9 проєктів на суму 6,17 млн грн, 10 нових робочих місць.

 

У 2021 році приватними інвесторами на території області планується реалізувати 96 інвестиційних проєктів на загальну суму більше 2,4 млрд грн, а це – 894 нових робочих місць, з них по галузях:

 • харчова та переробна – 18 проєктів на суму 648,48 млн грн, 280 робочих місць;
 • тваринництво – 6 проєктів на суму 17 млн грн, 20 робочих місць;
 • розширення інфраструктури зберігання сільськогосподарської продукції (елеватори, зерносховища, овоче- та плодосховища) – 27 проєктів на суму 53,5 млн грн, 39 робочих місць;
 • альтернативна енергетика – 14 проєктів на суму 631,13 млн грн, 119 робочих місць;
 • енергетика – 6 проєктів на суму більше 243 млн грн;
 • машинобудування – 2 проєкти на суму 2,5 млн грн, 115 робочих місць;
 • інші – 23 проєктів на суму близько 836,1 млн грн, 321 робочих місця.

Найбільші проекти, які будуть реалізовані впродовж року:

 • будівництво 3-ї виробничої лінії зі збагачення каоліну на ТОВ «АКВ Українське каолінове товариство», смт.Глухівці Глуховецької селищної ТГ Хмільницького району;
 • будівництво дільниці з виробництва залізного порошку компанією ПрАТ «ПлазмаТек» в с. Рудниця Піщанської селищної ТГ Тульчинського району;
 • поновлення роботи Немирівського та Бершадського спиртзаводів, які було продано на приватизаційних аукціонах.

В 2021 році розпочнеться реалізація наступних масштабних проєктів, реалізація яких запланована на 2021-2023 роки:

 • будівництво заводу з виробництва продукції для зимових видів спорту (лижі, лижні черевики та лижні кріплення) компанією ТОВ «ХЕД ВІННИЦЯ» (головний акціонер – австрійська компанія «Head International Holding GmbH»), м. Вінниця;
 • будівництво заводу по виробництву будівельних матеріалів – TCS блоків на території Вінницького індустріального парку на ТОВ «ТІСІЕС українські інвестиції»;
 • початок реалізації проєкту з електрозабезпечення Вінницького індустріального парку компанією ТОВ «ВІННИЦЯЕНЕРГО», що входить до складу групи компаній KNESS, м.Вінниця.

 

Пріоритет 2. Сталий розвиток аграрного виробництва, розширення сфери органічного виробництва та активізація сільськогосподарської дорадчої діяльності.

Аграрний сектор області за період січень-березень 2021 року займає перше місце в сільському господарстві серед регіонів України за обсягами виробництва валової продукції сільського господарства та на 1 особу, по виробництву (реалізація) м'яса, по чисельності поголів'я ВРХ та птиці. Друге місце – по виробництву молока, чисельності наявного поголів’я корів.

Питома вага регіону за січень-березень 2021 року в загальнодержавному виробництві сільськогосподарської продукції складає 12,8%.

Сільгоспвиробники області проводять виконання технологічних операцій комплексу весняно-польових робіт. Проведено підживлення озимих зернових культур, яких під урожай поточного року посіяно на площі 324,2 тис. га, в тому числі 287,8 тис. га озимої пшениці, 33,5 тис. га озимого ячменю та 2,9 тис. га озимого жита. Наразі посіви озимих зернових культур перебувають переважно в доброму стані. Площі посівів озимого ріпаку складають 59 тис. га та перебувають в доброму та задовільному стані.

В області по всіх категоріях господарств завершено посів ярих ранніх зернових та зернобобових культур на площі 82,0 тис. га, в т. ч.: ярої пшениці посіяно на площі 10,9 тис. га; ярого ячменю – 65,1 тис. га, вівса – 1,0 тис. га, гороху – 5,0 тис. га. Продовжується посів кукурудзи, цукрових буряків та соняшнику. Станом на 26.04.2021 року кукурудзу на зерно посіяно на площі 42,7 тис. га (10,0% до прогнозу), цукрових буряків - 29,5 тис. га (60,2% до прогнозу) та соняшнику – 125,7 тис. га (42,0% до прогнозу).

В галузі тваринництва за січень-березень 2021 року темпи обсягів виробництва складають 90,2% в порівнянні з попереднім роком, в т. ч. по сільськогосподарських підприємствах – 90,5%, в господарствах населення – 89,2%. По всіх категоріях господарств вироблено 143,6 тис. тонн молока, м’яса (реалізація) – 146,5 тис. тонн, яєць – 167,2 млн. штук. В порівнянні із аналогічним періодом минулого року обсяги виробництва (реалізації) м’яса зменшились на 9,9%, молока - на 6,1%, яєць - на 21,3 %. В тому числі в сільськогосподарських підприємствах області вироблено 54,6 тис. тонн молока (+6,0% до аналогічного періоду 2020 року), 132,5 тис. тонн м’яса (реалізація) (-11,1%), 70,0 млн шт. яєць (-32,4%). Молочна продуктивність корів в сільськогосподарських підприємствах становить 1814 кг молока, збільшилась до відповідного періоду минулого року на 46 кг (+3%).

 

Станом на 1 квітня 2021 року в усіх категоріях господарств нараховувалося поголів’я худоби та птиці: 234,6 тис. голів великої рогатої  худоби, в тому числі        116,5 тис. голів корів, 236,7 тис. голів свиней, 37,2 тис. голів овець та кіз, 34,5 млн голів птиці. У порівнянні до аналогічного періоду минулого року, скоротилась чисельність великої рогатої худоби на 14,2 тис. голів, корів на 9,8 тис. голів, свиней на 8,2 тис. голів, овець та кіз на 2,1 тис. голів, птиці на 707,5 тис. голів.

В сільськогосподарських підприємствах утримується 80,2 тис. голів великої рогатої худоби (+0,9% до аналогічного періоду 2020 року ), в тому числі 31,0 тис. голів корів (+4,4%), 100,3 тис. голів свиней (+1,7%), 3,4 тис. голів овець і кіз (-2,9%), 27,4 млн голів птиці (-2,0%).

Сільськогосподарськими підприємствами області в І-кварталі 2021 року придбано 160 одиниць техніки та обладнання, які входять до переліку техніки з частковою компенсацією вартості з державного бюджету, на загальну суму 59,5 млн грн.

Підприємства агропромислового комплексу здійснюють зовнішньоекономічну діяльність. За січень-лютий 2021 року було експортовано сільськогосподарської продукції та готових продуктів харчування на суму                96,5 млн дол. США. В структурі експорту продукції агропромислового комплексу області найбільшу питому вагу займають наступні товарні позиції: олія соняшникова – 30,8 %, кукурудза – 25,7 %, спирт етиловий – 7,7 %, молоко і молочні продукти – 3,8 %, пшениця – 3,7 %.

До п’ятірки найбільших країн-експортерів продукції АПК, яку виробляють підприємства Вінниччини, входять Китай – 19,5 %, Литва – 8,7 %, Іспанія – 7,7 %, Туреччина – 6,3 % та Польща – 5,0 %.

Для забезпечення розвитку виробництва органічної продукції в області зареєстровано 59 операторів органічного виробництва, з яких 45 здійснюють виробництво сільськогосподарської продукції.

Органічне виробництво на Вінниччині розгорнуто на загальній земельній площі 5100 га з урахуванням перехідного періоду та 3723 га з органічним статусом. Основними напрямками роботи є вирощування зернових, технічних, плодово-ягідних та лікарських культур. Також підприємства органічного напрямку діяльності займаються вирощуванням насіннєвого матеріалу, виробництвом добрив та засобів захисту рослин, збором дикорослих рослин. 

В області продовжується розвиток сільськогосподарської дорадчої діяльності. Дві обласні дорадчі служби надають послуги по дорадництву та зареєстровані в Реєстрі сільськогосподарських дорадчих служб, а саме:

-     Споживче товариство „Вінницька обласна сільськогосподарська дорадча служба „Агродорада”;

-     Громадська організація «Національний центр сільськогосподарського дорадництва та консалтингу «Досвід».

На Вінниччині також працюють 61 сільськогосподарський дорадник та 13 експертів-дорадників, які зареєстровані у Реєстрі  сільськогосподарських дорадників та експертів – дорадників.

В 2021 році в Україні розпочинається реалізація проєкту «Українська мережа демонстраційних ферм «Демо-ферми» (за підтримки Програми USAID з аграрного та сільського розвитку спільно з Національною асоціацією сільськогосподарських дорадчих служб України). Для участі в проєкті подали заявки 4 підприємства області: Інститут кормів та сільського господарства Поділля УААН України, ТОВ «АФ Україна – О» с. Каташин Чечельницької територіальної громади, ФГ «Велес Віта» с. Попелюхи Мурованокуриловецької територіальної громади, ТОВ «Діброва і К» с. Мізяків Калинівської територіальної громади. Метою проекту є створення мережі демонстраційних ферм на базі діючих сільськогосподарських підприємств, а також дослідних господарств науково-дослідних установ, що запровадили кращі практики ведення сільського господарства та переробки сільськогосподарської продукції з метою сприяння суб’єктам малого та середнього підприємництва в галузі АПК створенню продуктів із доданою вартістю шляхом обміну знаннями, технологіями та людським капіталом для впровадження інновацій.

Продовжується реалізація Проєкту децентралізованого співробітництва міста Вінниці та Вінницької області із Французькою Республікою (регіон Бургундія) за напрямками створення агропромислового кластера та налагодження співпраці в управлінні водними ресурсами в сільському господарстві, зокрема організація іригації, поливу у відповідності до кліматичних змін, а також вирощування органічних культур. Відбулись онлайн-наради з французькою стороною, в яких брали участь представники компанії BETEN Ingenierie та агрокластеру VITAGORA, компанії AgroNOV та Міжнародного офісу води. Зокрема, по першому напряму було визначено конкретні кроки щодо створення Агрокластера, його організаційно-правової форми, місії, послуг, що будуть надаватись. По питаннях організації іригації з французькими партнерами домовлено про проведення ряду онлайн-семінарів для вінницьких аграріїв, а також про допомогу у розробці Плану управління басейном річки Південний Буг.

 

Пріоритет 3. Підтримка розвитку малих, середніх форм господарювання на селі та їх об’єднань.

З метою підтримки малого аграрного підприємництва у області прийнята Програма розвитку особистих селянських, фермерських господарств, кооперативного руху на селі та дорадництва на 2021-2025 роки, затверджена рішенням 5 сесії Вінницької обласної ради 8 скликання від 26.02.2021 р. № 68. Реалізація заходів програми передбачає здійснення підтримки малого аграрного підприємництва області в галузі тваринництва, виробництва органічної продукції, розвиток дорадництва, а також надання пільгового кредитування фермерським господарствам та сільськогосподарським кооперативам.

Також в області проводяться заходи щодо інформування сільгосптоваровиробників області про напрями державної підтримки аграрного сектору в 2021 році.

Для підтримки розвитку сімейних фермерських господарств в рамках спільного проекту Уряду Швеції та ПРООН в Україні «Посилене партнерство для сталого розвитку» в області реалізується проект щодо створення сімейних молочних ферм. Проєктом передбачається фінансова підтримка для відкриття ферми (будівельні роботи, обладнання), надання коштів для придбання поголів’я ВРХ, надання консультативних, ветеринарних, зоотехнічних та інших послуг, придбання обладнання для зберігання та реалізації молока. Наразі, 10 малих підприємців області уклали договори щодо участі в проєкті.

 

Пріоритет 4. Здійснення заходів з ефективного використання водних ресурсів області.

Для ефективного використання водних об’єктів протягом І кварталу 2021 року підготовлено 33 проєкти розпоряджень Голови облдержадміністрації. Укладено 12 договорів оренди водних об’єктів, в т. ч. 3 договори після проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди земельних ділянок разом з водними об’єктами. Підготовлено 26 додаткових угод до договорів оренди водних об’єктів в частині перегляду розміру орендної плати за водні об’єкти.

Надійшло до обласного бюджету коштів від орендної плати за водні об’єкти (їх частини) у розмірі 520,5 тис. грн.

 

Пріоритет 5. Впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій в системі життєзабезпечення населених пунктів.

Рішенням 44 сесії обласної Ради 7 скликання від 23 липня 2020 року №948 затверджена «Програма енергозбереження для населення та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) Вінницької області на 2020-2025 роки» (далі – Програма). Кошти на вищезазначену Програму на 2021 рік в обласному бюджеті не передбачались.

З метою підтримки у 2021 році загальнодержавної програми «теплих кредитів», опрацьовувались матеріали щодо внесення змін до Програми «Енергодім» Фонду енергоефективності в частині:

1) відшкодування 8-відсоткової ставки за кредитами залученими населенням та ОСББ області на реалізацію енергоефективних заходів у рамках Урядової програми «теплих» кредитів (2 млн грн відповідно до Програми у 2021 році);

2) відшкодування 10-відсоткової ставки для ОСББ, які здійснюють заходи з енергоефективності у рамках програми «Енергодім» Державної установи «Фонд енергоефективності», але не більше відсоткової ставки, що діє в кредитно-фінансовій установі (5 млн грн відповідно до Програми у 2021 році);

3) актуалізація Програми до чинних норм програми «Енергодім» згідно пропозицій Фонду енергоефективності.

Відповідно до Програми, компенсація відсоткових ставок по «теплих кредитах» і програмі Фонду енергоефективності «Енергодім» здійснюватиметься через кредитно-фінансові установи на підставі відповідних договорів про співробітництво.

Водночас, місцеві програми енергоефективності прийняті у територіальних громадах області м. Вінниця, м. Хмільник та м. Козятин.

 

З метою реалізації політики енергоефективності та енергозбереження у бюджетних та комунальних закладах області, починаючи з 2017 року в області діє «Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів у Вінницькій області на 2017-2022 роки (зі змінами), затверджена рішенням 17 сесії обласної Ради 7 скликання від 24.03.2017 №310».

Одним з напрямків роботи Програми енергоефективності є переведення котелень на альтернативні види палива. У І кварталі 2021 року в області переведено котелень на альтернативні види палива на 1 об’єкті теплокомуненерго встановленою потужністю 2,5 МВт.

Протягом І кварталу 2021 року усіма категоріями споживачів використано 221,06 млн м. куб. природного газу, що на 13,65 млн м. куб. менше ніж за аналогічний період 2020 року.

На виконання Програми дій Уряду за підтримки проєкту міжнародної технічної допомоги «Реформа у сфері енергоефективності в Україні» Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) у Вінницькій області створено Базу даних енергетичних та експлуатаційних характеристик будівель. Організовано відповідну роботу за безпосередньої участі структурних підрозділів облдержадміністрації та закладів обласного підпорядкування та здійснюється щомісячне внесення інформації про спожиті енергоносії в розрізі кожної будівлі обласних бюджетних установ.

 

Пріоритет 6. Подальше формування позитивного інвестиційного іміджу області.

Впродовж І кварталу 2021 року забезпечено проведення:

- чотирьох офіційних зустрічей з презентацією економічного та інвестиційного потенціалу регіону, в т. ч. з Надзвичайними та Повноважними Послами Туреччини та Великої Британії,

- двох українсько-молдовських консультацій з реалізації проєкту будівництва прикордонного мостового переходу через р. Дністер «Ямпіль-Косеуць».

Інвестиційний портал Вінниччини (vininvest.gov.ua), на якому щоквартально оновлюється інформація, допомагає потенційним інвесторам ознайомитися з потенціалом області, пріоритетними напрямками та основними показниками економічного розвитку, інвестиційними об'єктами - вільними земельними ділянками, об’єктами нерухомості, інвестиційними проектами, які можуть зацікавити потенційних інвесторів. Сформовано перелік з 112 ділянок типу «Greenfield» загальною площею 326,5 га та 20 ділянок типу «Brownfield» загальною площею 16,5 га.

Інформація про інвестиційний портал розміщена на офіційному веб-сайті Вінницької обласної державної адміністрації та веб-сторінці Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації.

Протягом І кварталу 2021 року зафіксовано 217 відвідувачів сайту.

Інформацію щодо посадових осіб - представників регіонів, до сфери повноважень яких відносяться питання сприяння інвестиційній діяльності, розміщено на офіційному сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Посилання на інвестиційний портал Вінницької області (http://www.vininvest.gov.ua/) розміщено на Карті інвестиційних контактних пунктів з питань залучення інвестицій та супроводу інвесторів в Україні.

 

Пріоритет 7. Розвиток сфери торгівлі та послуг

Оборот роздрібної торгівлі області у січні-березні 2021 року склав – 9,2 млрд грн, що більше в порівняних цінах до відповідного періоду минулого року на 12,5% (по Україні показник збільшився на 7,5%).

За темпами зростання обороту роздрібної торгівлі у січні-березні  2021 року область займає 3 місце серед регіонів України.

Індекс споживчих цін за січень-березень 2021 року до грудня 2020 року по Вінницькій області становив 102,7%, а по Україні – 104,1%,. Серед регіонів України за даним показником область займає 1 місце.

На території Вінницької області діють 92 ринки та більше 93 постійно діючих ярмарків.

В умовах карантинних заходів в ряді торговельних мереж запроваджуються новітні технології продажу: обслуговування без кас, on-line замовлення та адресна доставка.

Успішно функціонують мережеві підприємства торгівлі, такі як: ТОВ - НВП «Аргон» (супермаркети «Грош», «Грош Експрес»), ТОВ - ТВФ «РОСЬ-К» (супермаркети «Твої Українські товари. Мережа продуктових супермаркетів»), ПП «Женева-Плюс» (супермаркети «Варшава») ТОВ «Сільпо - Фуд» (супермаркети «Сільпо»), ТОВ «АТБ-Маркет» (магазини-дискаунтери «АТБ - маркет»), ТОВ «Метро Кеш енд Кері Україна» (центр оптової торгівлі «Метро»), ТОВ «Епіцентр К» (торгові центри «Епіцентр»).

В торговельних мережах представлена продукція місцевих товаровиробників: ПрАТ «Концерн Хлібпром» ВП «Вінницяхліб», ТОВ «Зерносвіт», ТОВ «Літинський молокозавод», ТОВ «Люстдорф», ТОВ «ФУД Девелопмент», ТОВ «Ковінько-ковбаси», ЗАТ «Тульчин-Мясо», ТОВ «Бондарукові ковбаси», ТОВ «Вінницька цукерка», ПрАТ «Вінницька харчова фабрика», ТОВ «АВІС», Філія «Вінницька Птахофабрика» ПАТ «Агрохолдинг Авангард», ПрАТ МКЗ «Регіна», ПрАТ «Мироновський Хлібопродукт», ПрАТ «Козятинський м’ясокомбінат».

Активно розвивається мережа фірмової торгівлі місцевих товаровиробників, зокрема: ПрАТ «Літинський молокозавод» ТМ «Білозгар»,  ФОП Бондарук Ю.В. ТМ «Бондарукові ковбаси», ТОВ «Солодка Мрія-Вінниця» ТМ «Солодка Мрія», ТОВ «Ковінько-ковбаси» ТМ «Ковбаскофф».

В області, за оперативною інформацією, працюють понад 7000 об’єктів торгівлі та надають послуги харчування понад 1300 об’єктів ресторанного господарства. В населених пунктах, в яких відсутня стаціонарна торговельна мережа, здійснюється виїзна торгівля у визначені дні тижня продуктами харчування, товарами першої необхідності, промислової та господарської груп, а також товарами складного асортименту за попереднім замовленням.

 

Пріоритет 8. Створення сприятливих умов розвитку малого та середнього бізнесу.

За даними ДПС у Вінницькій області діє понад 79 тис. суб`єктів малого і середнього підприємництва, з них 430 - середніх підприємств, 11505 - малих підприємств, 64568 – фізичних осіб підприємців та 2682 - фермерських господарств.

Від діяльності суб’єктів малого підприємництва протягом І кварталу 2021 року до бюджетів усіх рівнів надійшло понад 1 338,6 млн грн на 10,5% більше ніж у І кварталі 2020 року, що становить 30,0% від загальних обсягів надходжень.

Сума надходжень до місцевих бюджетів від діяльності суб’єктів малого підприємництва у І кварталі 2021 року в порівнянні з відповідним періодом 2020 року зросла на 4,3%, або на 28,9 млн грн і становить 696,9 млн грн, а їх частка в загальній сумі надходжень до місцевих бюджетів складає 30,1%.

Від суб’єктів малого підприємництва, які працювали за спрощеною системою оподаткування (єдиний податок), надходження до бюджету за І квартал 2021 року зросли на 10,8 млн грн або на 3,7% і вони складають 305,4 млн грн, або 13,2% від загальної суми надходжень до місцевих бюджетів.

В області діє Регіональна програма розвитку малого і середнього підприємництва на 2021 – 2027 роки (затверджена рішенням 45 сесії обласної Ради 7 скликання від 24 вересня 2020 року № 978), на виконання завдань і заходів якої у 2021 році в обласному бюджеті передбачено кошти в сумі 2,98 млн грн, із яких:

- 2,4 млн грн – кошти на надання грантів на безповоротній основі в рамках проведення конкурсу бізнес-планів для підприємців-початківців;

- 580,0 тис. грн – проведення інших заходів програми (організація та проведення  спеціалізованих тренінгів, круглих столів, форумів, семінарів, майстер-класів, конференцій з актуальних питань ведення бізнесу).

В рамках реалізації Програми у 2021 році продовжено дію механізму надання на конкурсних засадах грантів з обласного бюджету на започаткування власної справи громадянам та на розвиток бізнесу підприємцям-початківцям. Положення про організацію та проведення конкурсу бізнес-планів для підприємців-початківців (стартапи) затверджено розпорядженням Голови облдержадміністрації від 17 квітня 2018 року № 315 (зі змінами). Наразі проводиться відбір Виконавчого адміністратора конкурсу бізнес-планів.

 

Пріоритет 9. Розвиток транспортної інфраструктури.

В області функціонує 437 внутрішньообласних міжміських і приміських маршрутів пасажирських перевезень, 575 приміських маршрутів, які не виходять за межі території району, та близько 100 міських маршрутів. Крім того, у області нараховується 47 міжнародних та 94 міжобласних маршрутів.

На автобусних маршрутах загального користування області працює 110 автобусів, пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, з них 67 у м. Вінниці.

У січні‒березні 2021 року вантажообіг підприємств транспорту становив 5672,0 млн ткм (92,4% від січня‒березня 2020 року). Вантажообіг залізничного транспорту зменшився на 8,1%, а автомобільного транспорту збільшився на 5,8%.

Транспортний комплекс області за січень‒березень 2021р. виконав перевезення вантажів в обсязі 4659,0 тис. т. Збільшення проти січня‒березня 2020р. складає 14,0%.

Обсяги комерційних перевезень вантажів автомобільним транспортом області (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень‒березень 2021 року становили 1107,0 тис. т і в порівнянні з січнем‒березнем 2020р. збільшились на 7,9%. Вантажообіг збільшився на 5,8% і становив 239,3 млн ткм.

Пасажирообіг у січні‒березні 2021р. становив 714,4 млн пас. км і порівняно з пасажирською роботою, яка виконана у відповідному періоді попереднього року зменшився на 39,4%. Пасажирообіг залізничного транспорту зменшився на 30,6%, а автомобільного транспорту ‒ на 49,0%.

У січні‒березні 2021р. пасажирським транспортом перевезено 21,3 млн пасажирів (на 52,7% менше січня‒березня 2020р). Пасажирським автотранспортом області (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) за січень‒березень 2021р. перевезено 11,1 млн. пасажирів, пасажирообіг становив 179,7 млн пас. км.

Обсяги перевезених пасажирів та пасажирообігу проти обсягів січня‒березня 2020р. зменшились на 31,6% та 49,0% відповідно. Послугами пасажирського автотранспорту підприємств, основний вид діяльності яких є пасажирські перевезення, скористалося 3,7 млн пасажирів, обсяг виконаного пасажирообігу становив 78,2 млн пас. км. Обсяги перевезених пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців становили 76,4% та 49,9%, відповідно, від обсягів січня‒березня 2020 року. Питома вага пасажирських автоперевезень, які виконали фізичні особи-підприємці, у загальному обсязі пасажирських автоперевезень у січні‒березні 2021р. становила 66,7%.

Залізничним транспортом за січень‒березень 2021р. відправлено 1,0 млн пасажирів, пасажирообіг становив 497,3 млн пас. км. Електротранспортом в обласному центрі за січень‒березень 2021р. перевезено 9,2 млн пасажирів. Обсяги виконаного пасажирообігу становили 37,4 млн пас. км. Загальна кількість перевезених пасажирів електротранспортом та його пасажирообіг у порівнянні з січнем‒березнем 2020р. зменшилась на 65,9%.

У січні‒березні 2021р. залізничним транспортом відправлено 3552,0 тис. т, що на 16,1% більше, ніж у січні‒березні 2020р. Перевезення чорних металів збільшилося у 7,0 раза, будівельних матеріалів ‒ у 2,4 раза, лісових вантажів ‒ у 1,9 раза, нафти і нафтопродуктів ‒ у 1,8 раза, брухту чорних металів ‒ на 36,5%. Разом із цим перевезення хімічних і мінеральних добрив знизилося  на 60,9%, зерна та продуктів перемолу ‒ на 23,3%, цементу – на 3,6%.

На території Вінниччини зареєстроване Комунальне підприємство «Аеропорт Вінниця». Розташоване в 7,5 км на схід від залізничної станції м. Вінниця і в 1 км на південний захід від населеного пункту Гавришівка, має зручну транспортну розв’язку (автомобільну та залізничну) для перевезення пасажирів та вантажів як по Україні, так і за її межами. Може приймати літаки класу Боїнг-737, Аеробус А320, Ту-154, Іл-76, Ан-74.

Однак у зв’язку з запровадженням карантинних заходів призупинено виконання регулярних та чартерних рейсів.

 

Пріоритет 10. Подальший розвиток міжнародного та транскордонного співробітництва.

У І кварталі 2021 року обласною державною адміністрацією проводились заходи у сфері міжнародного співробітництва, на яких здійснювалися презентації економічного, культурного та туристичного потенціалу області:

- 12 січня відбулась зустріч Голови облдержадміністрації з Генеральним консулом Республіки Польща у Вінниці Дамяном Цярцінським, в ході якої сторони обговорили напрями розширення та поглиблення двостороннього співробітництва між воєводствами Республіки Польща та Вінниччиною, зокрема в умовах пандемії;

- 25 січня Вінниччину відвідав Надзвичайний і Повноважний Посол Турецької Республіки в Україні пан Ягмур Ахмет Гюльдере, в ході офіційної зустрічі з керівництвом області та міста сторони обговорили перспективи співпраці щодо реконструкції та оновлення аеропорту «Вінниця», залучення турецьких авіакомпаній до здійснення регулярних рейсів у турецькі міста з міжнародного аеропорту «Вінниця», розміщення спільних підприємств з використанням потужностей Вінницького індустріального парку. Крім того, за програмою візиту делегація Посольства Туреччини в Україні відвідала ПрАТ «Вінницька харчосмакова фабрика» та меморіал в Стрижавці на честь загиблих у кінці ХІХ ст. турецьких воїнів;

- 1 березня на Вінниччині перебувала Надзвичайний і Повноважний Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонз. Під час офіційної зустрічі з керівництвом області сторони обговорили питання політичної, економічної, гуманітарної та епідеміологічної ситуації на Вінниччині, а також зупинилися на темі співробітництва на державному й регіональному рівнях, зокрема щодо залучення британських інвестицій у сфери IT, сільського господарства, переробної промисловості, відновлювальної енергетики, приладобудування та креативних індустрій;

- 10-11 березня на Вінниччині відбулись дводенні консультації між представниками робочих груп України та Молдови з підготовки до реалізації проєкту «Розбудова прикордонно-дорожньої інфраструктури на Українсько-Молдовському державному кордоні з будівництвом мостового переходу через                      р. Дністер в районі населених пунктів Ямпіль- Косеуць», в ході яких представники української та молдовської сторін в експертних групах опрацювали наступні питання:

-     підписання Угоди про будівництво автодорожнього прикордонного мостового переходу через річку Дністер на українсько-молдовському державному кордоні в районі населених пунктів Ямпіль - Косеуць: рівень підписання, отримання позиції молдавської сторони за українським проектом угоди, необхідні рішення;

-     доступ представників проектної організації з розробки техніко-економічного обґрунтування на територію Республіки Молдова для проведення інженерно-вишукувальних робіт.

-     орієнтовне місце розташування майбутнього мостового переходу: під’їзні шляхи, основні технічні характеристики.

-     необхідність внесення змін до Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Молдова про пункти пропуску через українсько-молдовський державний кордон, підписаного 11.03.1997 про відкриття міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення Ямпіль - Косеуць.

За результатами консультацій керівниками робочих груп української та молдовської сторін було підписано відповідний Протокол.

- 16 березня відбувся інформаційний онлайн-семінар на тему: «Інструменти ресурсного забезпечення громад» для фахівців органів місцевого самоврядування, відповідальних за міжнародне співробітництво, грантову діяльність та залучення інвестицій, в ході якого презентовано нові шляхи та можливості залучення коштів для громад.

В області продовжується реалізація Проєкту децентралізованого співробітництва міста Вінниці та Вінницької області із Французькою Республікою (регіон Бургундія). Так, у березні відбулись три онлайн-наради з французькою стороною, в яких брали участь представники компанії BETEN Ingenierie та агрокластеру VITAGORA, компанії AgroNOV та Міжнародного офісу води. Під час онлайн-нарад сторони обговорили напрями подальшої співпраці та план реалізації проєкту, який передбачає співробітництво за чотирма напрямами, розподіленими за зонами відповідальності між містом та областю, а саме:

-     створення агропромислового кластера із залученням підприємств харчової промисловості регіону;

-     створення Агрохабу на базі Вінницького національного аграрного університету;

-     проведення технічної експертизи для стратегічного вдосконалення мережі водопостачання та водовідведення м. Вінниці;

-     налагодження співпраці в управлінні водними ресурсами в сільському господарстві, зокрема організація іригації, поливу у відповідності до кліматичних змін, а також вирощування органічних культур.

Щомісячно розробляється електронний інформаційний довідник «Дайджест актуальних грантових програм та конкурсів», який розміщується на офіційних вебресурсах та розсилається керівникам структурних підрозділів обласної державної адміністрації та громадам області. Дайджест містить найактуальнішу інформацію про оголошені грантові проєкти та конкурси за напрямами: розвиток громадянського суспільства, малий та середній бізнес, екологія та енергозбереження, наука та інновації, культура та освіта.

З метою розширення ринків збуту регіональної продукції, сприяння переорієнтації підприємств-експортерів області на постачання товарів до ЄС та інших країн світу на сайті Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації створено щомісячний вісник з питань експорту «Export_Digest», який містить важливу та корисну інформацію:

- останні тенденції іноземних ринків;

- пропозиції іноземних компаній з пошуку партнерів в Україні;

- міжнародні виставки; освітні заходи з питань експорту та корисні посилання, які зможуть допомогти в експортній діяльності.

З метою просування експортного потенціалу області на електронних ресурсах облдержадміністрації поширюються комерційні пропозиції суб’єктів господарювання, інвестиційних і грантових проєктів з метою розповсюдження серед зацікавлених ділових кіл.

 

Пріоритет 11. Покращення стану зайнятості населення на всіх рівнях.

В області забезпечується контроль за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення. Проводяться засідання обласної робочої групи, на яких розглядалися питання дотримання мінімальних гарантій оплати праці, питання по недопущенню використання праці найманих осіб без належного оформлення трудових відносин та виплати роботодавцями доходів у вигляді заробітної плати без сплати податків до бюджету.

Органами Державної податкової служби області легалізовано працю 928 найманих осіб, якими сплачено 2211,1 тис. грн податків, зборів, внесків.

За результатами проведених перевірок органами Державної податкової служби області з питань дотримання чинного законодавства при виплаті заробітної плати та інших доходів, протягом січня-березня 2021 року всього донараховано 1592,4 тис. грн (з яких сплачено 8119,4 тис. грн), а саме: податку на доходи фізичних осіб – 1486,3 тис. грн (з яких надійшло 2741,6 тис. грн), військового збору – 85,7 тис. грн (з яких сплачено – 32,8 тис. грн), єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування – 20,4 тис. грн (з яких сплачено 5345,0 тис. грн).

З початку 2021 року за результатами проведених 37 інспекційних відвідувань фахівцями управління Держпраці, в ході яких вивчалось питання оформлення трудових відносин виявлено 12 працівників, що працювали без належного оформлення, з них 9 працівників допущено до роботи без укладання трудового договору в письмовій формі, 3 працівника – допущені до роботи без повідомлення ДПС.

За порушення чинного трудового законодавства винесено 6 приписів, складено та передано до суду 2 протоколи за ч.3 ст.41 КУпАП, направлено 4 матеріали до правоохоронних органів, винесено 2 пропозиції до притягнення посадових осіб до дисциплінарної відповідальності, винесено 1 постанову за статтею 188-6 КУпАП, складено 4 постанови про накладення штрафу відповідно до абзацу другого ч.2 ст.265 КЗпП на суму 6600,0 тис. грн.

 

Протягом січня-березня 2021 року до обласної служби зайнятості за пошуком роботи звернулось понад 70,1 тис. осіб, (114,4% до минулорічного показника). Таке зростання кількості звернень за послугами до обласної служби зайнятості вплинуло на збільшення кількості осіб, які мали статус безробітного - 35,8 тис. проти 31,0 тис. у відповідному періоді минулого року. З них набули статусу безробітного – 12,5 тис. осіб, це на 2,0 тис. осіб (18,6%) більше минулорічного показника (по Україні різниця до минулорічного показника складає +29,8%).

Майже 33,8 тис. осіб, або кожні дев’ять з десяти зареєстрованих безробітних отримували допомогу по безробіттю. Середній розмір її у березні склав 3961 грн, що на 138 грн менше, ніж у березні 2020 року (4099 грн).

Серед 23,1 тис. безробітних, які отримували допомогу по безробіттю станом на 01.04.2021 року, 8,9 тис. осіб – отримували допомогу в мінімальному та підвищеному мінімальному розмірі (1000 та 1800 грн); 14,2 тис. – отримували матеріальні виплати з урахуванням страхового стажу, з них 1,5 тис. (10,2%) – у максимальному розмірі (9080 грн).

Протягом січня-березня 2021 року вдалося повернути до продуктивної зайнятості 5,4 тис. громадян, які звернулись за пошуком роботи до обласної служби зайнятості (69,9% минулорічної чисельності, 9-й результат по державі за абсолютним значенням). Серед них - 4,2 тис. працевлаштованих безробітних осіб (7 результат по державі). Рівень працевлаштування безробітних – 11,8% (14,1% у минулому році), середній рівень працевлаштування безробітних по державі – 13,8% (18 місце в державі).

Протягом січня-березня 2021 року прийнято рішення про виплату роботодавцям фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за 81 особу, працевлаштованих за направленням служби зайнятості з числа зареєстрованих безробітних на нові робочі місця.

У звітному періоді 2021 року 3,1 тис. роботодавців співпрацювали з центрами зайнятості, що майже відповідає минулорічному показнику (на 28 менше). Загальна кількість вакансій, що роботодавці подали до обласної служби зайнятості протягом січня-березня 2021 року лише на 8,9% менша минулорічного показника і складає 10,6 тис. одиниць.

Упродовж січня-березня 2021 року обласна служба зайнятості активно працювала над врівноваженням попиту і пропозиції на ринку праці через професійне навчання на замовлення роботодавців. Протягом звітного періоду за кошти служби зайнятості отримали професію та перенавчились або підвищили свою кваліфікацію понад 2,8 тис. осіб (на 67 осіб більше минулорічного показника).

Завдяки співпраці з соціальними партнерами забезпечено тимчасову трудову діяльність і відповідну матеріальну підтримку 1,1 тис. громадян шляхом залучення їх до суспільно-корисних для територіальних громад оплачуваних громадських та інших робіт тимчасового характеру.

Протягом січня-березня 2021 року за матеріальної та організаційної підтримки служби зайнятості 3 безробітних розпочали підприємницьку діяльність.

Для підвищення конкурентоспроможності деяких категорій громадян на ринку праці, отримали ваучери на навчання, перенавчання та перепідготовку за кошти служби зайнятості 2 особи.

В період дії карантинних заходів, введених з метою попередження розповсюдження коронавірусної інфекції, обласна служба зайнятості, частково працюючи у дистанційному форматі, також надає послуги як безробітним, так і роботодавцям в режимі онлайн, в тому числі через електронні кабінети для шукачів роботи та роботодавців, вебінари, консультації, тощо. Протягом січня-березня 2021 року зареєструвалося в електронному кабінеті шукача роботи 1040 осіб; створено 223 електронні кабінети роботодавця; проведено 141 інформаційний та профконсультаційний вебінар для понад 1,5 тис. безробітних. Починаючи з 1 січня в режимі офлайн проведено 856 тренінгів для 6,9 тис. безробітних та 2856 семінарів, майстер-класів та презентацій тощо для 25,5 тис. осіб.

У 2021 році законодавчо впроваджена додаткова підстава для звернення роботодавців за допомогою до служби зайнятості через зупинення (скорочення) виробництва продукції та тривалості робочого часу, яке є вимушеним на період дії карантину (ст. 47 Закону України «Про зайнятість населення»). На сьогодні спеціалістами обласної служби зайнятості проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота серед роботодавців-виробників області щодо можливості отримання такої допомоги.

Станом на 1 квітня 2021 року у пошуку роботи в обласній службі зайнятості перебуває 25,2 тис. безробітних громадян, 23,1 тис. з них – отримують допомогу по безробіттю. Вакансій на цю дату – 3,9 тис. (2,8 тис. на 1 квітня 2020 року). На кожне вільне робоче місце претендує, у середньому, 6 безробітних.

 

ЦІЛЬ 4. РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ТА ПІДВИЩЕННЯ СТАНДАРТІВ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ.

Пріоритет 1. Забезпечення високих стандартів навчання, активізація співпраці у сфері освіти і науки.

У 803 закладах освіти 49,4 тис. дітей здобувають дошкільну освіту. У І кварталі 2021 року утворено 24 додаткових місць в закладі дошкільної освіти с. Мервинці Бабчинецької територіальної громади Могилів-Подільського району.

Працівники закладів дошкільної освіти області беруть участь у: проєкті «Сприяння освіті» отримали від компанії The LEGO Foundation безкоштовно навчальні ігрові набори (20 ЗДО), Міжнародному проєкті «Освіта для сталого розвитку в дії», у якому реалізовується програма «Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку» (розвиток і формування в дітей навичок ресурсозбереження, ефективного спілкування та гармонійних стосунків з оточенням) (50 ЗДО), Міжнародній програмі з основ соціальної і фінансової освіти дітей дошкільного віку «Афлотот» (45 ЗДО).

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від                                             13 грудня 2017 року № 903-р «Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», учителями пілотних класів закладів освіти, що є учасниками всеукраїнського експерименту за темою «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної середньої освіти», здійснювалася апробація навчальних матеріалів (загалом 12 закладів, 18 класів).

Працівниками комунального закладу вищої освіти «Вінницька академія безперервної освіти» надавалася адресна дистанційна допомога супервізорам з питання «Організація освітнього процесу в початковій школі в умовах впровадження Концепції «Нова українська школа».

Станом на 01 квітня 2021 року здійснено підвищення кваліфікації за тематикою, яка допомагає вчителям застосовувати в роботі принципи Нової української школи: вчителів початкової школи – 912 осіб; вчителів англійської мови – 270; асистентів вчителів – 199.

Станом на 01 квітня 2021 року загальноосвітню підготовку в області забезпечує 746 закладів загальної середньої освіти, навчається 166,4 тис. учнів. Створено 64 опорних заклади з 84 філіями.

Функціонують 94 школи (468 класів) з поглибленим вивченням базових дисциплін, у тому числі 32 – у сільській місцевості. Профільне навчання у старшій школі запроваджено в 322 закладах загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів (43%), у тому числі, у 135 закладах сільської місцевості.

В рамках Обласної цільової програми роботи з обдарованою молоддю на 2018-2022 роки у І кварталі 2021 року проведено онлайн: ХХ Всеукраїнський конкурс учнівської творчості (номінація Українська мова та література», 46 робіт), ІІ Відкритий регіональний фестиваль творчості педагогів та учнівської молоді Палітра авторського слова (153 роботи, 12 лауреатів), ІІ етап  XIV Міжнародного конкурсу з українознавства (3 переможці).

Проведено другий тур всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021» у номінаціях «Керівник закладу освіти», «Математика», «Трудове навчання», «Українська мова та література» (71 учасник), ІІ (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу «Джерело творчості» у номінації Керівник гуртка – 2021» (23 учасника),  ІІ етап Всеукраїнського конкурсу авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій школі» у номінації «Розвивальні програми» (10 учасників).

06 березня 2021 року проведено фінальний етап ХІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка для учасників закладів освіти області проведено в дистанційному форматі.

Цьогорічний Конкурс з української мови імені Петра Яцика відбувся в онлайн-формі на освітній платформі HUMAN, що безоплатно надається партнерами Конкурсу ТОВ «Еволюшн Груп», 19 березня відбувся фінальний етап.

У Вінницькому державному педагогічному університеті ім. Михайла Коцюбинського 24-26 березня 2021 року відбулась V Всеукраїнська Конференція-Олімпіада геометричної творчості імені В. А. Ясінського (взяли участь 50 вчителів геометрії та 270 учнів 8-11 класів з різних міст та областей України).

У 2020-2021 навчальному році в області на базі 295 закладів загальної середньої освіти та 118 закладів дошкільної освіти організовано інклюзивне навчання, яким охоплено 893 дитини у 735 класах та 241 дитина в 161 дошкільній групі. Особистісно зорієнтований напрям освітнього процесу для дітей з особливими освітніми потребами в закладах освіти області забезпечують 516 асистентів учителя та 147 асистентів вихователя.

Функціонує 37 інклюзивно-ресурсних центрів.          На обліку в інклюзивно-ресурсних центрах області перебуває понад 3,6 тис. дітей з особливими освітніми потребами.

В області на базі закладів професійно-технічної освіти створені і діють 20 навчально-практичних центрів, оснащених сучасним обладнанням, технікою, у тому числі: 4 аграрного профілю, 8 - будівельного, 1 - сфери послуг, 1 - залізничного профілю, 6 - промислового. Навчанням на сучасній техніці охоплено 3232 здобувачів освіти, що сприяє якісній підготовці кваліфікованих робітників за 71 професією. Закладами професійної (професійно-технічної) освіти здійснюється підготовка із понад 100 професій, що дає можливість вибору професії за уподобаннями вступників. Прийом до закладів професійної (професійно-технічної) освітим здійснюється на підставі угод із підприємствами, установами, організаціями, що є основою для працевлаштування випускників.

В області функціонує 45 закладів вищої та фахової передвищої освіти:                     27 закладів фахової передвищої освіти, 12 закладів вищої освіти, з яких 4 мають статус національного, 6 філій закладів вищої освіти. Ця структура потребує певної оптимізації шляхом скорочення кількості філій та структурних підрозділів.

Підготовка здійснюється:

-     у закладах фахової передвищої освіти зі 75 спеціальностей;

-     у закладах вищої освіти за рівнями «бакалавр» – 72;

-     «магістр» – 103.

 

Пріоритет 2. Дооснащення газових котелень котлами на альтернативних видах палива та виведення їх з підвальних приміщень в закладах загальної середньої освіти.

У 2021 році у закладах освіти області залишилось 12 котелень у підвальних приміщеннях, з них 7 – недоцільно виводити через зменшення контингенту, реорганізацію закладів.

Планується завершити роботи (що розпочато у 2019 році):

-     Борщагівська ЗОШ Погребищенського району (проводиться оформлення дозвільних документів на введення в експлуатацію, оформлення земельної ділянки. Замовником будівництва є Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації);

-     Одайська ЗОШ І-ІІ ст. Тульчинської ОТГ (роботи на стадії завершення, оформлення дозвільних документів.)

 

Пріоритет 3. Покращення матеріально-технічної бази та створення нового освітнього середовища в закладах освіти.

Станом на 01 квітня 2021 року відповідна постанова Кабінету Міністрів України щодо надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для реалізації програма «Спроможна школа для кращих результатів» не затверджена, кошти на реалізацію програми "Велике будівництво» з державного бюджету не надходили.

У 2021 році відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від                16 грудня 2020 року № 1570-р «Про розподіл резерву коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2020 році та перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2020 рік» на придбання шкільних автобусів на умовах співфінансування для області виділено 21 112,5 тис. грн.

 

Пріоритет 4. Створення конкурентоспроможного середовища в межах єдиного медичного простору.

Залишок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості на 2021 рік становить - 38,2 млн грн.

Станом на 1 січня 2021 року побудовано та введено в експлуатацію 15 амбулаторій загальної практики – сімейної медицини.

В 2021 році заплановано побудувати 1 амбулаторію загальної практики –сімейної медицини в с. Дашкіці Якушинецької ТГ на суму 8,01 млн грн, з яких 0,81 млн грн – співфінансування з місцевого бюджету. Виготовлено проєктно-кошторисну документацію, отримано висновок експертизи ПКД. Триває процедура тендерних закупівель для виконання будівельних робіт в системі «Прозоро».

По Програмі проведення реконструкцій та капітальних ремонтів амбулаторій в області заплановано провести будівельні роботи в 31 амбулаторії, з яких станом на 1 січня 2021 року завершено роботи в 4 амбулаторіях.

В поточному році завершено будівельні роботи в 4-х амбулаторіях:

-     капітальний ремонт амбулаторії в с. Плисків, Погребищенської територіальної громади;

-     реконструкцію амбулаторії в с. Ялтушків, Барської територіальної громади;

-     реконструкцію амбулаторії в с. Терешки, Барської територіальної громади;

-     капітальний ремонт амбулаторії в с. Тиманівка, Тульчинської територіальної громади.

В 6 амбулаторіях завершені будівельні роботи та підготовлені і подані документи в Державну архітектурно - будівельну інспекцію для отримання декларації про введення в експлуатацію. В 15 амбулаторіях будівельна готовність 71%.

В 2021 році заплановано закупити 14 автомобілів на суму 7,0 млн грн з субвенції державного бюджету.

Один автомобіль закуплений для Йосипівської амбулаторії Самгородоцької територіальної громади.

Завершені процедури тендерних закупівель на 5 службових автомобіля. Оголошена процедура тендерних закупівель в системі «Прозоро» 4 автомобілів.

 

Пріоритет 5. Зниження смертності хворих області від серцево-судинної патології шляхом реалізації субпроєкту Світового банку «Складова розвитку системи охорони здоров’я Вінницької області, яка направлена на покращення медичної допомоги із серцево-судинною патологією».

В рамках впровадження регіонального субпроекту за рахунок обох джерел фінансування (Світовий банк, обласний бюджет) проведено 181 планова коронарографія хворим 1 черги обласного реєстру хворих із серцево-судинною патологією. У 57,7% хворих виявлена патологія коронарних судин. Із зазначеної кількості обстежених хворих 35,4% пацієнтів з «критичним станом судин » зразу простентовані безкоштовно. На планове оперативне втручання направлено 22,3% планово обстежених хворих.

Станом на 01 квітня 2021 року у КНП «Вінницький регіональний клінічний лікувально-діагностичний центр серцево-судинної патології» здійснено всього 403 коронарографії (в т. ч. 50% ургентних). Всього операцій стентувань коронарних судин 261 (в т. ч. 64,8% ургентних).

Спільно із спеціалістами Національного інституту серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова у КНП «Вінницький регіональний клінічний лікувально-діагностичний центр серцево-судинної патології» у І кварталі 2021 року здійснено 26 операції на «відкритому серці».

За кошти Світового банку в КНП «Вінницький регіональний клінічний лікувально-діагностичний центр серцево-судинної патології» облаштована нова операційна.

Протягом І кварталу 2021 року в КНП «Вінницький регіональний клінічний лікувально-діагностичний центр серцево-судинної патології» проліковано 908 хворих.

Згідно договору із Вінницьким національним медичним університетом                     ім. М. І. Пирогова завершені одноденні тренінги з відпрацюванням практичних навиків серцево-легеневої реанімації для фельдшерів виїзних бригад ЕМД, відділень ЕМД лікарень області, ФАПів, ФП, сімейних лікарів та лікарів відділень ЕМД лікарень. Даний обсяг навчання проведений за кошти обласного бюджету. Плановий показник Матриці результатів субпроекту щодо навчання медпрацівників виконаний на 100% (2975 медпрацівників).

Відсоток медичних працівників бригад екстреної медичної допомоги, які пройшли навчання по діагностиці та маршрутизації хворих із гострим коронарним синдромом (ГКС):

лікарі           - 97,1%;

фельдшери  - 98,6%.

Бюджетні призначення на 2021 рік зі змінами (з урахуванням залишків на рахунках на початок року) для впровадження субпроєкту затверджено в сумі                     555,1 млн грн, в т. ч.: обласний бюджет 313,2 млн грн та м. Вінниця – 241,2 млн грн.

Вибірка коштів у 2021 році склала 3 567,8 тис. дол. США / 94 780,2 тис. грн.

 

Пріоритет 6. Створення якісної системи спеціалізованої інфекційної допомоги пацієнтам області. Відкриття обласного центру інфекційних хвороб.

На підставі рішення 5 сесії 8 скликання Вінницької обласної Ради від 26 лютого 2021 року № 90 «Про внесення змін до Статуту комунального некомерційного підприємства «Вінницький обласний клінічний Центр профілактики та боротьби зі СНІДом Вінницької обласної Ради» змінено назву юридичної особи на Комунальне некомерційне підприємство Вінницької обласної Ради «Клінічний Центр інфекційних хвороб», про що є відповідний запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 01.04.2021 року.

Станом на 01.04.2021 на базі закладу розгорнуто 195 ліжок для лікування пацієнтів з COVID-19, в тому числі 13 ліжок в палаті інтенсивної терапії. За весь період проліковано 825 пацієнтів.

 

Пріоритет 7. Соціальний захист окремих категорій громадян.

Організація роботи «фронт»-офісів соціального захисту населення

З метою організації роботи «фронт»-офісів соціального захисту населення Міністерством соціальної політики України в рамках проєкту World Bank Ukraine «Модернізація системи соціальної підтримки населення України» об’єднаним територіальним громадам надається технічна підтримка (персональні комп’ютери, сканери тощо), а також надання адміністративних послуг соціального характеру засобами програмного комплексу «Інтегрована інформаційна система «Соціальна громада», який об’єднує у єдиному інформаційному середовищі «фронт»-офіси прийому документів від населення, що знаходяться, приміром, у ЦНАП з «бек»-офісом у структурних підрозділах соціального захисту населення райдержадміністрації, якими приймається рішення про призначення соціальної підтримки.

Вказаний програмний комплекс «Соціальна громада» дозволяє забезпечити прийом первинних документів від громадян на призначення 67 найпопулярніших соціальних допомог, житлових субсидій, пільг тощо за місцем їх проживання та передавати їх в електронному вигляді органам соціального захисту населення райдержадміністрацій, що суттєво спрощує і пришвидшує обмін та опрацювання інформації. Це також надає зручність для мешканців ОТГ, особливо відділених від районних управлінь соціального захисту населення.

В області організовано роботу 63 «фронт»-офісів місцевих громад з надання адміністративних послуг соціального характеру, з яких 5 управлінь соціального захисту населення міст обласного значення працюють як «фронт»-офіс та «бек»-офіс, 63 громади здійснюють прийом документів мешканців із використанням ПК «Соціальна громада».

У 33 територіальних громадах підключені до ПК «Соціальна громада» старостинські округи (221 посадова особа сільської, селищної ради)

Протягом І кварталу 2021 року облдержадміністрацією з метою підвищення рівня професійної компетентності проведено 21 онлай-навчання за спеціальною програмою: «Організація надання державних допомог в умовах децентралізації» для керівників, спеціалістів структурних підрозділів з питань соціального захисту населення територіальних громад  та районних державних адміністрацій.

 

За січень-березень 2021 року видатки на виплату державних адресних допомог області склали 771 млн грн. Кількість отримувачів державних адресних допомог, які отримали виплати, становить понад 94,0 тис. осіб, а саме:

-     державної допомоги сім’ям з дітьми (допомога у зв'язку з вагітністю та пологами; допомога при народженні дитини; допомога при усиновленні дитини; допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування; допомога на дітей одиноким матерям; допомога на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність)- 38,3 тис. осіб;

-     державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям –8,3 тис.осіб;

-     державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю –-20,3 тис. осіб;

-     тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме – 235 осіб;

-     щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним -2,9 тис. осіб;

-     допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях – 8,3 тис осіб;

-     щомісячної адресної компенсаційної виплати одному з батьків (усиновлювачів), опікуну дитини до трьох років «муніципальна няня» - 180 осіб.

-     державної соціальної допомоги на дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» - 208 осіб, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що ними виховуються – 623 дітей;

-     щомісячної адресної допомоги особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю - 6,9 тис. осіб;

-     тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату –1,6 тис. осіб;

-     компенсаційна виплата непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю і групи, а також за особою яка досягла 80 річного віку -              4,3 тис. осіб;

-     грошова компенсація вартості одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка»– 1,9 тис. осіб.

-     одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» - 1403 пакунків;

-     одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми - 1 особа.

Послугою «єМалятко» в частині призначення допомоги при народженні дитини скористались 807 мешканців області, допомогу призначено 784 особам.

 

Станом на 01.04.2021 року у області на обліку перебуває 11288 внутрішньо переміщених осіб (8 210 сімей). Серед загальної кількості внутрішньо переміщених осіб 2841 - пенсіонера, 615 - осіб з інвалідністю та 2166 дітей.

За І квартал щомісячну грошову допомогу для покриття витрат на проживання, в тому числі, на оплату житлово-комунальних послуг, отримали 13171 особа ( 8207 сімей) на загальну суму 11683 тис. грн.

 

Одним із видів соціальної допомоги окремим категоріям громадян є виплата соціальних стипендії студентам (курсантам) закладів фахової передвищої та вищої освіти. В І кварталі 2021 року соціальну стипендію виплачено 1745 студентам на загальну суму 7 035 тис. грн., а саме:

-     421 дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа;

-     10 особі, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи;

-     28 особам з інвалідністю внаслідок війни, відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та їх дітей (до закінчення дітьми навчання, у такому закладі, але не довше до досягнення 23 років);

-     717 учасникам Революції Гідності, учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та їх дітям;

-     15 дітям, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення АТО;

-     110 дітям, зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи;

-     11 особам, батьки яких є шахтарями, що мають стаж підземної роботи не менш як 15 років;

-     282 дітям з інвалідністю та особам з інвалідністю І-ІІІ групи;

-     151 особам, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».

 

Станом на 01.04.2021 кількість домогосподарств, яким призначено субсидію становить 157,8 тис (25,9% від загальної кількості домогосподарств 607,8 тис.)

Сума нарахованих та виплачених житлових субсидій у 2021 році становить 814,3 млн грн, з них: готівка (укрпошта та банки) – 769,9 млн грн та безготівкова - 44,4 млн грн.

Субсидію на житлово-комунальні послуги отримали – 377 тис. домогосподарств на загальну суму 718,3 млн грн, субсидію на тверде паливо і скраплений газ отримали – 14,0 тис. домогосподарств на загальну суму 51,7 млн грн.

За І квартал 2021 року пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу надано 57 077 особам в грошовій готівковій формі на загальну суму 97 млн грн (з яких, на житлово-комунальні послуги – 56 258 особі на загальну суму 95 млн грн, тверде паливо і скраплений газ –819 особам на загальну суму 2 млн грн).

Пільги на житлово-комунальні послуги в грошовій безготівковій формі виплачено 98 488 пільговикам на загальну суму 61 млн грн.

 

Станом на 01.04.2021 року видатки Державного бюджету за бюджетною програмою КПКВК 2501200 «Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» становили 2,64 млн грн.

Зазначений обсяг спрямовано на виплату додаткової відпустки, грошової компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування, грошової компенсації на потерпілих дітей, які не харчуються в їдальнях навчальних закладів, одноразових компенсацій за шкоду, заподіяну внаслідок Чорнобильської катастрофи, щорічної допомоги на оздоровлення, компенсації у випадку звільнення громадян, оплати санаторно-курортного лікування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

В 2021 році соціальна підтримка держави надається 17 320 постраждалим особам, серед них:

-     4 011 учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, у тому числі, 1 486 осіб з інвалідністю, пов’язаною з Чорнобильською катастрофою;

-     12 121 потерпілих від аварії на Чорнобильській АЕС, у тому числі, 1 576 осіб, яким встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, та 9 079 потерпілих дітей;

-     61 громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та катастроф, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт;

-     1127 дружин (чоловік) померлих громадян, смерть яких пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 №551 «Деякі питання видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян» протягом І кварталу 2021 проведено 2 засідання обласної комісії з визначення статусу осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, за результатами яких 423 громадянам видані посвідчення відповідної категорії.

Станом на 01.04.2021 в області проведена заміна 3 107 посвідчень, що складає 98,5 % від загальної кількості тих, що підлягають заміні.

На оплату санаторно-курортного лікування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та дітей, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою передбачено на 2021 рік 8 039,00 тис. грн.

Здійснено виплати компенсацій замість путівки 75 особам зазначеної вище категорії на суму 46,4 тис. грн.

 

У області станом на 01.04.2021 проживає 43 195 ветеранів війни (3 968 осіб з інвалідністю внаслідок війни; 23 270 учасників бойових дій; 9 470 учасників війни, 6 487 членів сім’ї загиблих та померлих ветеранів війни).

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 № 214 «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей» сформовано потребу у коштах (14,8 млн грн) для виплати грошової компенсації для придбавання житла 14 особам з інвалідністю внаслідок війни, які перебувають на квартирному обліку в органах місцевого самоврядування станом на 01.04.2021.

Протягом звітного періоду до санаторіїв Міністерства соціальної політики України («Батьківщина», «Перемога», «Салют», «Слава») направлено 107 ветеранів війни, осіб на яких поширюється дія Законів України «Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань» та осіб з інвалідністю.

 

У області проживає 110 тисяч осіб, яким встановлено групу інвалідності.

За бюджетною програмою «Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю» за напрямом фінансування «Санаторно-курортне оздоровлення осіб з інвалідністю» (забезпечення осіб з інвалідністю-спинальників, осіб з інвалідністю інших профілів путівками на санаторно-курортне лікування; путівки без лікування для супроводжуючих осіб з інвалідністю І групи; оплата проїзду супроводжуючих осіб з інвалідністю-спинальників; виплата грошової компенсації замість санаторно-курортного лікування та виплата грошової компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування) на 2021 рік передбачено 4,28 млн грн.

У 2021 році через органи соціального захисту населення технічними та іншими засобами реабілітації за принципом «гроші ходять за людиною» закуплено та видано 1 956 одиниць виробів, а саме: 1 640 протезно-ортопедичних виробів, 86 крісел колісних, 163 засобів реабілітації, 50 спеціальних засобів для орієнтування та спілкування, 17 – проведено ремонт ТЗР.

В області функціонують соціально - транспортні служби для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, так зване «Соціальне таксі» при 12 територіальних центрах соціального обслуговування/ центрах надання соціальних послуг, міському центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Гармонія» імені Раїси Панасюк у: Вінницькій, Гайсинській, Жмеринській, Хмільницькій, Тульчинській, Немирівській, Іллінецькій міських, Війтівецькій, Самгородоцькій, Махнівській сільських, Джулинській (колишній Шляхівській), Томашпільській, Вапнярській селищних територіальних громадах області.

У І кварталі 2021 році зазначеними службами надано 2 789 транспортних послуг 442 особам з інвалідністю.

За сприяння Державної реабілітаційної установи «Центр комплексної реабілітації для людей з інвалідністю «Поділля» працевлаштовано 2 особи з інвалідністю, з них 1 особа – за професією складальник-пакувальник, 1 особа – продавець продовольчих товарів.

У 2021 році після 10-ти років експлуатації передано у власність особам з інвалідністю 3 гуманітарних автомобілі та 5 автомобілів отриманих за кошти держбюджету.

Членами сімей померлих осіб з інвалідністю переоформлено у власність 5 автомобілів отриманих за кошти державного бюджету та 4 гуманітарних автомобілі.

 

Пріоритет 8 Соціальна підтримка учасників АТО/ООС та їх сімей, сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС, а також сімей героїв Небесної Сотні з Вінниччини, а також ветеранів війни.

У області станом на 01 квітня 2021 року з числа ветеранів війни, які перебували в зоні АТО/ООС, отримали статус учасника бойових дій 18292 особи; особи з інвалідністю внаслідок війни – 773 особи; учасників війни - 36 осіб; постраждалих осіб під час участі у масових акціях громадського протесту – 37 осіб, членів сімей загиблих осіб під час участі у масових акціях громадського протесту - 5 осіб.

За підтримки обласного бюджету у 2021 році надано одноразову матеріальну допомогу 1 сім’ї загиблих (померлих) учасників АТО/ООС на загальну суму               60 тис. грн та 3 особам, які отримали поранення (травму, контузію або каліцтво) під час проведення антитерористичної операції в східних областях України на загальну суму 60 тис. грн відповідно до Обласної комплексної цільової програми підтримки учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил на 2016-2021 роки, затвердженої рішенням 36 сесії обласної Ради        7 скликання від 04.12.2018 № 705.

18 членам сімей загиблих військовослужбовців здійснено виплату за рахунок коштів обласного бюджету на загальну суму 18 тис. грн з нагоди державних свят та дати створення військових частин в рамках виконання заходів Обласної комплексної цільової програми підтримки учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил на 2016-2021 роки, затвердженої рішенням 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04.12.2018 № 705.

У 2021 році здійснено виплату щорічної матеріальної допомоги членам сімей загиблих/постраждалих осіб під час участі у масових акціях громадського протесту у зв’язку з річницею подій на Майдані 18-20.02.2014 за рахунок коштів обласного бюджету, яку здійснено 5 членам сімей загиблих Героїв Небесної Сотні на загальну суму 15 тис. грн та 32 постраждалим особам на загальну суму 32 тис. грн в рамках виконання заходів Комплексної цільової програми соціального захисту населення Вінницької області на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням 37 сесії обласної Ради від 05.03.2019 № 750.

В рамках виконання державної цільової програми з медичної, фізичної реабілітації та психосоціальної реадаптації постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, на період до 2023 року», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 № 1021, області на 2021 рік передбачені видатки з державного бюджету в загальному обсязі 12,4 млн грн за напрямками використання бюджетних коштів:

- «Забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганських областях» – 6,8 млн грн;

- «Здійснення заходів із психологічної реабілітації постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганських областях» –                4 млн грн;

- «Здійснення заходів із соціальної та професійної адаптації постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганських областях» – 1,6 млн грн.

Для забезпечення житлом відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 719 «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей» у 2020 році 12 сім’ям (3 сім’ям загиблих та 9 сім’ям осіб з інвалідністю внаслідок війни І-II групи) виплачено грошову компенсації за належні для отримання жилі приміщення на загальну суму 12,6 млн грн. Станом на 01.04.2021 року житло придбали 9 сімей (1 – сім’я загиблого військовослужбовця та 8 – сімей осіб з інвалідністю внаслідок війни) на загальну суму 11,2 млн грн. Пошук житла здійснює 3 сім’ї.

Для забезпечення житлом відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 № 280 «Питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України» станом на 01.04.2021 року житло придбала 2 сім’ї на загальну суму 2,86 млн грн. Пошук житла здійснює 1 сім’я.

 

Пріоритет 9. Забезпечення земельними ділянками військовослужбовців, які беруть учать у АТО/ООС.

Станом на 01 квітня 2021 року до Головного управління Держгеокадастру у Вінницькій області звернулося 28800 учасників антитерористичної операції з клопотаннями про отримання земельних ділянок. З них, 21554 громадян вже отримали накази про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на загальну орієнтовну площу 31354,2701 та, в т. ч.:

-   3706 (учасників антитерористичної операції) для ведення індивідуального садівництва, загальною площею 367,6473 га;

-   17848 (учасників антитерористичної операції) для ведення особистого селянського господарства, загальною площею 30986.6228 га.

15716 учасникам антитерористичної операції Головним управлінням, підготовлено та видано накази про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу їх у власність на загальну площу 23281,5790 га на території області для вищезазначених потреб.

Головним управлінням видано накази про надання дозволів на розроблення документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність 317 членам родин загиблих під час військових дій на загальне орієнтовну площу 344.2418 га. Затверджено документації із землеустрою та передано у власність земельні ділянки 155 вищезазначеним громадянам загальною площею 217.1375 га на території області.

Членам родин, які втратили близьких, під час трагічних подій, що відбулися на Майдані Незалежності у місті Києві, Головним управлінням було передано у власність три земельні ділянки загальною площею 0,30 га на території Вінницько-Хутірської сільської ради для ведення індивідуального садівництва.

 

Пріоритет 10. Профілактика соціального сирітства, розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та створення умов виховання дітей, наближених до сімейних.

З метою організації соціального захисту дітей, що перебувають у складних життєвих обставинах, службами у справах дітей ведеться відповідний облік, на якому перебуває 756 дітей, що опинились у складних життєвих обставинах:

 • 694 дитини перебуває на обліку у зв’язку із чинниками, що можуть зумовити складні життєві обставини;
 • 44 дитини – у зв’язку із жорстоким поводженням з дитиною;
 • 18 дітей - у зв’язку із загрозою життю і здоров'ю дитини.

За 3 місяці 2021 року службами у справах дітей:

- взято на облік 226 дітей, що перебувають у складних життєвих обставинах;

- знято з обліку 40 дітей у зв’язку із усуненням умов та обставин, які стали підставою для взяття дітей на облік.

За перший квартал 2021 року із 15 дітей, взятих на облік службами у справах дітей з підстави жорстокого поводження з ними, 7 дітей взято на облік відповідно до повідомлень, отриманих від територіальних підрозділів Національної поліції.

З метою координації роботи суб'єктів виявлення та/або організацій соціального захисту дітей на 37 засіданнях комісій з питань захисту прав дитини районних державних адміністрації, міських рад міст обласного значення розглядались питання щодо роботи із сім’ями з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, 47 суб'єктів взаємодії. Окрім того, за звітний період службами у справах дітей області направлено суб'єктам взаємодії 105 листів координаційного характеру у напрямку профілактики безпритульності, бездоглядності.

Cтаном на 01 квітня 2021 року на первинному обліку служб у справах дітей області перебувало 2268 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них 1597 дітей перебувало під опікою, піклуванням громадян, 534 – в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу, 95 – в інтернатних закладах всіх форм підпорядкування, 20 – навчалися в вищих навчальних закладах, професійно-технічних училищах різних рівнів акредитації, 22 – в тимчасових формах влаштування (9 - в сім’ях родичів, знайомих, 10 - центрах соціально-психологічної реабілітації дітей, 1 - лікувальному закладі, 2 інше).

Станом на 01 квітня 2021 року в області 93,95% дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, охоплено сімейними формами виховання.

У І кварталі 2021 року статусу дитина-сирота або дитина, позбавлена батьківського піклування, набуло 46 дітей. З них: 29 дітей влаштовані під опіку, піклування, 8 – перебувають тимчасово в сім’ях родичів, знайомих, 2 - в центрах соціально-психологічної реабілітації дітей, 5 - в закладах інституційного догляду та виховання дітей, 1 навчається в закладах різних ступенів акредитації, 1 – на сьогодні вже досягнула повноліття.

В області функціонує 131 прийомна сім’я та 59 дитячих будинків сімейного типу, в яких виховується 654 дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування та осіб з їх числа. Протягом І кварталу 2021 року 2 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштовано в ПС, ДБСТ, під опіку/піклування - 36 дітей, усиновлено 5 дітей цієї категорії.

З метою забезпечення методичної допомоги працівникам служб у справах дітей територіальних громад області щодо розвитку сімейних форм виховання, оперативного реагування та прийняття рішень на випадки порушення прав дітей, визначенні потреб у соціальних послугах відповідно до потреб дітей, працівниками служби у справах дітей облдержадміністрації проведено 11 семінарів – навчань в режимі онлайн, на яких ознайомлено з нормативно-правовою базою щодо захисту прав дітей, пріоритетними завданнями в контексті охорони дитинства, відкрито кейси та проаналізовано шляхи виходу із ситуацій, що мали місце.

Станом на 01 квітня 2021 року у 21 закладі загальної середньої освіти обласного підпорядкування навчається та виховується 105 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у тому числі 8 осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. З вищевказаної категорії дітей 43 дитини мають батьків-вихователів або перебувають під опікою родичів.

В Українському дитячому центрі «Молода гвардія» (м. Одеса) оздоровлено 33 дітей, в Міжнародному дитячому центрі «Артек» (м. Київ) - 28 дітей пільгових категорій.

 

Пріоритет 11. Забезпечення ефективної роботи у сфері підтримки сім’ї, запобігання та протидії домашньому насильству, попередження торгівлі людьми, забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків.

В області проживає 15 184 багатодітних сімей, в яких виховується 51 490 дітей.

За рахунок державної субвенції 2020 року у І кварталі 2021 року відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 515 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 р. № 877» станом на 01.04.2021 року придбано житло для 10 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа на загальну суму 3,3 млн грн (з числа 65 дітей, яким у 2020 році виплачено грошову компенсацію на загальну суму                          25,4 млн грн). Продовжується будівництво дитячого будинку сімейного типу у                смт Сутиски Тиврівського району (4,1 млн грн) та двох малих будинків сімейного типу на території Стрижавського дитячого будинку-інтернату (5,3 млн грн).

З грудня 2020 року в регіоні реалізовується пілотний проєкт щодо створення центру захисту для дітей, які постраждали та/або стали свідками насильства, кримінального правопорушення» (модель Барнахус) згідно з Меморандумом, який підписаний між Представництвом Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, Вінницькою обласною державною адміністрацією та Міжнародним благодійним фондом «Українська фундація громадського здоров’я».

Протягом І кварталу 2021 року прийнято рішення щодо розміщення Центру в Комунальному закладі «Обласний комплексний центр надання соціальних послуг», де зроблено косметичний ремонт (фарбування стін), завезено та встановлено основну частину обладнання. Розроблено проєкт змін до статуту Комунального закладу.

Створено міжвідомчу робочу групу щодо створення міжсекторального центру захисту для дітей, які постраждали та/або стали свідками насильства, кримінального правопорушення (модель Барнахус), до складу якої увійшли фахівці різних сфер (слідчі, судді, прокурори, поліцейські, фахівці центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, соціальної сфери, охорони здоров’я) згідно з розпорядженням Голови облдержадміністрації від 25.01.2020 №49 зі змінами від 05.04.2021 №294, для яких проводяться навчальні тренінги щодо впровадження роботи моделі Барнахус в області.

Відділенням «Притулок для тимчасового перебування жінок, які постраждали від домашнього насильства Комунального закладу «Обласний комплексний центр надання соціальних послуг» надано 68 жінкам 379 послуг (288 –соціальні послуги, 82 - психологічні консультації, 9 - юридичні консультації) та 120 дітям 37 послуг (19 психологічні консультації та 18 соціальні послуги).

В 2021 році продовжено функціонування чотирьох мобільних бригад соціально-психологічної допомоги: Вінницька обласна мобільна бригада на базі Вінницького обласного ЦСС; Вінницька міська мобільна бригада на базі Вінницького міського ЦСС; мобільна бригада Студенянської ТГ (створена при Студенянській сільській раді); мобільна бригада Лука-Мелешківська ТГ (створена при Лука-Мелешківській сільській раді).

Вінницькими обласною та міською мобільними бригадами соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, з початку 2021 року здійснено 82 виїзди та надано 463 послуги 102 постраждалим особам (3 – чоловікам, 96 – жінкам, 3 - дітям).

З 1 січня 2021 року при Вінницькому міському центрі соціальних служб утворено Денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі та дві кризові кімнати.

Обласною «Лінією довіри» з питань запобігання та протидії домашньому насильству, торгівлі людьми та дискримінації за ознакою статі (0-800-75-04-75З) надано послуги інформаційно-консультативної допомоги 43 особам (з них 3 чоловікам, 40 жінкам, в тому числі з питань домашнього насильства 29 особам; щодо неналежних умов проживання неповнолітніх дітей - 2; з юридичних питань та розподілу майна - 3; з інших питань надійшло – 9).

Проведено 1 інформаційну кампанію - регіональний флешмоб з використанням жестової мови «Не Мовчи! Ми Допоможемо»; забезпечено трансляцію відеороликів у торгових центрах м. Вінниці (ТРЦ Мегамол, ТРЦ Скай-Парк, ТРЦ Ізумруд), в маршрутних таксі, соціальних мережах; розміщені інформаційні матеріали на офіційних сайтах органів виконавчої влади та місцевого самоврядування; проведено 35 навчальних заходів для органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

 

Пріоритет 12. Покращення ефективності системи соціального забезпечення, обслуговування та надання соціальних послуг населенню.

В системі соціального захисту населення області функціонує: КЗ «Обласний пансіонат для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку», Тиврівський обласний будинок-інтернат для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку, 5 психоневрологічних будинків-інтернатів, в тому числі спецвідділення геріатричного профілю; 2 заклади інституційного догляду та виховання дітей системи соціального захисту населення. Заклади розраховані для проживання 1 830 підопічних та вихованців.

Станом на 01 квітня 2021 року в інтернатних закладах фактично проживало                 1609 осіб, що становить 88% наповненості та надаються соціальні послуги стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності.

Серед обласних закладів також функціонують комунальні заклади: «Козятинський обласний соціальний центр матері та дитини», «Жмеринський обласний соціальний гуртожиток», «Вінницький обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Обрій», «Обласний центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень», КЗ «Обласний комплексний центр надання соціальних послуг», в складі якого є відділення обліку бездомних громадян, соціально-психологічної допомоги та «Притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства, насильства за ознакою статі, перебувають в складних життєвих обставинах», Вінницький обласний центр соціальних служб (до мережі входять 8 центрів соціальних служб, створених в територіальних громадах).

Загалом в комунальних закладах системи соціального захисту населення станом на 01.04.2021 року перебуває/проживає 1 759 клієнтів.

Крім того, в області створено розгалужену мережу закладів та установ комунальної форми власності базового рівня, створених в територіальних громадах, які з 01.01.2021 року належать до сфери управління органів соціального захисту населення територіальних громад.

В області діють 35 центрів надання соціальних послуг, при яких функціонують 10 відділень надання соціальних послуг в умовах цілодобового перебування/проживання (стаціонарний догляд), 35 відділень соціальної допомоги вдома (догляду вдома), 7 відділень організації надання грошової та натуральної допомоги (натуральна допомога) та 20 відділень соціальної роботи з сім’ями/особами, які перебувають в складних життєвих обставинах (соціальний супровід).

У складі 23 територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) створено 13 стаціонарних відділень постійного перебування/проживання (стаціонарний догляд), 23 відділення соціальної допомоги вдома (догляду вдома), 20 відділень організації надання грошової та натуральної допомоги (натуральна допомога) та 2 відділення соціальної роботи з сім’ями/особами, які перебувають в складних життєвих обставинах (соціальний супровід).

В області соціальну послугу догляду вдома за оперативними даними отримує 14 682 особи похилого віку та осіб з інвалідністю.

Станом на 01.04.2021 року додатково виявлено 2 089 одиноких осіб похилого віку, осіб з інвалідністю, які потребують допомоги, з них 2 028 осіб взято на облік територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)/ центрів надання соціальних послуг.

З початку карантину (25 березня 2020 року) станом на 01.04.2021 року виявлено 6 912 одиноких, одиноко проживаючих осіб, з них 6 253 осіб взято на облік територіальних центрів соціального обслуговування/центрів надання соціальних послуг.

Для виявлення осіб, які потребують допомоги, розроблено та запущено онлайн-платформу «STOP COVID 19 Спільна протидія поширенню вірусу у Вінницькій області», де можна залишити заявку про таких осіб.

З початку карантину (25 березня 2020 року) соціальними працівниками області проводиться щоденний телефонний моніторинг забезпеченості осіб похилого віку, осіб з інвалідністю, які потребують допомоги в самообслуговуванні) у продуктах харчування, засобами індивідуального захисту та ліками. З 01.01.2021 року станом на 01.04.2021 надано 75 600 консультацій.

З 01 січня 2021 року особам похилого віку, особам з інвалідністю, надано допомогу (за рахунок благодійної допомоги): доставлено 188201 продуктових набори; роздано 164 гарячих обідів.

Станом на 24 лютого 2021 року проведено конкурс соціального замовлення на надання соціальних послуг відповідно до порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 450 «Деякі питання надання соціальних послуг шляхом соціального замовлення» та передбачено кошти в обсязі 550 тис грн.

За результатами розгляду конкурсних пропозицій визначено переможців, які будуть надавати соціальні послуги протягом березня-грудня 2021 року за кошти обласного бюджету, зокрема: Всеукраїнська громадська організація «Бути добру!» - соціальну послугу соціальна адаптація осіб звільнених з місць позбавлення волі; Громадська організація «Асоціація захисту прав та допомоги людям з інвалідністю «Відкриті серця» - соціальна послуга денний догляд для осіб з інвалідністю старше 35 років; Громадська організація «Вінницька міська організація соціального розвитку та становлення окремих малозахищених категорій молоді «Паросток» - соціальну послугу консультування для дітей /осіб з інвалідністю з числа студентів закладів вищої та фахової передвищої освіти і учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти; Громадська організація «Справа Кольпінга в Україні» - соціальну послугу підтриманого проживання осіб з інвалідністю.

 

Пріоритет 13. Реалізація програм доступного житла в області.

На реалізацію Комплексної регіональної програми пільгового довготермінового кредитування громадян, які потребують поліпшення житлових умов у Вінницькій області на 2018-2022 роки (затвердженої рішенням 24 сесії обласної Ради 7 скликання від 28 вересня 2017 року № 465) в обласному бюджеті на 2021 рік передбачено 576,447 грн.

У І кварталі 2021 року кошти з обласного бюджету не виділялись, пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям Вінницьким регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву не надано.

Регіональна цільова Програма будівництва (придбання) доступного житла у Вінницькій області на 2010–2017 роки, продовженої на 2018–2020 роки, затверджена рішенням 31 сесії обласної Ради 5 скликання від 25 жовтня 2010 року № 1071, та продовжена на 2021 рік рішенням 45 сесії обласної Ради 7 скликання від 24 вересня 2020 року № 978 (далі – Програма).

На виконання заходів Програми на 2021 рік передбачено 3,5 млн грн із загального фонду обласного бюджету та 1,2 млн грн із спеціального фонду обласного бюджету. У I кварталі 2021 року кошти не виділялись, комунальною організацією «Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву» на будівництво доступного житла кредити не надавались.

 

Пріоритет 14. Забезпечення всіх категорій споживачів питною водою, приведеною до стандартів якості.

Розроблено проєкт «Програми «Питна вода» Вінницької області на 2021-2025 роки», який заплановано винести на чергову сесію обласної Ради.

Поряд з цим, в районах та територіальних громадах області протягом І кварталу 2021 року виконуються роботи по об’єктах: будівництво центрального водогону в с. Мітлинці Кунківської ТГ Гайсинського району; будівництво розподільчих мереж господарчо-питного водогону по вул. 1 Травня, Молодіжна, Кооперативна, Польова, Сонячна в с. Ладижинські Хутори; будівництво водогону та водозабірної свердловини в с. Басаличівка та будівництво водогону в с. Гордіївка Гайсинського району; капітальний ремонт водопроводу між насосними станціями першого та другого підйому в м. Хмільник; проводиться реконструкція мереж водопроводу по вул. Д.Нечая в м. Вінниця; поточний ремонт насосів та труб водогону, водозбірних колонок в м. Ладижин.

Завершено капітальний ремонт системи холодного водопостачання та каналізації житлового будинку по вул. Замостянська, 31 м. Вінниці, капітальний ремонт системи холодного водопостачання по вул.Олега Антонова, 58; м. Вінниці,  капітальний ремонт системи каналізації житлових будинків по вул. Данила Нечая, 77А та 3-й пров. Глінки, 15А м.Вінниці; капітальний ремонт холодного водопостачання по вул. Кропивницького, 6 м.Вінниці.

 

Пріоритет 15. Реалізація заходів з розвитку фізичної культури та спорту.

Забезпечено функціонування 54 спортивних шкіл (50 дитячо-юнацьких спортивних шкіл та 4 спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву). Спортом в дитячо-юнацьких спортивних школах займалися 18059 юних спортсменів, та разом зі спортивними клубами (де займалися 3832 дітей та молоді) 21891 особа, або 10,7% до кількості дітей та молоді в області віком 6-18 років.

У ДЮСШ області працювало 186 відділень за олімпійськими видами спорту, в яких займалися 15983 учні та 31 відділення за неолімпійськими видами спорту, в яких тренувалися 1906 юних спортсменів. У 8 відділеннях ДЮСШ за видами спорту інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату, вадами зору, слуху та розумового і фізичного розвитку підвищували спортивну майстерність 170 учнів.

На Вінниччині забезпечено розвиток 73 видів спорту (26 – літніх олімпійських, 2 – зимових олімпійських, 27 неолімпійських видів спорту та 18 видів спорту серед спортсменів з обмеженими фізичними можливостями, що дало можливість до занять видами спорту залучити 23122 особи.

У спортивних клубах різних форм власності займалися 4774 осіб (з них дітей віком від 6 до 18 років – 3832 особи).

Протягом звітного періоду в області згідно календарного плану в умовах карантинних заходів проведено 27 обласних спортивних заходів (в тому числі чемпіонатів – 14, Кубків області – 4, навчально-тренувальних зборів – 9), в яких взяли участь близько 2 тис. осіб; здійснено 94 відрядження спортсменів на змагання всеукраїнського та міжнародного рівнів (81 – всеукраїнського, 13 – міжнародного).

Спортивними організаціями області підготовлено 38 спортсменів І розряду,          18 кандидатів у майстри спорту, звання майстрів спорту України присвоєно 9 спортсменам.

Упродовж І кварталу поточного року на чемпіонатах, Кубках світу та Європи, інших міжнародних змаганнях спортсменами Вінниччини усіх вікових груп здобуто – 5 медалей, в тому числі: 2 золотих, 2 срібних та 1 бронзова нагороди.

Переможцями і призерами всеукраїнських змагань стали 186 спортсменів, які здобули: 52 – золоті, 72 срібних, 62 бронзові нагороди.

До складу національної збірної команди України на 2021 рік з літніх олімпійських видів спорту зараховано 200 вінничан (плюс 2 до відповідного періоду 2020 року).

На Вінниччині забезпечено функціонування 4353 спортивних споруд (плюс 18 споруд у порівняні з відповідним періодом 2020 року), в тому числі: 37 стадіонів з трибунами на 1500 місць для глядачів, 2821 площинна спортивна споруда (+16), 591 майданчик з тренажерним та нестандартним обладнанням, 455 футбольних полів), 699 спортивних залів (+2), 166 стрілецьких тирів та інші спортивні споруди.

У області на 1 тис. населення припадає 2,80 спортивних споруд (загальноукраїнський показник – 2.30 спортивних споруд).

З метою підтримки провідних спортсменів області прийнято рішення щодо встановлення їм 50 обласних щомісячних стипендій від 2500 до 10000 грн кожна.

Станом на 01 квітня 2021 року завершено капітальний ремонт КЗ «Спорткомплекс Здоров’я» зі створенням умов для занять спортсменів-інвалідів різних нозологій та завершено будівництво стадіону на території Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу по вул. Нагірній, 13, в м. Вінниці.

Реконструкція Вінницької обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з веслування ім. Ю. Рябчинської та реконструкція легкоатлетичного манежу Вінницької територіальної організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос» не проводилася у зв’язку з відсутністю коштів (не виділено кошти з обласного бюджету).

 

Пріоритет 16. Збереження культурної спадщини, сприяння розвитку культури і мистецтв та креативних індустрій. Залучення міжнародної співпраці у культурній сфері. Створення належних умов для збереження та розширення доступу громадян до документів Національного архівного фонду.

Впродовж І кварталу 2021 року проведено 14 культурно-мистецьких та просвітницьких заходів, спрямованих на розвиток професійного, аматорського мистецтва та народної творчості, у яких взяли участь понад 300 творчих колективів і окремих виконавців, в тому числі близько 50 майстрів народного мистецтва, які відбувались переважно в режимі онлайн.

З нагоди знаменних та пам’ятних дат в історії України проведено низку культурно-мистецьких та просвітницьких заходів. Зокрема: онлайн цикл заходів до Дня Соборності України та відзначення 102-річчя злуки УНР і ЗУНР, 103-ї річниці відзначення Битви під Крутами.

У рамках проекту «Стусівські читання» до 83-ї річниці з дня народження Героя України В. Стуса проведено онлайн науково-практичну конференцію «Василь Стус – син України, велич світова» та презентовано віртуальну виставку «Зламана доля та нескорена воля» (ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва).

З нагоди відзначення 32-ї річниці виводу військ з Афганістану та Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав проведено низку культурно-мистецьких заходів.

Організовано та проведено комплекс заходів на вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні.

З метою відзначення пам’яті М. Леонтовича (100-річчя від дня смерті) у відокремленій філії Вінницького обласного краєзнавчого музею «Музей М.Д.Леонтовича» (с.Марківка) організовано «круглий стіл» на тему «Безсмертя в музиці. Пам’яті Миколи Леонтовича».

З нагоди відзначення Міжнародного дня рідної мови та культурно-мистецького проекту «Мови різні – душа одна» проведено літературно-мистецькі свята «До рідного слова торкнемось душею» та «Мова – відображення культури народу» (17-18 лютого, ВОУНБ ім.К.А.Тімірязєва), онлайн презентація літературно-мистецького свята «Мови різні-душа одна» (19 лютого, ОЦНТ).

До 150-річчя від дня народження Лесі Українки презентовано книжкові виставки, перегляди літератури, проведено літературно-мистецькі вечори, години поезії, відбувався показ вистави за твором Л.Українки «Лісова пісня», здійснено он-лайн показ художньої кінострічки за мотивами драми-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня. Мавка» на сторінці Фейсбук.

З нагоди 207-ї річниці від дня народження Т.Г. Шевченка в закладах культури і мистецтв області проведено низку онлайн культурно-мистецьких заходів.

З нагоди відзначення 77-ї річниці визволення Вінниччини та м. Вінниця від нацистських загарбників у Другій світовій війні 1939-1945 рр. проведено цикл онлайн заходів.

З метою відзначення інтелектуальної та професійної еліти області за вагомі досягнення в управлінській, економічній, соціальній, культурній, науковій та громадсько-політичній діяльності відбулась обласна культурно-мистецька акція «Людина року 2021».

В обласному українському академічному музично-драматичному театрі                   ім. М.Садовського (06 лютого) відбулася прем’єра нової вистави-казки Ш.Перро «Красуня і чудовисько» (режисер постановник О. В. Буга).

З метою популяризацієї, дослідження творчої спадщини П. І. Чайковського, меценатської діяльності Н.Ф. фон Мекк, створення туристично-привабливого магніту Вінниччини у січні 2021 року створено відокремлений підрозділ «Меморіальний музей П.І.Чайковського і Н.Ф. фон Мекк» Вінницького обласного краєзнавчого музею.

Проведено семінар з підготовки Національного звіту України з питань імплементації Конвенції ЮНЕСКО про охорону нематеріальної культурної спадщини за період 2016–2021 рр. за участю представників Міністерства культури та інформаційної політики України та Українського центру культурних досліджень (УЦКД).

Прийнято участь у відкритому обговоренні проєкту «Тульчин - мала культурна столиця України – 2022», який подано на УКФ.

Організовано акцію в рамках проекту «Дія. Цифрова освіта» Міністерства цифрової трансформації України та Української бібліотечної асоціації з передачі 300 комп’ютерів та меблів 150 сільським бібліотекам Вінниччини.

 

Пріоритет 17. Розвиток туристичної галузі.

Сума надходжень до місцевих бюджетів від туристичного збору в області за            І квартал 2021 року становить 365,8 тис. грн, що на 15% менше аналогічного періоду 2020 року. Основною причиною зменшення величини надходжень туристичного збору є наслідки пандемії, що спричинені COVID-19.

З метою сприяння промоції Вінниччини як туристично привабливого регіону в І кварталі 2021 року в рамках Програми розвитку туризму у Вінницькій області на 2021-2027 роки проводилась робота в напрямку:

-     розроблення інформаційних вказівників за маршрутами руху туристів;

-     розроблення туристичного бренду області та нових туристичних маршрутів.

Взято участь в офіційному засіданні ГО «Клуб подільської кухні», під час якого було презентовано особливості подільських страв, а також обговорено проведення майбутніх заходів на Вінниччині, які сприятимуть розвитку гастротуризму та кулінарного туризму в області.

Крім того, прийнято участь у таких онлайн форумах та семінарах як:

-     онлайн-форум з туризму «Антикризові заходи та розвиток туризму в умовах пандемії: Україна, Молдова, Білорусь»;

-     Всеукраїнський Форум «Україна 30. Культура. Медіа. Туризм»;

Проведено онлайн навчання на тему: «Туристичний потенціал Вінниччини – перспективи розвитку», під час якого посадових осіб територіальних громад поінформовано про основні тенденції туристичної галузі, яка стимулює економічний розвиток громади, а також сприяє налагодженню торгівельної, гуманітарної сфер, міжнародного співробітництва та відродженню культурної спадщини.

З метою промоції регіону на соціальних сторінках в мережі Інтернет опубліковано статті про привабливі туристичні об’єкти територіальних громад області.

З 2017 року в м. Тульчині реалізується проєкт з реконструкції елементів благоустрою частини території пам'ятки містобудування та архітектури державного значення "Палац" (1757 р. (охор. №59). Метою даного проекту є збереження, відновлення та пристосування прилеглої території пам’ятки архітектури для потреб відвідувачів Палацу, а також для проведення щорічного Міжнародного оперного фестивалю під відкритим небом OPERAFEST TULCHYN. у 2021 році для завершення робіт передбачено 1,45 млн грн коштів обласного бюджету, а також планується виділення 12,9 млн грн з Державного фонду регіонального розвитку. Станом на 01 квітня 2021 року кошти не профінансовано. Будівельні роботи в поточному році не розпочато.

 

Пріоритет 18. Сприяння розвитку вітчизняного книговидання та розповсюдження, популяризації читання.

В рамках реалізації Регіональної програми сприяння розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства у Вінницькій області на 2019-2021 роки в області проводяться заходи щодо фінансової підтримки книговидавничої галузі, розвитку духовності нації шляхом систематичного проведення презентацій книжкових видань, круглих столів, конкурсів, інших заходів з популяризації читання, насамперед серед дітей та молоді.

Протягом І кварталу 2021 року надано фінансову підтримку редакційно-видавничим групам:

 • «Реабілітовані історією» - 188,2 тис. грн.
 • «Книга Пам’яті України» - 97,4 тис. грн.
 • Звід пам’яток історії та культури Вінницької області» - 179,2 тис. грн.

Редакційно-видавничою групою по підготовці та виданню обласної книги «Реабілітовані історією» продовжено роботу по науково-методичному опрацюванню архівних матеріалів до книги «Реабілітовані історією», пошуково-видавничим агентством «Книга Пам’яті України» протягом звітного періоду здійснено опрацювання матеріалів для книги «Захисники незалежної України – герої АТО-ОСС. Вінницька область», робочою групою тому Зводу пам’яток історії та культури Вінницької області продовжено збір матеріалів та підготовка до друку другої частини книги «Пам’ятки історії та культури Вінницької області. Райони».

Протягом звітного періоду підготовлено до друку 4 книги серії «Моя Вінниччина», які будуть видані до кінця поточного року. Редакцією журналу «Вінницький край» спільно з авторами проведено презентації книг на базі Вінницької обласної універсальної бібліотеки ім. Тімірязєва.

Надано фінансову підтримку комунальній установі «Видавничий дім «Моя Вінниччина» на суму 279,1 тис. грн, що дало можливість підготувати до випуску наступний номер обласного літературно-мистецького журналу «Вінницький край» та забезпечити підготовку до друку книги серії «Моя Вінниччина».

На виконання Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації» укладено 4 угоди з редакціями друкованих ЗМІ, телерадіомовними організаціями та інформаційними агентствами на висвітлення діяльності органів місцевої влади.

 

Пріоритет 19. Забезпечення міжконфесійної та міжнаціональної злагоди в області.

Протягом І кварталу 2021 року проведено:

-     відкриття виставки «Захистимо пам’ять - масові поховання часів голокосту в Україні», присвяченої Міжнародному дню Голокосту, за участі представників єврейської спільноти області (січень);

-     мистецький захід «Карнавальна забава у Польському домі» м. Бар (лютий);

-     літературно-мистецьке свято «До рідного слова торкнемось душею», присвячене Міжнародному дню рідної мови (лютий);

-     робоча нарада з лідерами національно-культурних товариств області щодо планування відзначення національно-культурними товариствами 30-ї річниці Дня Незалежності України (березень).

 

ЦІЛЬ 5. ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Пріоритет 1. Забезпечення санітарного та екологічного благополуччя.

На виконання заходів передбачених Регіональною екологічною бюджетною програмою, заплановано реалізація природоохоронних заходів на суму 22,8 млн грн.

У І кварталі 2021 року кошти для реалізації природоохоронних заходів не виділялись.

 

Пріоритет 2. Збереження ландшафтного та біотичного різноманіття.

В області налічується 430 об’єктів природно-заповідного фонду (43 загальнодержавного значення, з них 1 національний природний парк та 387 місцевого значення, з них 4 регіональних ландшафтних парки), загальною площею 60177,3 га, що складає 2,27 % від площі області.

Технічну документацію із встановлення меж на місцевості виготовлено для 38 об’єктів загальнодержавного значення та 290 територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення. Території та об’єкти природно-заповідного фонду оформлені відповідними знаками та інформаційними матеріалами, межі цих територій та об’єктів нанесені на відповідні планово-картографічні матеріали.

Ведеться робота з оголошення геологічної пам’ятки природи місцевого значення «Липовецька астроблема» та розширення меж національного природного парку «Кармелюкове Поділля».

З метою недопущення приватизації земельних ділянок з особливо цінними природними комплексами та об’єктами в області проводиться робота з керівниками територіальних органів влади та органів місцевого самоврядування щодо резервування особливо цінних природних комплексів для подальшого створення нових територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

 

Пріоритет 3. Збереження та раціональне використання водних ресурсів. Якісна питна вода в кожній громаді.

Згідно Порядку здійснення державного моніторингу вод (Наказ Держводагентства України від 31.03.2021 № 233), басейнова лабораторія моніторингу вод та ґрунтів БУВР Південного Бугу здійснює гідрохімічний контроль за станом питних водозаборів на річці Південний Буг у Вінницькій області.

Постійні створи контролю:

-     Питний водозабір м. Хмільник – р. Південний Буг, вище міста;

-     Питний водозабір м. Калинівка – р. Південний Буг, с. Гущинці;

-     Питний водозабір м. Вінниця, – Сабарівське водосховище;

-     Питний водозабір м. Ладижин, Ладижинське водосховище с. Маньківка.

Згідно Порядку здійснення державного моніторингу вод у січні-березні 2021 року було відібрано 12 проб поверхневої води та виконано 196 гідрохімічних вимірювань (згідно графіку наказу БУВР річки Південний Буг від 05.01.2021 №6-ОС).

Якість поверхневих вод басейну річки Південний Буг на території Вінницької області по більшості показників знаходиться значно нижче ГДК (гранично-допустимих концентрацій) для водойм госпитного водокористування.

В цілому значення показників якості в басейні річки Південний Буг майже не відрізняються від аналогічного періоду минулого року, знаходяться на задовільному рівні та підтверджуються сезонними коливаннями гідрологічного та гідрохімічного режиму.

Має місце перевищення ГДК по наступних показниках:

- біохімічне споживанню кисню (БСКп) у 1,7-5,1 рази 12 проб (ГДК = 3,0 мгО2/дм3);

- хімічне споживанню кисню (ХСК) в 1,7 – 4,0 рази 12 проб (ГДК= 15,0мгО2/дм3).

Кисневий режим річки Південний Буг задовільний. Розчинений кисень знаходиться в межах (6,2-10,8 мгО2/дм3 ), більше ніж 4,0 мгО2/дм.3 (ГДК).

Мінералізація води оптимальна, середнє значення її складає 602,8мг/дм3 при нормі не більше 1000 мг/дм3.

Виявлено незначне перевищення лужності (Калинівка, Вінниця), що пов’язано з пониженням температурного режиму.

Спостерігається ріст вмісту амонію сольового (без перевищення). Нітрити і нітрати знаходиться значно нижче рівня токсичної дії.  Їх наявність свідчить про процеси біологічного окислення органічних сполук, які інтенсивно протікають у воді р. Південний Буг.

Узагальнивши результати лабораторних досліджень у всіх створах, встановлених на річці Південний Буг, можна зробити висновок, що максимальні середньо-квартальні значення спостерігаються по всіх показниках без перевищень.

За значенням гідрохімічних показників інтегральної оцінки якості вода Південного Бугу на Вінниччині відповідає ІІ-му класу «добрі», IV-ої категорії та характеризується за станом як задовільні та за ступенем чистоти – слабко забруднені.

 

ЦІЛЬ 6. РОЗВИТОК ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Пріоритет 1. Інформаційне забезпечення державної політики, підвищення ролі засобів масової інформації у становленні громадянського суспільства та рівня взаємодії органів місцевої влади із засобами масової інформації та інститутами громадянського суспільства.

У І кварталі 2021 року за рахунок коштів обласного бюджету здійснено фінансову підтримку 15 обласним громадським організаціям осіб з інвалідністю та ветеранів на загальну суму 98,439 тис. грн для забезпечення їх статутної діяльності відповідно до рішення 2 сесії Вінницької обласної ради 6 скликання від 28.12.2010 року №41.

Протягом І кварталу 2021 року відбулося 3 засідання Координаційної ради ветеранів війни при Вінницькій обласній державній адміністрації, до складу якої входять представники ветеранських громадських організацій з кожного району області для представлення інтересів ветеранської спільноти та забезпечення оперативного інформування на місцях.

 

У лютому 2021 року проведено конкурс з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надаватиметься фінансова підтримка у 2021 році за рахунок коштів обласного бюджету (далі – Конкурс).

Переможцями Конкурсу стали 17 проєктів інститутів громадянського суспільства Вінниччини, які протягом року отримують співфінансування з обласного бюджету на загальну суму 1 млн грн.

З метою забезпечення виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19» більшість заходів у рамках реалізації проєктів перенесено у медійну сферу.

Забезпечено проведення громадських експертиз діяльності обласної державної адміністрації, а також консультацій з громадськістю (конференцій, форумів, зустрічей за круглим столом, громадських слухань, зборів тощо) щодо проєктів розпоряджень Голови обласної державної адміністрації, обласних програм із соціально-економічного і культурного розвитку, проєктів регуляторних актів, звітів головних розпорядників коштів про їх витрачання за минулий рік та з інших актуальних питань соціально-економічного та гуманітарного розвитку області.

До складу Громадської ради при обласній державній адміністрації увійшли 35 представників найдієвіших інститутів громадянського суспільства Вінниччини.

Наразі засідання правління Громадської ради відбуваються за допомогою сервісу для організації онлайн-конференцій та відео зв’язку Zoom.

У березні 2021 року громадськості Вінниччини презентовано інформаційний звіт про діяльність громадських організацій Вінницької області протягом 2018–2019 років.

 

Пріоритет 2. Створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації української молоді, формування патріота і громадянина.

Протягом І кварталу 2021 року реалізовано проєкти та заходи для молоді в рамках виконання Обласної цільової соціальної програми «Молодь Вінниччини» на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 4 сесії обласної Ради 8 скликання від                   29 січня 2021 року № 31.

У І кварталі 2021 році проведено ряд заходів з формування Молодіжного Конгресу Вінниччини - консультативно-дорадчого органу при Голові обласної державної адміністрації у територіальних громадах області.

Забезпечено роботу консультативно-дорадчого органу при Голові облдержадміністрації «Студентська рада Вінниччини».

Відповідно до Обласної цільової соціальної програми «Молодь Вінниччини» на 2021–2025 роки, затвердженої рішенням 4 сесії обласної Ради 8 скликання від 29 січня 2021 року № 31, виплачено стипендії членам Президії Студентської ради Вінниччини у складі 8 осіб на загальну суму 19,2 тис. грн.

Для фінансування проєктів та заходів Обласної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 4 сесії обласної Ради 8 скликання від 29 січня 2021 року № 29, на 2021 рік виділено 792,00 тис. грн.

Спільно з Факультетом історії та міжнародних відносин Донецького національного університету ім. Василя Стуса розпочато набір конкурсних робіт на Обласний конкурс відеонарисів «Європейські сюжети історії Вінниччини», що проводиться з метою залучення учнівської молоді до творчої діяльності шляхом поглиблення знань про національну та регіональну історико-культурну спадщину, зокрема об’єкти Вінниччини, що мають спільну історію з Європою.

Відповідно до Обласної цільової соціальної програми підтримки молодіжного технічного скаутського руху ІT-SCOUTS на 2021-2025 роки розпочато роботу над створенням обласної тренувальної бази з кіберспорту з метою розвитку кіберспорту та спортивного програмування на Вінниччині та розпочато підготовку до Обласного етапу міжнародного змагання з кіберспорту (DOTA, FORTNITE, Counter-Strike, StarCraft, та інші).

За І квартал 2021 року КЗ «Вінницький обласний молодіжний центр «Квадрат» проведено 97 власних заходів, якими охоплено 13 600 учасників з числа студентської та учнівської молоді (у форматах онлайн та оффлайн), а також 65 заходів, організованих за ініціативи громадських організацій та активної молоді, у яких взяли участь більше 1000 осіб.

Упродовж І кварталу 2021 року для учнівської молоді було проведено 15 заходів, що формують становлення громадянина і патріота.

 

Пріоритет 3. Забезпечення конституційних прав та інтересів громадян. Посилення заходів щодо запобігання корупції.

На офіційному вебсайті обласної державної адміністрації розміщено розділ «Запобігання проявам корупції».

З метою реалізації положень статті 53 Закону України «Про запобігання корупції» в обласній державній адміністрації створена та функціонує Гаряча лінія Голови обласної державної адміністрації з питань запобігання та виявлення корупції (телефона лінія, електрона поштова скринька, електронна форма повідомлення на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації).

На офіційному вебсайті розміщений банер «Повідомлення про корупційні правопорушення, правопорушення пов’язанні з корупцією, інші порушення вимог Закону», інформація про Антикорупційні лінії прямого зв’язку та електронна форма для подання повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції».

Відповідно до статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», статей 6, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» здійснюється розробка Антикорупційної програми Вінницької обласної державної адміністрації на 2021-2022 роки.

Протягом І кварталу 2021 року сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації було надано близько понад 100 усних роз’яснень з питань дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції».

Кількісний показник подання декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, є задовільний.

Згідно з частиною першою статті 512 Закону України «Про запобігання корупції» обласна державна адміністрація та районні державні адміністрації повідомили НАЗК про випадки неподання (несвоєчасного подання) декларацій за структурні підрозділи обласної державної адміністрації та районні державні адміністрації відповідно.

 1. Кількість протоколів про правопорушення пов’язані з корупцією, направлених до суду у звітному періоді (без повторно направлених) – 120

Усього осіб притягнуто судом до відповідальності (штраф) – 141.

З них щодо:

-      депутатів сільських, селищних, міських, районних рад, обласної ради–17;

-      посадових осіб місцевого самоврядування – 45;

-      органів внутрішніх справ – 1;

-      державної кримінально-виконавчої служби – 1;

За статтями КУпАП :

-      порушення вимог фінансового контролю (ст. 172-6) – 31;

-      порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів (ст. 172-7) – 110.

Усього звільнено осіб з посад – 0, сума накладеного штрафу – 454971 грн.

 1. Кількість кримінальних правопорушень, кримінальні провадження за якими закінчені розслідуванням – 28, направлено до суду з обвинувальним актом – 28, тяжких та особливо тяжких – 4.

Вчинено у сферах:

освіти -

3

охорони здоров'я -

1

транспорту -

3

За статтям Кримінального кодексу України:

-      привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем  (ч.ч.2-5 ст.191  КК України) – 3;

-      одержання хабара (ст. 368 КК України) – 3;

-      інші корупційні правопорушення – 22.

Установлена сума матеріальних збитків – 1035647 грн.

Відшкодовано збитків – 6976 грн.

 

Пріоритет 4. Проведення аналізу ефективного використання бюджетних коштів в ході виконання обласних програм.

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, облдержадміністрацією здійснюється аналіз бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів, з точки зору їх відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів. Крім того, забезпечується контроль за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу. Із впровадженням програмно-цільового методу виконання місцевих бюджетів, облдержадміністрацією було ідентифіковано низку його методологічних недоліків, що зменшує ефективність такого механізму та ускладнює проведення аналізу ефективності використання бюджетних коштів в ході виконання обласних програм. З метою покращення стану справ у даній галузі було підготовлено звернення до Кабінету Міністрів України з відповідними пропозиціями.

В області реалізується обласна Програма супроводження бюджетного процесу на 2019-2021 роки, затверджена рішенням Вінницької обласної Ради від 05 березня 2019 року № 753. В поточному році кошти з обласного бюджету на вказану Програму не виділялись.

На виконання Обласної Програми підтримки утримання об’єктів спільної власності територіальних громад області, які орендуються/експлуатуються окремими органами виконавчої влади на 2018 – 2021 роки були встановлені бюджетні призначення у сумі 7 386,0 тис. грн. За І квартал 2021 року з обласного бюджету на вказану Програму було виділено 1 367,5 тис. грн. Виконання даної Програми забезпечує збереження та утримання у безаварійному, належному стані об’єктів спільної власності територіальних громад області, що орендуються учасниками Програми, а також створює передумови для належного виконання ними делегованих повноважень, покращення механізмів формування  та виконання дохідної і видаткової частин місцевих бюджетів області, покращує послуги для платників податків, посилює контроль за дотриманням передбачених законодавством процедур формування та використання бюджетних коштів.

 

Пріоритет 5. Забезпечення територіальними громадами розробки програм (заходів) комплексного розвитку територій.

За підтримки країн-донорів в області втілюються у життя ряд проєктів направлених на соціально-економічний розвиток громад, а саме:

 • Швейцарсько-український проєкт «Підтримка децентралізації в Україні» (DESPRO), завданням якого є подальша підтримка реалізації реформи децентралізації; максимально широке впровадження моделей децентралізованого надання послуг, впровадження інноваційних механізмів співфінансування проектів розвитку, консолідація досвіду проєкту та інтеграція його у нормативні та законодавчі документи.

-     «U-LEAD з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку», у рамках якої надається підтримка в розбудові спроможності територіальних громад області. Вінницьким регіональним офісом протягом 1 кварталу 2021 року проведено низку важливих онлайн-заходів для представників органів місцевого самоврядування, регіональних органів влади, а саме: семінари, тренінги, конференції та консультації з питань розвитку інфраструктури, законодавства, соціальної сфери, фінансового менеджменту, освіти, запобігання корупції, туризму, міжмуніципального співробітництва та інші.

-     «Об’єднання співвласників будинків для впровадження сталих енергоефективних рішень» (HOUSES), що фінансується Європейським Союзом та впроваджується Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй в Україні. Проєкт надає підтримку у створенні нових та зміцненні потенціалу чинних об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, а також інформує населення про переваги впровадження енергоефективних рішень у житловому секторі.

-     «Інтегрований розвиток міст в Україні», спрямований на підготовку українських міст до децентралізації та місцевого самоврядування шляхом їх підтримки в застосуванні підходів інтегрованого розвитку міст. Виконавцем є німецька урядова компанія «Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit» (GIZ) та фінансується урядами Німеччини та Швейцарії. Проєктом у м. Вінниця розроблено Концепцію інтегрованого розвитку міста до 2030 року.

-     «Joint Organization to Unite Rural Networks of Entrepreneurial Youth» – «JOURNEY» («Спільні зусилля з об’єднання мереж підприємницької молоді із сільської місцевості») реалізується Вінницької обласною Асоціацією органів місцевого самоврядування в рамках фінансування програми ЄС Erasmus +. Метою проєкту є зниження рівня безробіття та сприяння розвитку підприємницького потенціалу сільської молоді в країнах Східного партнерства. Під час реалізації проєкту молодіжні працівники з України набули навички наставництва, а також знань задля підтримки сільської молоді та молодих підприємців.

-     Проєкт децентралізованого співробітництва між Вінницькою областю, м.Вінниця та регіоном Бургундія-Франш-Конте, м. Діжон за участю агрокластеру VITAGORA та інших французьких структур за програмою підтримки Міністерства закордонних справ Франції. Обсяг фінансування з боку французьких партнерів – 296 тис. євро. Проєкт передбачає співфінансування за 4-ма напрямами:

-     створення агрокластеру як своєрідної платформи для міжнародного співробітництва;

-     створення агрохабу у м. Вінниці та в області, який передбачає обмін досвідом, науково-дослідними напрацюваннями на базі аграрних університетів;

-     технічну експертизу, спрямовану на стратегічне покращення системи питного водопостачання і водовідведення у м. Вінниці;

-     управління водними ресурсами в сільському господарстві Вінницької області.

-     Проєкт «Гендерно-чутливе планування безпечних публічних просторів як відповідь на виклики пандемії COVID-19», що реалізується громадською організацією «Центр розвитку Студенянської громади» в рамках пілотного проєкту «Посилене партнерство для сталого розвитку», що впроваджується ПРООН на кошти, виділені урядом Швеції.

-     Проєкт «Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про енергоефективність в Україні», що реалізується за дорученням урядів Німеччини та Швейцарії. В рамках партнерства представники Жмеринської міської громади навчатимуться бути енергоефективними, економити бюджетні кошти на енергоносії, стратегічно планувати енерговитрати, працювати з донорами та стимулювати міські інвестиції у сферу енергоефективності.

-     Проєкт "ТатоHub", створений в рамках Програми "ЄС за гендерну рівність: разом проти гендерних стереотипів та гендерно зумовленого насильства", що фінансується Європейським Союзом та реалізується Фондом ООН у галузі народонаселення  спільно з структурою ООН Жінки.

Також, у І кварталі 2021 року обласна державна адміністрація виступала бенефіціаром проєкту міжнародної технічної допомоги, що фінансуються за рахунок коштів Європейського Союзу в особі Європейської комісії в Україн «Енергоефективний Гнівань – енергетична політика для сталого розвитку міста Гнівань» фінансується у рамках ініціативи EU4Energy та Програми «Угода мерів – Демонстраційні проєкти» (CoM-DeP). Загальною метою проєкту є впровадження сталої енергетичної політики м. Гнівань шляхом реалізації передбачених у «Плані дій сталого енергетичного розвитку до 2020 року м. Гнівань» енергоефективних заходів для муніципального, житлового, промислового, бізнесового секторів.

 

Пріоритет 6. Розвиток самодостатніх і спроможних територіальних громад.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 06 травня 2020 року                          № 512-р затверджено перспективний план формування територій громад області (далі – Перспективний план), який включає 63 територіальні громади та                       100 відсотково покриває територію області.

Водночас розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 червня                 2020 року № 707-р визначено адміністративні центри та затверджено території територіальних громад області (63 тергромади) на основі затвердженого Перспективного плану та прийнято Постанову Верховної Ради «Про утворення та ліквідацію районів» (6 районів - Вінницький, Гайсинський, Жмеринський, Могилів-Подільський, Тульчинський та Хмільницький).

25 жовтня 2020 року відбулися перші місцеві вибори на новій адміністративно-територіальній основі громад і районів. В області утворено вищезазначені шість районів та сформовано 63 територіальні громади, що об’єднали 707 місцевих рад, які матимуть однакові повноваження та ресурсне забезпечення  (площа  територіальних громад становить 26,5 тис. км2, населення в територіальних громадах – 1 529,1 тис. осіб).

Для надання можливості працювати новообраним органам місцевого самоврядування громад та районів 17 листопада 2020 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування та районних державних адміністрацій», який врегульовує питання правонаступництва комунального і державного майна, бюджетних ресурсів, прав та зобов’язань, а також надав змогу створити районні державні адміністрації в нових районах.

Водночас Міністерством розвитку громад та територій України розроблено Порядок здійснення заходів щодо утворення та реорганізації, а також правонаступництва майна, прав та обов’язків, які належали районним державним адміністраціям, що припиняються (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 року № 1321) та розпорядження Кабінету Міністрів України «Про реорганізацію та утворення районних державних адміністрацій» від 16 грудня 2020 року  № 1635-р.

На сьогодні в області триває процес передачі майна з районного рівня у комунальну власність територіальних громад. Станом на 01 квітня 2021 року по 979 об’єктах (98,6%) прийняті рішення органами місцевого самоврядування щодо прийому соціально важливих об’єктів.

В процесі формування об’єднаних територіальних громад області Браїлівська, Войнашівська, Гавришівська, Гранівська, Грузька, Ковалівська, Лучинчицька, Павлівська, Ситковецька, Сокиринецька, Тростянецька територіальні громади звернулись із позовними заявами до суду щодо внесення змін до Перспективного плану у зв’язку з вчиненням протиправних дій відносно формування зазначених громад.

На виконання рішень Вінницького окружного адміністративного суду стосовно внесення змін до Перспективного плану, в частині Браїлівської, Войнашівської, Гавришівської, Грузької, Ковалівської, Сокиринецької, Павлівської територіальних громад, обласною державною адміністрацією підготовлено проєкти розпоряджень стосовно зазначених вище змін та надіслано на розгляд Кабінету Міністрів України.

Разом з тим продовжується розгляд апеляційного оскарження у Сьомому апеляційному адміністративному суді на апеляційну скаргу Грузької територіальної громади.

Надходження до загального фонду бюджетів територіальних громад за                       І квартал 2021 року,  порівняно з відповідним періодом минулого року зросли на 127,1 млн грн (+6,7%), зокрема: по податку на доходи фізичних осіб – на                       106,1 млн грн (+9,5%), платі за землю – на 4,5 млн грн (+2,1%).

Темпи приросту доходів загального фонду бюджету області за І квартал   2021 року порівняно з І кварталом 2020 року зросли на 149,4 млн грн (+6,7%), зокрема, по обласному бюджету – на 23,7 млн грн (+4,9%), територіальних громадах – на 127,1 млн грн (+6,7%), проте знизились по районних бюджетах на 1,4 млн грн (-45,4%).

Бюджетна децентралізація та розширення повноважень територіальних громад сприяє підвищенню фінансової самостійності місцевих бюджетів та зміцненню їх фінансової основи та самодостатності.

 

Пріоритет 7. Впровадження технологій е-урядування та е-демократії в місцевих органах виконавчої влади та місцевого самоврядування регіону

Протягом І кварталу поточного року забезпечено:

 • адміністрування та безперебійну роботу системи корпоративної пошти облдержадміністрації, до якої підключено працівників апарату облдержадміністрації, її структурних підрозділів, райдержадміністрацій та окремих територіальних громад області;
 • технічний супровід та своєчасне наповнення інформацією офіційного вебсайту облдержадміністрації, як одного з елементів електронного урядування та електронної демократії, з метою висвітлення інформації про діяльність облдержадміністрації, її структурних підрозділів;
 • підтримку системи автоматизації документообігу пілотних центрів надання адміністративних послуг області, у рамках проекту «Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади» спільно з Міжнародною Благодійною Організацією «Фонд Східна Європа»;
 • технічний супровід системи електронного документообігу, впровадженої в апараті облдержадміністрації та її структурних підрозділах, відповідно до вимог законодавства;
 • підтримку сервісу ІР телефонії, впровадженого в апараті облдержадміністрації;
 • оприлюднення та систематичне оновлення наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних.

 

Пріоритет 8. Створення та розвиток геоінформаційної системи управління та містобудівного кадастру Вінницької області.

Станом на 01 квітня 2021 року внесено в базу 83 об’єкта містобудування, які будуть в подальшому враховані при оновлені Схеми планування території області та для врахування при розробленні Схеми планування території України. При внесенні відомостей до бази даних містобудівного кадастру області видається містобудівна кадастрова довідка, яка містить містобудівні регламенти на забудову земельної ділянки, в тому числі обов’язкову умову щодо забезпечення безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення згідно до вимог ДБН В.2.2-40:2018 “Інклюзивність будівель і споруд”.

Розглянуто 30 проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, по яких надані відповідні висновки.

У зв'язку з поширенням СОVID-19 засідання архітектурно-містобудівної ради облдержадміністрації проводиться в онлайн-режимі. Для забезпечення доступу членів ради до матеріалів містобудівної документації, що розглядаються, а також для проведення захисту розробником, усі кресленики прив'язуються через ГІС містобудівного кадастру області та публікуються на окремому порталі для подальшого розгляду (прив'язано 59 проектів).

Здійснюється конвертація та прив’язка до геоінформаційної системи містобудівного кадастру електронних версій містобудівної документації -прив’язано всю оновлену містобудівну документацію до ГІС-системи містобудівного кадастру та підготовлено її для публікації на Геопорталі - 11 генеральних планів та 49 планів зонування.

Для побудови єдиної системи та прийняття виважених управлінських рішень необхідно забезпечення топографічною основою території області в цілому у масштабі 1:10000, яка в подальшому може буди використання для розроблення Схеми планування території області, та територій населених пунктів у масштабі 1:2000.