Інформація щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку Вінницької області за 2019 рік

 

Програма економічного і соціального розвитку Вінницької області на 2019 рік (далі –Програма) затверджена рішенням 36 сесії обласної Ради 7 скликання №702 від 04 грудня 2018 року, розроблена відповідно до цілей, пріоритетів та завдань Стратегії розвитку Вінницької області на період до 2020 року (затверджена рішенням 38 сесії 6 скликання Вінницької обласної Ради від 24 червня 2015р. №893).

Реалізація Програми передбачала забезпечення спільних дій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо здійснення державної політики регіонального розвитку.

Головна мета Програми повністю узгоджена з метою Стратегії та направлена на продовження позитивних тенденцій покращення рівня життя і добробуту населення шляхом забезпечення економічного зростання, складовими якого є збільшення обсягів інвестицій та поступової зміни їх структури за рахунок першочергового спрямування коштів на оновлення основних виробничих фондів, забезпечення ресурсо- та енергозбереження, впровадження нових екологічно безпечних технологій виробництва, створення нових робочих місць та формування якісно нової інфраструктури.

Досягнення поставленої мети здійснювалось шляхом реалізації пріоритетів у визначених цілях, а саме: забезпечення територіальної цілісності та зміцнення обороноздатності держави, збереження миру та спокою на території області; економічного розвитку; реалізація соціально-гуманітарної політики; збереження природного середовища та безпеки життєдіяльності людини, а також розвиток громадянського суспільства.

 

Виконання програмних показників, що характеризують економічний

та соціальний розвиток області:

 

 • надходження доходів без міжбюджетних трансфертів до місцевих бюджетів області (загальний і спеціальний фонди) зросли – на 15,8%, у т. ч. до загального фонду місцевих бюджетів області – на 17,0%;
 • надходження доходів без міжбюджетних трансфертів до загального фонду бюджетів об’єднаних територіальних громад зросли у порівняних умовах на 19,2%.
 • надходження до місцевих бюджетів від діяльності суб’єктів малого підприємництва збільшилися на 17,1%;
 • індекс промислового виробництва становить 113,5% (І місце серед регіонів України);
 • індекс будівельної продукції становив 176,3 % (І місце серед регіонів України);
 • обсяги експорту товарів* збільшились на 22,3%;
 • оборот роздрібної торгівлі області у порівнянних цінах збільшився на 18,6% (ІІ місце серед регіонів України);
 • індекс споживчих цін по відношенню до грудня 2018 року становить 102,4% (І місце серед регіонів України);
 • індекс реальної заробітної плати* становив 112% (ІІІ місце серед регіонів України);
 • І місце серед регіонів України за обсягами виробництва валової продукції сільського господарства та на 1 особу, по виробництву цукрових буряків, картоплі, м’яса та молока;
 • ІІ місце серед регіонів України за кількістю наданих адміністративних послуг (8,9% від загальної кількості послуг);
 • ІІІ місце серед обласних державних адміністрацій України за кількістю проведених закупівель через електронну систему ProZorro.

_________________________

*     - за 11 місяців 2019 року до відповідного періоду минулого року,

 

Ціль 1. ПІДТРИМКА ЗМІЦНЕННЯ ОБОРОНОЗДАТНОСТІ ДЕРЖАВИ. ФОРМУВАННЯ ПРАВОСВІДОМОСТІ ГРОМАДЯН.

 

Пріоритет 1. Забезпечення виконання повноважень, передбачених законодавством, в галузі оборони та мобілізаційної підготовки.

Обласною державною адміністрацією проведено значний комплекс заходів щодо зміцнення обороноздатності держави, дотримання законності, правопорядку, захисту прав і свобод громадян, що дозволило забезпечити проведення державної політики у сфері оборонної роботи та в галузі забезпечення законності, правопорядку, прав і свобод громадян на належному рівні.

На виконання заходів Комплексної оборонно-правоохоронної програми Вінницької області на 2016-2020 роки «Безпечна Вінниччина – взаємна відповідальність влади та громад» було спрямовано 20,55 млн грн, які використані в першу чергу на забезпечення участі військових частин та підрозділів правоохоронних органів в операції об’єднаних сил на сході України та у заходах, пов’язаних з підготовкою до участі у цій операції, її забезпеченні, а також для зміцнення матеріально-технічної бази військових частин, підрозділів правоохоронних органів, покращання побутових умов та умов несення служби їх особового складу.

На виконання Указу Президента України, наказу начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України на території області здійснювались заходи щодо підготовки та ведення територіальної оборони в особливий період, а також підготовки та забезпечення підрозділів, які залучаються до виконання завдань територіальної оборони (далі – ТрО).

Протягом 12-18 серпня 2019року проведено командно-штабні навчання із окремою бригадою ТрО з практичним призовом військовозобов’язаних на управлінські посади до штабів бригади та батальйонів ТрО.

На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року №214дск про затвердження Положення про порядок підготовки території держави до оборони в області організовано проведення заходів з підготовки території держави до оборони.

Розроблено та затверджено План підготовки території Вінницької області до оборони в особливий період, відпрацьовано пропозиції до Плану оперативного обладнання території військово-сухопутної зони відповідальності оперативного командування “Південь”.

На виконання Указу Президента України від 30 січня 2019 року №22/2019 «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2019 році» обласною державною адміністрацією проведено комплекс заходів з метою забезпечення призову громадян України на строкову військову службу, а саме:

- видано розпорядження та низку доручень голови облдержадміністрації щодо організації проведення весіннього та осіннього призовів;

- проведено низку службових нарад з головами районних (міських) призовних комісій, військовими комісарами районних (міських) військових комісаріатів з метою вирішення проблемних питань, які виникали під час проведення призову;

- організовано роботу обласної та районних (міських) призовних та військово-лікарських комісій;

- забезпечено підготовку та роботу обласного збірного пункту.

В результаті спільних зусиль обласної та районних державних адміністрацій, військових комісаріатів області завдання, визначені Указом Президента України та розпорядженням Кабінету Міністрів України щодо призову громадян України на строкову військову службу під час весняного та осіннього призову в області виконано на 100% (призвано – 1563 особи).

З метою сприяння реалізації планів Генерального штабу Збройних Сил України щодо підвищення рівня укомплектованості військових частин – в області проведено комплекс заходів щодо сприяння відбору громадян для проходження військової служби за контрактом.

З метою якісної організації виконання заходів щодо комплектування Збройних Сил України військовослужбовцями за контрактом на Вінниччині проводиться інформаційна кампанія щодо супроводження заходів із популяризації та залучення громадян на військову службу за контрактом в рамках якої, за участі керівництва облдержадміністрації, обласного військового комісаріату, учасників ООС, волонтерів, збільшено інтенсивність рекламно-агітаційних заходів щодо підвищення престижності військової служби. Відповідна соціальна реклама розміщується на білбордах, сітілайтах.

В результаті проведеної роботи в області відібрано та направлено до навчальних центрів 1556 осіб, з якими укладено контракти для проходження військової служби, що складає 82% виконання планового завдання на 2019 рік.

Заходи з шефської допомоги в області проводились відповідно до Указу Президента України «Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України» та розпорядження голови облдержадміністрації, якими встановлено шефство над усіма військовими частинами, розташованими на території області. На виконання зазначених заходів облдержадміністрацією:

- розроблено та укладено угоди про організацію шефства, відпрацьовані та затверджені плани шефства над військовими частинами, визначеними Указом Президента України та розпорядженням голови облдержадміністрації;

- внесено зміни до Комплексної оборонно-правоохоронної програми Вінницької області на 2016-2020 роки «Безпечна Вінниччина – взаємна відповідальність влади та громад», відповідно до яких за рядом військових частин, які дислокуються на території області та шефство над якими не передбачено Указом Президента України закріплені відповідні органи державної виконавчої влади та місцевого самоврядування області.

На реалізацію заходів, визначених Указом Президента України, розпорядженням голови облдержадміністрації у 2019 році підшефним військовим частинам та правоохоронним органам в першу чергу тим, які беруть участь в операції об’єднаних сил на сході України в 2019 році спрямовано з обласного бюджету 20,55 млн грн.

Протягом 2019 року облдержадміністрацією проводився облік отриманих інформаційних повідомлень про вінничан, які загинули, померли, зникли безвісти в ході безпосередньої участі під час здійснення заходів об’єднаних сил із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (операції об’єднаних сил - ООС) та членів їх сімей.

Відповідна інформація надавались:

-українському інституту Національної пам’яті;

-Міністерству у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України;

-структурним підрозділам облдержадміністрації.

З початку проведення антитерористичної операції та операції об’єднаних сил, станом на звітну дату, із числа уродженців Вінницької області: загиблих-158; зниклих безвісти – 2; померлих - 72    ;загиблих, сім’ї яких переїхали на Вінниччину- 7.

В області ведеться оперативний облік гуманітарної допомоги наданої облдержадміністрацією, районними державними адміністраціями, виконкомами міст обласного значення, волонтерськими, громадськими організаціями, населенням області в зону введення АТО (ООС) та жителям звільнених від терористів населених пунктів Донецької та Луганської областей.

Так, станом на кінець 2019 року, Вінниччиною надана допомога учасникам АТО (ООС) та жителям звільнених від терористів населених пунктів Донецької та Луганської областей на загальну суму 37,356 млн грн. В тому числі: бронежилети – 1809 штук, шоломи – 837 штук, 3836 пар взуття, технічні засоби – 1637 одиниць, в т. ч. надано в оренду автомобіль швидкої допомоги УАЗ-452, продукти харчування – 3397,5 тонн, близько 10 тонн інших матеріально-технічних засобів.

 

Пріоритет 2. Забезпечення виконання повноважень, передбачених законодавством, в галузі забезпечення законності, правопорядку, прав і свобод громадян.

У 2019 році структурними та територіальними підрозділами ГУНП зареєстровано 172209 заяв та повідомлень, з яких 20397 - із ознаками кримінальних правопорушень.

У розрахунку на 10 тис. населення зареєстровано 1097,8 заяв та повідомлень.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено інформацію про вчинення 18859 кримінальних правопорушень. Після прийняття процесуальних рішень щодо закриття кримінальних проваджень на обліку залишилось 10228 кримінальних проваджень, що на 12,7% менше, ніж зареєстровано злочинів за аналогічний період минулого року (11716).

Викрито 2868 осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, у тому числі 139 неповнолітніх, 342 жінки, 327 осіб, які на момент учинення протиправного діяння перебували у стані алкогольного сп’яніння, 1308 осіб, що раніше скоювали злочини, 36 іноземних громадян.

Із числа кримінальних правопорушень, за якими закінчено досудове розслідування 1606 (35,1%) учинено особами, які раніше скоювали злочини, 290 (6,3%) – групою осіб, 366 (8,0%) – у стані алкогольного сп’яніння та 200 (4,4%) – неповнолітніми або за їх участю.

Від злочинних проявів потерпіло 6138 громадян, що становить 39,1 осіб, на кожні 10 тис. населення. Жертвами вчинення кримінальних правопорушень стали 156 дітей, 2311 жінок, 920 пенсіонерів та 40 іноземців. Внаслідок вчинення кримінальних правопорушень загинуло 163 громадянина.

Порушень добового терміну внесення до ЄРДР інформації про події з ознаками кримінального правопорушення не допущено.

За заявами і повідомленнями про події некримінального характеру (151812) в 1212 випадках розгляд матеріалів завершено складанням адміністративних протоколів, 150 тис. 600 звернень розглянуто відповідно до Закону України «Про звернення громадян».

У провадженні знаходилась 50992 кримінальних правопорушень, їх навантаження на одного слідчого складає 144,5.

Зареєстровано до ЄРДР у звітному періоді 10228 (без врахування закритих) кримінальних правопорушень, за якими по 4611 повідомлено про підозру особам, які їх вчинили, що становить 45,1% (44,1% у 2018 році).

Рівень злочинності на 10 тис. населення – 65,2, у т. ч. тяжких та особливо тяжких – 23,0.

У 2019 році знаходилось у провадженні (без урахування закритих) 39264 кримінальних проваджень, що на 2,6% більше у порівнянні з 2018 роком (38255).

Закінчено досудове розслідування по 5009 (-14,4%, 2018р. 5853) кримінальних правопорушеннях, у тому числі 891 (-9,2%, 2018р. 981) по злочинах минулих років.

Закрито з початку 2019 року 11810 кримінальних проваджень, або 23,1% з числа тих, що знаходились в провадженні (питома вага - 73,6%).

Із зареєстрованих з початку 2019 року (без врахування закритих) 3614 (2018р. 4216) тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень, по 1507(2018р. 1932) особам, що їх вчинили повідомлено про підозру. Питома вага з числа зареєстрованих у 2019 році складає 41,7% (у 2018р. 45,8%).

По 16050 кримінальних провадженнях закінчено досудове розслідування, що на 9,8% менше ніж у 2018 році (17804), в т. ч. направлено до суду з обвинувальним актом – 4558 кримінальних проваджень, що складає 91,0% (із числа кримінальних проваджень за якими закінченого досудове розслідування без урахування закритих - 5009).

Зареєстровано (без врахування закритих) 48 умисних вбивств, що на 4,3% більше, ніж у 2018 році (46).

Повідомлено про підозру за 46 фактами вчинення кримінальних правопорушень цієї категорії, що становить 95,8%, у 2018 році – 42 (91,3%).

Усього закінчено досудовим розслідуванням 48 кримінальних правопорушень, які перебували в провадженні слідчих, із яких 44 направлено до суду з обвинувальним актом.

Зареєстровано 50 фактів спричинення тяжких тілесних ушкоджень, що на 16,7% менше ніж у 2018 році (60).

За фактами вчинення 45 таких кримінальних правопорушень особам, що їх учинили, повідомлено про підозру, що становить 90,0% (у 2018р. 90,0%) від загальної кількості зареєстрованих.

Усього завершено розслідування по 38 кримінальних правопорушеннях, які перебували в провадженні слідчих та направлено до суду з обвинувальним актом.

Зареєстровано 24 факти нанесення тяжких тілесних ушкоджень зі смертельними наслідками, що на 17,2% менше 2018 року (29).

За 21 фактом кримінальних правопорушень цієї категорії особам, що їх учинили повідомлено про підозру, що складає 87,5% (2018р. 86,2%).

До суду з обвинувальним актом направлено 23 кримінальних проваджень, що розпочаті за фактами вчинення ТТУ зі смертельними наслідками.

Обліковано 54 розбійних нападів, що на 35,0% більше ніж у 2018 році (40).

За фактами вчинення 41 розбою особам повідомлено про підозру, що становить 75,9% (2018р. 62,5%).

Розслідувано 44 кримінальних провадження, із яких 42 направлено до суду з обвинувальними актами.

До ЄРДР внесено інформацію про 12 зґвалтувань, що на 44,3% більше, ніж в 2018 році (14).

За 10 фактами кримінальних правопорушень цієї категорії особам, що їх учинили повідомлено про підозру, що складає 83,3% (2018р. 64,3%).

З початку року до суду направлено 9 кримінальних проваджень даної категорії.

Зареєстровано 180 пограбувань, що на 28,6% менше, ніж у 2018 році (252).

Повідомлено про підозру по 121 кримінальному правопорушенні цього виду, що становить 67,2% (2018р. 61,5%).

Завершено розслідування по 135 кримінальних правопорушеннях, із яких 134 - направлено до суду з обвинувальним актом.

Зареєстровано 875 шахрайських дій, що на 22,4% більше, ніж у 2018 році (715).

По 340 кримінальних правопорушеннях цього виду особам, причетним до їх учинення, повідомлено про підозру, що становить 38,9% (2018р. 15,9%).

Закінчено досудове розслідування по 298 кримінальних правопорушеннях, із яких 297 направлено до суду з обвинувальним актом.

Зареєстровано 156 кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним заволодінням транспортними засобами, що на 11,4% менше, ніж у 2018 році (176).

По 65 кримінальних правопорушеннях цього виду особам повідомлено про підозру, що становить 41,7% (2018р. 40,3%).

З обвинувальним актом направлено до суду 60 кримінальних правопорушень та в цілому завершено досудове розслідування по 65 кримінальних провадженнях даного виду.

Протягом 2018 року зареєстровано (без урахування закритих) 3974 крадіжки, що на 15,6% менше, ніж у 2018 році (4708).

Повідомлено про підозру за фактами вчинення 1590 кримінальних правопорушень цього виду, що становить 40,0% (2018р. 42,6%).

Розслідувано 1761 кримінальне правопорушення, розпочате за фактами вчинення крадіжок, 1729 з яких направлено до суду з обвинувальним актом.

Серед зареєстрованих 403 - квартирні крадіжки, по 101 - особам повідомлено про підозру, що становить 25,1% (2018р. 34,1%).

Закінчено досудове розслідування по 108 кримінальних правопорушеннях, які з обвинувальними актами направлено до суду.

У 2019 році викрито 147, що на 24,6% менше, ніж у 2018 році (195) фактів незаконного обігу зброї, інформацію про вчинення яких зареєстровано до ЄРДР (без урахування закритих), по яких 107 особам повідомлено про підозру (2018р. – 148). Питома вага складає 72,8% (2018р. – 75,9%).

З незаконного обігу з початку 2019 року вилучено: 2 одиниці автоматичної зброї (пістолет-кулемет та автомат АКС-74), 11 гвинтівок, 11 обрізів мисливських рушниць, 15 пістолетів, 5 саморобних пристроїв для відстрілу куль, 46 гладкоствольних рушниць, 3 РПГ, 34 підствольних гранати, 30 гранат (РГД та Ф-1), 5778 шт. набоїв до нарізної зброї, 7,95 кг вибухової речовини (тротилу та пороху), 108 одиниць інших боєприпасів (міну, запали до гранат, заряди до мін, детонатори та ін.) та 51 одиницю холодної зброї (ножі, кастети, палиці тощо).

Зареєстровано 7 (2018р. - 10) фактів створення або утримання місць розпусти і звідництва, з яких по 5, повідомлено про підозру в їх учиненні (2018р. - 5).

З початку 2019 року викрито 2 факти торгівлі людьми (2018р. - 2) та 15 фактів ввезення, виготовлення, збуту і розповсюдження порнографічних предметів (2018р. - 8).

Станом на 01.01.2019 року підрозділами ГУНП розшукувалось 1615 злочинців, протягом 2019 року оголошено в розшук – 263 та розшукано - 289. На даний час залишок зменшився на 27 злочинців і складає – 1588, або -1,7%.

На початок 2019 року розшукувалось 99 безвісно зниклих осіб. Протягом 2019 року оголошено в розшук 206 осіб, розшукано - 199. Залишається не встановлене місце перебування 106 осіб.

У поточному році викрито 11 організованих злочинних угрупувань (2018р. - 6), одне із яких відноситься до розкрадань бюджетних коштів. Учасниками ОЗУ учинено 47 кримінальних правопорушень, які відносяться до категорії тяжких та особливо тяжких злочинів, із них 2 – з ознаками корупції.

За 2019 рік у сфері незаконного обігу наркотиків зареєстровано 739 (2018р. - 877, -15,7%) кримінальних правопорушень.

Повідомлено про підозру у 411 (2018р. 469, -12,4%) кримінальних правопорушеннях у сфері незаконного обігу наркотиків, питома вага становить 55,6% (2018р. 53,5%).

Задокументовано 7 (2018р. 27) кримінальних правопорушень, пов’язаних із організацією та утриманням наркопритонів та 7 нарколабораторій.

Задокументовано 197 фактів збуту наркотиків (2018р. 183, +7,7%). Повідомлено про підозру за 109 (питома вага становить 55,3%) кримінальними правопорушеннями цього виду.

Вживається комплекс заходів щодо забезпечення публічної безпеки і порядку на території області, у томі числі під час проведення масових заходів.

Завдяки вжитим превентивним правоохоронним заходам протягом 2019 року, росту злочинності в публічних місцях не допущено. Так, на території області в публічних місцях вчинено 401 кримінальне правопорушення, з яких по 223 (55,6%) особам повідомлено про підозру. В свою чергу в умовах «вулиці» вчинено 267 таких правопорушення, про підозру оголошено – 132 (49,4%).

За 2019 рік силами 16690 працівників поліції та 1455 військовослужбовців НГУ на території області забезпечено правопорядок на 5866 масових заходах, участь у яких прийняли майже 1,535 млн громадян.

У 2019 році неповнолітніми по області вчинено 217 кримінальних правопорушень.

До адміністративної відповідальності притягнуто 2890 особи, з них 314 неповнолітніх.

Вжитими заходами виявлено та задокументовано 88 фактів продажу неповнолітнім алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

На території області проведено 1300 тематичних занять в навчальних закладах щодо ведення здорового способу життя та на правову тематику.

Завдяки заходам, проведеним правоохоронними органами області та органами державної влади у сфері забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, криміногенна ситуація в області протягом 2019 року не ускладнилась.

Таким чином у 2019 році обласною державною адміністрацією спільно з правоохоронними органами проведено значний комплекс заходів щодо зміцнення обороноздатності держави, дотримання законності, правопорядку, захисту прав і свобод громадян, що дозволило забезпечити проведення державної політики у сфері оборонної роботи та в галузі забезпечення законності, правопорядку, прав і свобод громадян на належному рівні.

 

Ціль 2. ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ ОБЛАСТІ ВІД НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПІДСИСТЕМИ ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ.

 

Пріоритет 1. Реалізація державної політики у сфері захисту населення і територій області від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Діяльність органів управління та сил цивільного захисту області протягом 2019 року була спрямована на ефективну реалізацію державної політики у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Відповідно «Класифікатора надзвичайних ситуацій» в області зареєстровано 4 надзвичайних ситуації, з них за характером :1 техногенного  та 3 природного; за рівнями: 4 місцевого рівня.

Загальні збитки від наслідків НС склали майже 55,5 млн грн, з них 54459,617 грн - збитки від метеорологічної НС (шквалисте посилення вітру, сильні зливи, град) та 1009,781 грн - збитки медико-біологічної НС (захворювання свиней на африканську чуму).

Завдання щодо підвищення готовності органів управління і сил цивільного захисту до ефективних дій в умовах виникнення та ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру в мирний час та особливий період вирішувалися шляхом проведення:

- 3 штабних тренувань органів управління Вінницької територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту щодо:

дій в умовах паводку, пропуску льодоходу і повені (13 лютого);

дій в складних умовах осінньо-зимового періоду (10 жовтня);

запобігання виникненню надзвичайних ситуацій на автомобільних дорогах загального користування під час осінньо-зимового періоду 2019-2020 року (21 серпня);

- переведення обласної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту з режиму функціонування в мирний час на режим функціонування в особливий період (20 листопада);

- 10 штабних тренувань з органами управління цивільного захисту районних (міських) ланок територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту (Бершадського, Вінницького, Калинівського, Могилів-Подільського, Мурованокуриловецького, Тростянецького, Теплицького та Ямпільського районів та міст Могилів-Подільській, Ладижин);

- 5 командно-штабних навчань з органами управління цивільного захисту районних (міських) ланок  територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Шаргородського (22-23 травня ), Барського (5-6 червня), Теплицького (24-25 липня), Козятинського районів та міста Козятин
(4-5 вересня);

- прийнято участь у командно-штабному навчанні з питань організації реагування органів управління та сил цивільного захисту на загрози осінньо-зимового періоду 2019-2020 років з керівним складом цивільного захисту області та членами обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (12 грудня).

Крім цього враховуючи темпи реалізації реформи децентралізації влади, в області 25 вересня 2019 року вперше проведено експериментальне навчання з органами управління цивільного захисту Іллінецької міської ланки об’єднаної територіальної громади з метою пошуку нової організаційної взаємодії сил цивільного захисту.

За результатами виконання усіх заходів досягнуто підвищення рівня готовності органів управління та сил територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту до дій в умовах виникнення та ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру в мирний час та особливий період.

У 2019 році було проведено 20 засідань обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (з них позачергових - 15, чергових - 5), на яких було розглянуто 33 питання.

Внутрішньообласна система оповіщення, міського та позаміського запасних пунктів управління облдержадміністрації знаходилась в постійній готовності до застосування.

Для підтримання в готовності позаміського пункту управління (далі – ПЗПУ) проведені наступні роботи:

- виготовлення проектно-кошторисної документації щодо проведення капітального ремонту нежитлових підвальних приміщень;

- капітальний ремонт нежитлових підвальних приміщень;

- ремонт та утеплення покрівлі приміщення чергової служби;

- ремонт та відновлення асфальтного покриття над приміщенням ПЗПУ;

- частковому оновленню меблів в кабінетах керівного складу;

-встановлення в кабінетах керівного складу та в залах засідань матеріально-технічних засобів щодо проведення аудіо та відео конференцій;

- обслуговування системи водопостачання;

- сезонному обслуговуванню та заміні мастила в дизель-генераторі.

У звітному році проведені роботи на міському пункті управління (далі – МЗПУ) щодо:

- виготовлення проектно-кошторисної документації щодо проведення капітального ремонту нежитлових підвальних приміщень;

- капітального ремонту нежитлових приміщень та систем опалення та вентиляції;

- частковому оновленню меблів в кабінетах керівного складу;

- встановлення в кабінетах керівного складу та в залах засідання матеріально-технічних засобів щодо проведення аудіо та відео конференцій.

Враховуючи наслідки надзвичайної ситуації, яка сталася 26 вересня 2017 року в Калинівському районі на арсеналі зберігання боєзапасу Міністерства оборони України військової частини А1119, з метою здійснення своєчасного оповіщення населення тих населених пунктів, що потрапляють в зону ураження, в області проводяться роботи підприємством «Телеком-комплекс» (м.Харків) щодо розробки проектно-кошторисної документації для здійснення реконструкції та модернізації місцевої системи оповіщення.

Продовжувались заходи щодо проведення інвентаризації захисних споруд цивільного захисту, станом на кінець 2019 року проведено інвентаризацію 24 захисних споруд: з них 10 державної та 14 комунальної форми власності. Залишається актуальним інвентаризація ще 145 споруд цивільного захисту.

З метою поповнення регіонального матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій протягом поточного року проведено закупівлю майна та обладнання на суму 2,473 млн грн, а саме:

ліжка металеві двоярусні – 100 шт., вартістю 179250 грн

захисні костюми Л-1 – 100 шт., вартістю 74000 грн

протигази фільтрувальні СМ-6S – 100 шт., вартістю 379782 грн

теплові гармати ТЕРМІЯ 1200, з кабелем – 10 шт., вартістю 42305 грн

бензопили – 5 шт., вартістю 16580 грн

мішки для насипання піску та ґрунту – 2860 шт., вартістю 20592 грн

13,5 тис. листів шиферу та 240 кг цвяхів шиферних.

Загальний запас шиферу складає 12665 листів та 788 кг цвяхів на суму 1,760 млн грн.

 

Ціль 3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ. ЗРОСТАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ ОБЛАСТІ.

 

Пріоритет 1. Розвиток промислового комплексу, активізація інноваційних процесів та створення сприятливих умов для посилення інвестиційної діяльності в області.

В області за 2019 рік рівень виробництва промислової продукції складає 113,5%, за індексом промислового виробництва область зайняла 1 місце серед регіонів України (по Україні індекс промислового виробництва становить 98,2%).

На промислових підприємствах області працює 58738 осіб, середньомісячна заробітна плата яких становить 11018 грн.

Найбільше зосереджено трудових ресурсів у харчовій галузі, в ній задіяно 22433 працівники. На другому місці – енергетична промисловість, в якій працює 10140 осіб.

У переробній промисловості у порівнянні з попереднім роком збільшились обсяги виробництва на 17,7% (за рахунок збільшення обсягів виробництва у харчовій галузі – на 10,9%, деревообробній – в 1,9 рази, виробництві будматеріалів – на 9,8%, металообробці – в 1,9 рази).

За 2019 рік обсяг виробленої продукції у добувній промисловості і розробленні кар’єрів зріс на 15,3%. У січні-листопаді 2019 року добувними підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 1,6 млрд грн.

Індекс промислової продукції на підприємствах з виробництва харчових продуктів, напоїв у 2019 році до минулого року становить 110,9%.

На підприємствах легкої галузі, питома вага якої в загальнообласному обсязі реалізованої продукції (далі: питома вага) складає 0,4%, у 2019 році обсяги виробництва залишились на рівні 2018 року і становлять 100,0%. За січень-листопад 2019 року реалізовано продукції на суму 311,0 млн грн.

На підприємствах деревообробної галузі (питома вага 3,8%) обсяги виробництва у 2019 році збільшились проти 2018 року в 1,9 рази. Підприємствами деревообробної та поліграфічної промисловості у січні-листопаді 2019 року реалізовано продукції на 2,8 млрд грн.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (питома вага 2,2%) обсяги промислової продукції у 2019 році не досягли рівня 2018 року на 8,6%.У січні-листопаді 2019 року реалізовано продукції на суму 1,7 млрд грн.

На підприємствах з виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів (питома вага 1,0%) виробництво у 2019 році зменшилось на 10,5% проти 2018 року. Підприємствами галузі за січень-листопад 2019 року реалізовано продукції на суму 784,7 млн грн.

На підприємствах з виробництва продукції для будівельної галузі у 2019 році обсяги виробництва в порівнянні з 2018 роком збільшились на 9,8%. Підприємствами галузі за січень-листопад 2019 року реалізовано продукції на суму 1,5 млрд грн, що становить 2,0% від середньообласного обсягу реалізованої продукції.

Обсяги продукції металообробних підприємств у 2019 році у порівнянні з 2018 роком збільшено в 1,9 рази. Підприємствами галузі за січень-листопад 2019 року реалізовано продукції на 2,8 млрд грн (питома вага - 3,8%).

На машинобудівних підприємствах за 2019 рік обсяги виробництва продукції знизились на 9,4% у порівнянні до 2018 роком. Питома вага галузі складає 3,5%, підприємствами реалізовано продукції у січні-листопаді 2019 року на суму 2,6 млрд грн.

На підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяги виробництва у 2019 році зменшились на 4,9%. Питома вага галузі складає 17,1%, обсяг реалізованої продукції у січні-листопаді 2019 року становить 12,8 млрд грн.

У січні-листопаді 2019 року підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 74,8 млрд грн. Частка області у загальнодержавному обсязі складає 3,3%.

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення за січень-листопад 2019 року становить 47730,3 грн.

У 2019 році приватними інвесторами за підтримки та супроводу облдержадміністрації в промисловості реалізовано 25 інвестиційних проєктів на загальну суму майже 1,3 млрд грн, а це – 389 нових робочих місць, з них по галузях:

 • харчова та переробна – 7 проєктів на суму 219 млн грн, 20 робочих місць;
 • альтернативна енергетика – 13 проєктів на суму 822 млн грн, 114 робочих місць;
 • машинобудування – 1 проєкт на суму 160 млн грн, 200 робочих місць;
 • добувна галузь – 1 проєкт на суму 30 млн грн, 15 робочих місць;
 • інші - 3 проєкт на суму 72 млн грн, 40 робочих місць;

 

На даний час приватними інвесторами в промисловості реалізується 61 довгостроковий інвестиційний проєкт (період їх реалізації 2020-2022 роки) на загальну суму більше 23,17 млрд грн, що дозволить створити додатково 6153 нових робочих місць, з них по галузях:

 • альтернативна енергетика – 24 проєкти на суму 4,47 млрд грн, 203 робочих місць;
 • харчова та переробна – 21 проєкт на суму 15,63 млрд грн, 2444 робочих місць;
 • машинобудування – 5 проєктів на суму 426 млн грн., 1935 робочих місць;
 • легка промисловість - 2 проєкти на суму 14 млн грн, 215 робочих місць;
 • добувна промисловість - 2 проєкти на суму 530 млн грн, 38 робочих місць;
 • деревообробна - 1 проєкт на суму 26 млн грн, 50 робочих місць;
 • будівельна галузь - 1 проєкт на суму 742 млн грн, 228 робочих місць;
 • інші – 6 проєктів на суму 1,33 млрд грн, 1040 робочих місць.

Найбільші проєкти:

 1. Продовження реалізації спільного проєкту ДП «Електричні Системи» у співпраці з компанією APTIV PLC, щодо розширення потужностей заводу з виробництва автомобільних кабелів.
 2. Початок будівництва компанією «Head International Holding GmbH» заводу з виробництва продукції для зимових видів спорту (лижі, лижні черевики та лижні кріплення) на території індустріального парку в м.Вінниця. На початковому етапі заплановано створити 300 нових робочих місць з можливістю розширення штату до 1000 осіб.
 3. Будівництво заводу «Дакса Бунге Україна» з переробки кукурудзи на крупу та борошно на території с.Демківка Тростянецького району. Заплановано створити 50 нових робочих місць.
 4. Введення в експлуатацію наступної черги заводу з виробництва холодильного обладнання для напоїв компанії UBС Group («Українська пивна компанія») - «Green cool».
 5. Будівництво заводу з переробки волоських горіхів ТОВ "Український волоський горіх" с. Лядово Могилів-Подільського району. Заплановано створити 100 нових робочих місць.
 6. Будівництво ТОВ «УКРО-ЕКСПЕРТПОСТАЧ» заводу по виробництву лецитину для фармацевтичної галузі на території Вінницького індустріального парку. Заплановано створити 65 нових робочих місць.
 7. Нарощення виробничих потужностей на ТОВ "Фуджікура Аутомотів Україна Львів". Заплановано створити 125 нових робочих місць.

Обсяги експорту товарів у січні–листопаді 2019р. становили 1572,5 млн дол. США, а імпорту – 588,5 млн дол. Порівняно з січнем–листопадом 2018р. експорт збільшився на 22,3% або на 286,9 млн дол., а імпорт збільшився на 13,0% або на 67,9 млн дол.

Баланс зовнішньої торгівлі стабільно продовжує залишатись позитивним і становить 983,9 млн дол, що засвідчує перевагу експортних операцій над імпортними. Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 2,67, що свідчить про насичення внутрішнього ринку вітчизняними товарами та відповідає інтересам вітчизняних виробників і сприяє розвитку імпортозаміщення.

Зовнішньоторговельні операції з товарами суб’єкти господарювання області здійснювали з партнерами із 148 країнами світу.

Географічна структура експорту: в експорті товарів значна доля належить Китаю (9,7%), Індії (8,5% загальних обсягів експорту), Польщі (8,1%), Єгипту (6,6%) Туреччині (5,6%), Румунії (4,3), Білорусі (4,1%), Іспанії (4,0%), Німеччині (4,0%), Нідерландам (3,6%), Італії (3,1%).

За січень–листопад 2019р. з Вінниччини було експортовано 3256,9 т м’яса великої рогатої худоби, 27,0 тис. т м’яса і субпродуктів домашньої птиці, 25,4 тис. т молока і молочних продуктів, 4,0 тис. т масла вершкового та інших молочних жирів, 563,9 т сирів, 2426,2 тис. т зернових культур, 3751,3 т круп зернових, 2417,7 т насіння соняшника, 486,0 тис. т олії соняшникової, 62,2 тис. т цукру білого, 295,4 тис. дал горілки, 56,0 тис. м3 лісоматеріалів оброблених, 6,6 тис. т прокату чорних металів та 242,2 т медикаментів. Одним із стратегічних завдань Вінницької області, як і в цілому для держави, є створення сприятливого клімату для здійснення інвестиційної діяльності.

Обсяг залучених прямих інвестицій (акціонерного капіталу) з країн світу в економіку області на 1 жовтня 2019р. становив 237,5 млн дол. США, що на 6,6% більше обсягів інвестицій на початок року, та в розрахунку на одну особу населення склав 152,1 дол.

У січні–вересні 2019р. в економіку області іноземними інвесторами вкладено 10,2 млн дол. США прямих інвестицій та вилучено 1,5 млн дол. акціонерного капіталу нерезидентів. За темпом приросту прямих іноземних інвестицій область займає одинадцяте місце серед регіонів України.

Інвестиції надійшли з 55 країн світу. Переважна більшість інвестицій (83,6% загального обсягу акціонерного капіталу) надійшла з країн ЄС – 198,5 млн дол., з інших країн світу – 39,0 млн дол. (16,4%).

До п’ятірки основних країн-інвесторів, на які припадає 74,4% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Польща, Кіпр, Австрія, Франція та Німеччина.

Найбільш привабливими для іноземних інвесторів залишаються промислові підприємства, на яких зосереджено 186,3 млн дол  (78,5%) загального обсягу прямих інвестицій в область, у т.ч. переробної – 167,7 млн дол та добувної промисловості і розроблення кар’єрів – 16,9 млн дол. Серед галузей переробної промисловості у виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічну діяльність вкладено 70,4 млн дол прямих інвестицій, у виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – 67,6 млн дол, у виробництво хімічних речовин і хімічної продукції – 15,4 млн дол.

Вагому частку (60,3%) іноземного капіталу зосереджено у м.Вінниці – 143,2 млн дол. Також, значні обсяги іноземних інвестицій зосереджено у Козятинському районі – 22,4 млн дол (9,4%), Вінницькому – 9,4 млн дол (4,0%), Барському – 8,6 млн дол (3,6%), Тульчинському – 7,7 млн дол (3,3%), Тиврівському – 6,7 млн дол (,8%), Калинівському – 5,8 млн дол  (2,4%).

Однією із основних складових інвестиційної діяльності є залучення капітальних інвестицій.

У січні – вересні 2019 року підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 9193,5 млн грн капітальних інвестицій.

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (98,7% загального обсягу) освоєно в матеріальні активи, з яких:

 • у будівлі та споруди – 35,6 % усіх інвестицій;
 • у машини, обладнання та інвентар, транспортні засоби – 60,0%.

Головним джерелом інвестування залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 72,1% загального обсягу капітальних інвестицій.

 

Пріоритет 2. Підвищення конкурентоспроможності агропромислового комплексу шляхом ефективного використання природних та людських ресурсів, впровадження новітніх та енергоощадних технологій у виробництво, переробку та інфраструктуру зберігання продукції.

В сільському господарстві області темпи обсягів виробництва за 2019 рік складають 102,1%, в порівнянні з попереднім роком, в тому числі по сільськогосподарських підприємствах – 106,1%, в господарствах населення – 94,1%.

Темпи виробництва продукції рослинництва в 2019 році склали 94,9%, в тому числі по сільгосппідприємствах – 94,9%, по господарствах населення – 94,8%.

Темпи виробництва продукції тваринництва в 2019 році становили 118,3%, в тому числі по сільгосппідприємствах – 132,1%, по господарствах населення – 92,8%.

Питома вага регіону у загальнодержавному виробництві сільськогосподарської продукції за 2019 рік складає 8,5%.

Аграрний сектор області за 2019 рік займає перше місце в сільському господарстві за обсягами виробництва валової продукції сільського господарства та на 1 особу, по виробництву цукрових буряків, картоплі, м’яса та молока.

За оперативними даними в 2019 році всіма категоріями господарств зібрано зернових та зернобобових культур з площі 879,8 тис. га, намолочено – 5972,9 тис. тонн (залікова вага) (101% до 2018 року), урожайність – 67,9 ц/га. В тому числі пшениці зібрано з площі 332,1 тис. га, намолочено 1851,4 тис. тонн (110,6% до 2018 року), урожайність – 55,8 ц/га. Кукурудзи на зерно зібрано з площі 419,0 тис. га, намолочено 3599,3тис. тонн (95,9% до 2018 року), урожайність – 85,9 ц/га. Ячменю зібрано з площі 108,2 тис. га, намолочено 491,0 тис. тонн (124,4% до 2018 року), урожайність – 45,4 ц/га.

Накопано цукрових буряків в обсязі 1845,7 тис. тонн при середній урожайності 418,3 ц/га, що на 149,0 ц/га менше 2018 року.

Соняшнику в 2019 році зібрано в обсязі 826,4 тис. тонн, або на 4,3% більше 2018 року, при урожайності 34,7 ц/га. Сої отримано 276 тис. тонн, або на 10,2% менше 2018 року, при урожайності 24,5 ц/га. Ріпаку зібрано 243,3 тис. тонн, що на 2,1% більше 2018 року, при урожайності 31,6ц/га.

По всіх категоріях господарств в поточному році накопано 1826,6 тис. тонн картоплі, що на 4,2% менше 2018 року, при середній урожайності 165,6 ц/га. Очікуваний обсяг виробництва овочів складає 453,6 тис. тонн, що майже на рівні 2018 року, в тому числі валовий збір овочів відкритого ґрунту - 442,7 тис. тонн при середній урожайності 212,8 ц/га. Очікуваний валовий збір плодів та ягід в 2019 році становить близько 300 тис. тонн.

В тваринництві за 2019 рік всіма категоріями господарств вироблено 764,4 тис. тонн молока, 635,2 тис. тонн м’яса (реалізація), 925,1 млн штук яєць. В порівнянні із 2018 роком обсяги виробництва м’яса зросли на 31,3%, яєць - на 0,8%, обсяги виробництва молока зменшились на 7,3%.

В аграрному секторі області здійснюються заходи щодо залучення інвестицій в розвиток галузі. За січень-вересень 2019 року обсяги капітальних інвестицій в агропромисловий комплекс області складають 4,6 млрд грн, що на 2,0 млрд грн(30%) менше аналогічного періоду 2018 року. В тому числі в сільське, лісове та рибне господарство залучено капітальних інвестицій на суму 2,64 млрд грн,  у виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів залучено 1,97 млн грн. Питома вага капітальних інвестицій в агропромисловий комплекс області в загальному обсязі інвестицій в економіку регіону становить 50%. Капітальні інвестиції у харчову та переробну галузь становлять 61,1% від усіх капітальних вкладень у промисловість Вінниччини.

Станом на 01.10.2019 року в сільське господарство області залучено 19,0 млн дол. США прямих іноземних інвестицій. Приріст з початку року складає 1,7 млн дол. США.

В 2019 році в агропромисловому комплексі завершено реалізацію 43 інвестиційних проектів вартістю 2,43 млрд грн та створено 461 нове робоче місце. Зокрема, в рослинництві завершено проєкт по посадці горіхів на площі 970 га. В тваринництві завершено 12 проєктів: побудовано 2 молочно-товарних ферми на 1075 гол./місць, реконструйовано 2 молочно-товарних ферми на 1100 гол./місць, 5 приміщень для вирощування ВРХ на 1070 гол./місць та 3 свиноферми на 640 гол./місць. Завершено реалізацію 18 інфраструктурних проектів: побудовано 3 елеватори потужністю 348 тис. тонн, 8 зерносушарок, 2 зерносклади на 6 тис. тонн, пункт прийому зерна та реконструйовано 4 плодосховища місткістю 1412 тонн.

В харчовій та переробній галузі завершено 10 проєктів: реконструкція м'ясопереробного підприємства та будівництво цеху для переробки м'яса, встановлення обладнання для виробничої діяльності, складання і зберігання цукру на цукровому заводі, будівництво мініцеху з переробки молока потужністю 3 тонни/добу, будівництво мінімолокозаводу потужністю 5 тис. л молока на добу, реконструкція хлібопекарського цеху та приміщення по виробництву комбікормів потужністю 2 тис. т, реконструкція приміщення під пекарню потужністю 1 тонна на добу реконструкція цеху твердих сирів потужністю 1 тонна на добу.

Сільськогосподарськими підприємствами області проводиться оновлення машинно-тракторного парку та матеріально-технічної бази. Агроформуваннями області в 2019 році придбано 1310 одиниць сільськогосподарської техніки та обладнання, в тому числі 148 одиниць тракторів та 48 зернозбиральних комбайнів, на загальну суму 1025 млн грн.

В харчовій промисловості індекс виробництва промислової продукції за січень-листопад 2019 року складає 113,8%.У структурі реалізованої продукції промисловості області харчова і переробна промисловість складає 61,9%.

 

Пріоритет 3. Стимулювання розвитку малих форм господарювання та кооперації на селі.

В агропромисловому комплексі реалізується Програма розвитку особистих селянських, фермерських господарств, кооперативного руху на селі та дорадництва на 2016-2020 роки, в рамках якої здійснюється підтримка особистих селянських, фермерських господарств, сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та інших суб’єктів господарювання в сільській місцевості.

В рамках заходів Програми в 2019 році надано пільгових кредитів на загальну суму 2,0 млн грн для розвитку аграрного виробництва 3 фізичним особам – підприємцям та 5 фермерським господарствам. Виплачено відшкодування вартості за закуплені установки індивідуального доїння вітчизняного виробництва в сумі 3,0 млн грн для 799 осіб, які мають 3 і більше корів.

Також в області реалізується Програма збереження та відтворення родючості ґрунтів земель державної форми власності у Вінницькій області на 2018-2022 роки. В рамках Програми в 2019 році 2 сільськогосподарських підприємства отримали фінансову підтримку із обласного бюджету для відшкодування оплати робіт з хімічної меліорації кислих ґрунтів земель державної форми власності в обсязі 129,8 тис. грн.

Протягом 2018-2019 рр. у Вінницькій області на території Барської та Северинівської об’єднаних територіальних громад реалізується грантовий проєкт технічної фінансової допомоги Європейського Союзу Кластер «Яблуневий шлях», метою якого є створення агротуристичного кластеру для популяризації регіонального продукту «подільське яблуко». На даний час в рамках реалізації проєкту завершуються ремонтні роботи в Северинівському санаторії, в якому буде проводитись дводенний цикл лікувально-відновлювальних процедур. З метою організації переробки вирощеної плодової продукції на базі Северинівського комунального підприємства тривають ремонтні роботи. Здійснюються реставраційні роботи будинку Деніса Макклера та цілорічної теплиці з різними сортами яблунь та інших плодово-ягідних культур біля Северинівського санаторію. З метою розвитку туристичної та оздоровчої складової проекту здійснюються заходи по розробці рекреаційних та спортивно-туристичних маршрутів з врахуванням архітектурних та природних пам’яток території. В липні поточного року був проведений тематичний фестиваль у Северинівській ОТГ «ФруктосмакФест». Наразі ведеться підготовка до проведення тренінгів, а також готується документація для створення інноваційного навчального центру у Северинівській ОТГ та модернізації музею садівництва в с. Олександрівка.

 

Пріоритет 4. Здійснення заходів по ефективному використанню водних ресурсів області.

З метою ефективного використання водних об’єктів та приведення орендних відносин щодо користування водними об’єктами у відповідність до чинних нормативно-правових актів за 2019 рік:

- підготовлено 125 проєктів розпоряджень голови облдержадміністрації;

- укладено 115 договорів оренди водних об’єктів, в т. ч. 16 договорів після проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди земельних ділянок разом з водними об’єктами;

- підготовлено 305 додаткових угод до договорів оренди водних об’єктів в частині перегляду розміру орендної плати за водні об’єкти.

До обласного бюджету від орендної плати за водні об’єкти (їх частини) надійшло майже 1,7 млн грн.

 

Пріоритет 5. Впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій в системі життєзабезпечення населених пунктів.

З метою підтримки державної програми пільгового кредитування заходів з енергозбереження у житловому секторі, в області діє «Програма енергозбереження для населення та ОСББ Вінницької області на 2015-2019 роки», відповідно до якої жителям Вінниччини надається компенсація відсоткової ставки у розмірі 8% річних за кредитами, отриманими на виконання енергоефективних заходів у житлових будівлях. На виконання зазначеної програми у 2019 році виділено фінансування з обласного бюджету у розмірі 3,5 млн грн.

Станом на 01.01.2020 року двома державними банками АТ «Ощадбанк» та ПАТ АБ «Укргазбанк» надано 1102 кредити фізичним особам на суму 42545,0 тис. грн та 11 кредитів ОСББ на суму 4490,7 тис. грн. Загальна сума відшкодування відсотків згідно обласної програми у 2019 році становить 2116,2 тис. грн по 1472 кредитах для фізичних осіб та 26 кредитах для ОСББ.

Загалом у період з 2015 по грудень 2019 року понад 13 тис. фізичних осіб та 50 ОСББ отримали пільгові кредити у рамках урядової та обласної програм, компенсація з обласного бюджету за вказаний період понад 13,6 млн грн.

Окремим напрямком даної обласної програми є механізм відшкодування для жителів області частини вартості приватних сонячних електростанцій (далі – СЕС) придбаних за кредитні кошти. Відшкодування здійснюється для фізичних осіб які отримали кредитні кошти на придбання приватних СЕС у двох державних банках, а саме: ПАТ АБ «Укргазбанк» та АТ «Ощадбанк України».

З обласного бюджету компенсують 15% від вартості придбаної в кредит приватної СЕС потужністю до 30 кВт, але не більше 25 тис. грн за одним договором. Протягом травня 2018- грудня 2019 рр. компенсацію на придбання приватних сонячних станцій отримали 9 фізичних осіб на загальну суму 200 тис. грн.

У зв’язку із закінченням терміну дії обласної програми енергозбереження у 2019 році, розроблено новий проект обласної програми енергозбереження на 2020-2025 роки з орієнтовним обсягом фінансування на 2020 рік у розмірі 7,5 млн грн.

З метою реалізації політики енергоефективності та енергозбереження у бюджетних та комунальних закладах області, починаючи з 2017 року в області діє Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів у Вінницькій області на 2017-2022 роки.

За оперативними даними за І півріччя 2019 року по області з різних джерел фінансування профінансовано заходів з енергозбереження на суму 24,5 млн грн. Окрім технічних заходів з енергозбереження обласна програма підвищення енергоефективності передбачає здійснення також організаційних заходів, зокрема щоденний моніторинг споживання енергоресурсів бюджетними закладами обласного підпорядкування.

Одним з напрямків роботи з енергоефективності є переведення котелень на альтернативні види палива. За звітний період переобладнано 8 котелень бюджетної та комунальної сфери на загальну суму 56,5 млн грн.

Що стосується обсягів споживання природного газу, то, протягом 2019 року усіма категоріями споживачів використано 637,1 млн м3 природного газу, що на 144,8 млн м3 менше ніж за 2018 рік. Зокрема, населення скоротило споживання блакитного палива на 97,6 млн м3, бюджетні організації на 2,3 млн м3, підприємства ТКЕ на 17,9 млн м3.

Протягом І півріччя 2019 року на території області побудовано 10 нових сонячних електричних станцій загальною встановленою електричною потужністю 70 МВт.

Таким чином, загальна кількість СЕС на території Вінниччини зросла до 53 об’єктів, встановленою потужністю 210,3 МВт. Окрім того, на території області працює 27 малих гідроелектростанцій встановленою потужністю 22 МВт, а також 4 когенераційні установки потужністю 3,5 МВт та 1 біогазова установка потужністю 1 МВт.

Зазначені об’єкти альтернативної енергетики протягом І півріччя 2019 року згенерували 152,6 млн кВт/год. електричної енергії, що забезпечило економію використання традиційних енергетичних ресурсів на 19 тис. тонн умовного палива (близько 70 тис. тонн кам’яного вугілля спаленого на ТЕС).

 

Пріоритет 6. Подальше формування позитивного інвестиційного іміджу області. Популяризація інвестиційного порталу Вінниччини через офіційні веб-портали європейських партнерів та соціальні мережі

З метою покращення інвестиційного іміджу України на світовому ринку, обласною державною адміністрацією було проведено роботу із розповсюдження інформації щодо проведення спеціалізованих міжнародних виставкових заходів серед районних державних адміністрацій, міст обласного значення та зацікавлених підприємств, установ та організацій області.

Протягом 2019 року підприємства Вінниччини були проінформовані про 9 міжнародних виставок та заходів.

Інвестиційний портал Вінниччини (vininvest.gov.ua) допомагає потенційним інвесторам ознайомитися з потенціалом Вінниччини, пріоритетними напрямками та найважливішими показниками економічного розвитку, інвестиційними об'єктами - вільними земельними ділянками, об’єктами нерухомості, інвестиційними проєктами, які можуть зацікавити потенційних інвесторів.

Постійно проводиться робота щодо систематизації інформації по потенційних об’єктах інвестування, які можуть бути запропоновані на розгляд інвесторам та сформовано перелік з 112 ділянок типу «Greenfield» і 20 ділянок типу «Brownfield». Коротка інформація про потенційні об’єкти інвестування розміщена на Інвестиційному порталі Вінниччини за посиланням http://vininvest.gov.ua/catalog/ на українській та англійській мовах.

Зайти на сайт можна і через вкладки, які розташовані на офіційному веб-сайті Вінницької обласної державної адміністрації та веб-сторінці Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації.

Протягом 2019 року зафіксовано 3288 відвідувачів сайту.

У 2019 році проведено VІІ Міжнародний інвестиційний форум «Вінниччина бізнес в центрі України».

Головною метою заходу було визначено налагодження нових ділових контактів, відкриття нових напрямків економічного співробітництва з вітчизняними та іноземними партнерами, представлення інвестиційного, експортного, агропромислового та енергетичного потенціалу Вінницької області, а також залучення партнерів до провадження бізнесу в регіоні.

Участь у роботі форуму взяли представники бізнес-середовища області та регіонів-партнерів, Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Казахстан в Україні Самат Ордабаєв, представник посольства Нідерландів, Генеральний консул Республіки Польща, Консул Республіки Молдова, представники дипломатичного корпусу королівства Норвегії та Бельгії, інвестиційних компаній, міжнародні експерти.

В рамках Форуму було організовано платформи ділового спілкування:

 • на базі ТОВ «НЕСС ГРУП» проведено обговорення перспектив розвитку альтернативної енергетики;
 • на базі ТОВ «ЛЕТІШОПС УКРАЇНА» проведено дискусії щодо розвитку ІТ-індустрії;
 • на базі ТОВ «Барлінек Інвест» проведено дискусію щодо можливостей залучення іноземних інвестицій в економіку Вінницької області

За підсумками проведення Міжнародного інвестиційного форуму «Вінниччина - бізнес в центрі України» визначено шляхи активізації економічної співпраці, проведено  презентації інвестиційного, економічного, агропромислового та туристичного потенціалу Вінницької області, а також встановлено нові партнерські контакти з метою налагодження взаємовигідного співробітництва.

 

Пріоритет 7. Підвищення якості обслуговування в сфері торгівлі та послуг.

Оборот роздрібної торгівлі області за 2019 рік склав – 32,0 млрд грн, що більше в порівняних цінах до відповідного періоду минулого року на 18,6% (по Україні показник збільшився на 10,5%).

За темпами зростання обороту роздрібної торгівлі за 2019 рік область займає 2 місце серед регіонів України.

Частка товарів вітчизняного виробництва в товарообороті продовольчих товарів області становить понад 80,0%.

На території області діють 83 ринки та 93 постійно діючих ярмарків. Загалом з початку року на Вінниччині відбулося 5200 ярмарків, на яких реалізовано продукції на суму 440,0 млн грн.

З метою забезпечення населення області сільськогосподарською продукцією та продовольчими товарами за цінами виробників щосуботи починаючи з 28 вересня по 26 жовтня 2019 року у м. Вінниці на площі, яка прилягає до торговельного центру «PlazaPark» по вул. Келецькій, 117-Б були проведені осінні сільськогосподарські ярмарки. Понад 400 виробників взяли участь у осінніх сільськогосподарських ярмарках.

Протягом п'яти ярмаркових субот учасниками ярмарків реалізовано продукції на суму 14,0 млн грн.

З метою підвищення рівня конкурентоспроможності підприємств області на внутрішніх та зовнішніх ринках організовано та проведено круглий стіл «Що варто знати про експорт до ЄС» та навчальні семінари на тему: «Шляхи пошуку партнерів на іноземних ринках та можливості просування продукції», «Впровадження сертифікації відповідно до міжнародних стандартів. Система управління безпечністю харчових продуктів (НАССР) на підприємствах торгівлі та в закладах харчування». В заходах прийняли участь 145 суб’єктів господарювання та зацікавлених осіб.

До участі у даних заходах долучились представники органів державної влади та бізнесу, експерти, зацікавлені суб’єкти господарювання, представники навчальних закладів. Дані заходи сприяють підвищенню рівня поінформованості підприємців та зацікавлених осіб щодо можливостей виходу на європейські ринки, митного законодавства, оформлення пакету документів, санітарно-епідеміологічних та ветеринарних вимог при експорті товарів до ЄС. Учасники заходів отримали практичні консультації від експертів Державної установи «Офіс з просування експорту України» та керівників великого та середнього бізнесу, ознайомились з шляхами застосування основних принципів системи НАССР на підприємствах торгівлі та в закладах харчування.

В області успішно функціонують мережеві підприємства торгівлі, такі як: ТОВ НВП «Аргон» (гіпермаркети «Грош», супермаркети «Грош Експрес», «Корона», «К-маркет»), ТОВ «Сільпо - Фуд» (супермаркети «Сільпо»), ДП «Рітейл» (супермаркети «Фуршет»), ТОВ «АТБ-Маркет» (магазини-дискаунтери «АТБ - маркет») та інші, в яких представлена продукція місцевих товаровиробників: ПрАТ «Концерн Хлібпром» ВП «Вінницяхліб»; ТОВ «Зерносвіт»; ТОВ «Літинський молокозавод»; ТОВ «Люстдорф»; ТОВ «ФУД Девелопмент»; ТОВ «Тульчин-М’ясо»; ТОВ «Літинський м’ясокомбінат»; ТОВ «БРІЗ-Т»; ТОВ «Вінницька цукерка»; ПрАТ «Вінницька харчова фабрика»; ТОВ «АВІС»; Філія "Вінницька Птахофабрика «ПАТ «Агрохолдинг Авангард»; ПрАТ МКЗ «Регіна»; ПрАТ «Мироновський Хлібопродукт»; ПрАТ «Козятинський м’ясокомбінат».

Активно розвивається мережа фірмової торгівлі місцевих товаровиробників, зокрема: ПрАТ «Літинський молокозавод» ТМ «Білозгар», ТОВ «Літинський м’ясокомбінат» ТМ ЛМК «Лідер», ТОВ «Ковінько-Ковбаси» ТМ «Ковбаскофф», ТОВ «Солодка Мрія-Вінниця» ТМ «Солодка мрія».

На території області працюють 7614 об’єктів торгівлі та надають послуги харчування 1361 об’єктів ресторанного господарства. В населених пунктах, в яких відсутня стаціонарна торговельна мережа, здійснюється виїзна торгівля у визначені дні тижня продуктами харчування, товарами першої необхідності, промислової та господарської груп, а також товарами складного асортименту за попереднім замовленням.

Працівниками відділення Вінницької дирекції ПАТ «Укрпошта» забезпечується обслуговування сільського населення області товарами першої необхідності за попереднім замовленням.

 

Пріоритет 8. Створення сприятливих умов розвитку малого та середнього бізнесу.

Розвиток малого бізнесу області характеризується зменшенням регуляторного навантаження на бізнес, збільшенням кількості суб’єктів малого бізнесу, збільшенням надходжень до бюджетів від СМП, фінансовою підтримкою для розвитку малого підприємництва за рахунок коштів обласного бюджету, в тому числі стартапів, проведенням семінарів та тренінгів для потенційних та діючих підприємців, збільшенням кількості ЦНАП та розширенням видів адміністративних послуг наданих через ЦНАП, навчанням адміністраторів ЦНАП, налагодженням діалогу між бізнесом та владою.

За даними моніторингу протягом 2019 року в області започаткували діяльність 10872 новостворених суб’єкта господарювання, що на 7,5% менше ніж у 2018 році, із яких 1290 – юридичних осіб (на 3,3% менше) та 9582 – фізичних осіб-підприємців (на 8,1% менше).

Одночасно припинили господарську діяльність 10192 суб’єктів господарювання (346 – юридичних осіб та 9846 – фізичних осіб-підприємців), що на 8,7% менше ніж у 2018 році.

Сума надходжень до бюджетів усіх рівнів від діяльності суб’єктів малого підприємництва за 2019 рік становить 4,7 млрд грн, або 28,2% від загальних обсягів надходжень, що на 16,8% більше ніж у 2018 році.

Сума надходжень до місцевих бюджетів від діяльності суб’єктів малого підприємництва за 2019 рік в порівнянні з 2018 роком зросла на 17,1%, або на 392,4 млн грн і становить майже 2,7 млрд грн, а їх частка в загальній сумі надходжень до місцевих бюджетів складає 29,3%.

В області діє Стратегія розвитку малого та середнього підприємництва Вінницької області на період до 2020 року (далі Стратегія МСП), яка затверджена рішенням 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2017 року №576.

На виконання Плану дій реалізації Стратегії МСП в обласному бюджеті на 2019 рік були передбачені та використані кошти в сумі 1,82 млн грн, а саме:

- 1,5 млн грн – на організацію та проведення конкурсу бізнес-планів для підприємців-початківців (стартапи) та надання фінансової підтримки (грантів) переможцям конкурсу бізнес-планів;

- 320,0 тис. грн – на проведення інших заходів.

Відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 17 квітня 2018 року №315, яким затверджено Положення про організацію та проведення конкурсу бізнес-планів для підприємців-початківців (стартапи) проводиться конкурсу бізнес-планів для підприємців-початківців (стартапи).

У 2019 році на участь у Конкурсі зареєструвались 195 учасників, із яких 135 подали бізнес-плани.

За результатами засідання конкурсна комісія визначила 34 переможці, які отримали фінансову підтримку на реалізацію бізнес-планів в розмірі від 20 до 70 тис. грн у різних сферах діяльності, серед яких: створення студії дизайнерського одягу, широкопрофільної майстерні на селі, мініцеху по переробці свинини власного виробництва на ковбасні вироби, міні-ферми «Перепілочка», виробництво екологічно чистого меду та супутніх продуктів бджільництва, виготовлення натуральних харчових паст з насіння та горіхів для здорового харчування, виготовлення виробів з натуральної деревини в поєднанні з різьбленням, відкриття станції технічного обслуговування, створення майстерні ковалів та інші.

Загальна сума інвестиційних коштів на реалізацію бізнес-планів становить майже 5,9 млн грн, в т. ч. 1,4 млн грн (23%) кошти обласного бюджету.

Реалізація проектів, яким надано підтримку в рамках даного конкурсу, забезпечує створення в області понад 50 нових робочих місць.

З метою активізації діяльності та інформування про доступні кредитні ресурси малого і середнього бізнесу 14 лютого 2019 року проведено «Ярмарок кредитів» галузевого спрямування. Участь у заході прийняли понад 80 учасників – представників малого та середнього бізнесу та фінансових установ області.

Для ознайомлення підприємців із таким інструментом, як фінансовий лізинг 4 грудня 2019 року проведено ярмарок лізингу на тему: «Фінансування малого та середнього бізнесу лізинговими компаніями». Участь у заході взяли майже 40 представників малого та середнього бізнесу, а також 10 фінансових та лізингових компаній. В ході зустрічі підприємцям надали практичні поради, як отримати техніку та обладнання і при цьому мати привабливий баланс для подальшого кредитування, оптимізації грошових потоків, та як обрати надійну лізингову компанію.

Також, з метою посилення управлінської спроможності підприємців та сприяння професійному навчанню потенційних та діючих підприємців за кошти обласного бюджету проведено 7 навчальних семінарів, тренінгів за напрямками: написання бізнес-планів, маркетингова діяльність, забезпечення кваліфікованими кадрами, перевірки бізнесу, зовнішньоекономічна діяльність, впровадження системи сертифікації «HACCP», регуляторна діяльність та написання М-Тесту. Участь у семінарах прийняли понад 300 учасників.

Організовано та проведено заходи по відзначенню Дня підприємця в області: 39 представників малого та середнього підприємництва нагороджені почесними грамотами облдержадміністрації та обласної Ради.

Також, проведено ХVІ міжрегіональний щорічний конкурс «Бізнес-еліта Поділля», видано бюлетень, до якого увійшла інформація про переможців та лауреатів конкурсу у семи номінаціях в різних галузях виробництва («Компанія лідер», «Відкриття року», «Наша марка», «Стабільність», «Відродження», «Якість», «Благодійність»).

Вперше в області 20 грудня 2019 року проведено «Ярмарок розробок та інновацій для бізнесу». Участь у ярмарку прийняли понад 60 представників інноваційної бізнес-спільноти, органів державної влади, закладів вищої освіти, а також науковці та стартапи. В ході проведення ярмарку було створено комунікативну площадку для ознайомлення бізнесу з інноваціями та власними розробками вищих навчальних закладів та окремих розробників. Також, в рамках ярмарку відбувся конкурс, під час якого 15 учасників презентували проєкти-стартапи в сферах альтернативної енергетики, енергоефективності, медицини, поліграфії та ІТ. Кращі напрацювання демонстрували вінницькі виші, ІТ-академія, ГС "Кластер "Енергетичний пул", окремі розробники. Усіх учасників конкурсу розробок та інновацій відзначили дипломами, а четверо кращих отримали сертифікати на суму по 10 тис. грн. 

До проведення заходів на конкурсних засадах долучались громадські організації, спілки підприємців області.

При облдержадміністрації діє консультативно-дорадчий орган регіональна рада підприємців. Протягом 2019 року проведено 4 засідання регіональної ради підприємців при облдержадміністрації, на яких розглядались питання щодо перевірок бізнесу в IT галузі та підготовки Меморандуму про партнерство та співпрацю між регіональною радою підприємців при облдержадміністрації, Департаментом кіберполіції Національної поліції України та IT Асоціацією «Вінниця»; проблемні питання, які виникають у суб`єктів малого підприємництва під час обслуговування працівниками Обленерго в ході надання послуг; проблематика ринку роздрібної торгівлі ліками та шляхи їх вирішення; підготовки якісних кадрів для бізнесу.

На Вінниччині діють 40 ЦНАП та 6 територіальних відділень. Роботу Центрів забезпечують 209 адміністраторів та 96 державних реєстраторів. В середньому у Центрах області надається 144 види адмінпослуг.

У 2019 році Центрами надання адміністративних послуг в області надано 1485,5 тис. різноманітних адміністративних послуг суб’єктам звернення, що на 3,6% більше порівняно з 2018 роком. За надання адміністративних послуг до місцевих бюджетів надійшло 96,09 млн грн, що на 1,9 млн грн або на 1,9% менше порівняно з 2018 роком.

Всі Центри області підключені до Єдиного державного реєстру юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного земельного кадастру.

Оформлення та видача паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон здійснюється в 10 ЦНАП області: міст Вінниця, Жмеринка, Козятин, Барської райдержадміністрації, Калинівської міської ОТГ, Немирівської міської ОТГ, Джулинській сільській ОТГ, Краснопільської сільської ОТГ, Якушинецької сільської ОТГ та Агрономічної сільської ради.

Протягом 2019 року за підтримки програми «U-LEAD з Європою» в області створено 5 нових ЦНАП (Гніванська ОТГ, Джулинська ОТГ, Краснопільська ОТГ, Соболівська ОТГ, Студенянська ОТГ), 4 існуючих ЦНАП модернізовано (Жданівська ОТГ, Якушинецька ОТГ, м. Жмеринка, м. Козятин) та ЦНАП Могилів-Подільської міської ради отримав спеціальний вид підтримки – автомобіль (мобільний ЦНАП).

 

Пріоритет 9. Розвиток транспортної інфраструктури в області.

Відповідно до існуючої маршрутної мережі сьогодні в області є 437 внутрішньообласних міжміських і приміських маршрути, 463 приміських маршрутів, які не виходять за межі території району і біля 100 міських маршрутів. Дану кількість маршрутів обслуговує до 1000 автобусів. Крім того у Вінницькій області нараховується 47 міжнародних та 94 міжобласних маршрутів.

Внутрішні перевезення пасажирів автобусами здійснюють майже 200 суб’єктів господарювання, з них 36 юридичні особи, вони використовують близько 2000 тис. автобусів.

Крім того, на автобусних маршрутах загального користування працює 107 автобусів пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, з них: 67 – у м. Вінниці.

За даними Укртрансбезпеки в області налічується 42 автостанції. Власником 39 автостанцій являється ПАТ «Вінницьке обласне підприємство автобусних станцій 10599», 3 автостанцій - ФОП Дарморос П.Е.

За даними ПАТ «Укрзалізниця» на території області у підпорядкуванні двох регіональних філій ДП «Південно-західна залізниця» та ДП «Одеська залізниця» знаходяться 61 залізнична станція. Загальна протяжність залізничних магістралей Вінниччини складає 1074,3 км. Великі залізничні вузли - Жмеринка, Вінниця, Козятин та Вапнярка. Щільність залізничних колій загального користування на 1 тис. кв. кілометрів території становить 41 км, що вище середнього рівня по державі.

На території області знаходиться один виробничий підрозділ пасажирського господарства ПАТ «Укрзалізниця», а саме пасажирська вагонна дільниця станції Жмеринка, приписний парк пасажирських вагонів якої налічує 233 вагона, з них 176 вагонів знаходяться в робочому парку. Дана дільниця формує – 5 складів пасажирських поїздів, з них 3 цілорічного курсування та 2 сезонного курсування.

В середньому в області курсує 32 пари приміських поїздів. В їх обслуговуванні задіяні 10 складів електропоїздів та 2 склади дизель-поїздів. Вказана кількість вагонів задовольняє пасажиропотік, який є у області, хоча варто зазначити, що приписний парк пасажирських вагонів фізично застарів і потребує оновлення. 

Також, на території області зареєстрований КП «Аеропорт Вінниця». Він розташований в 7,5 км на схід від залізничної станції м. Вінниця і в 1 км на південний захід від населеного пункту Гавришівка. Він знаходиться в центрі України, та має зручну транспортну розв’язку (автомобільну та залізничну) для перевезення пасажирів та вантажів як по Україні, так і за її межами.

КП «Аеропорт Вінниця» має будівлю аеровокзального комплексу з високою пропускною спроможністю, з можливістю одночасного перебування у накопичувачі аеровокзалу до 186 чоловік. В аеропорту облаштовано пункт пропуску через державний кордон, діє митна служба.

Транспортний комплекс області у 2019р. виконав перевезення вантажів в обсязі 21678,4 тис.т, у т.ч. 16315,9 тис.т відправлено залізничним транспортом та 5362,5 тис.т перевезено автомобільним. Збільшення проти 2018р. складає 1,2%. Вантажооборот зменшився на 7,3% і становив 24511,4 млн ткм.

У 2019р. збільшилося проти попереднього року відправлення чорних металів (у 7,0 рази), нафти та нафтопродуктів (у 4,9 рази), зерна і продуктів перемолу (на 15,1%).

Обсяги вантажних відправлень залізницею у грудні 2019р. склали 92,1% від обсягів листопада 2019р. та 107,0% проти грудня 2018р. 

Обсяги комерційних перевезень вантажів автомобільним транспортом області (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за 2019р. становили 5362,5 тис.т, і в порівнянні з 2018р. збільшились на 2,4%. Вантажооборот збільшився на 6,9% і становив 1047,1 млн ткм.

Значне збільшення обсягів вантажних перевезень (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) у 2019р. в порівнянні з 2018р. відбулося в м.Ладижин (у 1,7 рази), м.Хмільник (на 23,5%), та у Тиврівському (у 3,5 рази), Гайсинському (у 1,7 рази), Липовецькому (у 1,6 рази), Літинському (у 1,5 рази), Шаргородському (у 1,5 рази) та Піщанському (на 22,5%) районах.

Пасажирським автотранспортом області (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) у 2019р. перевезено 76,6 млн пасажирів, пасажирооборот становив 1640,8 млн пас.км. Обсяги перевезених пасажирів зменшились на 4,1%, а пасажирообороту ‒ на 0,5% проти обсягів 2018р.

Послугами пасажирського автотранспорту підприємств, основний вид діяльності яких є пасажирські перевезення, скористалося 31,0 млн пасажирів, обсяг виконаного пасажирообороту становив 769,3 млн пас.км.

Обсяги перевезених пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців становили 93,2% та 93,9% відповідно від обсягів 2018 року. 

Питома вага пасажирських автоперевезень, які виконали фізичні особи-підприємці, у загальному обсязі пасажирських автоперевезень у 2019р. становила більше половини (59,5%).

Залізничним транспортом за 2019р. відправлено 9,3 млн пасажирів, пасажирооборот становив 4426,8 млн пас.км.

Електротранспортом в обласному центрі за 2019р. перевезено 123,3 млн пасажирів. Обсяг виконаного пасажирообороту становив 499,2 млн пас.км. Загальна кількість перевезених пасажирів електротранспортом та його пасажирооборот у порівнянні з 2018р. зменшилась на 6,4%.

У 2019 році на розвиток та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення передбачено 2970,291 млн грн, з яких освоєно 2961,784 млн грн, або 99,7%. Зокрема, на роботи з капітального ремонту передбачено 815,189 млн грн, з яких освоєно 814,033 млн грн або 99,8%. На роботи з поточного середнього ремонту на дороги загального користування державного значення передбачено 1878,279 млн грн, з яких освоєно 1866,4 млн грн, або 99%. На роботи з поточного дрібного ремонту та експлуатаційне утримання доріг передбачено 276,821 млн грн, які освоєно в повному обсязі.

У 2019 році на проведення робіт з ремонту та експлуатаційного утримання на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення передбачено 840,021 млн грн коштів державного дорожнього фонду, з яких освоєно 775,214 млн грн, що становить 92,2%. Зокрема, на проектно-вишукувальні роботи майбутніх років передбачено 2,0 млн грн, з яких освоєно 1,224 млн грн або 99,8%. На роботи з поточного середнього ремонту на дорогах загального користування місцевого значення у 2019 році передбачено 396,822 млн грн, з яких освоєно 340,767 млн грн, або 86%. На роботи з поточного дрібного ремонту та експлуатаційне утримання доріг передбачено 398,0 млн грн, які освоєно в повному обсязі.

З метою забезпечення реалізації заходів з створення умов для відновлення, підвищення безпеки руху та якості доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності розроблено ряд програмних документів.

У відповідності до вимог Закону України «Про джерела фінансування дорожнього господарства України» щодо запровадження середньострокового планування розвитку і утримання автомобільних доріг загального користування» та з метою відновлення і розвитку автомобільних доріг загального користування, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах розроблено Регіональну програму розвитку автомобільних доріг Вінницької області на 2019-2023 роки, яку затверджено рішенням 36 сесії обласної Ради від 04.12.2018 року №714 (зі змінами).

На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 року №435 «Про затвердження Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року» та з метою підвищення рівня безпеки дорожнього руху розроблено Регіональну програму підвищення рівня безпеки дорожнього руху у Вінницькій області на період до 2022 року, яку затверджено рішенням 36 сесії обласної Ради від 04.12.2018 року №715 (зі змінами). В рамках Програми передбачено реалізацію заходів з забезпечення комфортного та безпечного дорожнього руху, зниження рівня дорожньо-транспортних пригод шляхом впровадження системи автоматичного контролю порушень Правил дорожнього руху, облаштування штучного освітлення, пішохідних переходів на автомобільних дорогах, влаштування розв’язок кільцевого типу з малим діаметром центрального острівця, встановлення дорожнього огородження та дорожніх знаків на автомобільних дорогах поза межами населених пунктів, облаштування велосипедної інфраструктури.

Пріоритетні напрямки з відновлення автомобільних доріг загального користування місцевого значення на період до 2022 року, затверджено розпорядженням голови облдержадміністрації від 30.07.2019 року №561 «Про затвердження пріоритетних напрямів з відновлення автомобільних доріг загального користування місцевого значення» (зі змінами). Основними критеріями визначення пріоритетних напрямів з відновлення автомобільних доріг місцевого значення є: маршрутний принцип, реалізація проектів, розпочатих у попередні роки, забезпечення доступності соціальних, культурних, освітніх і медичних послуг для населення області, комплексний підхід до відновлення транспортно-експлуатаційних показників штучних споруд.

У відповідності до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 27.06.2007 року №879 «Про заходи щодо збереження автомобільних доріг загального користування» та з метою збереження несучої здатності конструкції дорожнього одягу від впливу динамічних навантажень в умовах підвищеної температури повітря, здійснення габаритно-вагового контролю під час проїзду автомобільними дорогами загального користування транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові та/або габаритні параметри яких перевищують нормативні, прийнято розпорядження голови облдержадміністрації від 26.03.2019 року №252 «Про заходи щодо збереження автомобільних доріг загального користування».

У відповідності до вимог Закону України «Про дорожній рух», постанови Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 року №435 «Про затвердження Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року», розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.06.2017 року №481 «Про схвалення Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року» та з метою координації діяльності та вирішення проблемних питань, пов’язаних з безпекою дорожнього руху, розпорядженням голови облдержадміністрації від 18.02.2019 року №115 «Про координаційну раду з питань безпеки дорожнього руху» створено координаційну раду з питань безпеки дорожнього руху.

У 2019 році проведено 4 засідання координаційної ради з питань безпеки дорожнього руху та направлено рекомендації органам виконавчої влади та місцевого самоврядування з впровадження заходів з удосконалення організації дорожнього руху, ліквідації причин виникнення дорожньо-транспортних пригод, визначення можливих місць розміщення технічних засобів автоматичної фіксації порушень Правил дорожнього руху на території області.

Забезпечено взаємодію з органами місцевого самоврядування щодо співфінансування робіт з відновлення та збереження автомобільних доріг загального користування місцевого значення за рахунок коштів місцевих бюджетів.

У 2019 році укладено договорів співфінансування з ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення на загальну суму 27,642 млн грн, з яких фактично надійшло та освоєно 26,079 млн грн.

Забезпечено відкритість даних з освоєння коштів державного дорожнього фонду. Для забезпечення публічності використання коштів дорожнього фонду на ремонт місцевих доріг облдержадміністрація приєдналась до ініціативи з прозорості будівництва інфраструктури CoST (Construction Sector Transparency Initiative). Меморандум про співпрацю підписано у квітні 2019 року.

 

Пріоритет 10. Подальший розвиток міжнародного та транскордонного співробітництва.

У 2019 році обласною державною адміністрацією проводились заходи у сфері міжнародного співробітництва, на яких здійснювалися презентації економічного, культурного та туристичного потенціалу області.

Обласною державною адміністрацією реалізується 10 Угод про торговельно-економічне, науково-технічне та культурне співробітництво із Сьвєнтокшиським, Лодзинським, Мазовецьким воєводствами Республіки Польща, Вітебським, Гродненським, Мінським обласними виконавчими комітетами Республіки Білорусь, адміністрацією повіту Сорока Республіки Молдова, Ясською повітовою радою Румунії та ін.

Міжрегіональне та транскордонне співробітництво в рамках діючих угод досить динамічно розвивається, зокрема завдяки взаємним офіційним, робочим, навчальним візитам, обміну досвідом та реалізації спільних проєктів.

Протягом року відбулось 12 візитів делегацій регіонів-партнерів, зокрема делегації Сьвєнтокшиського та Лодзинського воєводств Республіки Польща, Ліберецького краю Чеської Республіки, Ясського повіту Румунії, Сороцького району Республіки Молдова долучились до святкування Дня Європи та Дня Незалежності України разом з вінничанами. Делегація Лодзинського воєводства Республіки Польща взяла участь у роботі міжнародного інвестиційного форуму «Вінниччина – бізнес в центрі України». Двічі Вінниччину відвідали делегації представників соціальної сфери Ясського повіту Румунії.

4 жовтня 2019 року в рамках Другого форуму регіонів України та Республіки Білорусь, що проходив у м. Житомир за участю президентів обох країн, головою обласної державної адміністрації Владиславом Скальським та головою Вітебського обласного виконавчого комітету Республіки Білорусь Миколою Шерстньовим було підписано актуалізовану Угоду між Вінницькою обласною державною адміністрацією України та Вітебським обласним виконавчим комітетом Республіки Білорусь про торговельно-економічне, науково-технічне і культурне співробітництво.

Для започаткування практичної співпраці в рамках підписаної Угоди 26-28 листопада Вінниччину відвідала офіційна делегація Вітебської області Республіки Білорусь за участю зацікавлених ділових кіл. В ході бізнес-зустрічі із зацікавленими підприємствами області було проведено презентацію інвестиційного потенціалу Вінницької області та презентації білоруських підприємств. Бізнес також мав можливість поспілкуватись між собою та налагодити ділові контакти, ознайомитись з роботою двох потужних підприємств області: ПАТ «Вінницький олійножировий комбінат», ТОВ «Аграна Фрут Україна». До складу делегації також входили представники культури, які відвідали обласні заклади культури та обговорили можливості обміну творчими колективами і налагодження співробітництва.

Протягом 2019 року було організовано низку візитів делегацій з Вінниччини закордон. Зокрема, відбулись візити офіційних делегацій області до Сороцького району Республіки Молдова, Ясського повіту Румунії, Сьвєнтокшиського воєводства Республіки Польща з метою обміну досвідом та активізації міжгалузевої співпраці.

11-15 червня з метою поглиблення економічного та інвестиційного співробітництва між Румунією та Вінницькою областю відбулась виїзна економічна місія підприємців Вінницької області до міста Бухарест та Ясського повіту. В рамках візиту делегація області зустрілася з Надзвичайним і Повноважним Послом України в Румунії Олександром Баньковим. Також члени делегації, учасники громадської організації «Вінницький бізнес клуб», провели низку зустрічей з румунським бізнесом, зокрема, у Торгово-промисловій палаті Бухаресту, з Генеральним союзом промисловців Румунії, в ході яких було презентовано економічний та інвестиційний потенціал області, встановлено контакти з партнерами на європейських ринках збуту продукції. В рамках візиту представники області відвідали також агротуристичний комплекс «Агроіндустрія Пантелімон» та спеціалізоване підприємство, створене в рамках реалізації проекту «Трансагрополіс – підтримка транскордонного агробізнесу».

10-13 листопада офіційна делегація Вінницької області на чолі із головою обласної державної адміністрації В.Скальським відвідала Сьвєнтокшиське воєводство Республіки Польща з метою участі у офіційних святкових заходах з нагоди 101-ї річниці Незалежності Польщі. Делегація разом з керівництвом Сьвєнтокшиського воєводства та міста Кельце взяла участь у Святій Месі «За Вітчизну», у марші до пам’ятника Юзефа Пілсудського, церемонії покладання квітів та інших урочистостях. У ході візиту українська делегація мала зустрічі із керівництвом воєводства та Президентом міста Кельце, під час яких домовлено про співпрацю у галузі туризму, підготовки кадрів у сфері інновацій, реалізацію проєктів між Студентськими парламентами обох регіонів, участь у виставках з охорони навколишнього середовища і управління відходами, а також дорожнього будівництва, що проходитимуть відповідно у лютому і травні 2020 року у міжнародному виставкому центрі Targi Kielce. Також сторони домовились про проведення наступного міжнародного форуму «Срібної економіки» у Вінниці. Окрім того, в рамках візиту делегація відвідала інформаційно-консультаційний пункт для іноземців у м. Кельце, місто і гміну Моравіца та підприємство з управління відходами в м.Промник.

Крім того, протягом року область відвідало понад 60 іноземних делегацій, зокрема 12 Надзвичайних і Повноважних Послів країн світу, Віце-Маршалек Сейму Республіки Польща Малгожата Госєвська, делегація офіцерів ВМС США, представники міжнародних організацій, в тому числі фахівці Проекту експертної підтримки врядування та економічного розвитку (EDGE), Світового банку, Швейцарської Агенції розвитку та співробітництва, проєкту «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO, представники Фонду Ебергарда Шьока, за підтримки якого в області реалізуються проекти у сфері модернізації професійно-технічної освіти, а також низка іноземних інвесторів, зацікавлених у реалізації проектів на Вінниччині.

Так, 1 лютого відбулась зустріч керівництва області з Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Молдова в Україні Русланом Болбочаном та Почесним Консулом Республіки Молдова у м. Вінниця Михайлом Куницьким.

15 лютого Вінниччину відвідала новопризначений Генеральний консул Румунії в Чернівцях Ірина-Лоредана Стенкулєску. Під час візиту було обговорено стан двосторонніх відносин в реалізації освітніх, культурних та економічних ініціатив.

04 березня Вінниччину відвідав Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Корея в Україні Лі Янг Гу на чолі корейської делегації бізнесу та науковців. Метою візиту стала участь у церемонії підписання Рамкової угоди про співробітництво між Вінницьким національним медичним університетом ім. М. І. Пирогова, Подільським регіональним центром онкології та корейською біотехнологічною компанією «WellMarkerBioCo». Предметом угоди є створення спільного науково-дослідного центру на базі Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова (ВНМУ). Створений науково-дослідний центр стане унікальним для України, Східної Європи та країн СНД закладом, де буде організовано повний цикл досліджень, що мають на меті створення нових молекул майбутніх ліків для лікування раку. Планується організувати навчання науковців ВНМУ у Республіці Корея, забезпечити трансфер технологій, працевлаштувати близько двадцяти місцевих лікарів та науковців лише в перший рік його роботи.

05 березня відбулась робоча зустріч голови обласної державної адміністрації з Надзвичайним і Повноважним послом Королівства Нідерланди в Україні Едуардом Хуксом, який відвідав Вінниччину з ознайомчим візитом. У ході зустрічі сторонами обговорено можливості для співпраці, перспективні напрямки та ініціативи, які представляють спільний інтерес для обох сторін (зокрема, проведення форуму з енергоефективності у квітні цього року).

06 березня на Вінниччині перебував Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Білорусь в Україні Ігор Сокол. Під час зустрічі з керівництвом області та міста сторони обговорили перспективні напрями співробітництва, зокрема, у сферах економіки, інвестицій, розбудови інфраструктури. У ході дводенного візиту дипломат також зустрівся з представниками обласного земляцтва білорусів, відвідав виробничі потужності ПрАТ «ПлазмаТек», що виготовляє  зварювальні електроди.

21 березня Вінниччину відвідав голова Представництва Європейського Союзу в Україні Хюґ Мінґареллі. У ході зустрічі з головою облдержадміністрації сторони обговорили результати впровадження реформи децентралізації на Вінниччині, успіхи соціально-економічного розвитку, зокрема, відкриття нових підприємств та створення робочих місць у промисловості.

16 квітня Генеральне консульство Республіки Польща у Вінниці проводило заходи з нагоди 20-річчя членства Польщі в НАТО. Спільно з Вінницькою обласною державною адміністрацією було організовано виставку «Польща: 20 років в НАТО» у Вінницькому молодіжному центрі «Квадрат».

13 червня Вінниччину відвідала Надзвичайний і Повноважний Посол Австралії в Україні Мелісса О’Рурк. У ході зустрічі з керівництвом області та міста голова облдержадміністрації презентував інвестиційний, аграрний, туристичний потенціал регіону та результати впровадження реформ. В рамках візиту пані Посол також провела інтерактивну зустріч зі школярами однієї зі шкіл міста в рамках літнього мовного табору за програмою «GoСamps».

13 вересня також відбулась офіційна зустріч голови облдержадміністрації з Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Казахстан в Україні Саматом Ордабаєвим. Сторони обговорили подальші перспективи для співпраці, відзначивши позитивну динаміку торгівлі, особливо у галузі сільсько-господарського машинобудування.

Крім того, відповідно до попередніх домовленостей з маршалком Сьвєнтокшиського воєводства та президентом Ясської повітової ради обласною державною адміністрацією у серпні цього року вп’яте організовано відпочинок 20-ти дітей загиблих та поранених учасників АТО/ООС із Вінниччини у Сьвєнтокшиському воєводстві Республіки Польща та вперше 80 дітей прийняв на відпочинок Ясський повіт Румунії.

А 30 листопада в обласному молодіжному центрі «Квадрат» двадцятеро маленьких вінничан, які оздоровлювались у серпні 2019 року у Сьвєнтокшиському воєводстві (з родин, які постраждали внаслідок збройного конфлікту на сході України), отримали подарунки напередодні новорічних та різдвяних свят від представників маршалківської управи Сьвєнтокшиського воєводства Республіки Польща.

З метою подальшого поглиблення та розвитку міжнародного співробітництва, промоції Вінниччини та налагодження партнерських стосунків, підтримки просування продукції та послуг вітчизняних суб’єктів господарювання на зовнішньому ринку обласною державною адміністрацією постійно проводяться презентації економічного, культурного та туристичного потенціалу Вінницької області за кордоном, міжнародні форуми, конференції та зустрічі з представниками дипломатичного корпусу іноземних держав та міжнародних організацій.

 

Пріоритет 11. Підвищення рівня доходів населення, посилення боротьби з тіньовою зайнятістю. Ефективність ринку праці.

Індекс реальної заробітної плати за січень-листопад 2019 року до відповідного періоду 2018 року становив 112% (в середньому по Україні – 109,5%). За індексом реальної заробітної плати за звітний період область займає 3 місце в рейтингу регіонів України.

Номінальна середньомісячна заробітна плата за січень-листопад 2019 року до січня-листопада 2018 року зросла на 1507,50 грн і становить 9179,0 грн. За рівнем середньомісячної заробітної плати область займає 8 місце серед регіонів України, а за темпом її росту - 7 місце.

Приріст середньомісячної заробітної плати за січень-листопад 2019 року до відповідного періоду 2018 року складає 19,7% тоді як по Україні – 18,7%.

В області можна відмітити значний рівень диференціації заробітної плати, коефіцієнт якої між найвищим та найнижчим рівнем оплати праці за основними видами діяльності за січень-листопад 2019 року складає майже 2,4: найвищий у сфері фінансова та страхова діяльність – 12854,90 грн (ріст в порівнянні з січнем-листопадом 2018 року на 23,2%), найнижчий – діяльність у сфері мистецтво, спорт, розваги та відпочинок – 5358,88 грн (зросла на 9,4%).

В промисловості заробітна плата за січень-листопад 2019 року становить – 11018,21 грн (зросла на 21,3% і на 20% перевищує середній рівень по економіці області).

В галузі сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство заробітна плата працівників за звітний період складає 10118,80 грн і зросла до відповідного періоду 2018 року на 23,6% та на 10,2% більше середнього рівня по економіці області. В тому числі по виду діяльності сільське господарство – зарплата у сільгоспвиробників зросла на 27,3% і складає 10098,39 грн (на 10% більше середнього рівня по економіці області).

Серед непромислових видів діяльності заробітна плата за січень-листопад 2019 року працівників, що зайняті у сфері: будівництва в порівнянні з січнем-листопадом 2018 року зросла на 45,6% і становить 12072,83 грн; інформації та телекомунікації - збільшилась на 14,7% і склала 11487,24 грн; державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування - зросла на 13,6% і становить 11642,46 грн; транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності - зросла на 14,5,% і склала 9835,59 грн; оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – збільшилася на 5,3% і становить – 8282,28 грн; тощо.

За січень-листопад 2019 року меншим від середнього рівня по економіці області є рівень оплати праці працівників, що зайняті в установах освіти - на 18,1% менше (складає 7514,02 грн, зросла на 15,7%); охорони здоров’я та надання соціальної допомоги - на 29,7% менше (складає – 6451,38 грн, зросла на 24%), у сфері мистецтва, спорту розваг та відпочинку - на 41,6% менше (складає 5358,88 грн і зросла на 9,4%).

Чисельність зайнятого населення області у віці 15 років і старше становить 661,4 тис. осіб, а рівень зайнятості – 50,5%.

Кількість зайнятого населення у віці 15-70 років, у порівнянні з 2018 роком, зросла на 6,8 тис. осіб та становила 659,6 тис. осіб.

Чисельність безробітних по області, визначена за методологією МОП, у віці 15-70 років становила 71,3 тис. осіб (75,2 тис. осіб у 2018 році).

Важливим напрямом діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування є належний захист трудових прав працівників, детінізація заробітної плати та легалізація трудових відносин.

В області діють 34 місцевих робочих груп з питань забезпечення контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення різних рівнів відповідно до розпоряджень голови обласної державної адміністрації від 01.02.2016 №127 «Про заходи щодо забезпечення детінізації економіки області» та від 13.01.2017 №13 «Про забезпечення в області контролю за дотриманням законодавства про працю та зайнятість населення», якими проведено 211 засідань, на яких заслухано 605 керівників підприємств.

На засіданнях вказаних робочих груп щомісячно розглядаються питання дотримання мінімальних гарантій громадян, недопущення використання праці найманих осіб без належного оформлення трудових відносин та виплати роботодавцями доходів у вигляді заробітної плати без сплати податків до бюджету.

Так, за результатами вжитих заходів вказаними робочими групами у 2019 додатково легалізовано працю 7595 осіб, загальна сума донарахованих податків до бюджету становить 15,6 млн грн.

В рамках виконання обласного плану спільних заходів з питань детінізації доходів громадян та зайнятості населення від 02.07.2018 №01.01-18/769 у співпраці з соціальними партнерами організовано та проведено 49 зустрічей з випускниками навчальних закладів регіону стосовно переваг легального працевлаштування (охоплено 5,5 тис. студентів).

Облдержадміністрацією спільно із соціальними партнерами у 2019 році проведено 1179 семінарів та «круглих столів» з роботодавцями, під час яких надавалися обґрунтовані роз’яснення щодо обов’язку роботодавця дотримуватись вимог чинного законодавства про працю та недопустимість використання найманої праці без оформлення належним чином трудових відносин. Крім того, систематично проводиться індивідуальна робота з працівниками підприємств, установ та організацій області, відповідальними за ведення кадрового діловодства, керівниками господарюючих суб’єктів, а також фізичними особами – суб’єктами підприємницької діяльності, які уклали трудові договори з найманими працівниками.

На сайті обласної державної адміністрації створено банер «Детінізація доходів та зайнятості населення».

 

Ціль 4. РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ТА ПІДВИЩЕННЯ СТАНДАРТІВ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ

 

Пріоритет 1. Забезпечення високих стандартів навчання, активізація співпраці у сфері освіти і науки.

В області забезпечено сталий розвиток освітньої галузі відповідно до потреб територіальної громади. Продовжено виконання обласних програм: «Сільська школа на 2016-2020 роки», «Регіональної програми підготовки кваліфікованих робітників на 2016-2020 роки», «Обласної програми розвитку інформаційних та інноваційних технологій в закладах освіти Вінницької області на 2016-2020 роки», «Обласної цільової програми роботи з обдарованою молоддю на 2018-2022 роки», Обласної програми «Студентський гуртожиток на 2018-2020 роки»,  Обласної програми замовлення фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» та освітнім ступенем «бакалавр» на 2018-2020 роки та Обласна програма «Дітям Вінниччини – безпечне харчування на 2019-2021 роки».

В області функціонує 779 закладів дошкільної освіти (у тому числі 148 навчально-виховних комплексів) та 24 інших закладів освіти, що мають дошкільні відділення. Всього дошкільною освітою охоплено понад 54,1 тис. дітей.

За оперативними даними станом на 01.01.2020 р. біля 850 дошкільнят перебувають на обліку щодо вступу в заклади дошкільної освіти. Упродовж 2019 року на 566 осіб зменшилась черга на влаштування дошкільників в заклади дошкільної освіти області.

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану дій на 2017-2019 роки поетапного створення додаткових місць у закладах освіти для дітей дошкільного віку» від 6 грудня 2017 року №871-р (зі змінами) в області у 2019 році утворено 375 додаткових місць.

Зокрема:

-введено в експлуатацію новобудову в м.Вінниця (на 75місць);

-відкрито заклад дошкільної освіти після реконструкції в с.Зарванці Якушинецької ОТГ (на 75 місць);

-відкрито 4 заклади у пристосованих приміщеннях на 155 місць (с.Василівка Тиврівського району (на 20 місць), с.Бондурівка Чечельницького району (на 15 місць), с.Глинянка Барської ОТГ (на 20 місць), с.Сигнал Козятинського району (на 100 місць));

-відкрито 3 групи у функціонуючих закладах на 70 місць (с.Верхівка Барського району (на 25 місць), с.Спичинці Погребищенського району (на 20 місць), с.Козятин Козятинського району (на 25 місць)).

Загальноосвітню підготовку в області забезпечує 771 заклад, у яких навчається 164,8 тис. учнів (на 3,1 тис. більше, ніж в 2018 році).

Станом на 01.01.2020 р. в об’єднаних територіальних громадах області створено 20 опорних шкіл, у районах – 33. Всього створено 53 опорні заклади з 70 філіями, з підвезенням 4171 учня із сусідніх сіл. Для порівняння, у 2018 році функціонувало 45 опорних закладів із 62 філіями, з підвезенням 2774 учнів.

Мережа опорних шкіл узгоджується відповідно до формування добровільних територіальних громад, продовжується робота щодо створення опорних шкіл в районах та ОТГ.

У 2019 році у зовнішньому незалежному оцінюванні взяли участь 15066 осіб.

За результатами ЗНО Вінницька область в Україні посіла: з української мови 7 місце, з історії України-6, з математики -14, з англійської мови-9.

200 балів із ЗНО отримали 6 учасників з Вінницької області - 2 з української мови, 2 з хімії,1 з англійської мови, 1 з математики.

Всього в області нараховується 7101 випускник 11 класів та 14146  випускників 9 класів. Із 721 претендента на нагородження золотими і срібними медалями, 492 випускники 11 класів (68 %) нагороджені золотими і срібними медалями. Серед випускників 9-х класів свідоцтва з відзнакою отримали 938 учнів (94% від 995 претендентів).

Більше 4 тис. учнів Вінниччини взяли участь у різних конкурсах, олімпіадах, турнірах обласного та Всеукраїнського рівнів.

Обласною державною адміністрацією забезпечено в повному обсязі фінансування ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 19 навчальних предметів, на що з обласного бюджету було виділено 673,7 тис. грн Це дозволило залучити до його проведення 1943 учні з усієї області, що на 115 учнів більше, в порівнянні з минулим роком, з них 932 учні стали призерами, в тому числі: 134 - вибороли дипломи першого ступеня, 284 – другого та 514 – третього.

Вінниччину у ІV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад представляло 19 учнівських команд. Протягом квітня-травня 2019 року 71 переможець ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад взяв участь у ІV етапі, здобуто 33 перемоги, що на 5  більше в порівнянні з минулим роком. За підсумками  ІV етапу Всеукраїнських учнівських  олімпіад  2  учні здобули  дипломи  І  ступеня, 4 – ІІ ступеня  та  27-ІІІ  ступеня.

Учень 10-го класу комунального закладу «Якушинецький ліцей» Якушинецької ОТГ Вінницького району, переможець ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії, на міжнародній учнівській олімпіаді з географії, яка проводилася у м. Тегу, республіки Корея з  24.08.-04.09.2019 року  виборов ІІІ місце (бронзову медаль). 

Область має 10 переможців ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук

За підсумками проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів, змагань 22.05.2019 р. проведено  обласне свято-зустріч з  обдарованою  молоддю «Таланти Поділля-2019», на якому  вручено 729 премій на суму 700 тис. грн (403 учні, 326 учителів). З них 20 тис. грн. отримала Коробкова Я.С., переможець Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2019» у номінації «Географія» - вчитель географії Хоньковецької ЗОШ І-ІІІ ст. Могилів-Подільського району.

У 2019-2020 навчальному році продовжено пілотування нового Державного стандарту початкової школи у 3-х класах.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від                23.10.2019 року №1333 до всеукраїнського експерименту включено ще 8 закладів загальної середньої освіти, які працювали два роки поспіль на обласному рівні. За кількістю шкіл-учасників експерименту область увійшла в трійку лідерів поряд з м. Києвом та Львівською областю.

Комунальним вищим навчальним закладом «Вінницька академія неперервної освіти» проводяться курси для підвищення кваліфікації вчителів початкової школи щодо впровадження нового Державного стандарту початкової освіти. На базі КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти» проведено навчання для вчителів початкових класів області (1111 осіб) та вчителів англійської мови (920 осіб).

Станом на звітну дату органами місцевого самоврядування прийнято 35 рішень про створення інклюзивно-ресурсних центрів, 34 з них вже зареєстровані та розпочали свою діяльність як юридичні особи.

Станом на 01.01.2020 року підготовку кваліфікованих робітників здійснює 31 державний заклад професійної( професійно-технічної) освіти, у яких навчається 11,6 тис. учнів.

В області розроблено та реалізується «Регіональна програма розвитку професійно-технічної освіти Вінницької області на 2019-2020 роки» з урахуванням модернізації мережі професійно-технічних навчальних закладів, їх укрупнення та здійснення підготовки та перепідготовки робітничих кадрів відповідно до потреб регіону і  ринку праці.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 09.08.2018 №894 «Про реорганізацію закладів професійної (професійно-технічної) освіти Вінницької області»  припинено Державний навчальний заклад «Професійно-технічне училище № 21 м. Калинівка» шляхом приєднання до Державного навчального закладу «Гущинецьке вище професійне училище», на базі Державного навчального закладу «Професійно-технічне училище №21 м.Калинівка  створено філію.

З метою підвищення якості та конкурентоспроможності професійно-технічної освіти, відповідно до вимог інноваційного розвитку суспільства та економіки, обласна державна адміністрація сприяє створенню та організації роботи навчально-практичних центрів, забезпечених сучасною технікою, обладнанням, інструментами.

Протягом 2019 року відкрито 3 навчально-практичні центри, оснащених сучасним обладнанням. Всього станом на 01.01.2020 р. в області працюють 18 навчально-практичних центрів за напрямками: будівельного профілю – 7; аграрних - 4; сфери послуг - 1; залізничні - 1; промислові -5.На створення Центрів використані державні кошти, Державного Фонду регіонального розвитку, кошти обласного бюджету, від діяльності навчальних господарств та майстерень.

 

Пріоритет 2. Дооснащення газових котелень котлами на альтернативних видах палива та виведення їх з підвальних приміщень у загальноосвітніх навчальних закладах.

Протягом 2019 року роботи по виведенню котелень з підвальних приміщень проводились на 2 об’єктах, а саме: Борщагівська ЗОШ Погребищенського району та Одайська ЗОШ І-ІІ ст. Тульчинської ОТГ. Роботи не завершено.

У 2020 році планується завершити роботи, які розпочато у 2019 році:

- Борщагівська ЗОШ Погребищенського району (проводиться оформлення дозвільних документів на введення в експлуатацію, оформлення земельної ділянки).

- Одайська ЗОШ І-ІІ ст. Тульчинської ОТГ (роботи на стадії завершення, проводяться пусконалагоджувальні роботи, оформлення дозвільних документів).

 

Пріоритет 3. Покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів.

На зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти у 2019 році освоєно 255, 568 млн грн.

Станом на звітну дату з різних джерел фінансування на капітальні та поточні ремонти використано - 163,9 млн грн:

 • державний бюджет - 114,6 млн грн,
 • місцевий бюджет - 49,1 млн грн.

Виконано наступні роботи:

- у 90 школах замінено 1291 вікна;

- у 13 школах утеплено фасади ;

- у 44 школах відремонтовано та утеплено дах;

- у 34 школах відремонтовано системи опалення;

- у 15 школах замінено котли на сучасні та модернізовані;

- у 81 закладі замінено 158 дверей;

- відремонтовано 2,9 км. теплових мереж;

- поточні ремонти, поновлення меблів, кухонного обладнання, сантехніки, дошок, придбання меблів, фарби, цементу, шпаклівки, будівельних матеріалів.

Розпорядженнями Кабінету Міністрів України (23.01.2019 р. №39-р, 10.06.2019 р. №365 –р, 10.07.2019 р. №500-р) кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів соціально-економічного розвитку окремих територій виділено 22,2 млн грн на 41 об’єкт освіти.

Станом на звітну дату освоєно –11,785 млн грн (53%) з державного бюджету. Роботи продовжуються.

Постановою КМУ від 17 квітня 2019 р. №376 щодо надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення та ремонт існуючих спорткомплексів виділено та освоєно - 8,079 млн грн.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.07.2019р. №492-р «Про внесення змін до переліку інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2019 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, в тому числі тих, що фінансуються з метою погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Державної казначейської служби станом на 1 січня 2019 року» з державного бюджету виділено кошти в сумі 14,670 млн грн на реконструкцію та капітальний ремонт 4-х об’єктів освіти.

Станом на звітну дату освоєно: державний бюджет –11,833 млн грн, місцевий – 1,270 млн грн (81%).Роботи продовжуються.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 травня 2019 р. №351-р «Про затвердження переліку інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватись у 2019 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» виділено 50,5 млн грн на будівництво та реконструкцію 4 об’єктів освіти.

Станом на звітну  дату освоєно: державний бюджет - 50,4 млн грн , місцевий – 22,3 млн грн (99,8%). Роботи продовжуються.

Розпорядженням голови обласної Ради від 1 лютого 2019 року № 3 «Про шістнадцятий обласний конкурс проектів розвитку територіальних громад» виділено субвенцію з обласного бюджету на суму 6,9 млн грн. Роботи проводяться на 82 об’єктах освіти. Освоєно 6,5 млн грн (94,2%).

Постановою КМУ №130 від 27.02.2019р. (субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» - зміни до Постанови КМУ від 04.04.2018 №237),передбачено 43,299 млн грн коштів субвенції, в т.ч. на:

- дидактичні матеріали – 10,825 млн грн,

- придбання сучасних меблі – 17,320 млн грн,

- придбання музичних інструментів, комп’ютерного обладнання, відповідний мультимедійний контент – 15,155 млн грн.

         З місцевих бюджетів на умовах співфінансування виділено15,402 млн грн.

Станом на звітну дату освоєно: коштів субвенції – 43,243млн грн (99,9%), коштів місцевих бюджетів– 12,827 млн грн (83,3%), інших коштів (спонсорські, залишки освітньої субвенції 2018 року, інші) – 6,176 млн грн.

В області підвіз учнів здійснює 311 шкільних автобуси, в тому числі 1 з них спеціальний шкільний автобус.

У 2019 році відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 року №319 на придбання шкільних автобусів на умовах співфінансування виділено 16496,5 тис. грн.Кошти освітньої субвенції розподілено між адміністративними одиницями області.

У 2019 році придбано 18 шкільних автобусів за кошти різних джерел фінансування на суму 31161,2 тис. грн, а саме:

- 15 автобусів на умовах співфінансування за кошти освітньої субвенції (15465,465 тис. грн) та кошти місцевих бюджетів (11887,735 тис. грн);

- 3 автобуси – за кошти місцевого бюджету (3 808,0 тис. грн).

 

Пріоритет 4. Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги жителям області.

Станом на 01.01.2020 року у Вінницькій області функціонують 54 заклади первинної медико-санітарної допомоги, до складу яких входить 309 амбулаторій загальної практики сімейної медицини (з яких 218 сільських) та 734 ФАПи та ФП.

В рамках децентралізації у сфері охорони здоров’я на рівні об’єднаних територіальних громад в області створено, пройшли офіційну реєстрацію та функціонують 19 нових закладів первинної медико-санітарної допомоги (за 2019 рік створено 2 заклади).

         На виконання Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» в області завершена трансформація первинної ланки надання медичної допомоги: автономізовані - перетворені на КНП 100% закладів, комп’ютеризовані - 100% закладів, зареєстровані в системі E-Нealth 100% закладів та 100% лікарів первинної ланки.

Станом на 27.01.2020 року в електронну систему надійшло 1553309 декларацій. В області підписанням декларацій охоплено 84% населення ( І місце в Україні).

Розпочинаючи з 1 квітня 2019 року, урядова програма реімбурсації «Доступні ліки» перейшла в адміністрування Національної служби здоров'я України. Станом на 27.01.2020 року в області 74 аптечних заклади (291 місце відпуску лікарських засобів за електронними рецептами) заключили угоди з НСЗУ. Виписано 592,99 тисяч електронних рецептів, в аптечній мережі відпущено 484,63 тисяч рецептів (81,7%).

На вторинному рівні надання медичної допомоги функціонує 48 закладів спеціалізованої медичної допомоги, на третинному рівні – 36 закладів обласного підпорядкування.

За оперативними даними загальний ліжковий фонд на 01.01.2020 року складає 9708 ліжок. Забезпеченість ліжками по області становить 62,5 на 10 тисяч населення. З метою оптимізації діяльності стаціонарного сектору з початку 2019 року скорочено 294 ліжка цілодобового перебування, на вторинному рівні надання медичної допомоги –169 ліжок, на третинному рівні – 125 ліжок.

За 2019 рік проліковано 325,9 тис. пацієнтів, що на 3,2% менше, ніж у 2018 році. Середній термін госпіталізації в цілодобові стаціонари скоротився з 10,0 днів у 2018 році до 9,7 днів у 2019 році (на вторинному рівні з 7,8 до 7,7 днів, на третинному рівні з 15,3 до 14,3 днів). Показник лікарняної летальності в цілому по області за цей період склав 1,0. В структурі госпіталізованої патології дорослого населення переважають хвороби системи кровообігу (21,8%), кістково-м’язової системи (6,2%) і травлення (9,2%).

В результаті запровадження в області субпроекту Світового банку «Складова розвитку системи охорони здоров’я Вінницької області. Яка направлена на покращення медичної допомоги хворим з серцево-судинною патологією» на 7,3% знизилась летальність від гострої серцево-судинної патології.

В структуру системи екстреної медичної допомоги області (КНП «Територіальне медичне об’єднання «Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Вінницької обласної Ради») входять Центр екстреної медичної допомоги – головна установа, 8 станцій екстреної медичної допомоги, 22 відділення та 31 пункт базування бригад ЕМД.

Загальна кількість автомобілів швидкої медичної допомоги становить 186, з них: автомобілі, які відповідають ДСТУ 7032:2009 «Автомобілі швидкої медичної допомоги та їхнє устаткування» - 84 (45,2%);автомобілі, які закуплені до прийняття національного стандарту – 102 (54,8%), в тому числі з терміном експлуатації понад 10 років – 94 (49,2%).

На виконання Постанови КМУ від 22.05.2019 №425 «Деякі питання реалізації пілотного проекту щодо розвитку системи екстреної медичної допомоги у Вінницькій, Донецькій, Одеській, Полтавській, Тернопільській областях та м. Києві та створення оперативно-диспетчерських служб» виділено з державного бюджету кошти на умовах співфінансування з місцевого бюджету на придбання 86 санітарних автомобілів, з них – 62 класу В та 24 класу С.

З листопада місяця 2018р. введено в експлуатацію новний хірургічний корпус КНП «ВОКЛ ім. М.І Пирогова ВОР», на його базі розпочали діяльність 6 клінічних високоспеціалізованих хірургічних центрів, які дооснащені та переоснащені високотехнологічним медичним обладнанням і апаратурою, що розкрило можливості по впровадженню новітніх малоінвазивних технологій лікування та діагностування, загальному збільшенню оперативних втручань методами лапароскопічноїендоваскулярної хірургії, рентгенваскулярної, гістероскопії та ендоскопії, що становить на даний час біля 70% від загальної кількості оперативних втручань.

Протягом 2019р. впроваджено 62 новітні технології серед них це ендоскопічні оперативні втручання при кровотечах виразкового генезу, ротаційна механічна тромбектомія магістральних вен, ендоскопічне стентування пілоредуоденальної зони, відеоторакоскопічні операції на легенях, бронхах та плеврі, лапароскопічнакістентомія нирок, літотрипія каменів, нирок і сечоводів комбінування з лазерним промінем під УЗД-контролем, стентування коронарних артерій, балонна ангіопластика коронарних артерій, пласика та заміна клапанів серця.

Наведені новітні технології забезпечили зменшення терміну лікування хворих в стаціонарі в цілому по лікарні на 0,7 дня, стабілізувати показники післяопераційної летальності та післяопераційних ускладнень, збільшення відсотку повного одужання пролікованих хворих та виписаних хворих з одужанням.

За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості та співфінансування з місцевих бюджетів у Вінницькій області у 2019 році здійснювалось будівництво 15 амбулаторій загальної практики сімейної медицини.

З початку будівництва освоєні кошти в сумі 113,64 млн грн, у тому числі:

- державний бюджет – 100,05 млн грн;

- місцевий бюджет – 13,59 млн грн.

Введено в експлуатацію сім амбулаторій: Красносільська АЗПСМ Бершадського району, Білопільська АЗПСМ Козятинського району, Багринівська АЗПСМ Літинського району, Вербська АЗПСМ Чечельницького району, Студенянська АЗПСМ Піщанського району, Жданівська АЗПСМ Хмільницького району  та Гальжбіївська АЗПСМ Ямпільського району. Завершення будівництва ще 8-ми амбулаторій планується на І-й та ІІ-й квартал 2020 р., а саме: Городківська АЗПСМ Крижопільського району, Озаринецька АЗПСМ Могилів-Подільського району, Бронницька АЗПСМ Могилів-Подільського району, Новофастівська АЗПСМ Погребищенського, Капустянська АЗПСМ Тростянецького району, Борисівька АЗПСМ Іллінецького району, Бабчинська АЗПСМ Чернівецького району, Якушинецька АЗПСМ Вінницького району.

З метою забезпечення медичних працівників службовим автотранспортом за рахунок коштів державного бюджету (7,5 млн грн), та співфінансування з місцевих бюджетів (0,79 млн грн), закуплено 15 спеціалізованих легкових автомобілів для новозбудованих амбулаторій.

Для існуючих амбулаторій закуплено 16 спеціалізованих легкових автомобілів на суму 8,0 млн грн з державного бюджету та 0,87 млн грн співфінансування з місцевих бюджетів.

З метою покращення умов перебування пацієнтів на базі Обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова:

 • завершено реконструкція будівлі корпусу №14, виконано робіт на суму 6,27 млн грн;
 • завершені роботи з реконструкції будівлі корпусу №15, виконано робіт на суму 1,54 млн грн;
 • виконуються роботи з реконструкції корпусу №7 з розміщенням нейрохірургічного і інсультного відділень. Виконано робіт на суму 23,6 млн грн (в т.ч. кошти ДФРР - 19,98 млн грн, обласний бюджет 3,6 млн грн);
 • завершені роботи по капітальному ремонту 2-го поверху лікувального корпусу №17, виконано робіт 5,47 млн грн.

Крім того, у 2019 році завершені роботи з реконструкції частини інфекційного відділення обласної дитячої клінічної лікарні у відділення екстреної медичної допомоги, з обласного бюджету, освоєно – 9,53 млн грн. Здійснюється документальне оформлення на введення об’єкта в експлуатацію.

Продовжується капітальний ремонт педіатричного відділення обласної дитячої клінічної лікарні, виконано робіт на суму 4,05 млн. грн.

Завершено реконструкцію будівлі обласної станції переливання крові, освоєно коштів в сумі 3,0 млн. грн.

Завершено будівництво свердловини для господарсько-питного постачання Хмільницької обласної фізіотерапевтичної лікарні, освоєно 515,96 тис. грн.

Виконуються роботи з реконструкції ортопедичного відділення для відновного лікування хворих з наслідками травм і захворювань опоно-рухового апарату Жмеринської лікарні відновного лікування, освоєно 3,7 млн грн.

Завершено капітальний ремонт Ямпільського відділення територіального медичного об’єднання «Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та телемедицини катастроф», освоєно 703,6 тис. грн.

Завершуються роботи з реконструкції головного корпусу окружної лікарні для розміщення рентген операційного блоку з ангіографом в м. Могилів-Подільський, освоєно 16,93 млн.грн.(в т.ч. кошти ДФРР - 10 млн грн,  співфінансування з місцевих бюджетів – 6,93 млнгрн.

Завершено капітальний ремонт примішення дитячого відділення Шаргородської центральної лікарні, виконано робіт на суму 0,94 млн грн.

 

Пріоритет 5. Зниження смертності хворих області від серцево-судинної патології шляхом реалізації субпроєкту Світового банку «Складова розвитку системи охорони здоров’я Вінницької області, яка направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією».

В області продовжується реалізація субпроєкту Світового Банку «Складова розвитку системи охорони здоров’я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією».

Показник проміжних результатів субпроекту №07 «Частка закладів первинної медичної допомоги, які відповідають нормам облаштування для покращеного лікування серцево-судинних захворювань» виконаний у 2019 році на 91,9% (при плановому субпроекту - 55%).

Додатково залучено з місцевих бюджетів в рамках співфінансування субпроекту коштів еквівалентно 179,4 тис. дол. США.

Здійснюється поточний моніторинг ефективності використання медичного обладнання, закупленого в рамках впровадження субпроекту. Телеметричним підрозділом КУ «Територіальне медичне об’єднання «Вінницький обласний  центр екстреної медичної допомоги » за 2019 рік здійснено17572 дистанційних консультації електрокардіограм з районів області в режимі 24\7. Завдяки даному методу діагностики додатково виявлено 651 гострих коронарних синдромів, проведено 29 догоспітальних тромболізісів.

Станом на 01.01.2020 року із 120 виїзних фельдшерських бригад служби екстреної медичної допомоги, апарати для телеметричної дистанційної передачі електрокардіограм наявні лише у 70 (58,3%). 100% укомплектування зазначених бригад можливе за умови поставки в лютому 2020 року 86 санітарних автомобілів за рахунок централізованих закупівель МОЗ України.

У КНП «Вінницький регіональний клінічний лікувально-діагностичний центр серцево-судинної патології» за 2019 рік проліковано 5009 хворих (з них 43,5% - із районів області). У звітному періоді зросла кількість інтервенційних втручань проведених у зазначеному закладі: всього виконано 3406 втручань (+696 до показника 2018 року); планових коронарографій 1121(+203 до показника 2018 року);всього операцій стентувань коронарних судин 1088 (+209 до показника 2018року). Питома вага таких ургентних операцій складає 61,5%; ургентних операцій стентувань коронарних судин 669 (+171 до показника 2018 року).

У новій операційній, створеній та оснащеній медичним обладнанням за кошти регіонального субпроекту, в 2019 році здійснено 303 оперативних втручання. Проведено 92 операції на «відкритому серці».

За вказаний період проведено 853 планових безкоштовних коронарографії хворим 1 черги обласного реєстру із серцево - судинною патологією. За результатами обстеження патологія виявлена у 53,2% хворих. Із даної групи хворих у 30,5% проведено безкоштовне стентування «критичної коронарної судини» (степінь закриття ≥ 90%), у 22,7% - показане оперативне лікування в профільним кініках України.

Станом на 01.01.2020р. по будівництву Кардіоцентру виконані такі види робіт:

- всі бетонні роботи по зведенню каркасу будівлі ( окрім пандусів та ганків);

- зроблено стяжки підлог по 6 поверх включно;

- виконані перегородки з цегли по 6 поверх включно;

- виконано скління будівлі з 1 по 7 поверхи, також встановлено профілі вітражів блоку №2;

- встановлюються гіпсокартонні перегородки з другого по п'ятий поверхи блоку №1;

- встановлено радіатори в підвалі, першому, другому, третьому поверхах;

- виконана вентиляція в підвалі та з 1 по 4 поверхи;

- прокладено електричні лотки на 2 та 3 поверхах та виконується монтаж розеточних груп в перегородки;

- на блоці №2 виконано покрівлю. Закуплено чиллери.

По господарському корпусу виконані роботи по зведенню каркасу, влаштуванню стяжок підлог, зроблено покрівлю.

По кисневій станції виконані роботи по зведенню каркасу, влаштуванню стяжок підлог, зроблено покрівлю.

По дизельній електростанції виконано фундамент та закуплено обладнання.

По котельні зроблено фундамент, встановлено димову трубу та очікується доставка обладнання.

 

Пріоритет 6. Соціальний захист окремих категорій громадян. Ефективне функціонування соціальної сфери.

В області діє Комплексна цільова програма соціального захисту населення Вінницької області на 2019-2021 роки, затверджена рішенням 37 сесії Вінницької обласної Ради 7 скликання від 05.03.2016 року №750, яка спрямована на підвищення рівня життя вразливих та соціально незахищених верств населення шляхом їх соціальної підтримки, надання якісних соціальних послуг, створення безбар’єрного середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення; здійснення конкретних заходів, спрямованих на забезпечення права кожного громадянина на достатній життєвий рівень, надання адресної підтримки незахищеним верствам населення, залучення до співробітництва з органами виконавчої влади громадських організацій та благодійних фондів, діяльність яких має соціальну спрямованість.

З метою активізації культурно-дозвіллевої сфери життя людей похилого віку та осіб з інвалідністю у березні 2019 році створено ініціативну групу людей похилого віку області, з якою проведено «круглий» стіл на тему: «Активне довголіття як вимога часу», виготовлено і поширено серед населення соціально спрямований відеоролик щодо здорового старіння та активного довголіття, взаємної відповідальності поколінь та формування позитивного ставлення до похилого та старечого віку.

У 2019 році продовжено реалізацію інноваційного престиж-проекту «Від пасивності до пасіонарності» у рамках якого організовано та проведено круглі столи за участю людей старшого віку та навчально-методичний семінар на тему «Підвищення рівня якості життя людей похилого віку – справа всіх і кожного» у Могилів-Подільському, Ямпільському, Крижопільському, Літинському, Погребищенському, Томашпільському районах та Тульчинській ОТГ Вінницької області, в яких взяли участь 130 осіб. У липні проведено літню методичну школу для 90 учасників проекту, у Тульчинській ОТГ та Томашпільському районах проведено міні-форуми на тему «Якість життя людей поважного віку, їх соціальний статус – справа влади і суспільства», в яких взяли участь 135 осіб.

У квітні 2019 року для резидентів Тиврівського будинку-інтернату геріатричного профілю та мешканців відділення стаціонарного догляду Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Тиврівського району проведено навчально-розважальні заходи в рамках програми «Активне довголіття».

У травні 2019 року проведено дводенний Обласний форум для людей старшого віку «55+», в якому взяли участь 200 активних пенсіонерів з усієї області та спільно з громадською організацією «Вінниця ДАУН-СИНДРОМ» організовано фотопроект «Я хочу! Я мрію! Я буду!».

Спільно з громадською організацією «Фундація суспільного розвитку» у 2019 році проведено:

 • у червні - інтелектуально-спортивний квест, в якому взяли участь 30 осіб - мешканці Обласного пансіонату для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку та пенсіонери, які проживають у Вінницькому та Калинівському районах. Також, у червні для резидентів цього пансіонату, Обласного центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень та підопічних територіальних центрів соціального обслуговування Вінницького, Гайсинського районів та Немирівської об’єднаної територіальної громади організовано та проведено тематичну поїздку до Націона́льного дендрологічного парку «Софіївка»;
 • у липні - Ярмарку активностей для осіб пенсійного та передпенсійного віку в якій взяло участь 70 осіб старшого віку, які проживають у Погребищенському, Тростянецькому та Оратівському районах;
 • у серпні - заходи з активного дозвілля у Подільському зоопарку, в якому взяли участь 60 осіб похилого віку та осіб з інвалідністю, які проживають в Обласному пансіонаті для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку, Обласному центрі комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень, Тиврівському будинку-інтернаті геріатричного профілю, Літинському та Жмеринському районах;
 • у вересні – тематичну поїздку до Браїлівського жіночого монастиря та екскурсію до Садиби фон Мекків, в якій взяли участь 95 людей похилого віку та осіб з інвалідністю, які проживають у Обласному пансіонаті для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку та пенсіонери, у Вінницькому, Калинівському, Літинському, Шаргородському, Барському, Піщанському та Чечельницькому районах;
 • у жовтні - заходи для осіб пенсійного та передпенсійного віку у територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Оратівського та Крижопільського районів;
 • у листопаді - інтеграційні заходи для людей старшого віку та молоді «Єднання поколінь» - проходження квест-кімнат у м. Вінниці та майстер-клас з виготовлення новорічних прикрас у Тиврівському обласному будинку-інтернаті для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку;
 • у грудні – тематичну екскурсію для дітей та молоді, які перебувають у Стрижавському дитячому будинку-інтернаті та у Вінницькому обласному центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Обрій» до Клавдіївської фабрики ялинкових прикрас.

Спільно з громадською організацію молоді з обмеженими фізичними можливостями «Гармонія» у липні проведено інклюзивний наметовий табір «Школа самостійного життя», в якому взяли участь 30 осіб та у жовтні - спортивні змагання «Регбі на візках», в яких взяли участь також 30 осіб, у грудні – Ярмарку виробів людей з інвалідністю «Душею створена краса».

У 2019 році, за підтримки облдержадміністрації, Вінницьким обласним осередком Всеукраїнської громадської організації «Українська спілка інвалідів - УСІ» проведено спортивні змагання з футболу, легкої атлетики та волейболу для дітей та молоді з порушеннями ментального розвитку "Спеціальна Олімпіада".

У грудні спільно з громадською організацією «Всеукраїнське об’єднання осіб з інвалідністю «Група активної реабілітації» проведено конкурс розробки та виготовлення індивідуальних пристосувань для осіб з інвалідністю «Територія самостійного життя», в презентації якого взяли участь 90 осіб – особи з інвалідністю, в тому числі ті, які перебувають в закладах соціальної сфери області, батьки та рідні дітей з інвалідністю.

Також, у грудні спільно з громадською організацією «Соціальна хата рівних можливостей» реалізовано Інтерактивний фотопроект до Міжнародного дня людей з інвалідністю «Я і місто».

На виконання Комплексної програми та з метою належної організації надання соціальних послуг в області у лютому проведено семінар-нараду «Механізми визначення потреб населення у соціальних послугах. Аналіз та оцінка соціальних потреб населення», в якій взяли участь 120 осіб, в тому числі представники об’єднаних територіальних громад. У березні проведено воркшоп «Організація роботи з людьми з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень» в Обласному центрі комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень. У червні, липні та жовтні спільно з громадською організацією «Центр Поділля-Соціум» проведено тренінгові навчання «Сучасні практики роботи з літніми людьми. Попередження емоційному та професійному вигоранню» для працівників територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Літинського, Хмільницького районів та м. Хмільник.

У червні, з метою підвищення рівня професійних здібностей працівників закладів соціальної сфери та запровадження курсів з основ догляду за особами, які потребують сторонньої допомоги, на базі Обласного пансіонату для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку облдержадміністрацією організовано та проведено практичний семінар-навчання «Основи довготривалого догляду за людьми літнього віку» для молодшого медичного персоналу та соціальних працівників (робітників).

У листопаді спільно з громадською організацією «Асоціація захисту прав та допомоги людям з інвалідністю «Відкриті серця» проведено семінар – тренінг «Соціальне замовлення, як ефективний механізм фінансування ГО», в якому взяли участь 25 представників інститутів громадянського суспільства та семінар для працівників психоневрологічних будинків-інтернатів «Соціальні майстерні – альтернатива трудової зайнятості людей з важкими формами інвалідності».

У грудні в області проведено форум «Безбар’єрність у житті людей з інвалідністю. Міфи та реальність», конференцію «Доступність для осіб з інвалідністю у молодіжному середовищі» та семінар-навчання для директорів та працівників обласних комунальних закладів соціальної сфери «Дотримання прав осіб з інвалідністю в закладах системи соціального захисту населення» для керівників та працівників за участю представника Уповноваженого Верховної Ради з дотримання прав людини у місцях несвободи та процесуальних прав.

На виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 18.06.2019 №453 «Про реалізацію у Вінницькій області в 2019-2021 роках пілотного проекту «Створення системи надання послуг раннього втручання для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя» у грудні організовано навчання з професійної підготовки спеціалістів для впровадження послуги раннього втручання в Інституті раннього втручання, м. Харків.

За результатами успішної апробації проекту Державного стандарту соціальної послуги тимчасового відпочинку для батьків або осіб, які їх замінюють, що здійснюють догляд за дітьми з інвалідністю у 2019 році проведено 15 заїздів для сімей, які виховують дітей з важкими формами інвалідності. 119 сімей скористалися послугою тимчасового відпочинку із 20 районів та міст Вінницької області, з них 43 учасника - на кріслах колісних.

У жовтні, з метою популяризації професій соціальної сфери та поширення кращих практик роботи з людьми похилого віку та особами з інвалідністю, організовано та проведено перший обласний конкурс «Кращий працівник соціальної сфери - 2019».

У 2019 році проведено моніторинг закладів системи соціальної сфери області – обласного пансіонату для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку, Тиврівського обласного будинку-інтернату для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку, 5 психоневрологічних будинків-інтернатів, 2 дитячих будинки-інтернати та 3 територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) – Липовецького, Тиврівського, Томашпільського районів.

Облдержадміністрацією здійснено супровід укомплектування персональними комп’ютерами робочих місць 5 працівників структурних підрозділів з питань соціального захисту, служб у справах дітей, фахівців із соціальної роботи Барської, Дашівської, Мельниківської, Райгородської, Якушинецької об’єднаних територіальних громад області відповідно до наказу Міністерства соціальної політики України від 20.07.2018 № 1051 «Про надання об’єднаним територіальним громадам технічної підтримки щодо виконання функцій у сфері соціального захисту населення та захисту прав дітей» в межах проекту Світового Банку та Міністерства соціальної політики України «Модернізація системи соціальної підтримки населення України» та заходу «Удосконалення адміністрування виплат і послуг».

Для 21 об’єднаних територіальних громад (Барська, Дашівська, Мельниківська, Райгородська, Якушинецька, Вороновицька, Жданівська, Тростянецька, Шпиківська, Ковалівська, Томашпільська, Гніванська, Сокикринецька, Лука-Мелешківська, Джулинська, Бабчинецька, Ситковецька, Мурафська, Іванівська, Шляхівська, Іллінецька) у серпні-вересні 2019 проведено серію семінарів-навчань «Обговорення діяльності об’єднаної територіальної громади щодо соціальної підтримки населення та питань реалізації Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю».

У серпні у Жданівській ОТГ проведено робочу зустріч по обміну досвідом з питань організації надання соціальних послуг та захисту прав дітей представників Жданівської сільської ради та управління праці та соціального захисту населення Хмільницької районної адміністрації з спеціалістами Департаменту соціальної та молодіжної політики, Обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Служби у справах дітей ОДА, Радницею Мінсоцполітики з питань ВПО та представниками громадської організації молоді з обмеженими фізичними можливостями “Гармонія”.

У вересні у Гніванській ОТГ проведено семінар-навчання на тему «Виконання функцій у сфері соціального захисту населення та захисту дітей. Застосування конфліктно- чутливого підходу до діяльності та при прийнятті рішень у соціальній роботі».

У жовтні проведено робочу зустріч з головою Студенянської ОТГ та здійснено моніторинг з відвідуванням суб’єкта впровадження в дослідно-промислову експлуатацію програмного комплексу «Інтегрована інформаційна система «Соціальна громада» щодо надання адміністративних послуг соціального характеру мешканцям ОТГ.

В області обліковується понад 110 тисяч осіб, яким встановлено групу інвалідності з яких понад 10 тис. осіб перебувають на обліку для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації (далі - ТЗР).

З початку 2019 року для забезпечення ТЗР область профінансовано на суму 106,078 млн грн, на яку закуплено та видано понад 29,456 тис. одиниць виробів (2018 рік - 63,9 млн грн, на які закуплено та видано понад 17,0 тис. одиниць виробів), з яких - 23 866 протезно-ортопедичних виробів (2018 -3828), 1 303 крісел-колісних (2018 - 1149), 3 623 одиниць засобів малої механізації - палиці, милиці, ходунки (2018 – 2159) та 326 одиниць спеціальних засобів для орієнтування та спілкування (2018 - 248).

Органами соціального захисту населення райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення було укладено 150 договорів для надання реабілітаційних послуг дітям з ДЦП реабілітаційними установами на загальну суму 2546,553 тис. грн, 133 дітям з інвалідністю внаслідок ДЦП надано реабілітаційні послуги.

Особи з інвалідністю, за наявності підстав, в якості засобу реабілітації забезпечуються спецавтотранспортом.

На обліку для забезпечення автомобілями перебуває 3910 осіб з інвалідністю (2018 – 4199) з яких: на першочерговому обліку – 81 особи ( 2018 - 83),  а позачерговому обліку – 484 осіб (2018 - 484), в порядку загальної черги – 3345 осіб (2018 - 3632).

Протягом 2019 року членами сімей померлих осіб з інвалідністю викуплено 22 автомобілі отриманих за кошти державного бюджету на суму 285,577 тис. грн (2018 - 26 на суму 383,845 тис. грн), передано у власність гуманітарних автомобілів після смерті осіб з інвалідністю – 21 (2018 - 33).

Передано у власність особам з інвалідністю після 10-ти років експлуатації гуманітарних автомобілів – 71 (2018 - 135), державних автомобілів – 35 (2018 - 86).

Житлові субсидії у 2019 році отримували 210,0 тис. домогосподарств, загальна сума нарахувань становить 1660,6 млн грн.

У безготівковій грошовій формі житлову субсидію нараховано (з жовтня по грудень 2019 року) для виплати 169,3 тис. домогосподарствам на загальну суму 386,9 млн. грн., з них: у готівковій формі (через Укрпошту та банки) 127,8 тис. домогосподарств на загальну суму 364,2 млн грн та у безготівковій формі (через Ощадбанк) 41,5 тис домогосподарств на загальну суму 22,7 млн грн.

Одноразову натуральну допомогу «пакунок малюка» при народженні дитини отримали у 2019 році 11241 родина новонароджених.

Забезпечено виплату державних соціальних допомог сім’ям з дітьми (понад 49 тис. осіб), малозабезпеченим сім’ям (понад 7 тис. осіб), на дітей до 6 річного віку які виховуються в багатодітних сім’ях (понад 8 тис. осіб) особам з інвалідністю з дитинства, дітям з інвалідністю (понад 19 тис. осіб) та громадянам, які здійснюють догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу (понад 2 тис. осіб) громадянам які доглядають за особою з інвалідністю І групи та яка досягла 80-річного віку ( понад 6 тис. осіб), особам, які не мають право на пенсію та особам з інвалідністю (понад 5 тис. осіб).

Щомісячну компенсаційну виплату отримують 5749 непрацюючих фізичних осіб, які постійно надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які  не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами). Загальна сума нарахованих виплат за поточний рік становить 15111,41 тис. грн, профінансовано – 15295,04 тис. грн. Заборгованість - 597,16 тис. грн (поточна заборгованість 345,16 тис. грн, та борг минулого періоду становить 252,0 тис. грн).

В рамках реалізації програми забезпечення санаторно-курортним лікуванням окремих пільгових категорій населення протягом 2019 року путівками до санаторіїв Міністерства соціальної політики України («Батьківщина», «Перемога», «Салют», «Слава») забезпечено 687 осіб із числа ветеранів та інвалідів війни, осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту» (30% від потреби); у 2018 році - 551 особа.

На оплату санаторно-курортного лікування постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях громадян, передбачено 3208,453 тис.грн, що дозволило забезпечити санаторно-курортними послугами 377осіб (43% від потреби); у 2018 році – 393 особи.

В частині забезпечення санаторно-курортного лікування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1, та дітей, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою видатки із державного бюджету склали 5116,5 тис. грн - 63,72% від потреби; послугами санаторно-курортного лікування забезпечено 700 громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (529 осіб у 2018 році).

За напрямком фінансування «Санаторно-курортне оздоровлення інвалідів»- розмір асигнувань у 2019 році становив 4426, 2 тис. грн. (7,78% від потреби), послугами забезпечено 420 осіб (473- у 2018 році). 

 

Пріоритет 7. Соціальна підтримка учасників АТО/ООС та їх сімей, сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС, а також сімей героїв Небесної Сотні з Вінниччини.

З метою надання всебічної допомоги учасникам антитерористичної операції/операції об’єднаних сил, членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції реалізовувались заходи Обласної комплексної цільової програми підтримки учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил на 2016-2021 роки, затвердженої рішенням 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04.12.2018 №705.

За підтримки обласного бюджету у 2019 році надано одноразову матеріальну допомогу 13 сім’ям загиблих (померлих) учасників АТО/ООС на загальну суму 780 тис. грн та 48 особам, які отримали поранення (травму, контузію або каліцтво) під час проведення антитерористичної операції в східних областях України на загальну суму 960 тис. грн.

За рахунок коштів обласного бюджету здійснено заходи оздоровлення та відпочинку 2 вдів загиблих учасників антитерористичної операції разом з 4 дітьми шкільного віку та 21 особу з числа батьків загиблих учасників бойових дій у клінічному санаторії «Авангард» м. Немирів.

За рахунок субвенції з державного бюджету в області придбали квартири ті, учасники АТО, які стояли на квартирному обліку. За період 2015-2019 роки - 124 сім’ї.

На території області впроваджено низку власних інноваційний проектів соціальної адаптації, розвитку сімейного дозвілля та психоемоційного розвантаження для учасників бойових дій та їх родин.

 

Пріоритет 8. Забезпечення земельними ділянками військово-службовців, які беруть учать у АТО/ООС на Сході України.

Обласна державна адміністрація тримає на постійному контролі питання щодо забезпечення учасників антитерористичної операції земельними ділянками, придатними для будівництва чи/або ведення сільського господарства відповідно до статті 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Станом на 01.01.2020 року до Головного управління Держгеокадастру у Вінницькій області звернулося 22348 учасників антитерористичної операції з клопотаннями про отримання земельних ділянок. З них, 19403 громадян вже отримали накази про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на загальну орієнтовну площу 28000,4076 га, в тому числі:

- 3465 (учасників антитерористичної операції) для ведення індивідуального садівництва, загальною площею 346,2023 га;

- 15938 (учасників антитерористичної операції) для ведення особистого селянського господарства, загальною площею 27654,1053 га;

- 14088 учасникам антитерористичної операції підготовлено та видано накази про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу їх у власність на загальну площу 21122,3018  га на території області для вищезазначених потреб.

Крім того, видано накази про надання дозволів на розроблення документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність 234 членам родин загиблих під час військових дій на загальну орієнтовну площу 316,1818 га. Затверджено документації із землеустрою та передано у власність земельні ділянки 140 вищезазначеним громадянам загальною площею 205,1595 га на території Вінницької області.

Членам родини, яка втратила близьких, під час трагічних подій, що відбулися на Майдані Незалежності у місті Києві передано у власність 3 земельних ділянки загальною площею 0,30 га на території Вінницько-Хутірської сільської ради для ведення індивідуального садівництва.

 

Пріоритет 9. Подолання дитячої безпритульності і бездоглядності, запобігання сирітству, створення умов для всебічного розвитку та виховання дітей, покращення якості життя дітей соціально вразливих груп.

Станом на 01.01.2020 року в області 93,7% дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, охоплено сімейними формами виховання.

За оперативною інформацією в області станом на 01.01.2020 року функціонує 57 дитячих будинків сімейного типу та 134 прийомних сімей, в яких на вихованні перебуває 634 дитини-сироти, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.

Упродовж звітного року в області створено 7 прийомних сімей, 2 дитячих будинки сімейного типу. У 2019 році до сімейних форм виховання (дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї) влаштовано 74 дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, з них 60 – віком від 6 до 18 років.

Облдержадміністрацією вживаються заходи щодо зменшення чисельності дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в інтернатних закладах, а саме: популяризуються сімейні форми виховання; надається інформація про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, потенційним усиновителям, опікунам, прийомним батькам.

Станом на 01.01.2020 року в інтернатних закладах всіх форм підпорядкування виховувалися 103 дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування.

В області усиновлено 52 дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, (41-громадянами України, з них: 11 дітей старше 6 років).

У 2019 році 7 українських родин усиновили по 2 дитини та 1 сім’я - усиновила 3 дитини однією родинною групою.

В області проводиться системна робота щодо захисту житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, забезпечення житлом даної категорії.

Службами у справах дітей райдержадміністрацій та міських рад міст обласного значення ведеться облік нерухомого майна дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. За оперативними даними із загальної кількості 2327 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на первинному обліку служб у справах дітей райдержадміністрацій та міських рад міст обласного значення, 1998 дітей мають житло на праві власності та на праві користування (86%); не забезпечені житлом – 329 (14%). За оперативними даними виконавчих комітетів міських, селищних та сільських рад на квартирному обліку перебуває 270 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та 526 осіб з їх числа віком 18-23 роки.

З метою захисту житлових та майнових прав дітей службою у справах дітей облдержадміністрації розроблено заходи щодо забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, в районах та містах області реалізуються відповідні програми. Здійснюється щомісячний моніторинг забезпечення житлом вищезазначеної категорії дітей.

Зокрема, в Чечельницькому районі для особи з числа дітей-сиріт за кошти районного бюджету придбано житловий будинок вартістю 100 тис. грн. В Літинському районі придбано житловий будинок для особи з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, на який з місцевого бюджету виділено 90 тис. грн.

Протягом 2019 року завдяки проведенню службами у справах дітей області відповідної координаційної роботи 4 дитини-сироти, дитини, позбавлені батьківського піклування, отримали житло, а саме: у Жмеринському районі 1 дитина-сирота набула права власності на житловий будинок, який придбано за рахунок коштів батьків-вихователів та 1 дитина, позбавлена батьківського піклування, з обліку служби у справах дітей Жмеринської райдержадміністрації, яка виховується в дитячому будинку сімейного типу в Іллінецькому районі, отримала ½ частину будинку за рахунок коштів, заощаджених батьками-вихователями, 2 дітям зазначеної категорії, які виховуються в сім’ях опікунів/піклувальників м. Жмеринка та Чернівецького району, оформлено спадщину, 2 дітям придбано житло за рахунок коштів опікунів/піклувальників у Погребищенському районі.

Стосовно житла, яке належить дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, на праві користування щодо кожної дитини з’ясовується питання стосовно можливості повернення і проживання їх в приміщеннях по досягненню 18-річного віку.

Стан збереження та використання житла, закріпленого за дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, знаходиться на постійному контролі органів виконавчої влади.

Службами у справах дітей області постійно проводиться робота з органами місцевого самоврядування стосовно взяття дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, по досягненню ними 16-річного віку, на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, соціальний квартирний облік в установленому законодавством порядку.

Крім того, в області здійснюється забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок субвенції, обсяг якої у 2019 році для Вінницької області складає 37,642 млн грн.

Кошти субвенції передбачено спрямувати на 90 об’єктів:

1 – будівництво житла для дитячого будинку сімейного типу – 5,628 млн грн;

1 – капітальний ремонт житла для дитячого будинку сімейного типу – 0,618 млн грн;

1 – розроблення проектної документації на нове будівництво житла для дитячого будинку сімейного типу – 0,09 млн грн;

4 – придбання житла – 1,432 млн грн;

81 – виплата грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для дітей з метою придбання житла – 29,450 млн грн;

2 – розроблення проектної документації на нове будівництво приміщень для розміщення малих групових будинків – 0,3 млн грн.

В організаційно-методичному управлінні служби у справах дітей облдержадміністрації  знаходяться Вінницький та Жмеринський обласні центри соціально-психологічної реабілітації дітей.

В зазначених закладах знаходяться на повному державному забезпеченні діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, та діти з сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах.

Протягом 2019 року в обласних центрах соціально-психологічної реабілітації дітей перебувало 120 дітей. За період 2019 року із зазначених закладів до біологічних сімей повернуто 19 дітей, 31 дитину влаштовано до сімейних форм виховання та 5 дітей усиновлено.

В області пройшла літня оздоровча кампанія дітей шкільного віку. На базі закладів середньої загальної освіти працювало 225 таборів з денним перебуванням. в яких відпочило 21190 дітей, та 15 позаміських закладів оздоровлення та відпочинку, які надали  оздоровчі та відпочинкові послуги 8687 дітям. За кошти обласного бюджету послугами з оздоровлення та відпочинку забезпечено 1146 дітей (1062 -2018 р.), а саме: до дитячого табору АІСТ (с.Приморське Одеської обл.) на відпочинок направлено 580 дітей пільгових категорій; до дитячого табору «Колос» (м. Вінниця) - 300 осіб, до дитячого табору санаторного типу «Подільський Артек»(Тульчинський р-н, с Заозерне) - 260 осіб, до дитячого табору «Маяк»(Тиврівський р-н, с. Селище) – 6 осіб. Оздоровчими послугами забезпечено дітей, які перебували у комунальних закладах «Вінницький обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей»(22 особи) та «Жмеринський обласний соціальний гуртожиток» (18 осіб).

В УДЦ «Молода гвардія» протягом 13 тематично-оздоровчих змін оздоровилось 490 дітей (478 – 2018р.), в МДЦ «Артек» – 486 (475– 2018 р.) дітей.

 

Пріоритет 10. Забезпечення ефективної роботи у сфері підтримки сім’ї, запобігання та протидії домашньому насильству, попередження торгівлі людьми, забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків.

В області проживає 15024 багатодітних сімей, в яких виховується 50822 дітей.

У 2019 році 61 жінці з 21 району та 4 міст обласного значення присвоєно почесне звання України «Мати-героїня».

Протягом 2019 року видано 3796 посвідчень батьків багатодітної сім’ї та 9348 - дитини з багатодітної сім’ї.

Проведено 3 обласні свята «Моя сім’я – моя гордість» до Міжнародного дня сім’ї, «Дитинство – країна мрій» до Дня захисту дітей, до новорічних та різдвяних свят якими охоплено 3700 дітей з сімей пільгових категорій.

Вперше проведено Обласний форум татусів, для тат, які самостійно виховують троє та більше дітей та Дебатну студію для студентської молоді до Дня родини.

У Притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства та перебувають у складних життєвих обставинах, що функціонує за рахунок коштів обласного бюджету, протягом 2019 року перебували 32 жінки та 72 дітей, з них 28 хлопчиків та 44 дівчинки, яким надано 1363 послуги.

У 2019 році 5-ти мобільними бригадами соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства допомогу надано 2293 особам.

Організовано та проведено навчання для тренерів з числа працівників суб’єктів, які здійснюють заходи щодо запобігання та протидії домашньому насильству, обласного рівня; навчання для членів міжвідомчої ради з питань запобігання та протидії домашньому насильству Барської, Козятинської, Погребищенської, Томашпільської райдержадміністрацій та м. Козятин.

Проведено моніторинг діяльності суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству у Липовецькому, Чечельницькому та Тиврівському районах.

На телефонну «Лінію довіри» з питань запобігання та протидії домашньому насильству, торгівлі людьми та дискримінації за ознакою статі (0 800 75 04 75), що функціонує за рахунок коштів обласного бюджету, протягом 2019 року за допомогою звернулися 3000 осіб, з них чоловіків – 974, жінок – 2026, яким надано інформаційно-консультативні послуги.

Протягом 2019 року відбулося 4 засідання Експертної ради з питань запобігання та протидії дискримінації за ознакою статі, на яких розглянуто 5 звернень щодо розміщення зовнішньої реклами та 3 оголошення про вакансії на роботу.

З метою формування навичок громадсько-політичного лідерства у жінок проведено цикл тренінгів «Громадсько-політичне лідерство» та VІ міжрегіональний фестиваль «INFEST».

В рамках підвищення професійного рівня спеціалістів відповідальних за реалізацію державної гендерної політики проведено: тренінг для посадових осіб відповідальних за реалізацію гендерної політики райдержадміністрацій та міст обласного значення «Сексизм і дискримінація. Ідентифікація та протидія»; серію тренінгів «Впровадження гендерних підходів на місцевому рівні» для державних службовців Немирівської, Крижопільської, Тростянецької, Іллінецької райдержадміністраціїй; серію тренінгів «Гендерно-орієнтоване бюджетування» для посадових осіб ОТГ (4 тренінги).

В рамках реалізації Обласної комплексної програми у сфері протидії торгівлі людьми проведено навчання членів районної міжвідомчої ради з питань протидії торгівлі людьми Літинської та Тиврівської райдержадміністрацій.

Облдержадміністрацією спільно з громадською організацією ВОПО «Джерело надії» проведено 6 навчальних тренінгів «Торгівля людьми: проблема, правила безпеки, допомога постраждалим» для відповідальних фахівців та громадських активістів Барської, Вороновицької, Калинівської, Новогребельської, Гніванської, Росошанської об’єднаних територіальних громадах. Всього охоплено 120 осіб.

Протягом 2019 року ідентифіковано 17 осіб, які постраждали від торгівлі людьми, з яких 7 особам встановлено відповідний статус.

 

Пріоритет 11. Реалізація програм доступного житла в області.

На реалізацію Комплексної регіональної програми пільгового довготермінового кредитування громадян, які потребують поліпшення житлових умов у Вінницькій області на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням 24 сесії обласної Ради 7 скликання від 28.09.2017 №465, в обласному бюджеті на 2019 рік було передбачено 2,5 млн грн.

За звітний рік за рахунок коштів обласного бюджету було видано п’ять кредитів на придбання житла на загальну суму 1,9 млн грн. На даний час, продовжується робота по прийому документів від осіб-претендентів на отримання кредитів.

 

Пріоритет 12. Забезпечення всіх категорій споживачів питною водою, приведеною до стандартів якості.

Для забезпечення населення Вінницької області послугами з централізованого водопостачання відповідної якості рішенням 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04.12.2018 №703 «Про обласний бюджет на 2019 рік» передбачені та виділені видатки загального фонду обласного бюджету на надання кредитів на будівництво або реконструкцію об’єктів централізованого водопостачання в сумі 5,54 млн грн в рамках Обласної програми «Питна вода», в тому числі: виділено бюджетну позичку в сумі 5,0 млн грн КП «Вінницяоблводоканал» та на «Реконструкцію мережі водопостачання в с. Северинівка, Ямпільського району Вінницької області» в обсязі 540,0 тис. грн.

Крім того, у 2019 році в рамках Обласної програми «Питна вода» за рахунок коштів місцевих бюджетів були виконані роботи по реконструкції систем водопостачання на загальну суму 11,6 млн грн.

Заплановані роботи по водопровідно-каналізаційному господарству в цілому в рамках підготовки до осінньо-зимового періоду 2019/2020 рр. виконані на – 100%:

замінено/відремонтовано водопровідних мереж – 100% (29,6 км)

замінено/відремонтовано каналізаційних мереж – 100% (10 км)

підготовлено водопровідних насосних станцій – 100% (55 од.)

підготовлено каналізаційних насосних станцій – 100% (58 од.)

підготовлено свердловин – 100% (256 од.)

 

Пріоритет 13. Забезпечення міжнародного співробітництва у сфері соціальної та молодіжної політики.

В рамках виконання Протоколу про співпрацю, укладеного між Департаментом соціальної та молодіжної політики Вінницької облдержадміністрації та Головним управлінням соціальної допомоги та захисту дітей м.Ясси (Румунія) від 06.12.2018 №1 здійснено взаємний обмін професійним досвідом з метою вивчення міжнародного досвіду надання соціальних послуг у Ясському повіті, в якому взяли участь 7 працівників закладів соціальної сфери та представники громадських організацій, які працюють з людьми з інвалідністю в області.

У жовтні 2019 року з офіційним візитом щодо вивчення досвіду з організації надання соціальних послуг у Вінницькій області перебувала делегація із 5 представників соціальної сфери Ясського повіту Республіки Румунія, які протягом 5 днів перебування ознайомились із роботою комунальних закладів системи соціального захисту населення та взяли участь в І Відкритому форумі з соціальної роботи «Вінниця – 2019».

У 2019 році реалізовано 3 молодіжних обміни, а саме:

 1. Свьєнтокшиська Студентська Республіка.
 2. «Міст дружби «Україна - Туреччина»
 3. Міжнародний проєкт «Спільні зусилля з об’єднання мереж підприємницької молоді із сільської місцевості» – JoUrney

Також продовжена спільна співпраця та напрацювання зі студентством міста Кельце в рамках виконання Декларації про подальшу співпрацю у сфері молодіжної політики та побудову відкритих та дружніх відносин між молоддю Вінницької області та Свьєнтокшиського воєводства (Польща), підписаної у 2018 році.

Досягнуто попередніх домовленостей про участь студентської молоді Вінниччини по заходах в Ліберецькому краї. Важливою є організація молодіжних обмінів та вивчення кращих міжнародних практик країн Прибалтики.

 

Пріоритет 14. Реалізація заходів з розвитку фізичної культури та спорту.

На Вінниччині забезпечено розвиток 95 видів спорту (28 – літніх олімпійських (без змін до попереднього року), 2 – зимових олімпійських (-1 фігурне катання), 46 неолімпійських видів спорту (без змін) та 19 видів спорту інвалідів (+1, волейбол), що дало можливість до занять видами спорту залучити більше 20 тис. осіб.

Літніми олімпійськими видами спорту займались 18433 (+36) до 2018 року від загальної кількості спортсменів, зимовими олімпійськими видами спорту 278 (+26), неолімпіськими видами спорту 5414 (+1106), видами спорту інвалідів – 316 (+14).

Олімпійськими видами спорту займалися 71,1% від загальної кількості спортсменів, які залучені до спортивної роботи (літні + зимові).

Найбільш масовими та популярними серед населення області є такі олімпійські види спорту: футбол, яким займалися – 6265 спортсменів, волейбол – 2391 спортсмен, легка атлетика – 1447 спортсменів, баскетбол – 1099 спортсменів, бокс – 1072 спортсмени, боротьба греко-римська – 953 спортсмени.

Найбільш масовими неолімпійськими видами спорту є: футзал (1316 спортсменів), боротьба самбо (387 спортсменів), ушу (346), пауерліфтинг (323), спортивна акробатика (313 спортсменів), рукопашний бій (264).

Видами спорту інвалідів займалися – 302 спортсмени (+35).

В спортивних клубах різних форм власності займалось – 4835 осіб (+600).

Спортсменами області на міжнародних змаганнях здобуто 171 медаль різного ґатунку (62 золотих;55 - срібних; 54 - бронзових) та 536 медалей на всеукраїнських змаганнях (194 - золотих, 181 – срібна, 161-бронзових), підготовлено 289 - кандидатів у майстри спорту, 82 - майстри спорту України та 14 майстрів спорту України міжнародного класу та 3 заслужених майстри спорту України.

Протягом 2019 року в області проведено 352 обласних спортивних заходів (чемпіонатів - 212, турнірів - 21, Кубків області – 33, навчально-тренувальних зборів – 86), в яких взяли участь близько 20 тис. осіб; здійснено 301 відрядження спортсменів на змагання всеукраїнського та міжнародного рівнів (224 – всеукраїнського, 77 – міжнародного).

До складу національної збірної команди України на 2019 рік з літніх олімпійських видів спорту зараховано 200 вінничан в тому числі: основного складу – 72, кандидатів – 68, резерву – 60 осіб. З неолімпійських видів спорту – 224 спортсмени, в тому числі 86 – основного складу, 69 – кандидатів, 69 – резервного складу. Кількість членів національної збірної команди держави від Вінницької області з року в рік є стабільною, що є підтвердженням якісної роботи провідних тренерів області.

З метою реформування КО «Вінницький обласний центр олімпійської підготовки з хокею на траві» відповідним рішенням обласної ради внесені зміни до статуту цього комунального закладу, що дозволить забезпечити подальший розвиток пріоритетних олімпійських та неолімпійських видів спорту.

У 2019 році забезпечено функціонування 54 спортивних шкіл (50 ДЮСШ та 4 СДЮСШОР), в яких займалися різними видами спорту 18199 юних спортсменів. З загальної кількості спортивних шкіл мають категорію: вищу – 5, першу – 7, другу – 16, без категорії - 26.

Упродовж 2019 року в області забезпечено функціонування 54 спортивних шкіл (50 ДЮСШ та 4 СДЮСШОР), що відповідає показнику 2018 року. Спортом в дитячо-юнацьких спортивних школах займалися 18 199 юних спортсменів ( + 39 до 2018 року), що становить 8,9% та разом зі спортивними клубами - 21901 юний спортсмен, (в СК займалися 3702 дітей та молоді, +12 до 2018 року) або 10,7% до кількості дітей та молоді в області віком 6-18 років.

Навчально-тренувальний процес забезпечували 713 тренерів-викладачів ДЮСШ (+4), 377 з яких шатні (-22 до 2018 року) та 190 тренерів спортивних клубів (-7).

Дитячо-юнацькі спортивні школи організовували навчально-тренувальний процес на 109 власних спортивних спорудах.

Упродовж 2019 року дитячо-юнацькі спортивні школи профінансовані у розмірі 144330,4 тис. грн.

Упродовж 2019 року здійсненні суттєві заходи щодо укріплення матеріальної бази обласних спортивних шкіл, а саме: придбано різноманітний спортивний інвентар, обладнання та спортивний одяг для боксерів, веслувальників, велосипедистів, стрільців, акробатів і інших, а також 5 пасажирських мікроавтобусів для покращення навчально-тренувального процесу учнів ДЮСШ та інше за суму 11477,699 тис. грн.

Згідно відповідного рішення обласної Ради створено Вінницьку обласну комплексну дитячо-юнацьку спортивну школу, яка розпочала свою роботу.

У спортивних клубах займаються 3690 дітей, що разом з ДЮСШ становить 10,67% до кількості дітей та молоді віком 6-18 років.

У 2019 році з усіх джерел фінансування галузь профінансовано в розмірі 324112,5 тис. грн, що на 56138,5 тис. грн, або 17,3% більше ніж у 2018 році.

Щодо продовження створення сучасної матеріальної бази фізичної культури та спорту, в області здійснювались наступні роботи:

 • реконструкція «Районного спортивного комплексу» в м. Козятині;
 • реконструкція будівлі КО «Спорткомплекс «Здоровꞌя» в м. Вінниця;
 • будівництво стадіону на території Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу в м. Вінниця;
 • продовження робіт ІІ-ї черги проекту – «Реконструкція приміщення будівлі гімназії під плавальний басейн з критою ванною 25х8,5м м. Могилів-Подільський Вінницької області»;
 • за рахунок бюджетної програми 2018 року «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України» упродовж 2019 року завершено будівництво 18 спортивних майданчиків в районах та містах області. Урочисто відкриті нові спортивні обꞌєкти в містах Хмільнику, Ладижині, Козятині, Немирів, Тульчині, Липовці, Ямполі, смт. Тиврові, Чернівцях, Брацлаві, селах Лісова Лисіївка Калинівського району, Юрківці Могилів-Подільського району, с. Ободівка Тростянецького району, с. Війтівка Бершадського району, Довжок Ямпільського району, Городківка Крижопільського району, Глухівці Козятинського району та Кальник Іллінецького району. Також 2 спортивні об’єкти (реконструкція спортивно-оздоровчого комплексу «Авангард» по вул. Козацькій,3, в смт Браїлів Жмеринського району та будівництво спортивного корпусу по вул. Шкільна в м. Гнівань) реалізуються за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку.

Завершено реконструкцію басейну в м. Жмеринка.

В районах і містах області завершено будівництво основ 11 мультифунціональних майданчиків для ігрових видів спорту (згідно постанови КМУ від 05.07.2019 №571 «Деякі питання надання у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту»). Завершення будівництва цих обꞌєктів за рахунок місцевих бюджетів заплановано в квітні-травні 2020 року.

В області збережено мережу спортивних споруд. За оперативною інформацією всього на Вінниччині станом на 01.01.2020 року функціонувало 4337 спортивних споруд (в тому числі: 37 стадіонів з трибунами на 1500 місць для глядачів, 134 майданчики з тренажерним обладнанням, 455 футбольних полів, 697 спортивних залів, 166 стрілецьких тири, 96 майданчиків з синтетичним покриттям та інші.

З метою соціального захисту і мотивації спортсменів відповідним розпорядженням голови облдержадміністрації з 01 січня по 31 грудня 2019 року призначено 37 щомісячних стипендій обласної державної адміністрації та обласної Ради повідним спортсменам області.

Грошову винагороду з обласного бюджету в розмірі 70,0 тис. грн за високі спортивні результати надано багаторазовому чемпіону та рекордсмену Європи і світу, майстру спорту України міжнародного класу з пауерліфтингу Івану Чупринку.

Значна увага приділялась підготовці та проведенню сільських спортивних ігор серед команд сільських територіальних громад та кращих спортсменів районів, серед голів районних рад, сільських/селищних рад, підготовці до участі у Всеукраїнських та міжнародних змаганнях, здійсненню практичної допомоги райрадам та ДЮСШ обласного ФСТ “Колос” з актуальних питань розвитку фізичної культури і спорту, узагальненню і розповсюдженню передового досвіду, поліпшенню агітації та пропаганди фізичної культури і спорту серед широких верств сільського населення, ефективному використанню спортивних споруд.

Протягом 2019 року у м. Вінниця проведено I обласну Спартакіаду серед команд міських об’єднаних територіальних громад Вінниччини з 6 видів спорту. У змаганнях взяли участь 6 ОТГ. Переможцем Спартакіади стала команда Іллінецької міської об’єднаної територіальної громади. Крім того, проведена обласна Спартакіада серед сільських та селищних ОТГ за участю 12 команд.

ВОО ФСТ «Спартак» спільно з управлінням фізичної культури та спорту облдержадміністрації проведено галузеві спартакіади серед депутатів обласних, міських, сільських та селищних рад (238 учасників) та спартакіаду серед інвалідів праці «Сила духу» (151 учасник).

Кращими трудовими колективами, щодо впровадження фізкультурно-оздоровчої роботи серед працівників трудових колективів є:

 • Вінницьке трамвайно-тролейбусне управління;
 • ВД УДПЗ «Укрпошта»;
 • Погребищанський ДЕД (облавтодор).

В області створені та функціонують 3 центри фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», в тому числі Вінницький обласний, Ладижинський міський та Дашівський Іллінецького району.

У 2019 році організовано та проведено більше 100 різноманітних заходів, з яких найбільш масовими були: «Рух заради здоров’я», обласні етапи Всеукраїнських масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів у пришкільних та оздоровчих таборах, у місцях масового відпочинку та проживання населення «Олімпійське літо» та «Школа плавання», «Мама, тато, я – спортивна сім’я», обласна спартакіада допризовної молоді, обласні заходи «Козацькі розваги» та інші.

Забезпечено висвітлення визначних спортивних подій у ЗМІ, інтернет- ресурсах, телебаченні та радіо. На вулицях міст в рамках Програми використання соціальної реклами для інформування громадськості та профілактики негативних явищ у суспільстві виготовляються та розміщуються біл-борди: «Спортивна слава», «Обери свій спорт!» тощо.

 

Пріоритет 15. Збереження культурної спадщини, сприяння розвитку культури і мистецтв та креативних індустрій. Залучення міжнародної співпраці у культурній сфері. Створення належних умов для збереження та розширення доступу громадян до документів Національного архівного фонду.

Мережа закладів культури області становить 2104 установи, з них 15 - обласного підпорядкування. Діяльність галузі забезпечували 6,8 тис. працівників, в т. ч. 1183 працівника в закладах культури і мистецтв обласного підпорядкування. У 2019 році першим робочим місцем забезпечено 154 випускника обласних вищих мистецьких навчальних закладів, що складає 98%.

Заклади культури клубного типу у звітному періоді залишалися центрами організації дозвілля та творчого розвитку мешканців територіальних громад. В них працювали понад 6,4 тис. клубних формувань, 5 тис. колективів художньої самодіяльності, до участі в яких залучено 70 тис. аматорів сцени. Почесне звання «народний (зразковий) аматорський» мають 469 колективів, 4 з яких присвоєно у 2019 році.

З метою збереження кращих традицій народного мистецтва, ремесел, самобутності української нації, створення позитивного іміджу та туристичної привабливості Вінницької області до Обласного переліку суб’єктів нематеріальної культурної спадщини внесено 5 елементів: «Традиція орнаментального розпису бубнівської кераміки», «Тиманівська каша - засипана капуста», «Традиційна жіноча вишита сорочка «з квіткою» с.Клембівка Ямпільського району Вінницької області», «Традиція випікання весільного короваю села Бондурівка Чечельницького району Вінницької області», «Нагрудник - елемент традиційного жіночого строю Бершадського, Чечельницького районів Вінницької області».

В 2019 році реалізовано 150 культурно-мистецьких проектів, серед яких: 13 міжнародних, 11 всеукраїнських, 75 обласних та 22 регіональних і районних. Кількість відвідувачів вищезазначених заходів становить понад 500 тис. жителів та гостей області. До участі в них залучено понад 1250 кращих творчих колективів і 350 окремих виконавців.

Увагу митців з України та багатьох країн Європи привернули міжнародні фестивалі ім. П.І. Чайковського та Н.Ф. фон Мекк, народної хореографії «Барвінкове кружало», хорового співу ім. В.Іжевського «Над Собом пісня дзвінко лине», Vinnytsia Jazz Fest та мистецький пленер «Кращий художник/The best artist» та інші.

У червні 2019 року в м. Тульчині проведено I фестиваль «KIDS OPERAFEST TULCHYN», аналогів якому немає в Європі та IІI Міжнародний фестиваль «ОPERAFEST TULCHYN», які відвідали біля 70 тис. глядачів, в т. ч. понад 17 тис. дітей. В рамках фестивалю організовано IІ Всеукраїнську конференцію «Культура і креативні індустрії як основа розумної стратегії розвитку малих територій» спільно з Українським центром культурних досліджень, Інститутом культурної політики, Гете Інституту (Німеччина) та за сприяння Асоціації міст України.  

Впродовж 2019 року реалізовано низку всеукраїнських заходів, що вже стали традиційними: свята сатири і гумору ім. С.Руданського, народного мистецтва «Великодня писанка», молодіжний етно-фестиваль «Калинові мости», конкурси учнів мистецьких навчальних закладів «Юний концертмейстер», «Об’єднаймося ж, брати мої», «Червона рута», пленер скульпторів-каменотесів «Подільський оберіг».

Серед обласних заходів варто відзначити фестивалі народної творчості «Різдвяне диво», «Українська родина – душі берегиня», ромської культури «Девлеса, ромале!», авторської пісні «Вклонімось матері», свята фольклору ім. Г.Танцюри, «Кроковеє колесо» ім. К.Широцького, духової музики «Сурми Поділля», «Скарби «Поділля» та інші.

З метою стимулювання культурного регіонального розвитку та промоції культурної спадщини малих територій, впровадження кластерних моделей розвитку культури в громадах в умовах децентралізації 6 культурно-мистецьких проектів Вінниччини стали переможцями Всеукраїнського конкурсу «Малі міста - великі враження», започаткованого Міністерством культури України. На реалізацію проектів залучено інвестиції з державного бюджету в сумі 5 250 тис. грн. Зокрема, на території історико-культурного заповідника «Буша» (с. Буша Ямпільського району) відбулась презентація мистецького проекту «Шляхами тканої Буші», відкрито пам’ятний знак «Без кореня – нескорені» та інтерактивний Музей ткацтва.

Впродовж 2019 року колективами обласних академічних театрів здійснено показ 761 вистави. Глядацька аудиторія театрів склала майже 139 тис. глядачів, з них 35 тис. дітей та молоді. Доходи від продажу квитків та інших платних послуг складають 5331,5 тис. грн.

Обласним музично-драматичним театром ім. М.Садовського випущено в прокат три нові вистави Р.Куні «Смішні гроші» (режисер-постановник П.Авраменко), Г. Фігейреду «Дім, у якому переночував Бог» (режисер-постановник Т. Славінська), В. Шекспіра «Гамлет» (режисер-постановник Т.Буга). В районах області відбулись покази кращих вистав театру, які переглянули майже 7,5 тис. глядачів.

У рамках українсько-американського благодійного проекту «Незабутня квітка» колектив обласного українського академічного музично-драматичного театру ім. М. Садовського презентував виставу О.Миколайчука «Квітка» на сценах міст Харкова, Києва, Житомира, Кропивницького тощо. За звітний період відбулися традиційні обмінні гастролі між Вінницьким, Житомирським та Кіровоградським академічними театрами.

Театром ляльок презентовано буфонаду «Муха-цокотуха» за твором К.Чуковського та спільно з обласною організацією Національної спілки письменників України і письменниками Німеччини реалізовано творчий проект театральної постановки «Річкова фея Агайя» за твором Г.Діка (переклад – М.Каменюка). В рамках відкриття нового приміщення обласного театру ляльок проведено XI Міжнародний фестиваль «Подільська лялька – 2019» за участю провідних театрів ляльок України, Литви, Молдови, Польщі та Румунії. Учасниками фестивалю стали 90 артистів та понад 2,6 тис. глядачів.

За 2019 рік обласною філармонією проведено 497 концертів, що на 33 більше в порівняні з аналогічним періодом 2018 року. Концертні програми філармонії відвідали більше 157 тис. глядачів, з яких майже 3 тис. – пільгових категорій. Валовий дохід від концертної діяльності становить 4 070 тис. грн., що на 19% більше ніж у 2018 році.

Протягом 2019 року циклом концертів в районах області реалізовувався мистецький проект до 75-річчя створення ансамблю пісні і танцю «Поділля».

Мережа мистецьких шкіл області становить 55 установ. В об’єднаних територіальних громадах знаходиться 16 шкіл (29%). У 2019 році мистецьку освіту здобували 11070 учнів, що становить 13% охоплення дітей початковою мистецькою освітою від загальної кількості учнів регіону. З них 2223 учня навчались в сільських мистецьких школах. Порівняно з 2018 роком чисельність учнів, які отримували освітні послуги в мистецьких закладах освіти, збільшилась на 578 осіб (5,5%), в т. ч. на селі - 76 осіб (3,5%).

Згідно з чинним законодавством 1743 учнів у 2019 році навчалися на пільговій основі, з них 44 учня (2,5%) з особливими потребами. Майже удвічі збільшилась чисельність дітей, батьки яких є учасниками АТО (ООС) і складає 126 учнів (7%).

Протягом 2019 року 44 студенти Вінницького коледжу культури і мистецтв ім. М.Д. Леонтовича стали переможцями та лауреатами 18 фестивалів професійної майстерності, з яких 8 міжнародних, 10 всеукраїнських, 2 регіональних.

Бібліотечна мережа області складає 921 заклад, в т. ч. 822 - на селі, що становить 89% від загальної чисельності бібліотек області. За оперативними даними бібліотечний фонд налічує 12282 тис. примірників року до книгозбірень надійшло 43 тис. примірників видань на суму 2725,0 тис. грн., в т. ч. більше 15 тис. з них придбано за кошти місцевих громад.

Станом на 01.01.2020 р. комп’ютеризовано 442 бібліотеки (48%), в т. ч. 354 (43%) з них у сільській місцевості. У 2019 році придбано 23 комп’ютери та здійснювались відповідні заходи з комп’ютеризації бібліотек в Бершадському, Гайсинському, Літинському, Мурованокуриловецькому, Немирівському, Тростянецькому, Чечельницькому та Шаргородському районах.

Впродовж 2019 року працівниками музеїв області створено 535 виставок, проведено 6,5 тис. екскурсій, які відвідали майже 480 тис. осіб. До основного фонду музеїв надійшло понад 4,3 тис. одиниць збереження, що на 345 більше у порівнянні з відповідним періодом 2018 року.

Відкрито 5 нових музеїв: історії села Гопчиця Погребищенського, Володимира і Олександра Куцих у с.Шарапанівка Крижопільського, народних ремесел і промислів у с. Гальжбіївка Ямпільського районів та музей АТО у м. Гайсин. А також інтерактивні музеї ткацтва в с. Буша Ямпільського району та здійснено реекспозицію музею-квартири М.Леонтовича в м. Тульчині.

Важливими подіями для обласного краєзнавчого музею стали участь у виставці «Українське коло» в Українському Музеї м. Нью-Йорк (США) з нагоди відзначення 100-річчя визвольних змагань 1917–1921 років та організація VІ обласного фестивалю-конкурсу музейних міні-експозицій «Їх іменами славиться наш край» за участю 25 музеїв області. В експозиціях презентувались матеріали про історичні персоналії Поділля, громадських діячів, учасників бойових дій, науковців, дослідників, відомих архітекторів краю, літераторів, фольклористів, діячів культури і мистецтв.

Продовжується модернізація історико-меморіального комплексу пам’яті жертв нацизму «Вервольф». Встановлено схему-макет «Ставка «Вервольф» 1942–1944 рр.», розпочато роботи з впровадження технологій доповненої та віртуальної реальності, а також створення туристичних локацій, здійснено другий етап приповерхневих досліджень території на предмет виявлення підземних пустот (польові дослідження).

Відбулось 35 виїздів автомузею обласного краєзнавчого музею з пересувними виставками «Героям слава», «З етнографічної колекції ВОКМ», «Реліквії війни», «Друга світова війна: вінницький вимір», «Визначні пам’ятки Вінниччини», «Видатні особистості Вінниччини», «Сім чудес Вінниччини», «Державотворчі традиції на Вінниччині», «Вінниця і вінничани», «Уклін козацькій славі», «Лицарі козацької звитяги» до навчальних закладів, військових частин, установ міста та області.

Цікаві виставкові проекти презентував обласний художній музей, серед яких: персональна виставка народного художника України, лауреата Національної премії України ім. Т. Шевченка Івана Марчука «Голос моєї душі» за сприяння Консульства Республіки Молдова в Україні, виставка живопису «Образ Шевченка. Сучасний погляд» з колекції Національного музею Тараса Шевченка (м.Київ) та персональна виставка народного художника України Володимира Слєпченка.

Колективом історико-культурного заповідника «Буша» протягом  звітного періоду створено 30 виставок, проведено 987 екскурсій, які відвідали 37,2 тис. осіб, що вдвічі більше в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року. В рамках міжрегіональної співпраці та обміну досвідом працівниками закладу налагоджено творчі зв’язки з Музеєм Гуцульщини та Покуття ім. Йосифата Кобрицького, Музеєм-фортецею м. Сорока (Республіка Молдова).

Реалізовано низку пам’яткоохоронних заходів. За сприяння управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністрації спільно з Університетом ім. Крістіана Альбрехта у м. Кіль (Німеччина) та Університету ім. А. Міцкевича у м. Познань (Польща) на території Барського, Жмеринського, Крижопільського та Чечельницького районів працювали дві міжнародні археологічні експедиції Інституту археології НАН України. В роботі також взяли участь археологи з Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського, Київського університету ім. Б. Грінченка, Національного університету «Києво-Могилянська академія», Донецького національного університету ім. Д.Стуса.

В рамках експедицій проведено геомагнітні розвідки на трипільських поселеннях та курганах доби бронзи-раннього заліза регіону, досліджено шість поселень трипільської культури кін. V – пер. пол. ІV тис. до н. е. в Крижопільському, Тростянецькому  та Чечельницькому районах, а також курганних могильників у Барському та Жмеринському районах. Експедиціями виявлено понад 50 різночасових поселень, майже 30 із них належать до трипільської культури.

В 2019 році проведено ремонтно-реставраційні та інші роботи на 566 пам’ятках архітектури, історії та археології на суму 19 млн грн державного бюджету, 18 млн грн місцевого бюджету та 6,2 млн грн інших коштів.

Проведено благоустрій території та внутрішній ремонт залів пам’ятки національного значення XVIII ст. Палацу Потоцьких в м. Тульчині - 9,8 млн грн, ремонтно-реставраційні роботи Садиби Комара ХVІ-ХІХ ст. в смт Муровані Курилівці на суму 4,4 млн грн. Здійснено ремонтно-реставраційні роботи на пам’ятках місцевого значення − фасад музично-драматичного театру                      ім. М. Садовського на суму 2,9 млн грн, капітальний ремонт та реставрація фасаду «Будинку реального училища» (Вінницький торговельно-економічний інститут) на суму 10,5 млн грн.

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 року №374-р «Про реалізацію пілотного проекту запровадження електронного обліку об’єктів культурної спадщини» 23 районних державних адміністрації, 7 територіальних громад та 3 міста обласного значення взяли участь у пілотному проекті, в результаті якого у 2019 році розміщено більше1300 інформаційних записів та фото пам’яток. Робота із наповнення електронного реєстру пам’яток продовжується.

Реалізацію культурної політики у сфері кінообслуговування забезпечували обласний центр кіномистецтва та культури «Кіно-Поділля», кінотеатр «Родина» м. Вінниці та 9 районних дирекцій кіновідеомережі.

З метою популяризації вітчизняного кіно та патріотичного виховання населення Центром проводились акції під відкритим небом з показом українських кінострічок, активно працював кіноабонемент для учнівської молоді. Вперше в області впроваджено пізнавально-розважальний проект «Кіноканікули» з демонстрацією анімаційних фільмів вітчизняних виробників.

За оперативними даними від надання платних послуг населенню, оренди приміщень та інших позабюджетних надходжень у поточному році отримано 40725 тис. грн, що на 17% більше 2018 року.

З метою заохочення митців до творчого пошуку та підтримки творчих ініціатив здійснюється виплата персональних та творчих стипендій облдержадміністрації та обласної Ради в галузі культури і мистецтв 17 митцям, 18 письменникам Вінниччини та 5 кращим студентам вищих мистецьких навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації у сумі 228,0 тис. грн. Крім того, преміальний фонд всеукраїнських конкурсів імені М. Леонтовича, М.Коцюбинського та C.Руданського з 2019 року збільшено до 180,0 тис. грн.

За оперативними даними на 01.01.2020 року проведено капітальні і поточні ремонти на 441 об’єктах закладів культури області на загальну суму 78 555,9 тис. грн. Найбільше в закладах культури Гайсинського (34) на суму 13003,6 тис. грн, Бершадського (19) на суму 3857,5 тис. грн, Калинівського (21) на суму 10658,3 тис. грн, Вінницького (30) на суму 7310,2 тис. грн, Липовецького (17) на суму 3276,0 тис. грн, Хмільницького (6) на суму 2254, 0 тис. грн районах та закладів культури Вінницької міської ради (6) на суму 10300,0 тис. грн.

За рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку та обласного бюджету проведено ремонтні роботи в 7 закладах культури обласного підпорядкування на загальну суму 45606,4 тис. грн. Здійснено реконструкцію будівлі під театр ляльок (23772,0 тис. грн), благоустрій території Палацу Потоцьких та перекриття даху учбового корпусу коледжу культури в м. Тульчині (13062,4 тис. грн), центрального входу облмуздрамтеатру ім. М. Садовського (5015,0 тис. грн), утеплення фасаду учбового корпусу Вінницького коледжу культури і мистецтв ім. М.Д.Леонтовича (940,0 тис. грн), капітальний ремонт системи опалення ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва (517,6 тис. грн).

Суттєво оновлено технічне оснащення закладів культури області. На придбання музичних інструментів, звукопідсилювальної апаратури, аудіовізуальної техніки, сценічних костюмів використано понад 29720,5 тис. грн, що на 1280,0 тис. грн більше 2018 року.

З метою збільшення доступу до документів НАФ, за 2019 рік Державним архівом Вінницької області на веб-сайт архіву додано описи по фондах Д-911 («Лубєнські, графи-землевласники в Україні, Білорусі та Польщі»); Д-912 («Свято-Воздвиженська церква с. Стара Цибулівка Ольгопільського повіту»); Д-913 (Святого Олександра Невського церква, с. Цибулівка Ольгопільського повіту»). Підготовлено та розміщено дві онлайн-виставки на 51 документ. Усього на сайті ДАВіО розміщено 17 онлайн-виставок на 611 документів.

Державним архівом Вінницької області виготовлено 248,5 тис. сканів.

Читальний зал №1 ДАВіО (вул. Соборна, 17) додатково обладнано 5 робочими місцями для перегляду оцифрованих архівних документів.

Усього обладнано 10 робочих місць:

- 5 терміналів доступу (тонкі клієнти) Ncomputing l230 з моніторами,  діагоналлю 17 дюймів;

- 5 моноблоків Acer Aspire C22-720 з діагоналлю 21,5.

 

Пріоритет 16. Розвиток туристичної галузі.

Аналіз показників туристичної діяльності свідчить про позитивну динаміку розвитку галузі. Туристичні послуги в області надають 87 суб’єктів господарювання (7 ліцензованих підприємств (туроператорів), близько 78 туристичних агентів та 2 суб’єкти з надання екскурсійних послуг), кількість яких в порівняні з попереднім роком збільшилась на 26% або 18 суб’єктів господарювання. У структурі мережі за типами суб'єктів туристичної діяльності найбільш численною категорією є турагенти – 90% від загальної кількості суб'єктів. Кількість туристів, обслугованих суб’єктами господарювання, що здійснюють туристичну діяльність в області в 2018 році становила 42,2 тис. осіб та збільшилась в порівняні з попереднім роком на 9%.

Туристичний збір за 2019 року до місцевих бюджетів склав 2593,2 тис. грн, що в 5,4 рази більше у порівнянні з 2018 роком.

В області на державному обліку перебуває 4330 пам’яток культурної спадщини: 1739 – археології, 1897 – історії, 548 – містобудування та архітектури, 98 – монументального мистецтва, 47 – садово-паркового мистецтва, 1 – ландшафтна.

Туристичний потенціал області було презентовано на 25 ювілейній Міжнародній виставці «UITT: Україна – подорожі та туризм» протягом 27 – 29 березня 2019 року у Києві. Відвідувачі заходу мали можливість ознайомитися з такими інформаційними матеріалами як: «Вінниччина туристична/TourisminVinnytsiaregion», «EconomyandTourismofVinnytsiaregion» («Економіка та туризм Вінницької області»), «Стежками Вінниччини», «Вінниччина – подорож за враженнями», «Хмільник – близький кожному» та з багатьма іншими.

Актуальним питанням для Вінниччини є розвиток сільського зеленого туризму. В області забезпечено діяльність близько 30 садиб, що пропонують комфортне проживання, сімейний відпочинок, народну традиційну кухню, екологічно чисті продукти харчування, цікаве дозвілля.

Організовано 2 навчальних семінари для суб’єктів туристичної діяльності та осіб, які бажають займатися сільським зеленим туризмом, представників органів державної влади та місцевого самоврядування, а саме:

- «Успішні практики розвитку сільського зеленого туризму в регіоні» (35 учасника, с. Гайове, Барський район);

- «Сучасні підходи до розвитку сільського зеленого туризму» на території комплекс «ART-драбина» (34 учасника, с. Буша, Ямпільський район).

За результатами проведених заходів, учасники ознайомилися з туристичним потенціалом Вінниччини, особливостями нормативно-правового регулювання, стандартами якості та успішним досвідом залучення грантових коштів в сферу туризму, можливими джерелами фінансування для започаткування власної справи, а також отримали практичний досвід щодо створення конкурентоспроможного туристичного продукту та просування власних закладів на електронних платформах.

Спільно з Вінницьким Центром розвитку місцевого самоврядування проведено семінар на тему: «Сільський та міський туризм. Шляхи посилення співпраці між усіма зацікавленими сторонами» для осіб відповідальних за туристичний розвиток в районах та громадах Вінниччини - всього 35 учасників.

Також відбувся семінару на тему: «Підвищення туристичної привабливості регіону. Розробка концепції розвитку Іллінецького кратеру». Під час заходу були обговорені питання щодо розвитку туристичного комплексу Іллінецько - Липовецького кратера, який зміг би задовольнити не лише українського туриста, а й бути цікавим для туристів з інших країн.

Зокрема, були залучені польські експерти у галузі туризму, які займалися створенням ЮраПарку в Сьвєнтокшиському воєводстві, ознайомили присутніх з досвідом партнерства заради успіху шляхом консолідації влади, бізнесу і громадськості при реалізації ідеї «Балтівський Парк Динозаврів». Наразі триває розробка концепції розвитку Іллінецького кратеру.

З метою визначення потенційно привабливих для туристів об’єктів, зокрема, палаців, відповідних закладів харчування та розміщення проведено шість виїзних обстежень об’єктів туристичної інфраструктури 10 районів Вінниччини, в тому числі було оглянуто палацово-паркові комплекси, об’єкти історико-культурної спадщини, музеї, садиби зеленого туризму, а також водний маршрут по річці Південний Буг на території ландшафтного парку «Немирівське побужжя» від с. Никифорівці до с. Сокілець Немирівського району (загалом 42 об’єкти).

За результатами поїздок визначено потенційно привабливі для туристів об’єкти, заклади розміщення, місця активного відпочинку. Крім того, дані об’єкти рекомендовані туристичним операторам для включення до нових туристичних маршрутів, які пропонуються потенційним туристам, що віддають перевагу індивідуальним подорожам та туристичним операторам, які здійснюють діяльність на внутрішньому ринку туристичних послуг.

Організовано та проведено фестиваль «Диво з горнятка» (свято Тиманівської каші). На фестивалі мешканці кожного села Тульчинської громади презентували свою страву за власним, унікальним рецептом. Особливою родзинкою фестивалю стали різноманітні майстер-класи від засновниці проєкту «Гастрогід Вінниччини» Олени Павлової, майстрів народної творчості та розваги від туристичних операторів, безпрограшна лотерея та встановлення гастрономічного рекорду. У рамках фестивалю відбулось урочисте відкриття нової експозиції Тиманівського художнього музею ім. Т. Г. Шевченка, а також виставка творів декоративно-прикладного мистецтва молодих майстрів та театралізований концерт «Смачна каша».

Відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 25 липня 2019 року №554 «Про організацію та проведення регіонального конкурсу «Туристичний олімп – 2019» вперше проведено регіональний конкурс «Туристичний олімп – 2019». До участі у Конкурсі залучалися туристичні підприємства, заклади харчування та розміщення туристів, музеї, туристичні локації, а також фахівці туристичної сфери.

З метою створення туристичного бренду Вінницької області проведено бренд-сесію на тему: «Розробка бренд-платформи «Вінниччина туристична», в якій взяли участь представників туристичного бізнесу, громадських організацій, навчальних закладів, закладів розміщення та харчування, територіальних громад області та транспортних компаній.

Організовано та проведено тренінг «Маркетинг у галузі туризму», навчальні семінари «Промоція туристичних об’єктів» та «Відео як інструмент для промоції туристичного потенціалу Вінницької області» для молоді та викладачів вищих навчальних закладів, в яких готують майбутніх фахівців туристичної галузі.

З метою створення умов для організації повноцінного сімейного відпочинку, збереження і відтворення в штучних умовах рідкісних та занесених до Червоної книги тварин та птахів, промоції туристичного потенціалу регіону, проведено роботи щодо облаштування інфраструктури Відокремленого підрозділу Подільський зоопарк ВОКСЛП «Віноблагроліс» - заклад налічує більше 400 представників різних видів тварин.

З метою промоції туристичного потенціалу області проведено прес-тур для представників туристичних компаній, засобів масової інформації та інших зацікавлених організацій по туристичних об’єктах області. В рамках прес-туру було зроблено акцент на розвиток культурно-пізнавального (палацово-паркові комплекси), сільського зеленого туризму (садиби, подільський колорит, народні звичаї та традиції) та медичного туризму (санаторії м. Хмільник).

 

Пріоритет 17. Сприяння розвитку вітчизняного книговидання та розповсюдження, популяризації читання.

В рамках реалізації Регіональної програми сприяння розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства у Вінницькій області на 2019-2021 роки в області проводяться заходи щодо фінансової підтримки книговидавничої галузі, розвитку духовності нації шляхом систематичного проведення презентацій книжкових видань, виставок-ярмарок, круглих столів, конкурсів, інших заходів з популяризації читання, насамперед серед дітей та молоді.

Протягом 2019 року надано фінансову підтримку редакційно-видавничим групам:

- «Реабілітовані історією» - 682,0 тис. грн;

- «Книга Пам’яті України» - 439,0 тис. грн;

- «Звід пам’яток історії та культури Вінницької області» - 579,0 тис. грн.

У 2019 році забезпечено збір, підготовку матеріалів та видання наступних томів обласної «Книги Пам’яті України. Вінницька область», та «Звіт пам’яток історії та культури Вінницької області», а також збір матеріалів чергового тому «Реабілітовані історією».

У 2019 році за рахунок коштів обласного бюджету видано 38 книг місцевих авторів.

З метою популяризації української книги у Вінниці проведено книжковий ярмарок «VinBookFest», в рамках якого відбулись зустрічі з відомими українськими письменниками, цікаві дитячі майстер-класи, підведення підсумків конкурсу «Кращий читач року» та вистава для дітей.

Відповідно до Положення про видання творів місцевих авторів 35% загального накладу книг, виданих за рахунок коштів обласного бюджету, передається в бібліотеки області, 35% – у шкільні бібліотеки, 10% використовується для проведення конференцій, ділових зустрічей, відзначення загальнодержавних свят, ювілейних і пам`ятних дат, обслуговування делегацій, репрезентації області в Україні та за кордоном, вручення переможцям змагань, конкурсів та олімпіад.

Протягом року проведено 25 презентації книг місцевих авторів виданих коштом обласного бюджету. Презентації проведено в громадах, учбових закладах, бібліотеках, а також під час літературних вечорів, відзначення ювілейних дат письменників, мистецьких виставок.

У 2019 році в області розпочала діяльність комунальна установа «Видавничий дім «Моя Вінниччина», якій протягом року за рахунок коштів обласного бюджету надано фінансову підтримку у сумі 1000,0 тис. грн. «Видавничий дім «Моя Вінниччина» здійснює випуск літературно-мистецького журналу «Вінницький край», який пропагує здобутки національної літератури, культури і мистецтва. Колектив редакції редагує та здійснює підготовку до друку книги серії «Моя Вінниччина» та видає книги серії «Бібліотечка журналу «Вінницький край».

Обласним бюджетом на видання книг серії «Моя Вінниччина» у 2019 році було передбачено кошти у сумі 300,0 тис. грн. Метою проекту є дослідження та висвітлення відомостей про кожний населений пункт, з його історією, заняттям населення, побутом, народною культурою, висвітлення життя та діяльності видатних постатей національної історії, культури, науки. Протягом року видано 11 книг цієї серії, які було презентовано під час проведення ІІІ фестивалю подільських громад «Відродимо село – розквітне Україна», а також у школах, бібліотеках, сільських клубах населених пунктів.

Редакцією журналу «Вінницький край» спільно з Міжнародним громадським об’єднанням «Вінницьке земляцтво у Києві» засновано літературну премію ім. Михайла Стельмаха. З метою активізації молодіжного творчого життя в області, просування цінності читання, виявлення і виховання нових талантів серед учнівської молоді редакцією журналу засновано літературну премію імені Олександри Бурбело.

 

Пріоритет 18. Забезпечення міжконфесійної та міжнаціональної злагоди в області.

Обласною державною адміністрацією спільно з обласною Радою Церков та релігійних організацій і релігійними організаціями області проведено вагому роботу щодо відродження духовності вінничан, виховання молодого покоління, збереження та популяризація сакральної спадщини Поділля, налагодження міжконфесійного діалогу та порозуміння в релігійному середовищі, а відтак зміцнення суспільного миру.

Державно-церковна співпраця, яка щороку плідно розвивається, надала можливість глибше і якісніше реалізувати релігійним організаціям області свої статутні завдання соціально-значущого та культурно-просвітницького спрямування, а також сприяла духовному розвитку суспільства.

Особливого значення набули спільні державно-церковні заходи щодо популяризації здорового способу життя, за здорову сім’ю, духовні та родинні цінності. В області проведено:

 • великий культурно-просвітницький захід за участю протестантських релігійних організацій області (АСД, ХВЄ, ЄХБ та інших церков) «Без сім’ї немає щастя на землі»;
 • міжнародну науково-практичну конференцію «Міжнародна палітра церкви АСД. Європейський досвід для України» - участь в заходах прийняли представники різних національностей, які проживають в області та є членами Церкви АСД, науковці та експерти з України та із ближнього зарубіжжя, керівники освітніх закладів, які діють при Церквах АСД, представники громадських та релігійних організацій різних конфесій;
 • науково практичну конференцію «Майбутнє українського народу – за людиною з душею», за участю молоді різних конфесій;
 • всеукраїнський конгрес сімей, який був проведений спільно з релігійними організаціями Римсько-католицької церкви, за участю обласної Ради церков та релігійних організацій, громадських та політичних організацій області - в рамках заходу в м. Шаргород відбулася дієцезіальна хресна хода дорогою Ісуса Христа на Голгофу, присвячена примиренню в сім’ях, конференції відомих спеціалістів, локальні молодіжні конференції в костелах міста Вінниці, марш сімей у м. Вінниці, родинний фестиваль та святкова меса.

Облдержадміністрацією спільно з релігійними організаціями проведено культурно-просвітницькі заходи: «Щасливі діти – щаслива родина – щаслива Україна» та військово-патріотичні заходи: «Я патріот своєї вітчизни» у духовно-християнських таборах для дітей та молоді. Загалом, спільними зусиллями у таборах відпочинку релігійних організацій упродовж року оздоровлено понад 2,5 тис. дітей та молоді.  

Задля збереження суспільного миру та міжконфесійної злагоди в релігійному середовищі облдержадміністрацією спільно з релігійними організаціями Церкви АСД, проведено науково-релігієзнавчу конференцію: «Сучасний стан міжконфесійних та державно-церковних відносин: можливості та перспективи», метою якої було поступове поглиблення пізнання віруючими різних конфесій один одного, подолання помилкових поглядів та упереджень, негативних явищ, таких як нетерпимість, ворожість, дискримінація за релігійною чи етнічною ознакою, міжконфесійні та міжетнічні конфлікти.

На обласному телебаченні організовано цикл передач та рубрик за тематикою: «Історія церков мого краю», перевидано презентаційний буклет «Духовними дорогами Вінниччини».

Для забезпечення реалізації державно-церковної політики, соціально-значущих та духовно-просвітницьких проектів, збереження миру в поліконфесійному середовищі в області, упродовж 2019 року, відбулося 5 засідань секретаріату обласної Ради церков та релігійних організацій, яка діє при голові облдержадміністрації та проведено 1 засідання Ради церков.

У 2019 році в ЗМІ висвітлювалися події щодо релігійного життя області, спільно з релігійними організаціями було проведено 3 прес-конференції.

З метою популяризації сакральних святинь краю та розвитку релігійного туризму, здійснено 7 туристично-паломницьких поїздок вінничан.

На обласному телебаченні організовано цикл передач та рубрик за тематикою: «Історія церков мого краю», перевидано презентаційний буклет «Духовними дорогами Вінниччини».

Протягом 2019 року в області проведено ряд культурно-мистецьких, освітніх, інформаційних заходів з міжнаціональних питань, а саме: День пам’яті жертв Голокосту (січень); літературно-мистецьке свято «Рідна мова – коріння нації» присвячене Міжнародному дню рідної мови (лютий); відзначення 160-ї річниці великого письменника єврейського народу, уродженця української землі Шолом-Алейхема (Соломона Наумовича Рабиновича) (березень); зустріч з Надзвичайним і Повноважним послом Республіки Білорусь в Україні з білоруською спільнотою (березень); засідання обласної Ради представників національно-культурних товариств (березень, вересень); єврейське національне свято «Пурім» (березень); ІІІ обласний фестиваль ромської культури «Девлеса ромале» (квітень); траурний мітинг, присвячений 77-й річниці ІІ масового розстрілу євреїв нацистами в роки Другої Світової війни (квітень); відкриття виставки «Український єврейський сімейний альбом», присвячений Дню пам’яті та примирення (травень); зустріч керівництва обласної державної адміністрації та голови польських національно-культурних товариств Вінниччини з делегацією Свєнтокшиського воєводства (травень); ХІХ дні польської культури у м. Бар (травень); день республіки Азербайджан (травень); ІІІ міжнаціональний фестиваль «Ми одна родина, наша рідна Брацлавщино!» (червень); дні грузинської культури (липень); дні слов’янської писемності (липень); церемонія відкриття 7 місць пам’яті убитим євреям в роки ІІ Світової війни у рамках Міжнародного проекту «Захистимо пам'ять» Фонду «Меморіал убитим євреям Європи» (вересень); майстер-клас на тему: «Лялька: історія виникнення та старовинні традиції виготовлення» (жовтень);ХІV обласний фестиваль національних культур «Подільські барви» (жовтень);творчий вечір народного аматорського циганського шоу-театру «Андо Шатро» (жовтень);вшанування пам'яті померлих польською спільнотою (листопад);церемонія відкриття пам’ятного знаку «Праведникам народів світу» (листопад);науково-краєзнавча конференція «Історія та розвиток польської спільноти на Поділлі» (листопад);виставка «Нескінченний літопис однієї німецької родини «Побут, традиції та вбрання» (листопад);ювілейний ХХ регіональний фестиваль польської культури «Єднаймось! Радіймо! Співаймо!» (листопад);єврейське свято Ханука (грудень).

 

Ціль 5. ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

 

Пріоритет 1. Забезпечення екологічної безпеки та використання рекреаційного потенціалу області.

В рамках сформованої концепції у сфері поводження з ТПВ в області проводиться значна робота щодо мінімізації обсягів захоронення твердих побутових відходів шляхом запровадження роздільного збору ТПВ за місцем їх утворення (відбір скла, полімерів, заліза та паперу).

Впровадження роздільного збору ТПВ в області має досить позитивну тенденцію. Якщо на кінець 2017 року роздільний збір було організовано у 37 населених пунктах, то на кінець 2019 року вже у 140 населених пунктах запроваджено такий збір. Проводиться відбір скла, полімерів, заліза та паперу. В ряді інших районів проводяться підготовчі роботи  щодо його організації.

В області функціонують сміттєсортувальна лінія на Вінницькому міському полігоні побутових відходів, сміттєсортувальна лінія на полігоні смт. Муровані Курилівці.

Крім того, в 2019 році завершено будівництво сміттєсортувальних комплексів в містах Іллінці, Калинівка та Козятин, які наразі працюють в тестових режимах.

Продовжується реалізація проекту з облаштування таких комплексів в м.Хмільник. У Северинівській ОТГ впроваджено проект з придбання мобільного сміттєсортувального комплексу.

Разом з тим, з метою налагодження ефективного процесу переробки ТПВ в Іллінецькій міській ОТГ на базі сміттєсортувального комплексу облаштовано цех з виробництва полімерно-піщаної тротуарної плитки, яку виготовляють завдяки відсортуванню вторсировини.

Важливим акцентом у даному напрямку визначено міжмуніципальну співпрацю громад та розробку спільної логістичної схеми. Робота даних ліній (комплексів) спрямована не лише для потреб окремо взятої територіальної громади (міста чи селища), а і для потреб всього району і навіть сусідніх територіальних громад, пов’язаних між собою логістичною схемою.

 

Пріоритет 2. Досягнення оптимального рівня лісистості та посилення контролю за охороною і захистом червонокнижних та мисливських тварин.

З метою досягнення оптимального рівня лісистості області Вінницьке обласне комунальне спеціалізоване лісогосподарське підприємство «Віноблагроліс» проводить роботи по виготовленню правовстановлюючих документів (державних актів) на землі, непридатні для сільськогосподарського використання та винесення меж в натурі на землі, передані в постійне користування ВОКСЛП «Віноблагроліс».

За 2019 рік за власні кошти дочірніми підприємствами було виготовлено 35 правовстановлюючих документів на земельні ділянки по сільським радам.

Для посилення контролю за охороною і захистом червонокнижних та мисливських тварин: за 2019 рік на ці цілі підприємством при плані 560,0 тис. грн, витрачено 507,0 тис. грн (утримання мисливствознавця, єгерів та витрати, які пов’язані з охороною мисливських угідь). Заготівля кормів для зимової підгодівлі червонокнижних та мисливських тварин буде проведено згідно потреби та мисливського впорядкування.

 

Ціль 6. РОЗВИТОК ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

 

Пріоритет 1. Інформаційне забезпечення державної політики, підвищення ролі засобів масової інформації у становленні громадянського суспільства та рівня взаємодії органів місцевої влади із ЗМІ та інститутами громадянського суспільства.

Облдержадміністрацією здійснюється щоденне інформування громадян області про діяльність місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування з актуальних питань соціально-економічного та суспільно-політичного життя регіону. Так, на офіційному сайті облдержадміністрації у стрічці новин щоденно оприлюднюється 12-14 оперативних та якісних інформацій.

Протягом 2019 року організовано близько 50 теле- та радіоефірів за участю керівників місцевих органів виконавчої влади. З метою підвищення обізнаності та набуття нових знань фахівцями місцевих органів виконавчої влади та представників пресслужб територіальних відомств та міністерств проведено 6 навчальних семінарів-тренінгів за участю відомих тренерів всеукраїнської школи з питань комунікацій OLD SHOOL. 

Облдержадміністрацією забезпечено проведення публічних консультацій з громадськістю (конференцій, форумів, зустрічей за круглим столом, громадських слухань, зборів тощо) щодо проектів обласних програм із соціально-економічного і культурного розвитку, проектів регуляторних актів, звітів головних розпорядників коштів про їх витрачання за 2019 рік та з інших актуальних питань соціально-економічного та гуманітарного розвитку області.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року №996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», забезпечено проведення консультацій з громадськістю з питань формування і реалізації державної та регіональної політики. За 2019 рік проведено 15 консультацій з громадськістю у формі публічного громадського обговорення. Інформація щодо проведення консультації з громадськістю систематично розміщується на офіційному веб-сайті облдержадміністрації у розділі «Громадянське суспільство», рубриці «Консультації з громадськістю».

Окрім того, у розділі «Громадянське суспільство», рубриці «Консультації з громадськістю», підрубриці «Орієнтовний план проведення консультацій» розміщено орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю структурними підрозділами обласної державної адміністрації у 2019 році.

На виконання Указу Президента України від 26.02.2016 року №68/2016 року «Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні», прийнято розпорядження голови облдержадміністрації від 20.12.2018 року №998 «Про затвердження плану заходів щодо реалізації у Вінницькій області в 2019 році Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки».

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року №996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» прийнято розпорядження голови облдержадміністрації від 19 квітня 2019 року №308 «Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 07 квітня 2017 року №256», яким оновлено склад Громадської ради при облдержадміністрації.

До складу Громадської ради при облдержадміністрації увійшли 35 представників найдієвіших інститутів громадянського суспільства Вінниччини. У складі Громадської ради при облдержадміністрації діють 6 комітетів. Голова Громадської ради при облдержадміністрації систематично бере участь у нарадах голови облдержадміністрації, а керівники комітетів Громадської ради включені до комісій, що діють при структурних підрозділах облдержадміністрації. Громадська рада при облдержадміністрації долучається до обговорення низки нормативно-правових актів регіонального та державного значення.

Окрім того, визначено працівників структурних підрозділів облдержадміністрації відповідальних за комунікацію з Громадською радою при облдержадміністрації.

Інформація про діяльність Громадської ради при облдержадміністрації систематично розміщується на офіційному веб-сайті облдержадміністрації у розділі «Громадянське суспільство», рубриці «Громадська рада».

Громадські ради також утворено та діють при районних державних адміністраціях.

На виконання Указу Президента України від 26 лютого 2016 року №68/2016 «Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні» прийнято розпорядження голови облдержадміністрації від 12 травня 2016 року №326 «Про утворення Координаційної ради з питань сприяння розвитку громадянського суспільства» та затверджено Положення про Координаційну раду з питань сприяння розвитку громадянського суспільства (далі – Координаційна рада).

Розпорядженням голови облдержадміністрації затверджено новий склад Координаційної ради до якого увійшли представники облдержадміністрації, депутати обласної Ради, науковці, представники організацій громадянського суспільства регіону у загальній кількості 20 осіб.

Протягом 2019 року відбулося 3 засідання Координаційної ради.

Діяльність Координаційної ради систематично висвітлюється на офіційному веб-сайті облдержадміністрації у розділі «Громадянське суспільство», рубриці «Координаційна рада».

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка», щороку проводиться конкурс з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надаватиметься фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету (далі – конкурс).

У 2019 році за результатами конкурсу відібрано 25 проектів громадських організацій Вінниччини. Обласним бюджетом на поточний рік на співфінансування реалізації програм інститутів громадянського суспільства передбачено кошти на загальну суму 1 млн грн.

Інформацію щодо проведення конкурсів з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, розміщено на офіційному веб-сайті облдержадміністрації у розділі «Громадянське суспільство», рубриці «Фінансова підтримка інститутів громадянського суспільства».

Центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій Вінницької області (далі – Центр) спільно із облдержадміністрацією протягом 2019 року було проведено низку навчальних заходів, зокрема:

1) навчально-методичних семінарів та тренінгів для фахівців місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та представників організацій громадянського суспільства щодо механізмів участі громадськості у формуванні та реалізації державної, регіональної та місцевої політики;

2) круглих столів для членів Громадської ради при облдержадміністрації та Громадської ради при обласній Раді з питань прийняття управлінських рішень.

Окрім того, Центром було забезпечено включення державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування до навчального модулю «Налагодження діалогу Влада – Громада», а також розроблено та видано інструктивно-методичні матеріали до практичних занять щодо форм участі громадськості в процесах прийняття управлінських рішень.

В області надається правова допомога з питань порядку створення і діяльності інститутів громадянського суспільства.

Наказом Міністерства юстиції України від 17 червня 2016 року № 1717/5 з метою забезпечення доступності, а також підвищення якості надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації громадських формувань, запроваджено пілотний проект щодо забезпечення прийняття та видачі документів під час державної реєстрації громадських формувань місцевими центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги як фронт-офісами. У рамках проекту надання правової допомоги представникам інститутів громадянського суспільства забезпечується 4 місцевими центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги: Вінницьким, Гайсинським, Козятинським і Томашпільським.

Проведено семінар-тренінг «Демократія участі: механізми громадської участі на місцевому та регіональному рівнях» за участі відповідальних осіб з організації та проведення консультацій з громадськістю райдержадміністрацій, голів громадських рад, що утворені та діють при райдержадміністраціях, членів Громадської ради при облдержадміністрації та Громадської ради при обласній Раді, а також представників інститутів громадянського суспільства Вінниччини.

Проведено ІІІ Регіональний Форум Громадських Ініціатив «Я змінюю!» за участі майже 80-ти інститутів громадянського суспільства Вінниччини, результатом якого стала резолюція щодо стану розвитку інститутів громадянського суспільства, яка нині перебуває на розгляді Секретаріату Кабінету міністрів для належного оформлення у законодавчу ініціативу.

Забезпечено всебічна підтримка ветеранських організацій, які об`єднують воїнів та ветеранів АТО/ООС, а також інших учасників бойових дій: організовано заходи до проведення двох тематично-оздоровчих семінарів для шести категорій ветеранів області (учасників АТО/ООС, ветеранів обласної спілки інвалідів війни, ЗС та учасників бойових дій, ветеранів війни в Афганістані, представників організації ветеранів України, товариства політичних в’язнів, репресованих та їх дітей, обласного відділення Всеукраїнського об’єднання ветеранів) на базі обласного клінічного госпіталю ветеранів війни.

Окрім того, нині готується до видання спеціалізована методологічна збірка для інститутів громадянського суспільства області «Успішні практики громадських організацій Вінниччини».

З метою сприяння участі інститутів громадянського суспільства у соціально-економічному розвитку, в області запроваджено механізм «соціального замовлення» соціальних послуг.

Проводиться постійна робота щодо надання інститутам громадянського суспільства Вінниччини необхідної консультативної підтримки з питань їх взаємодії з місцевими органами виконавчої влади, а також у питаннях поширення інформації про їх діяльність на території області та здійснення на постійній основі інформаційної підтримки виконання (реалізації) їх програм (проектів, заходів).

В області діє Центр підтримки інститутів громадянського суспільства. Це спеціалізована громадська платформа, за допомогою якої мешканці міста, громадські організації, представники органів державної влади та місцевого самоврядування мають змогу дискутувати щодо регіонального розвитку, обмінюватися досвідом, долучатися до місцевих процесів та реформ.

 

Пріоритет 2. Створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації української молоді, формування патріота і громадянина.

Протягом 2019 року на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04 грудня 2018 року, реалізовано 58 проєктів та заходи на загальну суму 2140,00 тис. грн. Загалом заходами програми охоплено близько 22 тис. осіб.

Для фінансування проектів та заходів в рамках Обласної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017 – 2020 роки, затвердженої рішенням 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2016 року № 224 (зі змінами), у 2019 році виділено 1200,0 тис. грн. Протягом 2019 року у цьому напрямку реалізовано 27 проектів/заходів, якими охоплено більше 12 тис. осіб.

 

Пріоритет 3. Зміцнення законності і правопорядку, належне забезпечення конституційних прав та інтересів громадян. Посилення заходів щодо запобігання корупції.

Відповідно до статті 13-1 Закону України «Про запобігання корупції», постанови Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2013 року №706 «Питання запобігання та виявлення корупції» розпорядженням голови облдержадміністрації від 02 травня 2018 року №20-рк утворено та функціонує сектор з питань запобігання корупції апарату облдержадміністрації зі штатною чисельністю – 2 особи. У структурних підрозділах обласної державної адміністрації також визначені відповідальні особи щодо реалізації заходів з питань запобігання та виявлення корупції.

На офіційному веб-сайті облдержадміністрації розміщено розділ «Запобігання проявам корупції».

З метою реалізації положень статті 53 Закону України «Про запобігання корупції» в обласній державній адміністрації створена та функціонує Гаряча лінія голови облдержадміністрації з питань запобігання та виявлення корупції (телефона лінія, електрона поштова скринька, електронна форма повідомлення на офіційному веб-сайті облдержадміністрації).

На офіційному веб-сайті розміщений банер «Повідомлення про корупційні правопорушення», інформація про Антикорупційні лінії прямого зв’язку та електронна форма для подання повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції».

Відповідно до ст. 19 Закону України «Про запобігання корупції», ст. 6, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» органами виконавчої влади вживалися заходи з реалізації Антикорупційної програми Вінницької обласної державної адміністрації на 2018-2019 рік, затвердженої розпорядження голови облдержадміністрації від 21 листопада 2018 року №893.

Відповідно до ст. 25, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», ст. 19 Закону України «Про запобігання корупції», Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року №265, рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року №126 «Про затвердження Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за №1718/29848 в обласній державній адміністрації діє комісія з оцінки корупційних ризиків, за результатами роботи якої виявлено та вжиті заходи щодо усунення 16 ризиків у діяльності облдержадміністрації.

На дотримання вимог встановленими частиною 2 ст. 49 Закону України «Про запобігання корупції» сектор з питань запобігання корупції апарату облдержадміністрації проводить моніторинг щодо своєчасності подання декларацій відповідними суб’єктами декларування.

Відповідно до частини першої ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції» з врахуванням положень частини 5 ст. 45 Закону облдержадміністрацією посадовими особами апарату облдержадміністрації подано 77 декларацій, посадовими особами структурних підрозділів облдержадміністрації подано 537 декларацій, посадовими особами райдержадміністрації подано 2772 декларації. Відповідно до частини 2 ст. 49 Закону України «Про запобігання корупції» було надіслано 7 повідомлень про факти неподання декларацій та 2 повідомлення про факти несвоєчасного подання декларацій.

Відповідно до ст. 13-1 Закону України «Про запобігання корупції» сектором з питань запобігання корупції організований постійний моніторинг за дотриманням положень ст. 26 Закону України «Про запобігання корупції» серед працівників апарату облдержадміністрації, структурних підрозділів облдержадміністрації та райдержадміністрацій. Сектором з питань запобігання корупції апарату облдержадміністрації ведеться «Електронний журнал роботи близьких осіб у облдержадміністрації та райдержадміністраціях».

Відповідно до ст. 13-1 Закону України «Про запобігання корупції» сектором з питань запобігання корупції організований постійний моніторинг за дотриманням вимог ст. 56-58 Закону щодо проведення та організації проведення спеціальної перевірки.

Розпорядженням голови облдержадміністрації від 21 листопада 2018 року №893 «Про затвердження Антикорупційної програми облдержадміністрації на 2018-2019 роки» також затверджено План навчання з питань дотримання вимог законодавства у сфері запобігання корупції та правил етичної поведінки. Відповідний план навчання складається з 2 модулів:

 1. Фінансовий контроль;
 2. Врегулювання конфлікту інтересів. Правила Етичної поведінки.

У 2019 році на базі структурних підрозділів та для працівників апарату облдержадміністрації проведено16 тренінгів.

Відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 29 грудня 2018 року №1001 «Про підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій та депутатів місцевих рад у 2019 навчальному році» Центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій області за участі сектору з питань запобігання корупції апарату облдержадміністрації проведено 41 навчальний захід з питань дотримання антикорупційного законодавства, якими охоплено 1297 осіб. У 2019 році проводився також постійно діючий семінар для уповноважених осіб з питань запобігання корупції структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій тощо, в якому прийняли участь 87 осіб.

Протягом 2019 року сектором з питань запобігання корупції апарату облдержадміністрації було надано близько 800 усних роз’яснень з питань дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції».

Згідно розпорядження голови обласної державної адміністрації від 28 грудня 2019 року №1003 «Про підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій та депутатів місцевих рад у 2019 навчальному році» відповідним планом-графіком передбачено проведення навчань з питань дотримання вимог законодавства у сфері запобігання корупції.

 1. Кількість протоколів про правопорушення пов’язані з корупцією, направлених до суду у звітному періоді (без повторно направлених) – 341.

Усього осіб притягнуто судом до відповідальності (штраф) – 197.

З них щодо:

- депутатів сільських, селищних, міських, районних рад, обласної ради– 49;

- посадових осіб місцевого самоврядування – 19;

- посадових осіб та облдержадміністрації та райдержадміністрацій – 9;

- посадових та службових осіб інших органів державної влади – 23;

- органів внутрішніх справ – 36;

- державної податкової служби –1;

- державної кримінально-виконавчої служби – 11;

- Збройних Сил України – 14

- посадових осіб юридичних осіб публічного права – 26;

- осіб, які виконують організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські обов'язки в юридичних особах приватного права – 26.

За статтями КУпАП :

- порушення вимог фінансового контролю (ст. 172-6) – 177;

- порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів (ст. 172-7) – 20.

Усього звільнено осіб з посад – 2.

 1. Кількість кримінальних правопорушень, кримінальні провадження за якими закінчені розслідуванням – 79, направлено до суду з обвинувальним актом – 79, тяжких та особливо тяжких – 38.

Вчинено у сферах:

1.     фінансово-кредитній системі -

1

2.     банківській системі -

1

3.     агропромисловому комплексі -

5

4.     освіти -

3

5.     охорони здоров'я -

5

6.     транспорту -

7

7.     бюджетній системі -

5

8.     паливно-енергетичному комплексі -

2

 

За статтями Кримінального кодексу України:

- привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем  (ч.ч.2-5 ст.191  КК України) – 24;

- зловживання владою або службовим становищем (ст.364 КК України) – 11;

- зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми (ст. 364-1 КК України) – 1;

- одержання хабара (ст. 368 КК України) – 15;

- зловживання впливом (ст. 369-2 КК України) –3;

- комерційний підкуп службової особи– 2;

- інші корупційні правопорушення – 22.

Кількість осіб, відносно яких вироки (ухвали) набрали законної сили у звітному періоді – 17. Засуджено – 11.

З числа засуджених осіб звільнено від покарання з випробуванням і встановленням іспитового строку – 1.

         Установлена сума матеріальних збитків – 11940242 грн.

         Відшкодовано збитків – 2554764 грн.

 

Пріоритет 4. Проведення аналізу ефективного використання бюджетних коштів в ході виконання обласних програм.

Повноцінне запровадження програмно-цільового методу (далі - ПЦМ) при виконані бюджетів здатне якісно підвищити ефективність та прозорість використанні коштів, забезпечуючи таким чином краще задоволення населення гарантованими державою суспільними послугами.

На початковому етапі впровадження ПЦМ виникла потреба в роз’яснені тих чи інших його аспектів, також постійно уточняється вітчизняна методологія ПЦМ шляхом внесення відповідних змін до нормативно-правових актів. В районах області було проведено вісім «кущових» семінарів-тренінгів, якими було охоплено понад 1 тисячу працівників бюджетної сфери 576-ти місцевих бюджетів області.

На відповідних тренінгах вдалось надати методологічну та інформаційну підтримку працівникам з фінансово-економічних питань більшості сільських та селищних рад області.

Завдяки кропіткій роз’яснювальній роботі та методологічній підтримці, всі (662) місцевих бюджетів вже застосовують ПЦМ, у т. ч. – 594 бюджети сільських, селищних та міських (міст районного значення) рад.

За 2019 рік до зведеного бюджету області (загальний і спеціальний фонди) надійшло власних і закріплених доходів у сумі 10802,3 млн грн, що становить 110,6% до плану на рік (заплановано 9762,9 млн грн). Порівняно з 2018 роком надходження доходів місцевих бюджетів збільшились на 1477,7 млн грн, або на 15,8%.

Крім того, до загального та спеціального фондів бюджету області отримано 11231,3 млн грн дотацій та субвенцій з державного бюджету, або 94,7% плану на рік (заплановано 11859,5 млн грн), недоотримано, або повернуто до держбюджету як невикористані 628,1 млн грн субвенцій з державного бюджету. Проти 2018 року надходження дотацій та субвенцій з державного бюджету зменшились на 2227,8 млн грн, або на 16,9% в основному за рахунок субвенцій на субсидії і пільги населенню на оплату житлово-комунальних послуг та медичної субвенції.

З врахуванням всіх міжбюджетних трансфертів (субвенцій, дотацій) з державного бюджету зведений бюджет області по доходах загального і спеціального фондів отримав 22033,6 млн грн, або 101,9% до плану на рік (план 21622,4 млн грн), і проти 2018 року надходження зменшились на 800,2 млн грн, або на 3,5%.

У т.ч. до загального фонду бюджету області отримано власних надходжень доходів в сумі 9465,5  млн грн, що становить 104,4%  плану на рік з врахуванням змін  (заплановано 9066,8 млн грн), понад план отримано 398,7 млн грн доходів.

Проти 2018 року вказані доходи збільшились на 1374,2 млн грн, або на 17,0%.

Крім власних надходжень податків і зборів до загального фонду бюджету області отримано також 1051,6 млн грн дотацій з державного бюджету, або 100% плану на рік, та 9312,2 млн грн субвенцій з державного бюджету, або 94,1% плану на рік (недоотримано або повернуто до держбюджету як невикористані 587,9 млн грн субвенцій з держбюджету). Проти 2018 року надходження дотацій та субвенцій з Державного бюджету по загальному фонду зменшились на 2312,8 млн грн, або на 18,2%, в основному за рахунок субвенцій на субсидії і пільги населенню на оплату житлово-комунальних послуг та медичної субвенції.

З врахуванням всіх міжбюджетних трансфертів (субвенцій, дотацій) з державного бюджету зведений бюджет області по доходах загального фонду отримав 19829,3 млн грн, або 99,1% до уточненого плану на рік (план 20018,5 млн грн), і проти 2018 року зменшились на 938,6 млн грн, або на 4,5%.     

За 2019 рік по зведеному бюджету області (загальний і спеціальний фонди) проведено видатків в сумі 22324,3 млн грн, що становить 96,4% плану на рік з врахуванням змін (заплановано 23080,3 млн грн), і зменшились проти 2018 року на 596,0 млн грн, або на 2,6% (в основному за рахунок зменшення видатків на субсидії і пільги населенню на оплату житлово-комунальних послуг та на первинну медичну допомогу, оскільки у 2019 року частина цих видатків здійснювалась безпосередньо з державного бюджету). З них, проведено капітальних видатків в сумі 3341,8 млн грн, що становить 95,6% плану на рік з врахуванням змін (заплановано 3493,9 млн грн), це більше проти 2018 року на 280,2 млн грн, або на 9,2%.

В першу чергу кошти бюджету спрямовувались на фінансування соціально-культурної сфери: за 2019 рік на зазначені цілі використано 16033,4 млн грн - це 71,8% усіх видатків загального і спеціального фондів. З них на освіту використано 7492,2 млн грн (проти 2018 року збільшення  на 835,1 млн грн, або на 12,5%), на охорону здоров’я – 3607,4 млн грн (зменшення проти  2018 року на 38,9 млн грн, або на 1,1% у зв’язку з переведенням закладів первинної медицини у комунальні підприємства та оплатою наданих ними послуг з державного бюджету), на соціальний захист та соціальне забезпечення – 4075,7 млн грн (зменшилися на 2437,4 млн грн, або на 37,4%  внаслідок здійснення у 2019 році частини видатків на виплату пільг і житлових субсидій населенню у грошовій формі з державного бюджету), на культуру – 565,6 млн грн (збільшення  на 42,2 млн грн, або на 8,1%), на фізкультуру і спорт – 292,5 млн грн (збільшення на 89,4 млн грн, або на 44,1%).

Крім того, за 2019 року на житлово-комунальне господарство використано 1197,1 млн грн (проти 2018 року збільшення на 381,2 млн грн, або на 46,7%), на будівництво та регіональний розвиток – 1197,3 млн грн (збільшення проти 2018 року на 109,9 млн грн, або на 10,1%), на утримання та розвиток автомобільних доріг – 1157,8 млн грн (збільшення проти  2018 року на 69,7 млн грн, або на 6,4%).

Зокрема, за 2019 рік проведено 17535,0 млн грн видатків загального фонду, що становить 95,6% плану на рік з врахуванням змін (заплановано 18345,5 млн грн), і проти  2018 року зменшились з вищевказаних причин на  889,2 млн .грн, або на 4,8%.

В основному забезпечено фінансування захищених статей бюджету, зокрема повнота та своєчасність виплати заробітної плати з нарахуваннями, розрахунків за спожиті енергоносії, виплат населенню по соціальному забезпеченню (стипендій, допомог, пільгових пенсій тощо). За оперативними даними прострочена кредиторська заборгованість із зазначених виплат відсутня.

Кредиторська заборгованість по видатках загального фонду місцевих бюджетів на 31.12.2019 року становила 4,3 млн грн, і зменшилась порівняно з початком 2019 року на 30,6 млн грн, у т. ч. по видатках за рахунок соціальних субвенцій з державного бюджету –погашена повністю, а по видатках за рахунок власних надходжень та дотацій – 4,3 млн грн і зменшилась порівняно з початком 2019 року на 2,9 млн грн. У тому числі, станом на 31.12.2018 року кредиторська поточна заборгованість із виплати зарплати працівникам бюджетних установ становила 0,5 млн грн та по оплаті енергоносіїв - 0,8 млн грн (вся по бюджетах, які не виконані по доходах загального фонду). При цьому простроченої заборгованості по вказаних видатках не було.

За результатами моніторингу сайту Prozorro за 2019 рік Вінницька обласна державна адміністрація займає третє місце серед областей України за кількістю проведених електронних закупівель.

За 2019 рік бюджетними закладами, установами, організаціями, які утримуються за кошти обласного та районних бюджетів проведено 22014 електронних закупівель. Очікувана вартість становила 6,18 млрд грн. Економія коштів обласного та районних бюджетів становила майже 334,65 млн. грн., або 5,4%, в т. ч. проведено 18993 допорогових закупівль. Економія коштів по допорогових закупівлях склала 46,81 млн. грн. або 14% від загальної економії коштів.

 

Пріоритет 5. Залучення територіальних громад до розробки програм (заходів) з комплексного розвитку територій.

З метою подальшого розвитку місцевого самоврядування, вироблення ефективних шляхів вирішення проблем життєзабезпечення територіальних громад в 2019 році проведено XVІ Обласний конкурс проєктів розвитку територіальних громад (далі – Конкурс) - на реалізацію проєктів з обласного бюджету виділено 20 млн грн.

На участь у Конкурсі було online-зареєстровано 819 заявок, з яких допущено 788 (решта 31 заявка не допущено до участі в конкурсі: через дублювання - 26 та перевищення ліміту - 5).

Відповідно до Положення Конкурсу, Дирекцією (якою виступає - Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації) опрацьовано та офіційно зареєстровано 749 проєктів (39 проєктів – не приймають участь у зв’язку з їх не поданням у паперовому вигляді).

Конкурсною комісією було обрано переможцями 282 проєкти.

Проєкти розроблялися за такими основними напрямами, як:

 1. Підтримка людей з обмеженими фізичними можливостями – 21 проєкт став переможцями (7,4% від загальної кількості проєктів).
 2. Збереження історико-культурної спадщини – 22 проєкти (7,8%).
 3. Розвиток спортивної та туристичної інфраструктури населених пунктів – 71 проєкт (25,4%).
 4. Впровадження енергозберігаючих та ресурсоефективних технологій в закладах бюджетної сфери – 110 проєктів (38,9%).
 5. Проведення енергетичних обстежень будівель комунальної власності з підготовкою відповідного звіту з енергоаудиту та формуванням енергопаспорту будівлі; закупівля спеціалізованого програмного забезпечення для автоматизації щоденного моніторингу споживання енергоресурсів комунальними установами; співфінансування розробки ,,Плану дій сталого енергетичного розвитку і клімату” з метою підтримки ініціатив місцевих рад області щодо приєднання до Європейської ініціативи ,,Угода мерів” - 1 проєкт (0,4%).
 6. Модернізація мереж вуличного освітлення - 57 проєктів (20,1%).

У Конкурсі приймали участь проєкти, розроблені та подані органами місцевого самоврядування, які були поділенні на категорії і мали відповідне співфінансування з обласного бюджету, а саме:

І категорія – сільські раді, які не входять до складу ОТГ, співфінансування не більше 100 тис. грн (не більше 75% від загального бюджету) - 193 проєктів-переможці (подано 468 проєктів);

ІІ категорія – селищні, міські ради міст районного значення, які не входять до складу ОТГ, співфінансування не більше 150 тис. грн (не більше 75% від загального бюджету) - 9 проєктів (35 проєктів);

ІІІ категорія – міські ради міст обласного значення, ради ОТГ, районні ради – співфінансування не більше 250 тис. грн (не більше 50% від загального бюджету) 72 проєкти (225 проєктів);

ІV категорія – спільні проєкти, розроблені декількома місцевими радами на основі договору про спільну діяльність (проєкти міжмуніципального співробітництва) – співфінансування не більше 400 тис. грн (не більше 50% від загального бюджету) 9 проєктів (21 проєкт).

Всі райони, міста обласного значення та об’єднані територіальні громади прийняли участь у Конкурсі.

Основними напрямками проєктів, які реалізуються із залученням міжнародної технічної допомоги за рахунок коштів Європейського Союзу, є:

- реформування енергетичного сектору;

- стимулювання розвитку соціальної сфери;

- поліпшення інвестиційного клімату;

- впровадження інновацій;

- розвиток підприємництва та туризму.

За підтримки країн-донорів таких як Швейцарія, Канада та Європейської Комісії, в області реалізується ряд проєктів направлених на соціально-економічний розвиток громад, а саме:

 • Меморандум про взаєморозуміння і співробітництво між швейцарсько-українським проєктом «Підтримка децентралізації в Україні – ІV фаза» DESPRO, Вінницькою обласною державною адміністрацією та Вінницькою обласною Радою. Нова фаза проєкту направлена на розробку та впровадження регіональної політики поводження з твердими побутовими відходами. Ще одним інноваційним елементом ІV фази стане удосконалення механізму регіонального кредитування для проєктів розвитку. Найбільшим досягненням під час реалізації ПроєктуDESPRO є не лише відновлення (реконструкція) водопровідних, каналізаційних мереж, ТПВ та інше, а й те, що запроваджено систему, за якою територіальна громада несе повну відповідальність за обслуговування мереж, формування тарифів на воду та ремонті роботи.
 • Проект ЄС/ПРООН «HOUSES», який спрямований на стимулювання та підтримку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).
 • Проект «Партнерство для розвитку міст» ПРОМІС впроваджується в області (з квітня 2015 року до грудня 2020 року) Федерацією канадських муніципалітетів (ФКМ) за фінансової підтримки Уряду Канади, який спрямовано на зміцнення муніципального сектору в Україні, впровадження ефективного демократичного управління та прискорення економічного розвитку шляхом підвищення спроможності українських міст у сфері демократизації врядування та місцевого економічного розвитку; створення сприятливого середовища для розвитку малого та середнього бізнесу; підтримку процесу децентралізації та інтегрованого планування розвитку на місцевому, регіональному та національному рівнях.

В поточному році реалізувалося ряд проектів міжнародної технічної допомоги по яких облдержадміністрація виступає бенефіціаром, а саме:

 1. Проект «Енергоефективний Гнівань – енергетична політика для сталого розвитку міста Гнівань».
 2. Проект «Сільський туризм – вірний крок на шляху покращення транскордонного співробітництва між Сорокським районом (Республіка Молдова) та Ямпільським районом (Україна, Вінницька область)».
 3. Проект «Кластер «Яблуневий шлях».

Станом на 01.01.2020 року з 1504 населених пунктів області затвердженою містобудівною документацією (генеральними планами) забезпечено 1219 або 81,05%, в тому числі: міста, селища міського типу - на 100%, села на 84,79% і селища - на 35,66%.

Враховуючи те, що більшість генеральних планів та схем планування територій районів розроблені ще до 1990 року (69,95%), вичерпали передбачені ними рішення і не відповідають сучасним вимогам, облдержадміністрацією здійснюються організаційні заходи щодо розроблення містобудівної документації: схем планування територій районів, генеральних планів населених пунктів та планів зонування.

Станом на 31.12.2019 року в області в стадії розроблення та затвердження знаходиться схема планування території Козятинського району; 213 генеральних планів, в тому числі: десять міст (Бар, Бершадь, Жмеринка, Калинівка, Липовець, Могилів-Подільський, Немирів, Шаргород, Тульчин та Ямпіль), вісім селищ міського типу (Вапнярка, Дашів, Оратів, Піщанка, Рудниця, Чечельник, Тиврів та Турбів) і 195 сіл та селищ; 98 планів зонування територій населених пунктів, дві схеми планування території, 35 детальних планів територій та дев’ять історико-архітектурних опорних плани міст Вінниця, Могилів-Подільський, Немирів, Погребище, Тульчин, Шаргород та Ямпіль і селища міського типу Оратів та Дашів. Загальна кількість містобудівної документації, яка знаходиться в роботі – 357, що майже утричі перевищує аналогічний показник 2015 року.

На розроблення вищевказаної містобудівної документації з місцевих бюджетів та коштів замовників у 2019 році було передбачено 29,8 млн грн, профінансовано – 13,9 млн грн (46,7%).

У 2019 році на 18 засіданнях архітектурно-містобудівних рад при Департаменті будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації було розглянуто171 проект містобудівної документації (48 генпланів, 48 планів зонування, 74 детальних планів територій, з яких затверджено 36, 36 та 74 відповідно, та схему планування території Козятинського району).

Також, у 2019 році відповідальним структурним підрозділом облдержадміністрації опрацьовано та надано замовникам розроблення містобудівної документації пропозиції обласних установ, підприємств та організацій щодо визначення державних інтересів для урахування під час розроблення 25 генпланів та 30 детальних планів за межами населених пунктів.

Протоколи засідань архітектурно-містобудівної ради, оголошення про її засідання, методичні рекомендації, тощо розміщуються на офіційному сайті Вінницької облдержадміністрації www.vin.gov.ua у розділі “Архітектурно-містобудівна рада”.

Суб’єктам містобудівної діяльності - учасникам розроблення містобудівної документації (проектним організаціям, сертифікованим архітекторам, місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування) надано, розроблені рекомендації стосовно алгоритму розроблення (оновлення) містобудівної документації та внесення змін до неї на місцевому рівні, а також  рекомендації розробникам містобудівної документації за результатами розгляду їх проектів на засіданнях архітектурно-містобудівної ради.

 

Пріоритет 6. Розвиток самодостатніх і спроможних територіальних громад та їх об’єднань.

Станом на 01 січня 2020 року, в рамках впровадження реформи децентралізації, в області створено 46 об’єднаних територіальних громад, які об’єднали 156 місцевих рад. Площа об’єднаних територіальних громад становить 5,6 тис. км2, а це – 21,0% від загальної площі області, населення в об’єднаних територіальних громадах – 744,4 тис. осіб, що становить 47,7% від загальної кількості населення області.

29 жовтня 2019 року прийнято рішення про добровільне приєднання Жуковецької, Коростівецької, Рівської сільських територіальних громад Жмеринського району до територіальної громади міста обласного значення Жмеринка.

21 листопада 2019 року Леляцькою територіальною громадою Жмеринського району прийнято рішення про добровільне приєднання до Жмеринської міської ОТГ.

22 грудня 2019 року відбулись місцеві вибори у об’єднаних територіальних громадах області:

 • перші місцеві вибори у трьох новостворених об’єднаних територіальних громадах, а саме: Гавришівській (Вінницький район), Войнашівській (Барський район) та Махнівській (Козятинський район);
 • додаткові вибори депутатів у шести існуючих об’єднаних територіальних громадах, а саме: Глуховецькій (Козятинський район), Якушинецькій та Вороновицькій (Вінницький район), Іванівській (Калинівський район), Томашпільській та Вапнярській (Томашпільський район).

На даний час радами територіальних громад прийнято рішення про надання згоди на добровільне об’єднання:

-   Тиврівської селищної об’єднаної територіальної громади Тиврівського району (об’єднання з Великовузькою, Дзвониською, Жахнівською, Колюхівською, Маловузькою сільськими територіальними громадами Тиврівського району);

-   Чернівецької селищної об’єднаної територіальної громади Чернівецького району (об’єднання з Мазурівською, Білянською, Шендерівською, Борівською, Саїнською, Березівською, Сокільською, ВолодіЇвецькою, Гонтівською та Лозівською територіальними громадами Чернівецького району).

Наразі проводяться громадські обговорення щодо формування об’єднаних територіальних громад, а саме:

-   Гайсинської міської об’єднаної територіальної громади Гайсинського району (об’єднання з Бондурівською, Бубнівською, Грузькою, Губницькою, Гунчанською, Жерденівською, Зятковецькою, Карбівською, Кіблицькою, Кунянською, Кущинецькою, Ладижинсько-Хутірською, Семиріцькою Степаською, Харпацькою, Чечелівською та Ярмолецькою територіальними громадами Гайсинського району);

 • Ямпільської міської об’єднаної територіальної громади Ямпільського району (об’єднання з існуючими територіальними громадами Ямпільського району)

та добровільного приєднання:

 • Пиківської сільської територіальної громади Калинівського району до Іванівської сільської об’єднаної територіальної громади Калинівського району;
 • Жабелівської, Оленівської, Степанівської, Побережненської сільських територіальних громад Вінницького району; Тростянецької сільської територіальної громади Тиврівського району до Вороновицької селищної об’єднаної територіальної громади Вінницького району.

Підготовлено висновки щодо відповідності Конституції та чинному законодавству проектів рішень стосовно об’єднання Копайгородської, Каришківської, Лісівської територіальних громад у Копайгородську селищну об’єднану територіальну громаду.

Зазначеними територіальними громадами розглядається питання щодо прийняття остаточного рішення стосовно добровільного об’єднання територіальних громад.

Водночас, обласною державною адміністрацією готуються висновки щодо відповідності Конституції та чинному законодавству проектів рішень територіальних громад стосовно добровільного об’єднання:

 • Браїлівської селищної об’єднаної територіальної громади у складі Браїлівської селищної та Потоківської сільської територіальних громад Жмеринського району;
 • Рахнівсько-Лісової сільської об’єднаної територіальної громади у складі Рахнівсько-Лісової, Стрільницької, Юліямпільської сільських територіальних громад Шаргородського району;
 • Ялтушківської сільської об’єднаної територіальної громади у складі Ялтушківської, Гулівської, Підлісноялтушківської, Ходацької сільських територіальних громад Барського району.

У 2019 році обласна державна адміністрація звернулась до Центральної виборчої комісії щодо призначення додаткових виборів депутатів Літинської селищної об’єднаної територіальної громади Літинського району у зв’язку з приєднанням Бірківської і Малинівської сільських рад Літинського району та призначення перших місцевих виборів Мурованокуриловецької селищної об’єднаної територіальної громади Мурованокуриловецького району зв’язку з об’єднанням Мурованокуриловецької, Бахтинської, Вербовецької, Вищеольчедаївської, Галайковецької, Дерешівської, Долинянської, Жванської, Конищівської, Котюжанівської, Курашовецької, Михайловецької, Морозівської, Наддністрянської, Обухівської, Петриманської, Попелюхівської, Рівненської, Роздолівської, Снітківської та Степанківської територіальних громад Мурованокуриловецького району у Мурованокуриловецьку селищну ОТГ, Агрономічної сільської об’єднаної територіальної громади Вінницького району у зв’язку з об’єднанням Агрономічної і Бохоницької сільських територіальних громад у Агрономічну сільську ОТГ, Гранівської сільської об’єднаної територіальної громади Гайсинського району у зв’язку з об’єднанням Гранівської і Михайлівської сільських територіальних громад у Гранівську сільську ОТГ.

З метою дотримання процедури об’єднання територіальних громад, передбаченої Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» та відповідно до Методики формування спроможних територіальних громад, що затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 08 квітня 2015 року №214, в області розроблено новий проєкт перспективного плану формування громад (далі – Перспективний план), що включає 61 об’єднану територіальну громаду із 100% покриттям території області.

Зазначений проєкт Перспективного плану підтримано міжвідомчою регіональною робочою групою з підготовки пропозицій щодо адміністративно-територіального устрою базового та районного рівнів області, засідання якої відбулось 22 листопада 2019 року та погоджено з урахуванням пропозицій територіальних громад області 16 січня 2020 року у Міністерстві розвитку громад та територій України за результатами консультації із формування Перспективного плану.

Надходження до загального фонду бюджетів об’єднаних територіальних громад за 2019 рік, порівняно з відповідним періодом минулого року зросли на 200,5 млн грн (+19,2%), зокрема: по податку на доходи фізичних осіб – на 122,2 млн грн (+19,3%), платі за землю – на 41,7 млн грн (+31,5%), єдиному податку – на 20,7 млн грн (+12,9%), адміністративних послугах – на 0,5 млн грн (+3,4%).

Темпи приросту доходів загального фонду бюджету області за 2019 рік порівняно з 2018 роком зросли на 1374,2 млн грн (+17,0%), зокрема, по бюджетах районів – на 340,9 млн грн (+13,0%), містах обласного значення – на 618,8 млн грн (+19,4%), обласному бюджету – на 213,9 млн грн (+17,4%), об’єднаних територіальних громадах – на 200,5 млн грн (+19,2%).

Бюджетна децентралізація та розширення повноважень територіальних громад сприяє підвищенню фінансової самостійності місцевих бюджетів та зміцненню їх фінансової основи та самодостатності.

Так, за 2019 рік додатковий фінансовий ресурс місцевих бюджетів області склав 7145,3 млн грн проти 2014 року (з часу введення в дію фінансової децентралізації).

Спостерігається значне збільшення запланованих капітальних видатків станом на 1 грудня 2019 року у бюджетах об’єднаних територіальних громад порівняно з аналогічним періодом минулого року на 43,9 млн грн (+11,1%).

 

Пріоритет 7. Впровадження технологій е-урядування та е-демократії в місцевих органах виконавчої влади та місцевого самоврядування регіону.

З метою впровадження технологій е-урядування та е-демократії в місцевих органах виконавчої влади та місцевого самоврядування регіону в 2019 році вживались відповідні заходи.

Забезпечено підтримку системи корпоративної пошти до якої підключено працівників апарату обласної державної адміністрації, структурних підрозділів облдержадміністрації та районних державних адміністрацій.

Здійснено технічний супровід та своєчасне наповнення інформацією офіційного веб-сайту облдержадміністрації, як одного з елементів електронного урядування та електронної демократії, з метою висвітлення інформації про діяльність облдержадміністрації, її структурних підрозділів.

Забезпечено підтримку системи автоматизації документообігу пілотних центрів надання адміністративних послуг області, у рамках проєкту «Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади» спільно з Міжнародною Благодійною Організацією «Фонд Східна Європа».

Забезпечено технічний супровід системи електронного документобігу, впровадженої в апараті облдержадміністрації та її структурних підрозділах, відповідно до вимог законодавства.

Здійснюється підтримка сервісу IP телефонії, впровадженого в апараті облдержадміністрації.

Впроваджено елементи комплексної системи захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі апарату облдержадміністрації.

Забезпечено оприлюднення та систематичне оновлення наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних.