Звіт про виконання Програми економічного і соціального розвитку Вінницької області на 2019 рік за перший квартал 2019 року

Програма економічного і соціального розвитку Вінницької області на 2019  рік  (далі –Програма) затверджена рішенням 36 сесії обласної Ради 7 скликання №702 від 04 грудня 2018 року та розроблялася  відповідно до засад Стратегії розвитку Вінницької області на період до 2020 року (затверджена рішенням 38 сесії 6 скликання Вінницької обласної Ради від 24.06.2015р. №893), в якій визначено ключові пріоритети та завдання розвитку Вінниччини.

 Реалізація Програми передбачає забезпечення узгоджених спільних дій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо здійснення державної політики регіонального розвитку.

Головна мета Програми повністю узгоджена з метою Стратегії – продовження позитивних тенденцій розвитку області для покращення рівня життя і добробуту населення шляхом забезпечення економічного зростання, складовими якого є збільшення обсягів інвестицій та поступової зміни їх структури за рахунок першочергового спрямування коштів на оновлення основних виробничих фондів, забезпечення ресурсо- та енергозбереження, впровадження нових екологічно безпечних технологій виробництва, створення нових робочих місць та  формування якісно нової інфраструктури.

Досягнення поставленої мети здійснювалось шляхом реалізації пріоритетів у визначених цілях, а саме: забезпечення територіальної цілісності та зміцнення обороноздатності держави, збереження миру та спокою на території області; реалізація соціально-гуманітарної політики; економічного розвитку; збереження  природного середовища та безпеки життєдіяльності людини, а також розвиток громадянського суспільства.

 

Основні показники, що характеризують економічний

та соціальний розвиток області

(за перший квартал 2019 року до відповідного періоду 2018 року):

 • надходження до місцевих бюджетів області (загальний і спеціальний фонди) зросли на 4,8%, у т.ч. до загального фонду місцевих бюджетів області – на 17,4%;
 • надходження до загального фонду бюджетів об’єднаних територіальних громад зросли у порівняних умовах на 14,2%;
 • індекс виробництва промислової продукції склав 112,0% (ІІ місце серед регіонів України);
 • надходження до бюджетів усіх рівнів від діяльності суб’єктів малого підприємництва збільшилися в 1,6 разів або на 427,4 млн. грн.;
 • темп обсягу виробництва валової продукції сільського господарства зріс на 16,2% (І місце серед регіонів України);
 • обсяг експорту товарів за січень-лютий 2019 року зріс на 14,2%;
 • роздрібний товарооборот області у порівнянних цінах зріс на 11,7% (І місце серед регіонів України);
 • індекс споживчих цін становить 102,0% (ІІІ місце серед регіонів України);
 • номінальна середньомісячної заробітної плати зросла на 23,7%;
 • кількість наданих адміністративних послуг  зросла на 9,0% (ІІ місце серед регіонів України);
 • кількість проведених електронних закупівель зросла на 1,4% - 6885 процедур (ІІІ місце серед регіонів України).

 

 

Ціль 1. ПІДТРИМКА ЗМІЦНЕННЯ ОБОРОНОЗДАТНОСТІ ДЕРЖАВИ. ФОРМУВАННЯ ПРАВОСВІДОМОСТІ ГРОМАДЯН.

 

Пріоритет 1. Забезпечення виконання повноважень, передбачених законодавством, в галузі оборони та мобілізаційної підготовки.

 

Діяльність місцевих органів державної влади Вінниччини в I кварталі 2019 року була спрямована на ефективну реалізацію державної політики з питань оборонної роботи, дотримання законності, правопорядку, захисту прав і свобод громадян, виконання відповідних завдань Президента, Уряду України.

З цією метою проводилось виконання заходів Комплексної оборонно-правоохоронної програми Вінницької області на 2016-2020 роки «Безпечна Вінниччина – взаємна відповідальність влади та громад», в якій чітко визначені основні завдання, цілі та пріоритети з питань оборони, мобілізації, забезпечення законності та правопорядку, захисту прав та свобод громадян.

На виконання заходів цієї Програми, з обласного бюджету виділено 20 млн. грн., які будуть використані на забезпечення участі військових частин та підрозділів правоохоронних органів в операції об’єднаних сил на сході України та у заходах, пов’язаних з підготовкою до участі у цій операції, її забезпеченні, а також для зміцнення матеріально-технічної бази військових частин, підрозділів правоохоронних органів, покращання побутових умов та умов несення служби їх особового складу.

Відповідно до Указу Президента України, наказу начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України проведено ряд організаційних та практичних заходів щодо підготовки до територіальної оборони області, зокрема: згідно Плану підготовки на 2019 рік, 30 січня та 20 березня взято участь у проведенні занять з посадовими особами штабу зони територіальної оброни.

З метою сприяння реалізації планів Генерального штабу Збройних Сил України щодо виконання обсягів відбору громадян на військову службу за контрактом на Вінниччині проводився комплекс заходів щодо відбору громадян для проходження військової служби за контрактом.

В результаті спільних зусиль обласної та районних державних адміністрацій, військових комісаріатів області Вінницьким обласним військовим комісаріатом відібрано та направлено до навчальних центрів 348 чол., з якими укладено контракти для проходження військової служби, що складає 62% виконання планового завдання першого кварталу 2019 року.

На виконання Указу Президента України від 30січня 2019 року №22/2019 «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2019 році», розпорядження голови облдержадміністрації від 18 лютого 2019 року №114 «Про проведення чергових призовів громадян України на строкову військову службу у 2019 році», в області проводяться визначені заходи із призову громадян України на строкову військову службу.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 березня 2019 року №188-р визначено чисельність громадян України, що підлягають призову на строкову військову службу навесні 2019 року (917 осіб – для Вінницької області).

В результаті спільних зусиль обласної та районних державних адміністрацій, військових комісаріатів області проведено підготовчі заходи з вивчення та відбору, попереднього медичного огляду, обстеження, лікування призовників, які підлягають призову на строкову військову службу навесні 2019 року.

Разом з тим, аналіз проведення підготовчих заходів показує недостатню ефективність роботи посадових осіб органів місцевого самоврядування з оповіщення призовників для прибуття їх на призовні дільниці. Із 14112 осіб, що підлягали виклику на призовні дільниці, прибуло лише 2228 осіб, що складає 15,8% від загальної чисельності.

Кращими з питань організації проведення підготовчих заходів призову громадян Вінниччини на строкову військову службу є:

 • Могилів-Подільський район (явка за викликом – 36,6% призовників);
 • Мурованокуриловецький район (явка за викликом – 43,8% призовників);
 • Тиврівський район (явка за викликом – 44,9% призовників).

Низький рівень з організації проведення підготовчих заходів призову громадян у:

 • Козятинському районі (явка за викликом – 9,9% призовників);
 • Чечельницькому районі (явка за викликом – 8,6% призовників);
 • місті Вінниці (явка за викликом – 5,3% призовників).

 

Пріоритет 2. Забезпечення виконання повноважень, передбачених законодавством, в галузі забезпечення законності, правопорядку, прав і свобод громадян.

 

З урахуванням останніх організаційних змін у структурі Головного управління національної поліції у Вінницькій області (далі – ГУНП) створено 7 відокремлених територіальних (кущових) відділів поліції (Вінницький, Бершадський, Гайсинський, Жмеринський, Могилів-Подільський, Немирівський та Калинівський), до яких увійшло 26 відділень поліції.

Проведено корегування маршрутів патрулювання для оперативного перекриття територій з найбільш складною оперативною обстановкою та забезпечено ефективне маневрування всіма нарядами, а також використовуються можливості громадських формувань з ОГП у забезпеченні охорони публічного порядку.

При дієвому контролі за своєчасним реагуванням нарядами поліції на повідомлення громадян про злочини або події, вдалося виключити факти тривалого часу прибуття поліцейських на місця пригод.

Проводяться заходи щодо підвищення рівня спілкування працівників поліції, зокрема дільничних офіцерів поліції із населенням, зокрема тими хто потребує більшої уваги.

З початку року структурними та територіальними підрозділами ГУНП зареєстровано майже 40 тис. заяв та повідомлень, з яких 5020 із ознаками кримінальних правопорушень.

У розрахунку на 10 тис. населення зареєстровано 252,8 заяв та повідомлень.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено інформацію про вчинення 5596 кримінальних правопорушень. Після прийняття процесуальних рішень щодо закриття кримінальних проваджень на обліку залишилось 3734 кримінальні провадження, що на 1,9% менше, ніж зареєстровано злочинів за аналогічний період минулого року (3807).

Викрито 1039 осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, у тому числі 54 неповнолітніх, 122 жінки, 98 осіб, які на момент учинення протиправного діяння перебували у стані алкогольного сп’яніння, 471 особа, яка раніше скоювала злочини, 21 іноземний громадян.

Із числа кримінальних правопорушень, за якими закінчено досудове розслідування 611 або 41,5% учинено особами, які раніше скоювали злочини, 92 або 6,3% – групою осіб, 125 або 8,5% – у стані алкогольного сп’яніння та 59 або 4,0% – неповнолітніми або за їх участю.

Від злочинних проявів потерпіло 2104 громадянина, що становить 13,4 осіб, на кожні 10 тис. населення. Жертвами вчинення кримінальних правопорушень стали 41 дитина, 745 жінок, 279 пенсіонерів та 18 іноземців. Внаслідок вчинення кримінальних правопорушень загинуло 60 громадян.

За заявами і повідомленнями про події некримінального характеру (34641) в 323 випадках розгляд матеріалів завершено складанням адміністративних протоколів, 31,2 тис. звернень розглянуто відповідно до Закону України «Про звернення громадян».

 

У провадженні знаходилось 37,5 тис. кримінальних правопорушень, їх навантаження на одного слідчого складає 103,4.

Зареєстровано до ЄРДР у звітному періоді 3734 (без врахування закритих) кримінальних правопорушень, за якими по 1426 повідомлено про підозру особам, які їх вчинили, що становить 38,2% (39,0% у минулому році).

У розрахунку на 10 тис. населення зареєстровано 23,8 кримінальних правопорушень.

За І квартал 2019 року знаходилось у провадженні (без урахування закритих) 34450 кримінальних проваджень, що на 9,3% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року (31520).

Закінчено досудове розслідування по 1472 (-20,8%, у минулому році - 1858) кримінальних правопорушеннях, у тому числі 544 (-20,2%, у минулому році - 682) по злочинах минулих років.

З початку 2019 року закрито 3112 кримінальних проваджень, або 8,3% з числа тих, що знаходились в провадженні (питома вага - 68,5%).

Із зареєстрованих з початку 2019 року (без врахування закритих) 1317 (у минулому році - 1241) тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень, по 542 (у минулому році - 491) особам, що їх вчинили повідомлено про підозру. Питома вага з числа зареєстрованих у звітному періоді складає 41,1% (у минулому році - 39,6%).

По 1472 кримінальних провадженнях закінчено досудове розслідування, що на 20,8% менше у порівнянні з відповідним періодом минулого року (1858), в тому числі направлено до суду з обвинувальним актом – 1296 кримінальних проваджень, що складає 88,0%.

Зареєстровано (без врахування закритих) 14 умисних вбивств, що на 26,3% менше, ніж у відповідному періоді минулого року (19).

Повідомлено про підозру за 13 фактами вчинення кримінальних правопорушень цієї категорії, що становить 92,9%, у відповідному періоді минулого року – 16 або 84,2%.

Усього закінчено досудовим розслідуванням 12 кримінальних правопорушень, що перебували в провадженні слідчих, із яких 11 направлено до суду з обвинувальним актом.

У поточному році викрито 3 організованих злочинних угрупування (у минулому році - 2), одне із яких відноситься до розкрадань бюджетних коштів. Учасниками ОЗУ учинено 6 кримінальних правопорушень, які відносяться до категорії тяжких та особливо тяжких злочинів, із них 2 – з ознаками корупції.

За звітний періоду сфері незаконного обігу наркотиків зареєстровано 315 (у минулому році 348, - 9,5%) кримінальних правопорушень.

Повідомлено про підозру у 120 (у минулому році - 163, - 26,4%) кримінальних правопорушеннях у сфері незаконного обігу наркотиків, питома вага становить 38,1% (у минулому році - 46,8%).

Задокументовано 6 кримінальних правопорушень, пов’язаних із організацією та утриманням наркопритонів та одну нарколабораторію.

Задокументовано 99 фактів збуту наркотиків (у минулому році - 44, +125,0%). Повідомлено про підозру за 56 (питома вага становить 56,6%) кримінальними правопорушеннями цього виду.

Вживається комплекс заходів щодо забезпечення публічної безпеки і порядку на території області, у томі числі під час проведення масових заходів.

Завдяки превентивним правоохоронним заходам протягом звітного періоду, не допущено росту злочинності в публічних місцях. Так, на території області в публічних місцях вчинено 138 кримінальних правопорушення, з яких по 50 (36,2%) особам повідомлено про підозру.

В свою чергу в умовах «вулиці» вчинено 94 таких правопорушень, про підозру оголошено –32 (34%).

Значна увага зосереджувалась на забезпеченні публічної безпеки під час проведення масових заходів.

В поточному році на території області відбулось 1,8 тис. масових заходів, участь у яких взяли майже 219 тис. громадян. Охорону публічної безпеки та порядку забезпечували 39 тис. працівників поліції та 290 військовослужбовців НГУ. Завдяки злагодженим діям правоохоронних органів грубих порушень під час їх проведення не допущено.

За звітній період неповнолітніми по області вчинено 59 кримінальних правопорушень.

До адміністративної відповідальності притягнуто 893 особи, з них 95 неповнолітніх.

Виявлено та задокументовано 42 факти продажу неповнолітнім алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

З початку 2019 року на території Вінницької області скоєно 658 ДТП, що на 3% менше в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року (675). Серед них 119 ДТП з потерпілими (-14%), в яких загинуло 30 (-6%) та травмовано 139 (-31%) осіб.

Причинами скоєння ДТП з потерпілими є перевищення встановленої швидкості руху – 8 випадків, перевищення безпечної швидкості – 14, порушення правил обгону – 4, виїзд на смугу зустрічного руху – 7, недотримання дистанції – 3, порушення правил маневрування – 5 та керування водіями у стані сп’яніння – 6.

Незважаючи на зменшення кількості ДТП, у порівнянні з відповідним періодом минулого року, кількість пригод з тяжкими наслідками, у яких травмовано більше 4 осіб, або загинуло більше 2 осіб, зросла на 50%.

Здійснено виїздів за повідомленнями по спецлінії «102» – 23317, з них:

 • кримінального характеру – 6938;
 • розглянуто самостійно матеріалів із числа не кримінальних – 16379.

Перевірено осіб – 4372, з них:

 • стосовно яких застосовано домашній арешт – 1137;
 • стосовно яких встановлено адміністративний нагляд – 1890;
 • власників мисливської зброї – 1221;
 • дітей, які перебувають на профілактичному обліку в поліції – 124.

Складено адміністративних протоколів – 15321, з них:

 • за насильство в сім’ї – 780;
 • за порушення умов адміністративного нагляду – 275;
 • за напрямком дозвільної системи – 110;
 • за напрямком БДР – 7641 (з них 839 – за ст. 130 КУпАП);
 • за інші правопорушення передбачені КУпАП – 6515.

Розкрито злочинів безпосередньо – 207, з них:

 • незаконне зберігання зброї – 4;
 • незаконний обіг наркотиків (ст. 309, 310, 311) – 7;
 • крадіжки – 27;
 • пограбування – 2;
 • хуліганства – 5;
 • тілесні ушкодження – 77;
 • інші –85.

 

Ціль 2. ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ ОБЛАСТІ ВІД НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПІДСИСТЕМИ ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ.

 

Пріоритет 1. Реалізація державної політики у сфері захисту населення і територій області від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

 

Діяльність органів управління та сил цивільного захисту області у І кварталі 2019 року була спрямована на ефективну реалізацію державної політики у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

У І кварталі 2019 року в області згідно Державного Класифікатора зареєстрована одна надзвичайна ситуація техногенного характеру, місцевого рівня (11 січня 2019 року в с. Махаринці, Козятинського району внаслідок отруєння чадним газом загинуло 3 особи. надзвичайну ситуацію закрито 14 січня 2019 року).

З метою координації діяльності райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, пов’язаної із забезпеченням техногенно-екологічної безпеки, захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і реагування на них в області в І кварталі 2019 року відбулось чотири засідання обласної комісії з питань ТЕБ та НС та розглянуто 6 питань направлених на попередження виникнення надзвичайних ситуацій.

Відповідно до Плану основних заходів цивільного захисту Вінницької територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту на 2019 рік в першому кварталі проведено низку навчальних заходів в районах та містах області, а саме:

- збір з керівним складом Вінницької територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту щодо підсумків діяльності за 2018 рік та визначання основних завдань у зазначеній сфері на 2019 рік (09 лютого п.р.);

- штабне тренування органів управління обласної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту щодо дій в умовах паводку, пропуску льодоходу і повені (13 лютого п.р.);

- штабне тренування органів управління цивільного захисту Тростянецького району за темою: „Дії органів управління та сил спеціалізованих служб цивільного захисту району при загрозі або виникненні надзвичайної ситуації на гідроспоруді Ладижинської ТЕС” (14 березня п.р.);

- штабне тренування органів управління цивільного захисту Ямпільського району за темою: „Дії органів управління та сил спеціалізованих служб цивільного захисту району при загрозі або виникненні надзвичайної ситуації на гідроспорудах Новодністровського каскаду ГЕС” (27 березня п.р.).

За результатами виконання досягнуто підвищення рівня готовності органів управління та сил територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту до дій за призначенням в умовах організації заходів з евакуації населення.

Продовжуються заходи щодо проведення інвентаризації захисних споруд цивільного захисту. Протягом І кварталу 2019 року проведено інвентаризацію 12 захисних споруд. Протягом року інвентаризації підлягає 162 захисні споруди.

Таким чином, основні завдання у сфері цивільного захисту населення і територій області від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру заплановані у І кварталі 2019 року виконані у повному обсязі.

 

Ціль 3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ. ЗРОСТАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ ОБЛАСТІ.

 

Пріоритет 1. Розвиток промислового комплексу, активізація інноваційних процесів та створення сприятливих умов для посилення інвестиційної діяльності в області.

 

В області за січень-березень 2019 року індекс виробництва промислової продукції в порівнянні до відповідного періоду минулого року складає 112,0%. Зростання відбулось за рахунок збільшення обсягу виробленої продукції у березні поточного року на 18,5% проти березня 2018 року, та на 19,2% проти лютого 2019 року.

За індексом промислового виробництва серед регіонів України область зайняла 2 місце (по Україні індекс промислового виробництва становить 99,1%).

На промислових підприємствах області наразі працює 57771 особа, середньомісячна заробітна плата яких становить 9986 грн.

Найбільше зосереджено трудових ресурсів у харчовій галузі, в ній задіяно 21571 працівник. На другому місці – енергетична промисловість, в якій працює 10398 осіб.

У переробній промисловості зафіксовано збільшення обсягів виробництва від минулорічного періоду на 19,6% (за рахунок збільшення обсягів виробництва у харчовій галузі – на 14,5%, деревообробній – на 63,4 %, легкій – на 6,6%, фармацевтичній – на 8,5%, виробництві будматеріалів – на 35,3%, металообробці – на 81,6%).

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів порівняно з січнем-березнем 2018 року обсяги промислового виробництва знизились на 14,9%, однак у березні 2019 року проти лютого 2019 року обсяг виробництва збільшено на 49,5%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяги зменшились проти відповідного періоду 2018 року на 11,3%, однак у березні 2019 року вдалося збільшити обсяг виробництва електроенергії на 10,0% проти лютого 2019 року.

У січні – лютому 2019 року підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 12948,2 млн. грн..

Частка області у загальнодержавному обсязі складає 3,1%.

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення за січень-лютий 2019 року становить 8257,3 грн..

У І кварталі 2019 року приватними інвесторами в промисловості реалізовано 5 інвестиційних проектів на загальну суму 385 млн. грн., а це - 235 нових робочих місць, з них по галузях:

 • харчова та переробна – 1 проект на суму 27 млн. грн., 10 робочих місць;
 • альтернативна енергетика – 4 проекти на суму 358 млн. грн., 225 робочих місць;

 

На даний час приватними інвесторами в промисловості реалізується 73 довгострокові інвестиційні проекти (період їх реалізації 2019-2022 роки) на загальну суму більше 26,45 млрд. грн., що дозволить створити додатково 5970 нових робочих місць, з них по галузях:

 • альтернативна енергетика – 33 проекти на суму 5,84 млрд. грн., 470 робочих місць;
 • харчова та переробна – 25 проектів на суму 18,4 млрд. грн., 2390 робочих місць;
 • машинобудування – 4 проекти на суму 515 млн. грн., 1810 робочих місць;
 • легка промисловість - 2 проекти на суму 15,6 млн. грн., 215 робочих місць;
 • добувна промисловість - 1 проект на суму 0,2 млн. грн., 5 робочих місць;
 • інші – 8 проектів на суму 1,69 млрд. грн., 1080 робочих місць;

 

Найбільші проекти:

 1. Продовження реалізації спільного проекту ДП «Електричні Системи» у співпраці з компанією APTIV PLC, щодо розширення потужностей заводу з виробництва автомобільних кабелів, у 2019 році планується залучити 500 нових працівників;
 2. Реалізація ВП птахокомплекс «Вінницький бройлер» ПрАТ «Зернопродукт МХП» ТОВ «Вінницька птахофабрика» екологічного проекту з запуску в дію біогазового комплексу для виробництва електроенергії потужністю 20 МВт (сировина біогазового комплексу – відходи виробництва, в т.ч. курячий послід). Заплановано створити близько 30 нових робочих місць. Загальна вартість проекту близько 25 млн. євро.
 3. Будівництво ПРАТ "Миронівський Хлібопродукт" в м.Гнівань заводу з поглибленої переробки кукурудзи. Заплановано створити близько 2000 нових робочих місць. Загальна вартість проекту близько 600 млн. дол. США.
 4. Запуск нової лінії заводу із випуску кабельної продукції для автомобілів компанії «Fujikura» у м.Немирів, що передбачає створення 200 нових робочих місць;
 5. Будівництво компанією «Head International Holding GmbH» заводу з виробництва продукції для зимових видів спорту (лижі, лижні черевики та лижні кріплення) на території індустріального парку в м. Вінниця. Загальна вартість проекту 50-80 млн. дол. США. На початковому етапі заплановано створити 300 нових робочих місць з можливістю розширення штату до 1000 осіб.
 6. Будівництво заводу «Дакса Бунге Україна» з переробки кукурудзи на крупу та борошно на території с. Демківка Тростянецького району. Загальна вартість проекту 14 млн. дол. США. Заплановано створити 50 нових робочих місць
 7. В ведення в дію ІІ черги заводу з виробництва сонячних панелей компанії «KNESS GROUP» проектною потужністю виробництва 200 МВт на рік у м. Вінниця. Заплановано створення 200 нових робочих місць.
 8. Введення в експлуатацію наступної черги заводу з виробництва холодильного обладнання для напоїв компанії UBС Group («Українська пивна компанія») - «Green cool». У 2019 році планується залучити 500 працівників на І чергу виробництва, що введена у 2018 році. Результатом реалізації промислової політики стануть структурні зміни в промисловому секторі, а саме – збільшення питомої ваги машинобудівної галузі.

Залучення в регіон інвестицій створюють умови для конкуренції на ринку праці. В області продовжується позитивна тенденція щодо зростання рівня заробітної плати. Так, заробітна плата за березень 2019 року у порівнянні до березня 2018 року зросла на 23,2% і становить 8642 грн.

В промисловості заробітна плата за березень 2019 року становить – 10471 грн. (зросла на 23,7%).

 

Пріоритет 2. Підвищення конкурентоспроможності агропромислового комплексу шляхом ефективного використання природних та людських ресурсів, впровадження новітніх та енергоощадних технологій у виробництво, переробку та інфраструктуру зберігання продукції.

 

В сільському господарстві області темпи обсягів виробництва за січень- березень 2019 року складають 116,2% в порівнянні з попереднім роком, в тому числі по сільськогосподарських підприємствах – 126,9%, в господарствах населення – 94,1%.

Питома вага регіону за січень-березень 2019 року в загальнодержавному виробництві сільськогосподарської продукції складає 11,9%.

Аграрний сектор області за І квартал 2019 року займає І місце серед регіонів України за темпами та обсягами виробництва валової продукції сільського господарства.

Агроформуваннями області проводиться посів сільськогосподарських культур. Станом на 18 квітня 2019 року по всіх категоріях господарств посіяно ранніх ярих зернових та зернобобових культур на площі 83,1 тис. га, або 86,2% до прогнозу. Зокрема, ярого ячменю посіяно 67,6 тис. га (92,4%), ярої пшениці – 7,4 тис. га (82,3%), вівса – 0,76 тис. га (81,4%), гороху – 7,2 тис. га (55,4%). Розпочато посів кукурудзи на зерно, якої посіяно на площі 47,4 тис. га (11,8%).

Триває посів технічних культур: соняшник посіяно на площі 105,8 тис. га (42,7%), цукрових буряків – 42,9 тис. га (88,7%), сої -241 га (0,2%) .

Проведено друге підживлення озимих зернових культур на площі 262,2 тис. га (75,7%). Озимий ріпак повторно підживлений на площі 63,1 тис. га (79,1%).

За січень-березень 2019 року по всіх категоріях господарств вироблено 160,2 тис. тонн молока, м’яса (реалізація) – 137,7 тис. тонн, яєць – 191,9 млн. штук. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року нарощено обсяги виробництва (реалізації) м’яса – на 20,5 тис. тонн (17,5%) та зменшено виробництво молока на 8,5 тис. тонн (5,0%), яєць – на 3,4 млн. шт. (1,7%).

В агропромисловому комплексі області здійснюються заходи щодо залучення інвестицій. З початку 2019 року було завершено реалізацію 3-х інвестиційних проектів загальною вартістю 116,6 млн. грн. Зокрема, завершено будівництво міні молокозаводу потужністю переробки 5 тис. л молока на добу, будівництво нової станції пресування жому на цукровому заводі та встановлення зерносушарки потужністю 120 тонн/добу.

В АПК області продовжується реалізація 91 інвестиційного проекту на суму 6,43 млрд. грн.:

- в галузі тваринництва проводиться будівництво та реконструкція 13 молочно-товарних ферм на 5,6 тис. гол./місць, 6 тваринницьких приміщень для відгодівлі ВРХ на 1000 гол./місць, здійснюється будівництво та реконструкція 7 свинокомплексів, на 46,3 тис. гол./місць, реконструкція ферми для вирощування овець на 200 гол./місць, реконструкція виробничого приміщення та будівництво теплиці відкритого типу для вирощування стада равликів з маточним поголів’ям – 1 тонна. В птахівництві реалізується 4 інвестиційних проекти по будівництву бригад з вирощування курчат-бройлерів в Тульчинському та Тростянецькому районах ВП «Птахофабрика „Вінницький бройлер” потужністю 45,3 тис. гол./місць;

- в галузі рослинництва реалізується 7 проектів, з них посадка садів, вирощування ягідних та кісточкових культур на площі 1235,8 га, будівництво та відновлення зрошувальних систем на площі 1120 га та будівництво тепличного комплексу для вирощування овочів на 10 га;

- для розширення інфраструктури зберігання сільськогосподарської продукції планується реалізувати 9 проектів по будівництву та реконструкції сучасних зерноскладів загальною потужністю 442,7 тис. тонн, 12 проектів з будівництва та реконструкції зерносушарок, 8 проектів по будівництву та реконструкції плодосховищ на 10,8 тис. тонн;

- в галузі харчової та переробної промисловості реалізується 17 проектів загальною вартістю 1,0 млрд. грн.

Сільськогосподарськими підприємствами області проводиться оновлення машино-тракторного парку та матеріально-технічної бази. В І-му кварталі 2019 року агроформуваннями придбано 64 одиниці сільськогосподарської техніки та обладнання на загальну суму 73 млн. грн., в тому числі 15 тракторів та 2 зернозбиральних комбайни.

За січень-березень 2019 року індекс виробництва промислової продукції по харчовій галузі області в порівнянні до відповідного періоду попереднього року складає 114,5%.

За січень-лютий 2019 року середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника в сільському господарстві становила 9176,3 грн., в порівнянні з відповідним періодом 2018 року зросла на 47,2%, та складає 110,6% до середнього рівня оплати праці в економіці області.

 

Пріоритет 3. Стимулювання розвитку малих форм господарювання та кооперації на селі.

 

На Вінниччині нараховується 96 різнопрофільних сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, якими в І кварталі 2019 року надано послуг населенню на суму майже 2 млн. грн..

В області реалізуються заходи Програми розвитку особистих селянських, фермерських господарств, кооперативного руху на селі та дорадництва на 2016-2020 роки. В І-му кварталі 2019 року надано 325 фізичним особам, які утримують 3 і більше голів корів часткове відшкодування витрат за закуплену нову установку індивідуального доїння вітчизняного виробництва в сумі 1,2 млн. грн.

Протягом 2018-2019 років у Вінницькій області на території двох об’єднаних територіальних громад реалізується грантовий проект «Яблуневий шлях», який фінансується за кошти ЄС. Метою проекту є створення виробничої одиниці «Северинівське комунальне підприємство» для обробки та зберігання яблук і продуктів їх переробки. Вартість проекту складає 702,9 тис. євро. Передбачається створення комплексного туристичного сервісу в кластері «Яблуневий шлях» з використанням існуючої рекреаційної та виробничої інфраструктури, а також сприяння зайнятості населення громад.

В області офіційно працює 38 сільськогосподарських дорадників та 18 експерт-дорадників, які зареєстровані у Реєстрі сільськогосподарських дорадників та експертів – дорадників. На Вінниччині дві обласні дорадчі служби зареєстровані в Реєстрі сільськогосподарських дорадчих служб та здійснюють відповідну діяльність, а саме споживче товариство „Вінницька обласна сільськогосподарська дорадча служба „Агродорада” та громадська організація «Національний центр сільськогосподарського дорадництва та консалтингу «Досвід».

 

Пріоритет 4. Здійснення заходів по ефективному використанню водних ресурсів області.

 

З метою ефективного використання водних об’єктів за І квартал 2019 року укладено 35 договорів оренди водних об’єктів, в т. ч. 4 договори після проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди земельних ділянок разом з водними об’єктами.

До обласного бюджету надійшло коштів від орендної плати за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди обласною державною адміністрацією у сумі 376,3 тис. грн.

 

Пріоритет 5. Впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій в системі життєзабезпечення населених пунктів.

 

У І кварталі 2019 року в області продовжилась робота у рамках обласної Програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів у Вінницькій області на 2017-2022 роки, затвердженої рішенням сесії обласної ради від 24 березня 2017 року №310 (зі змінами). Зокрема, продовжується здійснення щоденного енергомоніторингу у 110 бюджетних та комунальних закладах обласного підпорядкування та виконання технічних заходів з енергозбереження: термомодернізація будівель, заміна котельного обладнання, модернізація засобів освітлення, використання відновлювальних джерел енергії тощо.

У сфері енергозбереження у житловому секторі продовжується робота згідно з обласною Програмою енергозбереження для населення та ОСББ Вінницької області на 2015-2019 роки (далі – Програма).

Основним напрямком діяльності Програми є стимулювання енергозбереження шляхом створення механізму пільгового кредитування енергоефективних заходів для населення та ОСББ області. Реалізація Програми здійснюється згідно договорів про співробітництво між Департаментом житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації та двома державними банками, а саме: АТ «Ощадбанк» та ПАТ АБ «Укргазбанк».

З 2018 року окрім компенсації 8% ставки на придбання в кредит енергоефективних матеріалів та обладнання, передбачено компенсацію 15% суми кредиту, але не більше 25 тис. грн. за кредитами залученими фізичними особами на придбання приватних сонячних станцій встановленою потужністю до 30 кВт.

На фінансування Програми у 2019 році з обласного бюджету передбачено 3,5 млн. грн. Загальна сума відшкодування відсотків згідно обласної Програми за І квартал 2019 року становить 460,3 тис. грн. по 1607 кредитах для фізичних осіб та 22 кредитах для ОСББ.

 

Пріоритет 6. Подальше формування позитивного інвестиційного іміджу області. Популяризація інвестиційного порталу Вінниччини через офіційні веб-портали європейських партнерів та соціальні мережі

 

З метою покращення інвестиційного іміджу України на світовому ринку, обласною державною адміністрацією було проведено роботу із розповсюдження інформації щодо проведення спеціалізованих міжнародних виставкових заходів серед районних державних адміністрацій, міст обласного значення та зацікавлених підприємств, установ та організацій області.

Інвестиційний портал Вінниччини (vininvest.gov.ua) допомагає потенційним інвесторам ознайомитися з потенціалом Вінниччини пріоритетними напрямками та найважливішими показниками економічного розвитку, інвестиційними об'єктами - вільними земельними ділянками, об’єктами нерухомості, інвестиційними проектами, які можуть зацікавити потенційних інвесторів.

Постійно проводиться поновлення інформації на інвестиційному порталі Вінниччини.

Зайти на сайт можна і через вкладки, які розташовані на офіційному веб-сайті Вінницької обласної державної адміністрації та веб-сторінці Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації.

Протягом І кварталу 2019 року зафіксовано 928 відвідувачів сайту.

 

Пріоритет 7. Підвищення якості обслуговування в сфері торгівлі та послуг.

 

Оборот роздрібної торгівлі області за січень-березень 2019 року склав – 6,6 млрд. грн., що більше в порівняних цінах до відповідного періоду минулого року на 11,7% .По Україні показник збільшився на 7,4%.

За темпами зростання обороту роздрібної торгівлі за січень-лютий 2019 року область займає 1 місце серед регіонів України.

На території Вінницької області діють 83 ринки та 93 постійно діючих ярмарків. Загалом з початку року на Вінниччині відбулося 1254 ярмарки, на яких реалізовано продукції на суму понад 108 мільйонів гривень.

В області успішно функціонують мережеві підприємства торгівлі, такі як: ТОВ - НВП «Аргон» (гіпермаркети «Грош», супермаркети «Грош Експрес», «Корона», «К-маркет»), ТОВ «Сільпо - Фуд» (супермаркети «Сільпо»), ДП «Рітейл» (супермаркети «Фуршет»), ТОВ «АТБ-Маркет» (магазини-дискаунтери «АТБ - маркет») та інші, в яких представлена продукція місцевих товаровиробників: ПрАТ "Концерн Хлібпром" ВП «Вінницяхліб», ТОВ «Зерносвіт», ТОВ «Літинський молокозавод», ТОВ «Люстдорф», ТОВ "ФУД Девелопмент", ЗАТ «Тульчин-Мясо», ТОВ «Літинський м’ясокомбінат», ТМ «Ковбаскофф», ТОВ «Бондарукові ковбаси», ТОВ «Вінницько-Хуторянський м’ясопереробний комбінат», ТОВ «БРІЗ-Т», ТОВ «Вінницька цукерка», ПрАТ «Вінницька харчова фабрика», ТОВ «АВІС», Філія "Вінницька Птахофабрика" ПАТ "Агрохолдинг Авангард", ПрАТ МКЗ «Регіна», ПрАТ «Мироновський Хлібопродукт», ПрАТ «Козятинський м’ясокомбінат».

Активно розвивається мережа фірмової торгівлі місцевих товаровиробників, зокрема: ПрАТ «Літинський молокозавод» ТМ «Білозгар», ТОВ «Літинський м’ясокомбінат» ТМ «ЛМК», ФОП Бондарук Ю.В. ТМ «Бондарукові ковбаси».

На території області працюють 7614 об’єктів торгівлі та надають послуги харчування 1361 об’єктів ресторанного господарства. В населених пунктах, в яких відсутня стаціонарна торговельна мережа, здійснюється виїзна торгівля у визначені дні тижня продуктами харчування, товарами першої необхідності, промислової та господарської груп, а також товарами складного асортименту за попереднім замовленням.

Працівниками відділення Вінницької дирекції ПАТ «Укрпошта» забезпечується обслуговування сільського населення області товарами першої необхідності за попереднім замовленням.

 

Пріоритет 8. Створення сприятливих умов розвитку малого та середнього бізнесу.

 

За даними моніторингу протягом січня-березня 2019 року започаткували діяльність 2533 новостворених суб’єктів господарювання, що на 22,9% більше ніж у відповідному періоді 2018 року, із яких 304 – юридичні особи (на 5,6% більше) та 2229 – фізичних осіб-підприємців (на 25,7% більше).

Одночасно припинили господарську діяльність 2964 суб’єкти господарювання (86 – юридичних осіб та 2878 – фізичних осіб-підприємців), що на 9,9% менше порівняно з відповідним періодом 2018 року.

Найбільше новостворених суб’єктів господарювання юридичних осіб в м.Вінниці - 176, або 57,9% від загальної кількості новостворених юридичних осіб.

Найбільше новостворених фізичних осіб – підприємців:

-     серед районів у Вінницькому 5,6% від загальної кількості новостворених фізичних осіб-підприємців, Бершадському - 3,5%, Барському та Тульчинському - 2,8%, Калинівському та Немирівському - 2,5%, Гайсинському та Ямпільському - 2,2%;

-     серед міст обласного значення: у м. Вінниця – 39,5%, м. Могилів-Подільський – 5,7% та м. Козятин - 5,2%.

При цьому, сума надходжень до бюджетів усіх рівнів від діяльності суб’єктів малого підприємництва у І кварталі 2019 року становить 1,12 млрд. грн., що в 1,6 разів або на 427,4 млн. грн. більше ніж у І кварталі 2018 року, а їх частка в загальних обсягах надходжень становить 29,9%.

Сума надходжень до місцевих бюджетів від діяльності суб’єктів малого підприємництва в порівнянні з І кварталом 2018 року зросла на 48,5%, або на 202,7 млн. грн. і становить майже 620,9 млн. грн., а їх частка в загальній сумі надходжень до місцевих бюджетів складає 31,6%.

Від суб’єктів малого підприємництва, які працювали за спрощеною системою оподаткування (єдиний податок), надходження до бюджету за І квартал 2019 року зросли на 47,2 млн. грн. і вони складають майже 258,3 млн. грн., або 13,1% від загальної суми надходжень до місцевих бюджетів.

В області діє Стратегія розвитку малого та середнього підприємництва Вінницької області на період до 2020 року (Стратегія МСП), затверджена рішенням 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2017 року №576.

На виконання Плану дій Стратегії МСП у 2019 році в обласному бюджеті виділено кошти в сумі 1,89 млн. грн., із яких: 1,4 млн грн – на фінансову підтримку суб’єктів малого та середнього підприємництва, в тому числі підприємців-початківців (стартапи), 490,0 тис. грн. – на проведення інших заходів Плану дій Стратегії. В І кварталі 2019 року використано кошти в сумі 30,0 тис. грн. на організацію та проведення «ярмарку кредитів» галузевого спрямування.

Розпорядженням голови облдержадміністрації від 17 квітня 2018 року №315 «Про затвердження Положення про організацію та проведення конкурсу бізнес-планів для підприємців-початківців (стартапи)» та в рамках Плану дій реалізації Стратегії МСП у 2019 році діє механізм надання на конкурсних засадах грантів з обласного бюджету на започаткування власної справи громадянам та на розвиток бізнесу підприємцям-початківцям.

Відповідно до Положення та дії 1.1.2 цілі ІІ «Забезпечити надання на конкурсних засадах фінансової підтримки суб’єктам малого та середнього підприємництва, в тому числі підприємцям-початківцям (стартапи)» Плану дій реалізації Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва Вінницької області на період до 2020 року в лютому 2019 року було оголошено конкурс на виконавця (виконавчого адміністратора) з організації та проведення конкурсу бізнес-планів для підприємців-початківців (стартапи).

Відповідно до Положення про організацію та проведення конкурсу бізнес-планів для підприємців-початківців (стартапи) – виконавчим адміністратором було визначено «Вінницьку обласну громадську організацію «Спілку підприємців «СТІНА» та з 11 березня 2019 року оголошено конкурс бізнес-планів.

Оголошення про проведення конкурсу бізнес-планів для підприємців-початківців (стартапи) було розміщено на сайті облдержадміністрації (www.vin.gov.ua) в розділі «Новини та оголошення»/«Оголошення» та на сайті виконавчого адміністратора. Крім цього з метою більш ширшого залучення громадян та суб’єктів господарювання до участі у конкурсі інформацію про проведення конкурсу було направлено райдержадміністраціям, виконкомам міст обласного значення, ОТГ. Також оголошення про проведення конкурсу було розміщено на власних веб-сайтах РДА, висвітлено в місцевих засобах масової інформації та розповсюджено серед можливих зацікавлених сторін шляхом електронної розсилки (понад 250 абонентів).

On-line реєстрація заявки на участь у Конкурсі запроваджена на сайті Виконавчого адміністратора stina.org.ua.

На підтримку підприємництва в районних та міських бюджетах на 2019 рік передбачені кошти в сумі 6623,7 тис. грн., із яких у І кварталі профінансовано 104,05 тис. грн.

За рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття протягом І кварталу 2019 року отримали одноразову виплату допомоги для організації підприємницької діяльності 34 особи в сумі 898,0 тис. грн.

В області діє «Програма розвитку особистих селянських, фермерських господарств, кооперативного руху на селі та дорадництва на 2016-2020 роки», затверджена рішенням 4 сесії обласної Ради 7-го скликання від 11 лютого 2016 року №40. В області реалізується проект "Аграрні розписки в Україні". Станом на 01.04.2019 року 21 сільгосппідприємство області уклали 9 аграрних розписок на суму 171,4 млн. грн.

В області забезпечується виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Згідно вимог статей 7, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» облдержадміністрацією у встановленому порядку затверджені План підготовки проектів регуляторних актів облдержадміністрації на 2019 рік та План-графік відстеження результативності дії регуляторних актів, які оприлюднені на веб-сайті облдержадміністрації (www.vin.gov.ua) у розділі «Економіка та інвестиції /Регуляторна діяльність».

Станом на 01.04.2019 року в реєстрі регуляторних актів облдержадміністрації знаходиться 13 розпоряджень голови облдержадміністрації та 1 наказ структурного підрозділу. Реєстр розміщено на сайті облдержадміністрації в розділі «Економіка та інвестиції/Регуляторна діяльність/ Реєстр регуляторних актів».

Відповідно до Плану-графіку здійснення відстеження результативності дії регуляторних актів у першому кварталі 2019 року проведено повторне відстеження результативності дії розпорядження голови обласної державної адміністрації від 19 лютого 2018 року №129 «Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 31 березня 2006 року №114». За результатами проведеного періодичного відстеження дію регуляторного акту визнано ефективною.

Відповідно до Плану підготовки проектів регуляторних актів облдержадміністрації у 1 кварталі 2019 року підготовлено та прийнято три регуляторних акта:

- розпорядження голови облдержадміністрації від 12 лютого 2019 року №106 «Про затвердження Тарифів на платну послугу «Медичні огляди», що надається комунальним лікувально - профілактичним закладом – Літинською центральною районною лікарнею», зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у Вінницькій області 5 березня 2019 року за №27/1681;

- розпорядження голови облдержадміністрації від 26 лютого 2019 року №142 «Про затвердження Тарифів на платну послугу «Медичні огляди», що надається комунальним закладом «Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. акад. О. І. Ющенка», зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у Вінницькій області 7 березня 2019 року за №29/1683;

- розпорядження голови облдержадміністрації від 26 лютого 2019 року №144 «Про затвердження Тарифів на платну послугу «Медичне обслуговування», що надається комунальним комплексним лікувально-профілактичним закладом – «Міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги», зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у Вінницькій області 7 березня 2019 року за №31/1685.

При підготовці проектів регуляторних актів забезпечено дотримання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Проекти розміщено на веб-сайті облдержадміністрації (www.vin.gov.ua) у розділі «Економіка та інвестиції/Регуляторна діяльність/Повідомлення про оприлюднення регуляторного акту». Після проведення громадських обговорень в формі «круглого столу», які відбулися 13 грудня 2018 року та 10 січня 2019 року, проекти отримали погодження Державної регуляторної служби України (Рішення №15-Т від 17 січня 2019 року, Рішення №27-Т від 5 лютого 2019 року та Рішення №32-Т від 7 лютого 2019 року).

В області діють 35 Центрів надання адміністративних послуг (21- районний, 4- міськрайонні, 3- міських, 1- сільський, 6- ОТГ) та 9 територіальних відділень: 3- в місті Вінниці, 1- в Липовецькому, 1- в Крижопільському, 1- в Погребищенському, 1- в Піщанському, 1- в Мурованокуриловецькому, 1- в Томашпільському районах.

За січень-березень 2019 року Центрами надання адміністративних послуг в області надано суб’єктам звернення 391 410 адміністративних послуг, що на 28,6% більше порівняно з відповідним періодом 2018 року.

Кількість наданих послуг на 1 тис. населення області в 1 кварталі 2019 року складає 251 послуга проти 193 у відповідному періоді 2018 року.

За надання адміністративних послуг у 1 кварталі 2019 року до місцевих бюджетів надійшло 23,6 млн. грн..

На забезпечення ефективної роботи ЦНАП у 2019 році в районних бюджетах передбачено кошти в сумі 2,7 млн. грн, із яких протягом 1 кварталу профінансовано 239,8 тис. грн.

В усіх ЦНАП встановлено камери відеонагляду з можливістю запису, збереження відеотрансляції та онлайн трансляції через офіційні веб-сайти. Також, на офіційних сайтах районних державних адміністрацій та міських рад розміщено посилання на державні електронні сервіси Міністерства юстиції України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства екології та природних ресурсів України, Державної міграційної служби України, Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, Державної архітектурно-будівельної інспекції України та Пенсійного фонду України.

Оформлення та видача паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон здійснюється в 9 ЦНАП: міст Вінниця, Жмеринка, Козятин, Барської райдержадміністрації, Калинівської міської ОТГ, Немирівської міської ОТГ, Джулинській сільській ОТГ, Якушинецької сільської ОТГ та Агрономічної сільської ради.

За результатами 3-го раунду програми «U-LEAD з Європою» переможцями стали 10 проектів від Вінницької області. А саме: Бабчинецька ОТГ, Барська ОТГ, Дашівська ОТГ, Ковалівська ОТГ, Лука-Мелешківська ОТГ, Немирівська ОТГ, смт. Вендичани, смт. Стрижавка, Тульчинська ОТГ, Хмільницька ОТГ.

 

Пріоритет 9. Розвиток транспортної інфраструктури в області.

 

В загальному транспортний парк області складає біля 500 тис. транспортних засобів, з них біля 50 тис. вантажних автомобілів, біля 2,0 тис. автобусів, всі інші – легкові автомобілі.

Згідно статистичних даних у січні-березні 2019 року вантажооборот підприємств транспорту становив 6667,7 млн. т км, або 93,0% від обсягу січня-березня 2018 року.

Вантажооборот залізничного транспорту зменшився на 7,3%, а автомобільного транспорту збільшився на 2,4%.

Підприємствами транспорту області перевезено 4,9 млн. т вантажів, що на 1,9% менше проти січня-березня 2018 року.

У січні-березні 2019 року залізничним транспортом перевезено 3986,9 тис. т вантажів, що на 0,2% менше, ніж у січні-березні 2018 року. Перевезення зерна і продуктів перемолу збільшилось на 14,6%.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) у січні-березні 2019 року перевезено 949,1 тис. т вантажів, що на 8,4% менше обсягу перевезень вантажів ніж у січні-березні 2018 року, виконано вантажооборот в обсязі 227,9 млн. ткм, який збільшився на 2,4%.

Пасажирооборот у січні-березні 2019 року становив 1495,6 млн. пас. км і зменшився на 1,2% порівняно з пасажирською роботою, яка виконана у січні-березні попереднього року.

У січні-березні 2019 року пасажирським транспортом перевезено 53,1 млн. пасажирів, що на 4,1% менше, ніж у січні-березні 2018 року.

Залізничним транспортом у січні-березні 2019 року відправлено 2,2 млн. пасажирів. Пасажирооборот становив 977,3 млн. пас. км.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалося 18,5 млн. пасажирів, що становить 94,5% до січня-березня попереднього року. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців становили 11,0 млн. пасажирів.

Фактично перевезенням пасажирів займаються 164 автомобільних перевізника, які включають в себе як юридичні особи так і фізичні особи-підприємці. У перевезеннях використовується більше 2000-х тис. транспортних засобів (автобусів), з них для обслуговування автобусних міжміських та приміських внутрішньообласних маршрутів загального користування задіяні біля 1500 одиниць.

Відповідно до існуючої маршрутної мережі сьогодні в області є 435 внутрішньообласних міжміських, приміських маршрутів, 463 приміських внутрішньорайонних маршрутів, і біля 100 міських маршрутів. Крім того в області нараховується близько 47 міжнародних та 94 міжобласних маршрути.

24 січня та 29 січня 2019 року проведено конкурси з перевезення пасажирів на міжміських і приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території області (внутрішньообласні маршрути) із 61 об’єктами конкурсу. За результатами конкурсу визначено 24 автомобільних перевізника переможця.

Під час перевірок за І квартал 2019 року виявлено ряд порушень з боку автомобільних перевізників. Так, за відповідний період управлінням Укратрансбезпеки у Вінницькій області складено 156 протоколів, крім того, складено 47 протоколів про адміністративні правопорушення на фізичних осіб, що проваджували господарську діяльність з перевезення пасажирів на таксі без державної реєстрації як суб'єкта господарювання.

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» Вінницькій області у 2019 році передбачено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах (далі – Субвенція) у сумі 839,96 млн. грн., в тому числі:

-      на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення (проектно-вишукувальні роботи майбутніх років) – 2,0 млн. грн.;

-      на поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення – 439,96 млн. грн.;

-      на поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення - 398,0 млн. грн.

Обласною державною адміністрацією від 20.03.2019 року затверджено Перелік об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам за бюджетною програмою у 2019 році (далі – Перелік об’єктів), який погоджений Державним агентством автомобільних доріг України та Комітетом Верховної ради України з питань бюджету.

Відповідно до Переліку об’єктів заплановано виконати ремонтні роботи на 11-ти автомобільних дорогах на загальну суму 439,96 млн. грн. та протяжністю 43,3 км.

 

Станом на 01.04.2019 року касові видатки Субвенції становлять 67,57 млн. грн. в тому числі:

- поточний середній ремонт - 134,1 тис. грн.;

- поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання – 67,44 млн. грн.

 

Пріоритет 10. Подальший розвиток міжнародного та транскордонного співробітництва.

 

У І кварталі 2019 року обласною державною адміністрацією проводились заходи у сфері міжнародного співробітництва, на яких здійснювалися презентації економічного, культурного та туристичного потенціалу Вінницької області.

Так, 1 лютого відбулась зустріч керівництва області з Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Молдова в Україні Русланом Болбочаном та Почесним Консулом Республіки Молдова у м. Вінниця Михайлом Куницьким. У ході зустрічі сторони відзначили значне пожвавлення транскордонного співробітництва у минулому році, зокрема відкриття для автомобільного транспорту Міжнародного пункту пропуску автомобільного сполучення «Бронниця – Унгурь» та підписання дорожньої карти з будівництва мосту через річку Дністер у районі населених пунктів Ямпіль та Косеуци. Також обговорили перспективні напрями подальшої співпраці, зокрема здійснення ремонту пропускного пункту в м. Могилів-Подільський.

15 лютого Вінниччину відвідала новопризначений Генеральний консул Румунії в Чернівцях Ірина-Лоредана Стенкулєску. Під час візиту було обговорено стан двосторонніх відносин в реалізації освітніх, культурних та економічних ініціатив. Сторони підтвердили готовність і надалі сприяти ініціативам, спрямованим на успішний розвиток взаємовідносин, зокрема торгівлі.

04 березня Вінниччину відвідав Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Корея в Україні Лі Янг Гу на чолі корейської делегації бізнесу та науковців. Метою візиту стала участь у церемонії підписання Рамкової угоди про співробітництво між Вінницьким національним медичним університетом ім. М.І.Пирогова, Подільським регіональним центром онкології та корейською біотехнологічною компанією «WellMarkerBioCo». Предметом угоди є створення спільного науково-дослідного центру на базі Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова (ВНМУ). Створений науково-дослідний центр стане унікальним для України, Східної Європи та країн СНД закладом, де буде організовано повний цикл досліджень, що мають на меті створення нових молекул майбутніх ліків для лікування раку. Планується організувати навчання науковців ВНМУ у Республіці Корея, забезпечити трансфер технологій, працевлаштувати близько двадцяти місцевих лікарів та науковців лише в перший рік його роботи.

05 березня відбулась робоча зустріч голови обласної державної адміністрації Валерія Коровія з Надзвичайним і Повноважним послом Королівства Нідерланди в Україні Едуардом Хуксом, який відвідав Вінниччину з ознайомчим візитом. В ході зустрічі сторонами обговорено можливості для співпраці, перспективні напрямки та ініціативи, які представляють спільний інтерес для обох сторін (зокрема проведення форуму з енергоефективності у квітні цього року).

06 березня на Вінниччині перебував Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Білорусь в Україні Ігор Сокол. Під час зустрічі з керівництвом області та міста сторони обговорили перспективні напрями співробітництва, зокрема у сферах економіки, інвестицій, розбудови інфраструктури. В ході дводенного візиту дипломат також зустрівся з представниками обласного земляцтва білорусів, відвідав виробничі потужності ПрАТ «ПлазмаТек», що виготовляє сучасні зварювальні електроди, а також на запрошення голови облдержадміністрації взяв участь в урочистому покладанні квітів до пам’ятника Тарасу Шевченку з нагоди 205-ї річниці від дня народження Кобзаря.

20 березня за підтримки Представництва ЄС в Україні та Вінницької обласної державної адміністрації на базі Інформаційного центру ЄС при Донецькому національному університеті ім. Василя Стуса відбувся «День кар’єри ЄС». Захід мав на меті ознайомлення та поширення інформації про шляхи професійного зростання та кар’єрні можливості для молоді у європейському вимірі. В рамках ярмарку вакансій представники бізнесу, підприємств, організацій, міжнародних інституцій, програм та фондів презентували відкриті вакансії для працевлаштування молоді у своїх компаніях, програми продовження навчання та стажування за кордоном, а також курси вивчення європейських мов. Також в рамках заходу відбулась панельна дискусія «Найкращі професії майбутнього: чому варто інвестувати час зараз» та низка тренінгів для студентства.

21 березня Вінниччину відвідав голова Представництва Європейського Союзу в Україні Хюґ Мінґареллі. В ході зустрічі з головою облдержадміністрації сторони обговорили результати впровадження реформи децентралізації на Вінниччині, успіхи соціально-економічного розвитку, зокрема відкриття нових підприємств та створення робочих місць у промисловості. В ході візиту дипломат також відвідав Донецький національний університет ім.В.Стуса та зустрівся з учасниками семінару для консультантів в рамках ініціативи EU4business.

 

Пріоритет 11. Підвищення рівня доходів населення, посилення боротьби з тіньовою зайнятістю. Ефективність ринку праці.

 

В регіоні продовжується позитивна тенденція щодо зростання рівня заробітної плати.

Середня номінальна заробітна плата штатних працівників (за статистичними даними) у лютому 2019 становила 8333 грн, що в 2 рази перевищує рівень мінімальної заробітної плати (4173 грн).

Порівняно з січнем 2019 розмір заробітної плати збільшився на 0,9%, а відносно до лютого 2018 - зріс на 23,3%.

Збільшення рівня середньої заробітної плати у лютому 2019 (порівняно з січнем 2019 року) відбулося у більшості видах економічної діяльності: від 15,9% у фінансовій та страховій діяльності до 1,9% у сфері охорони здоров'я та наданні соціальної допомоги.

Зменшення рівня середньої заробітної плати у лютому 2019 (порівняно з січнем 2019) відбулося у сільському, лісовому та рибному господарствах – на 14,9%, у транспорті, складському господарстві, поштовій та кур'єрській діяльності – на 4,4%, у наданні інших видів послуг – на 3,0%, у сферах: операцій з нерухомим майном – на 1,4% та мистецтва, спорту, розваг та відпочинку – на 0,2%.

Найвищий рівень середньої заробітної плати у лютому 2019 року був у працівників фінансової та страхової діяльності, який перевищив середній розмір по економіці області в 1,5 рази. Серед промислових видів діяльності найвищі нарахування зафіксовано на підприємствах по виробництву основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, які перевищили середні по економіці області в 2,2 рази, а також на підприємствах по виробництву комп’ютерів, електронної і оптичної продукції та на підприємствах по постачанню електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, де рівень заробітної плати перевищив середній показник по економіці області відповідно в 1,6 та 1,5 рази.

Разом з тим, найменш оплачуваними у лютому були працівники, зайняті у поштовій та кур'єрській діяльності, у сфері творчості, мистецтва та розваг, розмір нарахованої заробітної плати яких становив відповідно 51,2% та 56,4% середнього по економіці області рівня.

За рівнем оплати праці у лютому 2019 серед 25 регіонів України область знаходилась на 10 місці.

За останніми статистичними даними (2018 рік) чисельність зайнятого населення області у віці 15-70 років збільшилась порівняно з 2017 роком на 1,8% або на 13,4 тис. осіб і становила 652,7 тис. осіб. Рівень зайнятості населення відповідно збільшився з 55,3% до 56,8%.

Чисельність безробітних серед економічно активного населення області у віці 15 - 70 з 76,5% зменшилася до 71,6%.

Важливим напрямом діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування є належний захист трудових прав працівників, детінізація заробітної плати та легалізація трудових відносин.

Відповідно до розпоряджень голови ОДА від 1 лютого 2016 року №127 «Про заходи щодо забезпечення детінізації економіки області» та від 13 січня 2017 року №13 «Про забезпечення в області контролю за дотриманням законодавства про працю та зайнятість населення» в області створені та діють місцеві робочі групи з питань забезпечення контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення.

У січні-лютому 2019 року проведено 38 засідань обласної, районних та міських робочих груп, на яких розглядались питання дотримання мінімальних гарантій, недопущення використання праці найманих осіб без належного оформлення трудових відносин та виплати роботодавцями доходів у вигляді заробітної плати без сплати податків до бюджету, заслухано звіти 144 керівників підприємств. За результатами вжитих заходів за два місяці 2019 року додатково легалізовано працю 1010 осіб, загальна сума донарахованих податків до бюджету становила 1817,0 тис грн.

В рамках виконання Плану спільних заходів з питань детінізації доходів громадян та зайнятості населення у співпраці з соціальними партнерами, обласною державною адміністрацією організовано та проведено 5 зустрічей з випускниками навчальних закладів регіону стосовно переваг легального працевлаштування (охоплено 750 тис. студентів), 107 семінарів та «круглих столів» з роботодавцями, під час яких надавалися обґрунтовані роз’яснення щодо обов’язку роботодавця дотримуватись вимог чинного законодавства про працю та недопустимість використання найманої праці без оформлення належним чином трудових відносин.

Систематично проводиться індивідуальна робота з працівниками підприємств, установ та організацій області, відповідальними за ведення кадрового діловодства, керівниками господарюючих суб’єктів, а також фізичними особами-суб’єктами підприємницької діяльності, які уклали трудові договори з найманими працівниками.

На сайті обласної державної адміністрації створено банер «Детінізація доходів та зайнятості населення».

 

Ціль 4. РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ТА ПІДВИЩЕННЯ СТАНДАРТІВ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ

 

Пріоритет 1. Забезпечення високих стандартів навчання, активізація співпраці у сфері освіти і науки.

 

В області функціонує 785 закладів дошкільної освіти (у тому числі 151 навчально-виховних комплексів) та 21 інший заклад освіти, що мають дошкільні відділення. Всього дошкільною освітою охоплено понад 55,7 тис. дітей. Закладами дошкільної освіти (далі – ЗДО) охоплено 86,4% дітей віком 3 – 5 років; усіма формами дошкільної освіти – 95,4% дітей цього віку; усі діти старшого дошкільного віку (від 5 до 6 (7) років) охоплені обов’язковою дошкільною освітою. На 100 місцях у середньому виховуються 107 дітей.

На виконання Плану дій на 2017—2020 роки поетапного створення додаткових місць у закладах освіти для дітей дошкільного віку у І кварталі 2019 року створено 20 місць (с.Спиченці Погребищенського району).

За оперативними даними в області функціонує 794 заклади загальної середньої освіти, в яких навчаються 161,7 тис. учнів.

Всього в області прийняті рішення про створення 45 опорних закладів з 62 філіями.

Розроблено плани оптимізації закладів освіти. Мережа опорних шкіл узгоджується відповідно до формування добровільних територіальних громад, проводиться робота щодо створення опорних шкіл в решті ОТГ.

З метою підвищення методичного та практичного рівнів професійної компетентності педагогічних працівників, які навчатимуть учнів перших класів у 2019/2020 навчальному році відповідно до Концепції «Нова українська школа» облдержадміністрацією спільно з комунальним вищим навчальним закладом «Вінницька академія неперервної освіти» проводиться цілеспрямована робота. КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти» складено план-графік проведення курсів для підвищення кваліфікації вчителів початкової школи на 2019 рік щодо впровадження нового Державного стандарту початкової освіти.

На базі академії організовано і проведено підготовку тренерів, які допомагають вчителям застосувати в роботі принципи Нової української школи. Так, 14 лютого 2019 року пройшов тренінг за темою «Наставництво як стратегія покращення якості викладання» (40 учасників).

Для вчителів початкової школи, заступників директорів та директорів експериментальних шкіл, які апробують новий Державний стандарт початкової освіти та навчальні матеріали для початкової школи проведено тренінг за темою «Навчання через гру»: 26 лютого 2019 року для вчителів 1 класів пілотних шкіл (Всеукраїнський рівень); 19 березня 2019 року - для вчителів 1 класів пілотних шкіл (обласний рівень).

Обласною державною адміністрацією було забезпечено в повному обсязі фінансування ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, на що з обласного бюджету було виділено близько 600 тис. грн. Це дозволило залучити до його проведення 1943 учні з усієї області, з них 932 учнів стали призерами, в тому числі: 134 - вибороли дипломи першого ступеня, 284 – другого та 514 – третього.

З метою підготовки команд області до участі у ІV етапі олімпіад на базі комунального вищого навчального закладу «Вінницька академія неперервної освіти» проведено відбірково – тренувальні збори для 93 учнів на загальну суму 47,0 тис. грн.. На ІV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіаду представники учнівської молоді області здобули 33 призових місця (в 2018 р.- 28).

На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 05.02.2018 р. «Про затвердження плану заходів, спрямованих на активізацію вивчення учнями так студентами математики в закладах освіти області» 16 лютого 2019 року у Вінницькому державному педагогічному університеті ім.М.Коцюбинського проведено ІІІ Конференцію-олімпіаду геометричної творчості ім. В. А. Ясінського. Загальна кількість учасників – 348 осіб.

Зокрема, в очному етапі олімпіади взяли участь 252 учні, 34 вчителі і 37 членів журі. Учасники олімпіади представляли заклади освіти міст Києва, Харкова, Одеси, Тернополя, Слов`янська, Вінниці та 9 областей України.

Вчителі-переможці, а також абсолютні переможці-учні отримали пам’ятну книгу «З любов’ю до людей і математики» (про життєвий і творчий шлях В.А.Ясінського), яка була перевидана коштом Вінницької обласної державної адміністрації та обласної Ради.

У І кварталі 2019 р. проведено IV етап VІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу серед учнівської та студентської молоді ім.Т.Г.Шевченка; фінальний етап ХVІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика; Всеукраїнський конкурс учнівської творчості під гаслом «Об’єднаймося ж, брати мої!», присвячений 100-річчю утворення Української Центральної Ради та проголошення Української Народної Республіки; обласний історико-краєзнавчий конкурс серед учнів 9-11 класів «Вінниччина: славетні та визначні  сторінки минулого».

З 17.03. по 23.03.2019 р. 20 педагогів області взяли участь у Міжнародному проекті «Активний учитель з харизмою» в Республіці Польщі.

З 14.03 по 16.03.2019 р. відбулась Х Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти» та Міжнародна виставка освіти за кордоном «World Edu» в Київському Палаці дітей та юнацтва нагороджено: Гран-прі «За наукову та науково-технічну діяльність» КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти»; золотою медаллю та дипломом «За активну участь у реформуванні національної системи освіти»: КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти» та 10 закладів загальної середньої та дошкільної освіти області; із 32 закладів професійної (професійно-технічної) освіти області, що взяли участь у виставці, ДПТНЗ «Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище» було нагороджено Гран-Прі «Лідер професійної (професійно-технічної) освіти»; золотою медаллю та дипломом 7 закладів професійної(професійно-технічної) освіти; срібною-4 і бронзовою -2.

13.03.2019 р. між Козятинським міжрегіональним вищим професійним училищем залізничного транспорту та Бакинським державним коледжем зв’язку та транспорту при Азербайджанському технічному університеті була підписана угода про співпрацю.

Сторони домовилися ознайомитися з новими інформаційними технологіями, новими комп'ютерними програмами, які впроваджуються в освітній процес; обмінятися досвідом в області використання передових технологій, пов'язаних з ремонтом і експлуатацією об'єктів залізничного транспорту; проаналізувати та узагальнити досвід, накопичений в області підготовки фахівців для залізничного транспорту та сфери послуг; спільно розробити навчально-методичні матеріали та опублікувати їх; обмінятися делегаціями педагогів і учнів навчальних закладів з метою вивчення досвіду з організації та здійснення освітнього і виховного процесів та інше.

У І кварталі 2019 року прийнято рішення про створення Комунальної установи «Погребищенський інклюзивно-ресурсний центр» Погребищенської районної ради Вінницької області.

20.03.2019 року на базі КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти» проведено навчання директорів та практичних психологів інклюзивно-ресурсних центрів у кількості 58 осіб з користування системою автоматизації роботи інклюзивно-ресурсних центрів.

18.03.2019, на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 06.09.2018 №977, отримано комплекти методик для проведення комплексної оцінки розвитку дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивно-ресурсних центрах для 20 інклюзивно-ресурсних центрів області, які зареєстровані в системі ІСУО та АС «ІРЦ», мають відкриті онлайн-кабінети для роботи з методиками.

 

Пріоритет 2. Дооснащення газових котелень котлами на альтернативних видах палива та виведення їх з підвальних приміщень у загальноосвітніх навчальних закладах.

 

За останні роки в області проведена значна робота щодо переведення котелень бюджетної та комунальної сфери на альтернативні види палива такі як, дрова, паливні пелети та брикети, гранули із соломи та деревини, щепа тощо.

На даний час виведено 48 котелень з підвальних приміщень та 2 котельні з напівпідвального приміщення (роботи по виведенню котелень з підвальних приміщень розпочато з 2011 року - тоді їх налічувалось 62).

Станом на 01.01.2019 року у закладах загальної середньої освіти області нараховується 12 котелень, які знаходять у підвальних приміщеннях.

У 2019 році планується виведення котелень з підвальних приміщень у 6 закладах освіти. загальна вартість проектів 10,27 млн. грн..

Завершуються роботи по виведенню котельні з підвального приміщення у Борщагівській ЗОШ Погребищенського району. Проводяться пусконалагоджувальні роботи. Триває оформлення дозвільних документів. Проведення робіт по даному об’єкту передано в Департамент будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації.

Тривають роботи по виведенню котельні у Одайській ЗОШ І-ІІ ст. Тульчинської ОТГ. Завершення робіт та проведення пусконалагодження системи планується до травня 2019 року.

У 2019 році заплановано перевести на альтернативні види палива 4 котельні, а саме: Чернятська ЗОШ І-ІІІ ст., ЗОШ І-ІІ ст. –ДНЗ с. Заливанщина, Гопчинецька ЗОШ І-ІІІ ст., Раківська ЗОШ І-ІІ ст..Загальна вартість  проектів 3,127 млн.грн.. Станом на 15.04.2019 року виготовлено проектно-кошторисну документацію на  проведення  робіт в Чернятській ЗОШ І-ІІІ ст..

 

Пріоритет 3. Покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів.

 

У І кварталі 2019 року через електронну систему ІСУО проведено конкурсний відбір, оформлено результати вибору оригінал-макетів підручників та сформовано замовлення на підручники для учнів 2 класу.

Розпочато конкурсний відбір та замовлення підручників для 6,11 класу.

Також у 2019 році планується повторне замовлення та додрук підручників для 5 класу з інформатики та 10 класу з інформатики, мистецтва та технологій (не надруковані у 2018 р. через відсутність фінансування).

Узагальнено інформацію щодо використання в березні 2019 року субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» та подано до Міністерства освіти і науки України.

У І кварталі 2019 році проводились роботи з капітального ремонту:

- даху будівлі КЗ "Погребищенська ЗОШ №2 І-ІІІ ступенів Погребищенської районної ради Вінницької області" по вул. Київська, 50 в м. Погребище (виділено 528,2 тис. грн., освоєно 527,9 тис. грн.);

- будівлі спального корпусу по вул. І. Франка, 1 в смт. Брацлав Немирівського району (передбачено 3550,0 тис. грн., освоєно 1824,5 тис. грн.).

 

Пріоритет 4. Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги жителям області.

 

Одним з головних пріоритетів діяльності органів влади є покращення якості, доступності, ефективності послуг з надання спеціалізованої висококваліфікованої діагностичної та лікувальної допомоги хворим хірургічного профілю; забезпечення оптимальних умов для лікувально-діагностичного процесу.

За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості у Вінницькій області здійснюється будівництво 14 амбулаторій загальної практики сімейної медицини.

На будівництво передбачено 90,97 млн. грн., з яких: 81,89 млн. грн - субвенція з державного бюджету; 9,08 млн. – співфінансування з місцевого бюджету.

З початку будівництва освоєні кошти в сумі 36,4 млн. грн., у тому числі: державний бюджет – 32,0 млн. грн; місцевий бюджет – 4,4 млн. грн..

З метою забезпечення медичних працівників службовим автотранспортом за рахунок коштів з державного бюджету (7 млн. грн..), та співфінансування з місцевих бюджетів (733,31 тис. грн.), закуплено 14 спеціалізованих легкових автомобілів для новозбудованих амбулаторій. Здійснюються підготовчі роботи по передачі автомобілів на баланс громад.

Для покращення умов перебування пацієнтів на базі обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова з обласного бюджету виділено кошти на реконструкції корпусів №7, №15 та №18 в сумі 3,6 млн. грн., 1,6 млн. грн. та 2,0 млн. грн. відповідно. На виконання робіт з реконструкції корпусу №14 передбачено 5,0 млн. грн., освоєно – 1,2 млн. грн..

На виконання робіт з реконструкції частини інфекційного відділення обласної дитячої клінічної лікарні в відділення екстреної медичної допомоги у 2019 році з обласного бюджету виділено 11,3 млн. грн., освоєно - 0,9 млн. грн..

На капітальний ремонт педіатричного відділення обласної дитячої клінічної лікарні - виділено 4,0 млн. грн., завершується проведення процедури конкурсних торгів, готується підписання підрядного договору.

Для завершення робіт з реконструкції будівлі обласної станції переливання крові розпочатих у 2018 році передбачено 3,0 млн. грн..

На будівництво свердловини для господарсько-питного постачання Хмільницької обласної фізіотерапевтичної лікарні – виділено 913,8 тис. грн. На даний час проводиться коригування проектно-кошторисної документації.

На реконструкцію ортопедичного відділення для відновного лікування хворих з наслідками травм і захворювань опорно-рухового апарату Жмеринської лікарні відновного лікування - передбачено 5,8 млн. грн., освоєно – 299,3 тис. грн..

На капітальний ремонт Ямпільського відділення територіального медичного об’єднання «Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та телемедицини катастроф» - передбачено 779,7 тис. грн.. На даний час виготовлено проектно-кошторисну документацію.

 

Пріоритет 5. Зниження смертності хворих області від серцево-судинної патології шляхом реалізації субпроекту Світового банку «Складова розвитку системи охорони здоров’я Вінницької області, яка направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією».

 

Станом на 01.04.2019 р. у комунальному некомерційному підприємстві «Вінницький регіональний клінічний лікувально-діагностичний центр серцево-судинної патології» здійснено 210 планових коронарографій хворим 1 черги обласного реєстру хворих із серцево-судинною патологією відповідно 80 та 130 досліджень (за рахунок коштів Світового банку та обласного бюджету). У 38,6% обстежених хворих виявлена патологія коронарних судин. Із зазначеної кількості хворих 56,8% пацієнтів з «критичним станом судин» зразу простентовані безкоштовно. На планове оперативне втручання направлено 43,2% планово обстежених хворих.

Щорічно тільки за рахунок планової профілактичної роботи із пацієнтами 1-ої черги обласного реєстру хворих із серцево-судинною патологією додатково відсоток виявлених хворих із враженнями коронарних судин складає від 59% до 65%.

Для покращення якості діагностики серцево-судинної патології за період впровадження субпроекту за кошти Світового банку закуплено 311 телеметричних пристроїв та 20 електрокардіографів для дистанційної консультації електрокардіограм. За 1 квартал 2019 року телеметричним підрозділом обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф проконсультовано 4372 хворих із серцево-судинними захворюваннями (в т.ч. 30% із медичних закладів первинної рівня надання меддопомоги). Питома вага додатково виявленої серцево-судинної патології з 2015 року зросла з 30,5% до 35,5%, в першу чергу, в сільській місцевості та у виїзних бригад служби екстреної медичної допомоги.

Ефективно використовується медичне обладнання, закуплене у 2018році за кошти Світового банку для діючого комунального некомерційного підприємства «Вінницький регіональний клінічний лікувально-діагностичний центр серцево-судинної патології» (12 найменувань). У звітному кварталі:

 • виконано 77 оперативних втручань в новій операційній, оснащеній в рамках впровадження субпроекту;
 • проведено 5533 діагностичних обстежень пацієнтам із серцево-судинною патологією.

Показник проміжних результатів матриці субпроекту №07 «Частка закладів первинної медичної допомоги, які відповідають нормам облаштування для покращеного лікування серцево-судинних захворювань» виконаний на 83,9% (при плановому за субпроектом 55%). Моніторинг укомплектованості амбулаторій загальної практики сімейної медицини продовжується.

Частка амбулаторій загальної практики сімейної медицини, в яких запроваджені «Школи здоров’я» принаймні за одним типом неінфекційних захворювань склала 45,8%. Всього проведено 347 занять, на яких були присутні 2007 чоловік.

Будівельно-монтажні роботи по новій будівлі КНП «Вінницький регіональний клінічний лікувально-діагностичний центр серцево-судинної патології» (договір № ІСВ-5.1.2 від 15.05.2018 року) протягом звітного періоду виконувались підрядником (ТОВ «КСМ-Груп», м. Київ) відповідно затвердженого графіку. На звітну дату із планового 21-го виду робіт:

- на 100% - виконано 61% видів робіт;

- на 75-88% - виконано 19% видів робіт;

- на 25-30% - виконано 20% видів робіт.

У І кварталі 2019 року вибірка коштів за субпроектом склала 528,5 тис. дол. США, в тому числі:

 • 452 тис. дол. США сплачено за будівництво кардіоцентру та технічний нагляд, а саме:
 • Будівництво – 406,7 тис. дол. США
 • Технічний нагляд – 45,3 тис. дол. США
 • для діючого кардіоцентру:
 • 34,7 тис. дол. США – авансовий платіж за внутрішньоаортальний балонний насос та витратні матеріали до нього;
 • 13,1 тис. дол. США - рентгенконтраст для інтервенційних оперативних втручань;
 • 13,8 тис. дол. США - комплекс заходів у складі інформаційної кампанії;
 • 14,9 тис. дол. США – консультаційні послуги, операційні витрати;

Обсяг співфінансування субпроекту за кошти місцевих бюджетів склав еквівалентно 184 114,84 дол. США..

В 1 кварталі 2019 року всі заплановані заходи по закупівлям виконано відповідно до визначених термінів та укладено 2 контракти на суму еквівалентну 159967,41 тис. дол. США (виготовлення друкованих інформаційних матеріалів, внутрішньоаортальний балонний насос для діючого кардіоцентру).

В межах реалізації інформаційної кампанії по субпроекту у Вінницькій області протягом 2019 року укладено договір щодо виготовлення друкованих інформаційних матеріалів (буклети, постери для білбордів та сітілайтів, плакати).

Виготовлено та регулярно розміщені/розміщуються інформаційні матеріали на 2-ох Вінницьких телеканалах у трьох різних форматах; 4-ох радіостанціях; 8-ми інформаційних інтернет-порталах; 27-ми районних газетах; 3-вінницьких друкованих газетах; роздано для поширення серед населення області 500 тис. інформаційних буклетів; працюють 16 фейсбук-сторінок Центральних районних лікарень у Вінницькій області для поширення інформаційних матеріалів; діють сторінки субпроекту у трьох соціальних мережах.

 

Пріоритет 6. Соціальний захист окремих категорій громадян. Ефективне функціонування соціальної сфери.

 

В області обліковується понад 110 тисяч осіб, яким встановлено групу інвалідності з яких понад 10 тис. осіб перебувають на обліку для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації (ТЗР).

З початку 2019 року для забезпечення ТЗР область профінансовано на суму 18,7 млн грн. на які закуплено та видано понад 3, 2 тис. одиниць виробів (2018 рік - 63, 9 млн грн. на які закуплено та видано понад 17,0 тис. одиниць виробів).

З яких: 2228 протезно-ортопедичних виробів (2018р -13828), 223 крісел-колісних (2018р- 1149), 585 одиниць засобів малої механізації (2018р – 2159), таких як палиці, милиці, ходунки та 75 одиниць спеціальних засобів для орієнтування та спілкування (2018р-248).

З початку 2019 року діти з інвалідністю на реабілітацію до приватних реабілітаційних установ не направлялись у зв’язку із розробленням нового механізму фінансування, який на сьогодні знаходиться ще на погодженні (у 2018 році направлено на реабілітацію до приватних реабілітаційних установ 18 дітей з інвалідністю на виділену суму коштів 230 005 грн.).

Особи з інвалідністю, за наявності підстав, в якості засобу реабілітації забезпечуються спецавтотранспортом.

На обліку для забезпечення автомобілями перебуває 3997 осіб з інвалідністю (2018р – 4199) з яких:

- на першочерговому обліку – 81 особи (2018р -83);

- на позачерговому обліку – 483 особи (2018р - 484);

- в порядку загальної черги – 3432 особи (2018р -3632).

З початку 2019 року членами сімей померлих осіб з інвалідністю викуплено 7 автомобілів отриманих за кошти державного бюджету на суму 93,6 тис. грн. (2018 р.- 26 на суму 383,8 тис. грн.). Передано у власність гуманітарних автомобілів після смерті осіб з інвалідністю – 3 (2018 р.- 33).

У І кварталі 2019 р. передано у власність особам з інвалідністю після 10-ти років експлуатації гуманітарних автомобілів – 19 (2018 р.- 135), державних автомобілів – 9 (2018 р.- 86).

В області діє Комплексна цільова програма соціального захисту населення Вінницької області на 2019-2021 роки, затверджена рішенням 37 сесії Вінницької обласної Ради 7 скликання від 05.03.2016 року №750, яка спрямована на підвищення рівня життя вразливих та соціально незахищених верств населення шляхом їх соціальної підтримки, надання якісних соціальних послуг, створення без бар’єрного середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення; здійснення конкретних заходів, спрямованих на забезпечення права кожного громадянина на достатній життєвий рівень, надання адресної підтримки незахищеним верствам населення, залучення до співробітництва з органами виконавчої влади громадських організацій та благодійних фондів, діяльність яких має соціальну спрямованість.

Окремим пунктом Комплексної цільової програми виділено роботу у напрямку активізації культурно-дозвіллевої сфери життя людей похилого віку та осіб з інвалідністю. У І кварталі 2019 року створено ініціативну групу людей похилого віку області. З учасниками ініціативної групи, за участю облдержадміністрації, організовано та проведено круглий стіл «Активне довголіття як вимога часу». За ініціативи облдержадміністрації, спільно з громадською організацією «Центр Поділля-Соціум», виготовлено соціально спрямований відеоролик щодо здорового старіння та активного довголіття, взаємної відповідальності поколінь та формування позитивного ставлення до похилого та старечого віку.

На виконання Комплексної програми та з метою належної організації надання соціальних послуг в області у лютому облдержадміністрацією проведено семінар-нараду «Механізми визначення потреб населення у соціальних послугах. Аналіз та оцінка соціальних потреб населення», в якій взяли участь 120 осіб, в тому числі представники об’єднаних територіальних громад. У березні проведено воркшоп «Організація роботи з людьми з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень» в Обласному центрі комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень.

Відповідно до наказу Міністерства соціальної політики від 20.07.2018 №1051 «Про надання об’єднаним територіальним громадам технічної підтримки щодо виконання функцій у сфері соціального захисту населення та захисту прав дітей», у лютому Барська, Дашівська, Мельниківська, Райгородська, Якушинецька ОТГ отримали комп’ютерне обладнання для організації роботи працівників структурних підрозділів з питань соціального захисту, служб у справах дітей, фахівців із соціальної роботи. Облдержадміністрацією здійснено супровід щодо укомплектування персональними комп’ютерами робочих місць працівників 5 об’єднаних територіальних громад області.

В рамках реалізації програмами забезпечення санаторно-курортним лікуванням окремих пільгових категорій населення протягом 1 кварталу 2019 року путівками до санаторіїв Міністерства соціальної політики України («Батьківщина», «Перемога», «Салют», «Слава») забезпечено 135 особу із числа ветеранів та інвалідів війни, осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту» (30% від потреби). У 2018 році за аналогічний період було забезпечено 116 осіб.

Триває реалізація бюджетної програми «Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» в частині забезпечення санаторно-курортного лікування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1, та дітей, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою. Слід відмітити, що у 2019 році для області видатки із державного бюджету значно збільшились у порівнянні з роком минулим. Так, якщо у 2018 році було виділено 3,64 млн. грн., що дало змогу забезпечити 529 громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1, та дітей, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою» (49% від потреби), то у 2019 році виділено 5,12 млн. грн., що дозволить забезпечити 693 особи категорії 1 (63,72% від потреби).

Щодо реалізації бюджетної програми «Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації інвалідів» за напрямком фінансування «Санаторно-курортне оздоровлення інвалідів» зазначаємо, що розмір асигнувань у 2019 році зменшився на 1,2% в порівнянні з минулим роком. Так, у 2018 році на реалізацію зазначеної програми виділено кошти в сумі 4,64 млн. грн. (забезпечено 471 особу з інвалідністю, 7,78% від потреби), а у 2019 році – 4,43 млн. грн. (дасть змогу забезпечити 414 осіб з інвалідністю, 6,64% від потреби).

Житлову субсидію на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг отримують 270,6 тисяч домогосподарств, 85457 осіб - отримали монетизовану виплату компенсації невикористаних сум субсидій.

Родинам новонароджених у 2019 році надано 2939 штук одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» при народженні дитини.

Забезпечено виплату державних соціальних допомог сім’ям з дітьми (понад 53 тис. осіб), малозабезпеченим сім’ям (понад 8 тис. осіб), інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам (понад 19 тис. осіб) та громадянам, які здійснюють догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу (понад 2 тис. осіб).

Відповідно до постанови КМУ від 29.04.2004 №558 компенсаційні виплати станом на 01.03.2019 року отримують 5499 осіб, які надають соціальні послуги по догляду. Сума нарахованих виплат за поточний рік становить 2407,5 тис. грн., профінансовано – 2287,1 тис. грн. Заборгованість - 833,3 тис. грн. (поточна заборгованість 181,6 тис. грн, та борг минулого періоду становить 651,7 тис. грн., з них: Калинівський район 122,0 тис. грн.; Немирівський район - 448,6 тис. грн. Чернівецький район - 81,1 тис. грн.).

Виготовлено проектно-кошторисну документацію на реконструкцію будівлі «А» комунальної установи «Обласний центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень» в с. Крищинці, Тульчинського району. Завершується експертиза проекту. Для здійснення робіт в поточному році виділено 3662,5 тис. грн.

З метою покращення умов проживання клієнтів у закладах соціального обслуговування продовжуються роботи з реконструкції ванних кімнат та санвузлів в житлових кімнатах обласного пансіонату для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку по вул. Хмельницьке шосе, 106 в м. Вінниці (виділено 2,0 млн. грн.. освоєно 167,3 тис. грн.). Коригується ПКД на проведення робіт з утеплення стін та даху всієї будівлі цього ж пансіонату (для проведення робіт передбачено 8,07 млн. грн.).

 

Пріоритет 7. Соціальна підтримка учасників АТО/ООС та їх сімей, сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС, а також сімей героїв Небесної Сотні з Вінниччини.

 

З метою надання всебічної допомоги учасникам антитерористичної операції/операції об’єднаних сил, членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції реалізовувались заходи Обласної комплексної цільової програми підтримки учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил на 2016-2021 роки, затвердженої рішенням 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04.12.2018 №705.

За підтримки обласного бюджету у І кварталі 2019 року надано одноразову матеріальну допомогу 4 сім’ям загиблих (померлих) учасників АТО/ООС на загальну суму 240 тис. грн. та 8 особам, які отримали поранення (травму, контузію або каліцтво) під час проведення антитерористичної операції в східних областях України на загальну суму 160 тис. грн.

За рахунок коштів обласного бюджету здійснено заходи оздоровлення та відпочинку 4 вдів загиблих учасників антитерористичної операції разом з 4 дітьми шкільного віку та 27 батьків загиблих учасників бойових дій у клінічному санаторії «Авангард» м. Немирів.

За рахунок коштів обласного бюджету здійснюється компенсаційна виплата за навчання учасників бойових дій та їх дітей.

На території області впроваджено низку власних інноваційний проектів соціальної адаптації, розвитку сімейного дозвілля та психоемоційного розвантаження для учасників бойових дій та їх родин.

З метою соціальної адаптації та психологічно реабілітації учасників АТО/ООС та членів їх сімей реалізовувалась низка проектів у форматі сімейного відпочинку.

 

Пріоритет 8. Забезпечення земельними ділянками військово-службовців, які беруть учать у АТО/ООС на Сході України.

 

Обласна державна адміністрація тримає на постійному контролі питання щодо забезпечення учасників антитерористичної операції земельними ділянками, придатними для будівництва чи/або ведення сільського господарства відповідно до статті 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Станом на 12.04.2019 року 19521 учасників антитерористичної операції звернулося з клопотаннями про отримання земельних ділянок. З них, 17078 громадян вже отримали накази про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на загальну орієнтовну площу 25251,8158 га, в тому числі:

- 2710 (учасників антитерористичної операції) для ведення індивідуального садівництва, загальною площею 288,7916 га;

- 14368 (учасників антитерористичної операції) для ведення особистого селянського господарства, загальною площею 24963,0242 га.

11977 учасникам антитерористичної операції підготовлено та видано накази про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу їх у власність на загальну площу 17711,5885 га на території області для вищезазначених потреб.

Наразі видано накази про надання дозволів на розроблення документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність 206 членам родин загиблих під час військових дій на загальну орієнтовну площу 292,0818 га. Затверджено документації із землеустрою та передано у власність земельні ділянки 128 вищезазначеним громадянам загальною площею 192,7375 га на території області.

 

Пріоритет 9. Подолання дитячої безпритульності і бездоглядності, запобігання сирітству, створення умов для всебічного розвитку та виховання дітей, покращення якості життя дітей соціально вразливих груп.

 

Станом на 31.03.2019 року в області 93,47% дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, охоплено сімейними формами виховання, що на 1,67% більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року.

За оперативною інформацією в області станом на 31.03.2019 року функціонує 56 дитячих будинків сімейного типу та 135 прийомних сімей, в яких на вихованні перебуває 634 дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, та осіб з їх числа.

Протягом 1 кварталу 2019 року до сімейних форм виховання (дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї) влаштовано 9 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Облдержадміністрацією вживаються заходи щодо зменшення чисельності дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в інтернатних закладах, а саме: популяризуються сімейні форми виховання; надається інформація про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, потенційним усиновителям, опікунам, прийомним батькам. Станом на 31.03.2019 року в інтернатних закладах всіх форм підпорядкування виховується 103 дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування.

Станом на 31.03.2019 року в області усиновлено 10 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, (7 - громадянами України, 3 - іноземцями, в т.ч. – 1 дитина з інвалідністю). У І кварталі 2019 року в області скасувань усиновлення немає.

В області проводиться системна робота щодо забезпечення житлом та захисту житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа. В районах та містах області діють програми та реалізуються заходи щодо забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, та захисту житлових/майнових інтересів дітей із запланованим обсягом фінансування на 2019 рік – 5,16 млн. грн.

У зв’язку із внесенням змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» Вінницькій області передбачено спрямування 28 млн. грн. субвенції загального фонду державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла, житла для дітей-сиріт, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації.

В області розпочато роботу щодо збору пропозицій від районів та міст області на 2019 рік на будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків, будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла, житла для дітей-сиріт, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації.

 

В області розпочато підготовку до літньої оздоровчої кампанії дітей шкільного віку.

У більшості районів та міст обласного значення збільшено видатки на забезпечення оздоровчими та відпочинковими послугами дітей пільгових категорій. Разом з тим, у Крижопільському районі не виділено жодної копійки на оздоровлення дітей, а у Гайсинському, Козятинському, Липовецькому, Тиврівському, Тростянецькому, Хмільницькому, Чернівецькому, Чечельницькому, Шаргородському, Ямпільському районах зменшено видатки на дитяче оздоровлення.

 

Пріоритет 10. Забезпечення ефективної роботи у сфері підтримки сім’ї, запобігання та протидії домашньому насильству, попередження торгівлі людьми, забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків.

 

З 1 січня 2019 року за рахунок коштів обласного бюджету фінансується Притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства та перебувають у складних життєвих обставинах, як структурний підрозділ комунального закладу. Притулок розрахований на перебування до 30 осіб.

За три місяці 2019 року послугами притулку скористалися 10 жінок та 19 дітей, яким надано - 191 послугу.

В рамках проектної діяльності МБФ «Українська фундація громадського здоров’я» за підтримки Міністерства соціальної політики України та Фонду ООН у галузі народонаселення в області функціонує 4 мобільні бригади соціально-психологічної допомоги. Протягом І кварталу 2019 року допомогу надано 542 особам.

За рахунок коштів обласного бюджету функціонує телефонна «Лінія довіри» з питань запобігання та протидії домашньому насильству, торгівлі людьми та дискримінації за ознакою статі (тел. 0 800 75 04 75), за якою надаються відповідні інформаційно-консультативні послуги фахівцями Вінницької обласної правозахисної організації «Джерело надії». За І квартал 2019 рік надійшло понад 557 звернень.

Для реагування на скарги та звернення громадян за фактами дискримінації за ознакою статі в області функціонує Експертна рада з питань запобігання та протидії дискримінації за ознакою статі, яка є постійно діючим консультативно-дорадчим органом. Протягом І кварталу 2019 року розглянуто 2 звернення.

В рамках реалізації обласної комплексної програми у сфері протидії торгівлі людьми протягом І кварталу 2019 року проведено навчання членів районної міжвідомчої ради з питань протидії торгівлі людьми Літинської райдержадміністрації.

 

Пріоритет 11. Реалізація програм доступного житла в області.

 

На реалізацію Комплексної регіональної програми пільгового довготермінового кредитування громадян, які потребують поліпшення житлових умов у Вінницькій області на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням 24 сесії обласної Ради 7 скликання від 28.09.2017 №465 в обласному бюджеті на 2019 рік передбачено 2,0 млн. грн.

Станом на 1 квітня поточного року за рахунок коштів обласного бюджету було видано два кредити на придбання житла на загальну суму 1,06 млн. грн. На даний час, продовжується робота по прийому документів від осіб-претендентів на отримання кредитів.

 

Пріоритет 12. Забезпечення всіх категорій споживачів питною водою, приведеною згідно до стандартів якості.

 

Для забезпечення населення області централізованим водопостачанням відповідної якості рішенням 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04.12.2018 №703 «Про обласний бюджет на 2019 рік» передбачені видатки загального фонду обласного бюджету на надання кредитів на будівництво або реконструкцію об’єктів централізованого водопостачання в сумі 5,54 млн. грн.

Порядок використання зазначених бюджетних позичок та Положення про обласну конкурсну комісію затверджені розпорядженням голови облдержадміністрації від 01.07.2016 №494.

Фінансування проектів з будівництва, реконструкції капітального ремонту систем водопостачання у 2019 році можливо буде здійснено не лише із залученням кредитних ресурсів, а також за кошти Загальнодержавної програми «Питна вода України» на 2011-2020 роки, перелік проектів з водопостачання та водовідведення надано на розгляд Мінрегіону України.

Позичка (кредит) обласного бюджету надається юридичній особі – комунальному підприємству територіальної громади під 6% річних, терміном до 3-х років, відповідно до Правил надання КО «Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву» пільгових довгострокових кредитів позичальникам, затверджених рішенням 31 сесії обласної Ради 5 скликання від 30.06.2010 №1019 (із змінами і доповненнями).

 

Пріоритет 13. Забезпечення міжнародного співробітництва у сфері соціальної та молодіжної політики.

 

В рамках виконання Декларації про подальшу співпрацю у сфері молодіжної політики та побудову відкритих та дружніх відносин між молоддю Вінницької області та Свьєнтокшиського воєводства (Польща), підписаної у 2018 році, в березні молодіжна делегація Вінницької області взяла участь у Свьєнтокшинській студентській Республіці.

Свьєнтокшиська Академія молодих лідерів з м. Кельце (Польща) перейняла досвід роботи з молоддю у Вінницькій області в 2018 році під час Студентької республіки молоді (м. Вінниця) і на кшталт нашого заходу створила свій під назвою «Свьєнтокшинська студентська Республіка», метою якого є інтеграція свьєнтокшинського студентського середовища та набування вмінь і громадських цінностей молодих людей.

 

Пріоритет 14. Реалізація заходів з розвитку фізичної культури та спорту.

 

В області забезпечено розвиток 95 видів спорту (28 – літніх олімпійських, 3 – зимових олімпійських, 46 неолімпійських видів спорту) та 18 видів спорту інвалідів, що дало можливість до занять видами спорту залучити 23259 осіб.

Літніми олімпійськими видами спорту займалися 18397 осіб. Найбільш масовими та популярними серед населення області є такі олімпійські види спорту: футбол, яким займалися – 6041 осіб, волейбол – 2697 спортсменів, легка атлетика – 1459 осіб, баскетбол – 1067 ос., бокс – 1002 ос., боротьба греко-римська – 994 спортсменів.

Зимовими олімпійськими видами спорту займалися – 252 особи (+139), в тому числі: лижними гонками - 36 спортсменів, фігурним катанням на ковзанах – 36 осіб, хокеєм з шайбою – 180 спортсменів.

Неолімпійськими видами спорту займалися 4308 осіб (+444). Найбільш масовими неолімпійськими видами спорту є: боротьба самбо (389 спортсменів), спортивна акробатика (370 осіб), пауерліфтинг (298 ос.), футзал (185 ос.), рукопашний бій (174 ос.), спортивний туризм (105 ос.).

Видами спорту інвалідів займалися – 302 спортсмени (+35).

В спортивних клубах різних форм власності – 4835 осіб (+600).

Упродовж I кварталу 2019 року спортсменами області на офіційних міжнародних змаганнях здобуто 14 медалей різного ґатунку (3 золотих; 4 -срібних; 7 - бронзових) та 153 медалі на всеукраїнських змаганнях (53 - золотих, 46  – срібних, 54 - бронзових), підготовлено 58 - кандидатів у майстри спорту, 14 - майстрів спорту України та 1 майстер спорту України міжнародного класу (Василь Мица – пауерліфтинг).

Протягом звітного періоду в області проведено 125 обласних спортивних заходів (чемпіонатів, турнірів, Кубків – 87, навчально-тренувальних зборів – 38), в яких взяли участь близько 3 тис. осіб; здійснено 41 відрядження спортсменів на змагання всеукраїнського та міжнародного рівнів (35 – всеукраїнського, 6 – міжнародного).

До складу національної збірної команди України на 2019 рік з літніх олімпійських видів спорту зараховано 200 вінничан в тому числі: основного складу – 72 , кандидатів – 68, резерву – 60 особа. З неолімпійських видів спорту – 224 спортсмени, в тому числі 86 – основного складу, 69 – кандидатів, 69 - резервного. Кількість членів національної збірної команди держави від Вінницької області з року в рік є стабільним, що є підтвердженням якісної роботи провідних тренерів області.

Упродовж І кварталу 2019 року забезпечено функціонування 54 спортивних шкіл (50 ДЮСШ та 4 СДЮСШОР). Спортом в дитячо-юнацьких спортивних школах займалися 18160 юних спортсменів, що становить 8,9% та разом зі спортивними клубами (в СК займалися 3602 дітей та молоді) - 10,67% до кількості дітей та молоді в області віком 6-18 років.

В ДЮСШ області олімпійськими видами спорту займалися 16174 осіб, що становить 89,1% від загальної кількості дітей та молоді спортивних шкіл, неолімпійськими видами спорту – 1816 ос. – відповідно 10%, видами спорту інвалідів – 154 ос. – 0,9%. У спортивних школах функціонувало 221 відділення з видів спорту, в тому числі з олімпійських 184 і 29 з неолімпійських та 8 за видами спорту інвалідів. Найбільш масовими видами спорту, якими займалися діти та молодь є: футбол – займалися 5242 учнів; волейбол – 2512 осіб; легка атлетика – 1434 учнів та бокс – 912 юних спортсменів.

Дитячо-юнацькі спортивні школи організовували навчально-тренувальний процес на 107 власних спортивних спорудах.

Згідно відповідного рішення обласної Ради розпочала свою роботу новостворена Вінницька обласна комплексна дитячо-юнацька спортивна школа.

У спортивних клубах займаються 3690 дітей, що разом з ДЮСШ становить 10,67% до кількості дітей та молоді віком 6-18 років.  

Цей показник на 2,3% менший ніж було заплановано Програмою СЕР на 2018 рік.

Вже в І кварталі 2019 року, для покращення навчально-тренувального процесу та перевезення спортсменів на спортивні змагання, придбані два сучасні мікроавтобуси КЗ «Вінницька обласна комплексна дитячо-юнацька спортивна школа» і Вінницькій школі вищої спортивної майстерності.

Всього по спеціальному фонду (бюджет розвитку) на поточний рік заплановані кошти в сумі 9,5 млн. грн..

Станом на 01.04.2019 галузь фізичної культури і спорту з обласного бюджету профінансовано у розмірі 23,4 млн. грн. що на 32% більше ніж у відповідному періоді 2018 року.

В регіоні станом на 01.04.2019 року функціонувало 4293 спортивних споруди, що на 36 споруд більше, ніж у відповідному періоді 2018 року (в тому числі: 37 стадіонів з трибунами на 1500 місць для глядачів, 571 майданчик з тренажерним та нестандартним обладнанням, 454 футбольних полів, 697 спортивних залів, 164 стрілецьких тири, 74 майданчика з синтетичним покриттям та інші спортивні споруди).

За рахунок місцевих коштів та відповідної бюджетної Програми з будівництва футбольних полів зі штучним покриттям в області розпочато будівництво 18 майданчиків.

Станом на 01.04.2019 року встановлено та розпочато виплату 37 щомісячних стипендій обласної державної адміністрації і обласної Ради провідним спортсменам області, а також 14 стипендій ветеранам фізичної культури і спорту.

Продовжується реалізація заходів з будівництва, реконструкції спортивних споруд, в тому числі:

- відновлюються роботи з нового будівництва стадіону на території Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу за адресою: вул. Нагірна, 13 в м. Вінниця. Для продовження будівельних робіт в поточному році з обласного бюджету виділено 6,3 млн. грн.;

- продовжуються роботи з реконструкції будівлі «Спорткомплекс «Здоров’я» по вул. Якова Шепеля, 23 в м. Вінниці, в якому будуть створенні умови для занять спортсменів-інвалідів різних нозологій. З обласного бюджету передбачено 2,0 млн. грн., освоєно 493,9 тис. грн.

 

Пріоритет 15. Збереження культурної спадщини, сприяння розвитку культури і мистецтв та креативних індустрій. Залучення міжнародної співпраці у культурній сфері. Створення належних умов для збереження та розширення доступу громадян до документів Національного архівного фонду.

 

З метою зростання позитивного іміджу Вінниччини, розширення міжрегіонального та міжнародного культурного співробітництва впродовж І кварталу 2019 року проведено 27 культурно-мистецьких заходів, спрямованих на розвиток професійного, аматорського мистецтва та народної творчості, у яких взяли участь понад 560 творчих колективів і окремих виконавців, в тому числі понад 50 майстрів народного мистецтва.

В рамках святкування новорічних та різдвяних свят проведено: V обласний фестиваль «Різдвяне диво», «Колодія величаємо – весну зустрічаємо» за участю кращих аматорських колективів області, майстрів народного мистецтва та XI Всеукраїнське свято сатири і гумору ім. С. Руданського, присвячене 185-й річниці від дня народження письменника-класика, фольклориста, громадського діяча.

Практично у кожному населеному пункті області проведено культурно-освітні та бібліотечно-інформаційні акції на вшанування пам’яті Великого Кобзаря: книжково-ілюстративні виставки, мистецькі вечори, бесіди з творчою молоддю. В Тульчинському училищі культури проведено обласний конкурс читців «Кобзар і Україна». В обласному художньому музеї відкрито виставку «Шевченкова мадонна» з фондової колекції Національного музею Тараса Шевченка (м. Київ).

До Міжнародного дня рідної мови у рамках культурологічного проекту «Мови різні – душа одна» проведено соціокультурні заходи.

До знаменних та пам’ятних дат в історії України проведено низку культурно-мистецьких та просвітницьких заходів. Зокрема, «Крути: історія української нескореності» на вшанування пам’яті героїв Крут, організовано виставку-пам’ять «Голокост – пам’ять віків» до Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту, «Єдність рідної землі – основа нації й держави» до 100-річчя проголошення Акту злуки УНР і ЗУНР тощо. Обласний краєзнавчий музей взяв участь у виставці «Українське коло: до сторіччя визвольних змагань, 1917-1921», яка відбудеться в Українському музеї, м. Нью-Йорк, Сполучені Штати Америки.

В рамках проекту «Стусівські читання» проведено обласний відбірковий етап Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості мистецьких шкіл «Об’єднаймося ж, брати мої».

З нагоди вшанування пам’яті жертв Майдану – Небесної сотні в бібліотеках області проведено: вечори-реквієми, виставки історичної події, мистецько-освітні програми «За Україну, за її долю», «Ріка нашої пам’яті», «Герої не вмирають…», демонстрацію документальних фільмів «Небесна сотня», «Живі», «Сильніше ніж зброя», «Палаюча пам’ять» в кінотеатрах та навчальних закладах м. Вінниці і області.

З метою підтримки обдарованих дітей і талановитої молоді у Вінницькому коледжі культури і мистецтв ім. М.Д.Леонтовича відбулись: обласний конкурс учнів мистецьких шкіл «Подільська весна» та музичний фестиваль «День українського баяна і акордеона», Всеукраїнська науково-практична студентська конференція «Музикознавчі студії Поділля-2019», «Музична культура: історія та сучасність».

Для дітей з обмеженими фізичними можливостями в обласних краєзнавчому та художньому музеях відкрито виставку учнів Ободівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату «Мережане дерево» та проведено мистецько-освітню програму «Побачити кераміку руками» для цільової аудиторії з порушенням зору Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Поділля».

В рамках підвищення кваліфікації організовано: «круглий стіл» на тему «Актуальні проблеми музейних установ Вінниччини», музейну лабораторію «Діяльність музейних закладів Вінниччини у 2018 р. та перспективні завдання їх розвитку у 2019 р.», обласний семінар-практикум «Основи систематизації документів за класифікаційною системою УДК» для методистів та відповідальних за роботу шкільних бібліотек спільно з КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти».

Уточнений план асигнувань галузі культури області станом на 01.04.2019 року складає 709,9 млн. грн. (в порівнянні з відповідним періодом минулого року він збільшився на 11%, або на 70,3 млн. грн.).

Уточний план асигнувань по обласних закладах культури станом на 01.04.2018 року складає 172,1 млн. грн. (в порівнянні з відповідним періодом минулого року він збільшився на 15,6%, або на 23,24 млн. грн.).

Середня заробітна плата одного працюючого в галузі культури складає 5971,0 грн. (на 12% більше відповідного періоду минулого року).

Станом на 01.04.2019 року культурно-мистецькими та навчальними закладами освоєно бюджетних асигнувань на загальну суму 156,2 млн. грн. бюджетних коштів, що складає 22% від запланованої річної суми асигнувань.

За 3 місяці поточного року за оперативними даними від надання платних послуг населенню, оренди приміщень та інших позабюджетних надходжень отримано 6,4 млн. грн.

По заробітній платі, нарахуванням на неї, стипендіях прострочена кредиторська заборгованість відсутня.

Відновлюються роботи з реставрації пам’ятки архітектури національного значення «Палац» по вул. Спортивна, 3, смт Муровані Курилівці. З обласного бюджету виділено 4,86 млн. грн.

На реставрацію пам’ятки архітектури та містобудування місцевого значення по вул. Грушевського, 2, м. Вінниця з обласного бюджету виділено лише 200,0 тис. грн., ще 2000,0 тис. грн. очікується з державного фонду регіонального розвитку. Кошти у І кварталі не надходили.

Кошти на виконання робіт з реконструкції елементів благоустрою частини території пам’ятки містобудування та архітектури державного значення «Палац» по вул. Незалежності, 19, м. Тульчин не виділено.

У І кварталі 2019 року Державним архівом Вінницької області з метою збільшення доступу до документів НАФ на веб-сайт архіву додано описи по фондах Д-911 («Лубєнські, графи-землевласники в Україні, Білорусі та Польщі»); Д-912 («Свято-Воздвиженська церква с. Стара Цибулівка Ольгопільського повіту»); Д-913 (Святого Олександра Невського церква, с. Цибулівка Ольгопільсько-го повіту»).

Державним архівом Вінницької області оцифровано 66492 аркуші документів.

Читальний зал №1 ДАВіО (вул. Соборна, 17) додатково обладнано 5 робочими місцями для перегляду оцифрованих архівних документів.

Усього обладнано 10 робочих місць:

- 5 терміналів доступу (тонкі клієнти) Ncomputing l230;

- 5 моніторів з діагоналлю 17 дюймів;

- 5 моноблоків Acer Aspire C22-720 з діагоналлю 21,5.

 

Пріоритет 16. Розвиток туристичної галузі.

 

З метою популяризації туристичного потенціалу області та збільшення кількості туристів відповідно до  «Програми розвитку туризму у Вінницькій області на 2017-2020 роки» та «Плану заходів на 2019 рік», Департаментом міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної державної адміністрації, департаментом маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради, а також місцевими представниками туристичного бізнесу туристичний потенціал регіону представлено на 25 ювілейній Міжнародній виставці «UITT: Україна – подорожі та туризм» протягом 27 – 29 березня у Києві.

У заході взяли участь представники з понад 300 компаній 30-ти країн світу, міжнародних туристичних організацій, національних і регіональних туристичних комітетів, туроператори та турагенства, представники державних структур, авіа, а також готельного бізнесу, перевізників, професійних організацій та медіа. В національній експозиції 2019 року були представлені більше 30 міст і регіонів туристичної України.

Вінниччину презентовано як край, багатий пам’ятними місцями, вишуканими палацами, меморіальними музеями, унікальними витворами природи, сакральними спорудами та величчю храмів. Відвідувачі заходу мали можливість ознайомитися з такими інформаційними матеріалами як: «Вінниччина туристична/Tourism in Vinnytsia region», «Economy and Tourism of Vinnytsia region» («Економіка та туризм Вінницької області»), «Стежками Вінниччини», «Вінниччина – подорож за враженнями», «Хмільник – близький кожному» та з багатьма іншими.

Участь у даному заході сприяла підвищенню рівня поінформованості потенційних туристів з закордону та інших регіонів України про туристичні можливості Вінниччини, створенню позитивного туристичного іміджу регіону на міжнародному та вітчизняному туристичних ринках.

Крім того, з метою популяризації санаторно-курортного відпочинку в області створено промоційний ролик «До Вінниччини – за здоров’ям та відпочинком!», який розміщено в мережі інтернет.

Аналіз фінансово-економічних показників туристичної діяльності за I квартал 2019 року свідчить про позитивну динаміку розвитку галузі, зокрема сума надходжень туристичного збору до місцевих бюджетів становить 248,5 тис. грн. (в 2,5 рази більше у порівнянні з минулим роком).

 

Пріоритет 17. Сприяння розвитку вітчизняного книговидання та розповсюдження, популяризації читання.

 

Важливою інформаційною складовою в сучасному суспільстві є книга, що була і залишиться ключовим чинником у розвитку духовності нації. В умовах сьогодення, коли має місце активізація процесів відродження української культури, роль і значення книги важко переоцінити.

Розвиток галузі книговидання, забезпечення доступною книжковою продукцією всіх соціальних, професійних, вікових груп населення суттєво впливають на вирішення проблем, пов’язаних із розумінням історії, духовністю, освітою, вихованням, наукою, культурою, моральністю, поінформованістю суспільства.

Відповідно до Регіональної програми сприяння розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства у Вінницькій області на 2019-2021 рр. на видання книг місцевих авторів на 2019 рік передбачено 1 млн. грн.. В лютому 2019 року оголошено конкурс на прийом відповідних робіт.

На виконання Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації» укладено 10 угод з редакціями друкованих ЗМІ, телерадіомовними організаціями та інформаційними агентствами на висвітлення діяльності органів місцевої влади.

 

Пріоритет 18. Забезпечення міжконфесійної та міжнаціональної злагоди в області.

 

Протягом І кварталу 2019 року за участю керівництва області проведено 6 засідань секретаріату Ради Церков, 1 засідання Ради національно-культурних товариств та 3 засідання робочої групи Ради національно-культурних товариств.

Протягом звітного періоду через територіальне відділення «Замостя» ЦНАП Вінницької міської ради управлінням у справах національностей та релігій надано 156 адміністративних послуг з реєстрації статутів релігійних громад та надання іноземним місіонерам погоджень на здійснення релігійної діяльності у місцевих релігійних громадах.

В повному обсязі функціонує єдиний в Україні дім міжнаціональної злагоди «Центр національних культур Вінниччини», який утримується виключно за кошти обласного бюджету. Протягом І кварталу 2019 року 41 національно-культурне товариство, яке діє у м. Вінниці провело 24 заходи з популяризації національної мови і культури, 27 культурно-просвітницьких заходів, 12 творчих репетицій перед відзначенням національних свят історичних національних спільнот, 4 зустрічі з представниками міжнародних неурядових організацій та 2 заходи з представниками дипломатичного корпусу, які перебували на Вінниччині з офіційними візитами.

Крім того, реалізуючи міжнародний проект розвитку «народної дипломатії» з українськими діаспорами за кордоном Радою національно-культурних товариств області підписано угоду про співробітництво у культурній, освітній, інформаційній та інших сферах життя з «Об’єднанням українських товариств Латвії», Громадським об’єднанням «Центр української культури «Січ» Республіка Білорусь, Німецько-українським інформаційно-культурним центром, Грузинсько-українською культурно-просвітницькою спілкою «Єдність», Громадською організацією «Друзі України в Ізраїлі», «Християнським товариством українців в Італії», «Асоціацією українців регіону Мурсія» (Королівство Іспанія), «Асоціацією українців Кіпру».

Також налагоджена співпраця з: Союзом Українців в Румунії, Українською спілкою в Анкарі (Туреччини), Українським товариством Солідарність в Стамбулі; громадською організацією української культури та солідарності в Мармарисі (Туреччина).

Протягом звітного періоду національними спільнотами проведено низки культурно-мистецьких, інформаційно-просвітницьких та освітніх заходів.

Важливе місце у відродженні та збереженні національних культур займає ІІ-й Міжнаціональний фестиваль «Ми одна родина, наша славна Брацлавщино!», творчі вечори аматорських та зразкових колективів національно-культурних спільнот: Народного вокального ансамблю польської пісні «Срібні голоси», Зразкового ансамблю польського танцю «Оксамитки» Барського районного товариства поляків ім. Конфедератів Барських, Зразкового фольклорно-етнографічного ансамбль «Студанка» товариства «Голендерські чехи».

Громадськими об’єднаннями польської спільноти продовжувалася робота по впорядкуванню занедбаних кладовищ Калинівського та Жмеринського районів.

 

Ціль 5. ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

 

Пріоритет 1. Забезпечення екологічної безпеки та використання рекреаційного потенціалу області.

 

В рамках сформованої концепції у сфері поводження з твердими побутовими відходами в області проводиться значна робота щодо мінімізації обсягів захоронення твердих побутових відходів шляхом запровадження роздільного збору ТПВ за місцем їх утворення (відбір скла, полімерів, заліза та паперу). Територіальними громадами  здійснюється закупівля контейнерів для роздільного збору, будівництво та облаштування контейнерних майданчиків.

Крім того, в області реалізуються проекти по будівництву (облаштуванню) сміттєсортувальних комплексів (ліній).

Окрім сортувальної лінії, яка давно працює у місті, вже введено в експлуатацію сміттєсортувльну лінію у смт. Муровані Курилівці, завершено будівництво сміттєсортувального комплексу в м. Іллінці.

Триває реалізація аналогічних проектів по облаштуванню сміттєсортувальних ліній і у містах: Козятин, Бар, Калинівка та Хмільник.

Важливим акцентом у даному напрямку визначено міжмуніципальну співпрацю громад та розробку спільної логістичної схеми. Робота даних ліній (комплексів) спрямована не лише для потреб окремо взятої територіальної громади (міста чи селища), а і для потреб всього району і навіть сусідніх територіальних громад, пов’язаних між собою логістичною схемою.

Разом з тим, з метою налагодження ефективного процесу переробки ТПВ в Іллінецькій міській ОТГ розпочато реалізацію проекту по придбанню обладнання для перероблення пластикових відходів з метою виробництва піщано-полімерної тротуарної плитки. На даний час на території сміттєсортувального комплексу проводиться будівництво цеху для такої переробки.

Вінницькою міською радою та проектом «Domat Consulting» (Польща) підписано Меморандум про співробітництво щодо реалізації інвестиційного проект по будівництву сучасного європейського сміттєпереробного комплексу на території Вінниччини.

З метою виконання вимог Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року, в рамках реалізації підписаного Меморандуму про взаєморозуміння і співробітництво між обласною державною адміністрацією та швейцарсько-українським проектом «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO в області продовжується робота по розробці проекту регіонального плану управління відходами. На даний час Робочою групою спільно із експертами DESPRO та всіма територіальними громадами області сформовано вихідні базові дані для розробки проекту Регіонального плану, здійснено аналіз отриманих даних та відпрацьовується питання поділу області на «території охоплення»/кластери.

Для підвищення рівня свідомості та культури населення щодо сучасного та безпечного поводження з відходами, постійно проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота. Виступи та інтерв’ю на радіо і телебаченні, розповсюдження соціальної реклами і рекламних роликів, публікації в засобах масової інформації та на інтернет–порталах, проведення круглих столів, еко-годин та семінарів в навчальних закладах запроваджені на постійній основі.

Відповідно до Регіональної екологічної бюджетної програми на 2019-2023 роки, затвердженої рішенням 37 сесії 7 скликання обласної Ради від 05.03.2019 р №752, на 2019 рік на заходи з реконструкції та будівництва нових очисних споруд та каналізаційних мереж в населених пунктах в обласному фонді охорони навколишнього природного середовища передбачено 11,7 млн. грн.

Продовжується робота з відновлення гідрологічного режиму поверхневих водойм. Наразі проходять процедуру оцінки впливу на довкілля (ОВД) десять проектів: розчистка від мулових наносів річки Південний Буг в межах м.Хмільника та Хмільницького району; в межах смт Стрижавка та в межах м.Вінниці; розчистка від мулових наносів р. Бушанка в межах с.Бабчинці, Чернівецького району; річки Соб в межах м.Гайсин; ставка в с.Почапинці, Жмеринського району; річки П'ятничанка в м.Вінниці (з берегоукріпленням); ставу у с.Вовчениця, Козятинського району; струмка у с.Мазурівка та струмка у с.Нестерварка Тульчинського району.

Вже отримали позитивний висновок ОВД чотири проекти з очистки поверхневих водойм від мулових наносів: ставу (водосховище Барське), м.Бар; р.Вільшанки в межах смт Турбів, Липовецького району; р. Вазлуй в межах с. Сокіл, Чернівецького району та відновлення гідрологічного режиму заказника "Зелені криниці", Левківська сільська рада, Погребищенський район.

Також у 2019 році заплановане завершення робіт з реконструкції берегозакріплювальних споруд з очисткою русла річки Десна від устя до мостового шляхопроводу автодороги Вінниця-Калинівка протяжністю 900 м в межах смт Стрижавка Вінницького району на суму 2152,7 тис. грн. (у 2018 році проведено коригування проектної документації).

Відповідно до Регіональної екологічної бюджетної програми на 2019-2023 роки, затвердженої рішенням 37 сесії 7 скликання обласної Ради від 05.03.2019 р №752, на 2019 рік на наступні заходи передбачено:

- з відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок в обласному фонді охорони навколишнього природного середовища - 9,3 млн. грн.;

- із забезпечення остаточного знешкодження накопичених непридатних до використання безхазяйних пестицидів в обласному фонді охорони навколишнього природного середовища - 6,2 млн. грн.;

- щодо відновлення корінних природних комплексів на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду в обласному фонді охорони навколишнього природного середовища - 2,5 млн. грн.

 

Пріоритет 2. Досягнення оптимального рівня лісистості та посилення контролю за охороною і захистом червонокнижних та мисливських тварин.

 

Відповідно до Регіональної екологічної бюджетної програми на 2019-2023 роки, затвердженої рішенням 37 сесії 7 скликання обласної Ради від 05.03.2019 р №752, на 2019 рік на заходи із збереження видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України, в т. ч. збереження популяції зубра, в обласному фонді охорони навколишнього природного середовища передбачено 0,6 млн. грн.

 

Ціль 6. РОЗВИТОК ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

 

Пріоритет 1. Інформаційне забезпечення державної політики, підвищення ролі засобів масової інформації у становленні громадянського суспільства та рівня взаємодії органів місцевої влади із ЗМІ та інститутами громадянського суспільства.

 

При обласній державній адміністрації та районних держадміністраціях діють Громадські ради. В області утворено та діє Координаційна рада з питань сприяння розвитку громадянського суспільства.

З метою сприяння участі організацій громадянського суспільства у соціально-економічному розвитку, в області запроваджено механізм «соціального замовлення» соціальних послуг.

Протягом І кварталу 2019 року представники Громадської ради при обласній державній адміністрації заслухали звіти про діяльність усіх керівників структурних підрозділів ОДА.

У березні проведено засідання конкурсної комісії з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яким надаватиметься фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету на загальну суму 1 млн. грн.

Протягом звітного періоду проведено 2 круглих столи щодо формування громадської думки та забезпечення більш широкої поінформованості населення області, національно-патріотичного виховання, висвітленню життя та діяльності видатних постатей національної історії.

Проведено 1 нараду та 1 семінар для працівників структурних підрозділів райдержадміністрацій, відповідальних за зв’язки з засобами масової інформації, журналістів комунальних ЗМІ, що сприяє підвищенню якості наповнення інформацією сайтів райдержадміністрацій, підвищення журналістської майстерності. Забезпечено проведення на належному рівні в області заходів з відзначення державних і професійних свят, історичних та визначних подій, ювілейних та пам’ятних дат.

Забезпечено проведення на належному рівні в області заходів з відзначення державних і професійних свят, історичних та визначних подій, ювілейних та пам’ятних дат та здійснено фінансування видатків на організацію та проведення цих заходів, зокрема, виплату грошової винагороди до Почесної грамоти облдержадміністрації та обласної Ради, забезпечено виготовлення друкованої продукції за макетами, надісланими Адміністрацією Президента України та Міністерством інформації України, а також оплату транспортних послуг.

 

Пріоритет 2. Створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації української молоді, формування патріота і громадянина.

 

Протягом І кварталу 2019 року на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04 грудня 2018 року, реалізовано 9 проектів на загальну суму 122 тис. грн. Загалом заходами програми охоплено близько 1500 осіб.

Для фінансування проектів та заходів в рамках Обласної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017 – 2020 роки, затвердженої рішенням 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2016 року №224 (зі змінами), на 2019 рік виділено 1,2 млн. грн. Протягом першого кварталу розпочато реалізацію одного проекту на загальну суму 6 тис. грн та охоплено близько 300 осіб.

 

Пріоритет 3. Зміцнення законності і правопорядку, належне забезпечення конституційних прав та інтересів громадян. Посилення заходів щодо запобігання корупції.

 

Відповідно до ст. 19 Закону України «Про запобігання корупції» та розпорядження Голови облдержадміністрації від 21 листопада 2018 року №893 затверджено Антикорупційну програму облдержадміністрації на 2018-2019 роки.

Відповідно до рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 29 червня 2017 року №252 проводиться додаткова ідентифікація корупційних ризиків в діяльності облдержадміністрації.

Одночасно забезпечено розробку антикорупційних програм юридичних осіб, які відповідають вимогам ст. 62 Закону України «Про запобігання корупції».

В області системно проводиться робота щодо підвищення ефективності інформаційних заходів з питань антикорупційної політики.

Зокрема, забезпечено постійне оновлення рубрики «Запобігання проявам корупції» офіційного веб-сайту облдержадміністрації, на якому розміщено телефони антикорупційних ліній прямого зв’язку прокуратури області, ГУ Національної поліції у Вінницькій області, УСБ України у Вінницькій області та облдержадміністрації. Відповідна робота проводиться райдержадміністраціями та міськими радами міст обласного значення.

У приміщеннях місцевих органів виконавчої влади розміщені інформаційні стенди «Cуспільство проти корупції».

Відповідно до рішення Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) від 10 червня 2016 року №2 з 1 січня 2019 року була проведена кампанія подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Відповідно до ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції», шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства, декларації повинні були подати 3396 особи, уповноважених на виконання функцій держави Вінницької обласної державної адміністрації та районних державних адміністраціях, зокрема:

 • працівниками апарату облдержадміністрації – 78 декларацій;
 • працівниками структурних підрозділів облдержадміністрації – 537декларацій;
 • працівниками райдержадміністрацій – 2781 декларацій.

Відповідно до вимог ст. 49 Закону України «Про запобігання корупції» та Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій було забезпечено повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій.

Було виявлено 10 фактів неподання декларацій та 2 факти несвоєчасного подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави Вінницької обласної державної адміністрації та районних державних адміністраціях.

Також, в реалізації заходів щодо протидії корупції використовуються «телефони довіри» та «гарячі» телефонні лінії державних органів влади.

З 2015 року функціонує електрона і телефонна «Антикорупційна гаряча лінія» голови облдержадміністрації.

Системний характер має перевірка відповідно до чинного антикорупційного законодавства щодо недопущення фактів сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження роботи близьких осіб. Здійснюється контроль за додержанням вимог статей 25 і 27 Закону України «Про запобігання корупції» в сферах:

 1. Кількість протоколів про корупційні правопорушення, направлених до суду у звітному періоді (без повторно направлених) – 111.

Усього осіб притягнуто судом до відповідальності (штраф) – 52, з них щодо:

- депутатів сільських, селищних, міських, районних рад – 29;

- посадових та службових осіб інших органів державної влади – 5;

- державної кримінально-виконавчої служби – 3;

- Збройних Сил України – 4

- посадових осіб юридичних осіб публічного права – 6;

За статтями КУпАП:

- порушення вимог фінансового контролю (ст. 172-6) – 49;

- порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів (ст. 172-7) – 3.

Усього звільнено осіб з посад – 1.

 1. Кількість кримінальних правопорушень, кримінальні провадження за якими закінчені розслідуванням – 24, направлено до суду з обвинувальним актом – 24, тяжких та особливо тяжких – 14. Вчинено у сферах:

1)      фінансово-кредитній системі – 1;

2)      паливно-енергетичному комплексі – 1;

3)      агропромисловому комплексі - 1;

4)      охорони здоров'я - 2;

5)      транспорту - 3;

6)      на підприємствах оборонно-промислового комплексу - 2;

7)      бюджетній системі - 1;

8)      фінансово-кредитній системі - 1.

За статтям Кримінального кодексу України:

1)      привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч.ч.2-5 ст.191  КК України ) – 11;

2)      зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 КК України) – 1;

3)      одержання хабара (ст. 368 КК України) – 6;

4)      комерційний підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми (ст. 368-3 КК України) – 2;

5)      зловживання впливом (ст. 369-2 КК України) – 1;

6)      інші корупційні правопорушення – 3.

 

Кількість осіб, відносно яких вироки (ухвали) набрали законної сили у звітному періоді – 6.

З числа засуджених осіб звільнено від покарання з випробуванням і встановленням іспитового строку – 1.

 

Пріоритет 4. Проведення аналізу ефективного використання бюджетних коштів в ході виконання обласних програм.

 

Повноцінне запровадження програмно-цільового методу (далі - ПЦМ) при виконані бюджетів здатне якісно підвищити ефективність та прозорість використання коштів, забезпечуючи таким чином краще задоволення населення гарантованими державою суспільними послугами.

На початковому етапі впровадження ПЦМ виникла потреба в роз’яснені тих чи інших його аспектів, також постійно уточняється вітчизняна методологія ПЦМ шляхом внесення відповідних змін до нормативно-правових актів. Протягом року в районах області було проведено вісім «кущових» семінарів-тренінгів, якими було охоплено понад 1 тисячу працівників бюджетної сфери 576-ти місцевих бюджетів області.

На відповідних тренінгам вдалось надати відповідну методологічну та інформаційну підтримку працівникам з фінансово-економічних питань більшості сільських та селищних рад області.

Завдяки кропіткій роз’яснювальній роботі та методологічній підтримці, 662 місцевих бюджетів з 663 наявних (99,8%) вже застосовують ПЦМ, у т.ч. – 593 бюджети сіл, селищ та міст районного значення.

За І квартал 2019 року до загального фонду місцевих бюджетів області надійшло власних надходжень доходів у сумі 1981,7 млн. грн., що становить 22,8% плану на рік з врахуванням змін (заплановано 8685,7 млн. грн.) та 109,3% до планових показників на 3 місяці (заплановано 1813,2 млн. грн.). Проти відповідного періоду минулого року надходження вказаних доходів збільшились на 293,0 млн. грн., або на 17,4%.

За 3 місяці 2019 року по місцевих бюджетах області (загальний і спеціальний фонди) проведено видатків у сумі 5008,6 млн. грн., що становить 22,3% плану на рік з врахуванням змін (заплановано 22488,8 млн. грн.), та 78,8% до планових показників на 3 місяці (заплановано 6356,0 млн. грн.), і зменшились проти аналогічного періоду минулого року на 737,9 млн. грн., або на 12,8% (в основному за рахунок видатків на субсидії і пільги населенню на оплату житлово-комунальних послуг).

Зокрема, на освіту використано на освіту використано 1650,9 млн. грн. (проти аналогічного періоду минулого року збільшення на 221,7 млн. грн., або на 15,5%), на охорону здоров’я – 779,5 млн. грн. (зменшення проти 3 місяців 2018 року на 37,6 млн. грн., або на 4,6% у зв’язку з переведенням закладів первинної медицини у комунальні підприємства та оплатою наданих ними послуг з державного бюджету), на соціальний захист та соціальне забезпечення – 1473,3 млн. грн. (зменшилися на 883,2 млн. грн., або на 37,5% у зв’язку із зменшення видатків на надання субсидій і пільг населенню по оплаті житлово-комунальних послуг), на культуру – 115,4 млн. грн. (збільшення на 14,8 млн. грн., або на 14,7%), на фізкультуру і спорт – 59,6 млн. грн. (збільшення на 16,0 млн. грн., або на 36,6%), житлово-комунальне господарство використано 172,7 млн. грн. (проти аналогічного періоду минулого року збільшення на 55,4 млн. грн., або на 47,3%), на будівництво – 127,4 млн. грн. (зменшення проти 3 місяців 2018 року на 8,9 млн. грн., або на 6,5%), на утримання та розвиток автомобільних доріг – 80,9 млн. грн. (зменшилися на 219,3 млн. грн., або на 73,0%).

За 1 квартал 2019 року структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, розпорядники коштів обласного бюджету провели через систему ProZorro понад 6 тисяч процедур закупівель, з яких 4,9 тис. процедур (81,2%) допорогові закупівлі. Економія склала 12,3 млн. грн., або 32,3% від загальної суми.

За результатами моніторингу сайту Prozorro обласна державна адміністрація займає ІІІ місце серед обласних державних адміністрацій України за кількістю проведених електронних закупівель.

 

Пріоритет 5. Залучення територіальних громад до розробки програм (заходів) з комплексного розвитку територій.

 

З метою подальшого розвитку місцевого самоврядування, вироблення ефективних шляхів вирішення проблем життєзабезпечення територіальних громад з 1 лютого 2019 року розпочато XVІ Обласний конкурс проектів розвитку територіальних громад (далі – Конкурс) - на реалізацію проектів з обласного бюджету виділено 20 млн. грн.

15 березня 2019 року закінчився термін подання проектів в Конкурсу до Дирекції конкурсу. Цього річ в Конкурсі приймають участь 749 проектів. Всі зареєстровані проекти передані для проведення експертної оцінки Виконавчому адміністратору Конкурсу - Секретаріат Вінницької обласної асоціації органів місцевого самоврядування.

У Конкурсі приймають участь проекти, розроблені та подані органами місцевого самоврядування, а саме:

І категорія – сільські раді, які не входять до складу ОТГ - 468 проектів (62,5% від загальної кількості проектів);

ІІ категорія – селищні, міські ради міст районного значення, які не входять до складу ОТГ- 35 проектів (4,7% від загальної кількості проектів);

ІІІ категорія – міські ради міст обласного значення, ради ОТГ, районні ради – 225 проектів (30,0 % від загальної кількості проектів);

ІV категорія – спільні проекти, розроблені декількома місцевими радами на основі договору про спільну діяльність (проекти міжмуніципального співробітництва) – 21 проект (2,8% від загальної кількості проектів).

Розподіл проектів за напрямками відбувся наступним чином:

 1. Підтримка людей з обмеженими фізичними можливостями – 48 проектів (6,4% від загальної кількості зареєстрованих проектів);
 2. Збереження історико-культурної спадщини – 64 проекти (8,5% від загальної кількості зареєстрованих проектів);
 3. Розвиток спортивної та туристичної інфраструктури населених пунктів – 199 проектів (26,6% від загальної кількості зареєстрованих проектів);
 4. Впровадження енергозберігаючих та ресурсоефективних технологій в закладах бюджетної сфери – 298 проектів (39,8% від загальної кількості зареєстрованих проектів);
 5. Проведення енергетичних обстежень будівель комунальної власності з підготовкою відповідного звіту з енергоаудиту та формуванням енергопаспорту будівлі; закупівля спеціалізованого програмного забезпечення для автоматизації щоденного моніторингу споживання енергоресурсів комунальними установами; співфінансування розробки ,,Плану дій сталого енергетичного розвитку і клімату” з метою підтримки ініціатив місцевих рад області щодо приєднання до Європейської ініціативи ,,Угода мерів” - 5 проектів (0,7% від загальної кількості зареєстрованих проектів);
 6. Модернізація мереж вуличного освітлення - 135 проектів (18,0% від загальної кількості зареєстрованих проектів).

Всі райони, міста обласного значення та об’єднані територіальні громади прийняли участь у Конкурсі.

Одним із напрямків комплексного розвитку територій є залучення грантових коштів шляхом налагодження міжнародних відносин та співробітництва з Європейськими партнерами.

За підтримки країн-донорів таких як Швейцарія, Канада та Європейської Комісії, в області втілюються у життя ряд проектів направлених на соціально-економічний розвиток громад, а саме:

 • Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні» (DESPRO), завданням якого є подальша підтримка реалізації реформи децентралізації; максимально широке впровадження моделей децентралізованого надання послуг, впровадження інноваційних механізмів співфінансування проектів розвитку; консолідація досвіду проекту та інтеграція його у нормативні та законодавчі документи;
 • Проект ПРООН, метою якого є: підтримка процесу реформування відповідно до стратегічних планів уряду, зокрема реформи місцевого самоврядування та територіальної організації, з метою сприяння місцевому розвитку, орієнтованому на людину, та покращення умов життя для всіх, включаючи маргіналізовані громади, з особливим акцентом на найбідніших, найбільш вразливіших та тих, хто далеко залишився позаду; створення сприятливого середовища, необхідного для всебічного розвитку людини, його чи її самореалізації, захисту своїх прав, надання високоякісних та доступних адміністративних, соціальних та інших послуг органами місцевого самоврядування, установами та організаціями; сприяння розвитку малого фермерського господарства та несільськогосподарського бізнесу в сільських та малозабезпечених районах; сприяння фізичному і психічному здоров'ю та добробуту, а також досягненню загального медичного забезпечення та доступу до якісної медичної допомоги; підвищення ефективності використання енергії на місцевому рівні, використовуючи потенціал мобілізації громади, включаючи допомогу місцевим громадам для формування та/або вдосконалення існуючих об'єднань власників житла для здійснення ефективних заходів з енергоефективності шляхом мобілізації різних форм фінансування.
 • Проект «Партнерство для розвитку міст» ПРОМІС впроваджується в області (з квітня 2015 року до грудня 2020 року) Федерацією канадських муніципалітетів (ФКМ) за фінансової підтримки Уряду Канади, який спрямовано на зміцнення муніципального сектору в Україні, впровадження ефективного демократичного управління та прискорення економічного розвитку шляхом підвищення спроможності українських міст у сфері демократизації врядування та місцевого економічного розвитку; створення сприятливого середовища для розвитку малого та середнього бізнесу; підтримка процесу децентралізації та інтегрованого планування розвитку на місцевому, регіональному та національному рівнях.

Також, у І квартал 2019 року Вінницька обласна державна адміністрація виступала бенефіціаром 3 проектів міжнародної технічної допомоги, які  фінансуються за рахунок коштів Європейського Союзу в особі Європейської комісії в Україн:

 1. Проект «Енергоефективний Гнівань – енергетична політика для сталого розвитку міста Гнівань».
 2. Проект «Сільський туризм – вірний крок на шляху покращення транскордонного співробітництва між Сорокським районом (Республіка Молдова) та Ямпільським районом (Україна, Вінницька область)».
 3. Проект «Кластер «Яблуневий шлях».

 

Пріоритет 6. Розвиток самодостатніх і спроможних територіальних громад та їх об’єднань.

З метою забезпечення реалізації вимог Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» в області рішенням 38 сесії обласної Ради 6 скликання від 24 червня 2015 року №894 схвалено проект Перспективного плану формування територій громад Вінницької області (із змінами), яким передбачено утворення в області 106 об’єднаних територіальних громад.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2015 року №1076 (із змінами) затверджено Перспективний план формування територій громад Вінницької області, яким погоджено утворення лише 58 спроможних територіальних громад.

На даний час в області створено 42 об’єднаних територіальних громад, а саме: 37 – чинних (в т.ч. 2 міста обласного значення - Вінниця і Хмільник), які об’єднали в себе 125 місцевих рад.

Рішенням чергової 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 05 березня 2019 року №785 «Про схвалення у новій редакції проекту перспективного плану формування територій громад Вінницької області» затверджено формування 38 об’єднаних територіальних громад 17 районів області із 27.

Враховуючи вищезазначене, листом обласної державної адміністрації від 21 березня 2019 року №01.01-28/1718 Кабінету Міністрів України надіслані відповідні матеріали для розгляду та затвердження змін до перспективного плану формування територій громад Вінницької області у новій редакції.

Надходження до загального фонду бюджетів об’єднаних територіальних громад за I квартал 2019 року порівняно з I кварталом 2018 роком зросли на 31,3 млн. грн., або на 14,2%, зокрема: по податку на доходи фізичних осіб – на 22,7 млн. грн. (на 23,0%), платі за землю – на 6,6 млн. грн. (на 22,8%), єдиному податку – на 6,6 млн. грн. (на 16,3%).

Темпи приросту доходів загального фонду бюджету області за I квартал 2019 року порівняно з I кварталом 2018 роком зросли на 293,0 млн. грн., або на 17,4%, зокрема, по бюджетах районів – на 61,4 млн. грн., або на 12,1%, містах обласного значення – на 141,6 млн. грн., або на 20,1%, обласному бюджету – на 58,7 млн. грн., або на 22,9%, об’єднаних територіальних громадах – на 31,3 млн. грн. або на 14,2%.

Бюджетна децентралізація та розширення повноважень територіальних громад сприяє підвищенню фінансової самостійності місцевих бюджетів та зміцненню їх фінансової основи та самодостатності.

Спостерігається значне збільшення проведених капітальних видатків у I кварталі 2019 року з бюджетів об’єднаних територіальних громад порівняно з I кварталом 2018 року на 7,1 млн. грн., або на 31,3%.

 

Пріоритет 7. Впровадження технологій е-урядування та е-демократії в місцевих органах виконавчої влади та місцевого самоврядування регіону.

На даний час розробляється проект нової програми інформатизації на 2019-2021 роки.

Здійснюється підтримка системи корпоративної пошти до якої підключено працівників апарату обласної державної адміністрації, структурних підрозділів облдержадміністрації та районних державних адміністрацій.

Спільно з Міжнародною Благодійною Організацією «Фонд Східна Європа» у рамках проекту «Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади» проводяться роботи з підтримки системи електронного документообігу центрів надання адміністративних послуг області.

Продовжується робота з розробки та впровадження Регіонального порталу адміністративних та публічних послуг Вінницької області, проводиться тестування та налагодження системи.

Проводяться роботи щодо додаткового налаштування системи електронного документообігу, який було впроваджено в апараті обласної державної адміністрації та структурних підрозділах облдержадміністрації, у зв’язку зі змінами у законодавстві та затвердженням оновленої інструкції з діловодства.