Транскордонне співробітництво

1. Державна програма розвитку транскордонного співробітництва

 Державна програма розвитку транскордонного співробітництва

На сьогодні транскордонне співробітництво здійснюється як на міждержавному рівні, так і на рівні територіальних громад, їх представницьких органів, місцевих органів виконавчої влади. Таке співробітництво сприяє соціальній та економічній конвергенції прикордонних регіонів та створенню нових можливостей для їх розвитку, в тому числі розвитку економічних, соціальних, науково-технічних, екологічних, культурних та інших відносин, обміну досвідом.

      Україна має кордон із сімома державами, 19 із 27 адміністративно-територіальних одиниць є прикордонними. На території таких прикордонних областей, як Вінницька, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Луганська, Одеська, Сумська, Харківська, Чернівецька, Чернігівська, Донецька, створено дев’ять єврорегіонів - Буг, Верхній Прут, Дністер, Дніпро, Карпатський, Нижній Дунай, Слобожанщина, Донбас та Ярославна, п’ять єврорегіонів створено з державами - членами ЄС (Польща, Словаччина, Румунія, Угорщина). У рамках єврорегіонів транскордонне співробітництво здійснюється з 1993 року.

Постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 р. № 408 було затверджено

                            Державну програму розвитку транскордонного співробітництва на 2021-2027роки. 

Програма окреслює цілі та пріоритети, містить конкретні шляхи і способи розв’язання проблем, план заходів, джерела фінансування, визначає відповідальних виконавців цих заходів.

Її реалізація має продовжити формувати позитивний міжнародний імідж України, вирішити проблеми диспропорції у соціально-економічному розвитку регіонів України, підвищити рівень зайнятості населення регіонів України, сприяти приросту експорту та імпорту товарів та послуг, покращити екологію, сприяти залученню фінансування для реалізації транскордонних проектів та створенню нових органів транскордонного співробітництва.

У документі визначено пріоритетні напрями розвитку транскордонного співробітництва на період до 2027 року, серед яких:

  • реалізація в Україні Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону та Дунайської транснаціональної програми;
  • реалізація проектів (програм), що фінансуються за рахунок міжнародної технічної допомоги, а також програм прикордонного співробітництва у рамках Європейського територіального співробітництва на 2021-2027 рр. в рамках фінансового інструменту «Сусідство, розвиток і міжнародне співробітництво» (NDICI);
  • розвиток прикордонної інфраструктури гірських територій Карпат;
  • розвиток інституційної спроможності суб’єктів та учасників транскордонного співробітництва (асоціацій органів місцевого самоврядування, громадських організацій, європейських об’єднань територіального співробітництва та інших форм транскордонного співробітництва).

     

 2. Єврорегіон Дністер

 Єврорегіон «Дністер»


Ініціатива по створенню єврорегіону «Дністер» належить Вінниччині, яка у 2004 році надала пропозиції по створенню єврорегіону Республіці Молдова. Дану ініціативу було підтримано та в зв’язку з політичною ситуацією в цій країні, створення єврорегіону було призупинено.

Роботи по створенню єврорегіону відновилися у 2008 році. Протягом наступного періоду було проведено низку консультаційних нарад та семінарів за участю європейських експертів на спеціалістів з питань створення, організації та функціонування єврорегіону. Зокрема, активну участь у обговореннях та консультаціях приймали представники Угорщини (Шандор Келеш – перший віце-президент Міжнародного центру демократичних трансформацій та ін.), які ініціативно висловили готовність надати необхідну консультаційну підтримку єврорегіону та лобіювати зазначений проект у Європейській Комісії.


Починаючи з 2004 року було проведено відповідну роботу по підготовці необхідних установчих документів. На початку 2009 року, в ході установчого семінару з питань створення єврорегіону «Дністер» було створено робочу групу з представників регіонів-учасників для опрацювання та узгодження установчих документів.


2 лютого 2012 р. в м. Київ в рамках офіційного візиту в Україну делегації Республіки Молдова на чолі з Прем’єр-міністром В. Філатом, відбулось підписання статутних документів Єврорегіону «Дністер», а саме, установчого договору.

Відповідні документи зі сторони Вінницької області були підписані головою обласної державної адміністрації М.Джигою та голою обласної Ради С.Татусяком. З молдавської сторони договір підписали голови шести районних рад, а саме, районів Сорока, Дондушень, Окніца, Резіна, Флорешти і Шолданешти.

Таким чином, до складу Єврорегіону увійшли наступні адміністративно-територіальні одиниці:


- Вінницька область (Україна)

- Окницький район (Республіки Молдова)


- Дондушенський район (Республіки Молдова)


- Сорокський район (Республіки Молдова)


- Флорештський район (Республіки Молдова)


- Шолданештський район (Республіки Молдова)


- Резінський район (Республіки Молдова)


27 лютого 2012 р. в рамках святкування 80-річчя утворення Вінницької області відбулось перше засідання Ради Єврорегіону «Дністер». На засіданні було затверджено склад керівного органу Єврорегіону, а саме Ради Єврорегіону у складі 15 осіб, Голову та Заступника голови Єврорегіону, а також інші організаційні питання.

Згідно затверджених статутних документів, основними завданнями Єврорегіону «Дністер» є:

- Організація, координація та поглиблення зв’язків в сфері економіки, науки, освіти, культури, туризму, спорту;
- Реалізація спільних проектів з охорони навколишнього середовища, екологічного оздоровлення басейну ріки Дністер;
- Участь в розбудові міжнародних транспортних коридорів;
- Реалізація регіональних програм (проектів) з питань скорочення рівня безробіття серед населення прикордонних районів;
- Забезпечення сталого та ефективного енергозбереження, використовування альтернативних видів енергії, енергозберігаючих технологій;
- Співпраця в облаштуванні пунктів пропуску через україно-молдавський державний кордон міждержавного та місцевого значення;
- Організація контактів з міжнародними організаціями, фондами, інститутами, агенціями та іншими організаціями.

Більш детальну інформацію про стан співробітництва в рамках Єврорегіону «Дністер» можна знайти на офіційній сторінці Єврорегіону: 
http://dniester.eu/

 

3. Нормативно-правова база